PREDMET: MAŠINSKI ELEMENTI 1
1. LITERATURA:
1. Repčić, N., Muminović, A., Mašinski elementi – Priručnik I dio. Mašinski
fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2005.
2. Repčić, N., Muminović, A., Šarić, I. i Mešić, E., Zbirka zadataka iz mašinskih
elemenata. Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2004.
3. Repčić, N., Muminović, A., Bašić, H. i Šeta, A., Zbirka zadataka iz mašinskih
konstrukcija. Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1996.
4. Repčić, N., Čolić, M., Pita, Z., Stanković, K. i Zuko, A., Mašinski elementi I dio.
Svjetlost, Sarajevo, 2001.
5. Repčić, N., Zuko, A., Čolić, M. i Pita, Z., Osnovi konstruisanja. Svjetlost,
Sarajevo, 2001.
2. NAČIN PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJA:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
Aktivnost studenta
br.
1. Prisustvo predavanjima i vježbama
2.
Izrada projektnih zadataka
3.
Dodatni bonus bodovi
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Završni ispit
Popravni ispit
Mogući broj osvojenih bodova
max. 10 bodova
max. 40 bodova
max. 50 bodova
max. 100 bodova
max. 100 bodova
max. 100 bodova
Napomena: Student koji po osnovu prethodnih tačaka osvoji
minimalno 55 bodova, obezbijedio je prolaznu
ocjenu (prema kriteriju u tabeli 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
Ukupan broj
Ocjena po ECTS
Atribut
ocjena
osvojenih bodova
10
95 ÷ 100
A
Odličan
9
85 ÷ 95
B
Vrlodobar
8
75 ÷ 85
C
Dobar
7
65 ÷ 75
D
Zadovoljava
6
55 ÷ 65
E
Dovoljan
5
ispod 55
F, EX
Nedovoljan
Saradnici:
mr.Isad Šarić, mr. Elmedin Mešić, Nedim Pervan, dipl.ing.,Vahid Avdić, dipl.ing.
Predmetni nastavnik:
Red.prof.dr.sc. Nedžad Repčić dipl.ing.maš.
PREDMET: MAŠINSKI ELEMENTI 2
1. LITERATURA:
1. Repčić, N., Muminović, A., Mašinski elementi – Priručnik II dio. Mašinski
fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2005.
2. Repčić, N., Muminović, A., Šarić, I. i Mešić, E., Zbirka zadataka iz mašinskih
elemenata. Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2004.
3. Repčić, N., Muminović, A., Bašić, H. i Šeta, A., Zbirka zadataka iz mašinskih
konstrukcija. Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1996.
4. Repčić, N., Čolić, M., Pita, Z. i Zuko, A., Mašinski elementi II dio. Svjetlost,
Sarajevo, 1998.
5. Repčić, N., Zuko, A., Čolić, M. i Pita, Z., Osnovi konstruisanja. Svjetlost,
Sarajevo, 2001.
6. Repčić, N., Prenosnici snage i kretanja, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo,
1999.
2. NAČIN PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJA:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
Aktivnost studenta
br.
1. Prisustvo predavanjima i vježbama
2.
Izrada projektnih zadataka
3.
Dodatni bonus bodovi
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Završni ispit
Popravni ispit
Mogući broj osvojenih bodova
max. 10 bodova
max. 40 bodova
max. 50 bodova
max. 100 bodova
max. 100 bodova
max. 100 bodova
Napomena: Student koji po osnovu prethodnih tačaka osvoji
minimalno 55 bodova, obezbijedio je prolaznu
ocjenu (prema kriteriju u tabeli 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
Ukupan broj
Ocjena po ECTS
Atribut
ocjena
osvojenih bodova
10
95 ÷ 100
A
Odličan
9
85 ÷ 95
B
Vrlodobar
8
75 ÷ 85
C
Dobar
7
65 ÷ 75
D
Zadovoljava
6
55 ÷ 65
E
Dovoljan
5
ispod 55
F, EX
Nedovoljan
Saradnici:
mr.Isad Šarić, mr. Elmedin Mešić, Nedim Pervan, dipl.ing.,Vahid Avdić, dipl.ing.
Predmetni nastavnik:
Red.prof.dr.sc. Nedžad Repčić dipl.ing.maš.
