w
w
w
SADRZA J
s
r
.
d
a
r
i
k
ki r
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
1.SAZETAK....................................................................................................................1
w
w
w
e
s
.
w
2.UVOD...........................................................................................................................1
ww
3.UZROCI GOVORNOG POREMECAJA....................................................................2
4.POREMECAJ KOD DJECE U PRVOM RAZREDU.................................................3.
5.POREMECAJ GLASA.................................................................................................3
s
r
.
d
a
s
r
.
d
ira
6.KAKO UCITELJ MOZE POMOCI.............................................................................4
7.POREMECAJ GOVORNOG RITMA.I TEMPA........................................................5
k
s
r
ina
8.KAKO UCITELJ MOZE POMOCI.............................................................................6
9.MUCANJE....................................................................................................................7
m
e
s
w.
e
s
.
w
10. KAKO CE RAZREDNI NASTAVNIK POMOCI....................................................8
ww
ww
11.CIL...............................................................................................................................9
12.ZAKLJUCAK..............................................................................................................9
13.LITERATURA..........................................................................................................10
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
1. SAŽETAK
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
Uredan sluh kao i iskustvo slušanja govora važni su preduslovi normalno
n
i
m
.se
jezičkog razvoja, tempo razvoja govora je individualan za svako dijeta, a njegovom
e
s
.
w
posticanju u razvoijanju najveću ulogu ima porodica, naročito roditelji. U kratko
w
w
w
ww
vremenskom razdoblju dijete savladava jezička pravila koja mu omogucuju
pragmaticno sluzenje jezikom i ako razvoj jezika tu ne zavrsava Ako dijete ne uspije na
vrijeme razviti svoj govor u skladu sa svojom okolinom, javljaju se razlike koje
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
upucuju na jezicko govorne teskoce.
k
s
r
ina
2. UVOD
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Ucestalost poremecaja najcesce se posmatra s obzirom na dob,pol i pojedine
glasove ili skupine glasova.Vecina istrazivanja pokazala je da razvoj artikulacije nesto
brzi kod djevojcica nego kod djecaka. Ta razlika je uglavnom znacajna izmedju 3 i 5
god.(Vuletic I Ljubesic 1984) Sto se tice gresaka artikulacija, ona znacajno opada kod
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
oba pola s porastom dobi. Na predskolskom uzrastu je priblizno oko 30% pocetkom s
r
i
k
s
ar
skolovanja iznosi oko 15% oko desete godine oko 8%, a kod odraslih osoba oko 4%
n
i
m
.se
populacije ima poremecaje izgovora.
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
3. UZROCI GOVORNOG POREMEĆAJA
s
r
.
ad
n
i
m
.se
e
s
.
w
Klasicne podjele uglavnom dijele uzroke artikulacijskih poremecaja na organske
w
w
w
ww
i funkcionalne.Pod organskim uzrocima misli se na razne anomalije i odstupanja u
gradji govornog aparata te ostecenje sluha. Medjutim, funkcionalne uzroke je mnogo
teze odrediti, pa se taj pojam sve vise zamjenjuje nekim drugim pojmom ka sto je
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
“nepoznati”uzroci.Vuleti(1981)sve nepoznate uzroke svrstava u kategorij :ostali
uzroci” ,.a tu ubraja los govorni uzor. infantilni govor, zapustenost, roditeljski
k
s
r
ina
perfekcionizam, zaostajanje u razvoju i druge uzroke. Vladisavljevic(1981) sve uzroke
dijeli na: uzroke sredine, organske uzroke, psiholoske uzroke i nasledne faktore.U
m
e
s
w.
posle poroñaja. Svi ti poremećaji mogu uzrokovati disfunkciju kortikalnih i
ww
ww
subkortikalnih struktura, i ostalih inervacijskih puteva odgovornih za percepciju
(razumevanje) i produkciju govora. Mogući uzroci: povrede CNS-a, infektivne bolesti
majke, toksična trovanja, intrakranijalna krvarenja, asfiksija i anoksija, RH
s
r
.
d
a
r
i
k
kir
e
s
.
w
anamnezi ove dece često se otkrivaju poremećaji za vreme trudnoće, u toku poroñaja i
s
r
.
ad
inkopatibilija, hiperbilirubinemija, encefalitis i meningitis, epi napadi, febrilne
r
i
k
s
ar
konvulzije, sporije sazrevanje CNS-a naročito onih delova koji predstavljaju fiziološku
osnovu za govor, lateralizacija hemisfera, genetski uzroci, anomalije razvoja mozga,
n
i
m
.se
kognitivni uzroci, psihogeni i emocionalni uzroci, deficit auditivne percepcije, motorni
w
w
w
poremećaji, uticaj sredine
e
s
.
w
ww
Razvojni jezički poremećaj, odnosno nemogućnosti i teškoće u razumevanju i
izražavanju jezika, praćena nemogućnošću izgovora velikog broja glasova (dislalija),
teškoćama u pamćenju reči, nepravilnoj upotrebi gramatičkih oblika (agramatizam) i
s
r
.
d
a
s
r
.
d
kira
opštoj nesposobnosti verbalnog izražavanja. Karakterišu je teškoće pri formiranju
glasova, ali težište problema ne leži prvenstveno u glasovima već u nemogućnosti
s
r
a
in
izgradnje jezičkog sistema teškoćama na fonološkom, morfološkom, sintaksičkom,
leksičko-semantičkom i pragmatičkom nivou
s
r
.
d
a
r
i
k
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

12123-Defektologija Ucestalost govornih