Okrug: BORSKI
Opština: Bor
Gimnazija "Bora Stanković", Bor
Područje rada: GIMNAZIJA
BOBO GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
21
3 godine
Srpski
9
4 godine
Srpski
1
3 godine
Srpski
14
Ekonomsko-trgovinska škola, Bor
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
BOBO SB 3K07S
KONOBAR
Tehnička škola, Bor
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
BOBO SC 4F34S
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BOBO SC 3A23S
PEKAR
Mašinsko-elektrotehnička škola, Bor
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BOBO SD 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
20
BOBO SD 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Srpski
10
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
3
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BOBO SD 4D06S
Opština: Kladovo
Srednja škola 'Sveti Sava', Kladovo
Područje rada: GIMNAZIJA
BOKL GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
4
Tehnička škola, Kladovo
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BOKL SB 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
3
BOKL SB 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
2
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BOKL SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
11
BOKL SB 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
13
Opština: Majdanpek
Tehnička škola, Majdanpek
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BOMA SB 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
26
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BOMA SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
10
BOMA SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
15
Opština: Negotin
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić", Bukovo
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BONE SB 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
16
BONE SB 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
17
BONE SB 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
10
BONE SB 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
7
3 godine
Srpski
3
Tehnička škola, Negotin
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BONE SC 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BONE SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
BONE SC 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
5
Okrug: BRANIČEVSKI
Opština: Kučevo
Ekonomsko-trgovinska i mašinska škola, Kučevo
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BRKU SA 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
13
BRKU SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
3
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
BRKU SA 4K05S
TURISTIČKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
2
BRKU SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
24
Opština: Petrovac na Mlavi
Srednja škola 'Mladost', Petrovac na Mlavi
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
BRPM SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
1
Opština: Požarevac
Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
BRPO SB 3B10S
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
15
Srpski
7
Medicinska škola, Požarevac
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
BRPO SC 3P02S
ŽENSKI FRIZER
3 godine
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković", Požarevac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BRPO SD 3A27S
PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
2
BRPO SD 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
10
Tehnička škola 'Nikola Tesla' sa domom učenika, Požarevac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BRPO SE 4E03S
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE
4 godine
Srpski
3
BRPO SE 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
2
BRPO SE 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
7
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BRPO SE 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
20
BRPO SE 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
6
BRPO SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
4
BRPO SE 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
3
BRPO SE 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
3
BRPO SE 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
7
Opština: Žagubica
Tehnička škola, Žagubica
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
BRZG SA 4K05S
TURISTIČKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
9
BRZG SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
11
Okrug: GRAD BEOGRAD
Opština: Barajevo
Srednja škola, Barajevo
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BGBA SA 3A19S
CVEĆAR - VRTLAR
3 godine
Srpski
26
Opština: Čukarica
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
BGCU SB 3F19S
IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
13
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
3
Tehnička škola, Železnik
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGCU SC 3E17S
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGCU SC 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
27
BGCU SC 4D55S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU - OGLE 4 godine
Srpski
16
Opština: Grocka
Srednja škola, Grocka
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BGGR SA 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
4
Opština: Lazarevac
Tehnička škola 'Kolubara', Lazarevac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGLA SB 4E06S
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTROMOTORNIH POG 4 godine
Srpski
1
Srpski
9
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGLA SB 4D55S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU - OGLE 4 godine
Opština: Mladenovac
Tehnička škola, Mladenovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGML SB 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
9
BGML SB 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
9
BGML SB 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
6
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGML SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
BGML SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
16
BGML SB 3D43S
MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
3 godine
Srpski
11
BGML SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
1
BGML SB 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
13
BGML SB 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
17
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
BGML SB 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Srpski
21
BGML SB 3G17S
MODNI KROJAČ - OGLED
3 godine
Srpski
15
Opština: Novi Beograd
Tehnička škola "Novi Beograd", Novi Beograd
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGNB SE 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
23
BGNB SE 4D12S
TEHNIČAR MAŠINSKE ENERGETIKE
4 godine
Srpski
16
Opština: Obrenovac
Tehnička škola, Obrenovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGOB SB 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
8
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGOB SB 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
10
BGOB SB 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
3
Poljoprivredno-hemijska škola, Obrenovac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BGOB SC 3A13S
POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ
3 godine
Srpski
6
BGOB SC 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
7
BGOB SC 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
1
Opština: Palilula
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BGPA SC 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
6
BGPA SC 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
2
4 godine
Srpski
21
Železnička tehnička škola, Beograd
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGPA SD 4E10S
ELEKTROTEHNIČAR SS POSTROJENjA
Područje rada: SAOBRAĆAJ
BGPA SD 3I14S
KONDUKTER U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
3 godine
Srpski
2
BGPA SD 3I13S
VOZOVOĐA
3 godine
Srpski
6
BGPA SD 4I04S
TEHNIČAR TEHNIČKO - KOLSKE DELATNOSTI
4 godine
Srpski
6
Opština: Rakovica
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGRA SC 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
8
BGRA SC 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
15
BGRA SC 4E26S
TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED
4 godine
Srpski
9
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGRA SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
11
BGRA SC 3D21S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
10
BGRA SC 3D34S
MEHANIČAR - ORUŽAR
3 godine
Srpski
4
BGRA SC 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
9
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
39
BGRA SC 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
11
BGRA SC 4D17S
TEHNIČAR ZA ROBOTIKU
Srpski
6
4 godine
Opština: Savski venac
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
BGSV SG 4H07S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA HIDROGRADNjU 4 godine
Srpski
19
4 godine
Srpski
20
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGSV SG 4D01S
BRODOGRAĐEVINSKI TEHNIČAR
Područje rada: SAOBRAĆAJ
BGSV SG 3I16S
BRODOVOĐA
3 godine
Srpski
15
BGSV SG 4I06S
NAUTIČKI TEHNIČAR - REČNI SMER
4 godine
Srpski
1
BGSV SG 4I21S
NAUTIČKI TEHNIČAR - POMORSKI SMER
4 godine
Srpski
4
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
BGSV SH 4G05S
TEHNIČAR MODELAR KOŽE
4 godine
Srpski
39
BGSV SH 3G09S
GALANTERISTA
3 godine
Srpski
18
BGSV SH 3G10S
KONFEKCIONAR KOŽE I KRZNA
3 godine
Srpski
8
BGSV SH 3G11S
OBUĆAR
3 godine
Srpski
12
Opština: Sopot
Mašinska škola 'Kosmaj', Sopot
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGSO SB 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
2
BGSO SB 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
15
BGSO SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
2
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
BGSO SB 3G09S
GALANTERISTA
3 godine
Srpski
12
BGSO SB 3G10S
KONFEKCIONAR KOŽE I KRZNA
3 godine
Srpski
10
Opština: Stari grad
Tehnička škola DRVO ART, Beograd
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
BGSG SH 3B06S
RASADNIČAR
3 godine
Srpski
16
BGSG SH 3B10S
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
23
BGSG SH 4B05S
TEHNIČAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA
4 godine
Srpski
2
BGSG SH 3B17S
TAPETAR - DEKORATER - OGLED
3 godine
Srpski
12
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGSG SI 4E02S
ELEKTROTEHNIČAR AUTOMATIKE
4 godine
Srpski
6
BGSG SI 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
18
BGSG SI 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
16
BGSG SI 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
15
Opština: Voždovac
Škola za dizajn tekstila, Beograd
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
BGVO SF 3G06S
KONFEKCIONAR - KROJAČ
3 godine
Srpski
12
BGVO SF 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED
4 godine
Srpski
12
BGVO SF 3G08S
TEKSTILNI RADNIK
3 godine
Srpski
8
Opština: Vračar
Tehnička škola GSP, Beograd
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGVR SC 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
9
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGVR SC 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
9
BGVR SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
8
Opština: Zemun
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGZM SD 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
24
BGZM SD 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
35
BGZM SD 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
24
BGZM SD 4E02S
ELEKTROTEHNIČAR AUTOMATIKE
4 godine
Srpski
17
4 godine
Srpski
19
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGZM SE 4E26S
TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGZM SE 3D47S
PRECIZNI MEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
BGZM SE 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
15
BGZM SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
36
BGZM SE 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
22
4 godine
Srpski
35
3 godine
Srpski
23
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
BGZM SE 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
BGZM SF 3F36S
LAKIRER
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
BGZM SF 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
13
BGZM SF 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
11
BGZM SF 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
21
Opština: Zvezdara
Građevinska škola, Beograd
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
BGZV SH 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
4
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
BGZV SH 3H22S
HIDROGRAĐEVINAR
3 godine
Srpski
6
BGZV SH 3H25S
KROVOPOKRIVAČ - OGLED
3 godine
Srpski
20
BGZV SH 4H09S
IZVOĐAČ OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA 4 godine
Srpski
20
BGZV SH 3H10S
ARMIRAČ - BETONIRAC
3 godine
Srpski
10
BGZV SH 3H13S
ZIDAR - FASADER
3 godine
Srpski
8
BGZV SH 3H20S
STAKLOREZAC
3 godine
Srpski
12
