OBJEDNÁVKA KARET CCS LIMIT
Nevyplňujte – pouze pro potřeby CCS
Děkujeme Vám za objednání služeb CCS. Prosíme o čitelné vyplnění (nejlépe hůlkovým písmem) a dodržení maximálního počtu znaků.
Nápovědu pro vyplnění vybraných řádků naleznete na následujícím listu. Pokud jste již zákazníky CCS, můžete tento formulář použít na
přiobjednání karet CCS Limit. Chcete-li objednat více než čtyři karty, vyplňte údaje o firmě, formulář podle potřeby okopírujte, doplňte
údaje o objednávaných kartách a opatřete podpisem odpovědné osoby
ÚDAJE O FIRMĚ
Obchodní firma nebo jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele: (1)
Zákaznické číslo: (2)
IČ:
Předpokládaný měsíční obrat: (3)
Název uvedený na kartách: (4)
RZ vozidla/Jméno řidiče: (5)
Aktivovat zadávání stavu kilometrů: (11)
ANO
Denní limit: (6)
Měsíční limit: (7)
Povolené skupiny zboží: (8)
ANO
Povolené kódy zboží: (9)
Poznámka ke kartě: (10)
RZ vozidla/Jméno řidiče: (5)
Aktivovat zadávání stavu kilometrů: (11)
Měsíční limit: (7)
Povolené skupiny zboží: (8)
Poznámka ke kartě: (10)
RZ vozidla/Jméno řidiče: (5)
ANO
Povolené skupiny zboží: (8)
Poznámka ke kartě: (10)
RZ vozidla/Jméno řidiče: (5)
NE
Zablokovat změnu PIN kódu: (12)
ANO
Povolené kódy zboží: (9)
NE
Typ vozidla: (13)
Aktivovat zadávání stavu kilometrů: (11)
ANO
Měsíční limit: (7)
Povolené skupiny zboží: (8)
Poznámka ke kartě: (10)
NE
Zablokovat změnu PIN kódu: (12)
ANO
Povolené kódy zboží: (9)
NE
Typ vozidla: (13)
dne
Jméno a příjmení hůlkovým písmem
Razítko a vlastnoruční podpis
TISK 11/2011
V
NE
Typ vozidla: (13)
Aktivovat zadávání stavu kilometrů: (11)
Měsíční limit: (7)
Denní limit: (6)
NE
Zablokovat změnu PIN kódu: (12)
ANO
Povolené kódy zboží: (9)
Denní limit: (6)
NE
Typ vozidla: (13)
ANO
Denní limit: (6)
NE
Zablokovat změnu PIN kódu: (12)
Návod pro správné vyplnění Objednávky karet CCS Limit
1.
Obchodní firma společnosti nebo družstva je název, pod kterým je subjekt zapsán v Obchodním rejstříku. To platí i pro právnické osoby,
které se zapisují do Obchodního rejstříku na základě zvláštního zákona. Součástí obchodní firmy právnické osoby je i dodatek označující její
právní formu. Obchodní firmou právnické osoby, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, je název, pod kterým byla zřízena. Obchodní
firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení. Obchodní firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh
podnikání. V případě delší obchodní firmy využijte oba řádky.
2.
Vyplní pouze zákazník, který má uzavřenou platnou smlouvu o užívání karet CCS a má zákaznické číslo. V tom případě není třeba vyplňovat
Objednávku služeb CCS.
3.
Vyplní pouze nový zákazník. Uveďte předpokládaný měsíční obrat v Kč – součet za všechny objednávané karty CCS Limit. Výsledek dále
použijte pro stanovení výše inkasního limitu (vizte formulář Potvrzení o zpřístupnění účtu pro inkasa).
4.
Vyplní pouze nový zákazník. Uveďte název, který bude umístěn na všech vašich kartách (např. zkrácený název firmy apod.) – nejvýše 20 znaků.
5.
Vyplňte RZ nebo jméno řidiče podle toho, na který údaj si přejete, aby byla karta vystavena.
6.