PREDMET: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I CAD
1. LITERATURA:
1. Repčić, N., Tehnička dokumentacija – I dio, Mašinski fakultet Sarajevo, 2004.
2. Repčić, N., Tehnička dokumentacija – II dio, Mašinski fakultet Sarajevo, 2004.
3. Repčić, N., Tehnička dokumentacija – Priručnik za izradu grafičkih radova,
Mašinski fakultet Sarajevo, 2005.
4. Repčić, N., Šarić, I., AutoCAD – Izrada tehničkih crteža, Mašinski fakultet
Sarajevo, 2006.
2. NAČIN PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJA:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
Aktivnost studenta
br.
1. Prisustvo predavanjima i vježbama
2.
Izrada projektnih zadataka
3.
Dodatni bonus bodovi
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Završni ispit
Popravni ispit
Mogući broj osvojenih bodova
max. 10 bodova
max. 50 bodova
max. 40 bodova
max. 100 bodova
max. 100 bodova
max. 100 bodova
Napomena: Student koji po osnovu prethodnih tačaka osvoji
minimalno 55 bodova, obezbijedio je prolaznu
ocjenu (prema kriteriju u tabeli 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
Ukupan broj
Ocjena po ECTS
Atribut
ocjena
osvojenih bodova
10
95 ÷ 100
A
Odličan
9
85 ÷ 95
B
Vrlodobar
8
75 ÷ 85
C
Dobar
7
65 ÷ 75
D
Zadovoljava
6
55 ÷ 65
E
Dovoljan
5
ispod 55
F, EX
Nedovoljan
Saradnici:
mr.Isad Šarić, mr. Elmedin Mešić, Nedim Pervan, dipl.ing.,Vahid Avdić, dipl.ing.
Predmetni nastavnik:
Red.prof.dr.sc. Nedžad Repčić dipl.ing.maš.
Predmet: INDUSTRIJSKA PRAKSA (MSc)
Akademska godina: 2010/11, LJETNI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
-
(nastava se odvija kroz boravak u tvornici).
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
1.
2.
3.
4.
Aktivnosti i provjere znanja
Dnevnik prakse i stručni izvještaj
Izrada tehničke dokumentacije
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2)
Redovni završni ispit
Popravni završni ispit
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 50/min. 25 bodova
max. 50/min. 25 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 1. i 2.
Broj bodova prema 1. i 2.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: INDUSTRIJSKA PRAKSA
Akademska godina: 2010/11, LJETNI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
-
(nastava se odvija kroz boravak u tvornici).
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
5.
6.
7.
8.
Aktivnosti i provjere znanja
Dnevnik prakse i stručni izvještaj
Izrada tehničke dokumentacije
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2)
Redovni završni ispit
Popravni završni ispit
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 50/min. 25 bodova
max. 50/min. 25 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 1. i 2.
Broj bodova prema 1. i 2.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: LIFTOVI I ŽIČARE
Akademska godina: 2010/11, LJETNI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N. Repčić, M. Čolić, Transportna sredstva, Mašinski fakltet, Sarajevo, 2008.
N. Repčić, M. Čolć, Zbirka riješeih zadataka iz transportnih sredstava, Mašinski
fakultet, Sarajevo, 2008.
S. Tošić, Liftovi, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd,2001.
B. Šelendić, Vertikalni, kosi i horiontalni transport, Savez inženjera i tehničara
Jugoslavije, Beograd, 1996.
N. Repčić, M. Čolić, Transportni ueđaji, Svjetlost, Sarajevo,1998.
D. Ostrić, Transportne mašine, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1989.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
9.
10.
11.
12.
13.
Aktivnosti i provjere znanja
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
max. 40/min. 20 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: METALNE KONSTRUKCIJE
Akademska godina: 2010/11, LJENI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
M. Čolić, Metalne konstrukcije, skripta-nerecenziran tekst, Sarajevo, 2010.
Z. Petković, D. Ostrić, Metalne konstrukcije u mašinogradnji I, Mašinski fakultet u
Beogradu, Institut za mehanizaciju, Beograd, 1996.
Z. Petković, D. Ostrić, Metalne konstrukcije u mašinogradnji II, Mašinski fakultet
u Beogradu, Institut za mehanizaciju, Beograd, 1999.
D. Ostrić, Metalne konstrukcije, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1988.
B. Zarić, D. Buđevac, B. Stipanić, Čelične konstrukcije u građevinarstvu,
Građevinska knjiga, Beograd, 2006.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
14.
15.
16.
17.
18.
