CENOVNIK - godine izdanja 31.01.2015.
Godina
Katedra
izdanja
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Mehanika fluida
Procesna tehnika
Opšte mašinske
konstrukcije
Fizika i
elektrotehnika
Mehanika
Teorija
mehanizama i
mašina
Opšte mašinske
konstrukcije
Termotehnika
Automatsko
upravljanje
Industrijsko
inženjerstvo
Automatsko
upravljanje
Automatsko
upravljanje
Motori
Mehanika
Mehanika
Tehnologija
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
materijala
Teorija
mehanizama i
mašina
Mehanika fluida
Proizvodno
mašinstvo
Poljoprivredno
mašinstvo
Poljoprivredno
mašinstvo
Automatsko
upravljanje
Automatsko
upravljanje
Automatsko
upravljanje
Mehanika fluida
Poljoprivredno
mašinstvo
Otpornost
konstrukcija
Industrijsko
inženjerstvo
Autor, naziv dela, redni broj izdanja
Cena
Crnojević C.: MEHANIKA FLUIDA, I izdanje
Stanojević M., Simić S., Jovović A., Radić D.,Obradović M., Todorović D. :
BIOGAS - dobijanje i primena , I izdanje
Ognjanović,M.: MAŠINSKI ELEMENTI, IX izdanje
1160
Ilić J., Trifković Z., Jovanović J., Vasić A., Pavlović V.: ZBIRKA
REŠENIH ISPITNIH ZADATAKA IZ FIZIKE, V izdanje
Golubović Z., Simonović M., Mitrović Z.: Mehanika - Statika, VI izdanje
Veg A., Miladinović Lj., Stoimenov M., Popkonstantinović B.,
740
1150
590
790
390
KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA, III izdanje
Ognjanović,M.: INOVATIVNI RAZVOJ tehničkih sistema, I izdanje
Brkić Lj., Živanović T., Tucaković D.: PARNI KOTLOVI, V izdanje
Debeljković D.: ZBIRKA ZADATAKA IZ DINAMIKE POSEBNIH
KLASA SAU, I izdanje
Pokrajac S.: OSNOVI SOCIOLOGIJE, I izdanje
Debeljković D.: IDENTIFIKACIJA PROCESA, I izdanje
Debeljković D.: LINEARNI STOHASTIČNI SISTEMI, I izdanje
Tomić M., Petrović S.: MOTORI SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM,
V izdanje
Vuković J., Simonović M., Obradović A., Marković S.: ZBIRKA
ZADATAKA IZ DINAMIKE, V izdanje
Glišić M., Trišović N., Jeremić O., Milićev S., Zeković D.: ZBIRKA
ZADATAKA IZ STATIKE SA IZVODIMA IZ TEORIJE, VII izdanje
Prokić Cvetković R., Smiljanić P., Radaković Z., Bakić G., Popović O.,
Đukić M., MAŠINSKI MATERIJALI - PRIRUČNIK ZA
LABORATORIJSKE VEŽBE, 1. deo, VI izdanje
Đorđević S., Petrović, D.: INŽENJERSKA GRAFIKA - praktikum za vežbe,
1350
1200
1100
950
1100
1100
980
840
830
350
450
IX izdanje
Stevanović N.: OSNOVE MIKROFLUIDIKE I NANOFLUIDIKE, I izdanje
Kalajdžić M.: TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNjE, XI izdanje
Topić R.: PROJEKTOVANJE POSTROJENJA I PROCESNIH I
ENERGETSKIH SISTEMA, I izdanje
Topić R.: SPECIJALNE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE PROCESA
SUŠENJA, I izdanje
Debeljković D.: DINAMIKA POSEBNIH KLASA SAU, I izdanje
Debeljković D.: DINAMIKA OBJEKATA I PROCESA, I izdanje
Debeljković D.: ZBIRKA ZADATAKA IZ DINAMIKE OBJEKATA I
PROCESA, I izdanje
Crnojević C.: KLASIČNA I ULjNA HIDRAULIKA, IV izdanje
Topić R.: OSNOVE POJAVA PRENOŠENJA I TEHNIKE SUŠENJA, I
izdanje
Ružić D., Čukić R., Dunjić M., Milovančević M., Anđelić N., MiloševićMitić V.: OTPORNOST MATERIJALA 5, Tablice, VIII izdanje
Žunjić A., Ćulić M., Praktikum za laboratorijske vežbe iz industrijske
ergonomije, II izdanje
860
1510
1100
920
1050
1050
1050
970
940
460
510