BGZV SH 4H04S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA LABORATORIJSKA 4 godine
Srpski
1
BGZV SH 3H18S
POLAGAČ OBLOGA
3 godine
Srpski
11
BGZV SH 3H21S
TESAR
3 godine
Srpski
9
BGZV SH 3H24S
MONTER SUVE GRADNjE - OGLED
3 godine
Srpski
14
BGZV SH 4H08S
IZVOĐAČ INSTALATERSKIH I ZAVRŠNIH GRAĐE 4 godine
Srpski
1
Okrug: JABLANIČKI
Opština: Bojnik
Tehnička škola "Boško Krstić", Bojnik
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JABO SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
10
JABO SA 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
11
Opština: Crna Trava
Tehnička škola sa domom učenika 'Milentije Popović', Crna Trava
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
JACT SA 4H02S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
23
Opština: Lebane
Gimnazija, Lebane
Područje rada: GIMNAZIJA
JALB GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
11
3 godine
Srpski
3
3 godine
Srpski
9
Srednja tehnička škola "Vožd Karađorđe", Lebane
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JALB SB 3D19S
AUTOLIMAR
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JALB SB 3K06S
TRGOVAC
Opština: Leskovac
Gimnazija, Leskovac
Područje rada: GIMNAZIJA
JALE GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
6
3 godine
Srpski
3
Tehnička škola 'Rade Metalac', Leskovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
JALE SE 3E15S
ELEKTROINSTALATER
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JALE SE 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
6
JALE SE 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
13
Škola za tekstil i dizajn, Leskovac
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
JALE SF 3G06S
KONFEKCIONAR - KROJAČ
3 godine
Srpski
24
JALE SF 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Srpski
23
Hemijsko-tehnološka škola "Božidar Đorđević Kukar", Leskovac
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
JALE SG 3F19S
IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
16
JALE SG 4F15S
TEHNIČAR ŠTAMPE
4 godine
Srpski
16
Poljoprivredna škola, Leskovac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JALE SH 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
8
JALE SH 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
4
JALE SH 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
32
JALE SH 3A15S
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Srpski
23
Srednja škola "Svetozar Krstić Toza", Vučje
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JALE SI 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
10
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JALE SI 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
1
JALE SI 4K05S
TURISTIČKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
10
JALE SI 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
12
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
12
Srpski
8
Srednja škola, Grdelica
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
JALE SK 3B10S
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JALE SK 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Opština: Medveđa
Tehnička škola ' Nikola Tesla', Medveđa
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
JAME SA 4L01A
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Albanski
15
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JAME SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
2
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JAME SA 4K05S
TURISTIČKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
15
JAME SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
2
JAME SA 3K06S
KUVAR
3 godine
Srpski
6
Opština: Vlasotince
Gimnazija 'Stevan Jakovljević', Vlasotince
Područje rada: GIMNAZIJA
JAVL GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
20
JAVL SB 4H02S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
7
JAVL SB 4H26S
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - OGLED
4 godine
Srpski
5
4 godine
Srpski
12
Tehnička škola, Vlasotince
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
JAVL SB 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED
Okrug: JUŽNOBAČKI
Opština: Bač
Poljoprivredna škola, Bač
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JBBA SA 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
9
JBBA SA 3A15S
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Srpski
11
Opština: Bačka Palanka
Gimnazija "20. oktobar", Bačka Palanka
Područje rada: GIMNAZIJA
JBPA GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
19
JBPA GA 4R05S
INFORMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
7
Srednja stručna škola "Radivoj Uvalić", Bačka Palanka
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JBPA SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
3
JBPA SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
2
Tehnička škola "9. Maj", Bačka Palanka
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
JBPA SC 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
14
JBPA SC 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
14
JBPA SC 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Srpski
8
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBPA SC 3D26S
LIMAR
3 godine
Srpski
26
JBPA SC 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
14
JBPA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
10
JBPA SC 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
15
Opština: Bački Petrovac
Gimnazija "Jan Kolar" sa domom učenika, Bački Petrovac
Područje rada: GIMNAZIJA
JBPE GA 4R03L
OPŠTI TIP
4 godine
Slovački
29
Opština: Bečej
Gimnazija, Bečej
Područje rada: GIMNAZIJA
JBBE GA 4R03M
OPŠTI TIP
4 godine
Mađarski
2
JBBE GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
9
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
6
Tehnička škola, Bečej
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
JBBE SC 4E05S
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBBE SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
11
JBBE SC 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
14
JBBE SC 3D21M
BRAVAR
3 godine
Mađarski
9
JBBE SC 3D20M
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Mađarski
4
JBBE SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
3
3 godine
Srpski
5
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
JBBE SC 3P04S
MUŠKI FRIZER
Opština: Beočin
Osnovna škola Jovan Grčić Milenko - odeljenje van sedišta Srednje mašinske škole i Tehničke šk
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
JBBE SA 4H02S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
28
Srpski
17
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBBE SA 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Opština: Novi Sad
Poljoprivredna škola sa domom učenika - Futog, Futog
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JBNS SG 4A03M
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Mađarski
15
JBNS SG 3A19S
CVEĆAR - VRTLAR
3 godine
Srpski
4
JBNS SG 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
23
JBNS SG 4A04S
TEHNIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE
4 godine
Srpski
22
JBNS SG 3A15S
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Srpski
11
Srednja mašinska škola, Novi Sad
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBNS SH 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
9
JBNS SH 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
9
JBNS SH 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
13
JBNS SH 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
10
JBNS SH 4D17S
TEHNIČAR ZA ROBOTIKU
4 godine
Srpski
9
JBNS SH 4D04S
MAŠINSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
9
JBNS SH 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
6
JBNS SH 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
14
JBNS SH 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
7
JBNS SI 4E23S
ELEKTROTEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJ 4 godine
Srpski
14
JBNS SI 4E11M
ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA
4 godine
Mađarski
11
JBNS SI 3E20S
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA
3 godine
Srpski
7
JBNS SI 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
5
Elektrotehnička škola "Mihajlo Pupin", Novi Sad
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
Tehnička škola "Pavle Savić", Novi Sad
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JBNS SK 3A28S
MESAR
3 godine
Srpski
7
JBNS SK 3A26S
PRERAĐIVAČ MLEKA
3 godine
Srpski
11
JBNS SK 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
12
Tehnička škola "Mileva Marić Ajnštajn", Novi Sad
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
JBNS SL 3H12S
DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA
3 godine
Srpski
8
JBNS SL 3H16S
KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR
3 godine
Srpski
1
JBNS SL 3H24S
MONTER SUVE GRADNjE - OGLED
3 godine
Srpski
11
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
JBNS SL 3B16S
STOLAR - OGLED
3 godine
Srpski
11
JBNS SL 3B17S
TAPETAR - DEKORATER - OGLED
3 godine
Srpski
21
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
JBNS SL 4G16S
DIZAJANER PROIZVODA OD KOŽE - OGLED
4 godine
Srpski
18
JBNS SL 3G06S
KONFEKCIONAR - KROJAČ
3 godine
Srpski
21
JBNS SL 4G01S
KONFEKCIJSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
10
Saobraćajna škola "Pinki", Novi Sad
Područje rada: SAOBRAĆAJ
JBNS SM 4I04S
TEHNIČAR TEHNIČKO - KOLSKE DELATNOSTI
4 godine
Srpski
13
JBNS SM 3I11S
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
3 godine
Srpski
4
Opština: Srbobran
Gimnazija "Svetozar Miletić", Srbobran
Područje rada: GIMNAZIJA
JBSR GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
13
3 godine
Srpski
28
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JBSR SA 3K06S
TRGOVAC
Opština: Temerin
Srednja škola "Lukijan Mušicki", Temerin
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
JBTE SA 4L09M
POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED
4 godine
Mađarski
3
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBTE SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
4
JBTE SA 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
9
JBTE SA 3D21M
BRAVAR
3 godine
Mađarski
7
JBTE SA 3D25M
INSTALATER
3 godine
Mađarski
5
JBTE SA 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
10
3 godine
Srpski
5
3 godine
Srpski
15
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
JBTE SA 3P02S
ŽENSKI FRIZER
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JBTE SA 3K06S
TRGOVAC
Opština: Titel
Srednja tehnička škola "Mileva Marić", Titel
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBTI SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
4
JBTI SA 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
7
4 godine
Srpski
8
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JBTI SA 4K05S
TURISTIČKI TEHNIČAR
Opština: Vrbas
Srednja stručna škola "4. juli", Vrbas
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBVR SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
3
JBVR SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
1
JBVR SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
7
JBVR SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
14
JBVR SB 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
17
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JBVR SB 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
11
JBVR SB 3A27S
PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
22
Opština: Žabalj
Srednja škola "22. oktobar", Žabalj
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JBZA SA 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
13
JBZA SA 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
7
JBZA SA 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
6
Okrug: JUŽNOBANATSKI
Opština: Alibunar
Ekonomsko-trgovinska škola "Dositej Obradović", Alibunar
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
JNAL SA 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
JNAL SA 4L01R
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Rumunski
10
8
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JNAL SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
20
JNAL SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
6
Opština: Bela Crkva
Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola, Bela Crkva
Područje rada: GIMNAZIJA
JNBC GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
11
Tehnička škola "Sava Munćan", Bela Crkva
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JNBC SB 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
10
JNBC SB 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
14
3 godine
Srpski
4
4 godine
Srpski
4
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
JNBC SB 3P04S
MUŠKI FRIZER
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JNBC SB 4K05S
TURISTIČKI TEHNIČAR
Opština: Kovačica
Gimnazija "Mihajlo Pupin", Kovačica
Područje rada: GIMNAZIJA
JNKV GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
26
Opština: Kovin
Gimnazija i ekonomska škola "Branko Radičević", Kovin
Područje rada: GIMNAZIJA
JNKO GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
15
JNKO GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
6
