DRUŠTVENA ISTORIJA SRBIJE – KURS 2014/2015
1.
2.
3.
DATUM
TEMA
TEME STUDENTSKIH VEŽBI
6.oktobar
INFORMACIJE O
KURSU
Moderna srpska država –
istorijske karakteristike
STUDENTSKA
BLOKADA NASTAVE
DODELA TEMA ZA VEŽBE
13.oktobar
20.oktobar
27.oktobar
Politička uslovljenost
razvoja društva
Političke partije i politička
elita
4.
3.novembar
5.
Stanovništvo (migracije,
naseljavanje, iseljavanje,
mobilnost)
6.
10.novembar ISPITNA NEDELJA
7.
17.novembar Nastanak građanstva i
razvoj građanskog društva;
Stratifikacija društva i
socijalni slojevi
24.novembar
8.
Etnička pitanja, manjine
1. Promene granica Srbije 19/21.vek
2. Srpske dinastije
D. Sokolović, P. Mitrović, M. Manić, M.Bugarčić,
Litričin, T.Janković, Jakšić
1. Razvoj društva u programu
Radikala iz 1881.
2. Razvoj društva u programu
Demokratske stranke 1919
3. Studentski protesti ’90-ih godina
20.veka
2. Antibirokratska revolucija
1.Iseljavanje stanovništva sa KiM
2.Promene u stanovništvu Srbije ’90
godina 20.veka
3. Seosko stanovništvo u 20.veku
4. Gubici Srbije u Prvom svetskom
ratu
Popara, Bakić, Vukićević,
Dijana Stojanović, Dančetović, N. Savić, Orgović.
1. Inženjeri u Srbiji u 19 v.
2. Studenti u Srbiji posle 1945
3. Ustanička generacija
4. Građanstvo posle 2. svetskog rata
1. Proterivanje Nemaca u Vojvodini
posle 1945
2. Prava manjina u SFRJ
3. Manjine (Romi)
Isidora Martinenko, Selena Čumić, A. Jusufspahić,
T.Vranjevac, M. Kosić,
Stefan Malić Jocić, M. Popara, J.Perić
S.Živanović, M. Đurić, A. Mišković, M.Karna, Ana
Stanković, V. Durljanov, J.Ratković,
D.Borović, M.Devetaković, Luka Bojčić
L.Milekić, Ž. Lalić, J. Šerbedžija,
J.Mihailović, M.Petrović, T.Marković
B.Krstić, D.Kaplarević, J.Savković
N.Stanković, Tijana Nježić
4. Jevreji
9.
1.decembar
TEST
8.decembar
10.
Kulturni modeli
15.decembar
11.
Pismenost i obrazovanje
22.decembar
12.
Rodni odnosi i marginalne
grupe
Svakodnevni život
1. Kulturni uticaji na inteligenciju u
19. veku
2. Kulturni uticaj SAD posle Drugog
svetskog rata
3. Francuski uticaj između dva
svetska rata
4. Rusi u Jugoslaviji između dva
svetska rata
1. Školovanje žena u 19 veku
2. Beogradski univerzitet danas
3. Srpska elita krajem 20.veka
3. Stipendisti u inostranstvu posle
Drugog svetskog rata
1. Rodni odnosi u 19 veku
2. Žene posle Drugog svetskog rata
3. Izbeglice
4.Slave i slavlja
5. Život u Prvom svetskom ratu
6. Državni praznici njihov način
obeležavanja u Srbiji i Jugoslaviji
Sanja Popović, N. Ojdanić, E. Milovanović
J. Savić, Anđela Petrović
A. Stanojković, M.Petrović??,
Milica Stojanović, J.Ković, M. Čedić,
Jelena Petrović, Sofija Nikolić, M.Stoiljković,
F.Mihajlov, Miloš Dubajić, J. Đurović,
Jovana Janjić, M. Drenovac
Milica Kostić, Prstojević?
Marijana Paunović, A, Nastevski
Katarina Anđelković, A. Gačević
Ana Ćurić? Aleksandar Pantelić, Bojan Josifović
Katarina Vjetrović
Download

Raspored - savremena politička istorija