СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Број 13- Страна: 3
Прилог бр:1.
I - ЈУ „ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“ Бања Лука
Р/б
НАЗИВ ВРТИЋА
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
1. „Плави чуперак“
Живојина Мишића 15
2. „Бамби“
Равногорска 20
3. „Бубамара“
Браће Југовића 1
4. „Колибри“
Петра Пеције 65
5. „Марија Мажар“
Пионирска
6. „Наша дјеца“
Саве Мркаља 7
7. „Наташа“
Кордунашка бб
8. „Невен“
Срђе Злопоглеђе 42
9. „Радост“
Краља Николе 32
10. „Јежева кућица“
Краља Петра I 88
11. „Лана“
Краља Петра II 65
12. „Лептирић“
Новице Церовића 21
13. „Пчелица“
Симе Шолаје 12
14. „Пинокио“
Београдска 19
15. „Први кораци“
Симе Миљуша 16
16. „Срећно дјетињство“ Карађорђева 237
17. „Сунце“
Симе Матавуља 10
18. „Тијана“
Ф.Г. Лорке 19
19. „Луна“
Крфска 76
20. „Дора“
Ужичка бб
Закључено са редним бројем: 20
051/490-542 Наташа Радуловић
051/490-547
051/490-544
051/490-527
051/490-529
051/490-537
051/490-545
051/490-530
051/490-524
051/490-546
051/490-522
051/490-540
051/490-523
051/490-539
051/490-528
051/490-525
051/490-536
051/490-526
051/490-548
051/490-531
II - ПРИВАТНИ ВРТИЋИ
Р/б
1
1.
2.
НАЗИВ ВРТИЋА
2
Весели облачић
Маслачак
АДРЕСА
3
Јанка Веселиновића број 11
Српских пилота 30
3.
Петар Пан
Срђе Злопоглеђе 1
4.
Цицибан
Николе Пашића 9
5.
Чаролија
Црквени вртић
„Анђелак“
Тромеђа 1
7.
Звјездица
Јована Дучића 50
8.
Звјездица-објекат број 2
Слободана Кустурића 15
6.
Симе Шолаје 1
Закључено са редним бројем: 8
ТЕЛЕФОН
4
065/635-402
065/231-485
051/464-374
065/403-631
051/311-121
065/234-317
065/562-408
051/304-955
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
5
Невена Бабић
Лара Пејић
051/302-630
065/484-484
051/302-631
065/484-484
Јелена Букић
Дијана Бранковић
Александра Билановић
Николина Ћато
Драган Максимовић
Јелена Букић
Страна: 4 – Број 13
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Прилог бр:2.
OСНОВНЕ ШКОЛЕ
Р/б
НАЗИВ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
АЛЕКСА ШАНТИЋ
П.о. Дракулић
БОРИСАВ
СТАНКОВИЋ
БРАНИСЛАВ
НУШИЋ
БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ
5.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1
Триве Амелице 24
301-016
Татјана Радоја
Ивана Косанчића 2
371-126
Раде Крецељ
Мањачких устаника 32
412-020
Мирослав Попржен
Булевар Степе Степановића
116
435-450
Јадранка Божић
БРАНКО ЋОПИЋ
Мише Ступара 24
258-301
ВОЈИСАЛВ ИЛИЋ
ВУК
СТЕФАНОВИЋ
КАРАЏИЋ
ГЕОРГИ СТОЈКОВ
РАКОВСКИ
ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ
ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ
ЂУРА ЈАКШИЋ
ЗМАЈ ЈОВА
ЈОВАНОВИЋ
ИВАН ГОРАН
КОВАЧИЋ
ИВО АНДРИЋ
ЈОВАН ДУЧИЋ
ЈОВАН ЦВИЈИЋ
МИЛАН РАКИЋ
МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ
МИЛУТИН БОЈИЋ
МИРОСЛАВ
АНТИЋ
МЛАДЕН
СТОЈАНОВИЋ
Музичка школа
„Владо Милошевић“
Крупа на Врбасу
417-283
В.д. Ангелина
Савић
Рајка Чајић
Саве Ковачевића бб
254-070
Татјана Вилендечић
Драгише Васића 29
309-658
Драгочај
392-095
Мирка Ковачевића 27
461-826
Драган Ковачевић
Суботичка 28
380-980
Дарко Томић
Бранка Загорца 1
461-724
Милан Врањеш
Марка Липовца 1
345-151
Раде Личина
Бранка Радичевића 16
Ненада Костића 7
Ђуре Јакшића 14
Карановац бб
213-196
389-380
227-400
427-129
Жељка Опачић
Никола Кудра
Недељко Кнежевић
Симеун Раљић
Зоре Ковачевић 38а
358-120
Бојан Радуловић
Поткозарје
395-231
Божана Куњадић
Бистрица бб
277-057
Недељко Полић
Бронзани Мајдан бб
271-146
Ненад Михајловић
Јована Дучића 23
214-787
Немања Савић
2
23. ПЕТАР КОЧИЋ
3
Кола бб
Душан
Мишљеновић
Станиславко
Малинић
4
5
363-356
Дубравка Босанчић
02.07.2013.год.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
Број 13- Страна: 5
Прилог бр:2.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ПЕТАР ПЕТРОВИЋ
ЊЕГОШ
СВЕТИ ЋИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ
СВЕТИ САВА
СТАНКО РАКИТА
ЦЕНТАР за
образовање и
васпитање и рехаб.
