UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Abecedna lista prijavljenih kandidata
sa postignutim bodovima na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi
Mesto polaganja prijemnog
Prijava Prezime ime (ime jednog roditelja)
Bodovi
MAT
TOI
Konkurisao
na
4009 Adţić Katarina (Blaţo)
25.42
FON-015
FON-015
MO
3053 Ajduković Vojislav (Radomir)
29.08
FON-015
FON-015
SVA TRI
494 Aleksandrić Nikola (Milan)
33.18
FON-015
SVA TRI
632 Aleksić Boško (Aleksandar)
31.90
FON-015
SVA TRI
36.12
FON-015
MO
32.12
FON-015
SVA TRI
2625 Aleksić Sara (Branko)
36.56
FON-015
MO
233 Aleksić Slavko (Mile)
30.92
FON-015
SVA TRI
3034 Alfedi Bojan (Violeta)
34.46
FON-015
213 Alidini Alen (Vahid)
35.68
FON-015
SVA TRI
163 Alimpijević Sanja (Zoran)
38.40
FON-015
SVA TRI
3048 Amitović Bratislav (Dejan)
23.82
FON-015
496 Andrejević Milena (Slavko)
31.22
FON-015
SVA TRI
27.38
FON-015
MO
25.44
FON-015
SVA TRI
37.86
FON-015
SVA TRI
36.92
FON-015
SVA TRI
417 AnĊelković Miloš (Petar)
27.78
FON-015
SVA TRI
3050 Antelj Milovan (Milorad)
24.40
FON-015
111 Antelj Slobodanka (Milivoje)
37.80
FON-015
SVA TRI
268 Antić Kristina (Milomir)
38.38
FON-015
SVA TRI
307 Antić Marko (Stojanka)
27.86
FON-015
SVA TRI
2543 Antić Nevena (Slobodan)
36.36
FON-015
MO
1617 Antić Vladimir (Zoran)
37.42
FON-015
ISiT
37.86
FON-015
SVA TRI
37.86
FON-015
SVA TRI
100 Aracki Ivan (Vlastimir)
31.44
FON-015
SVA TRI
555 AranĊelović Aleksandar (Strumica)
37.12
FON-015
SVA TRI
221 AranĊelović Ivana (Miodrag)
38.50
FON-015
SVA TRI
35.62
FON-015
SVA TRI
2603 Aleksić Ivana (Vladan)
393 Aleksić Luka (Miodrag)
2559 Andrić Jelena (Zoran)
8 AnĊelić Vuk (Miroslav)
390 AnĊelković Aleksandar (Vladan)
64 AnĊelković Milica (Stojĉe)
412 Antonijević Jasmina (Dragan)
61 Antonović Milica (Zoran)
20 Arsenijević Jelena (Zoran)
FON-015
FON-015
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
SVA TRI
199 Arsenijević Jovana (Nenad)
39.46
FON-015
SVA TRI
423 Arsić Vojin (Zlatan)
38.30
FON-015
SVA TRI
35.38
FON-015
MO
448 Ašković Ognjen (Veran)
32.34
FON-015
SVA TRI
249 Atanasković Nevena (Dušan)
40.00
FON-015
SVA TRI
596 Atlagić Jovana (Goran)
39.02
FON-015
SVA TRI
2609 Babić Brankica (Predrag)
37.74
FON-015
MO
37.20
FON-015
SVA TRI
33.52
FON-015
SVA TRI
2529 Baĉujkov Jovana (Miroslav)
30.58
FON-015
MO
3049 Bajić Aleksandar (Zoran)
36.22
FON-015
564 Bajović Luka (Goran)
36.50
FON-015
SVA TRI
439 Bajović Mina (Slavko)
28.84
FON-015
SVA TRI
86 Banović Ema (Ljubomir)
37.90
FON-015
SVA TRI
534 Baraĉkov Marko (Boško)
40.00
FON-015
SVA TRI
404 Barišić Jelena (Ţeljko)
39.04
FON-015
SVA TRI
35.48
FON-015
29.88
FON-015
SVA TRI
33.80
FON-015
MO
229 Bataković AnĊela (Goran)
39.12
FON-015
SVA TRI
2513 Belić Aleksandar (Duško)
35.62
FON-015
MO
27.62
FON-015
SVA TRI
40.00
FON-015
119 Benĉina Nada (Marina)
30.68
FON-015
SVA TRI
337 Bibić Stefan (Srbobran)
32.48
FON-015
SVA TRI
440 Biljić Marko (Milosav)
34.04
FON-015
SVA TRI
1507 Birtašević Luka (Dimitrije)
40.00
FON-015
ISiT
2599 Bjedov Dragana (Slobodan)
40.00
FON-015
MO
182 Bjelotomić Anja (Dubravka)
27.20
FON-015
SVA TRI
1666 Blagojević Dragan (Ţeljko)
32.22
FON-015
ISiT
413 Blagojević Filip (Vlastimir)
40.00
FON-015
SVA TRI
4020 Blagojević Miloš (Branka)
23.30
FON-015
2570 Blagojević Predrag (Dejan)
36.58
FON-015
MO
434 Blagojević Tijana (Nenad)
35.50
FON-015
SVA TRI
1601 Blanuša Lazar (Goran)
34.64
FON-015
ISiT
2595 Blaţevski Jovana (Zoran)
37.72
FON-015
MO
543 Bobić Milica (Boţidar)
34.22
FON-015
SVA TRI
452 Bodegrajac Marija (Draţen)
37.04
FON-015
SVA TRI
5 Bogdanić Radovan (Biljana)
37.26
FON-015
SVA TRI
2629 Arţentar Marina (Saša)
240 Babić Marija (Petar)
44 Bacev Ana (Milovan)
4019 Barna Sonja (Robert)
162 Basarić Nataša (Slavoljub)
2544 Basta Jovana (Zoran)
92 Belić Miloš (Bekica)
3023 Belić Stefan (Milijan)
2
FON-015
FON-015
FON-015
FON-015
SVA TRI
MO
SVA TRI
MO
243 Bogdanović Ivana (Petar)
33.94
FON-015
SVA TRI
341 Bogdanović Sara (Zoran)
35.44
FON-015
SVA TRI
234 Bogojević Petar (Dragan)
32.70
FON-015
SVA TRI
276 Bogojević Tanja (Dragutin)
40.00
FON-015
SVA TRI
577 Bogosavljević Marijana (Nenad)
33.08
FON-015
SVA TRI
34.34
FON-015
ISiT
610 Bojanović Vladimir (Miloš)
35.06
FON-015
SVA TRI
29 Bojović Aleksandra (Goran)
38.00
FON-015
SVA TRI
33.72
FON-015
SVA TRI
1561 Boljević Kristina (Ljiljana)
31.82
FON-015
ISiT
441 Boranović Nataša (Zoran)
38.58
FON-015
SVA TRI
1631 Borikić Vlada (Dragan)
39.18
FON-015
ISiT
1545 Borisov Nataša (Mile)
29.10
FON-015
ISiT
35.46
FON-015
SVA TRI
1642 Bošković Vladimir (Milomir)
36.60
FON-015
ISiT
228 Bošnjaković Jovana (Miloje)
36.08
FON-015
SVA TRI
360 Boţić Anica (Sneţana)
37.98
FON-B009
SVA TRI
462 Branović AnĊela (Srećko)
34.16
FON-B009
SVA TRI
591 Bratuljević Ţarko (Vladan)
27.68
FON-B009
SVA TRI
38.52
FON-B009
SVA TRI
336 Brkić Tamara (Radenko)
38.18
FON-B009
SVA TRI
514 Brletić Miljana (Davorin)
31.48
FON-B009
SVA TRI
3501 Budimski Miloš (Ţeljko)
35.52
FON-B009
FON-015
ISiT
4014 Bujošević Vladimir (Tikomir)
40.00
FON-B009
FON-015
MO
251 Bulatović Sofija (Dragan)
36.66
FON-B009
SVA TRI
348 Cakić Aleksandra (Dragi)
40.00
FON-B009
SVA TRI
31.44
FON-B009
MO
34.86
FON-B009
SVA TRI
4010 Cvetanović Nataša (Jovica)
32.78
FON-B009
FON-015
MO
3028 Cvetinović Zorana (Zoran)
29.38
FON-B009
FON-015
SVA TRI
1694 Cvetković Ivan (Goran)
37.66
FON-B009
3042 Cvetković Marija (Zoran)
33.38
FON-B009
1644 Cvetković Pavle (Slobodan)
36.70
FON-B009
ISiT
1555 Cvetković Vladica (Tomislav)
34.40
FON-B009
ISiT
411 Cvijović Miljana (Dušan)
37.76
FON-B009
SVA TRI
174 Cvjetan Novak (Borislav)
33.16
FON-B009
SVA TRI
2515 Cvjetić Jelena (Ljubo)
39.54
FON-B009
MO
2602 Ĉabrić Aleksandra (Dragoslav)
40.00
FON-B009
MO
3021 ĈaĊo Nikola (Siniša)
31.32
FON-B009
1605 Bogunović Andrija (Vjekoslav)
312 Bokorov Ana (Milivoje)
630 Bošković AnĊel (Goran)
69 Brkić Ivana (Zoran)
2586 Cumbo Milica (Simo)
311 Cvejović Alksandar (Dobrivoje)
3
ISiT
FON-015
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
2582 Ĉanković Ana (Ţeljko)
36.56
FON-B009
MO
551 Ĉelar Dušan (Miloš)
28.34
FON-B009
SVA TRI
297 Ĉelebić Vuk (Adela)
35.78
FON-B009
SVA TRI
181 Ĉitaković Radmila (Miroslav)
38.12
FON-B009
SVA TRI
1619 Ĉivović Magdalina (Tatjana)
40.00
FON-B009
ISiT
2571 Ĉkonjević Aleksandra (Vladan)
39.74
FON-B009
MO
2594 Ĉobrenović Ana (Darko)
35.20
FON-B009
MO
40.00
FON-B009
SVA TRI
38.80
FON-B009
ISiT
211 Ĉolović Maja (Ţarko)
40.00
FON-B009
SVA TRI
255 Ĉolović Milorad (Radoslav)
39.72
FON-B009
SVA TRI
1673 Ĉugurović Mirjana (Ţivojin)
36.68
FON-B009
ISiT
37.50
FON-B009
SVA TRI
71 Ĉulić Hristina (Aleksandar)
28.94
FON-B009
SVA TRI
1611 Ĉupeljić Svjetlana (Zdravko)
36.90
FON-B009
ISiT
552 Ĉupković Stefan (Nebojša)
24.38
FON-B009
SVA TRI
3013 Ćertić Stefan (Aleksandar)
25.62
FON-B009
34.90
FON-B009
SVA TRI
38.36
FON-B009
ISiT
616 Ćirić Stefan (SlaĊana)
28.46
FON-B009
SVA TRI
241 Ćirić Vladimir (Aleksandar)
34.10
FON-B009
SVA TRI
37.78
FON-B009
ISiT
39.10
FON-B009
SVA TRI
1683 Ćirović Stefan (Dragan)
34.24
FON-B009
ISiT
246 Ćorić Vladana (Krsto)
36.50
FON-B009
SVA TRI
2652 Ćorović Radovan (Milorad)
34.90
FON-B009
MO
1691 Ćuić Miloš (Miloš)
30.34
FON-B009
ISiT