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
Poljoprivredno
mašinstvo
Poljoprivredno
mašinstvo
Teorija
mehanizama i
mašina
Matematika
Termotehnika
Teorija
mehanizama i
mašina
Industrijsko
inženjerstvo
Opšte mašinske
konstrukcije
Termomehanika
Tehnologija
materijala
Matematika
Mehanika fluida
Mehanizacija
Motori
Proizvodno
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Mehanika
Termomehanika
Automatsko
upravljanje
Proizvodno
mašinstvo
Industrijsko
inženjerstvo
Vojno mašinstvo
Opšte mašinske
konstrukcije
Motorna vozila
Vazduhoplovstvo
Industrijsko
inženjerstvo
Mehanika
Mehanika
Mehanika
Motorna vozila
Hidroenergetika
Procesna tehnika
Topić R.: OBNOVLJIVI I SEKUNDARNI RESURSI, I izdanje
Topić R.: SUŠENJE I HIGROTERMIČKI PROCESI, I izdanje
930
890
Popkonstantinović B., Jeli Z., Andrejević R., Šiniković G.:
290
KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA I GRAFIKA-praktikum, III izdanje
Cvetković A., Spalević M.: NUMERIČKE METODE, I izdanje
Markoski M.: RASHLADNI UREĐAJI, komplet, II izdanje
Petrović D, Đorđević S., Stoimenov M., Miladinović LJ.: INŽENJERSKA
720
3490
550
GRAFIKA, I izdanje
Pokrajac S., Dondur N.: UVOD U EKONOMIJU, I izdanje
Lazović T.: MAŠINSKI ELEMENTI-ZBIRKA ZADATAKA, I izdanje
580
590
Vasiljević B., Banjac M.: MAPA ZA TERMODINAMIKU, V izdanje
Prokić Cvetković R., Popović O..: MAŠINSKI MATERIJALI 1, I izdanje
450
Cvetković A., Radojević S.: MATLAB 1, I izdanje
Čantrak S.: HIDRODINAMIKA, V dopunjeno izdanje
Zrnić N., Đorđević M..: DIZAJN I EKOLOGIJA-ODRŽIVI RAZVOJ
PROIZVODA, I izdanje
Tomić M.: OPREMA MOTORA, II izdanje
Kalajdžić M., Tanović Lj., Babić B., Glavonjić M,. Miljković Z., Puzović
R., Kokotović B., Popović M., Živanović S., Tošić D., Vasić I.:
TEHNOLOGIJA OBRADE REZANjEM, Priručnik, VII izdanje, tvrd
povez
Mladenović G., Bojanić P. : CAD/CAM sistemi - Priručnik za vežbe, I
izdanje
Mladenović N., Mitrović Z., Stokić Z.: KINEMATIKA - ZBIRKA
ZADATAKA, VI izdanje
Vasiljević B., Banjac M.: PRIRUČNIK ZA TERMODINAMIKU,TABELE
I DIJAGRAMI, II izdanje
Lazić D., Ristanović M: UVOD U MATLAB, II izdanje
920
1250
Tanović, Lj., Jovicić, M.: ALATI I PRIBORI - PROJEKTOVANJE;
PRORAČUNI I KONSTRUKCIJE POMOĆNIH PRIBORA, II izdanje
Bugarić U., Petrović D.: MODELIRANJE SISTEMA OPSLUŽIVANJA, I
izdanje
Jaramaz S., Micković D.: UNUTRAŠNjA BALISTIKA, II izdanje
Marinković,A., Stanković M.: MODELIRANJE MAŠINSKIH DELOVA
SLOŽENIH OBLIKA, I izdanje
Popović B.,Ivanović G.: SISTEM ŠEST SIGMA U PROJEKTOVANJU
REZULTATA PROCESA, I izdanje
Fotev V.: VAZDUHOPLOVNI PROPULZORI-PRAKTIKUM, I izdanje
Kostić D.: ENGINEERING ENGLISH, XI izdanje
Simonović M., Mitrović Z.,Golubović Z.,: Mehanika - Kinematika, I izdanje
Mitrović Z.,Golubović Z., Simonović M. : Mehanika - Dinamika tačke, I
izdanje
Pavišić M.,Golubović Z., Mitrović Z.: Mehanika - Dinamika sistema, I
izdanje
Ivanović G., Stanivuković D., Beker I.: POUZDANOST TEHNIČKIH
SISTEMA, I izdanje
Protić Z., Nedeljković M.: PUMPE I VENTILATORI, PROBLEMI,
REŠENjA, TEORIJA, VI izdanje
Jaćimović B., Genić S.:DIFUZIONE OPERACIJE I APARATI, DEO II,
DIFUZIONE OPERACIJE , I izdanje
920
1550
790
2850
530
560
1100
1080
1390
1090
710
790
1080
990
390
750
790
760
1080
1150
1250
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2005