Aktivnosti i provjere znanja
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 40/min. 20 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: PROJEKTOVANJE TRANSPORTNIH SREDSATVA
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N. Repčić, M. Čolić, Transportna sredstva, Mašinski fakltet, Sarajevo, 2008.
N. Repčić, M. Čolć, Zbirka riješeih zadataka iz transportnih sredstava, Mašinski
fakultet, Sarajevo, 2008.
D. Šćap, Prnosila i dizala, Podlogeza konstrukciju i proračun, Liber,
Zagreb,1990.
D. Ostrić, S. Tošić, Dizalice, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 2005.
D. Ostrić, Transportne mašine, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1989.
S. Tošić, Proračun mašina neprekidnog tansporta i dizaličnih uređaja, Mašinski
fakultet u Beogradu, Beograd,2001.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivnosti i provjere znanja
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 40 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: SISTEMI UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
1.
2.
N. Repčić, M. Čolić, Transportna sredstva, Mašinski fakltet, Sarajevo, 2008.
N. Repčić, M. Čolć, Zbirka riješeih zadataka iz transportnih sredstava, Mašinski
fakultet, Sarajevo, 2008.
N. Repčić, M Čolić, Transportni uređai, Svjetlost, Sarajevo, 1998.
S. Tošić, Proračun mašina neprekidnog tansporta i dizaličnih uređaja, Mašinski
fakultet u Beogradu, Beograd,2001.
3.
4.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aktivnosti i provjere znanja
Seminarski rad
Izrada projektnog zadatka
Zadaće
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3+4+5)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 10 bodova
max. 20/min. 10 bodova
max. 10 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 4. i 5.
Broj bodova prema 4. i 5.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: TEHNOLOGIČNO OBLIKOVANJE
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
1.
2.
3.
N. Repčić, A. Zuko, M. Čolić, Z. Pita, Osnovi konstruisanja, Svjetlost, Sarajevo,
1998.
N. Repčić, A. Muminović, A. Zuko, Mašinski elementi I dio, Mašinski fakultet,
Sarajevo, 2004.
E. Oberšmit, Osnove konstruiranja, Tehnološki ispravno konstruktivno
oblikovanje strojnih dijelova. FSB, Zagreb 1983.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aktivnosti i provjere znanja
Izrada projektnog zadatka
Seminarski rad
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 30 /min. 15 bodova
max. 10 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 3. i 4.
Broj bodova prema 3. i 4.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA
Akademska godina: 2010/11, LJENI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: doc. dr Mirsad Čolić
e-mail: [email protected]
Kabinet: 316
Konsultacije: Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 h.
Web stranica predmeta:
Literatura:
1.
2.
3.
4.
N. Repčić, M. Čolić, Transportna sredstva, Mašinski fakltet, Sarajevo, 2008.
N. Repčić, M. Čolć, Zbirka riješeih zadataka iz transportnih sredstava, Mašinski
fakultet, Sarajevo, 2008.
N. Repčić, M Čolić, Transportni uređai, Svjetlost, Sarajevo, 1998.
S. Tošić, Proračun mašina neprekidnog tansporta i dizaličnih uređaja, Mašinski
fakultet u Beogradu, Beograd,2001.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
Aktivnosti i provjere znanja
Izrada projektnog zadatka
Zadaće
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 30 /min. 15 bodova
max. 10 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 30/min. 15 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu
minimalnog broja bodova
koje je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: OBLIKOVANJE I PRORAČUN ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
Akademska godina: 2010/11, LJETNI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: v.prof.dr.sc. Adil Muminović
Saradnik: viši asist. mr.sc. Elmedin Mešić
Literatura:
1. A. Muminović, Oblikovanje i proračun zavarenih konstrukcija – predavanja,
skripta.
2. N. Repčić, A. Muminović, Mašinski elementi – Priručnik I dio, Mašinski fakultet
Sarajevo, 2004.
3. N. Repčić, A. Muminović, I. Šarić, E. Mešić, Zbirka zadataka iz mašinskih
elemenata, Mašinski fakultet Sarajevo, 2004.
4. N. Repčić, A. Muminović, H. Bašić, A. Šteta, Zbirka zadataka iz mašinskih
konstrukcija, Mašinski fakultet Sarajevo, 1996.
5. M. Bogner, M. Borisavljević, V. Matović, M.M. Bogner, Zavarivanje, ETA, Beograd,
2007.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
Aktivnosti i provjere znanja
19.