438 Ćupić Katarina (ĐorĊe)
28.50
FON-B009
SVA TRI
476 Ćurković Ivana (Igor)
36.96
FON-B009
SVA TRI
533 Dailoski Stefan (Vidoje)
31.70
FON-B009
SVA TRI
576 Damjanović Dunja (Darko)
30.64
FON-B009
SVA TRI
1687 Damljanović Filip (Milenko)
34.72
FON-B009
ISiT
1557 Damnjanović Marija (Marina)
36.42
FON-B103
ISiT
493 Damnjanović Vanja (Goran)
38.06
FON-B103
SVA TRI
523 Danilović Dušan (Zoran)
36.56
FON-B103
SVA TRI
608 Daradan Tanja (Vid)
38.82
FON-B103
SVA TRI
197 Davidović Teodora (Dragan)
38.02
FON-B103
SVA TRI
122 Dedović Igor (Radmilo)
28.76
FON-B103
SVA TRI
130 Dejanović Bogdan (Jovica)
38.18
FON-B103
SVA TRI
349 Ĉolović Aleksandra (Radenko)
1566 Ĉolović Bojana (Jezdimir)
263 Ĉukić Nikola (Šćepan)
382 Ćirić Dragana (Dragan)
1651 Ćirić Mina (Siniša)
1535 Ćirković Mina (Marija)
70 Ćirović Miljana (Ĉedomir)
4
FON-015
SVA TRI
1517 Dejanović Dušan (Dragana)
39.02
FON-B103
ISiT
571 Dejanović Jovana (Biljana)
36.24
FON-B103
SVA TRI
372 Dejić Nikola (Dragan)
27.52
FON-B103
SVA TRI
2573 Dekić Jelena (Miodrag)
32.60
FON-B103
MO
4022 Denić Jelena (Milorad)
21.82
FON-B103
36.06
FON-B103
38.12
FON-B103
30.90
FON-B103
SVA TRI
83 Dimić Miloš (Ţivko)
39.74
FON-B103
SVA TRI
504 Dimić SrĊan (Trajan)
33.38
FON-B103
SVA TRI
192 Dimitrić Jelena (Radomir)
36.02
FON-B103
SVA TRI
535 Dimitrijević Ana (Slobodan)
39.22
FON-B103
SVA TRI
191 Dimitrijević Bogdan (Momĉilo)
24.02
FON-B103
SVA TRI
1697 Dimitrijević Filip (Branko)
36.74
FON-B103
ISiT
296 Dimitrijević Lazar (Igor)
37.98
FON-B103
SVA TRI
2539 Dimkić Milica (Dragan)
34.80
FON-B103
MO
455 Divac Nemanja (Goran)
40.00
FON-B103
SVA TRI
3005 Divljan Filip (Relja)
36.74
FON-B103
1655 Dmitrović Stevan (Vito)
36.46
FON-B103
ISiT
471 Dmitrović Ţivojin (Radoslav)
27.08
FON-B103
SVA TRI
1522 Dobrosavljević Miloš (Miloje)
36.68
FON-B103
ISiT
4016 Dobrosavljević Nevena (Gordana)
36.76
FON-B103
FON-015
MO
3045 Domaj Aleksandar (Tomo)
34.38
FON-B103
FON-015
SVA TRI
117 Donĉevski Sofija (Dragan)
36.42
FON-B103
SVA TRI
421 Dragić Milica (Dragan)
35.66
FON-B103
SVA TRI
30.66
FON-B103
ISiT
236 Dragojlović Milica (Milan)
40.00
FON-B103
SVA TRI
1521 Dragutinović Ivana (Siniša)
34.26
FON-B103
ISiT
607 Draţović Igor (Radoslav)
37.14
FON-B103
SVA TRI
2563 Drenovac Milica (ĐorĊe)
32.72
FON-B103
MO
22 Drobnjak Nenad (Bojan)
35.76
FON-B103
SVA TRI
109 Drobnjak Stefan (Jugoslav)
28.88
FON-B103
SVA TRI
28.52
FON-B103
30.30
FON-B103
SVA TRI
506 Duduković Dušan (Zoran)
38.00
FON-B103
SVA TRI
161 Dujmić Olivera (Zoran)
36.48
FON-B103
SVA TRI
36.86
FON-B103
ISiT
32.76
FON-B103
SVA TRI
24.88
FON-B103
MO
428 Denić Miloš (Ivan)
3002 Devedţić Ivan (Vladan)
232 Dimić Aleksandar (Goran)
1595 Dragić Nikola (Milan)
4023 Drobnjak Stefan (Zoran)
7 Drobnjaković Stefan (Miroslav)
1661 Dumić Miloš (Ţarko)
238 Dunić Dušan (Mladen)
2642 Dunjić Divna (Zoran)
5
FON-015
MO
SVA TRI
FON-015
FON-015
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
MO
313 Dţodić Miloš (Dejan)
36.04
FON-B103
SVA TRI
103 Đaĉić Vanja (Vladimir)
29.50
FON-B103
SVA TRI
1596 Đapović Ana (Dragan)
34.50
FON-B103
ISiT
1652 Đekić Stefan (SrĊan)
36.38
FON-B103
ISiT
324 Đokić Igor (Lidija)
30.08
FON-B103
SVA TRI
289 Đokić Nikola (Dragan)
39.66
FON-B103
SVA TRI
11 Đokić Tanja (Nedeljko)
40.00
FON-B103
SVA TRI
557 Đoković Jovan (Siniša)
35.98
FON-B103
SVA TRI
153 Đoković Ljubica (Blagomir)
40.00
FON-B103
SVA TRI
95 Đoković Milica (Duško)
40.00
FON-005
SVA TRI
303 ĐorĊević Anica (Zoran)
37.22
FON-005
SVA TRI
3058 ĐorĊević Danijel (Novica)
33.28
FON-005
1512 ĐorĊević Dragan (Vidan)
34.00
FON-005
ISiT
1700 ĐorĊević Milan (Dobrica)
26.34
FON-005
ISiT
3031 ĐorĊević Milica (Marinko)
40.00
FON-005
2547 ĐorĊević Nikola (Nenad)
40.00
FON-005
MO
1585 ĐorĊević Nikola (Novica)
31.86
FON-005
ISiT
31.44
FON-005
SVA TRI
3055 ĐorĊević Petar (Slobodan)
40.00
FON-005
209 ĐorĊević Radica (Radiša)
32.90
FON-005
SVA TRI
589 ĐorĊević Vedrana (Ljiljana)
40.00
FON-005
SVA TRI
1606 Đorić Nebojša (Dragiša)
31.46
FON-005
ISiT
3046 Đukanović Aleksandar (Borislav)
23.50
FON-005
1570 Đukanović Nikola (Mihailo)
38.04
FON-005
ISiT
18 Đukić Valentina (Zoran)
31.60
FON-005
SVA TRI
31.58
FON-005
SVA TRI
40.00
FON-005
ISiT
208 ĐurĊević Mihailo (Veselin)
39.14
FON-005
SVA TRI
298 ĐurĊević Uroš (Dragan)
39.40
FON-005
SVA TRI
316 Đurić Darko (Veroljub)
29.84
FON-006
SVA TRI
4001 Đurić Javorka (Predrag)
40.00
FON-006
526 Đurić Miloš (Momir)
29.06
FON-006
SVA TRI
418 Đurić Vesna (Ţarko)
40.00
FON-006
SVA TRI
36.54
FON-006
173 Enis Ena (Nebojša)
40.00
FON-006
SVA TRI
425 Erceg Ruţica (Nina)
28.32
FON-006
SVA TRI
151 Erceg Tijana (Aleksandar)
38.30
FON-006
SVA TRI
1510 Ercegović Katarina (Mašan)
33.38
FON-006
ISiT
30.64
FON-006
SVA TRI
301 ĐorĊević Olja (Goran)
118 ĐurĊevac Maksim (Radisav)
1593 ĐurĊević Jana (Jadranko)
4027 Đurišić AnĊela (Dragan)
326 Erĉević Milan (Dušan)
6
FON-015
FON-015
FON-015
FON-015
FON-015
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
SVA TRI
SVA TRI
MO
MO
2624 Erdeljan Zorica (Ţeljko)
36.08
FON-006
MO
1670 Erdeljanović Luka (Miomir)
35.52
FON-006
ISiT
1615 Erdeljanović Miloš (Ivica)
34.84
FON-006
ISiT
38.56
FON-006
SVA TRI
2646 Erić Katarina (Veroljub)
32.02
FON-006
MO
48 Filipovac SrĊan (Todor)
31.40
FON-006
SVA TRI
595 Filipović Jovana (Slobodan)
37.58
FON-006
SVA TRI
1680 Filipović MlaĊan (Miodrag)
37.52
FON-006
ISiT
548 Filipović Stefan (Dragiša)
36.72
FON-006
SVA TRI
1569 Filipović Tamara (Vladica)
32.56
FON-006
ISiT
214 Gaĉić Jovan (Radoš)
30.32
FON-101
SVA TRI
3026 Gajić Stevan (ĐorĊe)
25.26
FON-101
37.88
FON-101
35.48
FON-101
395 Gardijan Jovana (Petar)
34.38
FON-101
SVA TRI
460 Gavrilov Nevena (Mita)
38.58
FON-101
SVA TRI
30.64
FON-101
MO
29.34
FON-101
SVA TRI
40.00
FON-101
ISiT
257 Gazivoda Igor (Dragan)
26.70
FON-101
SVA TRI
198 Gemaljević Miloš (Prvoslav)
32.04
FON-101
SVA TRI
40.00
FON-101
281 Gligorijević Tijana (Radiša)
38.16
FON-101
SVA TRI
309 Gligorijević Uroš (Zoran)
35.10
FON-101
SVA TRI
1581 Glogovac Mihajlo (Veljko)
36.68
FON-101
ISiT
2579 Gmijović SlaĊana (Miloslav)
32.58
FON-101
MO
31.82
FON-101
SVA TRI
85 Gojković Marko (Predrag)
30.36
FON-101
SVA TRI
21 Gole Dejan (Ljubiša)
40.00
FON-101
SVA TRI
1696 Gotić Nikola (Dragan)
34.22
FON-101
ISiT
65 Gradić Mina (Paja)
36.92
FON-102
SVA TRI
633 Grbić Helena (Lazar)
30.48
FON-102
SVA TRI
538 Grigorov Igor (Aleksandar)
30.38
FON-102
SVA TRI
1562 Grkavac Igor (Ljubiša)
38.18
FON-102
ISiT
269 Groj Dragana (Slavica)
39.44
FON-102
SVA TRI
3033 Grubor Bojan (Dragan)
27.64
FON-102
FON-015
SVA TRI
3039 Grujiĉić Ana (Zoran)
31.96
FON-102
FON-015
SVA TRI
3029 Grujić Miloš (Julija)
37.28
FON-102
FON-015
SVA TRI
27.20
FON-102
435 Erić Filip (Milan)
172 Gajić Vesna (Vladimir)
3019 Gajović Lazar (Dragoslav)
2576 Gavrilović Biljana (Tomislav)
286 Gavrilović Malvina (Momĉilo)
1578 Gavrilović Olivera (Ţeljko)
3035 Glavonjić Stefan (Branko)
284 Gojgić Tamara (Dragan)
629 Grujić Stefan (Radonja)
7
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
FON-015
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
SVA TRI
41 Grulović Tamara (Zoran)
32.00
FON-102
4003 Gugoski Anja (Saša)
39.66
FON-102
1574 Gvero Ivana (Boško)
