Professor Orhan Güvenen
Partial List of Publications*
a. Books and Chapters Published in Books: pp 1-8
b. Articles and Research Papers: pp 9-29
a. Books and Chapters Published in Books: pp 1-8
Güvenen, O., (2014), Some Comments on Technological Competitiveness,
Inequality, World Population and Energy Security” in of Bureaucrats,
Politicians and Statesman, Alexndre Muns Rubial, Aresta, Washington, pp
145-149 (http://www.amazon.com/dp/B00OSAW1AA, the book format is
forthcoming)
Güvenen, O., (2014), “Knowledge, Data, Information Error Margins and
Information Distortion Interactions”, Conference on Statistics, Science and
Public Policy, Volume: XIX, A.M. Herzberg, Editor, Queen’s University,
Kingston, (forthcoming)
Güvenen, O., (2014), World Dynamics, Global Wealth and Income
Distribution, Proceedings of Eurasian Silk Road Universities Consortium,
Editors: H. Koçak, S. Tüzemen, A. Ç. Güllüce, ISBN: 978-659-24400-1,
Lap Lambert Academic Publishing, Germany
Güvenen, O. (2013). 2008-2011 World Economic Crisis, New Paradigms,
Science Methodology, Information Systems and Decision Systems, Chapter
1 in Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views,
Editors: A.S. Koyuncugil and N. Ozgulbaş, ISBN: 978-1466630062, IGI
Global, Pennsylvania, USA
Güvenen, O., (2013), World Distribution of Wealth and its Impacts on
Equality and Global Stability, Conference on Statistics, Science and Public
Policy, Volume: XVIII, Chapter 7, A.M. Herzberg, Editor, ISBN: 978-1Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 1
55339-476-1 (bound), ISBN: 978-1-55339-475-4 (pbk.), Queen’s
University, Kingston
Güvenen, O. (2013). Some Comments on World Dynamics, Democracy,
Politics, Danger and Dilemmas, Conference on Statistics, Science and
Public Policy, Volume: XVII, Chapter 7, A.M. Herzberg, Editor, ISBN:
978-1-55339-389-4 (bound), ISBN: 978-1-55339-390-0 (pbk.), Queen’s
University, Kingston
Güvenen, O. (2012). Interactions of World Regional Dynamics and the
Role of Universities as a Catalyst, Chapter in, 1st Winter Summit Silk Road
Universities Consortium Collaborative Projects on Tourism, Sports, BioDiversity and Global Changes, Atatürk University, Erzurum
Güvenen, O. (2012). Dünya Dinamikleri, Eğitim, Araştırma, Bilim ve Karar
Sistemleri Etkileşimi, Editörler: D. Günay, E. Öztemel Uluslararası
Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011),
Davetli Konuşmacı, s.132-141, ISBN: 978-7912-39-2, T.C. Yükseköğretim
Kurulu, İstanbul
Güvenen, O. (2012). Ethics as a Necessary Condition in Optimal Systems:
Risks, Rights and Regulations, Statistics, Science and Public Policy,
Volume: XVI, Chapter 9, A.M. Herzberg, Editor, ISBN: 978-1-55339-3825 (bound), ISBN: 978-1-55339-383-2 (pbk.), Queen’s University, Kingston
Güvenen, O. (2011). Dünya Dinamikleri, Teknolojileri, Türkiye Stratejileri,
Etik ve Karar Sistemleri, Turgut Özal Üniversitesi Konferans Metinleri, s:
82-108, ISBN: 978-605-87394-2-0, Turgut Özal Üniversitesi, Ankara
Güvenen, O. (2011). World Dynamics, Ethics, Security and Society,
Statistics, Science and Public Policy, Volume XV, Chapter 7, A.M.
Herzberg, Editor, ISBN: 978-1-55339-375-7, ISBN: 978-1-55339-375-0,
Queen's University, Kingston
Güvenen, O. (2011). Ethics, System Optimal, Education and University
Sports, Winter Universiade 2011 (Keynote Speaker), International
University Sports Federation (FISU) Conference, s. 23-24, Jan. 24-27,
2011, Atatürk University, Erzurum
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 2
Güvenen, O. (2010). Qantitative Analysis of the Media Industries and of
their Markets : Concluding Comments, in the Media Industries and their
Markets- Quantitaitive Analyses, edited by P. Y. Badillo and J. –B.
Lesourd, pp.220-225, ISPN: 978-0-333-91990-3, Applied Econometrics
Association, Series, Palgrave, Macmillan, New York
Güvenen, O. (2010). Dünya-Türkiye Dinamikleri, Stratejileri ve Eğitim,
Okulda Yenilenme,Türkiye Özel Okullar Birliği, s. 237-245, ISBN: 978975-00250-2-0, Antalya
Güvenen, O. (2010). Global Energy Perspectives and Environment,
Statistics, Science and Public Policy, Volume XIV, Chapter 4, A.M.
Herzberg, Editor ISBN: 978-1-55339-347-4(bound), ISBN: 978-1-55339348-1(pbk.), Queen’s University, Kingston
Güvenen, O. (2009). World Dynamics, University Sports and Ethics,
University of Belgrade, pp. 74-78, Belgrade
Güvenen, O. (2009). Ricardo Diez Hochleitner-Honorary President of the
Club of Rome, Homemenaje a Ricardo Diez Hochleitner, Fundaciόn
Indıpendente, Madrid, M-13853-2009
Güvenen, O. (2009). Bilkent Üniversitesi, Dünya Sistemleri, Ekonomileri
ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (DSEE) ve Stratejik Öngörü,
Bilimlerarası Metodoloji ve Karar Sistemleri Kapsamında Bazı
Yorumlar, Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma
Merkezleri : Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Ed. : H.
Kanbolat, H.A. Karasar, Nobel Kitap, ISBN : 978-605-395-187-2, pp.281290, Ankara
Güvenen, O. (2009). Takdim, Uluslararası Politika ve Uygarlıklar, Numan
Hazar, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, ISBN: 978-605-403010-1, Ankara
Güvenen, O. (2009). Eğitim Bilim Teknoloji Vizyonu, Türkiye’nin 2023
Eğitim Vizyonu, Türkiye Özel Okullar Birliği, s. 53-65, ISBN: 978-97500250-1-3, İstanbul
Güvenen, O. (2008). Dünya Dinamikleri ve Nanoteknolojilerin Türkiye
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 3
Sanayileşme Stratejilerinde Sağlayabileceği Katma Değerler, Küresel
Riskler Karşısında Türk Sanayinin Geleceği Sempozyumu, Prof. Dr. Doğan
Kargül’e Armağan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, ISBN : 978-60589515-0-1, s :43-58, İstanbul
Güvenen, O. (2007). Economic Prosperity : Interaction with Science,
Knowledge and Value Systems, Statistics, Science and Public Policy,
Volume XII, Chapter 7, A.M. Herzberg, Editor, ISBN 978-1-55339-1524 (bound), ISBN: 978-1-55339-153-1 (pbk.), Queen’s University, Kingston
Güvenen, O. (2007). Türkiye, Dünya ve AB
Etkileşimi, Ekonomik
Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler, Ed.: Ş.
Özkan, Ö.S. Emsen, Turhan Kitabevi, ISBN 978-975-6194-97-3, Bölüm
III, s.90-114, Ankara
Güvenen, O. (2007). Geleceğe Yönelik Öngörüler ve İzlenmesi Muhtemel
Politikalar (2030’ların perspektifi), Güvenliğin Yeni Boyutları ve
Uluslararsı Örgütler, Dördüncü Uluslararası Sempozyum Bildirileri, III.