Zadaće (pet zadaća X 2 boda)
Seminarski rad (izrada + provjera znanja iz
seminarskih radova kompletne grupe)
I provjera znanja (teorija),
(8. sedmica nastave)
II provjera znanja (zadaci),
(15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3+4)
Redovni završni ispit (I ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
20.
21.
22.
23.
24.
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 10 bodova
max. 10 bodova – izrada i prezen.
max. 20 bodova – provjera znanja
max. 30 /min. 12 bodova
max. 30 /min. 12 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 3. i 4.
Broj bodova prema 3. i 4.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj osvojenih
bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje
je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: OPTIMIZACIJA MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: r.prof.dr.sc. Nedžad Repčić
Saradnik: viši asist. mr.sc. Elmedin Mešić
Literatura:
1. N. Repčić, A. Zuko, M. Čolić, Z. Pita, Osnovi konstruisanja, Svjetlost, Sarajevo,
1998.
2. Đ. Zrnić, N. Kosanić, Metode optimizacije u projektovanju, Mašinski fakultet
Beograd, 1996.
3. William R. Spillers, Keith M. MacBain, Structural Optimization, Springer, 2009.
4. Richard Cozzens, Advanced CATIA V5 Workbook: Knowledgeware and
Workbenches Release 16, Southern Utah University, Schroff Development
Corporation, 2006.
5. Panos Y. Papalambros, Douglass J. Wilde, Principles of Optimal Design: Modeling
and Computation, Cambridge University Press; 2nd Edition, 2000.
6. Kyung K. Choi, Nam H. Kim, Structural Sensitivity Analysis and Optimization 1:
Linear Systems; Springer New York, 2010.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
Aktivnosti i provjere znanja
25.
26.
27.
28.
Izrada seminarskog rada
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja
II provjera znanja
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3+4)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
5.
6.
Max. broj bodova/
min. broj bodova za prolaz
max. 20 bodova
max. 40 bodova
max. 20/min. 8 bodova
max. 20/min. 8 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 3. i 4.
Broj bodova prema 3. i 4.
Uspjeh studenta na ispitu i drugim oblicima provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje
sistemom uporedivim sa (E)CTS sistemom (tabela 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
Ukupan broj
ocjena
osvojenih bodova
10
95 ÷ 100
9
85 ÷ 94
8
75 ÷ 84
7
65 ÷ 74
6
55÷ 64
5
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbjedio prolaznu ocjenu mora osvojiti min. 55 bodova
(tab. 2) i ispuniti uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje je
potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1).
Predmet: PRENOSNICI SNAGE I KRETANJA
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: v.prof.dr.sc. Adil Muminović
Saradnik: viši asist. mr.sc. Elmedin Mešić
Literatura:
1. N. Repčić, Prenosnici snage i kretanja, Mašinski fakultet Sarajevo, 1999.
2. N. Repčić, A. Muminović, Mašinski elementi - II dio, Mašinski fakultet Sarajevo,
2004.
3. A. Muminović, Prenosnici snage i kretanja, predavanja – skripta.
4. M. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja, Sveučilište u Zagrebu, 1998.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
Aktivnosti i provjere znanja
29.
30.
31.
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
32.
33.
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 40 bodova
max. 30/min. 12 bodova
max. 30/min. 12 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95 ÷ 100
85 ÷ 94
75 ÷ 84
65 ÷ 74
55÷ 64
ispod 55
Ocjena po ECTS
A
B
C
D
E
F, EX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje
je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: TRIBOLOGIJA
Akademska godina: 2010/11, LJETNI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: v.prof.dr.sc. Adil Muminović
Saradnik: viši asist. mr.sc. Elmedin Mešić
Literatura:
1. N. Repčić, Tribologija - Multinaučna optimizacija frikcionog kompleksa, Mašinski
fakultet Sarajevo, 1996.
2. A. Muminović, Tribologija, predavanja, skripta.
3. S. Ekinović, Osnovi tribologije i sistema podmazivanja, Mašinski fakultet Zenica,
2000.
4. A.Z. Szeri, Fluid Film Lubrication: Theory and Design, Cambridge University Press,
1998.
5. S. Tanasijević, Osnovi tribologije mašinskih elemenata, Naučna knjiga, Beograd,
1989.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
Aktivnosti i provjere znanja
34.
35.
36.
37.
Izrada i kolokvij dvije vježbe
Izrada i prezentacija dva seminarska rada
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3+4)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
5.