2005
Otpornost
konstrukcija
Termotehnika
Termotehnika
Proizvodno
mašinstvo
Termomehanika
Proizvodno
mašinstvo
Termotehnika
Matematika
Industrijsko
inženjerstvo
Termotehnika
Mašinski fakultet
Automatsko
upravljanje
Mehanika
Mehanika
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Fizika i
elektrotehnika
Automatsko
upravljanje
Matematika
Industrijsko
inženjerstvo
Termomehanika
Procesna tehnika
Proizvodno
mašinstvo
Mehanika
Opšte mašinske
konstrukcije
Tehnologija
materijala
Brodogradnja
Železničko
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Hidroenergetika
Automatsko
upravljanje
Mehanika fluida
Mehanika fluida
Brodogradnja
Hidroenergetika
Milovančević M., Anđelić N., OTPORNOST MATERIJALA, II izdanje
Brkić Lj., Živanović T., Tucaković D.: TERMIČKI PRORAČUN PARNIH
KOTLOVA, IV izdanje
Brkić Lj., Živanović T., Tucaković D.: TERMOELEKTRANE, II izdanje
Bojanić P., Puzović P.: PROIZVODNI SISTEMI APT-JEZIK,
Programiranje numerički upravljanih mašina alatki, II izdanje
Vasiljević B., Banjac M.: MAPA ZA TERMODINAMIKU, IV izdanje
Miljković Z., Aleksendrić D.: VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE, zbirka
rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, I izdanje
Todorović B.: PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO
GREJANJE, XI izdanje
Aranđelović I., Mitrović Č., Minić S., Lazović G.: PROGRAMSKI JEZIK
FORTRAN, I izdanje
Krnjaić - Cekić N., Arsenijević N., TEHNIČKI REČNIK NEMAČKO SRPSKI, II izdanje
Markoski M.: CEVNI VODOVI, V izdanje
Spasić Ž.: INFORMACIONA INTEGRACIJA POSLOVNIH FUNKCIJA, I
izdanje
Debeljković D.: SINTEZA I PROJEKTOVANjE LINEARNIH SAU, I
izdanje.
Čović V., Lazarević M.: MEHANIKA ROBOTA, I izdanje
Mladenović N.: MEHANIKA II – kinematika, IV izdanje
BIBLIOGRAFIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA
BIBLIOGRAFIJA MAGISTARSKIH TEZA
Kandić D.: ELEKTROTEHNIKA, II izdanje
Debeljković D., Zbirka zadataka iz sinteze linearnih sistema, 2. izdanje
Simonović V., Numeričke metode, 5. izdanje
Klarin M., Žunjić A., Industrijska ergonomija, 1,. izdanje
Kozić Đ., Gojak M., Komatina M., Antonijević D., Saljnikov A.: ZBIRKA
ZADATAKA IZ PRENOŠENjA TOPLOTE, II izdanje
Jaćimović B., Genić S.:DIFUZIONE OPERACIJE I APARATI, DEO I,
OSNOVI TRANSPORTA SUPSTANCI , I izdanje
Tanović Lj., Petrakov J.: TEORIJA I SIMULACIJA PROCESA OBRADE,
I izdanje
Vuković J., Obradović A.: LINEARNE OSCILACIJE MEHANIČKIH
SISTEMA, I izdanje
Ognjanović,M.: RAZVOJ I DIZAJN MAŠINA, I izdanje
Rac A., Maziva i podmazivanje mašina, I izdanje
Šuša M., Tehnologija brodogradnje, I izdanje
Milovanović M., Lišanin R., Vukšić M.,Kržić Đ., Kočnice i kočenje šinskih
vozila, 2. deo, I izdanje
Jovičić M., Tanović Lj.: ALATI I PRIBORI - proračuni i konstrukcije alata
za izradu delova od lima, II izdanje
Benišek M., Kilibarda R., Nedeljković M., Gerasimović D.: TEHNIKA
MERENjA - Zbirka zadataka iz strujno tehničkih merenja, III izdanje
Lazarević M.: ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIKE ROBOTA, I izdanje
Đorđević V.DINAMIKA JEDNODIMENZIJSKIH STRUJANJA FLUIDA,
IV izdanje
Pavlović M., Stefanović Z.: PRIRUČNIK ZA PRORAČUN FLUIDA, VII
izdanje
Motok, M.: ČVRSTOĆA BRODA - ODABRANA POGLAVLJA