слушања и говора
ЦЕНТАР
„ЗАШТИТИ МЕ“
Булевар Војводе Степе
Степановића 28
465-188
Пискавица
391-500
Ужичка бб
Јове Г.Поповића 3
288-891
424-025
Бранислава
Пејашиновић
Душан Раковић
Миленко Дујаковић
Јована Рашковића 28
214-491
Биљана Зебић
Пољоканов парк бб
201-708
Мр Зорица
Кузмановић
Василић
Закључено са редним бројем: 29
Ђорђа Грајић
Страна: 6 – Број 13
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Прилог бр:3.
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Р/б
НАЗИВ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
2
3
4
5
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ГИМНАЗИЈА
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „НИКОЛА
ТЕСЛА“
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“
ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
Змај Јовина13
213-259
Зоран Пејашиновић
Младена Стојановића 7
Краља Алфонса XIII 34
313-717
231-250
Љубан Бајић
Предраг Дамјановић
Јеврејска 48
301-259
Војислав Поповић
Цетињска 1
216-480
Владимир Јагодић
Јована Дучића 23
214-786
Немања Савић
Књаза Милоша 9
303-576
Еди Ханеш
348.212
Кристина Мрђа
Ђуре Даничића 2а
8.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
9.
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
УГОСТИТЕЉСКОТРГОВИНСКОТУРИСТИЧКА ШКОЛА
ШКОЛА УЧЕНИКА У
ПРИВРЕДИ
ЦЕНТАР за бразовање и
васпитање и рехаб. слушања
и говора
Пиланска бб
319-155
Војислав Перић
Степе Степановића 44
466-204
Борис Спасојевић
Николе Пашића бб
213-434
Златан Машиновић
Јована Рашковића 48
214-491
Биљана Зебић
ЦЕНТАР „ЗАШТИТИ МЕ“
Пољоканов парк бб
201-007
Зорица Кузмановић
Василић
Деспота Стефана
Лазаревића бб
379-410
Данијела Јокановић
Српска
211-760
Анђа Томић
Пере Креце 13
430-982
Вишња Којић
Јована Дучића 23 а
248-337
Рада Клинцов
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
СРЕДЊОШКОЛСКИ
ЦЕНТАР „ЉУБИША
МЛАДЕНОВИЋ“
КАТОЛИЧКИ ШКОЛСКИ
ЦЕНТАР
СРЕДЊОШКОЛСКИ
ЦЕНТАР „АПЕИРОН“
СРЕДЊОШКОЛСКИ
ЦЕНТАР „ГАУДЕАМУС“
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Број 13- Страна: 7
Прилог бр:4.
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Р/б
1
1.
2.
3.
НАЗИВ
ВИСОКОШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
2
3
4
5
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ
ФАКУЛТЕТ
ЕКОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе
Степановића 77/3
051/462-543
Мајке Југовића 4
051/430-010
Патре 5
051/221-820
4.
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар Војводе Степе
Степановића 71
051/465-417
5.
МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ
Саве Мркаља 14
051/234-100
6.
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
Булевар Војводе Петра
Бојовића 1а
051/312-390
7.
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Булевар Војводе Степе
Степановића 77
051/339-000
Младена Стојановића 2
051/319-142
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
ТЕХНОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ
ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ФИЛОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ
14. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
АКАДЕМИЈА
УМЈЕТНОСТИ
ВИСОКА ШКОЛА
16. УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
Закључено са редним бројем: 16
15.
Булевар Војводе Степе
Степановића 73
Булевар Војводе Петра
Бојовића 1а
Булевар Војводе Петра
Бојовића 1а
Булевар Војводе Петра
Бојовића 1а
Булевар Војводе Петра
Бојовића 1а
Булевар Војводе Степе
Степановића 75а
Булевар Војводе Петра
Бојовића 1а
Булевар Живојина
Мишића 10а
051/434-357
051/323-080
051/312-281
051/340-120
051/322-780
051/460-550
051/348-800
051/333-603
Проф. др Миленко
Станковић
Проф. др Новак
Кондић
Проф. др Бранко
Докић
Проф. др Дарко
Кнежевић
Проф. др Милан
Скробић
Проф. др
Александар
Остојић
Проф. др Витомир
Поповић
Проф. др Рајко
Гњато
Проф. др Милош
Сорак
Проф. др Ненад
Кецмановић
Проф. др Гордана
Илић
Проф. др Младенко
Саџак
Проф. др Драго
Бранковић
Проф др Зоран
Говедар
Проф. др Лука
Кецман
Директор Горан
Амиџић
Страна: 8 – Број 13
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Прилог бр:4.
ПРИВАТНИ ФАКУЛТЕТИ
Р/б
НАЗИВ
ВИСОКОШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
УНИВЕРЗИТЕТ
„АПЕИРОН“ Бања Лука
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА
ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА
ПОСЛОВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ И
МЕНАЏМЕНТ
НЕЗАВИСНИ
УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА
ЛУКА
ВИСОКА ШКОЛА „БАЊА
ЛУКА КОЛЕЏ“
ВИСОКА ШКОЛА
КОМУНИКОЛОШКИ
КОЛЕЏ „КАПА ФИ“
ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ПРИМЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ
НАУКЕ“ПРОМЕТЕЈ“
УНИВЕРЗИТЕТ
СИНЕРГИЈА-ФАКУЛТЕТ
ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И
ЗАШТИТУ
ВИСОКА ШКОЛА „КОЛЕЏ
КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И
ЕСТЕТИКЕ“
Војводе Пере Креце
13
051/247-920
Директор
Синиша Алексић
Јована Дучића 23а
051/248-327
Директор
Радован Клинцов
Деспота Стефана
Лазаревића бб
051/378-290
Директор
Илија Џомбић
Вељка Млађеновића
12 е
051/456-600
Директор
Горан Калинић
Милоша Обилића 30
Војвођанска 2
Директор
051/433-010 Бранимир
Груловић
Директор
051/321-200 Биљана Богданић
May
Књаза Милоша 10а
051/315-810
Директор
Иван Ђурковић
Пете Козарске
бригаде 18
051/345-910
Директор
Драгомир Јовичић
Степе Степановића
165 а
Директор
051/236-136 Јана Маринковић
Николетић
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Број 13- Страна: 9
Прилог бр:5.
ПРИВАТНЕ КЛИНИКЕ И УСТАНОВЕ
Р/б
НАЗИВ ОРДИНАЦИЈЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРН
О ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
Паве Радана 17
051/301-190
Браце
Поткоњака 23
051/463-012
Карађорђева 49
051/216-661
Младена
Стојановића 69
051/312-122
Књаза Милоша
32
051/379-000
Јована Дучића
29
051/302-683
Владимира
Роловића 72
051/288-600
12 беба бб
051/223-340
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Здравствена установа специјалистичка
амбуланта интерне медицине
„CARDIO“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистички
центар „EUROMEDIC“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистички
центар „ИНТЕРМЕДИК“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистичка
педијатријска амбулнанта „ДР
МИЛИШИЋ“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистичка
амбулнанта опште хирургије „ДР
ДРАГИЋ“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистичка
амбулнанта интерне медицине
„ОЗВЕНА“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистичка
педијатријска амбулнанта „ДОКТОР
ЛОЛИЋ“ Бања Лука
Здравствена установа болница
„INTERNATIONAL MEDICAL
CENTRES“ Бања Лука
Здравствена установа болница из
хируршке области „ЈЕЛЕНА“ Бања
Лука
Здравствена установа болница из
хируршке области „ПРОФ. ДР Н.
