OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE
PANČEVO, 31.1.2015.
I RAZRED
Prezime i Ime
1.
Debogović Marina
2.
Tirnanić Mihajlo
3.
Berbić Damir
3.
Cvejić Lazar
3.
Aćimović Mihajlo
6.
Gujaničić Katarina
7.
Marić Đorđe
7.
Vračar Aleksa
9.
Ćosić Ivana
10. Badrljica Miloš
10. Damjanovski Damjan
12. Pušeljić Aleksa
12. Farkaš Erni
14. Cvejović Pavle
Škola
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
ETŠ „Nikola Tesla“
Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
1.z.
2.z
3.z.
4.z.
5.z.

Plasm.
20
20
20
0
0
60
I
20
20
5
0
5
50
II
20
20
0
5
0
45
III
20
20
5
0
0
45
III
20
20
5
0
0
45
III
20
20
0
0
0
40
P
0
20
10
5
0
35
P
10
20
0
5
0
35
P
0
20
5
0
5
30
0
20
0
0
5
25
20
0
5
0
0
25
0
20
0
0
0
20
0
20
0
0
0
20
5
10
0
0
0
15
OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE
PANČEVO, 31.1.2015.
II RAZRED
Prezime i Ime
1.
Bošnjak Marta
2.
Đorđević Mihailo
3.
Bulatović Nikola
4.
Simović Aleksandra
4.
Vojnović Aleksandra
5.
Keta Marin
7.
Milić Magdalina
8.
Matić Aleksa
8.
Pavlović Denis
Škola
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija i Ekon.
škola Bela Crkva
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
ETŠ „Nikola Tesla“
Pančevo
ETŠ „Nikola Tesla“
Pančevo
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
1.z.
2.z
3.z.
4.z.
5.z.

Plasm.
20
0
20
17
20
77
I
20
0
20
20
10
70
II
20
0
0
20
20
60
III
20
0
5
5
0
30
P
5
0
5
20
0
30
P
5
0
5
5
5
20
3
0
0
0
5
8
5
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
5
OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE
PANČEVO, 31.1.2015.
III RAZRED
Prezime i Ime
1.
Mitrović Stefan
2.
Ostojić Jovana
3.
Minić Jelena
4.
Aćimović Stefan
5.
Ogrizović Uroš
6.
Ristović Isidora
7.
Đurić Dušan
8.
Trimovski Marko
8.
Bolesnikov Nikola
10. Pavković Nemanja
11. Đilas Nevena
12. Krnjajić Tamara
12. Tarajić Magdalena
14. Šešun Teodora
15. Matijašević Uroš
16. Vukolić Ana
17. Stamenkovski Stefan
18. Rakićević Marina
Škola
Hemijsko-medic.
škola Vršac
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija i Ekon.
škola Bela Crkva
1.z.
2.z
3.z.
4.z.
5.z.

Plasm.
19
5
10
15
10
59
I
10
2
13
15
18
58
I
5
5
10
5
20
45
II
19
2
10
5
5
41
III
5
20
10
0
5
40
III
4
0
13
2
5
24
P
0
7
5
5
5
22
P
6
0
10
0
5
21
P
5
7
2
2
5
21
P
0
15
0
0
5
20
1
3
0
10
5
19
2
0
12
0
0
14
2
7
0
0
5
14
0
5
0
0
5
10
0
5
2
2
0
9
0
5
3
0
0
8
0
5
0
2
0
7
0
5
0
0
0
5
OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE
PANČEVO, 31.1.2015.
IV RAZRED
Prezime i Ime
1.
Zarubica Miljan
2.
Arsić Željko
3.
Pejčić Danijel
4.
Jovanović Filip
4.
Čubrilo Miloš
6.
Nikolovska Nevena
Škola
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
ETŠ „Nikola Tesla“
Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
Gimnazija „B. P.
Braca“ Vršac
Gimnazija „Uroš
Predić“ Pančevo
1.z.
2.z
3.z.
4.z.
5.z.

Plasm.
0
18
10
20
5
53
I
0
18
3
20
5
46
II
0
18
5
20
0
43
III
0
5
5
5
0
15
0
0
5
5
5
15
5
0
0
0
0
5
Download

File - mirkomatematika