Referentna lista Studija o proceni uticaja na životnu sredinu:
-
Kompleks ,,HEBA” - Bujanovac,
-
DIN ,,FABRIKA DUVANA” A.D. Niš - Projekat ekspandiranje duvana,
-
Preduzeće za puteve ,,NIŠ” A.D. - Projekat skladišnih rezervoara za dizel D2 i eko dizel,
-
,,NISKOGRADNJA” A.D. Niš - Projekat interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila,
-
,,FAM ”A:D: Kruševac - Projekat izgradnje pogona za proizvodnju metil estra biljnog
ulja sa pratećim sadržajima,
-
,,FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA˝ A.D. Zaječar - Projekat rekonstrukcije
proizvodne hale transformatora, nadstrešnice i izgradnje kranske staze u okviru
kompleksa fabrike mernih transformatora iz Zaječara,
-
,,SIMPO” A:D: Vranje - Projekat izvedenog stanja magacina tapetarije sa proizvodnim
pogonom,
-
PZP ,,VRANJE” A:D: Vranje - Projekat asfaltnog i betonskog postrojenja preduzeća za
puteve ,,VRANJE” A:D.,
-
,,TIGAR TYRES” Pirot - Projekat montaže rezervoara za skladištenje nearomatizovanog
naftnog ulja,
-
,,DŽONA PLAST˝ SO Surdulica - Projekat za skupljanje i baliranje sekundarnih sirovina,
-
,,ANODA V” D.O.O. Beograd - Projekat za postojeći pogon za anodnu oksidaciju i
plastifikaciju aluminijumskih profila sa stanicom za prečišćavanje tehnoloških otpadnih
voda,
-
A.D. ˝ALFA PLAM˝ Vranje - Projekat objekat za prečišćavanje tehnoloških otpadnih
voda,
-
,,GLOBAL ENERGY” D.O.O. Niš - Projekat izgradnje male hidroelektrane “KOZJI
GRB”, sa vodozahvatom na reci Mlavi
-
,,BIM - TEX” Leskovac - Projekat dogradnje poslovnog prostora-hale za farbanje tekstilnih
proizvoda.
Download

studijama o proceni uticaja na životnu sredinu