PSIHOLOGIJA 1. Predmet psihologije – teorijski i praktični zadaci 2. Pojam psihičkih procesa, osobina i stanja 3. Glavne grane psihologije 4. Metode u psihološkim istraživanjima 5. Tehnike za prikupljanje podataka 6. Uloga nervnog sistema u psihičkom životu čoveka 7. Uloga leve i desne hemisfere kore velikog mozga – hemisferna lateralizacija 8. Razvoj psihičkog života čoveka – filogeneza i ontogeneza 9. Pojam osećaja ‐ vrste i osobine 10. Pojam opažaja i principi njihove organizacije 11. Poremećaji opažanja 12. Opažanje osoba 13. Perceptivne sposobnosti 14. Pažnja 15. Pojam i vrste učenja 16. Učenje uslovljavanjem 17. Instrumentalno učenje 18. Učenje po modelu 19. Učenje uviđanjem 20. Pojam i vrste pamćenja 21. Pojam i priroda zaboravljanja 22. Pojam mišljenja i faze misaonog procesa 23. Vrste mišljenja 24. Pojam i merenje inteligencije 25. Struktura sposobnosti 26. Pojam emocija i osnovne vrste emocionalnih pojava 27. Razvoj emocija, primarne i složene emocije 28. Emocionalnost u adolescenciji 29. Značaj emocija za mentalno zdravlje 30. Emocije i stres 31. Pojam i vrste motiva 32. Organski motivi 33. Lični i socijalni motivi 34. Socijalizacija bioloških potreba 35. Hijerarhija i razvoj motiva 36. Zadovoljenje i osujećenje motiva – frustracije 37. Mehanizmi odbrane 38. Formiranje, održavanje i menjanje stavova 39. Stavovi i zdravstvena kultura 40. Psihološka načela zdravstvene propagande 41. Socijalne predrasude 42. Ponašanje kao izraz osobina ličnosti 43. Struktura ličnosti 44. Temperament 45. Karakter 46. Svest o sebi 47. Unutarlični sukobi 48. Razvojne faze ličnosti 49. Razvoj ličnosti – pojam, razvoj i socijalizacija ličnosti 50. Činioci socijalnog učenja 51. Osnovne karakteristike psihodinamskih teorija ličnosti 52. Osnovne karakteristike biheviorističkog shvatanja ličnosti 53. Teorije ličnosti – shvatanja humanističkih teorija ličnosti 54. Teorije ličnosti – teorije crta 55. Oblici neprilagođenog ponašanja 56. Kriterijumi i procene prilagođenog i neprilagođenog, normalnog i nenormalnog ponašanja ličnosti 57. Alkoholizam i narkomanija kao oblici neprilagođenog ponašanja 58. Osnovne karakteristike delinkventnog ponašanja mladih 59. Oblici psihološkog preventivnog delovanja 60. Pojam i vrste mentalnih bolesti 61. Pojam komunikacije – verbalna i neverbalna komunikacija 62. Formiranje male grupe 63. Grupni procesi 64. Takmičenje i saradnja u grupi 65. Timski rad u zdravstvu 
Download

PSIHOLOGIJA