FİNAL
04.01.2016 PAZARTESİ
09:30-10:15
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
B009
05.01.2016 SALI
06.01.2016 ÇARŞAMBA
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi-I
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
B009
6FTRMAU307 Nörolojik
6UYDMSE001 Mesleki Sorumluluk ve Etik Rehabilitasyon(Teorik) Öğr.Gör.Makbule
Öğr. Gör. Hüseyin BULUŞ
C302- KARCI
C301-303-302304-305-307
304-305-307
07.01.2016 PERŞEMBE
08.01.2016 CUMA
B0096FTRMAU301 Ortopedik
Rehabilitasyon Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
B001
11.01.2016 PAZARTESİ
11:20-12:05
6FTRMAU105 Fizik-I Öğr.Gör. Emrah KOÇ
C301-303-302-304
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT B009
12:15-13:00
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT B009
13:10-13:55
14:05-14:50
6FTRMAU301 Ortopedik Rehabillitasyon
Öğr. Gör. Hüseyin BULUŞ B001
6FTRMAU301 Ortopedik
Rehabilitasyon(Teorik)
Öğr.Gör. Hüseyin BULUŞ
C305307-311
FZT
319 Sporda Fizyoterapi Öğr.Gör.Sanem
ŞENER C305
6FTRMAU201
Manüplatif Tedavi -I Öğr. Gör. Seçil
ÖZKURT B009
6FTRTBA103 Fizyoloji -I
Prof.Dr.İbrahim
GÜNER
C305-307-Amfi I
6FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama -I (Teorik)
C-305-307-311
6FTRMAU301
OrTOPEDİK Rehabilitasyon Öğ.r Gö.r
Hüseyin BULUŞ B001
İngilizce III
Okutman Özlem DEMİROLUK
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT B009 6FTRMAU301 6FTRTBA101 Anatomi-I
Prof.Dr.Ercan 6FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama -I (Teorik)
Ortopedik Rehabilitasyon(Pratik)
TANYELİ C311-313-306
C305-307-311 6FTRMAU307 Nörolojik
Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
6FTRMAU307 Nörolojik Rehabilitasyon
Rehablitasyon Öğr.Gör.Makbule KARCI
B001
B009
B009
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT B009 6FTRMAU301
6UYDATA101
Ortopedik Rehabilitasyon Öğr. Gör. Hüseyin 6UYDTDL I Türk Dili-I
Öğr.Gör.Funda
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
BULUŞ B001 6UYDKGS001 Kalite Güvencesi
TÜRKMEN 6FTRMAU301 Ortopedik
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I Öğr.Gör.
ve Kalite Yönetim Sistemleri
Rehabilitasyon Öğr.Gör. Hüseyin BULUŞ
Seçil ÖZKURT B009
Yrd.Doç.Dr.Seviç PEKER D-439
B001
6UYDBTK101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Öğr. Gör. Süleyman ÇINAR
6FTRMAU301 Ortopedik Rehabilitasyon
B001
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I Öğr.
Gör. Seçil ÖZKURT B009
6FTRMAU301
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I Öğr.Gör. Ortopedik Rehabilitasyon Öğr. Gö.r Hüseyin 6UYDYGD026 Davranış Bilimleri Uzm.Psk.
Seçil ÖZKURT B009
BULUŞ B001
Yılmaz ERKMEN
C305-307
6FTRTBA201 Klinik Bilimler -I
Yrd.Doç.Dr.Cem ERÇALIK C306-311-313
6FTRTBA202 Klinik Bilimler II C306
6FTRMAU301 Ortopedik Rehabilitasyon
B011
6UYDSPR001 Stratejik Planlama ,Proje ve
Risk Yönetimi
Hakan
ÇETİNOĞLU
13.01.2016 ÇARŞAMBA
14.01.2016 PERŞEMBE
15.01.2016 CUMA
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6FTRMAU203 FTR'De Temel Ölçme ve
Değerlendirme (Teorik)
6FTRMAU303 Manüplatif Tedavi -II
Öğr.Gör. Hüseyin BULUŞ C301-303-3026FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama -I
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
304-311
Öğr.Gör.Fatmagül VAROL
B009
6FTRMAU305Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I Öğr. Gör.Makbule Karcı Öğr.Gör.Sanem 6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve
6FTRMAU303 Manüplatif
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
Değerlendirme Öğr.Gör. Hüseyin
Tedavi -II
ŞENER B009
B001-003-009 C102-104
BULUŞ B001
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT B009
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6FTRMAU401 Toplum Sağlığında
Fizyoterapi
Öğr.Gör.Fatmagül
VAROL
C306-311
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar6FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama -I
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve Biyomekanik
Prof.Dr.Faik
I (Pratik) Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
Öğr.Gör.Fatmagül VAROL
Değerlendirme Öğr.Gör. Hüseyin
Nüzhet OKTAR C306
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve Öğr.Gör.Makbule KARCI Öğr.Gör.Sanem
BULUŞ B001 6FTRMAU303
6FTRMAU303 Manüplatif
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
Manüplatif Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
B001
B001-003-009 C102-104
ÖZKURT B009
ÖZKURT B009
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6FTRMAU101 Normal Motor Gelişim
Öğr.Gör.Makbule KARCI
C 301-303,302-304,305-307
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar6FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama -I
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve
I (Pratik) Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
Öğr.Gör.Fatmagül VAROL
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve Öğr.Gör.Makbule KARCI Öğr.Gör.Sanem