Bölüm, Ed: Tuğg. Suha Tanyeri, Genelkurmay Basımevi, ISBN 978-975409-459-6, s. 237-240, Ankara
Güvenen, O. (2007). Türkiye’ye, Dünya’ya, İnsanlığa binlerce İsmail Cem
Gerkli, İsmail Cem’in Ardından, Cem Ofset Maatbacılık, İstanbul
Güvenen, O. (2006). 2023 Dünya Dinamikleri ve Türkiye Stratejileri”
(özet): Stratejik Öngörü 2023, TASAM
Güvenen, O., M. H. Öztürk. (2006). An Analysis of Manipulated
Information and Respective Alternative Costs in Information Systems and
in Decision Making Structure, Cybernetics and Informatics Society, Vol II,
ISBN 980-6560-80-9, pp149-154, Orlando, USA
Güvenen, O. (2005). Society, Governance, Management and Leadership
Approaches in the Light of the Technological Developments and the
Information Age, Third International Symposium, Evaluation of the
Third Session, Ed. Brig.Gen. Ali Erdinç, SAREM basımevi, ISBN: 975409-339-3, s.253-267, Ankara
Güvenen, O. (2005). ICT as a Factor in Human Development, in
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 4
Perspectives on ICT and Human Development: Turkey, Boğaziçi
Univers ity and UNDP Publications, İstanbul
Güvenen, O., Ö. L. Gebizlioğlu. (2005). Bilgi, Yönlendirilmiş Bilgi, Bilgi
Toplumu ve İstatistik, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk
İstatistik Derneği ve İstatistik Mezunları Derneği, Ankara
Güvenen, O. (2003). Some
Comments on the Decision-Making
Structures, Accountability, Globalization and the Limits to Growth,
Conference on Statistics, Science and Public Policy, Volume VII,
Chapter4, Ed. A.M. Herzberg and R.W. Oldford, ISBN: 1-55339-027-X,
Queen’s University, Kingston
Güvenen, O., S.Babür. (2003). Information Systems for Strategic Planning
and its Socioeconomic Impacts, in 7th World Conference on
Systemics, Cybernetics and Informatics Proceedings, International Institute
of Systems Analysis and Cybernetics, Orlando, USA
Güvenen, O. (2003). Bilim Metodolojisi, İstatistik ve Karar Süreçleri,
3. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk İstatistik Derneği ve İstatistik
Mezunları Derneği, Ankara
Güvenen, O. (2002). Structures
décisionnelles,
les téchnologies,
la mondialisation, l'éducation et la société du savoir, Les mémoires et
les Savoirs, Rencontres de Versailles, Paris
Güvenen, O. (2002). Ulus Devlet ve Küresel Düzeyde Bigi Sistemleri,
İstatistik Alt Yapıları
ve Karar Süreçleri, 107’nci Yıl Konferansları,
Harita Genel Komutanlığı Matbaası, Ankara
Güvenen, O. (2002). Türkiye’nin Etrafında Barış Kuşağı Oluşturulması İçin
Ekonomik İşbirliği Konularında Uygulanması Gereken Politikalar,
Türkiye’nin Etrafında Barış Kuşağı Nasıl Oluşturulur?, Harp
Akademileri Basım Evi, İstanbul
Güvenen, O. (2001). Bilişim Toplumu ve Çoğulcu, Katılımcı Demokrasi,
Bilişim Toplumuna Giderken, Türkiye Bilişim Derneği Yayını, Ankara
Güvenen, O. (2000). Où va le Monde de l’Internet: techniques et économie,
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 5
dans le Monde en Communication, Rencontres de Versailles, Paris
Güvenen, O. (1999). Dünyanın Ekonomik Yapılanmasında Türkiye’nin yeri
ve Önemi, 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye’nin Genel Vizyonu,
Politikası ve Stratejisi, Harp Akademileri Komutanlığı, Ankara
Güvenen, O. (1999). Türkiye’nin Orta ve Uzun Dönem Stratejik Hedefleri:
TC 2007-15, TC 2017-9 Genel Yorumlar, Devlet Planlama Teşkilatı
Yayını, PP:104, Ankara
Güvenen, O. (1999). Küreselleşme Sürecinde, Zaman Dinamiğinde,
Teknoloji Yönetimi Stratejileri, Proje Yönetimi Ulusal Kongresi Bildiriler
Kitabı, ed. G. Altay ve A. P. Karaosmanoğlu, Boğaziçi Matbaası, İstanbul
Güvenen, O. (1999). Globalization and Country Interaction and Conflict
Preventation, How to ride the Global Wave: Avoding Crisis and
Wars, Building Common Projects, The Club of Rome and the Black Sea
University Foundation, pp 105-122, ISSN 1454-7759, Bucharest
Güvenen, O. (1998). Commerce et investissement, stabilization
économique et réformes structurelles dans les Etats Membres, COMCEC,
İstanbul
Güvenen, O. (1998). Intra-OIC Trade
and Investments, Economic
Stabilization and Structural Reforms in Member Countries, COMCEC,
İstanbul
Güvenen, O. (1998). Some Comments and Suggestions Concerning the
Statistical Infrastructure and Regional Information System in the Black Sea
Economic Co-operation Countries, in LINK 1991-1992, ed. By B. G.
Hickman and L.R. Klein, World Scientific, Singapore
Güvenen, O. (1998). The Emerging Information Society: A Political
Challenge, in Kuru, S. (ed.), Proceedings of Euro Med Working
Conference, Policies and Strategies for Euro-Mediterranean Information
Society, Turkish Informatics Foundation in cooperation with European
Commission, İstanbul
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 6
Güvenen, O. (1998). Preface to Financial Markets of Turkey: DevelopmentStructure-Future Prospects, in Financial Markets of Turkey: DevelopmentStructure-Future Prospects, IDE, İstanbul
Güvenen, O. (1997). Comments on the Quality of European Business
Statistics, in Economic Statistics, Accuracy, Timelines and Relevance,
Papers
and Proceedings from an
ISI-EUROSTAT-BEA
Conference (September 9-11, 1996 in Washington D.C.), ed. By Z.
Kenessy, US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis,
Washington D.C.
Güvenen, O. (1995). Comments on Employment, Unemployment and
Wages in Turkey, in Bulutay, T., Employment, Unemployment and Wages
in Turkey, International Labor Organisation, SIS Printing Division, Ankara
Güvenen, O., and Aktaş, Z. (1995). State Institute of Statistics of Turkey
and Quality Managemet”, Ninth World Productivity Congress, New
Visions and Strategies for the Next Century: People, Technology and
Productivity, vol. 1, National Productivity Center of Turkey, Ankara
Güvenen, O., Koçberber, E. (1994). Türkiye’de Tarıma Dayalı İmalat
Sanayi, Gümrük Birliği ve Türk Gıda Endüstrisi, Şafak Matbaası, Akdeniz
Üniversitesi, Antalya
Güvenen, O., Aktaş, Z., H.M. Aral. (1994). DİE’nin Ulusal Bilgi Sistemi ve
İstatistik Altyapısı Geliştirme Çalışmaları, Türk Bilişim Derneği, İstanbul
Güvenen, O. (1994). Statistical and Information System Infrastructure of
Turkey:An International Comparative
Analysis, presented to
the International Meeting on “The New Technologies of
Communication and Sociocultural Transformation of Middle Europe,
Turkey and her Neighbors”, organizedby
Centre
National de la
Recherche Scientifique, Paris- Commission of the European
Communities, DG XIII, Brussels, March, Antalya
Güvenen, O. (1993). A Statistical Presentation of the New and Emerging
Trends in Turkish-EU Cooperation: with Specific Reference to
Customs Union, in Patterns for Growth : New Trends in EC-Turkish
Cooperation, Forum Europe, pp. 155-220, Brussels. (with the Preface by
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 7
Etienne Davignon)
Güvenen, O. (1993). Karar Sistemleri Kapsamında Sanayii-Bilim-Teknoloji
Stratejileri İstatistik Alt Yapısı ve Ulusal Bilgi Sistemi, TMMOB 1993
Sanayi Kongresi Kamu Sektöründe Devletin Rolü : KİT’ler,
Değerlerdirme, Öneriler ve Özelleştirme, ISBN: 975-398-098-5, Ankara
Güvenen, O. (1992). UNDP’s Human Development Report: A Statistician’s
View, Report on the First National Human Development Conference,
UNDP, Ankara
Güvenen, O. (1992). Bir İstatistikçi Gözüyle: UNDP İnsanca Gelişme
Raporu, İnsanca Gelişme Birinci Türkiye Konferansı, UNDP, Ankara
Güvenen, O. (1992). Türkiye Nüfus Yapısı ve Nüfus-Çevre Etkileşimi,
Dünya Nüfus Günü, UNFPA ve Türkiye Çevre Vakfı, s.93-147, Ankara
Güvenen, O. (1991). Ulusal Bilgi Sistemi Kapsamında Türkiye Sanayi
İstatistikleri, 1991 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, pp: 326-337,
TMMOB, Ankara
Güvenen, O., Walter C. Labys & Jean-Baptiste Lesourd (eds.). (1991).
International Commodity Market Models: Advances in Methodology
and Applications, (with the Introductory Chapter by Lawrence R.
Klein, Nobel Laureate), Chapman and Hall, London
Güvenen, O., Walter C. Labys, & Jean-Baptiste Lesourd (eds.). (1991).
Politiques économiques et marchés internationaux de matières premièresanalyses économetriques (avec le chapitre introductif par Lawrence R.
Klein, Nobel Laureate), Economica, Paris
Güvenen, O. (1991). Population Structure of Turkey Based on Recent
Statistical Data, State Institute of Statistics, Ankara
Güvenen, O. (1991). Marching in Stride with the EC: A Statistical
Presentation of the Turkish Case, in Turkey and the European Community,
Forum Europe, pp. 191-241, (Preface by Emile Noel, Honorary Secretary
General of the European Communities), Brussels
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 8
Duru, Gérard, Güvenen, O. (1990),. Econométrie de la Santé, Actes du
Colloque International d’Econométrie Appliquée, organisé par
l’Organisation Mondiale de la Santé, CNRS- Groupement Scientifique
Santé – l’Université de Lyon, Institut National de la Statistique, Ankara,
Association d’Econométrie Appliquée, Paris
Güvenen, O. (1990). Yirmibirinci Yüzyıl ve Türk Uygarlığı ‘İkinci
Model’ Üzerine Düşünceler, 2. Milli Kültür Şurası Bildirileri, Cilt 1,
T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara
Güvenen, O. (ed). (1988). International Commodity Market Models and
Policy Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston
Artus, P., Güvenen, O. (eds.). in collaboration with F.Gagey.(1986).
International
Macroeconomic Modelling for Policy DecisionsAdvanced Studies in
Theoretical and Applied
Econometric 5
Martinus
Nijhoff Publishers-Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
Boston
Güvenen, O. (1986). International Macroeconomic Modelling for Policy
Decision : Some Proposals, Artus, P., Güvenen, O. (eds) in International
Macroeconomic Modelling for Policy Decisions, Martinus Nijhoff
Publishers- Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston
b. Articles and Research Papers : pp 9-29
Güvenen, O., (2014), “Big Data, Databases and Decision Systems
Interactions”, presented at the Institute of Operations Research and the
Management Sciences Annual Meeting 2014, INFORMS, November 10,
2014, San Francisco.
Güvenen, O., (2014), “Knowledge, Data, Information Error Margins and
Information Distortion Interactions”, Conference on Statistics, Science and
Public Policy, Queen’s University, April 22, 2014, Kingston.
Güvenen, O., (2014), “Bilim ve Dünya Dinamikleri”, Atatürk Üniversitesi
Fahri Doktora Töreni, 17 Nisan 2014, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 9
Güvenen, O., (2014), “World Dynamics, Global and Regional Changes in
the Countries along the Silk Road”, presented at the 5th Annual Convention
of Eurasian Silk Road Universities Consortium (ESRUC)”, 25 June 2014,
Mongolia National University, Mongolia
Güvenen, O., (2013), “World Dynamics, Global Wealth and Income
Distribution”, presented at the 4th Annual Convention of Eurasian Silk
Road Universities Consortium (ESRUC), 1 November 2013, Institute of
Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, Hindistan
Güvenen, O., (2013), “Anticipative Analysis, Information Systems and
Social Responsibility Driven Decision Analysis”, presented at the Institute
of Operations Research and the Management Sciences Annual Meeting
2013, INFORMS, 4 October 2013, Minneapolis.
Güvenen, O., (2013), Service Science, Human Resources, Information
Systems and Information Distortion”, presented at the Institute of
Operations Research and the Management Sciences Annual Meeting 2013,
INFORMS, 7 October 2013, Minneapolis.
Güvenen, O., (2013), “Doğu Anadolu Yazılım Üssü”, 17. İktisat
Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, 24 Ekim 2013, Erzurum.
Güvenen, O., (2013), “Information Distortion Impacts on Statistical
Inference”, 8th International Statistics Congress, Turkish Statistical
Association, 28 October, 2013, Antalya.
Güvenen, O., (2013), “Bilim, Bilimlerarası Metodoloji, Kompleks
Sistemler, Nanoteknoloji ve Küresel Dinamikler”, Gedik Üniversitesi, 30
Eylül 2013, İstanbul.
Güvenen, O. (2013), “Professor Yalçın Tuncer’s Contribution to Official
Statistics”, Journal of Statistical Research, Editor: Fetih Yıldırım, Volume:
10 Number: 01, ISSN: 1303-6319, TUIK, Ankara
Güvenen, O. (2013), “Nanotechnology and World Dynamics Interactions”,
9th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-9), Atatürk
University, 24-28 June 2013, Erzurum, Turkey.
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 10
Güvenen, O. (2013), “World Distribution of Wealth and Its Impacts on
Equality and Global Stability”, Conference on Statistics, Science and Public
Policy, Queen’s University, 18 April 2013, Kingston.
Güvenen, O. (2013), “Mathematical Complexity, Chaos, and the Impact of
Information Distortion on Decision Systems in Social Sciences”, Impact of
Science and Technology on Society and Economy Conference, World
Academy of Arts and Science (WAAS), 5 March, 2013, Trieste, Italy.
Güvenen, O. (2012). “Impact of Minimizing Data Error Margins and
Distortion” presented at the Institute of Operations Research and the
Management Sciences Annual Meeting 2012, INFORMS, 17 October,
2012, Phoenix, Arizona.
Güvenen, O. (2012). “Mathematical Complexity and Chaos in Social
Sciences”, (invited paper), International Chaos, Complexity and Leadership
Symposium (iccls 2012), Hacettepe University, Ankara
Güvenen, O. (2012). “Dünya ve Türkiye Dinamikleri Kapsamında Bilim,
Teknolojiler, Bilgi Sistemleri ve Karar Sistemleri Etkileşimi”, Gedik
Üniversitesi, İstanbul
Güvenen, O. (2012). “Dünya Dinamikleri, Bilgi Sistemleri ve Şirketler
Kapsamında Karar Sistemleri”, TÜSİAD, İstanbul, Türkiye, Aralık 2012
Güvenen, O. (2012). “Prof. Dr. Öztaş Ayhan’ın Resmi İstatistiklere
Katkıları”, Davetli Konuşmacı, İstatistik Çalıştayı, Ortadoğu Teknik
Üniversitesi İstatistik Bölümü, Ankara
Güvenen, O. (2012). “Statistics as Fundamental Science, World Dynamics
and Decision Systems”, Middle East Technical University (METU),
Statistics Department, Ankara
Güvenen, O. (2012). ”Interactions of World Regional Dynamics and the
Role of Universities as a Catalyst” (Keynote Lecture), 1st Winter
Summit of Anatolian Summit (WISAS) Under the Auspices of Silk Road
Universites, Consortium Collaborative Projects on Tourism, Sports,
Bio-Diversity and Global Changes, February 23 – 26, 2012, Atatürk
University, Erzurum,
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 11
Güvenen, O. (2012). “Dünya Dinamikleri, Türkiye Stratejileri ve Karar
Sistemleri”, Atatürkçü Düşünce Derneği, Frankfurt
Güvenen, O., (2012), “Türkiye Milli Gelişme Stratejisi ve Kalkınma
Planları”, January, 10, 2012, Milli Güvenlik Akademisi, Ankara
Güvenen, O. (2011). İstatistik Bilimi, Etik, Dünya Dinamikleri, Bilgi
Tahrifatı ve Karar Sistemlerine Etkileri. (Statistical Science, Ethics, World
Dynamics, Information Distortion and Their Effects on Decision Systems),
İstatistik Araştırma Dergisi (Journal of Statistical Research), Cilt: 08,
Sayı:02 (Ekim 2011 Özel Sayısı), Sayfa: 1-12, ISSN: 1303-6319
Güvenen, O. (2011). “Modernleşme Stratejisi, Globalleşme, Dünya
Ekonomisinde Gelişme ve Gelecek”, Modernization Policy: New Economic
and Social Challenges, Baku
Güvenen, O. (2011). “Türkiye Milli Kalkınma Stratejisi ve Planları”,
Milli Güvenlik Akademisi, Ankara
Güvenen, O. (2011). “Zihin ve “Gelecek Fikri””, Gazi Üniversitesi, Ankara
Güvenen, O. (2011). “Dünya Dinamikleri, Türkiye Stratejileri ve Karar
Sistemleri, Bilkent Üniversitesi, Ankara
Güvenen, O. (2011). “Opening Session, Keynote Speaker”, “ICT, Data
Knowledge, Information Management and Productivity Growth”,
Applied Econometrics Association International Conference (AEA),
December, 1-2, 2011, Luxembourg
Güvenen, O. (2011). Chairman of the Session on “Prospective of the Digital
Society” and paper presentation on “Towards a Digital Society:
Quantitative Analysis”, Applied Econometrics Association International
Conference (AEA), December, 1-2, 2011, Luxembourg
Güvenen, O. (2011). “The Club of Rome” Annual Meeting, Chairman of
the Session on “Economics: Beyond the Shortcomings of Today’s
Markets”, The Club of Rome Annual Meeting, November 10, 2011, New
Delhi
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 12
Güvenen, O. (2011). “Economics: Beyond the Shortcomings of Today’s
Markets”, The Club of Rome Annual Meeting, November 10, 2011, New
Delhi
Güvenen, O. (2011). “Türkiye’de İnsan Sermayesi, Sosyal Sermaye ve
Uluslararası Mukayese”, Global İlişkiler Forumu (GIF), 14 Ekim 2011,
İstanbul
Güvenen, O. (2011). “Colombia University, Colombia Global Centers”,
1 Kasım 2011, İstanbul
Güvenen, O., (2011), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Toplantısı, 7
Ekim 2011, İstanbul
Güvenen, O. (2011). “Prof. Dr. Yalçın Tuncer’in Resmi İstatistiklere
Katkıları”, ODTÜ Sempozyumu, 20 Ekim 2011, Ankara
Güvenen, O. (2011). “Media Studies
and Communication:
Research, Approach and Econometric Analysis”, Opening Speech, Applied
Econometrics Association (AEA) 101.th International Conference”, July
2011, Porto
Güvenen, O. (2011). “Future of Numerical Society Discussion Paper”,
Applied Econometrics Association (AEA) Conference, July 2011, Porto
Güvenen, O. (2011). “Teknokent ve Sanayii Üniversite İşbirliğinin
Başarısı”, Milli Güvenlik Akademisi, 13 Haziran 2011, Ankara
Güvenen, O. (2011). “Teknoloji ve Bilgi Yönetimi”, Milli Güvenlik
Akademisi”, 8 Haziran 2011, Ankara
Güvenen, O. (2011). “Türkiye’nin Dinamikleri ve Nanoteknoloji”, Milli
Güvenlik Akademisi, 18 Mayıs 2011, Ankara
Güvenen, O. (2011). “Açılış Konuşması”, 7. Uluslararası İstatistik
Kongresi, Türk İstatistik Derneği, 28 Nisan-01 Mayıs 2011, Antalya
Güvenen, O. (2011). “Risks, Rights and Regulations”, Conference on
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 13
Statistics, Science and Public Policy, Queen’s University, Kingston.
Güvenen, O. (2011). “Karar
Sistemleri”, Hacettepe
İktisat Fakültesi, 3 Mart 2011, Ankara
Üniversitesi,
Güvenen, O. (2011). “Dünya Dinamikleri, Teknolojiler, Türkiye
Stratejileri, Etik ve Karar Sistemleri”, Turgut Özal Üniversitesi, 17 Şubat
2011, Ankara
Güvenen, O. (2010). “Information Distortion and Its Impact on Decision
Systems”, presented at the Institute of Operations Research and the
Management Sciences Annual Meeting 2010, INFORMS, 9 November,
2010, Austin, Texas
Güvenen, O. (2010). “Information
Systems,
Security
and
Information Distortion Impacts
on
the Socio-Economic
Structures”, International Symposium on Computation in Science and
Engineering, Gediz University, İzmir
Güvenen, O. (2010). “İstatistik Bilimi, Etik, Dünya Dinamikleri, Bilgi
Tahrifatı ve Karar Sistemlerine Etkileri”, ODTÜ, İstatistik Sempozyumu,
Ankara
Güvenen, O., (2010), Dünya Dinamikleri, Teknolojiler, Türkiye Stratejileri
ve Stratejik Planlama, Milli Güvenlik Akademisi, 25 Mayıs 2010, Ankara
Güvenen, O. (2009). “Impacts of Nanoscience and Nanotechnology on
Socio-Economic Phenomena “, The Club of Rome Annual Meeting, June,
2009, Rome
Güvenen, O. (2009). “Dünya-Türkiye Dinamikleri ve Stratejik Planlama”,
Milli Güvenlik Akademisi, 1 Aralık 2009, Ankara
Güvenen, O. (2009). “Dünya Dinamikleri, Teknolojiler ve Türkiye
Stratejileri”, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Ofisi, Bilkent Üniversitesi,
10 Aralık 2009, Ankara
Güvenen, O. (2009). “Internet-Use and Impact - Quantitative and
Econometric Analysis”, Applied Econometrics Association Conference,
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 14
(President of the Applied Econometrics Association), November 5-6, 2009,
Marseille
Güvenen, O. (2009). “Transdisciplinarity in Decision Sciences: A
Discourse on Polymath Methodology”, presented at the Institute of
Operations Research and the Management Sciences, INFORMS, 12-16
October 2009, San Diego
Güvenen, O. (2009). “Some Comments on World Dynamics, Science
Methodology, Fuzzy Systems, Statistics, Econometrics and Information
Systems”, 1st Fuzzy Systems Symposium, TOBB University of Economics
and Technology, October 1-2, 2009, Ankara
Güvenen, O. (2009). “Nanoteknolojilerin Toplum ve Ekonomi
Dinamiklerine Etkisi”, 26. Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, 24-27 Eylül
2009, Bodrum
Güvenen, O. (2009). "Dünya Dinamikleri, Türkiye Stratejileri ve
Planlama", Milli Güvenlik Akademisi, Bilkent Üniversitesi, Dünya
Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 15 Haziran
2009, Ankara
Güvenen, O. (2009). "Bilim Metodolojisi, İstatistik, Ekonometri ve
Bilgi Sistemleri Kapsamında Bazı Yorumlar", “10. Ekonometri ve
İstatistik Sempozyumu”, Atatürk Üniversitesi, 28-29 Mayıs 2009,
Erzurum, Bilkent Üniversitesi, Dünya Sistemleri Ekonomileri ve Stratejik
Araştırmalar Enstitüsü, Ankara
Güvenen, O. (2009). "Dünya Dinamikleri, İstatistik, Ekonometri, Bilgi
Sistemleri, İş Dünyası ve Karar Sistemleri Etkileşimi", “Türkiye
İstatistik Günü”, Türkiye İstatistik Kurumu, Dokuz Eylül
Üniversitesi,Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 7 Mayıs 2009, İzmir,
Bilkent Üniversitesi, Dünya Sistemleri Ekonomileri ve Stratejik
Araştırmalar Enstitüsü, Ankara
Güvenen, O., M.H. Öztürk. (2008), "Transdisciplinarity in Decision
Sciences: A Discourse on Poly-Math Renaissance Man Methodology”,
presented at the Institute of Operations Research and the Management
Sciences, INFORMS, Washington
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 15
Güvenen, O. (2008). “Socio Economic Impacts of Nanotechnology and
Value Added in the World and in Turkey”, presented at Faculty of
Materials Science and Nanotechnology Graduate Seminar, Bilkent
University, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research,
Ankara
Güvenen, O., M. H. Öztürk. (2007). “Information Distortion in Decision
Support Systems and Respective Alternative Costs in Decisions Making
Structures”, presented at the Institute of Operations Research and the
Management Sciences, INFORMS, Seattle
Güvenen, O., M.H. Öztürk. (2007). “Impacts of Nanotechnology on SocioEconomic Structures from an Operational Perspective”, presented at the
Institute of Operations Research and the Management Sciences, INFORMS,
Seattle
Güvenen, O. (2007). “Use and Abuse of Statistics”, OECD World Forum
on Statistics, Knowledge and Policy, İstanbul
Güvenen, O. (2007). “Millenium Development Goals, Cities and Decision
Systems”, 4th World Mayor’s Summit, İstanbul
Güvenen, O. (2007). “Dünya
Dinamikleri, Türkiye
ve AB Entegrasyonu”, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara
Stratejileri
Güvenen, O. (2007). “KİT’lerin Türk Ekonomisi İçerisindeki Yeri”, Milli
Güvenlik Akademisi, Ankara
Güvenen, O. (2007). “Güvenliğin Yeni Boyutları ve Uluslararası Örgütler”,
Genelkurmay
Başkanlığı, Harp Akademileri Uluslararası
Sempozyumu, Ankara
Güvenen, O. (2007). “Dünya Dinamikleri ve Türkiye Stratejileri
Kapsamında Nanobilim ve Nanoteknolojilerin Türkiye’ye Sağlayabilieceği
Katma Değerler”, NANOTR III, Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı,
"Savunma, Sağlık ve Tekstil Panelleri" Açılış Konuşması, Bilkent
Üniversitesi, Ankara
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 16
Güvenen, O. (2007). “Interacciones económicas entre la Unión Europea y
Turquía: Observaciones y predicciones sobre dinámicas y estrategias para
el período 2005-2015-2025”, Revista CIDOB d’afers
Internacionals,Octubre- Novembre 2007, ISSN 1133-6595, pp 69-79,
Barcelona
Güvenen, O. (2006). “Türkiye Dinamikleri ve Stratejileri”, Boğaziçi
Üniversitesi Mezunları Derneği, İstanbul
Güvenen, O. (2006). “Economic Intercations Between the European Union
and Turkey: Some Comments and Applications on 2005-2015-2025
Dynamics and Strategies”, DSEE, Institute of World Systems, Economies,
and Strategic Research, Bilkent University, Ankara
Güvenen, O. (2005). “Growth, Investments and the Council of Europe
Development Bank”, Industrial Development Bank of Turkey (TSKB),
55th Anniversary Conference, İstanbul
Güvenen, O. (2008). Speech by Professor Orhan Güvenen, 171th meeting
of the Executive Board of UNESCO, April 2005, Paris
Güvenen, O. (2005). “Bilim Metodolojisi, Teknolojiler ve Karar
Süreçleri”, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Konferansi, İstanbul
Güvenen, O. (2005). “Interactions Between the Decision Making
Structures, Science, Millenium Development Goals and the UNESCO”,
The Basic Sciences:
The Science
Lever For Development,
UNESCO General Conference, Ministerial Round Table, October, 2005,
UNESCO, Paris.
Güvenen, O. (2004). "ICT: An Exponential Productivity Growth
Factor”, Institute of World Systems, Economies, and Strategic
Research, Bilkent University, Ankara
Güvenen, O. (2004). “Karar Süreçleri ve İdeolojiler”, Doğu Batı Düşünce
Dergisi, Kasım-Aralık-Ocak 2004, No: 30, Cilt II, pp. 261-273.
Güvenen, O. (2003). “Türkiye 1 Ocak 1981'de 'Avrupa Ekonomik
Topluluğu' Üyesi Olabilir miydi?” Doğu Batı Düşünce Dergisi, AğustosPartial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 17
Eylül-Ekim 2003, pp. 289-294.
Güvenen, O. (2002). “The Council of Europe Development Bank and
Migration Flows: Activity and Elements of Reflection”, 7th
Conference of Ministers Responsible for Migration Affairs, September
2002, Helsinki
Güvenen, O. (2001). “Türkiye Ekonomisi ve Zaman Dinamiğinde
Sosyal Sermaye Eksikliği Kapsamında Bazı Yorumlar”, Doğu Batı
Düşünce Dergisi, Kasım-Aralık-Ocak 2001-02, pp. 79-84.
Güvenen, O. (2000). “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Bilim ‘Bilanço
1923-1998’ Ulusal Toplantısı Genel Değerlendirme Paneli, Tartışma ve
Katkılar”, Türkiye Bilimler Akademisi, Mart 2000, sayfa 185-188, Ankara
Güvenen, O. (2000). “The Emerging Information Society: A
Political Challenge”, Perceptions, March-May 2000, pp. 22-43.
Güvenen, O. (2000). “The Interaction Between Econometrics, Information
Systems and Statistical Infrastructures: Anticipation and Comparative
Analysis in a Decisional Structure”, Journal of the Turkish Statistical
Association, Volume: 3, Sayı: 1-2, 2000, pp.47-57.
Güvenen, O. (1999). “Türkiye Ekonomisi ve Zaman Dinamiğinde
Sosyal Sermaye Eksikliği Kapsamında Bazı Yorumlar”, Doğu Batı
Dergisi, sayı: 17, pp: 81-87, Ankara
Güvenen, O. (1999), “Turkey’s Medium and Long-Term Strategic
Objectives”, Perceptions, Vol. IV, n. 4, December 1999-February 2000,
pp.7-20.
Güvenen, O. (1999). “Küresel Sistem, Türkiye’nin Orta ve Uzun
Dönem Stratejik Hedefleri”, TBD Bilişim Dergisi, TBD 16. Bilişim
Kurultayı, Eylül 1999, Sayı 71, pp. 26-32.
Güvenen, O. (1999). “Türkiye’nin
İktisadi
Konumu
ve
Beklentileri (Prof.Dr.Ömer Celal Sarc Anısına)”, XXIV. İktisatçılar
Haftası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti,
İktisat Dergisi, Haziran- Temmuz 1999, Sayı : 390-391.
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 18
Güvenen, O. (1999). “21. Yüzyılda Türkiye ve Küresel Boyutta Teknolojik,
Demografik, Ekonomik ve Sosyal Yapıda Yönelimler”, 8. Ulusal
Kalite Kongresi, İstanbul.
Güvenen, O. (1999). “Economic Aspects and Relations with the European
Union”, USA and Greece, Ditchley, Oxford.
Güvenen, O. (1999). “Turkey’s Medium and Long Term Strategic
Objectives”, Newspot No: 16, 20 – 22, July – August 1999
Güvenen, O. (1999). “2000 Yılı Problemi Ulusal Eylem Planı Projesi
Kapsamında Yapılan Çalışmalar”, DPT, Ankara
Güvenen, O. (1999). “Information Society and Strategic Issues in the 21th
Century”, IAOS & DGINS Conference 1999 “Statistics, A Challenge for
the Future” The Hague, May, 1999, Netherlands
Güvenen, O. (1999). Türkiye ve Dünya 21’inci Yüzyıl Stratejileri
Kapsamında Bilim, Mart 1999, Ankara
Güvenen, O. (1999). “2000 Yılı Problemi ve Ulusal Eylem Planı
Çalışmaları ”, Bilgi Platformu, Mart 1999, İstanbul
Güvenen, O. (1999). “Technology Driving Change and Its Impact to
the Society”, World Symposium on Network Media the Global Information
Society International Seminar Plato: Towards a Single Model? Palais des
Conges – Futuroscope, March, 1999, France
Güvenen, O. (1999). “Country Optimality and University - Private Sector Government Interactions”, XI th
ATAS Science and Education
Conference, George Washington University, February 1999, Washington
D.C.
Güvenen, O. (1999). “Population and Development: Some Comments and
Proposals”, The International Forum for the Operational Review and
Appraisal of Implementation of Programme of Action of the International
Conference on Population and Development (ICPD), February 1999, The
Hague
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 19
Güvenen, O. (1998). “Küreselleşme Sürecinde Bilgi Teknolojileri, Bilgi
Sistemleri ve İstatistik Altyapı Stratejileri”, Şubat 1999, Ankara
Güvenen, O. (1998). “Cumhuriyet Türkiyesi’nde ve Küreselleşme
Sürecinde Devlet Planlama Teşkilatı”, Bilanço, 1923-1998: Türkiye
Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi, ODTÜ,
Aralık 1998, Ankara
Güvenen, O. (1998). “Gayrisafi Yurtiçi Hasılada Sektörel Gelişmeler,
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, 1998, İstanbul
Güvenen, O. (1998). “21th Century Economic Dynamics: Some Comments
on Globalization and Country Interactions”, EXPO 2000 OECD Forum for
the Future Conference, on “21th Century Economic Dynamics : Anatomy
of a Long Boom” Frankfurt, December 1998.
Güvenen, O. (1998). “The Significance of Information and Communication
Technologies for the Advocacy of Population and Human
Development”, International Seminar on “ICPD Advocacy in the
Global Information & Knowledge Management Age : Creating a new
Culture”, Ankara, November 1998.
Güvenen, O. (1998). “Turkish Investments and Investment Strategy :
Government and Private
SectorResponsabilities in
Responding
to Challenges from Globalization”, TOBB and UNDP, İstanbul, November
1998.
Güvenen, O. (1998). “Financial Liberalization and Turkish Econommy”,
Finance
’98 InternationalFinance,
Banking
and Finance
Technology Conference and Rountables, İstanbul, November 1998.
Güvenen, O. (1998). “Turkish Economy, a Macroeconomic and
Political Overview : The Impact on Foreign Investment Opportunities I
in Turkey”, Emerging Markets Investor Conferences Investing and
Trading in Turkey, London, November 1998.
Güvenen, O. (1998). “A Progressive Path for the Turkish Economy” ,
Assembly of
Turkish
American Associations 19th Annual
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 20
Convetion Celebrating the 75th Anniversary of the Foundation of the
Republic of Turkey “Turkey 1923-1998: Looking to the Future”,
Washington D.C., October, 1998.
Güvenen, O. (1998). “Türkiye’nin Orta ve Uzun Dönem Stratejik Hedefleri
ve Ekonomi Yapısı”, ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Eylül
1998.
Güvenen, O. (1998). “Türkiye’nin Orta ve Uzun Dönem Yatırım Stratejileri
Kapsamında Tekstil Sektörü”, “2000’li Yıllara Doğru Tekstil
Sektörünün Yeniden Yapılanması” Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birlikleri, İstanbul, Eylül 1998.
Güvenen, O. (1998), “Rekabet Gücü ve Teknoloji Yönetimi
Konusunda Projelerin Yönlendirilmesi”, Sabancı Üniversitesi, Temmuz
1998.
Güvenen, O. (1998). “The Turkish Economy and Turkey-OECD Relations:
Current State and the Prospects”, prepared on the Occasion of the Visit of
Mr. Donald J. Johnston, Secretary-General of the Organization for
Economic Cooperation and Development, Prime Ministry State Planning
Organization, Ankara, June, 1998.
Güvenen, O. (1998). “Küreselleşme Sürecinde Bilgi Teknolojileri ve
Bilgi Sistemleri Stratejileri”, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Haziran 1998.
Güvenen, O. (1998). “Bölgesel Gelişme ve Doğu Anadolu’da
Yatırımlar”, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum, Haziran 1998.
Güvenen, O. (1998). “Türkiye’nin Orta ve Uzun Dönem Stratejik
Hedeflerinin Kapsamında Doğu Anadolu’nun Bölgesel Gelişmesi”,
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Haziran 1998.
Güvenen, O. (1998). “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Orta ve
Uzun Dönem Bilgi Teknolojileri, Bilgi Sistemleri ve İstatistik Altyapı
Stratejileri”, “9 Mayıs Türkiye İstatistik Günü”, Ankara, Mayıs 1998.
Güvenen, O. (1998). “Bilim Merkezleri ve Yaşam Boyu Öğrenme”,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Nisan 1998.
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 21
Güvenen, O. (1998). “Kamu Yatırım Projeleri ve Proje Yönetiminin Genel
Bir Değerlendirmesi”, İstanbul
Proje Yönetim
Derneği İstanbul
Teknik Üniversitesi, İstanbul, Mart 1998.
Güvenen, O. (1998). “Planning of National Education for the 21th
Century”, Xth ATAS Science and Education Conference on “Turkish
Hihger Education for the XXIst Century” Washington D.C., USA,
February, 1998.
Güvenen, O. (1998). “21. Yüzyıla Yönelik Ulusal Eğitim Planlaması”,
XXI. Yüzyılda Türk Yüksek Öğrenimi” konulu X. ATAS Bilim ve Eğitim
Konferansı, Washington D.C., USA, Şubat 1998.
Güvenen, O. (1998). “Avrupa Tek Para Sisteminin Türk Reel Kesimi
Üzerindeki Etkileri”, “Avrupa Tek Para Sistemi” TÜSİAD Semineri,
İstanbul, Mayıs 1998.
Güvenen, O. (1998). “Türkiye’nin Orta ve Uzun Dönem Stratejik Hedefleri
ve Ekonomi Yapısı”, DPT,Ankara
Güvenen, O. (1998). “Turkey’s Medium and Long Term Strategic
Objectives”, DPT, Ankara
Güvenen, O. (1998). “Asya Krizine Karşı Önlemler”, Ekonomik Forum
(TOBB), Sayı:3, Yıl 5, 10-14
Güvenen, O. (1998), Küreselleşme ve Bilgi Teknolojilerinin
Dinamiğinde Etkileri, Türkiye Bilişim Vakfı, İstanbul.
Zaman
Güvenen, O. (1998). “Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’nin Orta ve
Uzun Dönem Stratejik Hedefleri”, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Anısına,
Eskişehir Sanayi Odası’nın 30. Yıl Etkinlikleri”.
Güvenen, O. (1998). “Ülke Gelişmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının
Etkisi, Dünya Düzeyinde Bazı Uygulamalar ve Türkiye İçin Bir
Değerlendirme” İşveren, cilt : 37, sayı : 2, Kasım 1998. pp 3-5.
Güvenen, O. (1998). “Türkiye’nin Orta ve Uzun Dönem Stratejik Hedefleri
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 22
ve Ekonomi Yapısı” İktisat İşletme ve Finans, Ekim 1998, pp. 13-29.
Güvenen, O. (1998). “Turkish Economy and Turkey-EU Relations: Current
State and the Prospects”, Ankara, June,1998.
Güvenen, O. (1998). “The Impact of Information and Communication
Technologies on Society”, Perceptions, vol. II, n. 4, December 1997February 1998, pp.28-45.
Güvenen, O. (1998). “’Statistics’ Thinking and the Turkish Statistical
Association (Prologue)”, İstatistik-Journal of the Turkish Statistical
Association, vol. 1, n. 1, January 1998, pp. 1-2.
Güvenen, O. (1998). “İstatistik Düşünmek ve Türk İstatistik Derneği
(Sunuş)”, İstatistik-Türk İstatistik Derneği Dergisi, cilt 1, sayı 1, Ocak
1998, pp.2-3.
Gebizlioğlu, Ö., Güvenen, O. (1997). “Auxiliary Information in Spatial
Data Analysis”, Bulletin of the International Statistical Institute, 51st
session, vol. 57, book 2, pp. 530-532.
Güvenen, O. (1997). “Türk Ekonomisinin Gelişme Dinamikleri”, ODTÜ
İktisat Kongresi, Eylül, Ankara.
Güvenen, O. (1997). “Prospects for the Turkish Economy”,
International Congress of the European Carton Makers Association,
September, İstanbul.
Güvenen, O. (1997). “The Impact of Information and Communication
Technologies on Society”, presented to the Annual Conference of the Club
of Rome Co-organized with the Smithsonian Institution on “The Global
Information Society – How Media Will Transform Society”, October,
Washington D.C.
Güvenen, O. (1997). “Türkiye’de Ekonomik Reformlar”, TürkiyeAlmanya İşbirliği Konseyi, Kasım, İstanbul.
Güvenen, O. (1997). “Macroeconomic Characteristics of Turkey”,
Economic Strategies and Policies: The Cases of Turkey and India, İstanbul
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 23
University, December, İstanbul.
Güvenen, O. (1997). Foreword, 51st Session of the International
Statistical Institute, Papers From the Third Meeting of the Sports Statistical
Committee, İstanbul.
Güvenen, O. (1997). “Sunuş”, 19.Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti Tarihi,
Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, VII-VIII, Cilt 1.
Güvenen, O. (1996). “Sunuş, Osmanlı İmparatorluğu’nun
ve
Türkiye’nin Nüfusu 1500 –1927”, Cilt 2, Devlet İstatistik Enstitüsü,
Ankara, VII -VIII.
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1995). “Küreselleşme ve Türk Ekonomisi”, Dış
Politika Dergisi, cilt: VI, sayı : 1, Nisan, pp.131-144.
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1995). “National Information System (NIS)
Project of the State Institute of Statistics (SIS) of Turkey”, Bulletin of the
International Statistical Institute, 50th session, Vol. 56, Book 1, pp. 441443.
Güvenen, O. (1994). “National Information System and Statistical
Infrastructure Development and Policy Project of the State Institute of
Statistics of Turkey”, presented at the International Conference “NSSG in
the Year 2000”, organized by EUROSTAT and NSSG, December, Athens.
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1994). “Bilgi ve Kalite: İki Stratejik Kavram”, 3.
Ulusal kalite Kongresi, Kasım, İstanbul.
Güvenen, O., Aktaş, Z. & H.M. Aral. (1994). “Restructuring the
Infrastructure of the State Institute of Statistics of Turkey”, ISIS ’94,
LES/SEM 33/R34, May, Bratislava.
Güvenen, O., Aktaş, Z. & H.M. Aral. (1994). “DİE’nin Ulusal Bilgi Sistemi
ve İstatistik Altyapısı Geliştirme Çalışmaları”, Türkiye Bilişim Derneği
’94 Etkinlikleri, Eylül, İstanbul.
Güvenen, O. (1994). “Importance of Information Systems and Statistics in
an Interdependent World”, UNDP Development Study Programme
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 24
Roundtable on Global Exchange, ‘Change: Social Conflict or Harmony’,
Stockholm.
Güvenen, O. (1994). “Doğu Anadolu Nüfus ve Ekonomi Yapısı, İstatistik
Göstergeleri ve Gelişme Süreçleri”, Atatürk Üniversitesi, Temmuz,
Erzurum.
Güvenen, O. (1994). “National Information System and Statiscal
Infrastructure Development and Policy Project of the State Institute of
Statistics of Turkey”, OECD Group of Experts on Information and
Communication Technologies 10th Session, July, Paris.
Güvenen, O. (1994). “Statistical and Information System Infrastructure of
Turkey: An International Comparative Analysis” presented to IE 498
Seminar on Production Systems,
Bilkent
University, Department
ofIndustrial Engineering, May, Ankara.
Güvenen, O. (1994). “A Statistical Analysis of the Tourism Sector in the
Turkish Economy”, OECD Seminar on Tourism Employment, April,
Antalya.
Güvenen, O. (1994). “ Anticipation and Comparative Analysis in a
Decisional Structure : The Interaction Between Econometrics,
Information Theory, Information Systems and Statistical Infrastructures”,
in The Econometrics of Information and Telecommunications,
Proceedings from the Applied Econometrics Association, March 24-25,
Osaka, Japan, published by DULBEA, Free University of Brussels,
Brussels.
Güvenen, O. (1994). “Kamu Yönetiminde Personel Etkinliği ve
Sorunlarının Çözümü-Yorumlar ve Öneriler”,DİE, Ankara.
Güvenen, O. (1994). “A Framework Approach to Economic Development
and Peace in the Middle East Through Cooperation on Natural Resources,
Trade and Joint Ventures”, Foreign Policy, vol: XVIII, pp. 120-133.
Güvenen, O. (1994). “Türkiye Nüfus Yapısı Kapsamında Bazı
Yorumlar”, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, İstanbul
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 25
Güvenen, O. (1994). “Devlet İstatistik Enstitüsü ve Kalite Kavramı”,
Ankara.
Güvenen, O. (1994). “Çarpıklık Sözlü Kültürden yazılı Kültüre Geçişle
Başlıyor”, 19. İktisatcılar Haftası, İç / Dış Göç Ekseninde Kimlik Sorunları,
İktisat Dergisi, Sayı 35, 84 –86
Güvenen, O. (1993).”Yirmibirinci Yüzyıl ve Türk Uygarlığı: İkinci Model
üzerine Düşünceler”, Kültür, Sayı: 101, 34 –3 8.
Güvenen, O. (1993). Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık Sonrası
Ekonomik Gelişmeler ve Kalkınma Stratejileri, Avrasya Ekonomik
İşbirliği Konferansı, TIKA, Yayın No 8 ss. 40-45, Ankara, T.C Dışişleri
Bakanlığı.
Güvenen, O. (1993). “Marching in Stride with the EC: A Statistical
Presentation of the Turkish Case”, Foreign Policy, vol: XVII, no: 1-2, pp.
67-111.
Güvenen, O. (1993). “The Interaction Between Econometrics, Information
Systems and Statistical Infrastructures: Anticipation and Comparative
Analysis in a Decisional Structure “, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 1, sayı: 1.
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1993). “Ulusal Bilgi Sistemi ve Devlet İstatistik
Enstitüsü Projesi”, Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik Derneği, Devlet
İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu 93, Kasım, Ankara.
Güvenen, O. (1993). “The Development of an Economic Independence
Framework for the Middle East and the Peace Water Pipeline” ,
Bilkent University, Ankara.
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1993). “Küreselleşme Sürecinde İstatistik
Altyapıları ve Bilgi Sistemi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, Temmuz, İstanbul.
Güvenen, O., Gebizlioğlu, Ö. (1993). “Küreselleşme Sürecinde İstatistik
Altyapıları ve Bilgi Sistemi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, Temmuz, İstanbul.
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 26
Güvenen, O. (1993). “Yeni Bağımsız Türk Cumhuriyetleri İstatistik
Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Konusunda Bazı Düşünce ve Öneriler”,
Avrasya Ekonomik İşbirliği Konferansı Mayıs, Ankara.
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1993). ‘”Status Report of the Turkish National
Focal Center and the Sectoral Nodes”, OICIS-NET Project Meeting,
Islamic Development Bank, Jeddah.
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1993). “Globalization and Information System”,
State Institute of Statistics, Ankara. December 17, 2012
Güvenen, O., Aktaş, Z. (1992). ”2000’e Doğru İktisadi Eğilimler ve
Türkiye”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 56. Kuruluş Yılı, Aralık,
İstanbul.
Güvenen, O. (1992). “Yirmibirinci Yüzyılda Ekonomi, Jeostrateji, Kültür,
Tarih, Uygarlık ve Bilim Etkileşimi”, 2000’li Yıllarda Mühendislik
ve Mimarlık Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran, İstanbul.
Güvenen, O. (1992). “1990’larda Türkiye Nüfus Yapısı ve Nüfus
Kentleşme Etkileşimi” T.C. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği,
Nüfus, Konut ve Belediye Politikaları Semineri, Mayıs, İstanbul.
Güvenen, O. (1992). “1990’larda Türkiye Nüfus Yapısı ve Nüfus
Kentleşme Etkileşimi”, 17. İktisatçılar Haftası: Değişen Dünya,Türkiye ve
On Yıllar-Uzun Dönemli Nüfus, Kentleşme ve Konut Politikaları Semineri,
İstanbul.
Güvenen, O. (1992). “The Peace Water Pipeline: A Framework Approach
to Economic Development and Peace in the Middle East Through
Cooperation on Natural Resources, Trade and Joint Ventures”, The GIF –
Project LINK Study Meeting, Bilkent University, Ankara.
Güvenen, O. (1992). “Turkey in the 1990s; A
Demographic and
Economic Structure“, North Atlantic Assembly Sub-Committee
Members,Ankara.
Güvenen, O. (1992). “A Demographic and Socio – Economic Structure of
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 27
Turkey in the 1990’s and Its Prospects for the Future’, the American –
Turkish Friendship Council, Washington, D.C.
Güvenen, O. (1992). “A Socio-Economic Profile of the Turkish Population:
Some Comments”, Business International’s 10th Annual Roundtable,
Ankara.
Güvenen, O. (1992). “İktisat Söyleşileri”, İktisat İşletme ve Finans, cilt: 7,
sayı: 70.
Güvenen, O. (1992). “The 21th Century and the Turkish Civilization :
Reflections on ‘The Second Model”, Turkish Review Quarterly Digest, vol:
6, n0: 30, pp. 17-22.
Güvenen, O. (1992). “Some Comments and Suggestions Concerning the
Statistical Infrastructure and Regional Information System in the Black Sea
Economic Co-operation Countries”, Statistica, Vol: 34, No: 6, pp. 38-54,
Sofia.
Güvenen, O. (1992). “Interaction économetrie et systemes d’information et
infrastructure statistique: anticipation et analyse comparative dans une
structure decisionnelle”, XXVII th International Conference, Applied
Econometrics Association, Econometrics of Europe 2000, Brussels.
Güvenen, O. (1992). “Some Considerations and Suggestions Conccerning
the Statistical Infrastructure and Regional Information System in the Black
Sea Economic Co-operation (BSEC) Countries”, Project LINK, Ankara.
Güvenen, O. (1992). “The Role of Information Systems in the Global
Context,their Role within the Middle East and an Analysis of the Level of
Economic Interdependency in the Middle East”, The GIF Meetings,
Bilkent University, Ankara.
Güvenen, O. (1992). “The 21st Century and the Turkish Civilization:
Reflections on ‘The Second Model’ “, Turkish Review Quarterly Digest,
Vol.6, No.30, Winter 1992, 17 –22.
Güvenen, O. (1991). “Ulusal Bir Bilgi KapsamındaTürkiye Sanayi
İstatistikleri”, TMMOB 1991 Sanayi Kongresi, Ankara
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 28
Güvenen, O. (1991). “Some Comments on the Specification Methodology
of Social and Economic Phenomena”, International Statistical Institute,
48th ISI Session, Vol 55, Book 1, Cairo.
Güvenen, O. (1991) “A Statistical Presentation of Turkey in the 1990s: A
Socio-Economic, Geo-Political and Cultural Approach”, İstanbul.
Güvenen, O. (1991). “DİE Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi Çalışmaları ve
Bir Öneri: Türkiye Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi”, DİE,Ankara.
Güvenen, O. (1990). “Human Development Imperatives and Transition to
Market Oriented Development”, UNDP Roundtable on Global
Development Challenges, Antalya.
Güvenen, O. (1990). “Discours lors de la Cérémonie d’Ouverture de
la Réunion Commune du Fonds du Conseil de l’Europe en Turquie”, 4
Juin, Antalya.
Güvenen, O., Uygur, E. (1990). “Eastern and Mediterranean Countries:
Development and prospects with Specific Reference to Turkey”, Project
LINK Meeting, New York.
Güvenen, O. (1987). “Intégration de la Turquie à la Communauté
Européenne: Une analyse du coût altenatif à la communauté Economique
Européenne de la non-intégration”, Université de Paris IX, Paris.
Güvenen, O., B. Piganiol. (1984). “Modelisation internationale sous
contrainte des modèles de produits et des modèles financiers”, CEPRI,
Université de Paris IX-Dauphine, U.E.R. Sciences des Organisations, Paris.
Güvenen, O. (1980). “Les Enseignement que l’on peut tirer de l’expérience
des pays de l’O.C.D.E. en ce qui concerne l’évolution des consommations
alimentaires dans les pays en voie de developpement”, l’EHESS, Université
de Paris, Sorbonne, Paris.
Güvenen, O., B. Piganiol. (1980). “Specification des modèles d’analyses et
d’exploration des strategies de dévelopment dans les économies les moins
avancées”, CEPRI, Université de Paris IX-Dauphine, U.E.R. Sciences des
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 29
Organisations, Paris.
Partial List of Publications since 1980*
DSEE, Institute of World Systems, Economies and Strategic Research, Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara, Turkey
e-mail: [email protected]
November 11, 2014
www.dsee.bilkent.edu.tr
Page 30
Download

Professor Orhan Güvenen - Bilkent University