U skladu sa članom 19. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje („Sl.novine FBiH“ broj: 18/09; 7/1013/11), DUF
„EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, objavljuje izvještaj o glasanju predstavnika društva za upravljanje po tačkama dnevnog reda na
održanoj skupštini dioničara:
Naziv Društva:
Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš
Mjesto, datum i vrijeme održavanja
skupštine:
Punomoćnik:
Ukupan broj dionica
Prisutnost Skupštini:
Rb
Ilijaš, 25.02.2014. godine u 10 sati
Alen Murguz
Broj dionica ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla
1.041.404
1,41%
10,7691%
Broj dionica ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo
Broj prisutnih glasova
% Učešća
804.286 dionica s pravom glasa
77,230 %
DNEVNI RED
Punomoćnik
glasao:
Obrazloženje glasanja po
tačkama dnevnog rada
Rezultati glasanja %
Za
1.
2.
3.
4.
Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Izbor predsjednika Skupštine
b) Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
Skupštine
Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa
predhodne Skupštine dioničara, koja je održana
28.06.2013. godine
Donošenje odluke o razrješenju članova
Nadzornog odbora imenovanih Odlukom
skupštine dioničara broj: 01-360/10 od
11.2.2010. godine- iz razloga isteka mandata na
koji su imenovani
Donošenje odluke o izboru i
imenovanju
Nadzornog odbora Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš na
mandatni period od četiri godine
ZA
Kandidati predloženi u skladu
sa odredbama Zakona
100 %
100 %
Zapisnik korektan
100%
Članovima Nadzornog odbora
istekao mandat
100%
Protiv
Nevažeći
ZA
ZA
ZA
Glasali za naš prijedlog
ZA
Šemso Mujezin 720.890
Nihad Goralija 720.890
Alen Murguz 925.160
Jasmin Pozderac934.585
Don Hon Sam Min
719.905
Omer Pajević 0
Prijedlog u skladu sa zakonom
5.
6.
7.
8.
Donošenje odlukeo osnovnim elementima za
zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog
odbora
Donošenje odluke razrješenju članova Odbora za
Željezara „Ilijaš“ d.d. Ilijaš – iz razloga isteka
mandata na koji su imenovani
Donošenje
odluke izboru i imenovanju
predsjednika i članova Odbora za Željezara
„Ilijaš“ d.d. Ilijaš na mandatni period od četiri
godine
Donošenje odlukeo osnovnim elementima za
zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za
reviziju
ZA
ZA
100%
Članovima Odbora za reviziju
istekao mandat
100%
Glasali za naš prijedlog
Adnan Smajlović
743.039,50
Aida Kapetanović 784.822
Esad Omerović
884.996,50
100%
ZA
Prijedlog u skladu sa za
ZA
Download

Pročitaj više - DUF EURO