CHEMIE/8. ročník/č. 15
SOLI
Pod slovem SŮL si všichni představíme bílou krystalickou látku, kterou běžně používáme
v domácnosti. Ano, je to chlorid sodný (NaCl), velmi důležitý pro náš organismus.
1. Doplňte následující text:
Chlorid sodný je průhledná ……………………… látka. Velmi dobře se rozpouští ve vodě. Značný
podíl této látky obsahuje voda mořská. Její průměrná …………………… (slanost) činí asi ……….
To znamená, že ve 100 g mořské vody je asi ………… soli. Nejslanější voda se vyskytuje
v……………… moři, naopak …………… moře se vyznačuje jednou z nejmenších hodnot salinity.
Roztok soli vede dobře elektrický proud.
Chlorid sodný se používá při úpravě potravin, má také ………………………… účinky. V zimě se
používá k údržbě ……………………… k rozmrazování jejich povrchu. V průmyslu z chloridu
sodného a dalších surovin vyrábí hydroxid sodný, soda a další látky.
Chlorid sodný je velmi důležitý pro organismus. Udržuje rovnováhu tekutin v těle a ………………,
zajišťuje správnou funkci vnitřních orgánů. Ionty uvolněné z chloridu sodného jsou obsaženy i v
………………. Avšak nadměrná konzumace soli může způsobit celou řadu problémů: …………
ledvin, zadržování vody v těle, zvýšení krevního tlaku. Sůl je tedy pro naše tělo velmi důležitá,
avšak všeho s mírou.
3,5 %
salinita
Mrtvém
konzervační
krevní tlak
komunikací
zatěžování
krystalická
3,5 g
Baltské
krvi
Kuchyňská sůl ovšem není jedinou solí.
Soli vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíků v molekulách kyselin jiným atomem nebo
skupinou atomů. Kyseliny, od kterých soli odvozujeme, mohou být kyslíkaté či bezkyslíkaté.
Pokud jsou odvozeny od bezkyslíkaté kyseliny, je jejich koncovka –ID
Pokud jsou odvozeny od kyslíkaté kyseliny, je jejich koncovka -AN
Příklad: Vytvořte vzorec uhličitanu sodného
1. Vytvoříme vzorec příslušné kyseliny (v tomto případě kyseliny uhličité): H2CO3
Odtržením atomů vodíku vznikne aniont: uhličitan. Náboj je -2, protože jsme odtrhli 2 atomy vodíku.
H2 ) CO3
CO322. Zapíšeme značky prvků, jejich oxidační čísla a pomocí křížového pravidla vytvoříme vzorec:
NaI
CO32-
3. Vytvořený vzorec uhličitanu sodného: Na2CO3
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0104
2a. Doplňte do tabulky vzorce uvedených sloučenin
Kyselina dusičná
Dusičnan sodný
Kyselina sírová
Síran draselný
Kyselina uhličitá
Uhličitan sodný
Kyselina chlorná
Chlornan draselný
Soli mohou vznikat různými způsoby. Neutralizací (reakcí kyselin a zásad), rozpouštěním kovů
v kyselinách nebo přímou reakcí dvou prvků.
2b. Doplňte následující reakce a pojmenujte vzniklé soli:
reakce
název soli
reakce
název soli
NaOH + HCl → ……… + H2O
…………………
…………………
KOH + H2SO4 → ……… + H2O
……………………
……………………
Zn + HCl
→ …….…… + H2
…………………. Al + HCl
………………….
→ ……… + H2
……………………
……………………
K + Cl2
→ ………………
…………………
…………………
→ ……………
……………………
……………………
Al + I2
Soli mohou mít různé využití. Využívají se při výrobě jiných látek, k technickým účelům, ale také
v domácnosti.
3. Přiřaďte pomocí barevných tužek název soli, vzorec a způsob využití:
Uhličitan sodný
Síran měďnatý
Fosforečnan sodný
Dusitan sodný
Chlornan sodný
Chlorečnan draselný
Uhličitan vápenatý
Dusičnan sodný
Síran hlinitý
NaNO3
Na2CO3
NaNO2
Al2(SO4)3
CaCO3
Na3PO4
CuSO4
KClO3
NaClO
Úprava vody, použití v čistírnách odpadních vod
Dezinfekce vody v bazénech
Součást SAVA
„Éčko“ E 250, konzervace masa, uzenin
Sloučenina používaná v pyrotechnice, ohňostrojích
Součást vodního kamene
Změkčovadlo vody
Hnojivo
Součást pracích prášků, příčina vodního květu
Jednou ze solí je uhličitan vápenatý. Ten je součástí ulit či lastur měkkýšů. V přírodě se vyskytuje
jako nerost kalcit, aragonit nebo v podobě hornin (například mramor, vápenec, křída).
4a. Pokud na vápenec kápneme kyselinu, začne se rozpouštět a uvolňuje se plyn.