6.
Max. broj bodova /
min. broj bodova za prolaz
max. 2x10 bodova
max. 2x20 bodova
max. 20/min. 8 bodova
max. 20/min. 8 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 3. i 4.
Broj bodova prema 3. i 4.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
Ukupan broj
Ocjena po ECTS
Atribut
ocjena
osvojenih bodova
10
95 ÷ 100
A
Odličan
9
85 ÷ 94
B
Vrlodobar
8
75 ÷ 84
C
Dobar
7
65 ÷ 74
D
Zadovoljava
6
55 ÷ 64
E
Dovoljan
5
ispod 55
F, EX
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje
je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: METODIKA KONSTRUISANJA
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: v.prof.dr.sc. Adil Muminović
Saradnik: viši asist. mr.sc. Isad Šarić
Literatura:
1. N. Repčić, A. Zuko, M. Čolić, Z. Pita, Osnovi konstruisanja, Svjetlost, Sarajevo,
2.
3.
1998.
A. Muminović, Metodika konstruisanja, predavanja – skripta
M. Ognjanović, Razvoj i dizajn mašina, Mašinski fakultet Beograd, 2007.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mogući broj bodova /
Min. broj bodova za prolaz
max. 10
max. 40
max. 25 / min. 10 bodova
max. 25 / min. 10 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 3. i 4.
Broj bodova prema 3. i 4.
Aktivnosti i provjere znanja
Seminarski rad
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3+4)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95÷100
85÷94
75÷84
65÷74
55÷64
ispod 55
Ocjena po (E)CTS
A
B
C
D
E
F, FX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje je
potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA
Akademska godina: 2010/11, LJETNI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: v.prof.dr.sc. Adil Muminović
Saradnik: viši asist. mr.sc. Isad Šarić
Literatura:
4. N. Repčić, CAD metode: Konstruisanje podržano računarima, Mašinski fakultet
5.
6.
7.
8.
9.
Sarajevo, 1996.
A. Muminović, Projektovanje pomoću računara, predavanja – skripta
CATIA V5: Knjiga I, Početni tečaj – Osnove modeliranja (Sketcher, Part Design,
Drafting), CadCam Design Centar, Zagreb, 2003.
CATIA V5: Knjiga II, Napredni tečaj – Part Design, Assembly Design, Drafting,
Surface (Part Design, Drafting, Sketcher, Assembly Design, Catalog Editor,
Wireframe & Surface, Generative Structural Analysis, Digital Mock-Up, Lathe
Machining, Prismatic Machining), CadCam Design Centar, Zagreb, 2003.
N. Repčić, I. Šarić, AutoCAD: Izrada tehničkih crteža, Mašinski fakultet Sarajevo,
2006.
F. Amirouche, Principles of Computer-Aided Design and Manufacturing, 2nd
edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2004.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
7.
8.
9.
10.
11.
Aktivnosti i provjere znanja
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Mogući broj bodova /
Min. broj bodova za prolaz
max. 50
max. 25 / min. 10 bodova
max. 25 / min. 10 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95÷100
85÷94
75÷84
65÷74
55÷64
ispod 55
Ocjena po (E)CTS
A
B
C
D
E
F, FX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje je
potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: KONSTRUKCIJA ALATA
Akademska godina: 2010/11, LJETNI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: r.prof.dr.sc. Nedžad Repčić
Saradnik: viši asist. mr.sc. Isad Šarić
Literatura:
10. N. Repčić, A. Zuko, M. Čolić, Z. Pita. Osnovi konstruisanja. Svjetlost, Sarajevo,
11.
12.
13.
14.
15.
1998.
N. Repčić, CAD metode: Konstruisanje podržano računarima, Mašinski fakultet
Sarajevo, 1996.
H. Đukić, Konstrukcija alata, Univerzitetska knjiga, Mostar, 1998.
Dž. Hodžić, Konstrukcija alata, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
N. Repčić, I. Šarić, AutoCAD: Izrada tehničkih crteža, Mašinski fakultet Sarajevo,
2006.
M. Jovičić, Lj. Tanović, Alati i pribori: Proračuni i konstrukcije alata za izradu
dijelova od lima, 2. izdanje, Mašinski fakultet Beograd, 2007.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
12.
13.
14.
15.
16.
