Датум израде: 05.09.2013
Страна: 1 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
4
1
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
106 0020056
2
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 0024553
3
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6
Генерички назив
(ИНН)
Заштићено име
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
KOM HEMOFARM 0110
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
PANCILIN INJ 800.000 I.J.
PANCILIN INJ 800.000 I.J.
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.4 225
GENTAMICIN AMP 120MG/2ML
GENTAMICIN AMP 120MG/2ML KOM GALENIKA 0006
31 0047140
DEXASON AMP 4MG/1ML
DEXASON AMP 4MG/1ML
KOM GALENIKA 0015
ERMA DOO
ERMA DOO
15 0047218
LEMOD-SOLU 40 MG AMP
LEMOD-SOLU 40 MG AMP
KOM HEMOFARM 0005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.5 225
5 0048468
PROGESTERON DEPO IJN 5X250
PROGESTERON DEPO IJN
KOM GALENIKA0187
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.1 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 0048619
TESTOS DEPO AMP 250 MG/1ML
KOM GALENIKA 0011
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
7
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
50 0051351
BEDOXIN 50 X2 ML
BEDOXIN 50 X2 ML
KOM GALENIKA 0139
ERMA DOO
ERMA DOO
8
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 0051560
OHB12 AMP5/2ML
OHB12 AMP5/2ML
KOM GALENIKA 0012
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
9
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
20 0051845
VITAMIN C AMP GAL
VITAMIN C AMP GAL
KOM GALENIKA0152
FARMALOGIST
FARMALOGIST
13.7 225
10
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 0052184
BEVIPLEX AMP
BEVIPLEX AMP
KOM GALENIKA 0014
FARMALOGIST
FARMALOGIST
4.5 225
11
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 0058334
SYNOPEN AMP 20 MG/2ML
SYNOPEN AMP 20 MG/2ML
KOM PLIVA 001
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
12
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 0062037
HEPARIN INJ25000IJ/5ML
HEPARIN INJ25000IJ/5ML
KOM GALENIKA173
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
13
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
38 0062300
FRAXIPARINE AMP 0,3 ML
FRAXIPARINE AMP 0,3 ML
KOM GLAXOSMIT 0001
ERMA DOO
ERMA DOO
1.5 225
14
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 0062302
ERMA DOO
ERMA DOO
5.7 225
15
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 0071123
17
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18
19
.5 225
2.9 225
5X250
TESTOS DEPO AMP 250
17.9 225
MG/1ML
3.2 225
7.5 225
FRAXIPARIN AMP 0,6ML
FRAXIPARIN AMP 0,6ML
KOM GLAXOSMIT0019
BENSEDIN AMP 10MG/2ML
BENSEDIN AMP 10MG/2ML
KOM GALENIKA 0005
64 0081560
LIDOKAIN INJ 50X40MG/2ML
LIDOKAIN INJ 50X40MG/2ML
KOM GALENIKA0186
FARMALOGIST
FARMALOGIST
5.1 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
99 0086431
NOVALGETOL2,5G/ML
NOVALGETOL2,5G/ML
KOM GALENIKA 0009
FARMALOGIST
FARMALOGIST
20.5 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 0089122
THIOGAMMA AMP 5X+00 MG /
THIOGAMMA AMP 5X+00 MG / KOM WORFAG PH 05
ERMA DOO
ERMA DOO
20
20
.0 225
.0 225
20
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 0100250
DILACOR AMP
DILACOR AMP
KOM ACTAVIS 074
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
22
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 0114501
AMINOPHYLLINUM 250 MG
AMINOPHYLLINUM 250 MG
KOM JGR 0001
JUGOREMEDIJA AD
JUGOREMEDIJA AD
.8 225
250/10ML
250/10ML
23
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 0123140
BUSCOPAN AMP20MG/1ML
BUSCOPAN AMP20MG/1ML
KOM BOEHRINGER 001
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.1 225
24
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 0123560
BARALGETAS AMP 5/5ML
BARALGETAS AMP 5/5ML
KOM JGR 0002
VEGA DOO
VEGA DOO
2.0 225
25
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
52 0124302
KLOMETOL AMP 10 MG/2ML
KLOMETOL AMP 10 MG/2ML
KOM GALENIKA 0002
FARMALOGIST
FARMALOGIST
26
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
50 0128432
RANISAN AMP 50 MG/5ML
RANISAN AMP 50 MG/5ML
KOM ACTAVIS 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
27
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 0161022
MOVALIS 15MG/1,5ML
MOVALIS 15MG/1,5ML
KOM BOEHRINGER 003
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
28
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 0162088
KETONAL AMP 100MG/2ML
KETONAL AMP 100MG/2ML
KOM SANDOZ 038
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
29
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 0162192
DIKLOFENAK INJ 5X75MG
DIKLOFENAK INJ 5X75MG
KOM HEMOFARM0173
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
4.6 225
.6 225
2.9 225
.0 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 2 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Генерички назив
(ИНН)
Заштићено име
4
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
30
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 0162440
DIKLOFEN AMP 75MG/3ML
DIKLOFEN AMP 75MG/3ML
KOM GALENIKA 0013
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.5 225
31
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 0173220
GLUCOSI INFUNDIBILE 5%
GLUCOSI INFUNDIBILE 5%
KOM HEMOFARM0138
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
32
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 0173225
GLUCOSI INFUNDIBILE 10%
GLUCOSI INFUNDIBILE 10%
KOM HEMOFARM01389
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
33
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 0175185
HARTMANOV RASTVOR 500 ML
HARTMANOV RASTVOR 500
KOM HEMOFARM0172
FARMALOGIST
FARMALOGIST
35
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
80 0176042
VODA ZA INJ 50X5 ML
VODA ZA INJ 50X5 ML
KOM GALENIKA 0008
36
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 0321329
LONGACEPH AMP
LONGACEPH AMP
KOM GALENIKA 0010
ERMA DOO
ERMA DOO
37
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 0400430
MANITOL 20 %
MANITOL 20 %
KOM HEMOFARM0137
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.8 225
38
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 0400431
MANITOL 10 % 500 ML
MANITOL 10 % 500 ML
KOM HEMOFARM0192
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
39
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
40
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
41
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1021007
OSPAMOX TBL 14 X 1000MG
OSPAMOX TBL 14 X 1000MG
42
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1021008
OSPOMOX 14X500MG
OSPOMOX 14X500MG
43
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 1021073
PENTREXYL 16X500MG
PENTREXYL 16X500MG
KOM GALENIKA 0046
44
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1021148
SINACILIN 16X500 MG
SINACILIN 16X500 MG
KOM GALENIKA 0043
45
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1021148
SINACILIN CPS 16X250MG
SINACILIN CPS 16X250MG
KOM GALENIKA186
46
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1021600
PANKLAV TBL 15 X375 MG
PANKLAV TBL 15 X375 MG
KOM HEMOFARM0026
FARMALOGIST
FARMALOGIST
47
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1021601
PANKLAV TBL 20X500+125 MG
PANKLAV TBL 20X500+125 MG KOM HEMOFARM0169
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
48
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1021607
PANKLAV TBL 2X875+125MG
PANKLAV TBL 2X875+125MG
KOM HEMOFARM 0025
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.4 225
49
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1021961
AMOKSICILIN 16X250MG
AMOKSICILIN 16X250MG
KOM HEMOFARM0180
FARMALOGIST
FARMALOGIST
50
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 1021965
AMOKSICILIN 16X500MG
AMOKSICILIN 16X500MG
KOM HEMOFARM 0038
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
6.0 225
52
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1022510
DOVICIN 5X100 MG
DOVICIN 5X100 MG
KOM GALENIKA 0057
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.9 225
53
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
29 1022515
DOKSICIKLIN 5X100MG
DOKSICIKLIN 5X100MG
KOM HEMOFARM 0041
ERMA DOO
ERMA DOO
54
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1022527
VIBRAMICIN 10X100 MG
VIBRAMICIN 10X100 MG
KOM PFIZER 0023
ERMA DOO
ERMA DOO
4.0 225
55
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1026211
BACTRIM 20X480 MG
BACTRIM 20X480 MG
KOM GALENIKA 0049
ERMA DOO
ERMA DOO
3.5 225
56
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1029080
ORVAGIL 20X250MG
ORVAGIL 20X250MG
KOM GALENIKA 0062
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
57
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1029082
ORVAGIL 20X400MG
ORVAGIL 20X400MG
KOM GALENIKA 0065
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.6 225
58
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1029083
ORVAGIL D 20 X400 MG
ORVAGIL D 20 X400 MG
KOM GALENIKA 0066
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
60
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1029801
NITROXOLIN FORTE 30X250 MG
NITROXOLIN FORTE 30X250
KOM UVOZNI PROIZVO 144
ERMA DOO
ERMA DOO
.0 225
1.2 225
.0 225
1.4 225
ML
2 1020183
-624 10210
.5 225
.8 225
CLIACIL 20X 600000 I.J
CLIACIL 20X 600000 I.J
KOM JGR 032
FARMALOGIST
FARMALOGIST
PELE CANPED FOND M
PELE CANPED FOND M
KOM BAUER 029
BAUERFEIND
BAUERFEIND
.6 225
KOM SANDOZ 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
KOM SANDOZ 005
ERMA DOO
ERMA DOO
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
4.3 225
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
9.1 225
FARMALOGIST
FARMALOGIST
5,658.5 225
0
MG
2.5 225
.3 225
.3 225
.2 225
.3 225
14.6 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 3 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
61
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1039010
NOVALDEX 30X10MG
NOVALDEX 30X10MG
KOM ASTRAZENECA002
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
62
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 1040050
TIVORAL 50X100
TIVORAL 50X100
KOM GALENIKA 0019
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
63
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1040080
LETROX TBL50X 50
LETROX TBL50X 50
64
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1040081
LETROX 50X100 MG
LETROX 50X100 MG
KOM BERLIN CHEMIE019
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.9 225
KOM BERLINCHEIE020
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
65
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1040082
LETROX 50X150MG
LETROX 50X150MG
KOM BERLINCHEMIE006
2.5 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
66
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1040120
TIASTAT 20X20 MG
TIASTAT 20X20 MG
KOM BOSNALIJEK 001
67
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1040190
PTU 20X50MG
PTU 20X50MG
KOM ALKALOID 024
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
69
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1040231
EUTHYROX 50X50MG
EUTHYROX 50X50MG
KOM MERCK 010
ERMA DOO
ERMA DOO
1.7 225
70
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1040232
EUTHYROX 50X 75 MG
EUTHYROX 50X 75 MG
KOM MERCK 009
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
71
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1040233
EUTHYROX 50X100
EUTHYROX 50X100
KOM MERCK 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.7 225
74
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042065
DIPRIAN 30X80 MG
DIPRIAN 30X80 MG
KOM HEMOFARM 0046
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
75
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1042070
GLIORAL 30X80MG
GLIORAL 30X80MG
KOM GALENIKA 0063
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
76
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1042310
AMARYL TBL 30X1MG
AMARYL TBL 30X1MG
KOM SANOFI AVENTIS012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
77
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 1042311
AMARYL TBL 30X2MG
AMARYL TBL 30X2MG
KOM SANOFI AVENTIS010
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
9.3 225
78
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1042312
AMARYL TBL 30X3MG
AMARYL TBL 30X3MG
KOM SANOFI AVENTIS011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
79
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1042313
AMARYL TBL 30X4MG
AMARYL TBL 30X4MG
KOM SANOFI AVENTIS009
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
80
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1042332
MANINIL 30X3,5MG
MANINIL 30X3,5MG
KOM BERLINCHEMIE009
ERMA DOO
ERMA DOO
.6 225
81
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042815
DIBIGLIM 30 X 1MG
DIBIGLIM 30 X 1MG
KOM SANDOZ GDP 014
.0 225
82
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042816
DIBIGLIM 30 X 2MG
DIBIGLIM 30 X 2MG
KOM SANDOZ GDP 015
.0 225
83
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042817
DIBIGLIM 30 X 3MG
DIBIGLIM 30 X 3MG
KOM SANDOZ GDP 016
.0 225
84
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042818
DIBIGLIM 30 X 4MG
DIBIGLIM 30 X 4MG
KOM SANDOZ GDP 017
85
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042830
LIMERAL 30X1 MG
LIMERAL 30X1 MG
KOM ACTAVIS 100
86
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042831
LIMERAL TBL 30X 2 MG
LIMERAL TBL 30X 2 MG
KOM ACTAVIS 077
87
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042832
LIMERAL 30X3 MG
LIMERAL 30X3 MG
KOM ACTAVIS 097
FARMALOGIST
FARMALOGIST
88
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1042833
LIMERAL 30X4 MG
LIMERAL 30X4 MG
KOM ACTAVIS 098
FARMALOGIST
FARMALOGIST
89
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