35.24
FON-102
3027 Gvozdenović Miloš (Miroslav)
28.10
FON-102
202 Gvozdenović Tijana (Goran)
40.00
FON-102
SVA TRI
2520 Gvozdić Miodrag (Aleksandar)
39.86
FON-102
MO
481 Hadţić Dario (Samir)
36.46
FON-102
SVA TRI
528 HaĊić Marko (Radoslav)
29.30
FON-102
SVA TRI
128 Hinić Marija (Nenad)
37.16
FON-102
SVA TRI
184 Hristov Nikola (Bratislav)
36.60
FON-102
SVA TRI
2604 Hrnjak Ivona (Saša)
36.38
FON-102
MO
1662 Igrutinović Filip (Predrag)
30.28
FON-103
ISiT
344 Ikonić Jasmina (Miroslav)
38.00
FON-103
SVA TRI
479 Ilić Bojana (Krsta)
29.52
FON-103
SVA TRI
108 Ilić Bojana (Zoran)
36.76
FON-103
SVA TRI
381 Ilić Ivana (Zoran)
40.00
FON-103
SVA TRI
436 Ilić Jelisaveta (Miodrag)
37.14
FON-103
SVA TRI
247 Ilić Milena (Dragiša)
36.92
FON-103
SVA TRI
1579 Ilić Milica (Ivan)
40.00
FON-103
ISiT
3506 Ilić Vasilije (Miomir)
19.34
FON-103
169 Ilijić Jelena (Sneţana)
38.34
FON-103
SVA TRI
419 Isailović Marko (Radovan)
35.54
FON-103
SVA TRI
2523 Ivanĉević Nina (Ţeljko)
30.16
FON-103
MO
3020 Ivanović Branka (Ljiljana)
37.36
FON-103
53 Ivanović Dejan (Evica)
39.18
FON-103
SVA TRI
1548 Ivanović Miloš (Radomir)
36.68
FON-103
ISiT
2538 Iviĉić Dunja (Miroslav)
34.88
FON-103
MO
319 Ivić Jelena (Radomir)
35.20
FON-103
SVA TRI
102 Ivković Aleksandar (Gordana)
38.08
FON-103
SVA TRI
40.00
FON-103
MO
157 Jakovljević Marija (Radojko)
35.16
FON-103
SVA TRI
176 Jakovljević Miloš (Vladimir)
30.64
FON-104
SVA TRI
4026 Jakovljević Nataša (Miladin)
27.92
FON-104
FON-015
MO
4024 Jakovljević Nikola (Vesna)
35.98
FON-104
FON-015
MO
35.76
FON-104
SVA TRI
28.78
FON-104
SVA TRI
4005 Janić Nemanja (Nebojša)
30.08
FON-104
1626 Jankov Jelena (Milan)
40.00
FON-104
ISiT
36.00
FON-104
SVA TRI
2551 Jakovljević Luka (Dragana)
142 Jakšić Jovana (Milan)
40 Janić Maja (Zoran)
167 Janković AnĊela (Perica)
8
SVA TRI
FON-015
MO
ISiT
FON-015
FON-015
FON-015
FON-015
SVA TRI
ISiT
SVA TRI
MO
2556 Janković Anja (Nikola)
30.74
FON-104
MO
39.30
FON-104
SVA TRI
37.22
FON-104
MO
250 Janković Marija (Aleksandar)
38.88
FON-104
SVA TRI
156 Janković Marija (Miodrag)
33.84
FON-104
SVA TRI
33 Janković Mladen (Milomir)
36.00
FON-104
SVA TRI
478 Janković SrĊan (Draško)
35.30
FON-104
SVA TRI
624 Janković Srećko (Boţidar)
37.20
FON-104
SVA TRI
387 Janković Tomislav (ĐorĊe)
35.36
FON-104
SVA TRI
40.00
FON-104
SVA TRI
40.00
FON-104
SVA TRI
1622 Janjić AnĊelka (Sreten)
35.44
FON-104
ISiT
2590 Janjić Milica (Velimir)
35.60
FON-105
MO
463 Janjić Nemanja (Dragiša)
36.94
FON-105
SVA TRI
160 Janjušević Ana (Milivoje)
40.00
FON-105
SVA TRI
245 Jasika Ankica (Vidojko)
40.00
FON-105
SVA TRI
485 Jekić Violeta (Goran)
35.80
FON-105
SVA TRI
134 Jelić Filip (Svetlana)
30.92
FON-105
SVA TRI
1616 Jelić Nikola (Ĉedomir)
37.22
FON-105
ISiT
305 Jelić Stefan (Mladen)
35.88
FON-105
SVA TRI
2512 Jeremić Bojana (Ţivota)
38.44
FON-105
MO
527 Jeremić Filip (Nebojša)
35.44
FON-105
SVA TRI
492 Jeremić Ilija (Goran)
30.20
FON-105
SVA TRI
424 Jeremić Jelena (Slavko)
38.44
FON-105
SVA TRI
472 Jeremić Marina (Branko)
39.38
FON-105
SVA TRI
2518 Jeremić Radmila (Stojan)
26.48
FON-105
MO
1688 Jereminov Marko (Predrag)
40.00
FON-105
ISiT
1600 Jevtić Jovana (Zoran)
39.00
FON-105
ISiT
3016 Jevtić Milan (Vladimir)
40.00
FON-105
1668 Jevtić Mladen (Zoran)
30.76
FON-105
ISiT
2508 Jevtović Marija (Zoran)
34.24
FON-105
MO
1529 Jezdović Ivan (Dejan)
35.14
FON-105
ISiT
364 Jeţ Luka (Vesna)
28.80
FON-105
SVA TRI
194 Joĉović Marina (Jovica)
33.42
FON-105
SVA TRI
386 Jokić Nemanja (Đurica)
40.00
FON-106
SVA TRI
588 Jokić Nikolina (Duško)
29.42
FON-106
SVA TRI
28 Jokić Sara (Dragan)
39.20
FON-106
SVA TRI
2634 Joković Jelena (SrĊan)
36.24
FON-106
MO
1686 Joksić Nenad (Svetolik)
37.16
FON-106
ISiT
405 Janković Jelena (Ljubinko)
2622 Janković Luka (Goran)
19 Janković Uroš (Danica)
165 Janjić Aleksandra (Radmilo)
9
FON-015
SVA TRI
2510 Joksić Tamara (Miodrag)
39.02
FON-106
MO
146 Jonĉić Stefan (Darko)
32.34
FON-106
SVA TRI
188 Jordanović Marija (Dragan)
31.08
FON-106
SVA TRI
235 Josipović Aleksandra (Ljubodrag)
40.00
FON-106
SVA TRI
222 Josipović Selena (Nenad)
32.50
FON-106
SVA TRI
35.56
FON-106
MO
37.12
FON-106
SVA TRI
31.80
FON-106
MO
30.62
FON-106
SVA TRI
2580 Jovanović Borislav (Vukajlo)
27.92
FON-106
MO
254 Jovanović Budimir (Milan)
36.08
FON-106
SVA TRI
444 Jovanović Dušica (Zlatan)
36.68
FON-106
SVA TRI
295 Jovanović Hristina (Dragan)
40.00
FON-106
SVA TRI
1592 Jovanović Katarina (Milovan)
40.00
FON-210
ISiT
359 Jovanović Katarina (Ţivorad)
35.86
FON-210
SVA TRI
345 Jovanović Kristina (Goran)
35.46
FON-210
SVA TRI
525 Jovanović Nemanja (Ţika)
36.28
FON-210
SVA TRI
1519 Jovanović Nevena (Ţivota)
36.96
FON-210
ISiT
3015 Jovanović Olga (Mirka)
37.18
FON-210
166 Jovanović Pavle (Dragan)
33.08
FON-210
SVA TRI
306 Jovanović Pavle (Goran)
35.88
FON-210
SVA TRI
1613 Jovanović Stefan (Maja)
37.72
FON-210
ISiT
1604 Jovanović Stevan (Aleksandar)
26.80
FON-210
ISiT
37.34
FON-210
SVA TRI
32.00
FON-210
SVA TRI
2546 Joviĉić Dušica (Dragan)
39.70
FON-210
MO
58 Joviĉić Iva (Miodrag)
37.06
FON-210
SVA TRI
294 Joviĉić Janko (Dragiša)
38.96
FON-210
SVA TRI
558 Joviĉić Kristina (Tihomir)
36.46
FON-210
SVA TRI
1635 Jović Anja (Duško)
37.68
FON-210
ISiT
406 Jović Filip (Slavko)
31.66
FON-210
SVA TRI
1586 Jović Miloš (Dragan)
29.70
FON-210
ISiT
125 Jović Milovan (Staniša)
35.22
FON-210
SVA TRI
3011 Jovković Vuk (Svetlana)
36.74
FON-210
1612 Kaĉarević Ţeljko (Radiša)
23.94
FON-210
ISiT
338 Kaljaĉa Davor (Svetlana)
28.18
FON-201
SVA TRI
1627 Kaljević Miloš (Miodrag)
40.00
FON-201
ISiT
37.50
FON-201
SVA TRI
35.58
FON-201
MO
2644 Jotić Aleksa (Duško)
66 Jovanĉević Damjan (Miroljub)
2626 Jovanović Ana (Dragan)
280 Jovanović Bojana (Jovan)
519 Jovanović Vladan (Predrag)
6 Jovelić Marko (Jovica)
225 Kandić Neda (Milun)
2578 Kantar Kristina (Radovan)
10
FON-015
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
2560 Kantar Milica (Stanko)
33.06
FON-201
MO
420 Kaplanović Marko (Sava)
33.24
FON-201
SVA TRI
572 Kapor Ljiljana (Ţeljko)
25.66
FON-201
SVA TRI
2514 Karadţić Katarina (Aleksandra)
25.58
FON-201
MO
2615 Karadţić Katarina (Goran)
31.88
FON-201
MO
2516 Karanac Nevena (Ţeljko)
39.82
FON-201
MO
1660 Karović Nikola (Zorica)
30.00
FON-201
ISiT
1544 Katanić Ana (Radovan)
36.60
FON-201
ISiT
2531 Katić Ana (Vesna)
34.98
FON-201
MO
30.84
FON-201
SVA TRI
1667 Keranović Marko (Boţo)
32.04
FON-201
ISiT
271 Kićanović ĐorĊe (Dušan)
22.34
FON-201
SVA TRI
131 Kitanović Marko (SlaĊan)
31.56
FON-201
SVA TRI
1618 Klisić Dunja (Nebojša)
40.00
FON-201
ISiT
547 Kljajić Milan (Petar)
20.40
FON-201
SVA TRI
625 Kneţević ĐorĊe (Vlado)
40.00
FON-201
SVA TRI
2561 Kneţević Marija (Dragan)
28.92
FON-201
MO
2557 Kneţević Marko (Branislav)
22.62
FON-201
MO
35.46
FON-201
SVA TRI
2540 Kneţević Stevan (Goran)
29.82
FON-201
MO
334 Kneţević Tatjana (Nada)
36.40
FON-201
SVA TRI
499 Kocić Aleksandra (SlaĊan)
37.20
FON-A003
SVA TRI
415 Kocić Katarina (Dragan)
35.62
FON-A003
SVA TRI
340 Koĉović Savo (Radoica)
30.80
FON-A003
SVA TRI
28.18
FON-A003
SVA TRI
2527 Kojić Nevena (Ljubiša)
39.60
FON-A003
MO
1554 Kolašinac Uroš (Zoran)
39.58
FON-A003
ISiT
1531 Komadina Marko (Svetlana)
31.84
FON-A003