Mogući broj bodova /
Min. broj bodova za prolaz
max. 50
max. 25 / min. 10 bodova
max. 25 / min. 10 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Aktivnosti i provjere znanja
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95÷100
85÷94
75÷84
65÷74
55÷64
ispod 55
Ocjena po (E)CTS
A
B
C
D
E
F, FX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje je
potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: INDUSTRIJSKI DIZAJN
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: v.prof.dr.sc. Adil Muminović
Saradnik: viši asist. mr.sc. Isad Šarić
Literatura:
16. A. Ljevar, M. Nikolić, Industrijski dizajn, Tehnički fakultet „Mihailo Pupin“,
17.
18.
19.
20.
Zrenjanin, 2004.
A. Muminović, Industrijski dizajn, predavanja – skripta
CATIA V5: Knjiga I, Početni tečaj – Osnove modeliranja (Sketcher, Part Design,
Drafting), CadCam Design Centar, Zagreb, 2003.
CATIA V5: Knjiga II, Napredni tečaj – Part Design, Assembly Design, Drafting,
Surface (Part Design, Drafting, Sketcher, Assembly Design, Catalog Editor,
Wireframe & Surface, Generative Structural Analysis, Digital Mock-Up, Lathe
Machining, Prismatic Machining), CadCam Design Centar, Zagreb, 2003.
D. Quarante, Osnove industrijskog dizajna, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1991.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Aktivnosti i provjere znanja
Seminarski rad
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3+4)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Mogući broj bodova /
Min. broj bodova za prolaz
max. 10
max. 40
max. 25 / min. 10
max. 25 / min. 10
max. 100 bodova
Broj bodova prema 3. i 4.
Broj bodova prema 3. i 4.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95÷100
85÷94
75÷84
65÷74
55÷64
ispod 55
Ocjena po (E)CTS
A
B
C
D
E
F, FX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuni uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje je
potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Predmet: ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA
Akademska godina: 2010/11, ZIMSKI SEMESTAR
Predmetni nastavnik: r.prof.dr.sc. Nedžad Repčić
Saradnici: viši asist. mr.sc. Isad Šarić, viši asist. mr.sc. Elmedin Mešić
Literatura:
21. N. Repčić, A. Zuko, M. Čolić, Z. Pita. Osnovi konstruisanja. Svjetlost, Sarajevo,
22.
23.
24.
25.
26.
1998.
N. Repčić, CAD metode: Konstruisanje podržano računarima, Mašinski fakultet
Sarajevo, 1996.
R. Vukotić, Ispitivanje konstrukcija, Građevinski fakultet Beograd, 1998.
V. Brčić, R. Čukić, Eksperimentalne metode u projektovanju konstrukcija, IRO
„Građevinska knjiga”, Beograd, 1988.
N.G. Zamani, CATIA V5 FEA Tutorials Release 19, University of Windsor, Schroff
Development Corporation (SDC Publication), 2010.
O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, J.Z. Zhu, The Finite Element Method: Its Basis and
Fundamentals, 6th edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005.
Oblici provjere znanja i struktura sa skalom bodovanja:
Tabela 1. Sistem sticanja bodova
R.
br.
23.
24.
25.
26.
27.
Mogući broj bodova /
Min. broj bodova za prolaz
max. 50
max. 25 / min. 10 bodova
max. 25 / min. 10 bodova
max. 100 bodova
Broj bodova prema 2. i 3.
Broj bodova prema 2. i 3.
Aktivnosti i provjere znanja
Izrada projektnog zadatka
I provjera znanja (8. sedmica nastave)
II provjera znanja (15. sedmica nastave)
Ukupan broj osvojenih bodova (1+2+3)
Redovni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Popravni završni ispit (I i/ili II provjera znanja)
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se
i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja (tab. 2.).
Tabela 2. Odgovarajuće ocjene
Odgovarajuća
ocjena
10
9
8
7
6
5
Ukupan broj
osvojenih bodova
95÷100
85÷94
75÷84
65÷74
55÷64
ispod 55
Ocjena po (E)CTS
A
B
C
D
E
F, FX
Atribut
Odličan
Vrlodobar
Dobar
Zadovoljava
Dovoljan
Nedovoljan
Napomena: Da bi student obezbijedio prolaznu ocjenu potrebno je da ostvari min. 55
bodova (tab. 2.) i ispuniti uslove u pogledu minimalnog broja bodova koje
je potrebno osvojiti na provjerama znanja (tab. 1.).
Download

max. 100 bodova - Mašinski fakultet