STATIČKE ANALIZE - I izdanje
Krsmanović, Lj., Gajić, A.: TURBOMAŠINE - TEORIJSKE OSNOVE, II
izdanje
450
990
920
630
390
910
1510
590
1080
825
1920
1190
890
490
500
500
790
890
490
690
300
700
890
660
950
750
870
450
880
590
790
380
190
1130
756
2005
2004
2004
2004
2004
2003
2002
2002
2002
2002
2000
2000
2000
2000
2000
1999
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
Vojno mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Fizika i
elektrotehnika
Mehanika
Opšte mašinske
konstrukcije
Vazduhoplovstvo
Mašinski fakultet
Motorna vozila
Fizika i
elektrotehnika
Vojno mašinstvo
Procesna tehnika
Proizvodno
mašinstvo
Hidroenergetika
Motorna vozila
Motorna vozila
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Industrijsko
inženjerstvo
Procesna tehnika
Proizvodno
mašinstvo
Vazduhoplovstvo
Vojno mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Železničko
mašinstvo
Vazduhoplovstvo
Tehnologija
materijala
Fizika i
elektrotehnika
Industrijsko
inženjerstvo
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Mehanizacija
Vasiljević D.: OPTIČKI UREĐAJI I OPTOELEKTRONIKA, I izdanje
Babić B.: PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA, II izdanje
Žižić O.: ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE, V izdanje
Pavišić M., Stokić Z., Trišović N.: PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNE
VEŽBE IZ MEHANIKE - Dinamika tačke i dinamika sistema, III izdanje
Veriga S.: MAŠINSKI ELEMENTI II, XI izdanje
Pešić S., Cvetković D., Bengin A.: ELISE, I izdanje
BIBLIOGRAFIJA DIPLOMIRANIH INŽENJERA
Janićijević N.: AUTOMATIZACIJA SISTEMA MOTORNIH VOZILA, I
izdanje
Žižić O.: FIZIKA 2 - TALASI I KVANTNA FIZIKA, V izdanje
Milinović M.: OSNOVI PROJEKTOVANjA RAKETA I LANSERA,
Poglavlja iz projektovanja lansera, I izdanje
Bogner M., Vuković Đ.: PROBLEMI IZ DINAMIČKIH I
HIDRODINAMIČKIH OPERACIJA, I izdanje
Majstorović V.: UPRAVLjANjE KVALITETOM PROIZVODA , I izdanje
Krsmanović Lj., Gajić A.: TURBOMAŠINE – VENTILATORI, I izdanje
Vasić B., Janković D., Curović D.: TEHNOLOGIJA ODRŽAVANjA
VOZILA , I izdanje.
Mitrović Č., Vasić B.: INFORMATIKA U MAŠINSTVU, I izdanje
Nikolić D.: TEORIJA PROCESA OBRADE II, Teorija procesa obrade
metala deformisanjem, I izdanje
Nikolić D.: PROJEKTOVANjE TEHNOLOŠKIH PROCESA II - Obrada
deformisanjem (kovanjem), I izdanje
Stanić J.: UVOD U TEORIJU TEHNOEKONOMSKE OPTIMIZACIJE, V
izdanje
Mihailović Ž.: UDŽBENIK FRANCUSKOG JEZIKA, III izdanje
Voronjec D.: TEHNOLOŠKE OPERACIJE, V izdanje
Nikolić D.: PROJEKTOVANjE TEHNOLOŠKIH PROCESA I - Obrada
rezanjem, I izdanje
Petrović Z., Stupar S.: FUNDAMENTAL EQUATIONS OF
AERODYNAMICS, I izdanje
Jaramaz S.: PHYSICS OF EXPLOSION, I izdanje
Nikolić D., Jovanović T., Stanić J., Gajović V.:MAŠINSKA OBRADA I, IX
izdanje
Lučanin V.: TEORIJA VUČE, I izdanje
Stupar S., Petrović Z.: COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC - part one,
I izdanje
Radovanović M.: POGONSKE MATERIJE - ind. voda, V izdanje
Aničin B.: ELEMENTI ELEKTRONIKE, I izdanje
Klarin M.: INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO I - Organizacija i planiranje
proizvodnih procesa, III izdanje
Stanić J.: UPRAVLjANjE KVALITETOM PROIZVODA - metodi I, III
izdanje
Šolaja V.: ALATI ZA OBRADU LIMA, IV izdanje