ISiT
31.68
FON-A003
SVA TRI
2562 Kontić Milica (Mitar)
28.46
FON-A003
MO
1573 Kos Sanja (Milovan)
37.14
FON-A003
ISiT
363 Kosić Aleksandra (Zoran)
36.94
FON-A003
SVA TRI
3041 Kostić Aleksandra (Laza)
37.12
FON-A003
373 Kostić Dušan (Gordana)
29.00
FON-A003
SVA TRI
321 Kostić Sanja (Nenad)
40.00
FON-A003
SVA TRI
1564 Kostić Stefan (Mladen)
40.00
FON-A003
ISiT
615 Kostić Uroš (Dušan)
27.16
FON-A003
SVA TRI
446 Kovaĉević Petar (Miladin)
38.14
FON-A003
SVA TRI
1550 Kozanić Katarina (Zlatko)
38.88
FON-A003
ISiT
580 Katić Ivana (Goran)
45 Kneţević Stefan (Strahinja)
39 Kojić Igor (ĐorĊe)
515 Komatinović Marijana (Miroslav)
11
FON-015
SVA TRI
592 Kozomara Jelisaveta (Sneţana)
33.76
FON-A003
SVA TRI
38.22
FPN-SLUS-1
MO
99 Krajinović Stevan (Milan)
32.26
FPN-SLUS-1
SVA TRI
195 Krajnović Jovana (Darko)
37.38
FPN-SLUS-1
SVA TRI
46 Krasić Danilo (Goran)
36.56
FPN-SLUS-1
SVA TRI
1568 Krĉaković Marta (Zoran)
39.36
FPN-SLUS-1
ISiT
2601 Krĉmar Katarina (Zoran)
34.98
FPN-SLUS-1
MO
1516 Krĉmar Sreto (Sreto)
39.10
FPN-SLUS-1
ISiT
1634 Kreculj Aleksandar (Dejan)
29.50
FPN-SLUS-1
ISiT
3007 Krivokuća Miloš (Branislav)
27.42
FPN-SLUS-1
36.12
FPN-SLUS-1
SVA TRI
38.78
FPN-SLUS-1
SVA TRI
204 Krstić Marija (Slobodan)
31.52
FPN-SLUS-1
SVA TRI
509 Krstić Miloš (Zoran)
30.10
FPN-SLUS-1
SVA TRI
3030 Krtinić MlaĊen (Zoran)
31.58
FPN-SLUS-1
2537 Krulj Jovana (Milenko)
37.56
FPN-SLUS-1
MO
1542 Krunić Miloš (Slavko)
35.98
FPN-SLUS-1
ISiT
601 Kuliĉek Denis (Martin)
37.12
FPN-SLUS-1
SVA TRI
203 Kun Ivana (Dragana)
33.52
FPN-SLUS-1
SVA TRI
361 Kurtić Jana (Jovan)
29.92
FPN-SLUS-1
SVA TRI
524 Kuzeljević Jelena (Predrag)
37.12
FPN-SLUS-1
SVA TRI
1541 Kuzmanović Marija (Miroslav)
32.84
FPN-SLUS-1
ISiT
1643 Laban Nikola (Petar)
27.04
FPN-SLUS-1
ISiT
442 Lacković Milijana (Ljubinko)
38.90
FPN-SLUS-1
SVA TRI
1669 Lajić Aleksandar (Dragoljub)
22.24
FPN-SLUS-1
ISiT
1632 Lakić Filip (Zdravko)
39.12
FPN-SLUS-1
ISiT
430 Lalić Zorica (Neven)
35.60
FPN-SLUS-1
SVA TRI
620 Lalović Dina (Slobodan)
37.28
FPN-SLUS-1
SVA TRI
473 Lazareski Višnja (Rajko)
33.20
FPN-SLUS-1
SVA TRI
1524 Lazarević Anica (Siniša)
35.58
FPN-SLUS-1
ISiT
283 Lazarević Kaja (Dragan)
30.76
FPN-SLUS-1
SVA TRI
343 Lazarević Miloš (Vojislav)
36.82
FPN-SLUS-1
SVA TRI
489 Lazić Daniela (Vojin)
33.96
FPN-SLUS-1
SVA TRI
2566 Lazić Dunja (Branko)
29.64
FPN-SLUS-1
MO
500 Lazić Ivana (Slaviša)
37.96
FPN-SLUS-1
SVA TRI
486 Lazić Marina (Predrag)
34.00
FPN-SLUS-1
SVA TRI
611 Lazić Milica (Slobodan)
28.20
FPN-SLUS-1
SVA TRI
37.48
FPN-SLUS-1
ISiT
37.32
FPN-SLUS-1
SVA TRI
2630 Koţokar Marija (Miroslav)
458 Krkić Nikola (Nenad)
38 Krsmanĉić Dejan (Ţeljko)
1528 Lazić Nataša (Zorica)
239 Lazić Svetlana (Ljubiša)
12
FON-015
FON-015
SVA TRI
SVA TRI
1674 Lazović Ţeljko (Milan)
34.96
FPN-SLUS-1
ISiT
288 Leskur Marija (Ţeljko)
40.00
FPN-SLUS-1
SVA TRI
584 Letić Milan (Branislav)
25.08
FPN-SLUS-1
SVA TRI
52 Likić Tijana (Milan)
32.18
FPN-SLUS-1
SVA TRI
1610 Lojpur Aljoša (Ilija)
32.46
FPN-SLUS-1
ISiT
57 Lošić Pavle (Olivera)
31.02
FPN-SLUS-1
SVA TRI
72 Lotrean Milica (Emilijan)
29.38
FPN-SLUS-1
SVA TRI
2564 Luĉić Miloš (Marko)
32.84
FPN-SLUS-1
MO
2528 Lukić Jovana (Milorad)
36.58
FPN-SLUS-1
MO
501 Lukić Jovana (Slobodan)
29.58
FPN-SLUS-1
SVA TRI
575 Lukić Natalija (Milanka)
40.00
FPN-SLUS-1
SVA TRI
322 Luković Nevena (Milena)
39.16
FPN-SLUS-1
SVA TRI
37.00
FPN-SLUS-1
ISiT
33.26
FPN-SLUS-1
SVA TRI
38.58
FPN-SLUS-1
SVA TRI
487 Ljubiĉić Marijana (Ljubiša)
38.72
FPN-SLUS-1
SVA TRI
196 Ljubiĉić Nikola (Nebojša)
40.00
FPN-SLUS-1
SVA TRI
2509 Majstorović Marko (Milovan)
37.24
FPN-SLUS-1
MO
1672 Majstorović Milivoje (Dragoljub)
36.88
FPN-SLUS-1
ISiT
97 Majstorović Uroš (Milosav)
30.74
FPN-SLUS-1
SVA TRI
1505 Makragić Strahinja (Boran)
26.92
FPN-SLUS-1
ISiT
3006 Maksimović Filip (Biljana)
33.00
FPN-SLUS-1
2617 Maksimović Igor (Dragan)
31.60
FPN-SLUS-1
MO
1546 Maksimović Slavica (Radoje)
36.82
FPN-SLUS-1
ISiT
623 Malešević Ana (Stanko)
35.86
FPN-SLUS-1
SVA TRI
124 Mandinić Marija (Nebojša)
38.32
FPN-SLUS-1
SVA TRI
453 Manić Aleksandar (SrĊan)
34.12
FPN-SLUS-1
SVA TRI
357 Manić Milan (ĐorĊe)
30.96
FPN-SLUS-2
SVA TRI
218 Manojlović Dejana (Dejan)
34.76
FPN-SLUS-2
SVA TRI
2501 Mariĉić Marica (Svetomir)
38.00
FPN-SLUS-2
MO
598 Marić Marija (Sneţana)
36.12
FPN-SLUS-2
SVA TRI
216 Marijanović Luka (Katarina)
25.38
FPN-SLUS-2
SVA TRI
619 Marinković Jelena (Milovan)
32.86
FPN-SLUS-2
SVA TRI
1 Marinković Miloš (Zoran)
39.74
FPN-SLUS-2
SVA TRI
31.94
FPN-SLUS-2
SVA TRI
38.56
FPN-SLUS-2
SVA TRI
32.16
FPN-SLUS-2
SVA TRI
569 Marjanović Lazar (Branko)
33.30
FPN-SLUS-2
SVA TRI
567 Marjanović Matija (Branko)
33.94
FPN-SLUS-2
SVA TRI
1636 Luković Stefan (Miljko)
217 Lupa Irina (Vesna)
60 Ljubiĉić Aleksandra (Aleksandar)
63 Marinović Aleksandra (Miodrag)
433 Marjanović Darko (Predrag)
77 Marjanović Igor (Zoran)
13
FON-015
SVA TRI
224 Marjanović Milena (Radoslav)
29.18
FPN-SLUS-2
SVA TRI
1556 Marković Aleksandar (Mirjana)
30.98
FPN-SLUS-2
ISiT
362 Marković Branka (Miroslav)
37.02
FPN-SLUS-2
SVA TRI
370 Marković Ĉedomir (Radomir)
36.54
FPN-SLUS-2
SVA TRI
90 Marković Dejan (Stanoje)
30.44
FPN-SLUS-2
SVA TRI
91 Marković Dragan (Jovan)
34.94
FPN-SLUS-2
SVA TRI
136 Marković Dragana (Zoran)
40.00
FPN-SLUS-2
SVA TRI
314 Marković ĐorĊe (Boban)
30.98
FPN-SLUS-2
SVA TRI
628 Marković Igor (Predrag)
33.20
FPN-SLUS-2
SVA TRI
556 Marković Ivan (Milojica)
34.96
FPN-SLUS-2
SVA TRI
560 Marković Marija (Aleksandar)
36.50
FPN-SLUS-2
SVA TRI
2534 Marković Marija (Radosav)
39.10
FPN-SLUS-2
MO
84 Marković Miloš (Vladan)
28.74
FPN-SLUS-2
SVA TRI
356 Marković NaĊa (Tatjana)
39.42
FPN-SLUS-3
SVA TRI
475 Marković Sara (Mirjana)
33.24
FPN-SLUS-3
SVA TRI
190 Marković Vladimir (Milan)
33.40
FPN-SLUS-3
SVA TRI
101 Markuš Aleksandar (Miodrag)
39.54
FPN-SLUS-3
SVA TRI
27.24
FPN-SLUS-3
ISiT
168 Martić Aleksandra (Dragutin)
33.62
FPN-SLUS-3
SVA TRI
397 Marušić Jelena (Mirko)
38.18
FPN-SLUS-3
SVA TRI
1584 Matejić Uroš (Slavoljub)
29.94
FPN-SLUS-3
ISiT
31.30
FPN-SLUS-3
SVA TRI
35.50
FPN-SLUS-3
MO
138 Matić Branko (Radomir)
31.26
FPN-SLUS-3
SVA TRI
180 Matić Marija (Mioljub)
40.00
FPN-SLUS-3
SVA TRI
2613 Matijević AnĊela (Nenad)
36.76
FPN-SLUS-3
MO
4013 Matović Stefan (Radojka)
31.36
FPN-SLUS-3
1645 Mazić Filip (Dragan)
32.96
FPN-SLUS-3
ISiT
1590 Maţibrada Marija (Marko)
39.74
FPN-SLUS-3
ISiT
175 MeĊedović Filip (Vesna)
24.94
FPN-SLUS-3
SVA TRI
292 Mićić Aleksandar (Dejan)
26.38
FPN-SLUS-3
SVA TRI
35.80
FPN-SLUS-3
ISiT
24.52
FPN-SLUS-3
SVA TRI
34.98
FPN-SLUS-4
SVA TRI
2524 Mihajlović Marina (Nebojša)
39.08
FPN-SLUS-4
MO
2598 Mihajlović Mirjana (Zlatan)
37.86
FPN-SLUS-4
MO
2606 Mihić Jelena (Bogdan)
39.46
FPN-SLUS-4
MO
2605 Mihić Milica (Bogdan)
38.66
FPN-SLUS-4
MO
3051 Mijailović Dušan (Milovan)
35.98
FPN-SLUS-4
1539 Marodić Milan (Lazar)
582 Matić Aleksa (Zoran)
2550 Matić Branislav (Aleksandar)
1502 Mihajlo Nikola (Tanja)
74 Mihajlović Bojan (Nada)
323 Mihajlović Iva (Jovan)
14
FON-015
FON-015
MO
SVA TRI
24 Mijailović Nikola (Dobrica)
36.46
FPN-SLUS-4
SVA TRI
573 Mijajlović Miloš (Ranka)
25.44
FPN-SLUS-4
SVA TRI
3032 Mijatović Dušan (Dragan)
31.72
FPN-SLUS-4
2653 Mikić Ognjen (Vukadin)