Srednja stručna škola "Vasa Pelagić", Kovin
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JNKO SB 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
16
JNKO SB 3A15S
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Srpski
7
Srpski
8
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JNKO SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Opština: Pančevo
Poljoprivredna škola "Josif Pančić", Pančevo
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JNPA SD 4A04S
TEHNIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE
4 godine
Srpski
19
JNPA SD 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
6
JNPA SD 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
23
4 godine
Srpski
8
4 godine
Srpski
1
Mašinska škola "Pančevo", Pančevo
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
JNPA SE 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Pančevo
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
JNPA SF 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
Opština: Vršac
Gimnazija "Borislav Petrov Braca", Vršac
Područje rada: GIMNAZIJA
JNVR GA 4R03R
OPŠTI TIP
4 godine
Rumunski
13
JNVR GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
8
Poljoprivredna škola "Vršac", Vršac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
JNVR SB 4A12S
TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
4 godine
Srpski
3
JNVR SB 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
3
JNVR SB 3A27S
PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
23
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
JNVR SB 3K09S
POSLASTIČAR
3 godine
Srpski
13
JNVR SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
2
4 godine
Srpski
11
3 godine
Srpski
10
JNVR SD 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
10
JNVR SD 3D20S
AUTOMEHANIČAR
Srpski
15
Hemijsko-medicinska škola, Vršac
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
JNVR SC 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
Školski centar "Nikola Tesla", Vršac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
JNVR SD 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
3 godine
Okrug: KOLUBARSKI
Opština: Lajkovac
Srednja škola '17.septembar', Lajkovac
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KOLA SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
14
Opština: Ljig
Srednja škola "1300 kaplara" - Ljig, Ljig
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KOLJ SA 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
10
Opština: Mionoca
Srednja skola Mionica, Mionica
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
KOMI SA 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
1
Opština: Osečina
Ekonomska škola "Valjevo" - delatnost van sedišta - osnovna škola "Braća Nešić", Osečina
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
KOOS SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
13
KOOS SA 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
6
KOOS SA 4K05S
TURISTIČKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
20
Opština: Ub
Gimnazija 'Branislav Petronijević', Ub
Područje rada: GIMNAZIJA
KOUB GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
11
4 godine
Srpski
11
KOUB SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
12
KOUB SB 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
2
3 godine
Srpski
6
Tehnička škola "Ub", Ub
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KOUB SB 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
KOUB SB 3K07S
KONOBAR
Opština: Valjevo
Valjevska gimnazija, Valjevo
Područje rada: GIMNAZIJA
KOVA GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
3
KOVA GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
1
3 godine
Srpski
23
Ekonomska škola 'Valjevo', Valjevo
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
KOVA SB 3G06S
KONFEKCIONAR - KROJAČ
Poljoprivredna škola 'Valjevo', Valjevo
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
KOVA SE 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
8
KOVA SE 3A15S
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Srpski
9
Okrug: KOSOVSKI
Opština: Lipljan
Gimnazija Lipljan, Lepina - Lipljan
Područje rada: GIMNAZIJA
KSLI GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
14
Poljoprivredna škola, Donja Gušterica - Lipljan
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
KSLI SB 3P02S
ŽENSKI FRIZER
3 godine
Srpski
6
KSLI SB 3P04S
MUŠKI FRIZER
3 godine
Srpski
10
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
KSLI SB 4A07S
VETERINARSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
16
KSLI SB 3A27S
PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
19
Poljoprivredna škola - delatnost van sedišta Ranilug, Donja Gušterica - Lipljan
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
KSLI SC 4A07S
VETERINARSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
5
Srpski
14
Poljoprivredna škola - delatnost van sedišta Parteš, Donja Gušterica - Lipljan
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
KSLI SD 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Opština: Obilić
Tehnička škola "Nikola Tesla ", Prilužje
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KSOB SA 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
16
RUKOVALAC MEHANIZACIJOM U POVRŠINSKO 3 godine
Srpski
20
Srpski
11
Područje rada: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
KSOB SA 3C10S
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KSOB SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Opština: Podujevo
Gimnazija, Kuršumlija
Područje rada: GIMNAZIJA
KSPO GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
17
3 godine
Srpski
15
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
4
Tehnička škola, Kuršumlija
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KSPO SB 3E15S
ELEKTROINSTALATER
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KSPO SB 4D06S
Opština: Priština
Gimnazija, Laplje Selo
Područje rada: GIMNAZIJA
KSPR GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
11
Ekonomsko-trgovinska škola, Laplje selo
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
KSPR SB 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
4
KSPR SB 4L05S
PRAVNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
16
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
19
Građevinsko-saobraćajna škola, Gračanica
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
KSPR SD 4H02S
Područje rada: SAOBRAĆAJ
KSPR SD 3I11S
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
3 godine
Srpski
19
KSPR SD 4I10S
TEHNIČAR UNUTRAŠNjEG TRANSPORTA
4 godine
Srpski
12
Elektrotehnička škola "Miladin Popović" - Sušica, Sušica - Badovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KSPR SE 4E11S
ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA
4 godine
Srpski
4
KSPR SE 4E07S
ELEKTROTEHNIČAR RADIO I VIDEO TEHNIKE
4 godine
Srpski
16
Mašinska škola - Priština, Preoce
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KSPR SF 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
9
KSPR SF 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
14
KSPR SF 3D20S
AUTOMEHANIČAR
Srpski
8
Srpski
6
3 godine
Ekonomsko-trgovinska škola Priština - del. van sedišta, Plemetina
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
KSPR SG 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Opština: Štrpce
Ekonomsko-trgovinska škola 'Jovan Cvijić', Štrpce
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
KSST SA 4K04S
UGOSTITELjSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
13
4 godine
Srpski
17
KSST SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
18
KSST SB 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
Srpski
17
Ekonomsko-trgovinska škola Štrpce - del. van sedišta, Gornja Bitinja
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KSST SB 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
4 godine
Okrug: KOSOVSKO MITROVAČKI
Opština: Kosovska Mitrovica
Ekonomsko-trgovinska škola, Kosovska Mitrovica
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
KMKM SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
15
KMKM SD 3E17S ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
3
KMKM SD 3E18S ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
10
KMKM SD 3D20S AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
7
KMKM SD 3D36S MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
6
Tehnička škola 'Mihailo Petrović Alas', Kosovska Mitrovica
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Opština: Leposavić
Tehnička škola 'Nikola Tesla', Leposavić
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KMLE SA 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
9
KMLE SA 3E20S
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA
3 godine
Srpski
10
KMLE SA 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
10
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KMLE SA 3D37S
MEHANIČAR MEDICINSKE I LABORATORIJSKE 3 godine
Srpski
7
KMLE SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
10
KMLE SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
5
Poljoprivredna škola Priština, Lešak
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
KMLE SB 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
12
KMLE SB 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
17
KMLE SB 4A12S
TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
4 godine
Srpski
8
KSLE SB 3A28S
MESAR
3 godine
Srpski
19
Opština: Srbica
Tehnička škola, Suvo Grlo
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
KMSR SA 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
20
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
19
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KMSR SA 4D06S
Opština: Vučitrn
Gimnazija Vučitrn, Kosovska Mitrovica
Područje rada: GIMNAZIJA
KMVU GA 4R01S DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
15
Tehnička škola Vučitrn, Kosovska Mitrovica
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KMVU SB 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
13
KMVU SB 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
19
Opština: Zubin Potok
Srednja škola 'Grigorije Božović', Zubin Potok
Područje rada: GIMNAZIJA
KMZP GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
1
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KMZP SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
18
KMZP SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
9
Opština: Zvečan
Srednja škola, Zvečan
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
KMZV SA 4F15S
TEHNIČAR ŠTAMPE
4 godine
Srpski
11
3 godine
Srpski
5
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
KMZV SA 3P02S
ŽENSKI FRIZER
Okrug: KOSOVSKO POMORAVSKI
Opština: Gnjilane
Gimnazija, Šilovo
Područje rada: GIMNAZIJA
KPGL GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
9
4 godine
Srpski
5
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
18
Tehnička škola 'Dragi Popović', Gornje Kusce
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KPGL SB 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
KPGL SB 4H02S
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KPGL SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
20
KPGL SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
14
3 godine
Srpski
16
3 godine
Srpski
18
Ekonomsko-trgovinska škola Gnjilane - del. van sedišta, Parteš
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
KPGL SD 3K07S
KONOBAR
Ekonomsko-trgovinska škola Gnjilane - del. van sedišta, Koretište
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
KPGL SE 3K06S
TRGOVAC
Tehnička škola Gornje Kusce - del. van sedišta, Parteš
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
KPGL SF 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
20
KPGL SF 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Srpski
4
Opština: Kosovska Kamenica
Gimnazija, Kosovska Kamenica
Područje rada: GIMNAZIJA
KPKK GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
13
KPKK GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
16
4 godine
Srpski
15
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
13
Tehnička škola, Kosovska Kamenica
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
KPKK SD 4F02S
HEMIJSKI LABORANT
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KPKK SD 4D06S
Tehnička škola Kosovska Kamenica - del. van sedišta, Veliko Ropotovo
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KPKK SF 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
10
KPKK SF 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
13
KPKK SF 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
10
Gimnazija Kosovska Kamenica - del. van sedišta, Veliko Ropotovo
Područje rada: GIMNAZIJA
KPKK GE 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
18
KPKK GE 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
3
3 godine
Srpski
18
Ekonomsko-trgovinska škola Gnjilane, Ranilug
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
KPKK SB 3K07S
KONOBAR
Opština: Vitina
Tehnička škola, Vrbovac
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
KPVI SA 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
1
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
