REZULTATI I KOLOKVIJUMA iz Analize kola 10.01.2013.
prezime ime
Smiljanić Ivan
Barac Miloš
Guguljan Marijana
Vujačić Aleksandar
Korolija Zoran
Ostojić Marko
Baštovanović Đorđe
Nešić Srđan
Slavulj Marko
Ristić Miloš
Vasilić Filip
Jeremić Nemanja
Rakić Nikola
Dobrić Miloš
Trivković Vladan
Stojković Aleksandar
Jeremić Stefan
Robajac Nikola
Zakić Jovan
Ivanović Stefan
Đorđević Nemanja
Stambolija Ratko
Đakić Nemanja
Vukojević Nikola
Kostić David
Civić Miloš
Ješić Rade
Mamučevski Nenad
Gujaničić Dušan
Latinović Luka
Simeunović Miloš
Ivanović Zlatko
Novaković Filip
Hukićević Amela
Nikolić Nikola
Jelić Dušan
Milojković Miloš
Milanović Nemanja
Petrović Stefan
Mojić Ognjen
Đurđević Predrag
Džaferi Rejhan
Jamini Haris
Maljević Milan
Petrović Miljana
Pavlović Aleksandar
Berisavljević Aleksandra
indeks
ЕLIТЕ-08/11
ЕLIТЕ-73/11
ЕLIТЕ-40/11
ЕLIТЕ-46/11
ЕLIТЕ-17/11
ЕLIТЕ-63/11
ЕLIТЕ-05/11
ЕLIТЕ-61/11
ЕLIТЕ-19/11
ЕLIТЕ-37/11
ЕLIТЕ-03/11
ЕLIТЕ-14/11
ЕLIТЕ-38/11
ЕLIТЕ-39/11
ЕLIТЕ-78/11
ЕLIТЕ-1/11
ЕLIТЕ-62/11
ЕLIТЕ-30/11
ЕLIТЕ-18/11
ЕLIТЕ-64/11
ЕLIТЕ-21/11
ЕLIТЕ-42/11
ЕLIТЕ-69/11
ЕLIТЕ-02/11
ЕLIТЕ-27/11
ЕLIТЕ-13/11
ЕLIТЕ-25/11
ЕLIТЕ-20/11
ЕЛИТЕ-61/10
ЕLIТЕ-10/11
ЕLIТЕ-49/11
ЕLIТЕ-24/11
ЕLIТЕ-51/11
ЕLIТЕ-47/11
ELITE-33/09
ЕLIТЕ-31/11
ЕLIТЕ-16/11
ЕLIТЕ-35/11
ЕLIТЕ-26/11
ЕLIТЕ-32/11
ЕLIТЕ-57/11
ЕLIТЕ-34/11
ELITE-70/08
ЕLIТЕ-06/11
ЕLIТЕ-22/10
ЕLIТЕ-48/11
ЕLIТЕ-44/11
test1
3.89
4.03
4.44
2.78
2.5
3.61
2.36
2.08
3.89
3.33
3.06
1.39
3.06
0.28
3.61
2.92
1.11
3.47
4.58
1.94
0.83
3.89
1.67
2.78
2.78
3.19
0.14
1.94
4.44
2.92
1.39
1.67
4.03
0.83
0.56
1.94
1.94
2.78
0.83
0.97
1.39
1.94
3.47
1.25
29.11.12.
kol.I
40
25
28
23
27
27
18
18
17
26
28
22
21
25
33
15
23
22
21
18
20
18
14
18
20
15
19
18
14
12
7
11
2
15
19
14
14
22
8
14
15
11
10
20
10.01.13.
kol.II
29
35
23
22
16
14
23
23
23
12
10
16
15
14
2
18
11
10
10
12
11
10
15
10
8
11
10
10
15
12
18
15
23
22
12
7
11
10
2
22
16
10
8
11
10
2
23
poeni
73
65
56
48
46
45
44
44
44
42
42
40
40
40
39
36
36
36
36
32
32
32
31
31
31
30
30
30
29
29
28
28
27
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
23
Devetaković Željko
Dejanović Momčilo
Jovanović Nenad
Vukašinović Anđela
Nikolić Aleksandar
Đuran Vladimir
Nikolić Bojan
Rakita Marko
Stanković Đorđe
Radisavljević Stefan
Popović Srđan
Ratković Veljko
Molerović Ivan
Milinković Marko
Jovanović Nemanja
Jurković Jovica
Adžemović Branko
Stanimirović Danilo
Despotović Goran
Živojinović Mihailo
Ćesarević Marko
Bojat Tomislav Vid
Šunjka Nemanja
Tirmenštajn Aleksandar
ЕLIТЕ-67/11
ЕLIТЕ-41/11
ЕLIТЕ-33/11
ЕLIТЕ-04/11
ЕLIТЕ-43/11
ЕLIТЕ-36/11
ЕLIТЕ-28/11
ЕLIТЕ-54/11
ЕLIТЕ-65/11
ЕLIТЕ-56/11
ELITE-09/09
ЕLIТЕ-09/11
ELITE-19/09
ЕLIТЕ-71/11
ЕLIТЕ-11/11
ELITE-38/09
ЕLIТЕ-68/11
ЕLIТЕ-58/11
ELITE-21/09
ЕLIТЕ-7/11
ЕLIТЕ-72/11
ЕLIТЕ-50/11
ЕLIТЕ-52/11
ELITE-74/11
1.94
2.78
1.39
3.06
1.67
0.97
2.08
2.78
1.39
1.53
1.67
3.06
2.36
2.78
-0.56
1.81
0.69
3.33
2.5
1.11
4
9
16
8
11
16
15
5
9
11
5
5
5
9
7
5
9
4
7
2
1
17
11
5
10
9
5
4
13
10
8
13
10
10
4
7
8
2
2
2
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
20
19
18
16
14
13
11
8
7
5
4
3
2
1
Beograd, 11. januar 2013.
Dr Bratislav Marinković
predmetni profesor
Download

REZULTATI I KOLOKVIJUMA iz Analize kola 10.01.2013.