ЛАГАНИН“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистичка
педијатријска амбуланта „AURA
MEDIC“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистичка
педијатријска амбуланта „ДР
МАНОЈЛОВИ“ Бања Лука
Здравствена установа специјалистичка
педијатријска амбуланта „БАМБИ“
Бања Лука
Јована Дучића
47
Симе
Матавуља 11
051/216-462
Паве Радана 49
051/319-307
Краља Петра II
бб
051/327-777
Његошева 5 б
051/315-002
Страна: 10 – Број 13
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Прилог бр:5.
III АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ
Р/б
НАЗИВ ОРДИНАЦИЈЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРН
О ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
Здравствена установа амбуланта
породичне медицине „MEDICCARE“
Бања Лука
Здравствена установа амбуланта
породичне медицине „ДР БРДАР“
Бања Лука
Здравствена установа амбуланта
породичне медицине „КУЋА
ЗДРАВЉА“ Бања Лука
Kaрађорђевa 2
051/224-660
Браће
Подгорника 85
051/313-188
Пут Српских
бранилаца 33
051/490-690
IV ЛАБОРАТОРИЈЕ
Р/б
НАЗИВ ОРДИНАЦИЈЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРН
О ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
Браће Мажар и
мајке Марије
бб
051/232-380
1.
Здравствена установа лабораторија у
области имунологије
„КОНЗИЛИЈУМ“ Бања Лука
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Број 13- Страна: 11
Прилог бр:6.
ТРЖНИ ЦЕНТРИ
Р/б
НАЗИВ ТРЖНОГ
ЦЕНТРА
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
„ФИС“ д.о.о. Бања
Лука
„MERKATOR“
„TEMPO“
„OBI“
„INTEREX“
„KONZUM“
Бранка Поповића бб
381-338
Алеја Светог Саве 69
Ивана Горана Ковачића бб
Бранка Поповића 310
Бранка Поповића 41
Видовданска 47
337-337
312-500
379-560
321-240
218-403
Страна: 12 – Број 13
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
02.07.2013.год.
Прилог бр:7.
HOTELI
Р/б
НАЗИВ ХОТЕЛА
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
1
2
3
4
5
1.
„БОСНА“
2.
„ПАЛАС“ а.д.
3.
4.
5.
ГРАДСКИ ХОТЕЛ
„АТИНА“
ВИДОВИЋ д.о.о.
„ЋЕТОЈЕВИЋКОМПАНИ“ д.о.о.
6.
ЦЕЗАР
7.
8.
9.
10.
11.
12.
„ИДЕЈА- ЦЕНТАР“ д.о.о.
„ТАЛИЈА“ д.о.о.
„ФИРЕНЦА“ д.о.о.
„ДАМЈАН“ д.о.о.
„ВИЛА ВРБАС“ д.о.о.
„ГРАНД“
„ЖУТЕ ЗГРАДЕ
ФОРТУНА“ д.о.о.
13.
Краља Петра I
Карађорђевића 57
Краља Петра I
Карађорђевића 60
Слободана Кокановића
5
Ивана Фрање Јукића 11
И.Г.Ковачића бб
Младена Стојановића
123
Меше Селимовића 6
Српска 9
Уроша Предића 1
Васе Пелагића 25
Браце поткоњака 1
Суботичка 3
Раковачких рудара 12
215-775
Раденко
Дамјановић
218-723
Милка Лукић
334-800
Жељко Tатић
245-800
Славица Латинчић
345-700
Дијана Вукелић
326-400
Јујић Синиша
217-444
326-460
311-290
213-860
433-840
380-930
Марија Кнежевић
Драгољуб Регодић
358-000
Далибор Симић
Дара Дамјановић
Боро Кајкут
Драган Галић
Download

Прилог бр:1. I - ЈУ „ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И