KPVI SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
18
KPVI SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
12
Okrug: MAČVANSKI
Opština: Bogatić
Mačvanska srednja škola - Bogatić, Bogatić
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
MABO SA 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
4
Opština: Koceljeva
Srednja škola, Koceljeva
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
MAKO SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
9
MAKO SA 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
12
MAKO SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
5
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
MAKO SA 3P02S
ŽENSKI FRIZER
3 godine
Srpski
2
MAKO SA 3P04S
MUŠKI FRIZER
3 godine
Srpski
10
4 godine
Srpski
7
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
MAKO SA 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
Opština: Krupanj
Srednja škola, Krupanj
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
MAKR SA 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Srpski
7
MAKR SA 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
10
MAKR SA 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
12
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
MAKR SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
4
MAKR SA 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
6
Opština: Ljubovija
Srednja škola 'Vuk Karadžić', Ljubovija
Područje rada: GIMNAZIJA
MALJ GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
9
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
MALJ SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
12
MALJ SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
19
Opština: Loznica
Gimnazija 'Vuk Karadžić', Loznica
Područje rada: GIMNAZIJA
MALO GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
17
Srednja ekonomska škola, Loznica
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
MALO SB 3K09S
POSLASTIČAR
3 godine
Srpski
9
MALO SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
2
Tehnička škola, Loznica
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
MALO SC 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
5
MALO SC 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
4
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
MALO SC 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
8
MALO SC 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
5
MALO SC 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
11
MALO SC 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
2
MALO SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
2
Opština: Mali Zvornik
Srednja škola Mali Zvornik, Mali Zvornik
Područje rada: GIMNAZIJA
MAMZ GA 4R03S OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
5
4 godine
Srpski
3
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
MAMZ SA 4K05S TURISTIČKI TEHNIČAR
Opština: Šabac
Tehnička škola, Šabac
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
MASA SD 3H16S
KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR
3 godine
Srpski
1
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
MASA SD 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
7
MASA SD 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
5
MASA SD 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
7
MASA SD 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
6
TEHNIČAR PRIPREME GRAFIČKE PROIZVODNjE 4 godine
Srpski
9
3 godine
Srpski
24
Stručna hemijska i tekstilna škola, Šabac
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
MASA SE 4F13S
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
MASA SE 3G06S
KONFEKCIONAR - KROJAČ
Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, Šabac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
MASA SF 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
15
MASA SF 3A26S
PRERAĐIVAČ MLEKA
3 godine
Srpski
8
MASA SF 3A28S
MESAR
3 godine
Srpski
16
MASA SF 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
9
Opština: Vladimirci
Posavotamnavska srednja škola, Vladimirci
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
MAVL SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
2
MAVL SA 3K09S
POSLASTIČAR
3 godine
Srpski
6
MAVL SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
6
Okrug: MORAVIČKI
Opština: Čačak
Tehnička škola, Čačak
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
MOCA SD 3H16S KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR
3 godine
Srpski
9
MOCA SD 3H19S RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJO 3 godine
Srpski
5
MOCA SD 3H24S MONTER SUVE GRADNjE - OGLED
3 godine
Srpski
10
Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
MOCA SE 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
2
MOCA SE 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
7
MOCA SE 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
12
MOCA SE 4D55S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU - OGLE 4 godine
Srpski
10
Opština: Gornji Milanovac
Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
MOGM SC 4E26S TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED
4 godine
Srpski
2
4 godine
Srpski
11
MOGM SC 4D06S MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
4
MOGM SC 3D19S AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
4
MOGM SC 3D25S INSTALATER
3 godine
Srpski
7
4 godine
Srpski
25
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
MOGM SC 4F34S TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
MOGM SC 4A12S TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
Opština: Ivanjica
Gimnazija, Ivanjica
Područje rada: GIMNAZIJA
MOIV GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
27
Tehnička škola, Ivanjica
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
MOIV SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
7
MOIV SB 3D26S
LIMAR
3 godine
Srpski
8
4 godine
Srpski
11
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
MOIV SB 4G14S
DIZAJNER ODEĆE - OGLED
Opština: Lučani
Srednja škola 'Dragačevo', Guča
Područje rada: GIMNAZIJA
MOLU GA 4R03S OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
20
4 godine
Srpski
10
MOLU SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
11
MOLU SA 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
12
MOLU SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
4 godine
Srpski
15
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
MOLU SA 4F34S
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
MOLU SA 4K02S
TRGOVINSKI TEHNIČAR
Okrug: NIŠAVSKI
Opština: Aleksinac
Aleksinačka gimnazija, Aleksinac
Područje rada: GIMNAZIJA
NIAL GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
13
Tehnička škola 'Prota Stevan Dimitrijević', Aleksinac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
NIAL SB 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
13
NIAL SB 3E20S
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA
3 godine
Srpski
7
NIAL SB 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
13
NIAL SB 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
6
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
NIAL SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
8
NIAL SB 3D32S
METALOSTRUGAR
3 godine
Srpski
8
3 godine
Srpski
5
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
NIAL SB 3K06S
TRGOVAC
Poljoprivredna škola 'Šumatovac' , Aleksinac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
NIAL SC 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
7
NIAL SC 3A28S
MESAR
3 godine
Srpski
15
Opština: Niš
Trgovinska škola, Niš
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
NINI SG 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
37
Ugostiteljsko-turistička škola, Niš
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
NINI SH 3K11S
KUVAR - OGLED
3 godine
Srpski
6
NINI SH 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
8
NINI SH 3K09S
POSLASTIČAR
3 godine
Srpski
21
NINI SM 4E23S
ELEKTROTEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJ 4 godine
Srpski
18
NINI SM 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
15
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Niš
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
Građevinska tehnička škola 'Neimar', Niš
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
NINI SO 3H16S
KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR
3 godine
Srpski
7
NINI SO 4H07S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA HIDROGRADNjU 4 godine
Srpski
18
NINI SO 4H05S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA NISKOGRADNjU
4 godine
Srpski
11
NINI SO 4H04S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA LABORATORIJSKA 4 godine
Srpski
25
NINI SO 4H02S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
16
NINI SO 3H18S
POLAGAČ OBLOGA
3 godine
Srpski
15
NINI SO 3H14S
IZOLATER - ASFALTER
3 godine
Srpski
15
NINI SO 3H24S
MONTER SUVE GRADNjE - OGLED
3 godine
Srpski
20
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
NINI SO 3B11S
TAPETAR - DEKORATER
3 godine
Srpski
15
NINI SO 3B10S
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
15
Prehrambeno-hemijska škola, Niš
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
NINI SP 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
8
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
NINI SP 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
3
NINI SP 3A28S
MESAR
3 godine
Srpski
10
NINI SP 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
8
Škola mode i lepote, Niš
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
NINI SQ 3P03S
MANIKIR I PEDIKIR
3 godine
Srpski
6
NINI SQ 3P04S
MUŠKI FRIZER
3 godine
Srpski
28
NINI SQ 4P01S
SCENSKI MASKER I VLASULjAR
4 godine
Srpski
11
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
NINI SQ 4G14S
DIZAJNER ODEĆE - OGLED
4 godine
Srpski
16
NINI SQ 4G12S
MODELAR ODEĆE - OGLED
4 godine
Srpski
10
Opština: Svrljig
Stručna škola 'Dušan Trivunac Dragoš', Svrljig
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
NISV SA 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
13
NISV SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
11
3 godine
Srpski
9
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
NISV SA 3K06S
TRGOVAC
Okrug: PČINJSKI
Opština: Bosilegrad
Gimnazija, Bosilegrad
Područje rada: GIMNAZIJA
PCBO GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
5
Srpski
24
Tehnicka skola Vranje - delatnost van sedista Bosilegrad, Bosilegrad
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PCBO SB 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Opština: Bujanovac
Stručna škola "Sveti Sava", Bujanovac
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PCBU SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
4
PCBU SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
24
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PCBU SA 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
7
PCBU SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
10
PCBU SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
18
Srednja škola "Sezai Suroi", Bujanovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PCBU SB 3E15A
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Albanski
8
PCBU SB 3E18A
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Albanski
14
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PCBU SB 3D20A
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Albanski
11
PCBU SB 3D21A
BRAVAR
3 godine
Albanski
15
3 godine
Albanski
25
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PCBU SB 3K06A
TRGOVAC
Opština: Preševo
Gimnazija, Preševo
Područje rada: GIMNAZIJA
PCPS GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
21
Srednja tehnička škola 'Preševo', Preševo
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PCPS SB 3E18A
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Albanski
13
PCPS SB 4E04A
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Albanski
16
PCPS SB 3E15A
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Albanski
1
9
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PCPS SB 3D21A
BRAVAR
3 godine
Albanski
PCPS SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
14
PCPS SB 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
15
PCPS SB 3D25A
INSTALATER
3 godine
Albanski
3
4 godine
Albanski
27
3 godine
Albanski
13
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
PCPS SB 4B05A
TEHNIČAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PCPS SB 3K06A
TRGOVAC
Opština: Surdulica
Tehnička škola 'Nikola Tesla', Surdulica
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PCSU SB 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
4
3 godine
Srpski
5
4 godine
Srpski
15
4 godine
Srpski
18
Područje rada: SAOBRAĆAJ
PCSU SB 3I11S
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Poljoprivredno-šumarska škola "Josif Pančić", Surdulica
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PCSU SC 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
PCSU SC 4B01S
TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU
Opština: Trgovište
Srednja stručna škola 'Milutin Bojić', Trgovište
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
PCTG SA 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