28.06
FPN-SLUS-4
MO
377 Miladinović Marko (Dragan)
31.00
FPN-SLUS-4
SVA TRI
1671 Milaković Nemanja (Miroslav)
34.84
FPN-SLUS-4
ISiT
50 Milanov Dragan (Milovan)
36.84
FPN-SLUS-4
SVA TRI
2555 Milanović Dragana (Sima)
40.00
FPN-SLUS-4
MO
521 Milanović Ivan (Nebojša)
38.16
FPN-SLUS-4
SVA TRI
2637 Milanović Marija (Mihajlo)
37.68
FPN-SLUS-4
MO
210 Milaš Nemanja (Nikola)
38.92
FPN-SLUS-4
SVA TRI
2632 Milenković Filip (Goran)
34.62
FPN-SLUS-4
MO
308 Milenković Marko (Predrag)
35.36
FPN-SLUS-4
SVA TRI
461 Milenković Milan (Saša)
34.78
FPN-SLUS-4
SVA TRI
36.72
FPN-SLUS-4
MO
470 Milenković Mina (Nenad)
30.90
FPN-SLUS-4
SVA TRI
465 Milenković Nevena (Zoran)
40.00
FPN-SLUS-4
SVA TRI
25 Miletić Dušan (Ranko)
38.32
FPN-SLUS-4
SVA TRI
293 Miletić Milena (Ţarko)
40.00
FPN-SLUS-4
SVA TRI
416 Milević Maja (Jagoš)
33.60
FPN-SLUS-4
SVA TRI
220 Miliĉić Milica (Vladimir)
34.26
FPN-SLUS-4
SVA TRI
511 Milić Dejan (Vladimir)
37.38
FPN-SLUS-4
SVA TRI
587 Milić Miloš (Marija)
39.54
FPN-SLUS-4
SVA TRI
466 Milićević Andrijana (SlaĊan)
39.74
FPN-SLUS-4
SVA TRI
327 Milićević Katarina (Ţivojin)
31.10
FPN-SLUS-4
SVA TRI
1633 Milićević Marko (Miodrag)
37.34
FPN-SLUS-4
ISiT
1625 Milićević Nikola (Radovan)
39.10
FPN-SLUS-4
ISiT
3503 Milinković Aleksandar (Zoran)
24.46
FPN-SLUS-4
1563 Milinković Marko (Radoje)
39.02
FPN-SLUS-4
ISiT
285 Milinković Milić (Mladen)
38.96
FPN-SLUS-4
SVA TRI
1553 Milisavljević Petar (Mileta)
34.60
FPN-SLUS-4
ISiT
40.00
FPN-SLUS-4
SVA TRI
33.10
FPN-SLUS-4
ISiT
634 Milojević Mihailo (Nebojša)
37.62
FPN-SLUS-4
SVA TRI
498 Milojević Nela (Sneţana)
26.92
FPN-SLUS-5
SVA TRI
1658 Miloradović Darko (Branko)
38.42
FPN-SLUS-5
ISiT
400 Milosavljev Jasna (Stanko)
39.62
FPN-SLUS-5
SVA TRI
2583 Milosavljević Ana (Predrag)
31.46
FPN-SLUS-5
MO
4025 Milosavljević Isidora (Slobodan)
33.06
FPN-SLUS-5
2581 Milenković Mileva (Milorad)
291 Milkić Ana (Nebojša)
1659 Milojević Dušan (Milan)
15
FON-015
FON-015
FON-015
SVA TRI
ISiT
MO
1559 Milosavljević Marija (Siniša)
40.00
FPN-SLUS-5
ISiT
2574 Milosavljević Marija (Zoran)
37.86
FPN-SLUS-5
MO
40.00
FPN-SLUS-5
SVA TRI
385 Milošević Ivana (Boban)
36.86
FPN-SLUS-5
SVA TRI
352 Milošević Jelena (Sreten)
29.88
FPN-SLUS-5
SVA TRI
310 Milošević Jovan (Novica)
39.30
FPN-SLUS-5
SVA TRI
1649 Milošević Jovana (Dejan)
34.94
FPN-SLUS-5
ISiT
37 Milošević Marko (Boţa)
33.42
FPN-SLUS-5
SVA TRI
1664 Milošević Miloš (Zoran)
35.00
FPN-SLUS-5
ISiT
495 Milošević Nevena (Predrag)
39.30
FPN-SLUS-5
SVA TRI
193 Milošević Predrag (Milomir)
40.00
FPN-SLUS-5
SVA TRI
631 Milovac Tijana (Pero)
30.58
FPN-SLUS-5
SVA TRI
62 Milovanĉević Aleksandra (Zoran)
38.34
FPN-SLUS-5
SVA TRI
55 Milovanović Miloš (Milenko)
40.00
FPN-SLUS-5
SVA TRI
145 Milovanović Tijana (Dragan)
32.56
FPN-SLUS-5
SVA TRI
1582 Milutinović Aleksa (Dragan)
29.28
FPN-SLUS-6
ISiT
369 Milutinović Nataša (Vlada)
32.44
FPN-SLUS-6
SVA TRI
600 Milutinović Sandra (Milisavka)
32.00
FPN-SLUS-6
SVA TRI
39.50
FPN-SLUS-6
MO
483 Minić Miloš (Mirjana)
36.36
FPN-SLUS-6
SVA TRI
279 Mirkajlović SrĊan (Drago)
39.88
FPN-SLUS-6
SVA TRI
3024 Mirković Ivan (Branimir)
25.00
FPN-SLUS-6
2549 Mirković Katarina (Miloš)
38.88
FPN-SLUS-6
MO
554 Misinović Elizabeta (Dţumridin)
38.84
FPN-SLUS-6
SVA TRI
367 Mišić Biljana (Dušan)
36.46
FPN-SLUS-6
SVA TRI
335 Miškić Ilija (Miroslav)
36.60
FPN-SLUS-6
SVA TRI
333 Mišković Milica (Mirjana)
40.00
FPN-SLUS-6
SVA TRI
410 Mišović Iva (Dejan)
40.00
FPN-SLUS-6
SVA TRI
379 Mitić Jovan (Ranko)
35.44
FPN-SLUS-6
SVA TRI
613 Mitić Maja (Dragan)
38.48
FPN-SLUS-6
SVA TRI
2623 Mitić Milica (Nebojša)
40.00
FPN-SLUS-6
MO
4017 Mitković Ruţica (Dragica)
35.54
FPN-SLUS-6
2607 Mitrašinović Jelena (Nešo)
39.36
FPN-SLUS-6
MO
1560 Mitrović Isidora (Stojan)
40.00
FPN-SLUS-6
ISiT
127 Mitrović Jelena (Zoran)
32.88
FPN-SLUS-6
SVA TRI
1695 Mjedenjak Nemanja (Nikica)
32.20
FPN-BIBLIO
ISiT
474 Mladenović Danijela (Goran)
40.00
FPN-BIBLIO
SVA TRI
129 Mladenović Dušan (Dragan)
38.26
FPN-BIBLIO
SVA TRI
113 Mladenović Jelena (Slobodan)
36.54
FPN-BIBLIO
SVA TRI
31 Milosavljević Nikola (Veroljub)
2532 Miljković Sara (Miroslav)
16
FON-015
FON-015
SVA TRI
MO
59 Mladenović Katarina (Milivoje)
38.12
FPN-BIBLIO
SVA TRI
31.62
FPN-BIBLIO
SVA TRI
33.90
FPN-BIBLIO
MO
37.32
FPN-BIBLIO
SVA TRI
302 Mojsilović Dušan (Ljubo)
36.68
FPN-BIBLIO
SVA TRI
1576 Mojsilović Milan (Strajin)
33.44
FPN-BIBLIO
ISiT
482 Moldovan Jovana (Jugoslav)
36.62
FPN-BIBLIO
SVA TRI
278 Momirov Strahinja (Zoran)
38.90
FPN-BIBLIO
SVA TRI
270 Momirović Miloš (Siniša)
37.96
FPN-BIBLIO
SVA TRI
568 Mrdović Sara (Radonja)
33.92
FPN-BIBLIO
SVA TRI
1698 Murgaški Dušan (Dragan)
23.74
FPN-BIBLIO
ISiT
2651 Naĉevski Stefan (Tomislav)
25.20
FPN-BIBLIO
MO
32.64
FPN-BIBLIO
SVA TRI
1525 Nastanović Marija (Borivoj)
39.60
FPN-BIBLIO
ISiT
3022 Nastevski Blagoje (Mende)
30.46
FPN-BIBLIO
2525 Nedeljković Marija (Goran)
30.08
FPN-BIBLIO
MO
1653 Nedeljković Mina (Miroslav)
40.00
FPN-BIBLIO
ISiT
40.00
FPN-BIBLIO
SVA TRI
35.86
FPN-BIBLIO
MO
154 Nedović Milica (Miloje)
40.00
FPN-BIBLIO
SVA TRI
2647 Nemanja Vasilije (Dušan)
32.62
FPN-BIBLIO
MO
1577 Nenadović Nikola (Ilija)
35.64
FPN-BIBLIO
ISiT
403 Nešić Irena (Bratislav)
37.32
FPN-BIBLIO
SVA TRI
40.00
FPN-BIBLIO
ISiT
507 Nešković Tamara (Vojislav)
37.82
FPN-BIBLIO
SVA TRI
3001 Nešovanović Miloš (Milan)
29.64
FPN-BIBLIO
1534 Niculović Stevan (Dane)
40.00
FPN-BIBLIO
ISiT
2545 Nikaĉević Nikola (Zdravko)
39.06
FPN-BIBLIO
MO
2568 Nikolić Aleksandra (Saša)
40.00
FPN-BIBLIO
MO
520 Nikolić Aleksandra (Saša)
40.00
FPN-BIBLIO
SVA TRI
599 Nikolić Danko (Slobodan)
29.76
FPN-BIBLIO
SVA TRI
177 Nikolić Ivica (Nataša)
35.98
FPN-BIBLIO
SVA TRI
178 Nikolić Jelena (SrĊan)
37.36
FPN-BIBLIO
SVA TRI
28.00
FPN-BIBLIO
SVA TRI
98 Nikolić Marko (Zoran)
36.12
FPN-BIBLIO
SVA TRI
27 Nikolić Milena (Miroslav)
38.94
FPN-BIBLIO
SVA TRI
376 Nikolić Milena (Zoran)
40.00
FPN-SLU-14
SVA TRI
106 Nikolić Nikola (Slobodan)
38.92
FPN-SLU-14
SVA TRI
550 Nikolić Nina (Zoran)
38.04
FPN-SLU-14
SVA TRI
447 Mladenović Mili (Zoran)
2640 Mladenović Sonja (Nebojša)
4 Mladenović Tijana (Vojislav)
121 Nakarada Aleksandra (Predrag)
30 Nedić Nevena (Milanko)
2638 Nedić-Ţivanović Milica (Rajka)
1609 Nešić Petar (Goran)
9 Nikolić Katarina (Milka)
17
FON-B103
FON-B103
SVA TRI
SVA TRI
2585 Nikolov Jelena (Dobre)
39.46
FPN-SLU-14
3009 Nikšić Ana (Mihajlo)
26.96
FPN-SLU-14
605 Ninković Nemanja (Radenko)
27.98
FPN-SLU-14
3504 Novaković Aleksandar (Dragan)
24.86
FPN-SLU-14
FON-B103
ISiT
4008 Novaković Ana (Boško)
38.54
FPN-SLU-14
FON-B103
MO
22.60
FPN-SLU-14
29.72
FPN-SLU-14
518 Novĉić Ivana (Milan)
27.94
FPN-SLU-14
SVA TRI
1551 Novović Nina (Jagoš)
34.36
FPN-SLU-14
ISiT
330 Obradinović Nikola (Vladan)
28.40
FPN-SLU-14
SVA TRI
502 Obradović Marija (Radule)
34.34
FPN-SLU-14
SVA TRI
3507 Obućina Nenad (Ljiljana)
31.34
FPN-SLU-14
427 Obućina Sonja (Vladan)
35.24
FPN-SLU-14
SVA TRI
265 Opalić Branko (Ilija)
30.92
FPN-SLU-14
SVA TRI
2587 Orlović Aleksandra (Saša)
39.04
FPN-SLU-14
MO
366 Paestka Katarina (Danko)
29.96
FPN-SLU-15
SVA TRI
388 Pajić Boban (Slavko)
30.88
FPN-SLU-15
SVA TRI
148 Pajić Kristina (Dragan)
38.36
FPN-SLU-15
SVA TRI
273 Paljoš Musa (Emina)