Stanovte denní limit čerpání na kartu (v Kč). Denní limit slouží jako ochranný element pro případ ztráty nebo odcizení karty. Jde o nepovinný údaj.
7.
Stanovte měsíční limit čerpání na kartu (v Kč). Jde o povinný údaj, není-li explicitně dohodnuto jinak.
8.
Povolené druhy zboží se dělí do sedmi skupin. Skupina s vyšším číslem vždy zahrnuje skupiny nižší. Pokud si žádnou nezvolíte, bude vám
nastavena skupina 04.
skupina
skupina 00
skupina 01
skupina 02
skupina 03
9.
druh zboží a služeb
nafta | nafta plus | nafta plus | diesel plus | nafta speciál
aditivum | dálniční poplatky
zboží skupiny 00
natural | natural plus | natural normal | natural speciál | super | mix
topný plyn – LPG | topný plyn | ekologická paliva | ostatní PHM
zboží skupiny 01
oleje, tuky | mazadla nemrznoucí kapaliny | provozní náplně
zboží skupiny 02
mytí vozidel | oprava a údržba vozidel
sběr a likvidace odpadu | parkovací služby
odtah vozidla | mezinárodní přeprava | služby celního deklaranta
skupina
skupina 04
skupina 05
skupina 06
druh zboží a služeb
zboží skupiny 03
náhradní díly | autokosmetika | autopříslušenství
drobné autodoplňky | lékárna
barvy, laky | kartografické zboží | pneumatiky
půjčovna aut | mobilní telefon
zboží skupiny 04
potraviny | vratné obaly
knihy | noviny | časopisy | hygienické potřeby
zboží skupiny 05
občerstvení | účetní
telekomunikační a právní služby
Pokud si chcete vytvořit vlastní skupinu zboží, vyberte maximálně 4 kódy z následující tabulky. Kódy zboží a skupiny zboží nelze kombinovat.
1
2
3
4
Nafta
Nafta speciál
Nafta plus
Diesel plus
Aditivum
Speciál
Super
Natural
Natural special
Natural plus
Natural normal
6
10
13
14
15
20
Oleje, tuky, mazadla
Nemrznoucí kapaliny
Provozní náplně
Náhradní díly
Mytí vozidel
Občerstvení
Potraviny
Mix
Topný plyn, LPG
Ekologická paliva
Ostatní PHM
24
25
35
Dálniční poplatky
Vratné obaly
Autokosmetika
Autopříslušenství
Drobné autodoplňky
Lékárna
Barvy, laky
38 Kartografické zboží
Knihy, noviny, časopisy
40 Hygienické potřeby
50 Pneumatiky
55
57
Mobilní telefon
Oprava a údržba vozidel
Sběr a likvidace odpadu
Práce výrobní povahy
61 Parkovací služby
62 Půjčovna aut
66 Odtah vozidla
67 Mezinárodní přeprava
Služby celního deklaranta
69 Účetní a právní služby
70 Telekomunikační služby
10. Je to nepovinný údaj (max. 16 znaků), který vám může zjednodušit orientaci v měsíčním vyúčtování při větším počtu karet. Tento údaj se
tiskne i na účtence. Údaj nesmí obsahovat RZ nebo jméno řidiče.
11. Jde o funkci, při níž je držitel karty povinen při placení kartou u čerpací stanice zadat aktuální stav počítadla kilometrů. Tento údaj se objeví
na účtence a v měsíčním vyúčtování. Chcete-li tuto funkci využívat, zaškrtněte ANO, v opačném případě zaškrtněte NE.
12. U karty CCS Limit je možné libovolně měnit na čerpací stanici PIN kód nebo tuto funkci zablokovat. Jestliže chcete funkci změny PIN kódu
zablokovat, zaškrtněte ANO. Jestliže chcete změnu PIN kódu využívat, zaškrtněte NE.
13. Ke každé kartě označte typ vozidla
A >> osobní automobil
M >> nákladní automobil o celkové hmotnosti do 3 500 kg
D >> dodávkový automobil
V >> nákladní automobil o celkové hmotnosti nad 3 500 kg, autobus
Download

OBJEDNÁVKA KARET CCS LIMIT