28
3 godine
Srpski
29
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PCTG SA 3K06S
TRGOVAC
Opština: Vladičin Han
Gimnazija 'Jovan Skerlić', Vladičin Han
Područje rada: GIMNAZIJA
PCVH GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
41
PCVH GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
8
PCVH SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
9
PCVH SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
5
PCVH SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
5
PCVH SB 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
5
Tehnička škola, Vladičin Han
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Opština: Vranje
Tehnička škola, Vranje
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PCVR SD 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
1
Srpski
2
Srpski
5
Hemijsko-tehnološka škola, Vranje
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
PCVR SE 4B15S
TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I EN 4 godine
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
PCVR SE 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Srednja poljoprivredno-veterinarska škola 'Stevan Sinđelić', Vranje
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PCVR SF 4A12S
TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
4 godine
Srpski
11
PCVR SF 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
24
PCVR SF 4A07S
VETERINARSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
4
Okrug: PEĆKI
Opština: Peć
Gimnazija "Sveti Sava" Goraždevac, Goraždevac
Područje rada: GIMNAZIJA
PEPE GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
9
4 godine
Srpski
14
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
15
Ekonomsko-trgovinska škola, Goraždevac
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
PEPE SB 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
Mašinsko-elektrotehnička škola, Goraždevac
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PEPE SC 4D06S
Okrug: PIROTSKI
Opština: Babušnica
Gimnazija 'Vuk Karadžić', Babušnica
Područje rada: GIMNAZIJA
PIBA GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
5
Tehnička škola, Babušnica
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PIBA SB 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
9
PIBA SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
10
Opština: Bela Palanka
Srednja škola "Niketa Remezijanski" sa domom učenika, Bela Palanka
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PIBP SA 4K04S
UGOSTITELjSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
15
PIBP SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
21
Opština: Dimitrovgrad
Gimnazija "Sveti Kirilo i Metodije", Dimitrovgrad
Područje rada: GIMNAZIJA
PIDI GA 4R03B
OPŠTI TIP
4 godine
Bugarski
PIDI GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
4 godine
Bugarski
20
3
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PIDI SA 4K05B
TURISTIČKI TEHNIČAR
20
Opština: Pirot
Ekonomska škola Pirot, Pirot
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PIPI SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
11
PIPI SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
10
3 godine
Srpski
14
Mlekarska škola sa domom učenika 'Dr. Obren Pejić', Pirot
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PIPI SC 3A26S
PRERAĐIVAČ MLEKA
Tehnička škola, Pirot
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PIPI SD 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
10
PIPI SD 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
3
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PIPI SD 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
4
PIPI SD 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
12
4 godine
Srpski
15
4 godine
Srpski
7
3 godine
Srpski
6
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
PIPI SD 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED
Srednja stručna škola, Pirot
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
PIPI SE 4F01S
TEHNIČAR ZA POLIMERE
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
PIPI SE 3P04S
MUŠKI FRIZER
Okrug: PODUNAVSKI
Opština: Smederevo
Tehnička škola, Smederevo
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
POSM SC 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
5
POSM SC 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
9
POSM SC 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
5
Srpski
4
Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola "Despot Đurađ", Smederevo
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
POSM SD 3A28S
MESAR
3 godine
Opština: Smederevska Palanka
Palanačka gimnazija, Smederevska Palanka
Područje rada: GIMNAZIJA
POSP GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
28
Mašinsko-elektrotehnička škola 'Goša', Smederevska Palanka
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
POSP SB 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
2
POSP SB 4E02S
ELEKTROTEHNIČAR AUTOMATIKE
4 godine
Srpski
22
POSP SB 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Srpski
3
POSP SB 4E26S
TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED
4 godine
Srpski
3
POSP SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
13
POSP SB 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
Srpski
5
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
3 godine
Hemijsko-tehnološka i prehrambena škola 'Žikica Damnjanović', Smederevska Palanka
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
POSP SC 4F02S
HEMIJSKI LABORANT
4 godine
Srpski
1
POSP SC 4F12S
TEHNIČAR GRAFIČKE DORADE
4 godine
Srpski
17
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
POSP SC 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
7
POSP SC 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
8
POSP SC 4A12S
TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
4 godine
Srpski
13
Opština: Velika Plana
Gimnazija Velika Plana, Velika Plana
Područje rada: GIMNAZIJA
POVP GA 4R05S
INFORMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
3
POVP GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
15
POVP GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
10
3 godine
Srpski
11
3 godine
Srpski
13
Tehnička škola "Nikola Tesla", Velika Plana
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
POVP SC 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
POVP SC 3G17S
MODNI KROJAČ - OGLED
Okrug: POMORAVSKI
Opština: Ćuprija
Tehnička škola, Ćuprija
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PMCU SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
16
Područje rada: SAOBRAĆAJ
PMCU SC 4I10S
TEHNIČAR UNUTRAŠNjEG TRANSPORTA
4 godine
Srpski
4
PMCU SC 3I11S
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
3 godine
Srpski
13
Opština: Despotovac
Tehnička škola, Despotovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PMDE SA 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
5
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PMDE SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
2
PMDE SA 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
15
3 godine
Srpski
10
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PMDE SA 3K07S
KONOBAR
Opština: Jagodina
Ekonomsko-trgovinska škola 'Slavka Đurđević', Jagodina
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PMJA SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
3
Prva tehnička škola, Jagodina
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PMJA SC 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
9
PMJA SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
9
PMJA SC 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
9
3 godine
Srpski
21
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
PMJA SC 3G06S
KONFEKCIONAR - KROJAČ
Elektrotehnička i građevinska škola 'Nikola Tesla', Jagodina
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PMJA SD 4E26S
TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED
4 godine
Srpski
13
PMJA SD 4E02S
ELEKTROTEHNIČAR AUTOMATIKE
4 godine
Srpski
19
PMJA SD 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
1
PMJA SD 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
13
PMJA SD 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
6
PMJA SD 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
16
4 godine
Srpski
1
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
PMJA SD 4H05S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA NISKOGRADNjU
Opština: Paraćin
Mašinsko-elektrotehnička škola, Paraćin
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
PMPA SC 4E27S
ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA - OGLED
4 godine
Srpski
3
PMPA SC 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
2
PMPA SC 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
4
PMPA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
13
PMPA SC 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
12
PMPA SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
5
3 godine
Srpski
3
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Tehnološka škola, Paraćin
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PMPA SD 3A23S
PEKAR
Opština: Rekovac
Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika, Rekovac
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
PMRE SA 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
9
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PMRE SA 4A07S
VETERINARSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
1
PMRE SA 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
12
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
28
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
PMRE SA 3B10S
Opština: Svilajnac
Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac", Svilajnac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PMSV SA 3A28S
MESAR
3 godine
Srpski
6
Srednja škola, Svilajnac
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PMSV SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
8
PMSV SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
5
3 godine
Srpski
4
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PMSV SB 3K07S
KONOBAR
Okrug: PRIZRENSKI
Opština: Gora-Dragaš
Ekonomsko-trgovinska škola, Dragaš
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
PRDR SA 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
5
4 godine
Srpski
14
3 godine
Srpski
18
Područje rada: GIMNAZIJA
PRDR GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PRDR SA 3K06S
TRGOVAC
Opština: Orahovac
Gimnazija Orahovac, Orahovac
Područje rada: GIMNAZIJA
PROR SA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
20
Okrug: RASINSKI
Opština: Aleksandrovac
Srednja škola "Sveti Trifun", Aleksandrovac
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
RAAL SA 4A30S
VINOGRADAR - VINAR - OGLED
4 godine
Srpski
10
RAAL SA 3A27S
PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
3
Opština: Brus
Srednja škola, Brus
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
RABR SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
15
RABR SA 3K09S
POSLASTIČAR
3 godine
Srpski
4
Opština: Ćićevac
Ekonomsko-trgovinska škola Kruševac - delatnost van sedišta, Ćićevac
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
RACI SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
8
Opština: Kruševac
Tehnička škola, Kruševac
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
RAKR SD 3H24S
MONTER SUVE GRADNjE - OGLED
3 godine
Srpski
1
RAKR SD 3H16S
KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR
3 godine
Srpski
5
RAKR SD 3H12S
DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA
3 godine
Srpski
13
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
RAKR SD 3B11S
TAPETAR - DEKORATER
3 godine
Srpski
12
RAKR SD 3B10S
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
13
RAKR SD 4B05S
TEHNIČAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA
4 godine
Srpski
18
Hemijsko-tehnološka škola, Kruševac
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
RAKR SE 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
19
RAKR SE 4F02S
HEMIJSKI LABORANT
4 godine
Srpski
11
RAKR SE 4F15S
TEHNIČAR ŠTAMPE
4 godine
Srpski
10
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
RAKR SE 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
2
RAKR SE 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
1
Mašinsko-elektrotehnička škola, Kruševac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
RAKR SF 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
7
RAKR SF 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
4
RAKR SF 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
3
RAKR SF 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
12
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
RAKR SF 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
14
RAKR SF 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
1
RAKR SF 3D47S
PRECIZNI MEHANIČAR
3 godine
Srpski
15
RAKR SF 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
3
RAKR SF 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
12
RAKR SF 3D37S
MEHANIČAR MEDICINSKE I LABORATORIJSKE 3 godine
Srpski
1
Opština: Trstenik
Gimnazija "Vuk Karadžić", Trstenik
Područje rada: GIMNAZIJA
RATS GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
16
4 godine
Srpski
3
Tehnička škola, Trstenik
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
RATS SB 4E26S
TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
RATS SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
13
RATS SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
9
RATS SB 3D43S
MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
3 godine
Srpski
1
RATS SB 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
12
RATS SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
2
RATS SB 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
12
RATS SB 4D15S
TEHNIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
Srpski
17
4 godine
Opština: Varvarin
Srednja škola, Varvarin
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
RAVA SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
3
RAVA SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
7
RAVA SA 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
14
RAVA SA 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
12
Okrug: RAŠKI
Opština: Kraljevo
Gimnazija, Kraljevo
Područje rada: GIMNAZIJA
RSKR GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
1
RSKR GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
6
RSKR SD 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
49
RSKR SD 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
5
RSKR SD 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
5
RSKR SD 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
14
RSKR SD 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
7
RSKR SD 3D47S
PRECIZNI MEHANIČAR
3 godine
Srpski
9
RSKR SD 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
7
RSKR SD 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
13
RSKR SD 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
7
Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
RSKR SE 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
3
RSKR SE 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
1
3 godine
Srpski
15
3 godine
Srpski
1
Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
RSKR SF 3F30S
SITOŠTAMPAR
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
RSKR SF 3A28S
MESAR
Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
RSKR SG 3B08S
ŠUMAR
3 godine
Srpski
6
RSKR SG 3B16S
STOLAR - OGLED
3 godine
Srpski
17
RSKR SG 4B05S
TEHNIČAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA
4 godine
Srpski
9
Opština: Novi Pazar
Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
RSNP SC 4H05S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA NISKOGRADNjU
4 godine
Srpski
27
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
RSNP SC 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Srpski
14
RSNP SC 4G16S
DIZAJANER PROIZVODA OD KOŽE - OGLED
4 godine
Srpski
29
RSNP SC 4G14S
DIZAJNER ODEĆE - OGLED
4 godine
Srpski
15
RSNP SC 4G05S
TEHNIČAR MODELAR KOŽE
4 godine
Srpski
56
RSNP SC 3G07S
MEHANIČAR TEKSTILNIH MAŠINA
3 godine
Srpski
22
Tehnička škola, Novi Pazar
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
RSNP SD 4E27S
ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA - OGLED
4 godine
Srpski
23
RSNP SD 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
20
RSNP SD 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
21
4 godine
Srpski
6
4 godine
Srpski
15
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
RSNP SD 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
Ugostiteljsko-turisticka skola, Novi Pazar
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
RSNP SF 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
RSNP SF 4K03S
KULINARSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
15
RSNP SF 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
8
Opština: Raška
Mašinska škola, Raška
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
RSRA SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
2
RSRA SB 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
5
RSRA SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
10
RSRA SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
2
3 godine
Srpski
15
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
RSRA SB 3K07S
KONOBAR
Opština: Tutin
Tehnička škola, Tutin
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
RSTU SB 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
15
4 godine
Srpski
12
TEHNIČAR ZA PRIMARNU OBRADU DRVETA - 4 godine
Srpski
19
Srpski
25
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
RSTU SB 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
RSTU SB 4B18S
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
RSTU SB 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Opština: Vrnjačka Banja
Gimnazija, Vrnjačka Banja
Područje rada: GIMNAZIJA
RSVB GA 4R05S
INFORMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
10
Okrug: SEVERNOBAČKI
Opština: Bačka Topola
Gimnazija i ekonomska škola "Dositej Obradović", Bačka Topola
Područje rada: GIMNAZIJA
SBBT GA 4R03M
OPŠTI TIP
4 godine
Mađarski
8
Poljoprivredna škola, Bačka Topola
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SBBT SB 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
19
SBBT SB 4A03M
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Mađarski
10
SBBT SB 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
SBBT SB 3A15M
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Mađarski
SBBT SB 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
3
SBBT SB 4A10M
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Mađarski
2
SBBT SB 3A28M
MESAR
3 godine
Mađarski
19
2
11
Srednja tehnička škola "Šinković Jožef", Bačka Topola
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
SBBT SC 3H16M
KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR
3 godine
Mađarski
7
SBBT SC 3H12M
DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA
3 godine
Mađarski
3
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SBBT SC 3D21M
BRAVAR
3 godine
Mađarski
12
SBBT SC 3D20M
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Mađarski
5
SBBT SC 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
21
3 godine
Srpski
9
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
SBBT SC 3P04S
MUŠKI FRIZER
Opština: Subotica
Gimnazija "Svetozar Marković", Subotica
Područje rada: GIMNAZIJA
SBSU GA 4R01M
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Mađarski
6
SBSU GA 4R03H
OPŠTI TIP
4 godine
Hrvatski
6
Politehnička škola, Subotica
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
SBSU SE 3H25M
KROVOPOKRIVAČ - OGLED
3 godine
Mađarski
5
SBSU SE 3H12S
DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA
3 godine
Srpski
4
4 godine
Hrvatski
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
SBSU SE 4F15H
TEHNIČAR ŠTAMPE
25
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
SBSU SE 3B16S
STOLAR - OGLED
3 godine
Srpski
9
SBSU SE 4B01M
TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU
4 godine
Mađarski
7
4 godine
Srpski
17
Hemijsko-tehnološka škola , Subotica
Područje rada: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
SBSU SF 4C25S
TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU - OGLED
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
SBSU SF 4F34M
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
4 godine
Mađarski
12
SBSU SF 4F35M
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU 4 godine
Mađarski
17
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SBSU SF 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
6
SBSU SF 4A30S
VINOGRADAR - VINAR - OGLED
4 godine
Srpski
14
SBSU SF 4A10M
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Mađarski
16
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
SBSU SF 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Srpski
11
SBSU SF 3G17S
MODNI KROJAČ - OGLED
3 godine
Srpski
10
SBSU SF 4G03M
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Mađarski
15
Tehnička škola, Subotica
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SBSU SG 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
16
SBSU SG 4E26S
TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED
4 godine
Srpski
12
SBSU SG 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
6
SBSU SG 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
1
14
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SBSU SG 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
SBSU SG 3D21M
BRAVAR
3 godine
Mađarski
6
SBSU SG 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
4
SBSU SG 4D06M
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Mađarski
7
Okrug: SEVERNOBANATSKI
Opština: Ada
Tehnička škola, Ada
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SNAD SA 3E16M
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Mađarski
9
SNAD SA 3E15M
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Mađarski
2
SNAD SA 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Srpski
20
SNAD SA 4H02M GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Mađarski
19
SNAD SA 3H25M KROVOPOKRIVAČ - OGLED
3 godine
Mađarski
16
SNAD SA 3D20M AUTOMEHANIČAR
3 godine
Mađarski
3
SNAD SA 3D31M METALOGLODAČ ZA NU MAŠINE
3 godine
Mađarski
5
SNAD SA 4D06M MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Mađarski
6
SNAD SA 3D33M METALOSTRUGAR ZA NU MAŠINE
3 godine
Mađarski
14
SNAD SA 3D27M MAŠINBRAVAR
3 godine
Mađarski
12
3 godine
Mađarski
5
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
SNAD SA 3G08M TEKSTILNI RADNIK - PLETAČ
Opština: Čoka
Hemijsko-prehrambena srednja škola, Čoka
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
SNCO SA 4F35M
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU 4 godine
Mađarski
13
SNCO SA 4F35S
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU 4 godine
Srpski
20
13
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
SNCO SA 3P04M
MUŠKI FRIZER
3 godine
Mađarski
SNCO SA 3P02S
ŽENSKI FRIZER
3 godine
Srpski
1
SNCO SA 3P04S
MUŠKI FRIZER
3 godine
Srpski
15
PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
23
SNCO SA 3A27M PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Mađarski
25
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SNCO SA 3A27S
Opština: Kanjiža
Poljoprivredno-tehnički srednjoškolski centar "Besedeš Jožef", Kanjiža
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SNKA SA 3D39M
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Mađarski
10
SNKA SA 4D06M
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Mađarski
10
SNKA SA 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
22
SNKA SA 3D25M
INSTALATER
3 godine
Mađarski
8
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SNKA SA 3A19M
CVEĆAR - VRTLAR
3 godine
Mađarski
11
SNKA SA 4A03M
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Mađarski
2
SNKA SA 3A15M
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Mađarski
11
SNKA SA 4A07S
VETERINARSKI TEHNIČAR
Srpski
7
Mađarski
8
4 godine
Izdvojeno odeljenje osnovne škole Kiš Ferenc Trešnjevac, Totovo Selo
Područje rada: GIMNAZIJA
SNKA GB 4R03M OPŠTI TIP
4 godine
Opština: Kikinda
Gimnazija "Dušan Vasiljev", Kikinda
Područje rada: GIMNAZIJA
SNKI GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
39
SNKI GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
6
4 godine
Srpski
1
4 godine
Srpski
9
Srednja stručna škola "Miloš Crnjanski", Kikinda
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
SNKI SC 4H26S
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - OGLED
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SNKI SC 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
Tehnička škola, Kikinda
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SNKI SD 3E20S
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA
3 godine
Srpski
7
SNKI SD 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
11
SNKI SD 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
18
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SNKI SD 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
6
SNKI SD 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
5
SNKI SD 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
10
SNKI SD 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
8
Opština: Novi Kneževac
Gimnazija, Novi Kneževac
Područje rada: GIMNAZIJA
SNNK GA 4R03S
OPŠTI TIP
SNNK GA 4R05M INFORMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
16
4 godine
Mađarski
14
Srednja škola "Dositej Obradović", Novi Kneževac
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SNNK SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
12
SNNK SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
12
3 godine
Mađarski
12
Područje rada: SAOBRAĆAJ
SNNK SB 3I11M
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SNNK SB 3K08M
KUVAR
3 godine
Mađarski
1
SNNK SB 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
3
SNNK SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
13
SNNK SB 3K07M
KONOBAR
3 godine
Mađarski
13
Opština: Senta
Senćanska gimnazija, Senta
Područje rada: GIMNAZIJA
SNSE GA 4R01M
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Mađarski
9
SNSE GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
13
SNSE GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
11
Okrug: SREDNJEBANATSKI
Opština: Nova Crnja
Srednja škola "Đuro Jakšić", Srpska Crnja
Područje rada: GIMNAZIJA
SRNC GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
3
3 godine
Srpski
11
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SRNC SA 3K06S
TRGOVAC
Opština: Novi Bečej
Srednja škola, Novi Bečej
Područje rada: GIMNAZIJA
SRNB GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
8
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SRNB SA 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
7
SRNB SA 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
8
4 godine
Srpski
22
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
SRNB SA 4G14S
DIZAJNER ODEĆE - OGLED
Opština: Sečanj
Srednja škola "Vuk Karadžić", Sečanj
Područje rada: GIMNAZIJA
SRSE GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
6
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SRSE SA 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
4
SRSE SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
5
Opština: Zrenjanin
Zrenjaninska gimnazija, Zrenjanin
Područje rada: GIMNAZIJA
SRZR GA 4R03M
OPŠTI TIP
4 godine
Mađarski
19
Medicinska škola, Zrenjanin
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
SRZR SC 3P04M
MUŠKI FRIZER
3 godine
Mađarski
14
SRZR SC 3P02M
ŽENSKI FRIZER
3 godine
Mađarski
2
Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SRZR SD 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
15
SRZR SD 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
20
SRZR SD 3A15S
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Srpski
6
SRZR SD 3A13S
POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ
3 godine
Srpski
8
SRZR SD 3B10S
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
7
SRZR SD 4B01S
TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU
4 godine
Srpski
4
SRZR SD 3B11S
TAPETAR - DEKORATER
3 godine
Srpski
13
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU 4 godine
Srpski
3
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola "Uroš Predić", Zrenjanin
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
SRZR SE 4F35S
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SRZR SE 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
11
SRZR SE 3A26S
PRERAĐIVAČ MLEKA
3 godine
Srpski
9
SRZR SE 4A12S
TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
4 godine
Srpski
13
SRZR SE 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
14
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
SRZR SE 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
4 godine
Srpski
16
SRZR SE 3G17S
MODNI KROJAČ - OGLED
3 godine
Srpski
9
Elektrotehnička i građevinska škola "Nikola Tesla", Zrenjanin
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SRZR SF 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
11
SRZR SF 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
11
SRZR SF 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
6
SRZR SF 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
6
SRZR SF 4E03S
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE
4 godine
Srpski
3
SRZR SF 4E08M
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Mađarski
19
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
SRZR SF 4H02S
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
21
SRZR SF 3H12S
DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA
3 godine
Srpski
11
SRZR SF 3H19S
RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJO 3 godine
Srpski
3
Tehnička škola, Zrenjanin
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SRZR SG 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
7
SRZR SG 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
24
SRZR SG 3D21M
BRAVAR
3 godine
Mađarski
26
Opština: Žitište
Osnovna škola Sveti Sava - izdvojeno odeljenje Zrenjaninske gimnazije i Hem preh škole, Žitište
Područje rada: GIMNAZIJA
SRZI GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
14
3 godine
Srpski
16
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SRZI SA 3A28S
MESAR
Okrug: SREMSKI
Opština: Inđija
Tehnička škola "Mihajlo Pupin", Inđija
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SMIN SB 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
4
SMIN SB 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
11
SMIN SB 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
7
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SMIN SB 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
9
SMIN SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
2
SMIN SB 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
8
3 godine
Srpski
7
3 godine
Srpski
28
Područje rada: SAOBRAĆAJ
SMIN SB 3I11S
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Srednja škola "Dr Đorđe Natošević", Inđija
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SMIN SC 3K06S
TRGOVAC
Opština: Irig
Srednja strucna skola "Borislav Mihajlovic Mihiz", Irig
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SMIR SA 4A30S
VINOGRADAR - VINAR - OGLED
4 godine
Srpski
10
3 godine
Srpski
8
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SMIR SA 3K07S
KONOBAR
Opština: Pećinci
Tehnička škola "Milenko Verkić - Neša", Pećinci
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SMPE SA 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
4
SMPE SA 3D18S
ALATNIČAR
3 godine
Srpski
11
SMPE SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
5
SMPE SA 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
13
3 godine
Srpski
11
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SMPE SA 3K06S
TRGOVAC
Opština: Ruma
Gimnazija "Stevan Puzić", Ruma
Područje rada: GIMNAZIJA
SMRU GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
5
SMRU GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
23
4 godine
Srpski
1
Srednja poljoprivredno-prehrambena škola "Stevan Petrović - Brile", Ruma
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
SMRU SB 4F34S
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SMRU SB 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
22
SMRU SB 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
5
SMRU SB 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
10
SMRU SB 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
19
Srednja tehnička škola "Milenko Brzak - Uča", Ruma
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SMRU SC 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
10
SMRU SC 4E02S
ELEKTROTEHNIČAR AUTOMATIKE
4 godine
Srpski
18
SMRU SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
15
SMRU SC 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
20
SMRU SC 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
8
SMRU SC 3D43S
MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
3 godine
Srpski
7
3 godine
Srpski
7
4 godine
Srpski
15
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Srednja stručna škola "Branko Radičević", Ruma
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
SMRU SD 3P04S
MUŠKI FRIZER
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
SMRU SD 4G12S
MODELAR ODEĆE - OGLED
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SMRU SD 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
14
Opština: Sremska Mitrovica
Mitrovačka gimnazija, Sremska Mitrovica
Područje rada: GIMNAZIJA
SMSM GA 4R04S PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
14
Ekonomska škola "9. Maj", Sremska Mitrovica
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SMSM SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
1
SMSM SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
11
TEHNIČAR PRIPREME GRAFIČKE PROIZVODNjE 4 godine
Srpski
12
Prehrambeno-šumarska i hemijska škola, Sremska Mitrovica
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
SMSM SD 4F13S
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SMSM SD 3A27S
PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
3 godine
Srpski
19
SMSM SD 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
7
SMSM SD 4B18S
TEHNIČAR ZA PRIMARNU OBRADU DRVETA - 4 godine
Srpski
8
SMSM SD 4B02S
ŠUMARSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
1
SMSM SD 3B11S
TAPETAR - DEKORATER
3 godine
Srpski
13
SMSM SD 3B10S
PROIZVOĐAČ FINALNIH PROIZVODA OD DRVE 3 godine
Srpski
10
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Srednja tehnička škola "Nikola Tesla", Sremska Mitrovica
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SMSM SE 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
5
SMSM SE 4E05S
ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČK 4 godine
Srpski
1
SMSM SE 4E02S
ELEKTROTEHNIČAR AUTOMATIKE
4 godine
Srpski
9
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
15
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
SMSM SE 4H02S
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SMSM SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
10
SMSM SE 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
9
SMSM SE 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
16
SMSM SE 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
7
SMSM SE 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
16
SMSM SE 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
9
Opština: Stara Pazova
Tehnička škola, Stara Pazova
Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
SMSP SC 4F16S
TIPOGRAF
4 godine
Srpski
6
SMSP SC 4F15S
TEHNIČAR ŠTAMPE
4 godine
Srpski
17
SMSP SC 3F30S
SITOŠTAMPAR
3 godine
Srpski
24
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SMSP SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
3
SMSP SC 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
4
SMSP SC 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
8
Opština: Šid
Gimnazija "Sava Šumanović", Šid
Područje rada: GIMNAZIJA
SMSI GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
17
3 godine
Srpski
8
Tehnička škola "Nikola Tesla", Šid
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SMSI SB 3A23S
PEKAR
Okrug: ŠUMADIJSKI
Opština: Aranđelovac
Gimnazija "Miloš Savković", Aranđelovac
Područje rada: GIMNAZIJA
SUAR GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
7
SUAR GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
11
3 godine
Srpski
8
Tehnička škola "Mileta Nikolić", Aranđelovac
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SUAR SC 3E15S
ELEKTROINSTALATER
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SUAR SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
SUAR SC 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
4
SUAR SC 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
6
Opština: Batočina
Srednja škola "Nikola Tesla", Batočina
Područje rada: GIMNAZIJA
SUBA GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
7
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
6
Srpski
23
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SUBA SA 4D06S
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SUBA SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Opština: Knić
Srednja škola, Knić
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SUKN SA 3A19S
CVEĆAR - VRTLAR
3 godine
Srpski
27
Opština: Kragujevac
Trgovinsko-ugostiteljska škola "Toza Dragović", Kragujevac
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
SUKG SC 3P04S
MUŠKI FRIZER
3 godine
Srpski
5
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
SUKG SC 4G14S
DIZAJNER ODEĆE - OGLED
4 godine
Srpski
17
SUKG SC 4G12S
MODELAR ODEĆE - OGLED
4 godine
Srpski
13
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SUKG SC 3K12S
KONOBAR - OGLED
3 godine
Srpski
3
SUKG SC 3K09S
POSLASTIČAR
3 godine
Srpski
19
SUKG SC 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
19
SUKG SC 4K02S
TRGOVINSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
20
Politehnička škola, Kragujevac
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SUKG SE 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
13
SUKG SE 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
5
SUKG SE 3D37S
MEHANIČAR MEDICINSKE I LABORATORIJSKE 3 godine
Srpski
9
SUKG SE 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
10
SUKG SE 4D55S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU - OGLE 4 godine
Srpski
12
Druga tehnička škola, Kragujevac
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
SUKG SF 3B16S
STOLAR - OGLED
3 godine
Srpski
17
SUKG SF 4B05S
TEHNIČAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA
4 godine
Srpski
19
SUKG SF 4B15S
TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I EN 4 godine
Srpski
4
Srpski
5
Prva tehnička škola, Kragujevac
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
SUKG SG 3H24S
MONTER SUVE GRADNjE - OGLED
3 godine
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SUKG SG 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
14
Opština: Lapovo
Srednja škola, Lapovo
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SULA SA 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
4
SULA SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
9
Opština: Rača
Srednja škola Đura Jakšić, Rača
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
SURA SA 3E22S
AUTOELEKTRIČAR
3 godine
Srpski
1
Opština: Topola
Srednja škola 'Kralj Petar Prvi', Topola
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
SUTO SA 3D32S
METALOSTRUGAR
3 godine
Srpski
11
4 godine
Srpski
6
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
SUTO SA 4A30S
VINOGRADAR - VINAR - OGLED
Okrug: TOPLIČKI
Opština: Blace
Srednja škola, Blace
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
TOBL SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
2
TOBL SA 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
5
Opština: Kuršumlija
Gimnazija, Kuršumlija
Područje rada: GIMNAZIJA
TOKU GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
6
TOKU GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
15
Ekonomska škola, Kuršumlija
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
TOKU SB 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
11
TOKU SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
10
TOKU SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
27
Opština: Prokuplje
Tehnička škola '15.maj', Prokuplje
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
TOPR SC 4E23S
ELEKTROTEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJ 4 godine
Srpski
1
Srpski
16
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
TOPR SC 3G17S
MODNI KROJAČ - OGLED
3 godine
Opština: Žitorađa
Srednja škola, Žitorađa
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
TOZI SA 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
10
Okrug: ZAJEČARSKI
Opština: Boljevac
Srednja škola "Nikola Tesla", Boljevac
Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
ZABO SA 4L01S
EKONOMSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
6
4 godine
Srpski
13
Područje rada: GIMNAZIJA
ZABO GA 4R03S
OPŠTI TIP
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZABO SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
5
ZABO SA 3D38S
MEHANIČAR NU MAŠINA
3 godine
Srpski
8
Opština: Knjaževac
Knjaževačka gimnazija, Knjaževac
Područje rada: GIMNAZIJA
ZAKZ GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
3
ZAKZ GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
9
3 godine
Srpski
12
3 godine
Srpski
4
3 godine
Srpski
21
Tehnička škola, Knjaževac
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
ZAKZ SB 3H25S
KROVOPOKRIVAČ - OGLED
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZAKZ SB 3D25S
INSTALATER
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
ZAKZ SB 3G11S
OBUĆAR
Opština: Sokobanja
Srednja škola "Branislav Nušić", Sokobanja
Područje rada: GIMNAZIJA
ZASB GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
16
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZASB SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
19
ZASB SA 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
7
Opština: Zaječar
Tehnička škola, Zaječar
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
ZAZA SD 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
2
3 godine
Srpski
3
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZAZA SD 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
Okrug: ZAPADNOBAČKI
Opština: Apatin
Gimnazija "Nikola Tesla", Apatin
Područje rada: GIMNAZIJA
ZBAP GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
10
Tehnička škola sa domom učenika, Apatin
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZBAP SB 4D01S
BRODOGRAĐEVINSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
29
ZBAP SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
11
ZBAP SB 3D51S
BRODOMONTER
3 godine
Srpski
17
ZBAP SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
13
3 godine
Srpski
2
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 4 godine
Srpski
15
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZBAP SB 3K07S
KONOBAR
Srednja građevinska i drvoprerađivačka stručna škola, Apatin
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
ZBAP SC 4H02S
Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
ZBAP SC 4B15S
TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I EN 4 godine
Srpski
7
ZBAP SC 4B01S
TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU
Srpski
12
4 godine
Opština: Kula
Osnovna škola i gimnazija "Pjetro Kuzmjak" sa domom učenika, Ruski Krstur
Područje rada: GIMNAZIJA
ZBKU GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
ZBKU GA 4R03U
OPŠTI TIP
4 godine
Rusinski
7
17
Ekonomsko-trgovinska škola, Kula
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZBKU SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
4
ZBKU SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
26
ZBKU SB 3K09S
POSLASTIČAR
3 godine
Srpski
21
Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin", Kula
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
ZBKU SC 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
23
ZBKU SC 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
3 godine
Srpski
9
ZBKU SC 3E17S
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLA 3 godine
Srpski
5
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZBKU SC 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
8
ZBKU SC 3D27S
MAŠINBRAVAR
3 godine
Srpski
9
ZBKU SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
4
ZBKU SC 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
Srednja strucna škola, Crvenka
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZBKU SD 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
ZBKU SD 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
13
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
ZBKU SD 3P02S
ŽENSKI FRIZER
3 godine
Srpski
4
ZBKU SD 3P03S
MANIKIR I PEDIKIR
3 godine
Srpski
12
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
ZBKU SD 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
17
Opština: Odžaci
Gimnazija i ekonomska škola "Jovan Jovanović Zmaj", Odžaci
Područje rada: GIMNAZIJA
ZBOD GA 4R03S
OPŠTI TIP
4 godine
Srpski
17
Tehnička škola, Odžaci
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZBOD SB 4D08S
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
4 godine
Srpski
11
ZBOD SB 3D25S
INSTALATER
3 godine
Srpski
8
ZBOD SB 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
9
ZBOD SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
13
ZBOD SB 3D21S
BRAVAR
3 godine
Srpski
7
Opština: Sombor
Gimnazija "Veljko Petrović", Sombor
Područje rada: GIMNAZIJA
ZBSO GA 4R03M
OPŠTI TIP
4 godine
Mađarski
27
Srednja ekonomska škola, Sombor
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZBSO SB 3K07M
KONOBAR
3 godine
Mađarski
13
ZBSO SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
10
ZBSO SB 3K08M
KUVAR
3 godine
Mađarski
2
Srednja poljoprivredno-prehrambena škola, Sombor
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
ZBSO SD 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
14
ZBSO SD 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
18
ZBSO SD 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
3
ZBSO SD 4A07S
VETERINARSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
4
3 godine
Srpski
2
4 godine
Srpski
6
Srednja škola "Sveti Sava", Sombor
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
ZBSO SE 3P03S
MANIKIR I PEDIKIR
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
ZBSO SE 4G12S
MODELAR ODEĆE - OGLED
Srednja tehnička škola, Sombor
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
ZBSO SF 3E15S
ELEKTROINSTALATER
3 godine
Srpski
12
ZBSO SF 4E08M
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
4 godine
Mađarski
22
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZBSO SF 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
10
ZBSO SF 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
Srpski
14
3 godine
Okrug: ZLATIBORSKI
Opština: Arilje
Srednja škola 'Sveti Ahilije', Arilje
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
ZLAR SA 4E04S
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
4 godine
Srpski
1
4 godine
Srpski
13
Područje rada: GIMNAZIJA
ZLAR GA 4R03S
OPŠTI TIP
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLAR SA 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
7
ZLAR SA 3D35S
MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH 3 godine
Srpski
10
ZLAR SA 3D40S
MEHANIČAR RADNIH MAŠINA
3 godine
Srpski
7
4 godine
Srpski
21
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
ZLAR SA 4G03S
TEHNIČAR - MODELAR ODEĆE
Opština: Bajina Bašta
Tehnička škola, Bajina Bašta
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLBB SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
6
ZLBB SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
2
ZLBB SB 4D06S
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
4
Srpski
4
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZLBB SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Opština: Čajetina
Ugostiteljsko-turistička škola, Čajetina
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZLCA SA 4K02S
TRGOVINSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
27
ZLCA SA 4K04S
UGOSTITELjSKI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
18
ZLCA SA 3K11S
KUVAR - OGLED
3 godine
Srpski
5
Opština: Kosjerić
Tehnička škola, Kosjerić
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZLKO SA 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
24
Opština: Nova Varoš
Gimnazija 'Pivo Karamatijević', Nova Varoš
Područje rada: GIMNAZIJA
ZLNV GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
28
4 godine
Srpski
5
Tehnička škola, Nova Varoš
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
ZLNV SB 4E08S
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLNV SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
9
ZLNV SB 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
4
ZLNV SB 3D44S
MEHANIČAR HIDROENERGETSKIH POSTROJEN 3 godine
Srpski
6
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZLNV SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
12
ZLNV SB 3K08S
KUVAR
3 godine
Srpski
6
Opština: Požega
Gimnazija 'Sveti Sava', Požega
Područje rada: GIMNAZIJA
ZLPO GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
4 godine
Srpski
3
ZLPO GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
4 godine
Srpski
7
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Ljubo Mićić", Požega
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
ZLPO SB 3A23S
PEKAR
3 godine
Srpski
11
ZLPO SB 3A28S
MESAR
3 godine
Srpski
18
ZLPO SB 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
14
ZLPO SB 4A05S
TEHNIČAR HORTIKULTURE
4 godine
Srpski
20
ZLPO SB 4A10S
PREHRAMBENI TEHNIČAR
4 godine
Srpski
13
ZLPO SB 3A15S
RUKOVALAC - MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE 3 godine
Srpski
4
3 godine
Srpski
18
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KON 4 godine
Srpski
18
Srpski
13
Tehnička škola, Požega
Područje rada: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
ZLPO SC 3C26S
LIVAC KALUPAR - OGLED
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLPO SC 4D06S
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZLPO SC 4K02S
TRGOVINSKI TEHNIČAR
4 godine
Opština: Priboj
Mašinsko-elektrotehnička škola, Priboj
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLPR SB 4D13S
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 4 godine
Srpski
1
ZLPR SB 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
10
ZLPR SB 3D24S
ZAVARIVAČ
3 godine
Srpski
4
3 godine
Srpski
13
Područje rada: OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA
ZLPR SB 3P04S
MUŠKI FRIZER
Opština: Prijepolje
Ekonomsko-trgovinska škola, Prijepolje
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZLPP SB 3K12S
KONOBAR - OGLED
3 godine
Srpski
4
3 godine
Srpski
7
Tehnička škola, Prijepolje
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLPP SC 3D32S
METALOSTRUGAR
Opština: Sjenica
Tehnička škola, Sjenica
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
ZLSJ SB 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA
3 godine
Srpski
1
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLSJ SB 3D19S
AUTOLIMAR
3 godine
Srpski
6
ZLSJ SB 3D20S
AUTOMEHANIČAR
3 godine
Srpski
1
ZLSJ SB 3D39S
MEHANIČAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE
3 godine
Srpski
9
3 godine
Srpski
9
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
ZLSJ SB 3G17S
MODNI KROJAČ - OGLED
Opština: Užice
Ekonomska škola, Užice
Područje rada: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZLUZ SB 3K07S
KONOBAR
3 godine
Srpski
7
ZLUZ SB 3K06S
TRGOVAC
3 godine
Srpski
8
ZLUZ SD 3H19S
RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJO 3 godine
Srpski
2
ZLUZ SD 3H24S
MONTER SUVE GRADNjE - OGLED
3 godine
Srpski
8
ZLUZ SD 3H16S
KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR
3 godine
Srpski
2
3 godine
Srpski
38
4 godine
Srpski
4
3 godine
Srpski
8
Tehnička škola "Radoje Ljubičić", Užice
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Područje rada: SAOBRAĆAJ
ZLUZ SD 3I11S
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
ZLUZ SD 4G12S
MODELAR ODEĆE - OGLED
Tehnička škola, Užice
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
ZLUZ SE 3E16S
ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU
Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
ZLUZ SE 3D36S
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE
3 godine
Srpski
7
ZLUZ SE 3D50S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED
3 godine
Srpski
17
Download

Preuzmite konkurs za upis učenika u drugom krugu (PDF