35.28
FPN-SLU-15
SVA TRI
31.38
FPN-SLU-15
MO
614 Panĉić Nikola (Slobodan)
33.22
FPN-SLU-15
SVA TRI
2507 Pandurević Violeta (Boro)
39.72
FPN-SLU-15
MO
469 Pantelić Teodora (Milan)
39.18
FPN-SLU-15
SVA TRI
2577 Pantić Dušan (Pavle)
36.22
FPN-SLU-15
MO
2519 Pantić Marija (Milenko)
28.02
FPN-SLU-15
MO
626 Pantić Nataša (Nebojša)
38.04
FPN-SLU-15
SVA TRI
570 Pantović Ivona (Radosav)
37.44
FPN-SLU-15
SVA TRI
2521 Pantović Lazar (Radoslav)
36.58
FPN-SLU-15
MO
35.84
FPN-SLU-15
SVA TRI
28.90
FPN-SLU-15
SVA TRI
1608 Paunović Nikola (Ratko)
26.08
FPN-SLU-15
ISiT
378 Pavićević Milica (Lidija)
40.00
FPN-SLU-15
SVA TRI
389 Pavićević Ţeljana (Branko)
40.00
FPN-SLU-15
SVA TRI
200 Pavlović Aleksandra (Aleksandar)
40.00
FPN-SLU-15
SVA TRI
39.34
FPN-SLU-15
SVA TRI
219 Pavlović Ana (Milan)
30.84
FPN-SLU-16
SVA TRI
126 Pavlović Branislav (Goran)
31.72
FPN-SLU-16
SVA TRI
394 Pavlović Jelena (Milorad)
36.64
FPN-SLU-16
SVA TRI
187 Pavlović Jelena (Slaviša)
37.44
FPN-SLU-16
SVA TRI
546 Novaković Dušan (Budimir)
3043 Novaković Stefan (Srećko)
2643 Panajotova Vesna (Nikolina)
201 Parenta Milan (Ţeljko)
35 Paris Jelena (Dejan)
89 Pavlović Ana (Branislav)
18
MO
FON-B103
SVA TRI
SVA TRI
SVA TRI
FON-B103
FON-B103
SVA TRI
ISiT
81 Pavlović Jovana (Daniel)
35.84
FPN-SLU-16
SVA TRI
445 Pavlović Kristina (Radoš)
39.54
FPN-SLU-16
SVA TRI
205 Pavlović Marija (Stevan)
38.26
FPN-SLU-16
SVA TRI
114 Pavlović Milan (Radojica)
37.98
FPN-SLU-16
SVA TRI
529 Pavlović Stefan (Jovan)
40.00
FPN-SLU-16
SVA TRI
566 Pejĉić Nemanja (Dragiša)
30.04
FPN-SLU-16
SVA TRI
480 Pejić Bojana (Goran)
31.22
FPN-SLU-16
SVA TRI
2649 Pen Stefani (Robert)
38.16
FPN-SLU-16
MO
36.28
FPN-SLU-16
SVA TRI
1526 Perić Goran (Ljubiša)
37.30
FPN-SLU-16
ISiT
1650 Perić Marija (Branko)
40.00
FPN-SLU-16
ISiT
1681 Perić Nevena (Jugoslav)
40.00
FPN-SLU-16
ISiT
4011 Perić Obrenija (Radomir)
29.56
FPN-SLU-16
597 Perić Selena (Zoran)
37.20
FPN-SLU-16
SVA TRI
299 Perović Milica (ĐorĊe)
36.76
FPN-SLU-16
SVA TRI
227 Pešić Dimitrije (Jovica)
38.68
FPN-SLU-16
SVA TRI
36.22
FPN-SLU-17
SVA TRI
19.50
FPN-SLU-17
SVA TRI
1571 Petković Stefan (Goran)
31.92
FPN-SLU-17
ISiT
3012 Petković Ţivojin (SlaĊan)
32.02
FPN-SLU-17
1572 Petkovski Bistra (Goran)
39.48
FPN-SLU-17
ISiT
1602 Petrović Aleksa (Goran)
31.86
FPN-SLU-17
ISiT
1540 Petrović Aleksandar (Branko)
35.68
FPN-SLU-17
ISiT
36.76
FPN-SLU-17
SVA TRI
37.04
FPN-SLU-17
SVA TRI
2 Petrović AnĊelka (Milan)
36.90
FPN-SLU-17
SVA TRI
110 Petrović Biljana (Marijan)
35.16
FPN-SLU-17
SVA TRI
510 Petrović Branislav (Vladimir)
30.00
FPN-SLU-17
SVA TRI
3044 Petrović Gavrilo (Dragan)
28.14
FPN-SLU-17
325 Petrović Ivan (Miodrag)
31.70
FPN-SLU-17
3008 Petrović Jovana (Dejan)
31.16
FPN-SLU-17
FON-B103
SVA TRI
3038 Petrović Katarina (Dragan)
32.90
FPN-SLU-17
FON-B103
SVA TRI
3502 Petrović Lazar (Radoje)
30.86
FPN-SLU-17
FON-B103
ISiT
1509 Petrović Mihajlo (Miloš)
32.58
FPN-SLU-17
ISiT
456 Petrović Milica (Nenad)
34.82
FPN-SLU-17
SVA TRI
3040 Petrović Mirjana (Miodrag)
36.58
FPN-SLU-17
1620 Petrović Nebojša (Zoran)
34.72
FPN-SLU-17
4021 Petrović Staša (Miroslav)
37.20
FPN-SLU-17
FON-B103
MO
4007 Petrović Stefan (Milijan)
29.32
FPN-SLU-17
FON-B103
MO
355 Perenić Sava (Kranislav)
54 Pešić Uroš (Zoran)
638 Petković Miodrag (Boţidar)
13 Petrović Aleksandra (Nenad)
477 Petrović Ana (Zoran)
19
FON-B103
FON-B103
FON-B103
MO
SVA TRI
SVA TRI
SVA TRI
FON-B103
SVA TRI
ISiT
1511 Petrović Tijana (Miroslav)
39.26
FPN-SLU-17
ISiT
443 Petrović Uroš (Milomir)
32.94
FPN-SLU-17
SVA TRI
383 Petrušević Dejan (Radomir)
36.64
VETS-P-007
SVA TRI
150 Pilipović Nemanja (Nikola)
38.86
VETS-P-007
SVA TRI
144 Piper Lazar (Slavoljub)
33.38
VETS-P-007
SVA TRI
22.78
VETS-P-007
ISiT
339 Plazinić Milan (Draško)
33.68
VETS-P-007
SVA TRI
3010 Popivoda Jelena (Milorad)
28.46
VETS-P-007
78 Popović Branka (Velimir)
36.58
VETS-P-007
SVA TRI
1591 Popović Divna (Nikola)
39.58
VETS-P-007
ISiT
1589 Popović Dušan (Rajko)
38.40
VETS-P-007
ISiT
1587 Popović Marina (Zoran)
39.34
VETS-P-007
ISiT
115 Popović Ognjen (Branko)
35.96
VETS-P-007
SVA TRI
347 Prašĉević Ivan (Milo)
40.00
VETS-P-007
SVA TRI
2616 Prekić Petar (Ţivota)
36.42
VETS-P-007
MO
2633 Premović Milijana (Šako)
38.82
VETS-P-007
MO
206 Pribić Aleksandar (Zorica)
31.80
VETS-P-007
SVA TRI
116 Prokić Nikola (ĐorĊe)
38.16
VETS-P-007
SVA TRI
490 Puretić Katarina (Borisav)
37.56
VETS-P-007
SVA TRI
562 Rabijac Tanja (Ljubomir)
38.76
VETS-P-007
SVA TRI
414 Racić Nevena (Maja)
37.40
VETS-P-007
SVA TRI
149 Raĉić Dejana (Dragan)
39.74
VETS-P-007
SVA TRI
513 Radaković Ana (Milorad)
31.82
VETS-P-007
SVA TRI
237 Radaković Strahinja (Đuro)
35.68
VETS-P-007
SVA TRI
1689 Radenković Kristina (Aca)
23.06
VETS-P-007
ISiT
1628 Radenović Stefan (Svetislav)
34.18
VETS-P-007
ISiT
317 Radeta Ognjen (Ţarko)
38.70
VETS-P-007
SVA TRI
426 Radević Milica (Dragiša)
38.24
VETS-P-007
SVA TRI
368 Radević Tamara (Vanja)
38.34
VETS-P-007
SVA TRI
2506 Radiĉević Boško (Vlada)
35.08
VETS-P-007
MO
346 Radić Ivona (Milenko)
33.86
VETS-P-007
SVA TRI
2572 Radić Maja (Milinko)
32.60
VETS-P-007
MO
1690 Radinović Dejan (Nebojša)
29.30
VETS-P-007
ISiT
3037 Radisavljević Biljana (Selimir)
30.54
VETS-P-007
545 Radisavljević Ilija (Radiša)
40.00
VETS-P-007
SVA TRI
398 Radisavljević Ivan (Dragan)
35.32
VETS-P-007
SVA TRI
23 Radisavljević Milan (Radiša)
33.10
VETS-P-007
SVA TRI
503 Radivojević Dragana (Branko)
36.38
VETS-P-007
SVA TRI
10 Radivojević Nevena (Radoje)
36.84
VETS-P-007
SVA TRI
1647 Planojević Luka (Dobrislav)
20
FON-B103
FON-B103
SVA TRI
SVA TRI
384 Radivojević Nina (ĐorĊe)
38.22
VETS-P-007
SVA TRI
262 Radojević Milan (Stevan)
35.84
VETS-P-007
SVA TRI
76 Radojiĉić Uroš (Dejan)
29.70
VETS-P-007
SVA TRI
75 Radojiĉić Uroš (Zoran)
37.26
VETS-P-008
SVA TRI
164 Radonić Milenko (Zoran)
40.00
VETS-P-008
SVA TRI
422 Radonjić Bojana (Mirjana)
37.06
VETS-P-008
SVA TRI
329 Radosavljević Mladen (Damir)
37.88
VETS-P-008
SVA TRI
2567 Radosavljević Nina (Ivan)
40.00
VETS-P-008
MO
2620 Radovanović AnĊelka (Goran)
40.00
VETS-P-008
MO
365 Radovanović Dimitrije (Danko)
35.72
VETS-P-008
SVA TRI
266 Radovanović Nataša (Petar)
38.68
VETS-P-008
SVA TRI
1630 Radovanović Nenad (Zoran)
38.86
VETS-P-008
ISiT
32.90
VETS-P-008
SVA TRI
2618 Radović Bojana (Dragan)
34.24
VETS-P-008
MO
2627 Radović Kaja (Duško)
33.22
VETS-P-008
MO
186 Radović Vanja (Elizabeta)
36.80
VETS-P-008
SVA TRI
449 Radulović Nikola (Krsto)
34.84
VETS-P-008
SVA TRI
264 Radulović Tatjana (Milorad)
40.00
VETS-P-008
SVA TRI
542 Rafailović Jelena (Slobodan)
38.24
VETS-P-008
SVA TRI
82 Raiĉević Bogdan (Miroslav)
34.28
VETS-P-008
SVA TRI
56 Rajĉević Jovan (Miloš)
32.88
VETS-P-008
SVA TRI
96 Rajĉić Uroš (Aleksandar)
36.04
VETS-P-008
SVA TRI
155 Rajić Predrag (Zorica)
27.46
VETS-P-008
SVA TRI
105 Rajković Teodora (Miloš)
39.30
VETS-P-008
SVA TRI
1623 Rakić Ivana (Mira)
36.88
VETS-P-008
ISiT
2593 Rakić Ksenija (Sneţana)
34.22
VETS-P-008
MO
2503 Rakić Milica (Dragan)
39.60
VETS-P-008
MO
282 Rakić Miloš (Nikola)
37.34
VETS-P-008
SVA TRI
120 Rakonjac Katarina (Radoslav)
36.38
VETS-P-008
SVA TRI
3052 Rakulj Jelena (Mile)
39.62
VETS-P-008
FON-B103
SVA TRI