BULUŞ B001 6FTRMAU303
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
Manüplatif Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
B001
B001-003-009 C102-104
ÖZKURT B009
6FTRMAU303 Manüplatif
Tedavi II Öğr.Gör. Seçil
ÖZKURT B009
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6BESYGS001 Biyoistatistik
Yrd.Doç.Dr.Turabi YERLİ
6FTRIYU002 İş Yerinde Uyguama-I
6FTRTBA203 Kinezyoloji -I
C311-313
Öğr.Gör. Fatmagül VAROL
Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
C3016FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar- Öğr.Gör.Makbule KARCI Öğr.Gör.Sanem 303-302-304-305-307 6FTRMAU303
I (Pratik) Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009 //
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
Manüplatif Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme B001
B001-003-009
ÖZKURT B009
6FTRMAU303 Manüplatif
Tedavi II Öğr.Gör. Seçil
ÖZKURT B009
6FTRTBA205 Fonksiyonel Nöroanatomi
Yrd.Doç.Dr.Cem ERÇALIK
C301-303-302-304-305-307 6FTRMAU305
Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I (Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6UYDING101 İngilizce-I
Okt. Gülşah Özoğul
6FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama-I
6FTRMAU305 Nörofizyolojik YaklaşımlarÖğr.Gör.Fatmagül VAROL
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve
I (Pratik) Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009 Öğr.Gör.Makbule KARCI Öğr.Gör.Sanem
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT B001BULUŞ B001 6FTRMAU303
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
003-009
Manüplatif Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
B001
ÖZKURT B009
6FTRMAU303 Manüplatif
Tedavi II Öğr.Gör. Seçil
ÖZKURT B009
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
İngilizce III Okutman Gülşah ÖZOĞUL
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar 6FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama-I
C102-104-305-307
6FTRMAU203
I (Pratik) Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
Öğr.Gör. Fatmagül VAROL
FTR'de Temel Ölçme ve
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve Öğr.Gör.Makbule KARCI Öğr.Gör.Sanem
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
BULUŞ B001 6FTRMAU303
B001
B001-003-009 C102-104
Manüplatif Tedavi II B009
6UYDSPR001 Stratejik
Planlama ve Risk Yönetimi
Öğr.Gör.Hakan ÇETİNOĞLU
C305-307-313
6FTRMAU303 Manüplatif
Tedavi II Öğr.Gör. Seçil
ÖZKURT B009
10:25-11:10
6FTRTBA103 Fizik -I Öğr.Gör.Emrah KOÇ
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
C301-303-302-304
6FTRMAU201 Öğr.Gör .Sanem ŞENER Amfi I - III (Teorik)
Manüplatif Tedavi -I Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I
B009
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT B009
12.01.2016 SALI
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I
Öğr.Gör. Seçil ÖZKURT B009 6FTRMAU301
Ortopedik Rehabilitasyon Öğr. Gör. Hüseyin
BULUŞ B001 6FTRMAU103 FTR' ye Giriş
Öğr.Gör. Sanem ŞENER C313-C311
6FTRMAU305 Nörofizyolojik YaklaşımlarI (Pratik) Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
B001
15:00-15:45
Çevre Koruma Öğr.Gör.Vedat BELHAN C302304-305-307
6FTRMAU201
Manüplatif Tedavi -I Seçil ÖZKURT B009
15:55-16:40
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I Öğt.
Gör. Seçil ÖZKURT B009 6FTRMAU301
6FTRMAU201 Manüplatif Tedavi -I Öğr.Gör. Ortopedik Rehabilitasyon Öğr.Gör. Hüseyin
Seçil ÖZKURT B009
BULUŞ B001
Psikososyal Rehabilitasyon
Uzm.Psk.Yılmaz ERKMEN
307
C305- 6FTRMAU301 Ortopedik Rehabilitasyon
Öğr.Gör. Hüseyin BULUŞ B001
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6FTRIYU002 İş Yeinde Uygulama-I
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve
Öğr.Gör. Fatmagül VAROL
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin
Öğr. Gör.Makbule KARCI Öğr.Gör.Sanem
BULUŞ B001 6FTRMAU303
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
Manüplatif Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
B001-003-009 C102-104
ÖZKURT B009
6FTRMAU303 Manüplatif
Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
ÖZKURT B009
6FTRMAU301 Ortopedik Rehabilitasyon
Öğr.Gör.Hüseyin Buluş B001
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I
(Pratik)
Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
6FTRMAU305 Nörofizyolojik Yaklaşımlar6FTRIYU002 İş Yerinde Uygulama -I
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve
I (Pratik) Öğr.Gör.Sanem ŞENER B009
Öğr.Gör. Fatmagül VAROL
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin
6FTRMAU203 FTR'de Temel Ölçme ve Öğr.Gör.Makbule KARCI Öğr.Gör.Sanem
BULUŞ B001 6FTRMAU303
Değerlendirme Öğr.Gör.Hüseyin BULUŞ
ŞENER
Öğr.Gör.Seçil ÖZKURT
Manüplatif Tedavi II Öğr.Gör.Seçil
B001
B001-003-009 C102-104
ÖZKURT B009
6FRMAU303 Manüplatif
Tedavi II Öğr.Gör. Seçil
ÖZKURT B09
Download

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon