Université Kultur d’Istanbul
Departement De Psychologie
en collaboration avec L’Institut Français d’Études
Anatoliennes (IFEA) et avec le soutien de l’Association
Lacanienne Internationale (A.L.I.)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Fransız Anadolu Araştırmaları
Enstitüsü (IFEA) İşbirliği ve Lacancı Uluslararası
Psikanaliz Derneği (A.L.I.) Desteğiyle
LES TRAVAUX
KÜLTÜRLERARASI
İNTERCULTURELS II: ÇALIŞMALAR II:
POSTMODERNITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Au fondement de la conception lacanienne
de la subjectivité se trouve cette articulation entre
signifiant et sujet. La phrase est célèbre "un signifiant
est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant".
Le sujet de l'inconscient ne peut donc être saisi en dehors
de son inscription dans la chaîne des
signifiants, hors d'un discours qui organise et détermine le
lien social. En ce sens, il n'y a de sujet inscrit dans un
"politique" qui ordonne S1 et S2.
Mais voilà: de nouvelles expressions de la subjectivité,
lisibles tant dans le champ de la politique, du social ou de
la pratique clinique psychanalytique, viennent témoigner
d'un refus, délibéré?, d'une inscription sous l'ordre du
signifiant, au nom "de la liberté de choix", que ce signifiant puisse engendrer une quelconque détermination
quant à la structuration de nos subjectivités, ou tout plus
simplement encore dans celles de nos embarras, de nos
propos, de nos symptômes. Le lien social, postmoderne,
se voudrait "apolitique" induit des changements radicaux
quant à notre rapport à l'altérité et à l'humanité.
La Turquie, dans la mise en oeuvre d'un tel "lien social"
postmoderne, est bien loin d'être un pays en retard. A
bien des égards, elle est en avance sur l'Europe. Au
croisement d'oraisons qui se veulent "traditionelles" parce
que conservatrices, et de bavardages qui se pensent
modernes parce que se supposant détachés de tout ordre
religieux, le lien social prend des modalités logiques
proches de celles univers proche de celui de Lewis Caroll.
Les manifestions cliniques témoignent, tant sur le plan
social et subjectif, des conflits et des difficultés quant au
nouage des trois registres, la relation au manque, à
l’autorité ou à la vérité.
Ce colloque organisé en collaboration avec L’Institut
Français d’Études Anatoliennes (IFEA) et avec le
soutien de l’Association Lacanienne Internationale
(A.L.I.) se propose de mettre au travail
ces questionnements en essayant d’ouvrir quelques
tranchées claires.
Jour
Heure
Lieu
: 21 Novembre 2014
: 09.00 – 17.30
: Université Kultur d’Istanbul Campus d’Atakoy
Salle Prof.Dr. Önder Öztunalı
Contact : [email protected] T: +90 212 498 48 77
Entrée libre.Traduction simultanée pour les présentations en turc.
Inscription obligatoire sur le web.
www.iku.edu.tr
POSTMODERNİTE VE ÖZNELLİK
Gösterenin etkisi olarak öznenin
Lacancı kavramsallaştırması, öznellik kuramının
temelini oluşturur. “Gösteren özneyi bir başka gösteren
için temsil eder” cümlesi tanıdıktır. Bilinçdışı öznesi o
halde gösteren zincirine yani toplumsal bağı düzenleyen
ve belirleyen söyleme kaydoluşunun dışında anlaşılamaz.
Bu anlamda ancak gösteren zincirini düzenleyen
“politika” içine yazılmış özne vardır. Bununla birlikte
günümüzde hem politikanın, hem toplumsalın hem de
psikanalitik kliniğin alanında okunaklı olan öznelliğin yeni
ifade biçimleriyle karşılaşmaktayız. Bu yeni ifade biçimleri
“seçim özgürlüğü” adına öznenin gösteren düzeneğinin
altına yazılmasının bir reddine ya da gösterenden
özgürleşmeye tanıklık ettikleri gibi, bu gösterenlerin
öznelliklerimizi ya da en basit anlamıyla şikâyetimizi,
ilgilendiğimiz konuları, sorularımızı, semptomlarımızı
yapılandırıcı herhangi bir belirleyiciliğe yol açmasına karşı
bir redde de tanıklık ederler. Postmodern toplumsal bağ,
“apolitik” olma isteğiyle, başkalığa ve insanlığa dair
ilişkilerimizi radikal olarak değişime uğratır.
Böylesi bir postmodern “toplumsal bağın” açılımında
olan Türkiye, bu etkilerden hiç de uzak değildir. Birçok
açıdan Avrupa’dan ileride olduğunu söyleyebiliriz.
Muhafazakâr oldukları için “geleneksel” denilen
söylencelerin ve her türlü dini söylemden bağımsız
oldukları varsayıldığından “modern” olarak adlandırılan
temsillerin kavşağında yer alan toplumsal bağımızın,
neredeyse Lewis Caroll’un dünyasına benzer mantıki
biçimler aldığını gözlemlemek mümkündür.
Klinik oluşumlar, gerek toplumsal, gerekse öznel alanda üç
düzlemin (Gerçek-Simgesel-İmgesel) düğümlenişinde
olduğu kadar, eksiklikle, otoriteyle ya da hakikatle olan
ilişkideki zorluklara ve çatışmalara da işaret ediyorlar.
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA)
işbirliğiyle ve Lacancı Uluslararası Psikanaliz Derneği
(A.L.I.) dayanışmasıyla düzenlendiği bu kolokyum,
bu sorunsallar üzerinde çalışmayı ve buradan elde ettiği
açılımlarla yeni sorular üretebilmeyi öneriyor.
Tarih
Saat
Yer
: 21 Kasım 2014
: 09.00 – 17.30
: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi
Prof.Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu
İletişim : [email protected] T: +90 212 498 48 77
Katılım ücretsizdir. Etkinlik dili Türkçedir, Fransızca sunumlar için eşzamanlı çeviri olacaktır.
Kulaklık sayısı sınırlı olduğundan internet üzerinden başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
www.iku.edu.tr
KÜLTÜRLERARASI
ÇALIŞMALAR II:
POSTMODERNİTE VE ÖZNELLİK
LES TRAVAUX
İNTERCULTURELS II:
IVITÉ
SUBJECT
T
E
É
IT
N
R
E
D
O
M
T
S
O
P
PROGRAM
LE PROGRAMME
I. OTURUM: Öznelliğin yeni biçimleri
Oturum Başkanı: Ceylin Özcan
I. SESSION: Les nouvelles configurations de la subjectivité
Moderée par: Ceylin Özcan
09.30-10.30 Neden hala bir özne olmalı?
(ve sadece bir tebaa değil?)
Charles Melman
10.30-10.45 Soru ve tartışma
10.45-11.00 Kahve arası
11.00-11.30 Ruhsallığın yeni ekonomisi ve klinik etkileri
Derya Gürsel
11.30-12.00 Türkiye’deki simgesel sorunsalı ve
öznellik üzerindeki etkileri
Özge Soysal
12.00-12.15 Soru ve tartışma
12.15-13.30 Yemek arası
09.30-10.30 Pourquoi aurait-il encore un sujet
(et non plus seulement un assujetti?)
Charles Melman
10.30-10.45 Discussion
10.45-11.00 Pause Café
11.00-11.30 La nouvelle économie psychique et ses
effets cliniques
Derya Gürsel
11.30-12.00 La problématique du symbolique en Turquie
et ses effets sur la subjectivité.
Özge Soysal
12.00-12.15 Discussion
12.15-13.30 Pause déjeuner
09.00-09.30 Kayıt ve Açılış
II. OTURUM: Toplumsal bağın güncelliği ve
toplumsal özne
Oturum Başkanı: Pınar Arslantürk
13.30-14.30 Liberalizm: semptom(suz) toplum
Serge Lesourd
14.30-14.45 Soru ve tartışma
14.45-15.15 Gezi: imkânsız 1 aşk
Benoit Fliche
15.15-15.45 Post-trajik(?): Postmodernizmin
öznesiz anlatıları.
Zeynep Özen Barkot
15.45-16.00 Soru ve tartışma
16.00-16.15 Kahve arası
16.15-17.00 Kimlik, dil ve hipokondri
Pierre Yves Gaudard
17.00-17.30 Genel tartışma ve kapanış
Konuşmacılar
• Charles Melman, psikiyatrist, psikanalist, A.L.I.’nin
kurucusu ve EPhEP’de duayen
• Serge Lesourd, psikanalist, Nice Sophia Antipolis
Üniversitesi klinik psikoloji profesörü
• Pierre Yves Gaudard, Paris Descartes Üniversitesi
Antropoloji Bölümü öğretim üyesi, psikanalist,
EPhEP öğrenimleri müdür yardımcısı
• Derya Gürsel, psikiyatrist, psikanalist, A.L.I. üyesi
• Benoit Fliche, CNRS’de (Fransız Ulusal Bilimsel
Araştırma Merkezi) antropolog, psikanalist (A.L.I.)
• Özge Soysal, klinik psikolog, Yrd. Doç. Dr.
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
• Zeynep Özen Barkot, Yrd. Doç. Dr. Giresun Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü
• Ceylin Özcan, klinik psikolog, İstanbul AREL Üniversitesi
Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, Paris Diderot Üniversitesi
Psikanaliz Araştırmaları doktora öğrencisi
• Pınar Arslantürk, klinik psikolog, psikoterapist,
İstanbul AREL Üniversitesi Psikoloji Bölümü
öğretim üyesi, Aix Marseille 1 Universitesi Öznellik ve
Dil Labaratuvarı araştırma görevlisi.
09.00-09.30 Inscription et Ouverture
II. SESSION: Actualité du lien social et le sujet social
Moderée par: Pınar Arslantürk
13.30-14.30 Le Libéralisme: une société (sans) symptôme
Serge Lesourd
14.30-14.45 Discussion
14.45-15.15 Gezi: un amour 1-possible
Benoit Fliche
15.15-15.45 Post-tragique(?): Les récits sans sujet du
postmodernisme
Zeynep Özen Barkot
15.45-16.00 Discussion
16.00-16.15 Pause café
16.15-17.00 Identité, langage et hypocondrie
Pierre Yves Gaudard
17.00-17.30 Discussion générale et cloture
Les Intervenants
• Charles Melman, psychiatre, psychanalyste, fondateur
de l'A.L.I et Doyen de l'EPhEP
• Serge Lesourd, psychanalyste, professeur de
psychologie clinique à l’Université Nice Sophia Antipolis
• Pierre Yves Gaudard, maître de conférences en
anthropologie à l’Université Paris-Descartes,
psychanalyste, Directeur adjoint aux enseignements de
l'EPhEP
• Derya Gürsel, psychiatre, psychanalyste, membre de
collége d’A.L.I.
• Benoit Fliche, antropologue au CNRS, psychanalyste (A.L.I)
• Özge Soysal, psychologue clinicienne, maître de
conférence en psychologie clinique à
l’Université Kultur d’Istanbul,
• Zeynep Özen Barkot, maître de conférence au
département de radio-télévision-cinéma à la faculté de
communication de l’Université Giresun
• Ceylin Özcan, psychologue clinicienne, ATER à
l’Université AREL d’Istanbul, doctorante à l'Université Paris
Diderot, Recherches en psychanalyse
• Pınar Arslantürk, psychologue clinicienne,
psychothérapeute, chargée de cours à l’Université AREL
d’Istanbul, chercheur à l'Université Aix-Marseille 1 au
laboratoire de langage et subjectivité
Download

İKÜ - Kültürler Arası Brosür