3057 RanĊelović Jelena (Milanka)
22.38
VETS-P-008
FON-B103
SVA TRI
2533 Rangelov Kristina (Slavoljub)
38.76
VETS-P-008
MO
1676 Ranisavljević Lazar (Dušan)
29.32
VETS-P-008
ISiT
1624 Ranković Marko (Vladan)
40.00
VETS-P-008
ISiT
35.30
VETS-P-008
SVA TRI
40.00
VETS-P-008
SVA TRI
183 Ratković Mladen (Miladin)
38.38
VETS-P-008
SVA TRI
277 Ratković Vladimir (Jugoslav)
32.20
VETS-P-008
SVA TRI
36.50
VETS-P-008
ISiT
26 Radovanović Ognjan (Branko)
432 Rašević Nemanja (Predrag)
15 Ratković Miloš (Srećko)
1506 Ravnjak Damjan (Mirko)
21
639 Reljić Viktor (Branislav)
27.58
VETS-P-008
SVA TRI
544 Ribać ĐorĊe (Rajko)
37.32
VETS-P-008
SVA TRI
484 Ristanović Velibor (Jevto)
32.76
VETS-P-008
SVA TRI
1532 Ristić Dragan (Negovan)
37.38
VETS-P-008
ISiT
3508 Ristić Igor (Ivan)
31.94
VETS-108
141 Ristić Jelena (Julijana)
35.60
VETS-108
SVA TRI
331 Ristić Sava (Zoran)
37.48
VETS-108
SVA TRI
578 Ristović Aleksandar (Zoran)
37.16
VETS-108
SVA TRI
33.08
VETS-108
31.24
VETS-108
SVA TRI
25.72
VETS-108
SVA TRI
38.70
VETS-108
SVA TRI
3036 Rolović Vuk (Dragan)
36.04
VETS-108
1599 Rosić Dejan (Slobodan)
36.68
VETS-108
ISiT
25.76
VETS-108
SVA TRI
1508 Ruţić Filip (Milun)
39.20
VETS-108
ISiT
1538 Samardţija Sonja (Gordana)
33.06
VETS-108
ISiT
88 Savić Marija (Vojin)
35.16
VETS-108
SVA TRI
158 Savić Marina (Goran)
36.36
VETS-108
SVA TRI
604 Savić Slobodan (Milorad)
35.84
VETS-108
SVA TRI
152 Savić Stefan (Miroslav)
38.76
VETS-108
SVA TRI
617 Savić Vesna (Ivan)
39.38
VETS-108
SVA TRI
574 Savić Višnja (Zoran)
30.48
VETS-108
SVA TRI
2575 Savković Ivana (Branislav)
40.00
VETS-108
MO
2553 Savović Nikola (Luka)
38.32
VETS-108
MO
93 Sekulić Milan (Miodrag)
32.34
VETS-108
SVA TRI
267 Sekulić Nataša (Predrag)
32.54
VETS-108
SVA TRI
2645 Sekulić Sanja (Martin)
32.08
VETS-108
MO
3014 Sever Ana (Vojislav)
40.00
VETS-108
79 Sibinov Aleksandar (Stojan)
37.92
VETS-108
SVA TRI
1518 Simeunović Andreja (Mirko)
40.00
VETS-108
ISiT
226 Simeunović Stefan (Jelena)
35.70
VETS-108
SVA TRI
332 Simić Dragan (Aleksandar)
33.06
VETS-108
SVA TRI
1679 Simić Dušan (Milomir)
37.06
VETS-108
ISiT
179 Simić Jelena (Dragan)
39.62
VETS-108
SVA TRI
143 Simić Marija (Predrag)
39.74
VETS-108
SVA TRI
1513 Simić Vladimir (Milan)
31.54
VETS-108
ISiT
2621 Simjanović Nina (Andreja)
33.26
VETS-108
MO
34.92
VETS-108
SVA TRI
4006 Ristović Rajko (Zoran)
594 Rnjak Aleksandar (Ljubiša)
43 Rodić Marko (Milomir)
459 Roganović Nevena (Slobodan)
539 Rukavina Nataša (Nikola)
622 Simonović Aleksandra (Petar)
22
FON-B103
FON-B103
FON-B103
FON-B103
ISiT
MO
SVA TRI
SVA TRI
561 Simonović Ana (Zoran)
38.78
VETS-108
SVA TRI
38.68
VETS-108
ISiT
34.76
VETS-108
SVA TRI
1699 Simović Stefan (Zoran)
30.18
VETS-108
ISiT
409 Simović Vanja (Miljko)
32.94
VETS-108
SVA TRI
437 Sindţirević Jelena (Radomir)
31.48
VETS-110
SVA TRI
541 SinĊelić Dragana (Slobodan)
38.62
VETS-110
SVA TRI
391 SinĊelić Jelica (Borivoje)
40.00
VETS-110
SVA TRI
537 SinĊelić Stevan (Boban)
36.46
VETS-110
SVA TRI
1641 Skerlić Predrag (Milenko)
30.44
VETS-110
ISiT
159 Slavković Kristina (Dragan)
40.00
VETS-110
SVA TRI
488 Smiljanić Aleksandar (Predrag)
27.58
VETS-110
SVA TRI
328 Smiljanić Ivan (Branko)
40.00
VETS-110
SVA TRI
107 Smiljanić Stefan (Branislav)
25.30
VETS-110
SVA TRI
170 Smiljković Jovana (Nenad)
35.10
VETS-110
SVA TRI
371 Spaić Dušan (Veselin)
26.12
VETS-110
SVA TRI
35.24
VETS-110
SVA TRI
530 Spasić Nevena (Zoran)
29.88
VETS-110
SVA TRI
563 Spasojević Jelena (Aleksandar)
34.70
VETS-110
SVA TRI
392 Spasojević Miloš (Radoslav)
23.26
VETS-110
SVA TRI
252 Spasojević Predrag (Nenad)
32.76
VETS-110
SVA TRI
536 Srbu Angela (Štefan)
39.52
VETS-110
SVA TRI
42 Sredojević Mijodrag (Zorica)
20.66
VETS-110
SVA TRI
491 Sretenović Maša (Aleksandar)
40.00
VETS-110
SVA TRI
25.14
VETS-110
ISiT
34.62
VETS-110
SVA TRI
2511 Stajĉić Jovana (Ljiljana)
37.36
VETS-110
MO
1677 Stajić Igor (SlaĊan)
30.84
VETS-110
ISiT
3054 Stakić Marko (Gordana)
28.40
VETS-110
37.14
VETS-110
SVA TRI
2542 Stanarević Nikola (Goran)
31.32
VETS-106
MO
14 Stanĉu Nastasia (Trajan)
34.14
VETS-106
SVA TRI
1646 Stanimirović Milutin (Milivoje)
35.90
VETS-106
ISiT
4004 Stankov Dragana (Dragan)
30.54
VETS-106
374 Stanković Aleksandar (SlaĊana)
40.00
VETS-106
SVA TRI
635 Stanković Maja (Dragan)
38.14
VETS-106
SVA TRI
1567 Stanković Marko (Novica)
38.34
VETS-106
ISiT
12 Stanković Milica (Branko)
38.88
VETS-106
SVA TRI
38.30
VETS-106
ISiT
1549 Simović Aleksandra (Predrag)
585 Simović Nikola (Stanislav)
80 Spasić ĐorĊe (Dragoslav)
1523 Sretkov Nenad (Zoran)
559 Sretković Sonja (Slaviša)
87 Stamenković Saša (Milorad)
1537 Stanković Miloš (Milan)
23
FON-B103
FON-B103
SVA TRI
MO
51 Stanković Nikola (Milan)
35.24
VETS-106
SVA TRI
17 Stanojević Kristina (Dragan)
36.74
VETS-106
SVA TRI
2526 Stanojević Tijana (Aleksandar)
37.60
VETS-106
MO
583 Stanojković Andreja (Vladan)
33.78
VETS-106
SVA TRI
1682 Stanojkovski Stefan (Dejan)
31.28
VETS-106
ISiT
2502 Stefanović Branislav (Milan)
39.44
VETS-106
MO
1654 Stefanović Filip (Predrag)
33.90
VETS-106
ISiT
2536 Stefanović Katarina (Vladimir)
40.00
VETS-106
MO
207 Stefanović Marko (Milan)
35.04
VETS-106
SVA TRI
553 Stefanović Sara (Mila)
36.72
VETS-106
SVA TRI
401 Stefanović Vela (Zoran)
39.62
VETS-106
SVA TRI
40.00
VETS-106
ISiT
259 Stevanović Dušan (Staniša)
40.00
VETS-106
SVA TRI
431 Stevanović ĐorĊe (Zoran)
36.92
VETS-106
SVA TRI
2608 Stevanović Marija (Milorad)
32.46
VETS-106
MO
315 Stevanović Milica (Nebojša)
40.00
VETS-106
SVA TRI
32 Stevanović Nikola (Goran)
37.28
VETS-302
SVA TRI
34.22
VETS-302
ISiT
261 Stipinović Irena (Ivana)
33.94
VETS-302
SVA TRI
603 Stjepanović Ivana (Nenad)
27.26
VETS-302
SVA TRI
468 Stoilović Filip (Dragan)
40.00
VETS-302
SVA TRI
185 Stoisavljević Ilija (Dušan)
26.76
VETS-302
SVA TRI
2612 Stojanić Nemanja (Dragoljub)
25.42
VETS-302
MO
2631 Stojanović Andrijana (Mladen)
25.62
VETS-302
MO
1580 Stojanović Dejan (Dragan)
37.94
VETS-302
ISiT
123 Stojanović Dušan (Petar)
35.40
VETS-302
SVA TRI
540 Stojanović Filip (Aleksandar)
32.90
VETS-302
SVA TRI
505 Stojanović Katarina (Vladimir)
37.82
VETS-302
SVA TRI
1558 Stojanović Miloš (Slobodan)
32.94
VETS-302
ISiT
2530 Stojanović Nikola (Boris)
38.72
VETS-302
MO
2639 Stojanović Selena (Jovan)
40.00
VETS-302
MO
1583 Stojanović Stefan (Slavica)
36.36
VETS-302
ISiT
40.00
VETS-302
SVA TRI
29.72
VETS-302
ISiT
31.96
VETS-302
SVA TRI
35.38
VETS-302
SVA TRI
2610 Stojković Dušan (Ivan)
40.00
VETS-302
MO
3047 Stojković Stefan (Siniša)
29.20
VETS-302
36 Stojković Stefan (Vasko)
39.00
VETS-302
1648 Stepanović Vukašin (Radovan)
1597 Stevanović Saša (Ilija)
3 Stojanović Tijana (Aleksandar)
1692 Stojić Dejan (Ljubinko)
531 Stojiljković Katarina (Velimir)
34 Stojiljković Marko (Zoran)
24
FON-B103
SVA TRI
SVA TRI
300 Stojković Tina (Ţeljko)
34.78
VETS-302
SVA TRI
637 Stojnić Milijan (Dragan)
40.00
VETS-305
SVA TRI
2654 Stojšić Dušica (Borislav)
27.26
VETS-305
MO
1536 Stošić Zorana (Zoran)
38.64
VETS-305
ISiT
35.72
VETS-305
SVA TRI
31.28
VETS-305
ISiT
26.98
VETS-305
SVA TRI
1501 Šašić Aleksa (Milan)
40.00
VETS-305
ISiT
3003 Šavrljan Nikola (Radovan)
35.12
VETS-305
342 Šebek Predrag (Miloš)
30.30
VETS-305
