TABELARNI PREGLED
JNMV
DOBARA I
2013. GOD.
Predmet
Vrednost
ugovora bez
PDV
Redni
broj
Broj JNMV
1
2
3
4
5
I – 01/13
I – 02/13
I – 03/13
I – 04/13
I – 05/13
PVC stolarija
Cevni materijal i livenarija
Nabavka goriva
Fitinzi
Spojke i materijal za priključke
476.000,00
1.689.241,00
3.082.835,00
552.176,23
531.149,00
6
I – 06/13
Vodomeri manji od 6/4 ”
1.816.400,00
7
8
9
10
I – 07/13
I – 08/13
I – 09/13
I – 10/13
Vodomeri veći od 6/4 ”
Nabavka Računarske opreme
Buster pumpe
Bunarske pumpe
SVEGA
456.802,00
448.898,00
602.347,00
869.832,60
10.525.680,83
Vrednost ugovora
sa PDV
571.200,00
2.027.089,20
3.699.402,00
662.611,48
637.378,80
Izabrani ponuđač
PVC Window System
Uniprogres Ruma
KTC DOO SU RC Bečej
DOO Invent
Armex Žabalj
DOO Hidro-Elektro Inđija
2.179.680,00
548.162,40
Insa AD Zemun
538.677,60 Orions Computers SZTR Sinđelićeva 84a Bečej
722.816,40
Elevod remont SR Kamenica
1.043.799,12
Elevod remont SR Kamenica
12.630.817,00
Sastavio:
U Bečeju, avg. 2013.
Kuti - Hanak Agneš, dipl. građ. inž.
Datum
potpisivanja
ugovora
21.02.13
28.02.13
11.03.13
08.03.13
08.03.13
26.02.13
20.05.13
20.05.13
TABELARNI PREGLED
JNMV
Redni
broj
Broj JNMV
1
2
3
4
5
6
7
8
II-01/13
II-02/13
II-03/13
II-04/13
II-05/13
II-06/13
II-07/13
II-08/13
2013. GOD.
USLUGA II
Predmet
Vršenje analize vode za piće i otpadne vode
Servisiranje vodomera do 6/4 “
Održavanje mehanizacije i teretnih vozila
Geodetske usluge
Održavanje kanalizacije specijalnim vozilima
Servisiranje bunarskih pumpi
Revitalizacija bunara
Advokatske usluge
Svega redni br. 1,2,4,5,7
:
PDV20%
Ukupno:
Vrednost
ugovora bez
PDV
Vrednost
ugovora sa
PDV
2.021.472,84
2.425.767,41
1.532.000,00
1.838.400,00
ugovorena je jedinična cena
1.468.000,00
1.761.600,00
1.351.100,00
1.621.320,00
456.556,40
547.867,68
2.477.425,00
2.972.910,00
do 3.000.000,00 din/ god.
9.306.554,24
1.861.310,85
11.167.865,09
Sastavio:
Izabrani ponuđač
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Hidro-Elektro Inđija
Automehaničar Fabo Robert
Geopanonija Novi Sad
EKO - VODE Bečej
Elevod remont Srem. Kamenica
Elevod remont Srem. Kamenica
Zeveđi Oliver,adv.
11.167.865,09
Kuti - Hanak Agneš, dipl. građ. inž.
Datum
potpisivanja
ugovora
26.02.13
26.02.13
01.03.13
08.03.13
05.03.13
20.05.13
20.05.13
24.05.13
TABELARNI PREGLED
JNMV
Redni
broj
Broj JNMV
2013. GOD.
RADOVI III
Predmet
Vrednost
ugovora bez
PDV
Vrednost
ugovora sa
PDV
1
III – 01/13 Sanacija fasade filter stanice ns fabrici vode
937.000,00
1.124.400,00
2
III – 02/13 Opremanje bunara B-O-1
794.240,50
953.088,60
3
III – 03/13 Izgradnja garaže na PPOV
3.286.608,00
4
III – 04/13 Izgradnja magacina za cevi i livenarije na PPOV
3.298.590,00
Svega:
PDV 20%
Ukupno:
Izabrani ponuđač
Datum
potpisivanja
ugovora
MV Invest ZR
10.03.13
Elevod Remont Sremska
Kamenica
20.05.13
3.943.929,60
MV Invest ZR
20.05.13
3.958.308,00
MV Invest ZR
20.05.13
8.316.438,50
1.663.287,70
9.979.726,20
Sastavio
Kuti - Hanak Agneš, dipl. građ. inž.
Download

TABELARNI PREGLED JNMV DOBARA I 2013. GOD. Broj JNMV