Stanić J.: TEORIJA PROCESA OBRADE, III izdanje
Milačić V., Bojanić P.: TEHNIČKA KIBERNETIKA, II izdanje
Zrnić Đ., Petrović D.: KRETANjE MATERIJALA I STOHASTIČKI
PROCESI, I izdanje
750
640
330
330
380
270
500
50
260
640
140
220
400
620
50
250
400
50
50
300
400
250
220
50
210
460
90
50
190
280
120
50
50
90
1994
1993
1993
1992
1992
1992
1992
1992
1991
1991
1991
1991
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1989
1989
1989
1988
1987
1986
1986
1986
Mehanizacija
Procesna tehnika
Proizvodno
mašinstvo
Motorna vozila
Hidroenergetika
Automatsko
upravljanje
Motori
Mehanika
Proizvodno
mašinstvo
Industrijsko
inženjerstvo
Automatsko
upravljanje
Proizvodno
mašinstvo
Automatsko
upravljanje
Industrijsko
inženjerstvo
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Mehanika
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Termoenergetika
Motori
Proizvodno
mašinstvo
Proizvodno
mašinstvo
Industrijsko
inženjerstvo
Mehanika fluida
Mehanika
Proizvodno
mašinstvo
Automatsko
upravljanje
Tehnologija
materijala
Teorija
mehanizama i
mašina
Mehanika
Ostrić D.: DINAMIKA MOSNIH DIZALICA, I izdanje
Bogner M., Jaćimović B.: PRAKTIKUM IZ OSNOVA TEHNOLOŠKIH
PROCESA I APARATA, II izdanje
Tanović Lj.: REZNA KERAMIKA, I izdanje
Janković D.: UPUTSTVO ZA IZRADU VUČNOG PRORAČUNA
MOTORNIH VOZILA, I izdanje
Gajić Z., Krsmanović V., Pejović D.: TURBOMAŠINE – zadaci, I izdanje
Debeljković D.: STOHASTIČKI LINEARNI SISTEMI AUTOMATSKOG
UPRAVLjANjA, II izdanje
Petrović S., Tomić M.: OSNOVI KLIPNIH MOTORA SUS, I izdanje
Batj M.I., Džandzelize G.J., Kelzon A.S.: REŠENI ZADACI IZ
TEORIJSKE MEHANIKE I deo - statika i kinematika, I izdanje
Stanić J.: TEHNOLOŠKI MERNI SISTEMI, IV izdanje
Nestorov Lj.: RUSKI JEZIK I, III izdanje
Grujić Lj.:PROCESNI RAČUNARI, II izdanje
Milačić V.: MAŠINE ALATKE I, III izdanje
Grujić Lj.: DISKRETNI SISTEMI, III izdanje
Jovanović T., Jovanović P., Đurđević P.: PRIMENA TEHNIKE
MREŽNOG PLANIRANjA, II izdanje
Jovičić M.: OBRADA BRUŠENjEM, II izdanje
Milačić V.: TEORIJA PREPOZNAVANjA IŽENjERSKIH SISTEMA, II
izdanje
Radosavljević Lj.: SPECIJALNI ZADACI IZ DINAMIKE, III izdanje
Milačić V.: PROIZVODNI SISTEMI III, II izdanje
Milačić V.: PROIZVODNI SISTEMI I, IV izdanje
Jovičić M., Dimitrijević Lj.: PRIRUČNIK POMOĆNI PRIBORI, III izdanje
Vasiljević N.: PARNE TURBINE, III izdanje
Živković M., Trifunović R.: MOTORI SUS II deo, druga sveska, III izdanje
Stanić J.: METOD INŽENjERSKIH MERENjA, V izdanje
Milačić V.: MAŠINE ALATKE II, III izdanje
Jovanović D.: ORGANIZACIJA ODRŽAVANjA MAŠINE, I izdanje
Ašković T.: PRAKTIKUM ZA VEŽBE IZ MEHANIKE FLUIDA,
HIDRAULIKE I PNEUMATIKE, I izdanje
Butenin N.: ELEMENTI ТEORIJE NELINEARNIH OSCILACIJA, I
izdanje
Milačić V: METOD LABORATORIJSKIH MERENjA II, III izdanje
Debeljković D.: OSNOVI TEORIJE IDENTIFIKACIJE OBJEKATA I
PROCESA, I izdanje
Radovanović M.: PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ
SAGOREVANjA, II izdanje
Pantelić T., Ćulafić G.: MEHANIZMI – SINTEZA, III izdanje
190
130
50
180
180
50
130
50
260
50
50
170
260
50
50
50
50
50
50
240
200
130
50
170
50
50
50
50
50
50
50
Radosavljević Lj.: MALE OSCILACIJE MATERIJALNOG SISTEMA, III
izdanje.
50
Download

CENOVNIK - godine izdanja 31.01.2015.