3017 Šećković Bojan (Blaţo)
29.82
VETS-305
2588 Šegrt Jovana (Boţo)
39.68
VETS-305
MO
34.52
VETS-305
SVA TRI
1637 Šiško Filip (Sneţana)
34.86
VETS-305
ISiT
4018 Škorić Jelena (Jovan)
38.82
VETS-305
1684 Škorić Mane (Radoslav)
29.76
VETS-305
ISiT
354 Škrijelj Faris (Redţep)
38.00
VETS-305
SVA TRI
2558 Šljepica Aleksandar (Jovan)
34.44
VETS-305
MO
2591 Šojić Dijana (Dragana)
30.88
VETS-305
MO
94 Špagnut Ivan (Aleksandar)
37.22
VETS-305
SVA TRI
256 Šuljak Kristina (Vladimir)
33.24
VETS-305
SVA TRI
1565 Šumaković Marija (Zoran)
39.20
VETS-305
ISiT
602 Šumonja Dunja (Nevenka)
34.74
VETS-305
SVA TRI
4002 Šurlan Nikola (Katarina)
35.88
VETS-305
171 Šurlan Nikola (Slavko)
24.64
VETS-305
SVA TRI
248 Šustra Filip (Dejan)
36.62
SF-025
SVA TRI
2504 Tabaković Hristina (Sneţana)
36.68
SF-025
MO
1552 Tadić Dušan (Branislav)
29.78
SF-025
ISiT
2648 Tadić Selena (Aleksandar)
36.56
SF-025
MO
2569 Tadić Svetlana (Milan)
37.98
SF-025
MO
1547 Tadić Tanja (Zoran)
39.20
SF-025
ISiT
1640 Talić Igor (Milan)
28.28
SF-025
ISiT
274 Tanić Stanislava (Radovan)
39.60
SF-025
SVA TRI
253 Tanović Aleksandra (Aleksandar)
38.86
SF-025
SVA TRI
549 Tarlanović Tijana (Dragorad)
34.78
SF-025
SVA TRI
223 Tasić Miloš (Dušan)
34.32
SF-025
SVA TRI
35.48
SF-025
SVA TRI
579 Tašin Dušan (Boško)
34.76
SF-025
SVA TRI
140 Teodorović Simona (Dušan)
39.60
SF-025
SVA TRI
244 Stupar Mihailo (Zoran)
1675 Subotić Saša (Nenad)
593 Suţnjević Igor (Zoran)
402 Šiljković Aleksandar (Dragan)
73 Tasković Marija (Vidan)
25
FON-B103
SVA TRI
SVA TRI
FON-B103
FON-B103
FON-B103
SVA TRI
MO
MO
2517 Teofilović Darja (Pero)
24.58
SF-025
MO
1543 Terzić Jelena (Zoran)
38.14
SF-025
ISiT
606 Terzić Predrag (Dragan)
33.60
SF-025
SVA TRI
457 Teslić Milica (Svetlana)
24.10
SF-025
SVA TRI
508 Tešić ĐorĊe (Zoran)
38.32
SF-025
SVA TRI
189 Tešić Katarina (Dragan)
38.28
SF-025
SVA TRI
609 Tijanić Aleksandra (Nikola)
37.16
SF-025
SVA TRI
29.50
SF-025
MO
590 Todorović Nenad (Novica)
39.06
SF-025
SVA TRI
139 Todorović Nikola (Dragan)
30.26
SF-025
SVA TRI
351 Todosijević Aleksandar (Obren)
34.38
SF-025
SVA TRI
112 Tojĉić Ivan (Zdenko)
34.02
SF-025
SVA TRI
25.22
SF-025
24.12
SF-025
SVA TRI
2597 Tomonjić Milica (Dragan)
37.62
SF-025
MO
1607 Tomović Jelena (Budimir)
36.94
SF-025
ISiT
1603 Torlaković ĐorĊe (Petar)
33.78
SF-025
ISiT
3004 Tošić Stevan (Milan)
35.28
SF-025
2650 Trbović Milica (Zoran)
34.22
SF-026
MO
380 Trifunović Igor (Zoran)
29.36
SF-026
SVA TRI
516 Trnavac Miona (Nebojša)
26.30
SF-026
SVA TRI
1638 Tucović Jelena (Milorad)
38.86
SF-026
ISiT
1663 Tucović Nemanja (Biljana)
35.44
SF-026
ISiT
320 Tutorić Aleksandra (Zoran)
40.00
SF-026
SVA TRI
1520 Ugrinović Nikola (Zoran)
38.30
SF-026
ISiT
242 Urošević Bojana (Milić)
29.32
SF-026
SVA TRI
1656 Usiljanin Slobodan (Rade)
38.12
SF-026
ISiT
37.66
SF-026
SVA TRI
2554 Uzelac Filip (Dragana)
30.70
SF-026
MO
2596 Vajzović Goran (Nenad)
28.36
SF-026
MO
2641 Valjarević Marija (Ljubiša)
37.14
SF-026
MO
1665 Valjarević Milica (Saša)
40.00
SF-026
ISiT
1503 Vasić Ana (Radoslav)
38.60
SF-026
ISiT
2552 Vasić Marko (Milan)
35.94
SF-026
MO
581 Vasić Milica (Rade)
38.96
SF-026
SVA TRI
1515 Vasić Milica (Radovan)
38.46
SF-026
ISiT
467 Vasić Stefan (Ljubiša)
26.52
SF-026
SVA TRI
132 Vasiljević Petar (Mihailo)
30.26
SF-026
SVA TRI
34.46
SF-026
SVA TRI
2592 Todić Mina (Goran)
3018 Tolić Nikola (Janja)
260 Tomić Nikola (ĐorĊe)
375 Utješinović Stefan (Stevan)
68 Vaţić Luka (Nikola)
26
FON-B103
FON-B103
SVA TRI
SVA TRI
230 Veinović Doroteja (Goran)
38.60
SF-026
SVA TRI
137 Vejnović Marija (Jovan)
33.76
SF-026
SVA TRI
2636 Veliĉković Jovana (Petar)
37.92
SF-026
MO
627 Veliĉković Neda (Slavoljub)
38.28
SF-026
SVA TRI
231 Velimirović Gavrilo (Dragan)
30.72
SF-026
SVA TRI
3025 Velkovski Danijel (Dragana)
32.14
SF-026
636 Veljković Matija (Predrag)
33.46
SF-026
SVA TRI
258 Veljković Stefan (Miodrag)
29.28
SF-026
SVA TRI
1598 Veljković Stojan (Milorad)
39.48
SF-026
ISiT
272 Veljović Krstina (Dragan)
34.76
SF-026
SVA TRI
38.28
SF-026
MO
399 Vesić Marija (Zoran)
38.78
SF-026
SVA TRI
612 Vešović Slobodan (Vujadin)
30.28
SF-026
SVA TRI
40.00
SF-125
MO
36.24
SF-125
SVA TRI
33.94
SF-125
MO
31.72
SF-125
SVA TRI
39.84
SF-125
135 Vlaĉić Andrea (Mile)
35.32
SF-125
SVA TRI
565 Vojiĉić Nikola (Borivoje)
31.76
SF-125
SVA TRI
2522 Vojinović Isidora (Zoran)
32.60
SF-125
MO
1639 Vranić Nevena (Pelagija)
37.42
SF-125
ISiT
586 Vrcelj Vojislav (Ljubiša)
25.64
SF-125
SVA TRI
450 Vuĉković Dejana (Jelena)
38.50
SF-125
SVA TRI
39.20
SF-125
MO
29.16
SF-125
SVA TRI
1504 Vujadinović Lazar (Vladan)
36.38
SF-125
ISiT
1594 Vujanac Milica (Milanko)
39.04
SF-125
ISiT
408 Vujanović Nikola (Stajko)
33.98
SF-125
SVA TRI
290 Vujić Katarina (Milan)
38.74
SF-125
SVA TRI
1693 Vujović Janko (Miodrag)
24.54
SF-125
ISiT
36.02
SF-125
SVA TRI
451 Vukadin Jovana (Veljko)
32.28
SF-125
SVA TRI
621 Vukadinović Aleksandra (Budimir)
32.16
SF-125
SVA TRI
215 Vukašinović Milan (Gojko)
31.86
SF-125
SVA TRI
464 Vukić Aleksandar (Gordana)
40.00
SF-125
SVA TRI
429 Vukićević Marija (Dragan)
30.16
SF-125
SVA TRI
2619 Vukobratović Duško (Boško)
37.98
SF-125
MO
3056 Vukosav SlaĊana (Nebojša)
21.76
SF-125
2589 Veselinović Anja (Zvonimir)
2584 Vidaĉ Emma (Laslo)
396 Vidaković Neda (Jovan)
2614 Vidojević Sneţana (Dragoslav)
353 Vilić Filip (Goran)
3509 Vještica Milan (Zdravko)
2565 Vuĉković Jelena (Ivo)
275 Vugdragović Branislava (Branislav)
47 Vujović Nemanja (Dragan)
27
FON-B103
FON-B103
FON-B103
SVA TRI
ISiT
SVA TRI
1514 Vukosavljević Andrija (Miroslav)
34.30
SF-125
ISiT
1575 Vuković Igor (Dušan)
35.32
SF-125
ISiT
212 Vuković Ognjen (Sretko)
40.00
SF-125
SVA TRI
358 Vuksanović Aleksandar (Ljubomir)
33.70
SF-125
SVA TRI
40.00
SF-125
MO
532 Vukša Stefan (Boško)
30.38
SF-125
SVA TRI
318 Vuletić Lidija (Kata)
37.08
SF-125
SVA TRI
304 Vulićević Biljana (Novica)
40.00
SF-125
SVA TRI
40.00
SF-125
ISiT
287 Zagorac Aleksa (Jovan)
30.06
SF-125
SVA TRI
133 Zakić Jovana (Svetislav)
36.14
SF-125
SVA TRI
1657 Zamahajev Nikola (Zoran)
39.60
SF-125
ISiT
517 Zdravković Nikola (Miloš)
37.40
SF-125
SVA TRI
40.00
SF-125
SVA TRI
30.16
SF-125
30.02
SF-125
SVA TRI
1530 Zemljak Filip (Ţeljko)
33.16
SF-125
ISiT
1629 Zlokapa Vanja (Dragan)
37.06
SF-125
ISiT
49 Zubović Predrag (Mirjana)
35.86
SF-125
SVA TRI
147 Ţarković Dušan (Ljubodrag)
38.50
SF-125
SVA TRI
497 Ţarković Miloš (Ranko)
23.46
SF-125
SVA TRI
33.70
SF-125
MO
39.60
SF-125
SVA TRI
454 Ţivanović Lazar (Zoran)
32.06
SF-125
SVA TRI
1685 Ţivanović SrĊan (Ljiljana)
36.60
SF-125
ISiT
522 Ţivanović Stefan (Slavica)
31.86
SF-125
SVA TRI
2541 Ţivanović Vanja (Dragan)
31.42
SF-125
MO
2535 Ţivić Miloš (Zoran)
38.72
SF-125
MO
1614 Ţivković Ivana (Zoran)
40.00
SF-125
ISiT
512 Ţivković Tamara (Goran)
34.02
SF-125
SVA TRI
350 Ţivojinović Ana (Goran)
38.26
SF-125
SVA TRI
618 Ţurić Sara (Velimir)
33.14
SF-125
SVA TRI
2600 Vuksanović Aleksandra (Nebojša)
1621 Vulović Jovana (Olga)
67 Zdravković Stefan (Ljubiša)
4015 Zdjelar Ilija (Dragan)
407 Zec Dragomir (Tomislav)
2628 Ţivadinović Branislav (Dragomir)
16 Ţivanĉević Sanja (Goran)
28
FON-B103
MO
Download

Abecedna lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima na