BODOVI OCENA
2K 1K 2K
PREZIME I IME
BR.IND.
Plusići 2
1K
Plusići 1
BR.IND.
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
A1
BODOVI OCENA
2
1
1K
2K
1K
2K
Bogojević Petar
2011/0719 13
16
5
6+
Bogojević Tanja
2011/0613 38
25
9+
9+
3
Bogunović Andrija
2011/0112 10
5
1
Božić Anica
2011/0614 45
10+
Bojanović Vladimir
2011/0820
Bojović Aleksandra
2011/0739 28
25
7
9
Boranović Nataša
2011/0031 13
14
5
6
Borikić Vlada
2011/0064 32
17
8
7
1
Bošković Vladimir
2011/0174 10
2
Branović Anđela
2011/0204 39
25
9
9+
1
Brkić Ivana
2011/0583 31
20
8
8
1
1
Brkić Tamara
2011/0121 32
21
8
8
4
Brletić Miljana
2011/0211
Bujošević Vladimir
2011/0556 33
21
9
9
5
3
Bulatović Sofija
2011/0544 25
15
7
7
2
4
Važić Luka
2011/0191 32
23
9
10
6
5
Valjarević Marija
2011/0758 41
Vasiljević Petar
2011/0268
Perić Selena
2011/0564 27
Filipović Stefan
2011/0571
Ajduković Vojislav
2011/0807
5
6
5
5
Aleksić Boško
2011/0147 23
14
6
6
1
Aleksić Sara
2011/0768 36
16
9
7
2
Alimpijević Sanja
2011/0504 17
15
5
6+
Alfedi Bojan
2011/0229 11
6
5
5
Amitović Bratislav
2011/0866
Anđelković Milica
2011/0558 17
Antić Vladimir
2011/0185 13
9
5
5
Antić Kristina
2011/0582 32
10
8
5
Antić Nevena
2011/0723 24
16
6
7
Antonijević Jasmina
2011/0664
0
12
5
5+
Antonović Milica
2011/0015 13
13
5
6
Aranđelović Ivana
2011/0043 26
18
7
8
Aracki Ivan
2011/0146 17
15
5
6
Arsenijević Jelena
2011/0257
Arsenijević Jovana
2011/0650 21
21
6
8+
Atanasković Nevena
2011/0520 35
25 8+
9
Atlagić Jovana
2011/0137 34
26
9
10
Ašković Ognjen
2011/0243 14
10
5
5
Babić Brankica
2011/0589 25
13 6+
6
1
Bajić Aleksandar
2011/0168 24
15
6
6+
1
Bajović Luka
2011/0737 39
21
9
8
### ###
Banović Ema
2011/0541 18
17 5+
7
### ###
Baračkov Marko
2011/0118 28
14
7
6
### ###
Barišić Jelena
2011/0725 37
18
9
7
Barna Sonja
2011/0707
8
5
### ###
Basarić Nataša
2011/0796
5
5
### ###
Basta Jovana
2011/0798
Belić Aleksandar
2011/0618 10
10
5
5
Belić Stefan
2011/0206 16
10
5
5
1
### ###
Benčina Nada
2011/0752 23
21
7
8
3
### ###
Bibić Stefan
2011/0189
8
20
5
7+
Birtašević Luka
2011/0038 34
23
9
10
Bjedov Dragana
2011/0542
Bjelotomić Anja
2011/0261 24
14
7
6
Blagojević Predrag
2011/0581 17
10
5
5
Blagojević Tijana
2011/0562
Blagojević Filip
2011/0208 23
12
6
5+
Blaževski Jovana
2011/0639 29
22
7
8+
Blanuša Lazar
2011/0006 22
21
6
8
1
5
5
2
1
5
2
2
2
1
1
3
5
1
1
2
5
1
10
7
18
7
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
3
5
### ###
### ###
1
2
### ###
### ###
5
### ###
### ###
1
### ###
### ###
BODOVI OCENA
5
5
1
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
Anđelković Aleksandar
2011/0270
Vasić Marko
2011/0787
Vasić Milica
2011/0149 23
28
6
10
Vasić Milica
2011/0616 42
24 10
9
Vasić Stefan
2011/0126
4
2
5
5
Veinović Doroteja
2011/0611 16
18
5
7
Veličković Jovana
2011/0631 19
14 5+
6
Veličković Neda
2011/0747 13
19
8
Velkovski Danijel
2011/0713
Veljković Matija
2011/0205 25
26 7+ 10+
Veljković Stefan
2011/0853 15
15
5
6
Veselinović Anja
2011/0748 32
24
8
9
2
Vesić Marija
2011/0605 38
23
9
9
1
Vešović Slobodan
2011/0279
Vidaković Neda
2011/0724 11
5
Vidač Emma
2011/0540 40
25 9+
9
Vještica Milan
2011/0165 19
19 5+
7
Vojičić Nikola
2011/0141 14
14
5
6
Vranić Nevena
2011/0113 32
26
9
10
Vrcelj Vojislav
2011/0250
Vujadinović Lazar
2011/0001 22
14
6
6
Vujanac Milica
2011/0179 30
21 7+
8
### ###
Vujanović Nikola
2011/0795 25
18 6+
7
### ###
Vujić Katarina
2011/0604 22
16
6
6+
### ###
Vukadin Jovana
2011/0193 34
21
8
8
### ###
Vukadinović Aleksandra
2011/0626 15
3
5
5
### ###
Vukić Aleksandar
2011/0066 29
Vukobratović Duško
2011/0567 33
Vuković Igor
2011/0136 12
5
Vuletić Lidija
2011/0513 15
5+
Vulićević Biljana
2011/0055 42
30 10 10+
Vučković Dejana
2011/0198 37
23 10
9
Vučković Jelena
2011/0703 26
18
7
7+
Gavrilov Nevena
2011/0593 21
17
6
7
Gazivoda Igor
2011/0162 17
14
6
7
5
Gajić Stevan
2011/0851
11
5
5
1
Gajović Lazar
2011/0660 32
Gardijan Jovana
2011/0818
Gačić Jovan
2011/0196 26
14
7
6
Gvozdenović Tijana
2011/0100 36
26
9
9+
2
8
5
1
Gvozdić Miodrag
2011/0688 27
Glavonjić Stefan
2011/0135
Gligorijević Tijana
1
2K 1K 2K
Plusići 2
2K 1K 2K
Plusići 1
1K
BR.IND.
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
A2
BODOVI OCENA
24
7
9
1
2011/0623 31
25
8
9+
1
Glogovac Mihajlo
2011/0129 17
19
5
7
1
Gojković Marko
2011/0258 12
5
1
Gole Dejan
2011/0037 41
25 10 10
Gotić Nikola
2011/0218 10
5
Gradić Mina
2011/0788 18
15 5+
6
Grbić Helena
2011/0199
Groj Dragana
2011/0046 31
27
10
Grubor Bojan
2011/0251
2
5
1
Grujić Miloš
2011/0192 16
5
1
Grujičić Ana
2011/0253 12
Grulović Tamara
2011/0200 11
Gugoski Anja
2011/0701 31
16
8
6+
Davidović Teodora
2011/0598 27
14
7
6
Dailoski Stefan
2011/0684 11
Damljanović Filip
2011/0085 33
15
8
6
Damnjanović Marija
2011/0091 18
21 5+
8
1
1
Mitić Maja
2011/0680 21
21
8+
3
2
2
5
4
1
4
3
5
1
7
19
8
11
8
5
2
5
5
5
6
### ###
### ###
7
### ###
### ###
3
8+
4
1
### ###
2
### ###
1
### ###
2
### ###
### ###
3
3
### ###
### ###
2
### ###
1
### ###
### ###
1
### ###
1K
2K
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
2K 1K 2K
26 10 9+
Plusići 2
2K
Plusići 1
1K
BR.IND.
BODOVI OCENA
Plusići 2
PREZIME I IME
OCENA
Plusići 1
A3
BODOVI
3
5
Danilović Dušan
2011/0102
6
17
5
7
Đurić Javorka
2011/0518 41
Daradan Tanja
2011/0584 17
24
5
9
Đurišić Anđela
2011/0734
Devedžić Ivan
2011/0674 15
20
5+
9
5
4
Enis Ena
2011/0506 29
25
8
10
Dejanović Bogdan
2011/0828 33
23
9
10
5
4
Erceg Tijana
2011/0550 21
15
6
6
Denić Miloš
2011/0144 10
5
Živadinović Branislav
2011/0766 32
24
8
9
Divljan Filip
2011/0210 14
5
Živanović Vanja
2011/0830 21
10
6
5
Dimitrijević Ana
2011/0201 32
18
8
7
Živanović Srđan
2011/0120
Dimitrijević Lazar
2011/0034 31
27
8
10
Živanović Stefan
2011/0592 34
17
8
7
Dimić Miloš
2011/0678
Živančević Sanja
2011/0127 43
28 10 10
Dimić Srđan
2011/0661 27
16
7
6+
Živić Miloš
2011/0620 35
25
9
10
Dimkić Milica
2011/0694 19
17
5+
7
Živković Ivana
2011/0007 27
24
7
9
Dmitrović Stevan
2011/0052 32
8
Živković Tamara
2011/0086 10
23
5
8+
Dobrosavljević Miloš
2011/0092 21
6
Žurić Sara
2011/0722
Dobrosavljević Nevena
2011/0656 39
Zagorac Aleksa
2011/0702 15
18
5
7
Domaj Aleksandar
2011/0781
1
Zakić Jovana
2011/0576 19
9
5+
5
Dončevski Sofija
2011/0670 31
23
8
9
2
Zdjelar Ilija
2011/0733 23
14
6
6
Dragojlović Milica
2011/0044 31
15
8
6
Zdravković Stefan
2011/0045
14
5
6
Dragutinović Ivana
2011/0255 21
18
6
7
Zemljak Filip
2011/0248
14
Dražović Igor
2011/0551 25
17
6+
7
Kozomara Jelisaveta
2011/0648 17
17
Drobnjak Stefan
2011/0847
Milojević Dušan
2011/0173
12
Duduković Dušan
2011/0050
Radivojević Nevena
2011/0202 22
11
Dunić Dušan
2011/0784
### ###
Đapović Ana
2011/0181
### ###
Đekić Stefan
2011/0154
Đokić Igor
2011/0130 10
Đokić Tanja
2011/0119 36
26
9
10
Đoković Jovan
2011/0080 19
19
6
7
Đoković Ljubica
2011/0003 18
15
5+
6
Đoković Milica
2011/0508 41
29 10+ 10+
Đorđević Vedrana
2011/0792 21
17
6
7
Đorđević Danijel
2011/0829 23
22
7
8+
Đorđević Milica
2011/0628 19
19
5+
7
Đorđević Nikola
2011/0182 27
15
7
6
1
Đorđević Nikola
2011/0800 36
24
10
10
6
Đorđević Olja
2011/0826 19
19
5+
7
### ###
Đorđević Petar
2011/0537 26
24
7
9
### ###
Đukanović Aleksandar
2011/0714
17
Đurđević Mihailo
2011/0563 42
Đurđević Uroš
2011/0652
Đurić Vesna
2011/0216
6
6
5
25
24
16
9
5
5
9
10
7
5
7
1
5
4
5
8
1
3
4
1
5
1
1
6
5
7
5+
6
1
3
5
2
3
### ###
1
1
### ###
2
### ###
3
### ###
### ###
6
5
### ###
### ###
3
1
### ###
### ###
### ###
3
### ###
2
2
### ###
30 10+ 10+
5
5
### ###
17
3
3
### ###
5
7+
### ###
1K
2K
Ivanović Branka
2011/0698 14
15
5
6
Ivanović Dejan
2011/0654 45
22 10+
8
Ivić Jelena
2011/0140 11
16
5
Ivković Aleksandar
2011/0274 27
15
Igrutinović Filip
2011/0178 18
Ikonić Jasmina
2011/0729 36
Ilić Bojana
2011/0849 16
Ilić Ivana
2011/0559 38
28
10
10+
Ilić Milica
2011/0022 45
26 10+
10
Jakovljević Luka
2011/0579 38
22
10
9+
Jakovljević Miloš
2011/0039 29
4
7
5
Jakovljević Nikola
2011/0827
Janić Maja
2011/0845 17
Janković Anđela
2011/0863
5
Janković Anja
2011/0794 16
Janković Jelena
2011/0125 14
17
5
7
Janković Luka
2011/0782 33
20
8
8
Janković Tomislav
2011/0155
3
Janković Uroš
2011/0056 40
26 10+ 10+
Janjić Anđelka
2011/0008 39
9
Janjušević Ana
2011/0110 41
30
10
10+
2
### ###
Jasika Ankica
2011/0547 32
24
8
10
4
### ###
Jevtić Jovana
2011/0040 42
27 10+
10
1
### ###
Jevtić Milan
2011/0172 41
13
10
5+
### ###
Jevtović Marija
2011/0812 38
15
9
6
### ###
Jezdović Ivan
2011/0180 41
15
10
7
Jelić Stefan
2011/0161
Jelić Filip
2011/0163
Jereminov Marko
2011/0082 37
25
9
9
### ###
Jeremić Bojana
2011/0627 39
30
9
10+
### ###
Jeremić Ilija
2011/0213
Jeremić Jelena
2011/0249 37
21
9
8
### ###
Jeremić Marina
2011/0525 22
16
6
6+
### ###
Jeremić Filip
2011/0720
3
6
5
5
Jovanović Ana
2011/0773 21
2
6
5
### ###
Jovanović Bojana
2011/0237 29
0
7
5
### ###
Jovanović Borislav
2011/0683
Jovanović Budimir
2011/0662
6
19
5
8
Jovanović Vladan
2011/0283 37
20
9
7+
### ###
Jovanović Dušica
2011/0791 32
26
8
9+
### ###
BR.IND.
PREZIME I IME
OCENA
1K
1K
BR.IND.
Jovanović Katarina
2011/0697 13
1
Jovanović Kristina
2011/0799
6+
1
Jovanović Olga
2011/0695
8
7
5
Jovanović Pavle
11
5+
5
16
9
6+
6
5
3
3
2K
12
1
1
5
5+
1
2011/0029 45
30 10+ 10+
1
Jovanović Pavle
2011/0241 24
18
6
7
Jovanović Stefan
2011/0139 38
26
10
10+
1
Jovanović Hristina
2011/0529 29
21
7
8
3
Jović Anja
2011/0089
1
Jović Milovan
2011/0774 21
6
6
4
Jović Filip
2011/0228 13
15
5
Jovičić Janko
2011/0633
Jovičić Kristina
2011/0649 14
14
Jovković Vuk
2011/0658
17
5
Jokić Nemanja
2011/0632 34
19
8
7
5
Joksić Tamara
2011/0519 42
26
10
9+
Jotić Aleksa
2011/0754
15
2
Kaljača Davor
2011/0217
2
Kaljević Miloš
2011/0035 40
25
10
10
4
Kandić Neda
2011/0231 27
7
7
5
Stupar Mihailo
2011/0033 36
5
9
2K
Plusići 2
2K
PREZIME I IME
BODOVI
Plusići 1
1K
A4
Plusići 2
OCENA
Plusići 1
BODOVI
5
4
4
4
5
1
5
5
5
3
4
1
5
3
4
5
1
5
7
2
3
2
5
6
7
6
2
3
9
### ###
### ###
### ###
### ###
2
2
### ###
### ###
3
3
### ###
BODOVI
OCENA
1K
2K
1K
2K
Ilić Jelisaveta
2011/0647 32
22
8
8
Lazić Ivana
2011/0526 28
7
Kantar Kristina
2011/0735
9
16
5
6+
Lazić Svetlana
2011/0615 37
17 10
Kantar Milica
2011/0769 32
13
8
5+
Lazović Željko
2011/0220
4
Karanac Nevena
2011/0657 42
30
10
10+
Lajić Aleksandar
2011/0164
9
11
5
5
Karović Nikola
2011/0246
17
Katić Ana
2011/0612 30
22
Katić Ivana
2011/0156 23
13
Kićanović Đorđe
2011/0234
Klisić Dunja
2011/0054 45
30 10+ 10+
Knežević Đorđe
2011/0252 35
28
8+
10
Knežević Stefan
2011/0630 27
20
7
8
Knežević Tatjana
2011/0267
4
5
5
Kovačević Petar
2011/0111 45
23 10+
9
Kožokar Marija
2011/0861 23
2
6
5
Kojić Nevena
2011/0641 39
28
9
10
Kolašinac Uroš
2011/0053 32
28
8
Komadina Marko
2011/0219 31
10
8
Komatinović Marijana
2011/0280
Kontić Milica
2011/0857 16
19
5
Kosić Aleksandra
2011/0819 33
21
Kostić Aleksandra
2011/0767 16
12
Kostić Dušan
2011/0227
Kostić Sanja
2011/0069 45
Kostić Uroš
2011/0833
Kocić Katarina
2011/0814 21
Kočović Savo
2011/0806
Krajinović Stevan
2011/0128 22
13
6
6
Krajnović Jovana
2011/0543 34
19
8
7
### ###
Krasić Danilo
2011/0068 29
18
7
7
### ###
Krstić Marija
2011/0230
Krtinić Mlađen
2011/0226 24
Krčmar Katarina
2011/0640
Krčmar Sreto
2011/0183 31
Kuzmanović Marija
2011/0134 26
Kun Ivana
2011/0244 24
Kurtić Jana
2011/0603
Lazarević Kaja
2011/0548 21
19
6
7
Lazarević Miloš
2011/0096 21
21
6
8
Lazarevski Višnja
2011/0865
Lazić Daniela
2011/0538
0
BR.IND.
1K
2K 1K 2K
7
3
4
Lalić Zorica
2011/0679 22
22
6
8
8
9
1
2
Lalović Dina
2011/0832 14
20
5
8
6
5+
Lacković Milijana
2011/0699 41
24 10
9
Leskur Marija
2011/0122 33
14
8
6
Letić Milan
2011/0271 26
11
7
5
Likić Tijana
2011/0772
7
Lojpur Aljoša
2011/0060 29
7
8
5
Lotrean Milica
2011/0636 13
17
5
7
Lošić Pavle
2011/0062 17
0
5
5
Lukić Jovana
2011/0514 29
25
8
10
Lukić Jovana
2011/0691
10
Luković Nevena
2011/0018 22
13
6
5+
5
Luković Stefan
2011/0059 36
16
9
7
Lupa Irina
2011/0591 41
22 10
8
7
Lučić Miloš
2011/0837 18
4
6
5
8
8
Ljubičić Aleksandra
2011/0740 36
22
9
8
5
5+
Ljubičić Nikola
2011/0095 39
22
9
9
Mladenović Katarina
2011/0742 38
22
9
8
Savić Marina
2011/0235
5
28 10+
1
3
1
1
1
2
10
1
4
1
2
1
3
1
5
2
3
3
5
8
3
Plusići 2
5
PREZIME I IME
Plusići 1
BR.IND.
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
A5
BODOVI OCENA
9
5
5
3
2
### ###
20
6
7+
### ###
### ###
4
5
19
6
2
1
1
### ###
### ###
7
### ###
### ###
27
8
10
### ###
7
19
6
### ###
7
### ###
### ###
### ###
1
### ###
### ###
10
5
### ###
BODOVI OCENA
Plusići 1
Plusići 2
2011/0690
Milenković Mina
2011/0786 21
10
7
5+
6
3
5
Milenković Nevena
2011/0588 40
25 10
10
3
2
10
9
Milenković Filip
2011/0572
9
5
5
8
5
5
Miletić Milena
2011/0083 18
18 5+
7
2011/0608 37
25
9
9+
1
Milinković Aleksandar
2011/0262 12
9
5
5
Manić Aleksandar
2011/0666 28
19
7
7+
1
Milinković Marko
2011/0049 39
19
9
7+
1
Marijanović Luka
2011/0275 23
24
6
9
Milinković Milić
2011/0578 32
22
8
8+
1
Marinković Miloš
2011/0106
0
18
5
7
Milisavljević Petar
2011/0002 28
21
8
8
Marić Marija
2011/0233 26
7
7
5
Milić Dušan
2011/0265 26
5
7
5
Marjanović Darko
2011/0195 31
17
8
7
Milić Miloš
2011/0047 38
26 10
10
Marjanović Igor
2011/0848 28
24
7
9
Milićević Andrijana
2011/0568 41
23 10
8+
Marjanović Lazar
2011/0067
8
14
5
6+
1
2
Milićević Katarina
2011/0789
14
6
Marjanović Matija
2011/0019 25
13
7
6
2
2
Miličić Milica
2011/0107
13
Marjanović Milena
2011/0844 43
23 10+
9
4
2
Milkić Ana
2011/0521 38
29 10 10+
3
Marković Branka
2011/0263 35
18
8+
7
1
Milovanović Aleksandar
2011/0840
7
5
3
Marković Vladimir
2011/0264 12
18
5
7
Milovanović Miloš
2011/0026 42
27 10
10
Marković Dragan
2011/0757 23
4
6
5
Milovančević Aleksandra
2011/0517 27
24
7
9
Marković Dragana
2011/0048 41
27
10
10
Milošević Ivana
2011/0232 25
27
7
10+
Marković Ivan
2011/0834
7
3
5
5
Pavlović Ana
2011/0665
9
Marković Igor
2011/0856 39
20
10
9
Petrović Anđelka
2011/0084 38
28 10 10+
Marković Marija
2011/0566 26
2
7
5
Marković Marija
2011/0570 23
20
6
7+
Marković Nađa
2011/0021 38
24
9
9
### ###
Marković Sara
2011/0801 26
5
7
5
### ###
Marković Čedomir
2011/0273 35
17
9
7
Markuš Aleksandar
2011/0659
Matijević Anđela
2011/0552 22
13
Matić Branislav
2011/0505
20
Matić Branko
2011/0850
Matović Stefan
2011/0755
Mijatović Dušan
2011/0209 13
Mikić Ognjen
2011/0797
Milaković Nemanja
2011/0103 23
15
6
6
### ###
Milanov Dragan
2011/0535 10
12
5
5+
### ###
Milanović Dragana
2011/0509 26
26
7
9+
### ###
Milanović Ivan
2011/0145 35
19
8+
7+
Milanović Marija
2011/0594
9
9
5
5
### ###
Milević Maja
2011/0759 15
4
5
5
### ###
Milenković Marko
2011/0776
BR.IND.
1K
2K
1K
Majstorović Marko
2011/0675
Majstorović Uroš
2011/0190
2
Maksimović Igor
2011/0587
2
5
5
Maksimović Slavica
2011/0222 42
24
Maksimović Filip
2011/0207 12
Mandinić Marija
2K
Plusići 2
Milenković Milan
PREZIME I IME
Plusići 1
A6
BODOVI OCENA
5
6
1
1
3
5
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
8
9
2K 1K 2K
5
1
3
3
6
3
1
3
1
4
3
2
5
### ###
1
3
### ###
2
### ###
2
### ###
5+
2
### ###
9
4
4
### ###
### ###
2
5
10
6
5
### ###
5
### ###
5
### ###
1
### ###
### ###
1K
2K
1K
2K
Milojević Mihailo
2011/0090 14
11
5
5
Miloradović Darko
2011/0142 26
20
7
8
Milosavljević Ana
2011/0777
11
Milosavljević Isidora
2011/0804
Milosavljević Marija
2011/0624 33
17
8
Milosavljević Nikola
2011/0081 21
13
Milošević Jovana
2011/0176 33
Milošević Marko
1K
2K
1K
2K
Plusići 1
Plusići 2
A7
BODOVI OCENA
Nikačević Nikola
2011/0681 42
24
10
10
2
4
Nikolić Danko
2011/0177 13
15
5
6+
Nikolić Ivica
2011/0224 29
4
7
5
Nikolić Jelena
2011/0098 30
18
8
7
7
Nikolić Katarina
2011/0645 24
5
6
5
6
5+
Nikolić Milena
2011/0028 43
27 10+ 10
12
8
5+
Nikolić Milena
2011/0671 21
10
6
5
2011/0153 24
18
6
7
Nikolić Nikola
2011/0152 40
20
10
7+
Milošević Predrag
2011/0061 42
25
10
9
Nikolić Nina
2011/0595 37
19
9
7
Miljković Sara
2011/0721 38
28
9
10
Nikolov Jelena
2011/0693
Mirkajlović Srđan
2011/0133 38
27
9
10
Ninković Nemanja
2011/0281
Mirković Ivan
2011/0276
Niculović Stevan
2011/0159 36
20
9
7+
Mirković Katarina
2011/0528 36
Novaković Aleksandar
2011/0254
Misinović Elizabeta
2011/0617
Novaković Ana
2011/0736 32
20
9
8
Mitić Jovan
2011/0824 23
15
6
6
Novaković Stefan
2011/0221 12
11
5
5
Mitić Milica
2011/0515 33
22
9
9+
4
4
Novčić Ivana
2011/0269
9
Mitković Ružica
2011/0822 32
10
8
5
2
1
Mitrašinović Jelena
2011/0775 36
14
9
6
Mihajlović Iva
2011/0745 33
14
8+
7
Mihajlović Marina
2011/0706 36
17
9
7
### ###
Mišić Biljana
2011/0079 26
11
7
5
### ###
Miškić Ilija
2011/0761 25
10
6+
5
### ###
Mišković Milica
2011/0024 36
27
9+
10+
Mišović Iva
2011/0553 28
15
7
6+
Mladenović Danijela
2011/0573 42
21 10+
8
Mladenović Sonja
2011/0716 26
16
6+
Mojsilović Dušan
2011/0635 41
21 10+
8+
Mojsilović Milan
2011/0282
17
7
Moldovan Jovana
2011/0042 41
14
10
6
Momirov Strahinja
2011/0097 35
30
9
10+
Mrdović Sara
2011/0685 31
12
8
5+
Nastanović Marija
2011/0131 35
14
8+
6
Nastevski Blagoje
2011/0242 23
8
6
5
### ###
Nedeljković Mina
2011/0115 19
15
5+
6
### ###
Nedić Nevena
2011/0158 21
14
6
6
Nedić-Živanović Milica
2011/0532 29
10
7
5
Nedović Milica
2011/0132 38
21
9
8
Nešić Irena
2011/0712 26
12
7
5+
### ###
Nešković Tamara
2011/0726 21
19
6
7
### ###
Nešovanović Miloš
2011/0771
7
5
### ###
PREZIME I IME
BR.IND.
19
2
Plusići 2
OCENA
Plusići 1
BODOVI
2
5
9
7
8
2
2
3
PREZIME I IME
BR.IND.
1
1
1
2
2
1
1
4
2
5
### ###
### ###
2
4
3
3
### ###
4
### ###
1
### ###
1
### ###
### ###
4
2
### ###
1
### ###
### ###
2
3
### ###
### ###
1
1
### ###
### ###
### ###
1
### ###
BODOVI
OCENA
1K
2K
1K
2K
Milaš Nemanja
2011/0653 28
18
7
7
Pilipović Nemanja
Obradinović Nikola
2011/0855 21
12
6
5+
Obućina Nenad
2011/0259 28
14
7
Orlović Aleksandra
2011/0709 27
18
7
Pavićević Željana
2011/0705 44
28 10+ 10+
7
Pavićević Milica
2011/0561 44
27 10+ 10+
5
Pavlović Aleksandra
2011/0017 43
29
10
10+
Pavlović Ana
2011/0646 25
14
7+
7
Pavlović Marija
2011/0602 32
13
8
6
Pavlović Milan
2011/0041
8
9
5
5
Pavlović Stefan
2011/0076 24
15
7
6+
Paestka Katarina
2011/0187
8
15
5
Pajić Kristina
2011/0673 18
19
Paljoš Musa
2011/0108 22
18
Pantelić Teodora
2011/0016
Pantić Dušan
BR.IND.
2K 1K
2K
2011/0167 33
22
8
8
Piper Lazar
2011/0093 26
21
7
8
6
Plazinić Milan
2011/0686 16
27
5
10+
7
Popivoda Jelena
2011/0780
6
Popović Branka
2011/0682
5
Popović Divna
2011/0245 41
30 10 10+
1
Popović Ognjen
2011/0762 39
19 9+
7
4
Praščević Ivan
2011/0175 27
18
7
7
1
Premović Milijana
2011/0622 29
19
7
7
Prokić Nikola
2011/0239 10
12
5
5+
Puretić Katarina
2011/0023 29
27
7
10
6
Rabijac Tanja
2011/0805 21
22
6
8
5+
7
Radaković Ana
2011/0783
9
7
5
5
6
7
1
1
Radaković Strahinja
2011/0629 17
11
5
5
25
10
5
4
Čolović Maja
2011/0600 34
25
8
9
2011/0597
14
7
7
4
### ###
Pantić Nataša
2011/0546 42
24 10+
10
4
5
### ###
Pantović Ivona
2011/0753 30
17
7+
7
1
### ###
Pančić Nikola
2011/0094 14
19
5
7
### ###
Parenta Milan
2011/0523 36
27
9
10
### ###
Paunović Nikola
2011/0194
Pen Stefani
2011/0667 17
7
5
5
### ###
Perić Marija
2011/0072 38
25
9
9
### ###
Perić Nevena
2011/0036 41
19
10
7
### ###
Perović Milica
2011/0527 26
14
7
6
### ###
Petković Živojin
2011/0778 25
19
7+
8+
Petkovski Bistra
2011/0077 43
27
10
10
Petrović Ana
2011/0825
Petrović Biljana
2011/0708 28
18
7
7
### ###
Petrović Gavrilo
2011/0634 30
12
7+
5+
### ###
Petrović Ivan
2011/0109 28
21
7
8
### ###
Petrović Jovana
2011/0790
7
8
5
5
### ###
Petrović Katarina
2011/0750 12
6
5
5
Petrović Milica
2011/0835
Petrović Mirjana
2011/0728 22
5
6
5
### ###
Petrović Nebojša
2011/0104 21
9
6
5
### ###
Petrović Stefan
2011/0808
Petrović Uroš
2011/0609
Petrušević Dejan
2011/0184
7
Pešić Dimitrije
2011/0225 39
28
5
3
1
1K
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
BR.IND.
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
A8
BODOVI OCENA
6
5
3
2
1
1
1
1
### ###
5
4
### ###
### ###
### ###
1
### ###
### ###
### ###
7
5
5
5
1
5
10
10
### ###
### ###
5
### ###
1K
2K
1K
2K
Plusići 1
Đoković Filip
2011/0839 11
20
5
7+
2
Obućina Sonja
2011/0534 24
4
6
Radević Milica
2011/0577 35
22
Radević Tamara
2011/0101 33
Radenović Stefan
OCENA
1K
2K
1K
2K
Ribać Đorđe
2011/0116 31
19
8
7+
1
1
5
Ristić Igor
2011/0170
8+
8
Ristić Sava
2011/0030 39
28
9+
10+
1
4
13
8
6
1
Ristović Aleksandar
2011/0013 25
21
7
8+
1
2
2011/0005 33
27
8
10+
4
Ristović Rajko
2011/0756
Radeta Ognjen
2011/0741 27
17
7
8
4
Rnjak Aleksandar
2011/0531 11
Radivojević Dragana
2011/0717 39
24
9
9
Roganović Nevena
2011/0802 29
21
7
8
Radivojević Nina
2011/0580 24
7
6
5
Rolović Vuk
2011/0625 18
11
5+
5
Radisavljević Biljana
2011/0823
10
5
5
Ružić Filip
2011/0058 30
21
8
8+
2
2
Radisavljević Ivan
2011/0760
2
5
Savić Marija
2011/0074 30
14
7+
6
Radisavljević Ilija
2011/0124 24
12
5+
Savković Ivana
2011/0512 44
25
10
9
Radić Ivona
2011/0743 18
Savović Nikola
2011/0530 45
25 10+
9+
1
Radičević Boško
2011/0619
Samardžija Sonja
2011/0151 30
19
7+
7+
1
Radovanović Anđelka
2011/0730 35
21
8+
8
Sever Ana
2011/0677 22
15
6
6
Radovanović Nataša
2011/0188
5
4
5
5
Sekulić Nataša
2011/0864
6
Radovanović Nenad
2011/0057 19
17
6
7
Simeunović Andreja
2011/0070 31
24
Radovanović Ognjan
2011/0779
Simeunović Stefan
2011/0669
18
Radović Kaja
2011/0610
7
Simić Vladimir
2011/0212 14
14
Radojević Milan
2011/0160
5
13
5
6
Simić Dragan
2011/0157
4
Radojičić Uroš
2011/0138 28
19
7
7
Simić Jelena
2011/0554 26
21
7
8
Radojičić Uroš
2011/0171
Simić Marija
2011/0731 39
28
9+
10+
Radonić Milenko
2011/0638 44
19 10+
8+
5
4
### ###
Radosavljević Nina
2011/0643 41
27
10
10
1
2
### ###
Radulović Nikola
2011/0150 35
16
8+
6+
### ###
Radulović Tatjana
2011/0522 41
19
10
7
### ###
Raičević Bogdan
2011/0078 29
Rajković Teodora
2011/0524 35
23
9
9+
Rajčić Uroš
2011/0123 31
15
8
6
### ###
Rakić Ivana
2011/0284 16
21
5
8
### ###
Rakić Ksenija
2011/0809 12
17
5
7
Rakić Milica
2011/0732
8
Rakić Miloš
2011/0621
Rakulj Jelena
2011/0689
18
Rangelov Kristina
2011/0503 37
19
9
7
### ###
Ratković Vladimir
2011/0539 18
21
5+
8
### ###
Rafailović Jelena
2011/0565 31
19
8
7
### ###
Racić Nevena
2011/0715 19
20
5+
9
Račić Dejana
2011/0651 41
24
10
9
### ###
Rašević Nemanja
2011/0852 17
0
5
5
### ###
Reljić Viktor
2011/0862
A9
PREZIME I IME
BR.IND.
5
6
1
1
Plusići 2
BODOVI
Plusići 2
OCENA
Plusići 1
BODOVI
5+
3
3
5
8
1
1
PREZIME I IME
BR.IND.
5
5
8
9
7
5
6
5
1
2
5
3
### ###
1
3
### ###
1
### ###
5
### ###
### ###
7
1
1
### ###
4
### ###
### ###
BODOVI
OCENA
1K
2K
1K
2K
Simović Aleksandra
2011/0010 35
21
8+
8
Simović Vanja
2011/0746
10
Simović Nikola
2011/0727 10
Simonović Ana
2011/0071 30
16
8
7
Sinđelić Jelica
2011/0549 35
25
8+
9+
Sinđelić Stevan
2011/0738 36
12
9
5+
Slavković Kristina
2011/0011 38
26
9
10
Spaić Dušan
2011/0821 13
Spasić Đorđe
2011/0148
Spasić Nevena
2011/0692 16
8
5
Spasojević Jelena
2011/0751
6
5
Spasojević Miloš
2011/0860
Spasojević Predrag
2011/0260 29
Srbu Angela
2011/0842
Sretenović Maša
2011/0545 29
Sretković Sonja
2011/0590 18
Stakić Marko
2011/0272
Stamenković Saša
2011/0247 26
18
7
7
Stankov Dragana
2011/0765 14
2
5
5
Stanković Aleksandar
2011/0020 44
30 10+ 10+
Stanković Milica
2011/0606 31
18
8
7
Stanojević Kristina
2011/0642 28
25
7
9
### ###
Stanojević Tijana
2011/0596 15
7
5
5
### ###
Stanojković Andreja
2011/0114 27
18
7
8
Stanču Nastasia
2011/0197
Stevanović Dušan
2011/0027 28
Stevanović Đorđe
2011/0088 14
Stevanović Marija
2011/0813 17
19
Stevanović Milica
2011/0501 42
27 10+ 10+
Stevanović Nikola
2011/0637
22
Stevanović Saša
2011/0073 31
19
Stepanović Vukašin
2011/0075
3
Stefanović Vela
2011/0599 30
Stefanović Ivan
2011/0266
Stefanović Katarina
2011/0555 38
30
9
10+
2
### ###
Stefanović Marko
2011/0687 28
17
7
7
2
### ###
Stefanović Sara
2011/0569 21
10
6
5+
2
### ###
Stipinović Irena
2011/0803 16
0
5
5
Stoilović Filip
2011/0117 15
24
5
9+
Stojanović Dušan
2011/0009 21
20
6
7+
4
8
2K
7
5+
Stojanović Miloš
2011/0223 38
28
9
10
Stojanović Selena
2011/0510 36
14
9
6
3
Stojanović Stefan
2011/0256 11
5
1
Stojanović Tijana
2011/0502 39
28 10 10+
Stojanović Filip
2011/0601 12
15
5
6
Stojiljković Marko
2011/0238 14
10
5
5
Stojković Dušan
2011/0536 25
21 7+
9
Stojković Stefan
2011/0810
5
Stojković Tina
2011/0236 31
15
8
6
5
Tadić Svetlana
2011/0711 35
20 8+
7+
Tadić Tanja
2011/0032 25
19 6+
7+
Tanić Stanislava
2011/0166 23
16
6+
Tasković Marija
2011/0710
5
5
Tašin Dušan
2011/0278
10
5
Tešić Katarina
2011/0858
Tijanić Aleksandra
2011/0574 16
3
2
5+
8+
1
2
2
5+
1
1
6
Plusići 2
2K 1K
12
5
23
1K
2011/0511 26
5
7+
BR.IND.
Stojanović Katarina
1
5
11
PREZIME I IME
Plusići 1
BR.IND.
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
A10
BODOVI OCENA
1
1
2
2
5
4
1
1
1
1
5
1
### ###
### ###
5
1
4
### ###
1
### ###
4
### ###
### ###
30
8
10+
5
5
5
6
### ###
2
1
### ###
7
### ###
6
3
### ###
8
### ###
8
7
### ###
7
5
5
### ###
17
8
7
1
### ###
### ###
2
### ###
2
### ###
### ###
1K
2K
Todić Mina
2011/0700 22
6
6
5
Todorović Nikola
2011/0811
Todosijević Aleksandar
2011/0240 12
Tojčić Ivan
BR.IND.
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
2K 1K
2K
9
12
5
5+
28 10
10
Plusići 2
2K
PREZIME I IME
Plusići 1
1K
A11
BODOVI OCENA
Plusići 2
OCENA
Plusići 1
BODOVI
Čulić Hristina
2011/0749
Čupeljić Svjetlana
2011/0169 43
Čupković Stefan
2011/0843
2011/0846
Džodić Miloš
2011/0186 12
12
5
5+
Tomović Jelena
2011/0215
Šašić Aleksa
2011/0087 34
27
8
10
Tomonjić Milica
2011/0859 30
14
7+
6
Šegrt Jovana
2011/0560 39
21
9
8
Tošić Stevan
2011/0676 12
5
5
5
Šećković Bojan
2011/0696
Trifunović Igor
2011/0668
1
3
5
5
Šiljković Aleksandar
2011/0051 28
19
7
7
Tutorić Aleksandra
2011/0025 34
27
8
10
Škorić Jelena
2011/0785
Tucović Jelena
2011/0004 43
28
10
10
Šojić Dijana
2011/0764 21
10
6
5
Ćirić Dragana
2011/0533 45
27 10+
10
Špagnut Ivan
2011/0065 38
12
9
5+
Ćirić Mina
2011/0143
Šuljak Kristina
2011/0815 25
17 6+
7
Ćirković Mina
2011/0012 37
30
9
10+
Šumaković Marija
2011/0105
23
8+
1
Ćirović Miljana
2011/0655 35
24
8+
9
Šurlan Nikola
2011/0557 11
5
Ćorović Radovan
2011/0831 37
23
10
10
Šustra Filip
2011/0585 36
27 10 10+
5
Ćupić Katarina
2011/0816 27
16
7
6+
Ugrinović Nikola
2011/0063 23
16
7
7+
Uzelac Filip
2011/0770
Filipović Jovana
2011/0744 33
Filipović Mlađan
2011/0203
Hadžić Dario
2011/0099 33
22
8
8
### ###
Hadžić Marko
2011/0704 18
7
5+
5
### ###
Hristov Nikola
2011/0663 10
8
5
5
### ###
Hrlec Petar
2011/0838
12
5+
### ###
Cvetanović Nataša
2011/0817
5
### ###
Cvetinović Zorana
2011/0763
Cvetković Marija
2011/0854
7
2
5
5
### ###
Cvijović Miljana
2011/0672 26
10
7
5
### ###
Cvjetić Jelena
2011/0644 18
Colić Marko
2011/0841
Cumbo Milica
2011/0575 16
Čabrić Aleksandra
2011/0607 44
22
10
8
Čađo Nikola
2011/0836
9
7
5
5
Čanković Ana
2011/0507 16
24
5
9
### ###
Čelar Dušan
2011/0277
9
0
5
5
### ###
Čelebić Vuk
2011/0793 33
15
8
7
Čivović Magdalina
2011/0014 39
29
9
10+
Čitaković Radmila
2011/0586 23
15
6
6
Čkonjević Aleksandra
2011/0516 36
26
9
10
Čukić Nikola
2011/0718 34
10
0
5
5
5
18
9
1
8
1
5
2
5
8
5
1
4
### ###
3
4
### ###
2
1
### ###
3
3
### ###
### ###
4
7
5
### ###
5+
### ###
### ###
5
9
### ###
### ###
1
1
### ###
3
### ###
4
### ###
### ###
7
1
### ###
5
### ###
BODOVI OCENA
Dodatni poeni 2
Dodatni poeni 2
Dodatni poeni 1
Dodatni poeni 1
DLS
BODOVI OCENA
0
0
Načevski Stefan
2011/0433
0
0
2011/0381
0
0
Nedović Jelena
2010/0306 21
8
6
5
3
2
Aranđelović Aleksandar
2011/0363
0
0
Nešić Nenad
2011/0373 21
10
6
5
0
0
Belić Miloš
2011/0407
0
0
Nikolić Marko
2011/0399 14
0
5
5
1
0
Bokorov Ana
2011/0394
5
0
0
Nikšić Ana
2011/0355
12
5+
0
0
Bošković Anđel
2011/0372
7
12
5
5+
0
0
Novaković Dušan
2011/0400
0
0
Bratuljević Žarko
2011/0421 21
6
6
5
0
0
Ostojić Katarina
2010/0294
2
0
Vidosavljević Milomir
2010/0302 15
2
0
Pajić Boban
2011/0401 16
22
5
8
0
0
Vukašinović Milan
2011/0351
0
0
Pejić Bojana
2011/0367 34
14
9
6+
3
2
Vukša Stefan
2011/0411
0
0
Popović Aleksandra
2010/0275
1
0
Vučković Aleksandar
2010/0295
4
5
1
0
Pribić Aleksandar
2011/0376
0
0
Vučković Uroš
2010/0300 14
5
0
0
Radović Vanja
2011/0393
0
0
Gavrilović Biljana
2011/0353 21
6
1
0
Ratković Mladen
2011/0396
2
0
Grigorov Igor
2011/0380
0
0
Reljić Viktor
2011/0386
0
0
Damnjanović Vanja
2011/0357
5
5
0
2
Ristić Jelena
2011/0426 12
0
0
Dejanović Jovana
2011/0354 22
14
6
1
0
Savić Višnja
2011/0385
0
0
Denić Jelena
2011/0366
0
0
Sekulić Milan
2011/0388
0
0
Đorđević Aleksandar
2010/0291
0
0
Sekulić Nataša
2011/0362
0
0
Ercegović Katarina
2011/0364
6
6
5
5
0
0
Simonović Aleksandra
2011/0359
0
0
Ivičić Dunja
2011/0427
7
9
5
5
0
0
Sindžirević Jelena
2011/0382 12
1
0
Janković Anđela
2011/0404
0
0
Steković Anđela
2010/0319
0
0
Janković Srđan
2011/0361 22
2
1
Stojiljković Katarina
2011/0410
0
0
Jež Luka
2011/0356
0
0
Tarlanović Tijana
2011/0414 16
11
5
5
1
0
Jokić Julija
2010/0276
4
3
Tolić Nikola
2011/0409 13
5
5
5
0
0
Jokić Nikolina
2011/0392
0
0
Trbović Milica
2011/0434 21
20
6
7+
1
0
Kapor Ljiljana
2011/0374 19
0
0
Ćakić Nemanja
2010/0310
0
0
Kopanja Vidosava
2011/0371
0
0
Ćirić Vladimir
2011/0425
0
0
Krstić Miloš
2010/0303
0
0
Ćirić Stefan
2011/0415
0
0
Kršljanin Dimitrije
2010/0278
0
0
Ćorić Vladana
2011/0352 12
0
0
Lazić Milica
2011/0419
0
0
Carević Jelena
2010/0287
5
2
Marinković Milutin
2010/0283
2
0
Cvjetan Novak
2011/0369 15
2
0
Mijajlović Miloš
2011/0420
0
0
Čović Ivana
2010/0293
0
2
Mijatović Nikola
2010/0299
0
0
Škorić Mane
2011/0429
0
0
Milošević Nevena
2011/0368
0
0
Škrijelj Faris
2011/0413 16
0
0
Milošević Nina
2011/0365
0
0
### ###
Minić Miloš
2011/0360
0
0
### ###
Mitrović Jelena
2010/0317
1
0
### ###
Mićić Aleksandar
2011/0428
0
0
### ###
Mladenović Jelena
2011/0370 16
0
0
### ###
Mladenović Milka
2010/0271
0
0
### ###
PREZIME I IME
BR.IND.
Aleksić Luka
2011/0358
Aleksić Slavko
1K
2K 1K 2K
7
5
5
9
7
5
5
11
6
5
6
5
5
10
6
5
5+
5
5
6
5
2
5
1
5
5
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
2K 1K 2K
8
5
7
5
6
5
4
8
5
5
5
5
5
5
12
5
5+
5
9
5
5
1K
2K 1K 2K
PREZIME I IME
OCENA
1K
1K
BR.IND.
2K
2K
Plusići 2
BR.IND.
BODOVI
Plusići 1
PREZIME I IME
Plusići 2
S1
Plusići 1
BODOVI OCENA
Ajduković Dušan
2010/0261
Đurđević Nataša
2009/1323 12
Aleksić Milena
2008/0561
Đurić Marko
2008/0746 21
Aleksić Milica
2009/0149
Erceg Anđelija
2009/0269 DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Andrejević Andreja
2007/0379
Fidler Boris
2006/0461
Antanasijević Tijana
2007/0558
Fodor Aleksandar
2010/0144 13
10
5
5
Arsić Srđan
2006/0053
Gajić Aleksandar
2010/0116
1
27
5
10
Arsić Tihomir
2007/0395
Gajić Igor
2009/0348
Babović Aleksandra
2009/1207
Gajić Olga
2010/1187
Baković Marko
2010/1163
Garović Bojana
2010/1265 37
23
9
8+
Banović Nemanja
2009/0103
Glintić Vojislav
2009/1092
Batovanja Ana
2010/1041 29
7
7
5
Govedarica Milan
2008/0738
Berić Aleksandra
2010/1361 25
15 6+
6
Granić Uroš
2010/1353 10
Bezarević Neda
2009/1131
Grujić Milutin
2010/1224
Bojić Jovana
2010/1320
Grujović Ivana
2009/0185
Bosiočić Jelena
2010/1192 24
Hubanić Damir
2010/0241
Bošković Vojislav
2008/0535
Ilić Goran
2010/0260
14
Bratić Nikola
2010/1398
Ilić Milica
2010/1281 31
22
8
8
Brković Dušan
2007/0519 14
Ilić Nikola
2010/1136 21
24
6
9
Bugarin Miloš
2010/0314
Ivanišević Dušan
2009/0332
0
5
5
Bulatović Jovana
2009/1385
Ivanović Nikola
2007/0742
Cvetković Darko
2009/0229
### ###
Cvijanović Stefan
2009/0190
### ###
Cvijetinović Marijana
2006/0603 27
Čanić Jovan
2008/0717
Čedomirović Nemanja
2007/0573
Čeperković Ana
2006/0646 16
Ćosić Sandra
2010/1128 15
5
Ćuković Milomir
2009/1352
5
Dakić Mladen
2010/1177
Davidović Danijela
2010/1167 16
Dobrosavljević Jovana
2010/0083 37
Dragićević Đorđe
2010/1070
Drndarević Miloš
2008/0620
Duduković Mirjana
2008/0483
### ###
Đorđević Aleksandra
2009/1338
### ###
Đorđević Maja
2010/1296 32
Đorđević Marko
2008/0431
Đorđević Miloš
2006/0566
Đorđević Neda
2010/0204
### ###
Đorđević Tijana
2008/0656
### ###
7
8
5
7
16
16
22
5
6
5
7
5
1
6+
6+
8
5
10
4
6
5
5
1
17
5
7
7
9
5
5
6
9
5
5
8
1
2
6
### ###
### ###
4
5
14
4
5
### ###
6
### ###
### ###
1
### ###
### ###
5
27
9
### ###
10
### ###
### ###
3
3
5
8
5
### ###
### ###
### ###
5
5
### ###
2K
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
2K 1K 2K
Jagličić Tamara
2009/1293
Lučić Kristina
2009/0296 19
Jakovljević Nebojša
2010/0196
Lukić Marija
2010/1324
Janićijević Aleksandar
2008/0605
5
Lukić Milica
2007/0441
Janković Stefan
2010/0146
7+
Marković Aleksandra
2010/1339
Janjuz Kosta
2009/1164 DQ DQ DQ DQ DQ DQ Martić Nina
2009/0333 22
Jaraković Nebojša
2010/0268
Matović Isidora
2010/1365
9
5
Jarić Stefan
2010/1354
Medić Mario
2010/0224 18
5+
Jevtović Jovana
2010/0244 26
15
7
6
Medić Srđan
2010/0222 21
6
Jocić Nikola
2008/0813 22
11
6
5
Mekić Danilo
2008/0229 12
Josifljević Nemanja
2010/0251
Mihajlović Aleksandar
2007/0686 26
Josimović Mirko
2006/0547
Mihajlović Milena
2010/1206 36
Jotić Danica
2009/0328
Mijić Aleksandar
2009/1300
Jovanović Filip
2007/0378
Milanović Igor
Jovanović Maja
2010/1069 43
Jović Ivana
9
10
5
20
15 5+
3
Plusići 2
1K
2K
Plusići 1
1K
BR.IND.
BODOVI OCENA
Plusići 2
PREZIME I IME
OCENA
Plusići 1
S2
BODOVI
6
5
16
20
6
5
6+
7+
7
16
9
6+
2009/0320 11
14
5
6
Milčić Jovana
2009/0205 29
17
7
7
2010/1182
Milenković Jelena
2008/0487 24
8
6
5
Jović Jelena
2005/0448
Milićević Stefan
2007/0537 17
6
5
5
Kalem Milan
2009/1248 15
Milošević Kristina
2010/1155
Kitanović Romana
2010/0177
Milošević Nikola
2007/0653
Kljajić Dajana
2010/1133 37
Milovanović Nikola
2007/0147 26
7
Knežević Milica
2010/0154
Milovanović Nikola
2010/0234
5
Knežević Vanja
2010/0324
Kojić Nikola
2010/0230 41
Kolić Ivan
2006/0432
Končarević Radovan
2010/0008 31
Kostić Petar
2008/0567
Kovačević Jovana
2009/1242 27
Kovačević Sanja
2007/0637 16
Krstić Katarina
2008/0695
Krulj Petar
2006/0413 23
Krunić Velibor
2008/0754
### ###
Kusovac Jelena
2006/0571
### ###
Kuzmanović Srđan
2006/0197 23
Lalović Marina
2010/1328
Lazić Vladimir
2010/0242 17
Lazović Jelena
2008/0539
Ličina Miloš
2010/0203
Loncović Luka
2010/1357
Lončar Ana
2009/0147 23
6
### ###
Lončarević Čedomir
2010/1145 26
7
### ###
Lovre Rajko
2008/0691 31
26
10
9+
5
23
7
9
8+
5
3
2
### ###
26
10
9+
### ###
### ###
8
### ###
### ###
6
7
5
5
1
### ###
### ###
### ###
26
6
9+
6
### ###
### ###
### ###
5
### ###
### ###
6
5
### ###
### ###
21
8
8
### ###
BODOVI OCENA
2K 1K 2K
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
2K 1K 2K
Plusići 2
1K
Plusići 1
BR.IND.
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
S3
BODOVI OCENA
Milutinović Đorđe
2008/0346
Rajić Ana
2007/0206
16
Milutinović Marko
2008/0360
Rajković Darko
2006/0095 38
19
9
7
Miljanić Nikola
2010/1088
Rakanović Ilija
2009/0055
Mitrović Jelena
2010/1435 23
Rakić Dušan
2010/0269
Mladenović Predrag
2010/0248
Rakić Mladen
2006/0556
Mošić Miloš
2008/0553 33
Rakita Aleksandra
2006/0348 24
22
6
8
Nadić Nikola
2010/1312
Rangelov Predrag
2008/0040 27
Nastić Jelena
2010/1146 34
Ranković Dragana
2010/1185
9
Nedeljković Dušan
2010/0231
Rašić Vladimir
2003/0718 33
18
Nerandžić Ranko
2009/0252
8
5
Ratajac Milena
2007/0461
3
Nešić Nataša
2010/1301
14
6
Rebrić Marko
2007/0088 19
Nikolić Ivana
2010/0075 10
Riboškić Dušan
2010/0198 10
Nikolić Jovan
2009/1062
Ristić Dejan
2009/1234
Nikolić Marina
2010/0200
Ristić Lazar
2010/0186
Nikolić Marjan
2010/1335
Ristivojević Nevena
2008/0769 13
Nikolić Marko
2007/0091 27
Ružić Vanja
2008/0648
Nikolić Vanja
2009/0216
Samardžić Predrag
2006/0472 39
Ninčić Stefan
2010/0233 13
Sandić Nikola
2008/0623
Ninković Ljubica
2008/0441 15
13
5
5+
Savčić Jovana
2010/1230
Novović Maja
2010/1340 33
15
8
6
Savić Jelena
2009/1255
Obradović Milan
2006/0567
Ogarević Jovana
2006/0581
Panić Dejan
2010/0151
6
Pantelić Nevena
2010/0126 22
10
Pantić Uroš
2010/1176
### ###
Papić Ivan
2009/0347
### ###
Papović Marija
2008/0424
### ###
Pavlović Luka
2009/1322 31
10
8
5
Pavlović Marija
2010/1238 26
18
7
8
Pavlović Srđan
2008/0766 22
Pejović Danijela
2010/1316
Perović Jovan
2008/0351 20
Peruničić Dušan
2010/0318 25
Petrović Aleksandra
2010/1293
9
5
### ###
Petrović Miloš
2009/0288 28
7
### ###
Plavšić Dragana
2010/1329 24
6
### ###
Popović Anja
2010/1089
Prtenjak Filip
2010/0247 11
Radić Mirjana
2010/1196
Radisavljević Lora
2009/1393 19
10
4
19
6
8
8
5
5
7
5
15
7
6
5
6+
7
5
8
7
1
5
5+
8
5
5
5
9
9
5
### ###
8
5
6
### ###
5
### ###
5
### ###
6
### ###
3
### ###
### ###
### ###
5+
6
6+
### ###
5
### ###
### ###
17
5
7
### ###
### ###
11 5+
5
### ###
BODOVI OCENA
Savić Milena
2009/1179
Savićević Raško
2009/1392
Simić Strahinja
2008/0369 12
Simović Dimitrije
2K 1K 2K
10
PREZIME I IME
BR.IND.
1K
2K 1K 2K
Plusići 2
1K
Plusići 1
BR.IND.
Plusići 2
PREZIME I IME
Plusići 1
S4
BODOVI OCENA
3
1
Živanović Nevena
2009/1333
Živić Anđela
2008/0490
Žutić Nikola
2009/1252
7
9
5
5
2008/0392
Vasiljević Draško
2008/0289 14
0
5
5
Stamenković Jovana
2010/0340
Kisin Ana
2010/0407 15
15 5+ 6+
Stanimirović Iva
2007/0636
Gojković Nikola
2010/0348 18
7
Stanković Nataša
2010/0139 21
Stanković Zvezdana
2006/0155 30
7+
### ###
Stanojević Isidora
2010/1322 22
6
### ###
Stanojković Mina
2009/1228
Stojanović Aleksandra
2010/1119 21
Stojanovski Mladen
2010/0025
25
Stojkanović Jelena
2009/0254 24
9
Stojković Jovana
2008/0788
Stojković Milica
2010/0156 12
11
5
5
### ###
Teofilović Tamara
2007/0526 12
5
5
5
### ###
Tijanić Miloš
2008/0810
Todorović Božidar
2010/0255
Tomašević Ljiljana
2009/0312
Tomović Aleksa
2008/0816
Totić Dušan
2007/0351 21
Trbojević Stefan
2009/0188
Tripunović Tijana
2010/1105 31
Vasić Nikola
2010/0236
### ###
Vasiljević Sanja
2006/0451
### ###
Vasiljević Tanja
2006/0346
### ###
Vasović Nikola
2009/1379
### ###
Velemir Anja
2010/1396 22
6
### ###
Veličković Marija
2010/0188 18
5+
### ###
Velimirović Čedomir
2008/0594 23
Vidanović Nina
2008/0009
### ###
Videnović Ljiljana
2009/0340
### ###
Vijatović Andrea
2010/1277
8
5
5
5
Vraneš Veljko
2008/0671
2
6
5
5
Vukmirović Marko
2007/0774
Vuković Marko
2007/0376 14
Vuković Marko
2007/0603
Vuković Tijana
2010/1143 29
Zajić Nemanja
2008/0119
Žikić Danijela
2010/0392 22
10
10
5
5
6
5
5
5+
5
### ###
### ###
6
6
### ###
9
### ###
5
### ###
### ###
### ###
9
9
5
5
### ###
### ###
3
5
19
6
### ###
7
### ###
### ###
15
19
8
6
6
### ###
7
### ###
### ###
1
### ###
### ###
5
### ###
### ###
7
1
### ###
### ###
15
6
6
### ###
Download

2012 OsnOrgRezII