30 1043060
GLUFORMIN 30 X500 MG
GLUFORMIN 30 X500 MG
KOM HEMOFARM 0044
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.5 225
90
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1043062
GLUFORMIN 30 X1000MG
GLUFORMIN 30 X1000MG
KOM HEMOFARM 0043
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.3 225
91
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 1043070
TEFOR TBL 30 X 500 MG
TEFOR TBL 30 X 500 MG
KOM GALENIKA 0018
FARMALOGIST
FARMALOGIST
92
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
27 1043090
SIOFOR TBL 30X500 MG
SIOFOR TBL 30X500 MG
KOM BERLINCHEMIE002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
93
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1043093
SIOFOR TBL 30X850 MG
SIOFOR TBL 30X850 MG
KOM BERLINCHEMIE003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.5 225
94
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1043106
GLUCOPHAGE 30X500MG
GLUCOPHAGE 30X500MG
KOM MERCK 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.6 225
.3 225
.0 225
.3 225
.0 225
.0 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
.0 225
.0 225
.0 225
.0 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 4 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
95
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1043107
GLUCOPHAGE 30X1000MG
GLUCOPHAGE 30X1000MG
KOM MERCK 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.0 225
96
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1047143
DEXASANON 50X0,50MG
DEXASANON 50X0,50MG
KOM GALENIKA 0076
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
98
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1047511
PREDNIZON TBL 10X5 MG
PREDNIZON TBL 10X5 MG
KOM BOSNALJEK 014
ERMA DOO
ERMA DOO
99
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1047632
PRONISON TBL 20X20 MG
PRONISON TBL 20X20 MG
KOM GALENIKA 0160
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.6 225
100
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 1048176
DIANE 35
DIANE 35
KOM SHERING POL.007
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
1.1 225
101
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1048462
UTROGETSAN 30X200MG
UTROGETSAN 30X200MG
KOM UVOZNI PROIZ.018
FARMALOGIST
FARMALOGIST
102
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1048463
UTROGETSAN 30X100MG
UTROGETSAN 30X100MG
KOM UVOZNI PROIZ.017
ERMA DOO
ERMA DOO
4.6 225
103
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1048710
ORGAMTERIL 10 X 5 MG
ORGAMTERIL 10 X 5 MG
KOM SHERING PLO.014
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
2.2 225
104
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1048781
CYCLO PROGINOVA 21
CYCLO PROGINOVA 21
KOM BAYER 017
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
105
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1050100
ALPHA D3 50X 0,25
ALPHA D3 50X 0,25
KOM ACTAVIS 066
107
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1050100
BEKUNIS DR A 45
BEKUNIS DR A 45
KOM ACTAVIS 068
108
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
17 1051245
PANTHENOL ORIBLETE
PANTHENOL ORIBLETE
109
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
21 1051354
BEDOXIN 20X20 MG
BEDOXIN 20X20 MG
110
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1051705
VITAMIN C 1000 MG
111
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1052110
PIKOVIT PLUS FORTE 30 TBL
112
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 1052160
B COMPLEX 30 TBL
B COMPLEX 30 TBL
KOM KRKA 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
114
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1.2 1052631
PANTOGAR 90 CAPS
PANTOGAR 90 CAPS
KOM UVOZNI PROIZ.014
ERMA DOO
ERMA DOO
.1 225
115
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1053091
CA C 500 EFF
CA C 500 EFF
KOM NOVARTIS 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
116
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1053300
IDEOS A 30 TBL
IDEOS A 30 TBL
KON
ERMA DOO
ERMA DOO
1.7 225
118
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1058045
LETIZEN S 10X10MG
LETIZEN S 10X10MG
KOM KRKA 015
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
119
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1058048
XYZAL TBL 10 X 5 MG
XYZAL TBL 10 X 5 MG
KOM UCB PHARMA 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.8 225
120
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1058105
AVIOMARIN TBL
AVIOMARIN TBL
KOM PLIVA 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.1 225
121
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1058122
DIMIGAL
DIMIGAL
KOM GALENIKA 0099
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
5.5 225
122
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1058247
FLONIDAN 10X10MG
FLONIDAN 10X10MG
KOM SANDOZ 007
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.1 225
123
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1058251
CLARITINE TBL 10 MG
CLARITINE TBL 10 MG
KOM SHERING P 018
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.1 225
124
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1058255
ACTALOR TBL 10XA0 MG
ACTALOR TBL 10XA0 MG
KOM ACTAVIS 082
FARMALOGIST
FARMALOGIST
125
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1058266
AERIUS 10X5MG
AERIUS 10X5MG
KOM SHERING PLO.004
ERMA DOO
ERMA DOO
126
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
24 1058281
PRESSING 10X10MG
PRESSING 10X10MG
KOM HEMOFARM 0079
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
17.1 225
127
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1059079
BONAP 4X70 MG
BONAP 4X70 MG
KOM HEMOFARM0143
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
128
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1059088
BONVIVA 1X150MG
BONVIVA 1X150MG
KOM ROCHE 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
129
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1059903
FOROSA 70 MG
FOROSA 70 MG
KOM SANDOZ GDP 018
.8 225
.9 225
.8 225
.0 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
KOM HEMOFARM 0119
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
5.5 225
KOM GALENIKA 0083
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.5 225
VITAMIN C 1000 MG
KOM HEMOFARM 0112
VEGA DOO
VEGA DOO
1.1 225
PIKOVIT PLUS FORTE 30 TBL
KOM KRKA 035
INNOTECH 003
.5 225
.2 225
10.6 225
.3 225
7.4 225
.3 225
.0 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 5 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
4
Заштићено име
5
Генерички назив
(ИНН)
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
130
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1060072
FERRUM TBL 30X100 MG
FERRUM TBL 30X100 MG
KOM SANDOZ 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.8 225
131
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1060140
HEFEROL 30X350MG
HEFEROL 30X350MG
KOM ALKALOID 018
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.5 225
132
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1061040
FOLNAK 20X5 MG
FOLNAK 20X5 MG
KOM NINI 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.7 225
135
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1068200
TICLODIX 30 X 250 MG
TICLODIX 30 X 250 MG
KOM HEMOFARM 0006
FARMALOGIST
FARMALOGIST
136
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1068220
PLAVIX 28X75 MG
PLAVIX 28X75 MG
KOM SANOFI AVENTIS 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
5.9 225
137
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1068502
ZYLT TBL 28X75MG
ZYLT TBL 28X75MG
KOM KRKA 043
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.5 225
138
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1070056
LARDACTIL 50X25MG
LARDACTIL 50X25MG
KOM GALENIKA 0067
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
139
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1070121
EGLONYL 30X 50 MG
EGLONYL 30X 50 MG
KOM ALKALOID 011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
143
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1070605
LEPONEX 50X25MG
LEPONEX 50X25MG
KOM NOVARTIS 002
144
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1070840
HALOPERIDOL 25X2 MG
HALOPERIDOL 25X2 MG
KOM HEMOFARM 0056
145
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
24 1071121
BENSEDIN TBL 30X5MG
BENSEDIN TBL 30X5MG
KOM GALENIKA 0054
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
6.0 225
146
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1071122
BENSDIN TBL 30X10 MG
BENSDIN TBL 30X10 MG
KOM GALENIKA 0056
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
9.5 225
147
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1071461
FLORMIDAL 30X15MG
FLORMIDAL 30X15MG
KOM GALENIKA 0078
148
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1071624
LEXILIUM 30X1,5 MG
LEXILIUM 30X1,5 MG
KOM ALKALOID 015
149
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1071626
LEXILIUM 30X3 MG
LEXILIUM 30X3 MG
KOM ALKALOID 016
150
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1071628
LEXILIUM 30X6 MG
LEXILIUM 30X6 MG
KOM ALKALOID 017
151
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1071640
DEMETRIN TBL 20X10MG
DEMETRIN TBL 20X10MG
KOM HEMOFARM 0040
152
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1071700
DIAZEPAM 30X2 MG
DIAZEPAM 30X2 MG
KOM HEMOFARM 0028
153
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
26 1071701
DIAZEPAM 30X5 MG
DIAZEPAM 30X5 MG
154
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 1071702
DIAZEPAM 30X10 MG
155
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
47 1071710
LORAZEPAM TBL 30X1MG
156
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
22 1071711
157
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
158
159
.5 225
.9 225
.2 225
.0 225
.0 225
.0 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.2 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
KOM HEMOFARM 0029
FARMALOGIST
FARMALOGIST
7.9 225
DIAZEPAM 30X10 MG
KOM HEMOFARM 0030
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.9 225
LORAZEPAM TBL 30X1MG
KOM ZORKA PHARMA 002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
LORAZEPAM TBL 30X2.5 MG
LORAZEPAM TBL 30X2.5 MG
KOM ZORKA PHARMA 003
FARMALOGIST
FARMALOGIST
12 1071720
BROMAZEPAM 1,5 MGX 30 TBL
BROMAZEPAM 1,5 MGX 30 TBL KOM HEMOFARM0144
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
28 1071721
BROMAZEPAM 20X3MG
BROMAZEPAM 20X3MG
KOM ZORKA PHARMA 006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
12.8 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1071722
BROMAZEPAM 20X6MG
BROMAZEPAM 20X6MG
KOM ZORKA PHARMA 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.9 225
161
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1071751
KSALOL 30X0.5MG
KSALOL 30X0.5MG
KOM GALENIKA 0052
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
166
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1072631
TRTITICO R 150 MG
TRTITICO R 150 MG
KOM BONIFAR 001
ERMA DOO
ERMA DOO
.3 225
167
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1072731
MAPROTILEN TBL 30X50MG
MAPROTILEN TBL 30X50MG
KOM ACTAVIS 023
168
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1072790
ZOLOFT TBL 28 X 50 MG
ZOLOFT TBL 28 X 50 MG
KOM PFIZER 0002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
169
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1072930
FLUNISAN 30X20MG
FLUNISAN 30X20MG
KOM ZORKA PHARMA014
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
170
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1073100
TANAKAN 30X40MG
TANAKAN 30X40MG
KOM PH SWISS 003
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
.3 225
2.8 225
.0 225
5.9 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 6 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
171
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1073101
172
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
173
174
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
TANAKAN 90X40 MG
TANAKAN 90X40 MG
KOM PH SWISS 002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.2 225
6 1073110
BILOBIL FORTE 60X80MG
BILOBIL FORTE 60X80MG
KOM KRKA 027
FARMALOGIST
FARMALOGIST
4.2 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1073111
BILOBIL FORTE 20X80MG
BILOBIL FORTE 20X80MG
KOM KRKA 028
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
2.9 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1073113
BILOBIL 60X40 MG
BILOBIL 60X40 MG
KOM KRKA 030
ERMA DOO
ERMA DOO
.3 225
175
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1073162
OIKAMID CAPS 60X400MG
OIKAMID CAPS 60X400MG
KOM PLIVA 003
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
.6 225
176
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1074010
PERSEN FORTE 20 CAPS
PERSEN FORTE 20 CAPS
KOM SANDOZ 023
ERMA DOO
ERMA DOO
.8 225
177
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1074011
PERSEN TBL 40
PERSEN TBL 40
KOM SANDOZ 028
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
179
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1077260
NIPAM TBL 10X5 MG
NIPAM TBL 10X5 MG
KOM BASNAILJEK 005
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.9 225
180
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1077300
SANVAL 20X10 MG
SANVAL 20X10 MG
KOM SANDOZ 002
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.4 225
181
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1077301
SANVAL 20X5 MG
SANVAL 20X5 MG
KOM SANDOZ 001
FARMALOGIST
FARMALOGIST
183
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1082121
TETRAZEPAM 20X50 MG
TETRAZEPAM 20X50 MG
KOM MIP 001
ERMA DOO
ERMA DOO
184
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1084060
KARBAPIN 50X200 MG
KARBAPIN 50X200 MG
KOM HEMOFARM 0078
.0 225
185
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1084500
EFTIL 30 TBL
EFTIL 30 TBL
KOM HEMOFARM 0083
.0 225
186
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1084530
TEGRETOL CR 400 MG
TEGRETOL CR 400 MG
KOM NOVARTIS 001
.2 225
187
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1085291
MIRAPEXIN 30X1MG
MIRAPEXIN 30X1MG
KOM BOEHRINGER 006
.0 225
188
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1085307
MADOPAR 100 TBL
MADOPAR 100 TBL
KOM GALENIKA 0070
ERMA DOO
ERMA DOO
189
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1085344
CALGEL 10 G
CALGEL 10 G
KOM GLAXOSMIT 0017
FARMALOGIST
FARMALOGIST
190
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1086023
AMIGREN 2O TBL
AMIGREN 2O TBL
KOM BOSNALIJEK 006
ERMA DOO
ERMA DOO
193
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
97 1086111
ANDOL 20X300MG
ANDOL 20X300MG
KOM PLIVA 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
23.2 225
194
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
-4 1086113
ANDOL 20X100 MG
ANDOL 20X100 MG
KOM PLIVA 006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
33.7 225
195
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
30 1086120
ASPIRIN 20X500 MG
ASPIRIN 20X500 MG
KOM BAYER 002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
10.2 225
196
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1086123
ASPIRIN PLUS C
ASPIRIN PLUS C
KOM BAYER 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
197
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1086123
ASPIRIN PLUS C EFF
ASPIRIN PLUS C EFF
KOM BAYER 010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
7.4 225
198
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 1086126
ASPIRIN PROTECT 100 MG
ASPIRIN PROTECT 100 MG
KOM BAYER 001
ERMA DOO
ERMA DOO
30.0 225
200
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
30 1086268
CAFFETIN TBL
CAFFETIN TBL
KOM ALKALOID 025
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
91.1 225
201
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
34 1086305
MIDOL 300 MG
MIDOL 300 MG
KOM HEMOFARM 0100
FARMALOGIST
FARMALOGIST
16.3 225
202
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1086307
MIDOL 20 TBL
MIDOL 20 TBL
KOM HEMOFARM 0134
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
203
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1086338
KOFAN INSTANT 20 TBL
KOFAN INSTANT 20 TBL
KOM BOSNALIJEK 007
FARMALOGIST
FARMALOGIST
204
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
-1 1086416
ANALGIN 10 X 500 MG
ANALGIN 10 X 500 MG
KOM ALKALOID 031
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
206
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1086602
CARDIOPIRIN 30 100 MG
CARDIOPIRIN 30 100 MG
KOM PH SWISS 006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
33.7 225
207
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
90 1086650
CAFFEBOL A 500 TBL
CAFFEBOL A 500 TBL
KOM HEMOFARM 0101
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
11.9 225
.5 225
2.0 225
.5 225
1.7 225
3.7 225
3.7 225
.2 225
65.5 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 7 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
209
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1086927
EFFERALGAN 10 EFF +C
EFFERALGAN 10 EFF +C
KOM BRISTOL 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.8 225
211
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1087530
TRODON CPS 20X50MG
TRODON CPS 20X50MG
KOM HEMOFARM0182
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.8 225
212
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
45 1089113
BERLITHION CAPS 30X300 MG
BERLITHION CAPS 30X300 MG KOM BERLINCHEMIE011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.3 225
213
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1089115
BERLITHION CAPS 30X600 MG
BERLITHION CAPS 30X600 MG KOM BERLINCHEMIE010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
214
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1089120
THIOGAMMA 30X 600 MG
THIOGAMMA 30X 600 MG
KOM WORFAG PH 03
ERMA DOO
ERMA DOO
.0 225
215
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1098020
URUTAL 100X8MG
URUTAL 100X8MG
KOM BELUPO 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
216
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
34 1100252
DILACOR 20X0,25MG
DILACOR 20X0,25MG
KOM ACTAVIS 021
FARMALOGIST
FARMALOGIST
217
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1101402
AMIODARON 60X200MG
AMIODARON 60X200MG
KOM ACTAVIS 033
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
218
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1102060
ISOSORB RETARD 60X20MG
ISOSORB RETARD 60X20MG
KOM ACTAVIS 025
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.1 225
220
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
144 1102430
221
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1102450
222
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 1102452
MONIZOL 30X40MG
MONIZOL 30X40MG
KOM ZORKA PHARMA011
223
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1102520
LOPION 30X2 MG
LOPION 30X2 MG
224
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1103000
LORISTA 28X50MG
225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1103000
226
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1103013
227
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
22 1103045
228
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1103046
229
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1103051
230
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1103071
PRILINDA 28X2,5MG
PRILINDA 28X2,5MG
231
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1103072
PRILINDA 28X5MG
PRILINDA 28X5MG
232
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1103082
VIVACE 28X 10 MG
VIVACE 28X 10 MG
233
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1103083
VIVACE 28X 5 MG
234
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1103175
235
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1103175
236
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
237
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
239
240
241
.5 225
4.0 225
DILCORAN 20X80 MG
DILCORAN 20X80 MG
KOM HEMOFARM 0042
ERMA DOO
ERMA DOO
MONIZOL 30X20MG
MONIZOL 30X20MG
KOM ZORKA PHARMA013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
60.5 225
KOM JGR 0008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
LORISTA 28X50MG
KOM KRKA 012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
LOTAR 30X50MG
LOTAR 30X50MG
KOM ALKALOID 013
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.6 225
VIVACE 2,5 MG
VIVACE 2,5 MG
KOM ACTAVIS 076
INDAPRES TBL 30X2,5
INDAPRES TBL 30X2,5
KOM HEMOFARM 0077
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.8 225
INDAPRES SR 1,5 MG
INDAPRES SR 1,5 MG
KOM HEMOFARM 0080
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.2 225
RAWEL SR 30X1,5MG
RAWEL SR 30X1,5MG
KOM KRKA 016
ERMA DOO
ERMA DOO
2.6 225
KOM HEMOFARM 0064
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
KOM HEMOFARM 0063
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
KOM ACTAVIS 073
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
VIVACE 28X 5 MG
KOM ACTAVIS 072
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
ENALAPRIL 20X20 MG
ENALAPRIL 20X20 MG
KOM ACTAVIS 013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
ENALAPRIL 30X20 MG
ENALAPRIL 30X20 MG
KOM ACTAVIS 092
9 1103177
ENALAPRIL 20X10 MG
ENALAPRIL 20X10 MG
KOM ACTAVIS 014
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
5 1103177
ENALAPRIL 30X10 MG
ENALAPRIL 30X10 MG
KOM ACTAVIS 091
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1103255
AMPRIL TBL 28X2,5 MG
AMPRIL TBL 28X2,5 MG
KOM KRKA 071
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 1103432
METHYLDOPA 20X250 MG
METHYLDOPA 20X250 MG
KOM HEMOFARM 0071
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1103438
VALSARTAN SANDOZ TBL 28 X
VALSARTAN SANDOZ TBL 28 X KOM SANDOZ GDP 012
80 MG
80 MG
4.6 225
.0 225
.2 225
.0 225
.0 225
.0 225
.5 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.6 225
.0 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 8 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
5
Генерички назив
(ИНН)
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
242
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1103565
SKOPRIL TBL.20X10MG
SKOPRIL TBL.20X10MG
KOM ALKALOID 046
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.9 225
243
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1103565
SKOPRYL 20MG
SKOPRYL 20MG
KOM ALKALOID 007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
244
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1103567
SKOPRYL 30X10 MG
SKOPRYL 30X10 MG
KOM ALKALIOD 007
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.7 225
245
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
17 1103571
PRILENAP 20X10MG
PRILENAP 20X10MG
KOM HEMOFARM 0069
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
5.4 225
246
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1103572
PRILENAP 20X20MG
PRILENAP 20X20MG
KOM HEMOFARM 0068
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
5.9 225
247
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1103630
ZORKAPTIL 40 X25 MG
ZORKAPTIL 40 X25 MG
KOM HEMOFARM 0004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
248
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1103631
ZORKAPTIL 40 X 50 MG
ZORKAPTIL 40 X 50 MG
KOM HEMOFARM 0002
250
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1103722
TRITACE TBL 28X2,5 MG
TRITACE TBL 28X2,5 MG
KOM SANOFI AVENTIS 003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
251
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1103723
TRITACE TBL 28X 5MG
TRITACE TBL 28X 5MG
KOM SANOFI AVENTIS 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
252
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1103724
TRITACE TBL 28X10 MG
TRITACE TBL 28X10 MG
KOM SANOFI AVENTIS 004
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
1.4 225
253
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1103731
HEMOKVIN 20X10 MG
HEMOKVIN 20X10 MG
KOM HEMOFARM 0081
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
255
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1103765
ALPHAPRES 30X1 MG
ALPHAPRES 30X1 MG
KOM ACTAVIS 057
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
256
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1103767
KORNAM 20X2 MG
KORNAM 20X2 MG
KOM SANDOZ 013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
257
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1103810
MONOPRIL TBL28X10MG
MONOPRIL TBL28X10MG
KOM PH SWISS 013
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
1.7 225
258
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1103811
MONOPRIL TBL28X20MG
MONOPRIL TBL28X20MG
KOM PH SWISS 014
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.5 225
259
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1103891
MICARDIS 28X80MG
MICARDIS 28X80MG
KOM BOEHRINGER 016
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
260
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1104125
ATACOR 30X10MG
ATACOR 30X10MG
KOM ACTAVIS 034
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
.8 225
261
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1104126
ATACOR 30X20MG
ATACOR 30X20MG
KOM ACTAVIS 029
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
262
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1104232
FENOLIP 30X160MG
FENOLIP 30X160MG
KOM PH SWISS 010
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
3.9 225
263
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1104440
ZOCOR TBL 28X10 MG
ZOCOR TBL 28X10 MG
KOM MSD 002
ERMA DOO
ERMA DOO
265
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1104460
SORTIS 30X10 MG
SORTIS 30X10 MG
KOM PFIZER 0007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.3 225
266
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1104462
SORTIS 30X20 MG
SORTIS 30X20 MG
KOM PFIZER 0008
ERMA DOO
ERMA DOO
2.2 225
267
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1104470
LIPANOR 100MG
LIPANOR 100MG
KOM SANOFI AVENTIS007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
268
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1104482
PRAVACOR 20 MG
PRAVACOR 20 MG
KOM PH SWISS 011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
269
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1104485
PRALIP TBL 30X20 MG
PRALIP TBL 30X20 MG
KOM SANDOZ GDP 007
270
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1104486
PRALIP 30 X 40 MG
PRALIP 30 X 40 MG
KOM SANDOZ GDP 008
271
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1104490
VASILIP 28X10 MG
VASILIP 28X10 MG
KOM KRKA 001
NELT CO D.O.O.
272
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1104491
VASILIP 28X20 MG
VASILIP 28X20 MG
KOM KRKA 002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
273
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1104510
CHOLIPAM 20X10 MG
CHOLIPAM 20X10 MG
KOM HEMOFARM 0085
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.9 225
274
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1104511
CHOLIPAM 20X20 MG
CHOLIPAM 20X20 MG
KOM HEMOFARM 0084
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
275
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1104520
ATORIS 30X10 MG
ATORIS 30X10 MG
KOM KRKA 018
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.5 225
.0 225
.6 225
.3 225
.2 225
.8 225
.0 225
.0 225
NELT CO D.O.O.
1.9 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 9 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
5
Генерички назив
(ИНН)
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
276
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1104522
ATORIS 30X20 MG
ATORIS 30X20 MG
KOM KRKA 019
ERMA DOO
ERMA DOO
.3 225
277
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1104610
HOLLESTA 30X10MG
HOLLESTA 30X10MG
KOM ALKALOID 020
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.9 225
278
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1104611
HOLLESTA 30X20MG
HOLLESTA 30X20MG
KOM ALKALOID 019
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.9 225
279
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1104716
CRESTOR 28X10 MG
CRESTOR 28X10 MG
KOM ASTRAZENECA 004
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.6 225
280
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1104725
ROXERA 28X10MG
ROXERA 28X10MG
KOM KRKA 069
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.8 225
281
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1104728
ROXERA 28X20 MG
ROXERA 28X20 MG
KOM KRKA 072
ERMA DOO
ERMA DOO
.2 225
282
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1106211
CINEDIL 45X75 MG
CINEDIL 45X75 MG
KOM ALKALOID 022
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
283
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1106352
TRENTAL TBL 20X400 MG
TRENTAL TBL 20X400 MG
KOM JGR 0005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
6.2 225
284
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1.3 1106515
VESTIBO TBL 60X16 MG
VESTIBO TBL 60X16 MG
KOM ACTAVIS 006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.4 225
285
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2.8 1106516
VESTIBO TBL 100X8 MG
VESTIBO TBL 100X8 MG
KOM ACTAVIS 005
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
286
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1106521
STUGERON FORTE 50X75 MG
STUGERON FORTE 50X75 MG
KOM KRKA 007
ERMA DOO
ERMA DOO
287
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1106651
DAMATON 20X400MG
DAMATON 20X400MG
KOM GALENIKA172
FARMALOGIST
FARMALOGIST
14.0 225
288
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
32.5 1106655
CAVINTON 50X5MG
CAVINTON 50X5MG
KOM GEDEON RIHTER 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
28.7 225
289
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1106656
CAVINTON FORTE 30X10MG
CAVINTON FORTE 30X10MG
KOM GEDEON RIHTER 004
ERMA DOO
ERMA DOO
1.7 225
290
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 1107020
BISOPROLOL 30X5 MG
BISOPROLOL 30X5 MG
KOM PHARMA S 002
ERMA DOO
ERMA DOO
3.5 225
291
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1107022
TENSEC TBL 10 MG
TENSEC TBL 10 MG
KOM HEMOFARM0157
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
292
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1107023
TENSEC TBL 30X5MG
TENSEC TBL 30X5MG
KOM HEMOFARM 0008
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.1 225
293
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1107027
BYOL 30X 5 MG
BYOL 30X 5 MG
KOM SANDOZ 016
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.4 225
294
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1107042
BISOPROLOL 30X2.5MG
BISOPROLOL 30X2.5MG
KOM PHARMA S 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.2 225
295
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
53 1107170
PRINORM 14X100 MG
PRINORM 14X100 MG
KOM GALENIKA 0073
FARMALOGIST
FARMALOGIST
296
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 1107183
PROPRANOLOL 50X40 MG
PROPRANOLOL 50X40 MG
KOM GALENIKA 0071
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.5 225
297
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1107190
LODOZ 2,5MG/6,25MG
LODOZ 2,5MG/6,25MG
KOM MERCK 003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.6 225
298
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1107191
LODOZ 5 MG/6,25MG
LODOZ 5 MG/6,25MG
KOM MERCK 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
8.3 225
299
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1107192
LODOZ 10MG/6,25MG
LODOZ 10MG/6,25MG
KOM MERCK 002
FARMALOGIST
FARMALOGIST
300
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
26 1107496
PRESOLO 30X100MG
PRESOLO 30X100MG
KOM HEMOFARM 0070
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
301
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1107500
ATENOLOL 14X100MG
ATENOLOL 14X100MG
KOM ACTAVIS 026
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.5 225
302
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1107580
CORVITOL 30X50MG
CORVITOL 30X50MG
KOM BERLINCHEMIE014
ERMA DOO
ERMA DOO
1.5 225
303
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1107582
CORVITOL 30X100MG
CORVITOL 30X100MG
KOM BERLINCHEMIE013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
304
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1107600
CONCOR 30X5MG
CONCOR 30X5MG
KOM MERCK 011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
9.5 225
305
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1107601
CONCOR 30X10MG
CONCOR 30X10MG
KOM MERCK 014
ERMA DOO
ERMA DOO
306
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1107602
CONCOR COR 30X2,5MG
CONCOR COR 30X2,5MG
KOM MERCK 012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.1 225
4.0 225
21.7 225
.6 225
6.6 225
.3 225
4.2 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 10 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
307
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1107625
308
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4.5 1107632
309
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1107633
310
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
25 1107750
311
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 1107751
313
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
314
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
KARVILEKS 30X12,5 MG
KARVILEKS 30X12,5 MG
KOM ACTAVIS 027
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.5 225
NEBILET 28 TBL
NEBILET 28 TBL
KOM BERLINCHEMIE007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
BINEVOL 30X5 MG
BINEVOL 30X5 MG
KOM PH SWISS 016
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.5 225
PRESOLOL 28X50MG
PRESOLOL 28X50MG
KOM HEMOFARM 0066
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
7.1 225
PRESOLOL 56X50MG
PRESOLOL 56X50MG
KOM HEMOFARM 0065
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.0 225
3 1108340
PHLEBODIA 15X600 MG
PHLEBODIA 15X600 MG
KOM UVOZNI PROIZ.012
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.3 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1108341
PHLEBODIA 30X600 MG
PHLEBODIA 30X600 MG
KOM UVOZNI PROIZ.013
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.0 225
315
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1109120
PREDUCTAL TBL 60X35 MG
PREDUCTAL TBL 60X35 MG
KOM UVOZNI PROIZ.138
ERMA DOO
ERMA DOO
3.1 225
316
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1111050
DEFRINOL 20X30+200MG
DEFRINOL 20X30+200MG
KOM GALENIKA 0075
ERMA DOO
ERMA DOO
2.9 225
318
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1111072
RINASEK TBL
RINASEK TBL
KOM HEMOFARM 0017
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.9 225
319
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1111072
RINASEK 10X60+2,5MG
RINASEK 10X60+2,5MG
KOM HEMOFARM 0058
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.9 225
320
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1111285
CAFFETIN COLD
CAFFETIN COLD
KOM ALKALOID 002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
10.0 225
322
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1112041
BISOLVON TBL 20X8 MG
BISOLVON TBL 20X8 MG
KOM BOEHRINGER 014
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
323
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1112050
MUCODINE 30X375 MG
MUCODINE 30X375 MG
KOM HEMOFARM 0075
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
324
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4.8 1112212
FLUIMUCIL 600 ZA ODRASLE
FLUIMUCIL 600 ZA ODRASLE
KOM BONIFAR 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
9.8 225
325
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1112240
327
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2.8 1113051
328
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
329
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
330
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
332
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
333
FLAVAMED TBL
FLAVAMED TBL
KOM BERLINCHEMIE019
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
PROSPAN EFF
PROSPAN EFF
KOM UVOZNI PROIZ.062
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.3 225
16 1114220
DUROFILIN CAPS40X125 MG
DUROFILIN CAPS40X125 MG
KOM ACTAVIS 015
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.2 225
19 1114221
DUROFILIN CAPS40X250 MG
DUROFILIN CAPS40X250 MG
KOM ACTAVIS 016
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
7 1114461
SPALMOTIL 60X2MG
SPALMOTIL 60X2MG
KOM GALENIKA 0028
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
2 1115150
FOLKODIN CAPS20X01MG
FOLKODIN CAPS20X01MG
KOM ALKALOID 021
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1116118
OMNITUS 10X20MG
OMNITUS 10X20MG
KOM HEMOFARM 0049
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
334
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1116119
OMNITUS 10X50MG
OMNITUS 10X50MG
KOM HEMOFARM 0050
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
335
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1116119
OMNITUS FORTE 10X50MG
OMNITUS FORTE 10X50MG
KOM HEMOFARM0162
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
336
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1119100
STREPSILS INTENSIVE
STREPSILS INTENSIVE
KOM PH SWISS 021
337
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
99 1120100
NEOANGIN PASTILE
NEOANGIN PASTILE
KOM UVOZNI PROIZ.069
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
23.5 225
338
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
38 1120101
NEOANGIN BEZ SECERA
NEOANGIN BEZ SECERA
KOM UVOZNI PROIZ.068
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
28.3 225
339
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1120106
SEPTOLETE
SEPTOLETE
KOM KRKA 024
FARMALOGIST
FARMALOGIST
340
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1120107
SEPTOLETE D BEZ SECERA
SEPTOLETE D BEZ SECERA
KOM KRKA 022
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.5 225
341
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1120110
SEPTOLETE LIMUN
SEPTOLETE LIMUN
KOM KRKA 021
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.6 225
342
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1120111
SEPTOLETE PLUS
SEPTOLETE PLUS
KOM KRKA 023
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.2 225
.2 225
2.9 225
.3 225
1.1 225
.3 225
.9 225
.0 225
1.9 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 11 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
343
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1120112
SEPTOLETE MED I LIMETA
SEPTOLETE MED I LIMETA
KOM KRKA 063
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
345
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1120171
FLUOROGAL 100X1MG
FLUOROGAL 100X1MG
KOM GALENIKA 0167
VEGA DOO
VEGA DOO
346
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1120261
LYSOBACT ORIBLETE
LYSOBACT ORIBLETE
KOM BOSNALIJEK 011
FARMALOGIST
FARMALOGIST
347
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
19 1120373
TANTUM VERDE
TANTUM VERDE
KOM BONIFAR 009
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
27.7 225
348
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
20 1120375
TANTUM VERDE LIMUN
TANTUM VERDE LIMUN
KOM BONIFAR 010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
11.2 225
349
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
156 1120401
STREPSILS MED LIMUN
STREPSILS MED LIMUN
KOM PH SWISS 026
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
62.5 225
350
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
345 1120402
STREPSILS MENTOL I EUKALI.
STREPSILS MENTOL I EUKALI.
KOM PH SWISS 023
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
90.5 225
351
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
456 1120403
STREPSILS POMORA.+VIT C
STREPSILS POMORA.+VIT C
KOM PH SWISS 024
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
75.1 225
352
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1028 1120404
STREPSILS +PLUS
STREPSILS +PLUS
KOM PH SWISS 020
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
107.1 225
353
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
58 1120405
STREPSILS LIMUN BEZ
KOM PH SWISS 022
STREPSILS LIMUN BEZ SECERA
1.5 225
.0 225
1.9 225
1.9 225
SECERA
355
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
111 1120415
357
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1122083
STREPSILS JAGODA B.SECERA
STREPSILS JAGODA B.SECERA
KOM PH SWISS 033
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
GASTAL 24
GASTAL 24
KOM PLIVA 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
358
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
359
360
12.5 225
10 1122130
RUTACID 20X500MG
RUTACID 20X500MG
KOM KRKA 017
FARMALOGIST
FARMALOGIST
4.9 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
28 1122140
GELUSIL LAC 500 MG
GELUSIL LAC 500 MG
KOM HEMOFARM 0128
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.2 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1122161
SABAX 28X15 MG
SABAX 28X15 MG
KOM HEMOFARM 0015
ALSTAR DISTRIBUTIN
ALSTAR DISTRIBUTIN
DOO
DOO
.9 225
.0 225
361
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1122260
362
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1122460
RUPURUT TBL 500MG
RUPURUT TBL 500MG
KOM BAYER 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
OMEPROL 15X20MG
OMEPROL 15X20MG
KOM ACTAVIS 019
FARMALOGIST
FARMALOGIST
9.4 225
363
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1122502
364
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1122750
PANTOPRAZOL 14X40 MG
PANTOPRAZOL 14X40 MG
KOM SANDOZ 034
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
CONTROLOC 14X40MG
CONTROLOC 14X40MG
KOM UVOZNI PROIZ.028
FARMALOGIST
FARMALOGIST
4.6 225
365
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 1122752
CONTROLOC 14X20MG
CONTROLOC 14X20MG
366
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1122810
NEXIUM 7X20 MG
NEXIUM 7X20 MG
KOM UVOZNI PROIZ.029
FARMALOGIST
FARMALOGIST
20.2 225
KOM ASTRAZENECA003
ERMA DOO
ERMA DOO
368
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1122815
NEXIUM 14X20
NEXIUM 14X20
KOM ASTRATENECA006
FARMALOGIST
FARMALOGIST
370
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1122860
GASTROLOC 14X20MG
GASTROLOC 14X20MG
KOM PHARMANOVA033
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
371
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1122866
PANRAZOL 14X20 MG
PANRAZOL 14X20 MG
KOM ACTAVIS 094
372
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1122915
NOLPAZA 14X20MG
NOLPAZA 14X20MG
KOM KRKA 014
374
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1122920
NOLPAZA 14X40MG
NOLPAZA 14X40MG
KOM KRKA 013
375
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
38 1123141
BUSCOPAN 20X10 MG
BUSCOPAN 20X10 MG
KOM BOEHRINGER 010
376
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1123400
RUDAKOL 135 MG
RUDAKOL 135 MG
KOM BELUPO 010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
377
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 1124301
KLOMETOL 30X10MG
KLOMETOL 30X10MG
KOM GALENIKA 0072
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
7.4 225
16.2 225
1.9 225
.9 225
.0 225
.0 225
ERMA DOO
ERMA DOO
6.2 225
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.7 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
7.5 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 12 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
378
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1124303
REGLAN 40X10MG
REGLAN 40X10MG
KOM ALKALOID 027
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
379
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1124511
GASTROPERIDON 30X10MG
GASTROPERIDON 30X10MG
KOM IVANCIC002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.9 225
380
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1125073
DULCOLAX TBL 20X5MG
DULCOLAX TBL 20X5MG
KOM BOEHRINGER 009
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.5 225
381
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
66 1125410
PANLAX 30X5 MG
PANLAX 30X5 MG
KOM HEMOFARM 0059
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
13.4 225
382
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 1126071
LINEX CAPS 16
LINEX CAPS 16
KOM SANDOZ 010
ERMA DOO
ERMA DOO
5.4 225
383
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 1126252
FLONIVIN BS 16X35MG
FLONIVIN BS 16X35MG
KOM GALENIKA 0064
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
5.9 225
384
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1126302
ENTEROFURYL CAP 30X100MG
ENTEROFURYL CAP 30X100MG KOM BOSNALIJEK 004
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.9 225
385
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1126304
ENTEROFURYL CAP 8X200MG
ENTEROFURYL CAP 8X200MG
KOM BOSNALIJEK 003
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.4 225
386
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1126401
LOPERAMID 20X2MG
LOPERAMID 20X2MG
KOM ACTAVIS 022
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
6.5 225
388
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1127166
HEPALIP FORTE 30 CAPS
HEPALIP FORTE 30 CAPS
KOM BOSNALIJEK 005
ERMA DOO
ERMA DOO
1.9 225
390
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1128380
ULCODIN 20X150 MG
ULCODIN 20X150 MG
KOM ALKALOID041
ERMA DOO
ERMA DOO
.5 225
391
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1128380
ULCODIN TBL 20X150 MG
ULCODIN TBL 20X150 MG
KOM ALKLAIOD 053
ERMA DOO
ERMA DOO
392
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
41.5 1128430
RANISAN 20X150MG
RANISAN 20X150MG
KOM ACTAVIS 020
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
393
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1128480
FAMOTIDIN 20 X 20 MG
FAMOTIDIN 20 X 20 MG
KOM ALKALIOD041
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
394
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1128485
QUAMATEL TBL 28X20 MG
QUAMATEL TBL 28X20 MG
KOM GEDEON RIHTER 002
ERMA DOO
ERMA DOO
.6 225
395
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1128486
QUAMATEL TBL 14X40 MG
QUAMATEL TBL 14X40 MG
KOM GEDEON RIHTER 001
ERMA DOO
ERMA DOO
.2 225
396
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1128630
FAMOTIDIN TBL 30X20 MG
FAMOTIDIN TBL 30X20 MG
KOM HEMOFARM0151
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
397
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1128631
FAMOTIDIN TBL 30X40 MG
FAMOTIDIN TBL 30X40 MG
KOM HEMOFARM0152
ERMA DOO
ERMA DOO
.0 225
398
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4.5 1128642
RANITIDIN 20X150MG
RANITIDIN 20X150MG
KOM HEMOFARM 0052
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
399
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
34.2 1128643
RANITIDIN EFF 20X150 MG
RANITIDIN EFF 20X150 MG
KOM HEMOFARM 0062
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
15.4 225
400
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1128644
RANITIDIN EFF 30X300 MG
RANITIDIN EFF 30X300 MG
KOM HEMOFARM 0061
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
12.2 225
401
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
46.5 1128647
RANITIDIN EFF 20X75 MG
RANITIDIN EFF 20X75 MG
KOM HEMOFARM 0060
FARMALOGIST
FARMALOGIST
18.9 225
402
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1128705
RANITAL 150 MG
RANITAL 150 MG
KOM SANDOZ 033
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
403
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 1129484
ESPUMISAN CAPS A 25
ESPUMISAN CAPS A 25
KOM BERLINCHEMIE004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.3 225
404
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1129490
SALAZOPYRIN 100X500MG
SALAZOPYRIN 100X500MG
KOM PFIZER 0006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
405
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1132100
PALIN20X200MG
PALIN20X200MG
KOM SANDOZ 012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
6.2 225
406
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1132300
PIPEGAL 20X200MG
PIPEGAL 20X200MG
KOM GALENIKA 0061
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
5.4 225
407
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1132310
NOFOCIN 20X400MG
NOFOCIN 20X400MG
KOM SRBOLEK 001
FARMALOGIST
FARMALOGIST
408
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
17 1132320
PIPEM 20X200MG
PIPEM 20X200MG
KOM HEMOFARM 0051
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
411
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1134225
FINASTERID 5MG
FINASTERID 5MG
KOM SANDOZ 040
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
412
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1134230
TAMSOL TBL
TAMSOL TBL
KOM PH SWISS 004
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
.3 225
58.0 225
1.0 225
.0 225
1.9 225
.8 225
3.9 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 13 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
413
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1134237
FLOSIN CPS 30X0,4MG
FLOSIN CPS 30X0,4MG
KOM BERLINCHEMIE021
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
414
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1134301
PROSTAMOL UNO
PROSTAMOL UNO
KOM BERLINCHEMIE008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.9 225
415
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1134305
AVODRAT CAPS 30X0,5 MG
AVODRAT CAPS 30X0,5 MG
KOM GLAXOSMIT 0014
ERMA DOO
ERMA DOO
1.5 225
417
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 1135240
LEGRAVAN 21 TBL
LEGRAVAN 21 TBL
KOM GALENIKA0143
FARMALOGIST
FARMALOGIST
4.9 225
418
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1135241
MICROGYNON TBL 30
MICROGYNON TBL 30
KOM BAYER 016
ERMA DOO
ERMA DOO
419
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1135251
ESCAPELLE 1 ,5 MG
ESCAPELLE 1 ,5 MG
KOM GEDEON RIHTER 007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
420
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1135270
LOGEST TBL
LOGEST TBL
KOM SHERING PLO.008
ERMA DOO
ERMA DOO
421
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1135271
TRI REGOL 21 TBL
TRI REGOL 21 TBL
KOM GEDEON RIHTER 006
422
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1135275
JEANINE TBL 21
JEANINE TBL 21
KOM BAYER 018
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
423
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1135275
PRIMULUT NOR 5 21
PRIMULUT NOR 5 21
KOM BAYER 019
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
425
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1135300
LINDYNETTE TBL 21 75X20
LINDYNETTE TBL 21 75X20
KOM GEDEON RIHTRE]009
ERMA DOO
ERMA DOO
.0 225
427
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1139103
VIAGRA TBL 1X25 MG
VIAGRA TBL 1X25 MG
KOM PFIZER 0005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
428
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1139104
VIAGRA TBL 1X50 MG
VIAGRA TBL 1X50 MG
KOM PFIZER 0004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.0 225
429
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
28 1139105
VIAGRA TBL 1X100 MG
VIAGRA TBL 1X100 MG
KOM PFIZER 0003
FARMALOGIST
FARMALOGIST
15.1 225
430
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
23 1139201
CIALIS 2X 20MG
CIALIS 2X 20MG
KOM UVOZNI PROIZ.033
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
11.2 225
432
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1139214
LEVITRA 2X20 MG
LEVITRA 2X20 MG
KOM BAYER 003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
433
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1142100
PARTUSISTEN TBL 50X5 MG
PARTUSISTEN TBL 50X5 MG
KOM BOEHRINGER 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
434
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1142200
GYNIPRAL 20X0.5 MG
GYNIPRAL 20X0.5 MG
KOM ALKALOID 014
435
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1149040
BROMOKRIPTIN 30X2,5 MG
BROMOKRIPTIN 30X2,5 MG
KOM ACTAVIS 031
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
1.1 225
436
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 1161021
MOVALIS 20X15MG
MOVALIS 20X15MG
KOM BOEHRINGER 007
ERMA DOO
ERMA DOO
7.4 225
437
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1161106
MELOXEP 20X15MG
MELOXEP 20X15MG
KOM UVOZNI PROIZVO 158
.0 225
438
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1161107
MELOXEP TBL 30X15 MG
MELOXEP TBL 30X15 MG
KOM GOODWILL 002
.0 225
439
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1161263
XEFO RAPID 20X8MG
XEFO RAPID 20X8MG
KOM UVOZNI PROIZVO 173
PHOENIX PHARMA
440
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1161300
MELOKSIKAM 20X75
MELOKSIKAM 20X75
KOM PHARMA S 003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
441
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1161301
MELOKSIKAM 20X15 MG
MELOKSIKAM 20X15 MG
KOM PHARMA S 001
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
442
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
57 1162031
BRUFEN 30X400MG TBL
BRUFEN 30X400MG TBL
KOM ABOTT 004
FARMALOGIST
FARMALOGIST
68.8 225
443
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1162089
KETONAL 20X100MG
KETONAL 20X100MG
KOM SANDOZ 015
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.8 225
444
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1162106
NALGESIN 10X275 MG
NALGESIN 10X275 MG
KOM KRKA 061
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
445
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
19 1162190
DIKLOFENAK 20X50MG
DIKLOFENAK 20X50MG
KOM HEMOFARM 0047
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
446
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
56 1162193
DIKLOFENAK 20X100 MG
DIKLOFENAK 20X100 MG
KOM HEMOFARM 0045
FARMALOGIST
FARMALOGIST
19.7 225
447
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
59 1162207
DICLOFENAC DUO 75 MG
DICLOFENAC DUO 75 MG
KOM PH SWISS 017
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
38.6 225
.8 225
2.8 225
.5 225
.0 225
3.9 225
.2 225
.6 225
PHOENIX PHARMA
.2 225
3.1 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 14 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
448
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1162246
449
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
450
451
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
DICLO RAPID 75 MG
DICLO RAPID 75 MG
KOM PH SWISS 018
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.9 225
10 1162423
NAPROKSEN 20X375 MG
NAPROKSEN 20X375 MG
KOM ZORKA PHARMA012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.9 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 1162441
DIKLOFEN 20X50MG
DIKLOFEN 20X50MG
KOM GALENIKA 0059
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
20 1162442
DIKLOFEN 20X100MG
DIKLOFEN 20X100MG
KOM GALENIKA 0058
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
452
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
278 1162485
RAPTEN K 10X50MG
RAPTEN K 10X50MG
KOM HEMOFARM 0053
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
55.1 225
453
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1162487
RAPTEN DUO30X75 MG
RAPTEN DUO30X75 MG
KOM HEMOFARM 0054
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.9 225
454
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 1162488
IBUPROFEN TBL 400 MG
IBUPROFEN TBL 400 MG
KOM HEMOFARM 0135
455
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 1162511
RAPIDOL 30X200
RAPIDOL 30X200
KOM PH SWISS 032
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
456
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1162555
AFLAMIL TBL. 20X100MG
AFLAMIL TBL. 20X100MG
KOM GEDEON RIHTRE 011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.8 225
457
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1162584
CAFFETIN MENSTRUAL
CAFFETIN MENSTRUAL
KOM ALKALOID 026
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
458
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1162702
DEXOMEN
DEXOMEN
KOM BERLINCHEMIE012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
459
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
38 1163020
NIMULID TBL20X100MG
NIMULID TBL20X100MG
KOM PANACEA 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
10.9 225
460
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
86 1163023
NIMULID TBL MD
NIMULID TBL MD
KOM PANCEA 002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
23.7 225
461
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1163140
RANTUDIL FORTE20X60MG
RANTUDIL FORTE20X60MG
KOM MEDA 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
462
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1163510
ACTASULID 20X100MH
ACTASULID 20X100MH
KOM ACTAVIS 039
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.0 225
463
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1163510
ALPHAPRES 30X2 MG
ALPHAPRES 30X2 MG
KOM ACTAVIS 040
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
464
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1163546
ARCOXIA 7X60MG
ARCOXIA 7X60MG
KOM UVOZNI PROIZ.031
ERMA DOO
ERMA DOO
.0 225
465
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 1165100
MYDOCALM 30X150 MG
MYDOCALM 30X150 MG
KOM GEDEON RIHTER 003
ERMA DOO
ERMA DOO
5.1 225
466
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1168089
ALOPURINOL 40X100MG
ALOPURINOL 40X100MG
KOM ZORKA PHARMA015
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
467
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1321010
CEFALEXIN 16X500 MG
CEFALEXIN 16X500 MG
KOM ALKALOID 010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
468
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1321620
PANCEF TBL 10X400 MG
PANCEF TBL 10X400 MG
KOM ALKALOID 009
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
469
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1321622
PANCEF TBL 5X400 MG
PANCEF TBL 5X400 MG
KOM ALKALOID 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
470
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1321710
CEFALEKSIN 16X250 MG
CEFALEKSIN 16X250 MG
KOM HEMOFARM 0034
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
471
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 1321711
CEFALEKSIN 500 MG
CEFALEKSIN 500 MG
KOM HEMOFARM0142
FARMALOGIST
FARMALOGIST
7.9 225
472
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1321872
PALITREX 16X500 MG
PALITREX 16X500 MG
KOM GALENIKA 0047
FARMALOGIST
FARMALOGIST
4.9 225
473
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1321950
CEFZIL 10X500 MG
CEFZIL 10X500 MG
KOM BRISTOL 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
474
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1325055
ZYMBAKTAR 14X500MG
ZYMBAKTAR 14X500MG
KOM HEMOFARM 0026
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
475
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1325152
ERITROMICIN 20X250MG
ERITROMICIN 20X250MG
KOM ZORKA PHARMA 007
476
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1325153
ERITOMICIN 20X500 MG
ERITOMICIN 20X500 MG
KOM ZORKA PHARMA 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
477
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1325480
HEMOMIYCIN CAPS 6X250MG
HEMOMIYCIN CAPS 6X250MG
KOM HEMOFARM 0035
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.0 225
478
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1325482
HEMOMICYN 3X 500MG
HEMOMICYN 3X 500MG
KOM HEMOFARM 0032
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.3 225
5.9 225
.0 225
2.5 225
.3 225
1.4 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 15 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Генерички назив
(ИНН)
Заштићено име
4
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
479
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1325525
KLACID 14X500
KLACID 14X500
KOM ABOTT 008
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
480
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1325527
KLACID MR 7X500MG
KLACID MR 7X500MG
KOM ABOTT 007
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
481
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1325651
FROMILID UNO 7X500MG
FROMILID UNO 7X500MG
KOM KRKA 066
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
482
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1325653
FROMILID TBL 14X500 MG
FROMILID TBL 14X500 MG
KOM KRKA 009
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
483
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1326226
CLINDAMICYN 12X300MG
CLINDAMICYN 12X300MG
KOM MIP 003
FARMALOGIST
FARMALOGIST
484
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1326228
CLINDAMICYN 12X600MG
CLINDAMICYN 12X600MG
KOM MIP 002
ERMA DOO
ERMA DOO
2.0 225
485
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 1327260
NYSTATIN 10X500000IJ
NYSTATIN 10X500000IJ
KOM HEMOFARM 0057
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.0 225
486
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1327310
DIFLUCAN 1X 150 MG
DIFLUCAN 1X 150 MG
KOM PFIZER 0014
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
487
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1327311
DIFLUCAN 7X 50 MG
DIFLUCAN 7X 50 MG
KOM PFIZER 0013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
488
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1328230
ACIKLOVIR 25X200MG
ACIKLOVIR 25X200MG
KOM ACTAVIS 038
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
489
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1329192
CIPROCINAL TBL 10X50O MG
CIPROCINAL TBL 10X50O MG
KOM ACTAVIS 010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.1 225
490
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1329350
VISIREN 10X 200 MG
VISIREN 10X 200 MG
KOM JGR 0006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
491
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1329401
CITERAL TBL 10X500 MG
CITERAL TBL 10X500 MG
KOM ALKALOID 006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.7 225
492
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1329410
MAROCEN10X250 MG
MAROCEN10X250 MG
KOM HEMOFARM 0031
493
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1329411
MAROCEN TBL 10X500 MG
MAROCEN TBL 10X500 MG
KOM HEMOFARM 0027
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
494
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
25 1400041
496
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1400400
497
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
20 1400410
498
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1400440
500
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1401013
TRITACE TBL COMP 28X5+25MG TRITACE TBL COMP
.5 225
.0 225
.5 225
YURINEX TBL 20X1MG
YURINEX TBL 20X1MG
KOM HEMOFARM 0001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
6.6 225
HEMOPRES 40X50+5MG
HEMOPRES 40X50+5MG
KOM HEMOFARM 0072
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
DIUNORM 20X25MG
DIUNORM 20X25MG
KOM SLAVIAMED 002
ERMA DOO
ERMA DOO
9.4 225
SPIRINOLAKTON 40X25MG
SPIRINOLAKTON 40X25MG
KOM GALENIKA 0026
FARMALOGIST
FARMALOGIST
KOM SANOFI AVENTIS 002
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
.9 225
2.6 225
28X5+25MG
501
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1401030
HEMOKVIN PLUS 20X20 MG
HEMOKVIN PLUS 20X20 MG
KOM HEMOFARM 0073
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.5 225
502
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1401080
ENALAPRIL HCT 20X20+6MG
ENALAPRIL HCT 20X20+6MG
KOM ACTAVIS 018
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.1 225
505
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1401082
ENALAPRIL HCT 30X 20+12,5
ENALAPRIL HCT 30X 20+12,5
KOM ACTAVIS 090
MG
MG
.0 225
506
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1401130
AMPRIL HL 28X2,5+12.5MG
AMPRIL HL 28X2,5+12.5MG
KOM KRKA 020
507
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1401131
AMPRIL HD 5+25 MG
AMPRIL HD 5+25 MG
KOM KRKA 039
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
.0 225
508
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 1401182
SKOPRIL PLUS 30X2,5+100 MG
SKOPRIL PLUS 30X2,5+100
KOM ALKALOID 043
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.9 225
MG
509
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1401236
MONOPRIL PLUS 20X12,5MG
MONOPRIL PLUS 20X12,5MG
KOM PH SWISS 012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.9 225
510
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1401290
LOMETAZID 30X5+10MG
LOMETAZID 30X5+10MG
KOM GALENIKA 0060
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 16 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Генерички назив
(ИНН)
Заштићено име
4
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
512
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1401500
PRILENAP HL 20 TBL
PRILENAP HL 20 TBL
KOM HEMOFARM 0067
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
513
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1401502
PRILENAP H A 20 TBL
PRILENAP H A 20 TBL
KOM HEMOFARM 0076
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.9 225
514
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 1401909
VIVACE PLUS 28X 5 MG /25 MG
VIVACE PLUS 28X 5 MG /25
KOM ACTAVIS 099
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
MG
515
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1402120
VERAPAMIL 30X40mg
VERAPAMIL 30X40mg
KOM ALKALOID 054
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
516
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1402121
VERAPAMIL 30X80 mg
VERAPAMIL 30X80 mg
KOM ALKALOID 055
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
518
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1402141
AMLOGAL TBL 20X 10 MG
AMLOGAL TBL 20X 10 MG
KOM GALENIKA162
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
519
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1402147
AMLODIPIN 20X10MG
AMLODIPIN 20X10MG
KOM JGR 0033
VEGA DOO
VEGA DOO
520
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1402250
CORTIAZEM R 30X90MG
CORTIAZEM R 30X90MG
KOM HEMOFARM 0082
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
521
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 1402481
NIFELAT 30X20 MG
NIFELAT 30X20 MG
KOM ACTAVIS 028
ERMA DOO
ERMA DOO
4.9 225
522
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 1402703
VERAPAMIL 30X40 MG
VERAPAMIL 30X40 MG
KOM HEMOFARM 0009
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
2.8 225
523
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1402704
VERAPAMIL 50X80 MG
VERAPAMIL 50X80 MG
KOM HEMOFARM 0007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.9 225
524
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 1402735
NORVASC 30X5MG
NORVASC 30X5MG
KOM PFIZER 0012
ERMA DOO
ERMA DOO
6.0 225
525
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
23 1402736
NORVASC 30X10MG
NORVASC 30X10MG
KOM PFIZER 0011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.7 225
526
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 1402761
NIFEDIPIN R 30X20 MG
NIFEDIPIN R 30X20 MG
KOM HEMOFARM 0055
527
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1402821
PLENDIL TBL 30X5MG
PLENDIL TBL 30X5MG
KOM ASTRAZENECA005
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.6 225
528
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 1402830
ALOPRES 5MG
ALOPRES 5MG
KOM ACTAVIS 030
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
529
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 1402831
ALOPRES TBL 20X10 MG
ALOPRES TBL 20X10 MG
KOM ACTAVIS 065
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
532
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 1402862
MONODIPIN 20X5MG
MONODIPIN 20X5MG
KOM PH SWISS 015
FARMALOGIST
FARMALOGIST
533
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 1402863
LERCANIL 60 X10MG
LERCANIL 60 X10MG
KOM BERLINCHEMIE023
534
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 1402865
VAZOTAL 20X5MG
VAZOTAL 20X5MG
KOM HEMOFARM 0010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
535
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 1402866
VAZOTAL20X10 MG
VAZOTAL20X10 MG
KOM HEMOFARM 0011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
537
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 2015110
IMMUNAL KAPI
IMMUNAL KAPI
KOM SANDOZ 029
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
538
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 2050087
VIGANTOL 0,5 KAPI
VIGANTOL 0,5 KAPI
KOM MERCK 015
ERMA DOO
ERMA DOO
539
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 2052050
VITAMIN AD KAPI
VITAMIN AD KAPI
KOM HEMOFARM 0092
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
540
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 2053247
541
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
295 2060560
542
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
397 2086921
KOMBINOVANI PRASAK A 200
KOMBINOVANI PRASAK A 200
KOM IVANCIC003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
78.9 225
543
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
25 2086922
KOMBINOVANI PRASAK A 10
KOMBINOVANI PRASAK A 10
KOM IVANCIC004
ERMA DOO
ERMA DOO
12.5 225
544
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
30 2127451
HEPA MERC GRANULE 3 G
HEPA MERC GRANULE 3 G
KOM MERZ 001
ERMA DOO
ERMA DOO
4.6 225
545
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 2141136
METHYLERGOMETRIN SOL
METHYLERGOMETRIN SOL
KOM HEMOFARM 0089
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
5.5 225
.0 225
.3 225
1.1 225
1.2 225
KALIJUM HLORID PULVIS
KALIJUM HLORID PULVIS
KOM UFAR 001
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
TOT HEMA AMP
TOT HEMA AMP
KON
FARMALOGIST
FARMALOGIST
INNOTECH 001
.5 225
3.1 225
.8 225
3.2 225
1.9 225
85.1 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 17 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
548
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 3021001
OSPAMOX SUSP 500MG/5ML
OSPAMOX SUSP 500MG/5ML
KOM SANDOZ 003
549
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 3021077
SIR PENTREXIL 250MG/5ML 100
SIR PENTREXIL 250MG/5ML
KOM GALENIKA 0045
ML
100 ML
550
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 3111220
INFLUREX PRASAK
INFLUREX PRASAK
KOM IVANCIC010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
551
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 3021146
SINACILIN SIR 250 MG/5ML
SINACILIN SIR 250 MG/5ML
KOM GALENIKA 0041
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.2 225
100ML
100ML
553
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 3021602
PANKLAV 125+31,25MG/5 ML
PANKLAV 125+31,25MG/5 ML
KOM HEMOFARM 0021
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
554
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 3021606
PANKLAV FORTE
PANKLAV FORTE
KOM HEMOFARM 0019
VEGA DOO
VEGA DOO
.6 225
250+62,5MG/5ML
250+62,5MG/5ML
KOM HEMOFARM 0022
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
555
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3021608
PANKLAV 2X 400MG+57MG/5ML
PANKLAV 2X
ERMA DOO
ERMA DOO
2.5 225
.0 225
400MG+57MG/5ML
556
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 3026210
BACTRIM SIR.(200MG+40MG)
BACTRIM SIR.(200MG+40MG)
KOM GALENIKA166
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
557
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 3028300
SOLTRIK SUSP 30 ML
SOLTRIK SUSP 30 ML
KOM GALENIKA 0111
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.9 225
558
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 3029730
MONUARAL 3 G
MONUARAL 3 G
KOM UVOZNI PROIZ.022
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.7 225
559
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3058250
CLARITINE SIR 1MG71ML
CLARITINE SIR 1MG71ML
KOM SHERING PLO.006
560
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 3058267
AERIUS SIR 0,5MG/ML
AERIUS SIR 0,5MG/ML
KOM SHERING PLO.005
FARMALOGIST
FARMALOGIST
561
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 3058282
PRESSING SIR5MG/5ML
PRESSING SIR5MG/5ML
KOM HEMOFARM 0107
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
.3 225
562
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3060050
LEGOFER SIR 150 ML
LEGOFER SIR 150 ML
KOM ALKALOID 045
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
563
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 3060073
FERRUM SANDOZ SIR
FERRUM SANDOZ SIR
KOM SANDOZ 022
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
564
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
36 3086106
FEBRICET SIR 120G/5ML
FEBRICET SIR 120G/5ML
KOM HEMOFARM 0105
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
565
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
28 3086341
ASCALIX 6 KES
ASCALIX 6 KES
KOM GOODWILL 001
GOODWILL PHARMA
GOODWILL PHARMA
566
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3086695
PARACETAMOL SIR
KOM GALENIKA 0112
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
6.0 225
2.2 225
PARACETAMOL SIR 120MG/5ML
.0 225
.0 225
6.5 225
2.6 225
7.7 225
16.9 225
120MG/5ML
567
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 3086741
PANADOL BABY SIR
PANADOL BABY SIR
KOM GLAXOSMIT 0016
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
568
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 3086916
EFFERALGAN SIR ZA DECU
EFFERALGAN SIR ZA DECU
KOM BRISTOL 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
570
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 3111051
DEFRINOL SIR 100ML
DEFRINOL SIR 100ML
KOM GALENIKA 0114
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.9 225
571
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 3111071
RINASEK SIR 100ML
RINASEK SIR 100ML
KOM HEMOFARM 0108
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
573
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
106 3111231
KOM BRISTOL 002
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
FERVEX ZA ODRASLE BEZ SCERA FERVEX ZA ODRASLE BEZ
72.9 225
SCERA
575
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 3111286
ASPIRIN COMPLEX
ASPIRIN COMPLEX
KOM BAYER 007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.5 225
576
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 3111288
TYLOLHOT PRASAK
TYLOLHOT PRASAK
KOM UVOZNI PROIZ.064
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.9 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 18 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
577
Назив установе
2
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
44 3111317
Генерички назив
(ИНН)
5
COLDREX HOTREM MED LIMUN
6
COLDREX HOTREM MED
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
KOM GLAXOSMIT 0005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
41.2 225
LIMUN
578
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3112044
BISOLVON SIR 4 MG/5ML
BISOLVON SIR 4 MG/5ML
KOM BOEHRIENGER 013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
579
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3112054
MUCODYNE SIR 250MG/ML
MUCODYNE SIR 250MG/ML
KOM HEMOFARM 0104
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
580
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3112055
MUCODYNE SIR 50MG/ML
MUCODYNE SIR 50MG/ML
KOM HEMOFARM 0103
FARMALOGIST
FARMALOGIST
581
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
37 3112210
FLUIMUCIL 100 ZA DECU ...
FLUIMUCIL 100 ZA DECU ...
KOM BONIFAR 014
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
35.9 225
582
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
216 3112211
FLUIMUCIL 200 ZA DECU I
FLUIMUCIL 200 ZA DECU I
KOM BONIFAR 003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
166.8 225
583
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3112244
584
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
585
.3 225
ODRASLE
ODRASLE
FLAVAMED SIR
FLAVAMED SIR
KOM BERLINCHEMIE016
ERMA DOO
ERMA DOO
2.6 225
49 3112403
ACC 200 PRASAK
ACC 200 PRASAK
KOM SANDOZ 025
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.8 225
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 3113052
PROSPAN SIR
PROSPAN SIR
KOM UVOZNI PROIZ.061
ERMA DOO
ERMA DOO
586
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 3114460
SPALMOTIL SIR 200 ML
SPALMOTIL SIR 200 ML
KOM GALENIKA0149
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
588
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 3116117
OMNITUS SIR 200ML
OMNITUS SIR 200ML
KOM HEMOFARM 0109
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
.5 225
589
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 3124300
KLOMETOL SIR 5MG/5
KLOMETOL SIR 5MG/5
KOM GALENIKA 0113
FARMALOGIST
FARMALOGIST
590
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 3125300
FORTRANS PRASAK
FORTRANS PRASAK
KOM IPSEN 001
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
1.4 225
591
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 3126303
ENTEROFURIL SIR 200MG/5
ENTEROFURIL SIR 200MG/5
KOM BOSNALIJEK 008
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.2 225
592
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 3126600
SMECTA PULVIS10X3 MG
SMECTA PULVIS10X3 MG
KOM PH SWISS 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
593
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3127050
PORTALAK SIR 500 ML
PORTALAK SIR 500 ML
KOM BELUPO 013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
594
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 3127425
DUPHALAC SIR 500ML
DUPHALAC SIR 500ML
KOM ABOTT 006
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
595
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 3129480
ESPUMISAN L KAPI 30 ML
ESPUMISAN L KAPI 30 ML
KOM BERLINCHEMIE015
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
596
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
63 3162033
BRUFEN SIRUP 100MG/5 ML
BRUFEN SIRUP 100MG/5 ML
KOM ABOTT 003
FARMALOGIST
FARMALOGIST
597
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
88 3162145
SPEDIFEN GRANULE 200
SPEDIFEN GRANULE 200
KOM BONIFAR 007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
598
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
23 3162146
SPEDIFEN 12X400 MG
SPEDIFEN 12X400 MG
KOM BONIFAR 018
FARMALOGIST
FARMALOGIST
600
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 3321621
601
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 3321719
602
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 3321875
603
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 3325481
10.0 225
.5 225
2.6 225
20.5 225
7.5 225
16.8 225
PANCEF SIR 100MG/5ML
PANCEF SIR 100MG/5ML
KOM ALKALOID 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
CEFALEKSIN SIR 250MG/5ML
CEFALEKSIN SIR 250MG/5ML
KOM HEMOFARM 0033
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.5 225
KOM GALENIKA 0040
FARMALOGIST
FARMALOGIST
KOM HEMOFARM 0036
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
100 ML
100 ML
PALITREX SIR 250MG/5ML
PALITREX SIR 250MG/5ML
100ML
100ML
HEMOMYCIN SUSP 200MG/5ML
HEMOMYCIN SUSP
20 ML
200MG/5ML 20 ML
.2 225
1.9 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 19 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
604
Назив установе
2
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
4
6 3325483
Генерички назив
(ИНН)
Заштићено име
5
6
HEMOMYCIN SUSP 100MG/5ML
HEMOMYCIN SUSP
20 ML
100MG/5ML 20 ML
Пако
вањ
Произвођач
7
8
KOM HEMOFARM 0037
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
ња
Бр.
да
на
12
.9 225
605
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
17 4090121
CHLORAMPHENICOL MAST 5 G
CHLORAMPHENICOL MAST 5 G KOM GALENIKA 0136
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.6 225
608
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 4108020
HEPATROMBIN H
HEPATROMBIN H
KOM HEMOFARM 0127
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.6 225
609
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
12 4108040
FAKTU MAST 20 G
FAKTU MAST 20 G
KOM UVOZNI PROIZ.089
FARMALOGIST
FARMALOGIST
6.8 225
610
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4108051
LIOTON 1000 G 50 G
LIOTON 1000 G 50 G
KOM BERLINCHEMIE017
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
611
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4108052
LIOTON 1000 G 30 G
LIOTON 1000 G 30 G
KOM BERLINCHEMIE018
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.4 225
612
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 4108120
SINEDOL GEL 40 G
SINEDOL GEL 40 G
KOM HEMOFARM0148
VEGA DOO
VEGA DOO
1.1 225
613
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 4108180
HEPATHROMBIN 30 0000 KREM
HEPATHROMBIN 30 0000
KOM HEMOFARM 0131
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.8 225
KREM
614
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 4108182
615
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4108184
HEPATHROMBIN 30000 GEL
HEPATHROMBIN 30000 GEL
KOM HEMOFARM 0129
HEPATHROMBIN 50 000 KREM
HEPATHROMBIN 50 000 KREM KOM HEMOFARM0140
40 G
40 G
.6 225
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.6 225
616
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 4108185
HEPATROMBIN 50 000 GEL
HEPATROMBIN 50 000 GEL
KOM HEMOFARM 0126
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.6 225
617
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 4120155
POVIDON JOD 8,5% 50 ML
POVIDON JOD 8,5% 50 ML
KOM HEMOFARM 0099
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
618
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 4120250
619
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 4120370
620
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
621
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
622
623
HEXORAL RASTVOR 200ML
HEXORAL RASTVOR 200ML
KOM HEMOFARM 0098
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.8 225
TANTUM VERDE SPREJ
TANTUM VERDE SPREJ
KOM BONIFAR 016
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
9.5 225
9 4120372
TANTUM VERDE SOL
TANTUM VERDE SOL
KOM BONIFAR 017
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.5 225
1 4137184
OVESTIN VAG KREM 1 MG
OVESTIN VAG KREM 1 MG
KOM SHERING PLO.015
ERMA DOO
ERMA DOO
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4137292
CANESTEN 3 VAG KREM 2%
CANESTEN 3 VAG KREM 2%
KOM BAYER 015
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4137410
KANSEN VAG KREM 2%
KANSEN VAG KREM 2%
KOM ACTAVIS 059
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
624
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4137421
MACMIROR COMPL VAG KREM
MACMIROR COMPL VAG KREM
KOM BONIFAR 015
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
1.2 225
625
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 4139160
ACIKLOVIR 5% KREMA
ACIKLOVIR 5% KREMA
KOM ACTAVIS 054
FARMALOGIST
FARMALOGIST
5.4 225
628
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4150400
GENTAMICIN MAST 15G
GENTAMICIN MAST 15G
KOM GALENIKA 0129
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.2 225
630
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4151050
SANADERM KREM 50 G
SANADERM KREM 50 G
KOM ACTAVIS 061
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.8 225
631
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 4152040
BELODERM MAST 15 G
BELODERM MAST 15 G
KOM BELUPO 008
ERMA DOO
ERMA DOO
.2 225
632
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 4152042
BELODERM KREM 15 G
BELODERM KREM 15 G
KOM BELUPO 007
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
633
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4152075
HIDROKRTIZON 5 G
HIDROKRTIZON 5 G
KOM GALENIKA 0122
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
634
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 4152075
HYDROCORTISON MAST 2,5% 5
HYDROCORTISON MAST 2,5%
KOM GALENIKA0185
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.0 225
G
5G
.0 225
1.7 225
.8 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 20 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Генерички назив
(ИНН)
Заштићено име
4
5
6
Пако
вањ
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
Произвођач
7
8
9
10
11
ња
Бр.
да
на
12
635
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4152100
AFLODERM MAST 20 G
AFLODERM MAST 20 G
KOM BELUPO 003
636
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4152104
AFLODERM KREM 15 G
AFLODERM KREM 15 G
KOM BELUPO 009
637
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 4152190
SINODERM KREM 15 G
SINODERM KREM 15 G
638
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 4152192
SINODERM GEL 30 G
SINODERM GEL 30 G
639
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 4152253
ESPERSON M 0,25% 30 G
ESPERSON M 0,25% 30 G
KOM JGR 0022
641
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 4153020
BELOSALIC MAST 30 G
BELOSALIC MAST 30 G
642
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 4153105
HYDROCICLIN 5 G
HYDROCICLIN 5 G
643
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4153106
HYDROCICLIN 20 G
HYDROCICLIN 20 G
KOM GALENIKA 0126
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.9 225
644
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 4153221
SINODERM N MAST 15 G
SINODERM N MAST 15 G
KOM GALENIKA 0140
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.2 225
645
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 4153440
ELOCOM 0,1% KREM
ELOCOM 0,1% KREM
KOM SHERING POL.008
ERMA DOO
ERMA DOO
2.6 225
646
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 4153441
ELOCOM 0,1% MAST
ELOCOM 0,1% MAST
KOM SHERING PLO.011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.9 225
647
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4153534
BELOGENT MAST 15 G
BELOGENT MAST 15 G
KOM BELUPO 006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
648
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4153535
BELOGENT LREM 15 G
BELOGENT LREM 15 G
KOM BELUPO 004
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
649
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4153600
DIDREMAL KREM 15 G
DIDREMAL KREM 15 G
KOM GALENIKA 0134
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
.3 225
650
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4153602
DIDERMAL MAST 15 G
DIDERMAL MAST 15 G
KOM GALENIKA 0130
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
.3 225
651
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 4153641
DIPROSALIC MAST 15 G
DIPROSALIC MAST 15 G
KOM SHERING PLO.010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.9 225
652
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 4153650
TRIDERM MAST 15 G
TRIDERM MAST 15 G
KOM SHERING PLO013
ERMA DOO
ERMA DOO
.8 225
653
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 4153651
TRIDERM KREM 15 G
TRIDERM KREM 15 G
KOM SHERINGPOL.016
ERMA DOO
ERMA DOO
2.5 225
654
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 4154040
FENISTIL GEL 0,1%
FENISTIL GEL 0,1%
KOM NOVARTIS 006
ERMA DOO
ERMA DOO
3.7 225
655
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 4154100
DERMODRIN KREM
DERMODRIN KREM
KOM UVOZNI PROIZ.095
ERMA DOO
ERMA DOO
656
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
15 4154110
SYNOPEN MAST
SYNOPEN MAST
KOM PLIVA 007
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
658
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4155540
CONTRATUBEX GEL
CONTRATUBEX GEL
KOM MERZ 002
ERMA DOO
ERMA DOO
.6 225
659
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4155571
ZORAC 0,05% GEL
ZORAC 0,05% GEL
KOM UVOZNI PROIZ.124
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.5 225
660
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 4156153
POVIDON JOD 10%100ML
POVIDON JOD 10%100ML
KOM HEMOFARM 0086
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.6 225
661
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 4156155
HEPATROMBIN 50 000 KREM
HEPATROMBIN 50 000 KREM
KOM HEMOFARM 0125
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
2.5 225
662
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 4156155
POVIDON JOD 10%
POVIDON JOD 10%
KOM HEMOFARM 0124
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
663
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4156155
POVIDON JOD MAST 40G
POVIDON JOD MAST 40G
KOM HEMOFARM0174
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
664
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 4156161
BETADINE SOL 10 %
BETADINE SOL 10 %
KOM ALKALOID 044
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
665
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 4157100
DAKTANOL DERMA. KREM 30 G
DAKTANOL DERMA. KREM 30
KOM GALENIKA 0132
FARMALOGIST
FARMALOGIST
G
.0 225
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.2 225
KOM GALENIKA 0144
FARMALOGIST
FARMALOGIST
10.2 225
KOM GALENIKA 0141
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
.8 225
VEGA DOO
VEGA DOO
.5 225
KOM BELUPO 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
KOM GALENIKA 0123
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.2 225
2.2 225
13.7 225
.9 225
6.2 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 21 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Генерички назив
(ИНН)
Заштићено име
4
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
10
11
9
ња
Бр.
да
на
12
666
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 4157201
NYSTATIN MAST 5 G
NYSTATIN MAST 5 G
KOM HEMOFARM 0130
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.9 225
667
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 4157202
NYSTATIN MAST 20 G
NYSTATIN MAST 20 G
KOM HEMOFARM 0123
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.2 225
668
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 4157280
CANESTEN KREM 1%
CANESTEN KREM 1%
KOM BAYER 006
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
6.2 225
669
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4157281
CANESTEN RASTVOR 1% 20 ML
CANESTEN RASTVOR 1% 20
KOM BAYER 011
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.6 225
ML
670
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4157410
LAMISIL 1% KREM
LAMISIL 1% KREM
KOM NOVARTIS 007
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
671
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 4157570
KANSEN KREM 1%
KANSEN KREM 1%
KOM ACTAVIS 053
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.9 225
672
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 4157570
KANSEN KREM 20 G 1%
KANSEN KREM 20 G 1%
KOM ACTAVIS 070
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
673
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 4157581
MYCOSEB SAMP 20 MG/1G
MYCOSEB SAMP 20 MG/1G
KOM HEMOFARM 0014
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.7 225
676
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 4167180
KAMFART KREM 40 G
KAMFART KREM 40 G
KOM BOSNALIJEK 012
ERMA DOO
ERMA DOO
677
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 4167183
BENGAY KREM 50 G
BENGAY KREM 50 G
KOM JONSON&JONSON001
PHOENIX PHARMA
PHOENIX PHARMA
4.3 225
678
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 4167212
RHEUMON GEL
RHEUMON GEL
KOM MEDA 002
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.7 225
679
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 4167300
DIKLOFENAK GEL 40 G
DIKLOFENAK GEL 40 G
KOM HEMOFARM 0133
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
681
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 4167330
VOLTAREN GEL 1 %
VOLTAREN GEL 1 %
KOM NOVARTIS 005
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
682
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 4167341
FASTUM GEL 50 G
FASTUM GEL 50 G
KOM BERLIN CHEMIE017
ERMA DOO
ERMA DOO
6.6 225
683
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 5086107
FEBRICET SUPP5X200 MG
FEBRICET SUPP5X200 MG
KOM HEMOFARM0150
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.6 225
684
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 5086912
EFFERALGAN 150 MG SUPP
EFFERALGAN 150 MG SUPP
KOM BRISTOL010
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.5 225
685
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 5086915
EFFERALGAN 80 MG 10 SUPP
EFFERALGAN 80 MG 10 SUPP
KOM BRISTOL 009
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
686
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 5108021
HEPATHROMBIN H 10 SUPP
HEPATHROMBIN H 10 SUPP
KOM HEMOFARM0146
687
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
5 5108021
HEPATHROMBIN H SUPP
HEPATHROMBIN H SUPP
KOM HEMOFARM0164
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.4 225
688
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 5108043
FAKTU SUPP
FAKTU SUPP
KOM UVOZNI PROIZ.121
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
2.2 225
689
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
9 5123143
BUSCOPAN SUPP 6X10MG
BUSCOPAN SUPP 6X10MG
KOM BOEHRINGER 015
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
690
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 5125072
DULCOLAX 10 MG SUPP
DULCOLAX 10 MG SUPP
KOM BOEHRINGER 012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.6 225
691
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
27 5125412
PANLAX 10 MG SUPP
PANLAX 10 MG SUPP
KOM HEMOFARM0149
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
5.5 225
692
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 5162445
DIKLOFEN SUP 10x50MG
DIKLOFEN SUP 10x50MG
KOM GALENIKA167
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.5 225
693
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 6137035
ALBOTIL VAG 6
ALBOTIL VAG 6
KOM UVOZNI PROIZ.
ERMA DOO
ERMA DOO
694
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 6137062
NEO PENOTRAN FORTE VAG
NEO PENOTRAN FORTE VAG
KOM BAYER 023
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
695
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 6137082
ORVAGIL 10 VAG
ORVAGIL 10 VAG
KOM GALENIKA0142
FARMALOGIST
FARMALOGIST
696
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 6137100
POVIDON JOD VAG
POVIDON JOD VAG
KOM HEMOFARM0163
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.3 225
697
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 6137175
BETADINE VAGINALETE
BETADINE VAGINALETE
KOM ALKALOID 039
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.3 225
698
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 6137225
GINO DAKTANOL VAG
GINO DAKTANOL VAG
KOM GALENIKA 0120
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.8 225
.0 225
.8 225
.9 225
.0 225
.2 225
1.1 225
.9 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 22 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
699
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 6137291
CANESTEN 3 VAG TBL
CANESTEN 3 VAG TBL
KOM BAYER 013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.2 225
700
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 6137293
CANESTEN 1 VAG TBL
CANESTEN 1 VAG TBL
KOM BAYER 012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
701
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
13 6137311
POLYGYNAX VAG 6
POLYGYNAX VAG 6
KON
FARMALOGIST
FARMALOGIST
7.9 225
702
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 6137412
KANSEN 3 VAG TBL
KANSEN 3 VAG TBL
KOM ACTAVIS 060
FARMALOGIST
FARMALOGIST
3.4 225
703
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 6137420
MACMIROR COMP VAG
MACMIROR COMP VAG
KOM BONIFAR 012
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.9 225
704
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 6137510
LOMEXIN 600 VAG
LOMEXIN 600 VAG
KOM UVOZNI PROIZ.122
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.7 225
706
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 7090752
OFTAMOL KAPI
OFTAMOL KAPI
KOM HEMOFARM 0094
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.2 225
707
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
3 7090790
DEXAM. NEOMICIN SOL 5 ML
DEXAM. NEOMICIN SOL 5 ML
KOM GALENIKA. 0086
FARMALOGIST
FARMALOGIST
708
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 7090791
DEXAM.NEOMICIN SOL
DEXAM.NEOMICIN SOL
KOM GALENIKA 0085
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
709
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 7090801
GENTAKULIN SOL 0,3%
GENTAKULIN SOL 0,3%
KOM HEMOFARM 0087
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.8 225
710
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 7090813
NEODAKSACIN KAPI
NEODAKSACIN KAPI
KOM HEMOFARM 0090
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.5 225
711
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7090902
TOBRADEX KAPI ZA OCI
TOBRADEX KAPI ZA OCI
KOM ALCON 005
FARMALOGIST
FARMALOGIST
712
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 7091080
HEMOKULIN KAPI
HEMOKULIN KAPI
KOM HEMOFARM 0091
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.1 225
713
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 7091090
PROCULIN KAPI
PROCULIN KAPI
KOM ALKALOID 023
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.5 225
714
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 7091130
VISINE KAPI 0,05%
VISINE KAPI 0,05%
KOM UVOZNI PROIZ.037
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.1 225
715
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 7093071
GLAUMOL SOL
GLAUMOL SOL
KOM GALENIKA 0086
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.0 225
716
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7096050
TRUSOPT KAPI
TRUSOPT KAPI
KOM MSD 004
ERMA DOO
ERMA DOO
.0 225
717
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 7098071
OTOL H KAPI
OTOL H KAPI
KOM HEMOFARM 0093
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.6 225
718
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 7099071
HEMODROPS KAPI 0,5%
HEMODROPS KAPI 0,5%
KOM HEMOFARM 0097
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.9 225
719
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 7099140
XALATAN KAPI
XALATAN KAPI
KOM PFIZER 0020
ERMA DOO
ERMA DOO
1.2 225
720
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7099150
UNICLOPHEN 0,1% SOL
UNICLOPHEN 0,1% SOL
KOM UNIMED 001
ERMA DOO
ERMA DOO
.3 225
721
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7099180
COSPOT KAPI ZA OCI 5 ML
COSPOT KAPI ZA OCI 5 ML
KOM GEDEON RIHTER 008
ERMA DOO
ERMA DOO
722
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 7102621
NITROLINGUAL0,4MG/
NITROLINGUAL0,4MG/
KOM MEDIS 001
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.2 225
723
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
8 7110010
RINOFLUIMUCIL SPRY
RINOFLUIMUCIL SPRY
KOM BONIFAR 005
ERMA DOO
ERMA DOO
2.6 225
724
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 7110022
BECONASE SPREY 200 DOZA
BECONASE SPREY 200 DOZA
KOM GLAXOSMIT 022
ERMA DOO
ERMA DOO
725
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
45 7110031
ADRIANOL T KAPI....
ADRIANOL T KAPI....
KOM ACTAVIS 043
FARMALOGIST
FARMALOGIST
13.4 225
726
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
28 7110031
ADRIANOL KAPI
ADRIANOL KAPI
KOM ACTAVIS 042
FARMALOGIST
FARMALOGIST
26.8 225
727
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 7110033
ERMA DOO
ERMA DOO
728
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 7110040
729
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
730
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
INNOTECH 004
.3 225
1.7 225
.8 225
.5 225
.3 225
AVAMYS SPREJ 120 D
AVAMYS SPREJ 120 D
KOM GLAXOSMIT 0021
ADRIANOL T KAPI
ADRIANOL T KAPI
KOM ACTAVIS 062
.5 225
7 7110051
OPERIL KAPI 0,05%
OPERIL KAPI 0,05%
KOM SANDOZ 019
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
5.1 225
8 7110052
OPERIL P KAPI 0,025%
OPERIL P KAPI 0,025%
KOM SANDOZ 021
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
2.9 225
.0 225
Датум израде: 05.09.2013
Страна: 23 / 23
Власник: Apoteka "URIEL 4" Kikinda
Локација: Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
Место: KIKINDA
Адреса: KRALJA PETRA I 67
Р.
бр
1
Назив установе
2
ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ
За период: 01.01.2013 до 05.09.2013
Зал
иха
3
ЈКЛ
Заштићено име
4
Генерички назив
(ИНН)
5
6
Пако
вањ
Произвођач
7
8
Носилац
дозволе
Назив
веледрогерије
Потрош
ња
Бр.
да
на
10
11
12
9
731
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
11 7110053
OPERIL P SPRY 0,025%
OPERIL P SPRY 0,025%
KOM SANDOZ 018
FARMALOGIST
FARMALOGIST
2.6 225
732
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
14 7110054
OPERIL SPRY 0,05%
OPERIL SPRY 0,05%
KOM SANDOZ 020
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
4.9 225
733
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
35 7110095
NAFAZOL KAPI 0,5%
NAFAZOL KAPI 0,5%
KOM HEMOFARM 0088
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
734
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
42 7110096
NAFAZOL KAPI 0,1%
NAFAZOL KAPI 0,1%
KOM HEMOFARM 0096
STAR PHARMACY DOO
STAR PHARMACY DOO
735
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 7110270
OLYNTH KAPI 0,005%
OLYNTH KAPI 0,005%
KOM JONSON&JONSON003
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
736
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
16 7110271
OLYNTH KAPI 0,1%
OLYNTH KAPI 0,1%
KOM JONSON&JONSON005
FARMALOGIST
FARMALOGIST
15.5 225
737
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
32 7110273
OLYNTH SPREY 0,1%
OLYNTH SPREY 0,1%
KOM JONSON&JONSON007
ERMA DOO
ERMA DOO
42.5 225
738
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
18 7110274
OLYNTH HA 0,1%
OLYNTH HA 0,1%
KOM JONSON&JONSON002
FARMALOGIST
FARMALOGIST
9.2 225
739
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 7110311
NASONEX SPREJ
NASONEX SPREJ
KOM SHERING PLO.001
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.7 225
740
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
4 7110401
NASIC KIDS SPREJ
NASIC KIDS SPREJ
KOM UVOZNI PROIZ.144
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
1.5 225
741
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7112040
BISOLVON RASTVOR
BISOLVON RASTVOR
KOM BOEHRINGER 013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.0 225
742
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
2 7114129
BERODUAL N SOL
BERODUAL N SOL
KOM BOEHRINGER 008
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
.8 225
743
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7114462
SPALMOTIL RASTVOR 10 ML
SPALMOTIL RASTVOR 10 ML
KOM GALENIKA 0087
FARMALOGIST
FARMALOGIST
.5 225
744
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
6 7114550
VENTOLIN SPREJ
VENTOLIN SPREJ
KOM GLAXOSMIT 0002
FARMALOGIST
FARMALOGIST
4.9 225
745
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7114562
BECLOFORTE SPR 250MG
BECLOFORTE SPR 250MG
KOM GLAXOSMIT0021
ERMA DOO
ERMA DOO
.5 225
746
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
10 7114725
BERODUAL N SPREJ
BERODUAL N SPREJ
KOM BOEHRINGER 004
ERMA DOO
ERMA DOO
6.3 225
747
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
7 7120241
DENTINOX N
DENTINOX N
KOM UVOZNI PROIZ.076
FARMALOGIST
FARMALOGIST
1.4 225
748
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7153023
BELOSALIC RASTVOR 50 ML
BELOSALIC RASTVOR 50 ML
KOM BELUPO 011
.0 225
750
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
1 7159225
PILFUD LOS 60 ML
PILFUD LOS 60 ML
KOM BOSNALIJEK 002
.0 225
752
Apoteka 01 "URIEL 4" Kikinda
54 9137501
TANTUM ROSA GRANULE 10
TANTUM ROSA GRANULE 10
KOM BONIFAR 013
NELT CO D.O.O.
NELT CO D.O.O.
3.5 225
27.5 225
2.5 225
27.1 225
Download

ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