Sestavte z následujících látek rovnici:
CO2
HCl
CaCO3
CaCl2
H2 O
………………… + ………………… → ………………… + ………………… + …………………
4b. Vápenec také vzniká při tvrdnutí malty. Malta se vyrábí z hašeného vápna (hydroxid vápenatý),
vody a písku. Právě hydroxid vápenatý reaguje s oxidem uhličitým, který je ve vzduchu.
Vzniká tak pevný uhličitan vápenatý a voda, která se postupem času vypaří.
Sestavte z následujících látek rovnici popsaného děje:
CaCO3
CO2
Ca(OH)2
H2 O
……………………… + ……………………… → ……………………… + ………………………
ŘEŠENÍ
CHEMIE/8. ročník/č. 15
SOLI
Pod slovem SŮL si všichni představíme bílou krystalickou látku, kterou běžně používáme
v domácnosti. Ano, je to chlorid sodný (NaCl), velmi důležitý pro náš organismus.
1. Doplňte následující text:
Chlorid sodný je průhledná krystalická látka. Velmi dobře se rozpouští ve vodě. Značný podíl této
látky obsahuje voda mořská. Její průměrná salinita (slanost) činí asi 3,5 %. To znamená, že ve 100g
mořské vody je asi 3,5 g soli. Nejslanější voda se vyskytuje v Mrtvém moři, naopak Baltské moře
se vyznačuje jednou z nejmenších hodnot salinity. Roztok soli vede dobře elektrický proud.
Chlorid sodný se používá při úpravě potravin, má také konzervační účinky. V zimě se používá
k údržbě komunikací k rozmrazování jejich povrchu. V průmyslu z chloridu sodného a dalších
surovin vyrábí hydroxid sodný, soda a další látky.
Chlorid sodný je velmi důležitý pro organismus. Udržuje rovnováhu tekutin v těle a krevní tlak,
zajišťuje správnou funkci vnitřních orgánů. Ionty uvolněné z chloridu sodného jsou obsaženy
i v krvi. Avšak nadměrná konzumace soli může způsobit celou řadu problémů: zatěžování ledvin,
zadržování vody v těle, zvýšení krevního tlaku. Sůl je tedy pro naše tělo velmi důležitá, avšak všeho
s mírou.
3,5 %
salinita
Mrtvém
konzervační
krevní tlak
komunikací
zatěžování
krystalická
3,5 g
Baltské
krvi
Kuchyňská sůl ovšem není jedinou solí.
Soli vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíků v molekulách kyselin jiným atomem nebo
skupinou atomů. Kyseliny, od kterých soli odvozujeme, mohou být kyslíkaté či bezkyslíkaté.
Pokud jsou odvozeny od bezkyslíkaté kyseliny, je jejich koncovka –ID
Pokud jsou odvozeny od kyslíkaté kyseliny, je jejich koncovka -AN
Příklad: Vytvořte vzorec uhličitanu sodného
1. Vytvoříme vzorec příslušné kyseliny (v tomto případě kyseliny uhličité): H2CO3
Odtržením atomů vodíku vznikne aniont: uhličitan. Náboj je -2, protože jsme odtrhli 2 atomy vodíku.
H2 ) CO3
CO322. Zapíšeme značky prvků, jejich oxidační čísla a pomocí křížového pravidla vytvoříme vzorec:
NaI
3. Vytvořený vzorec uhličitanu sodného: Na2CO3
CO32-
2a. Doplňte do tabulky vzorce uvedených sloučenin
Kyselina dusičná
HNO3
Dusičnan sodný
NaNO3
Kyselina sírová
H2SO4
Síran draselný
K2SO4
Kyselina uhličitá
H2CO3
Uhličitan sodný
Na2CO3
Kyselina chlorná
HClO
Chlornan draselný
KClO
Soli mohou vznikat různými způsoby. Neutralizací (reakcí kyselin a zásad), rozpouštěním kovů
v kyselinách nebo přímou reakcí dvou prvků.
2b. Doplňte následující reakce a pojmenujte vzniklé soli:
reakce
název soli
reakce
název soli
NaOH + HCl → NaCl + H2O
chlorid
sodný
KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O
síran
draselný
Zn + HCl
→ ZnCl2 + H2
chlorid
zinečnatý
Al + HCl
→ AlCl3 + H2
chlorid
hlinitý
K + Cl2
→ KCl
chlorid
draselný
Al + I2
→ AlI3
jodid
hlinitý
Soli mohou mít různé využití. Využívají se při výrobě jiných látek, k technickým účelům, ale také
v domácnosti.
3. Přiřaďte pomocí barevných tužek název soli, vzorec a způsob využití
Uhličitan sodný
Síran měďnatý
Fosforečnan sodný
Dusitan sodný
Chlornan sodný
Chlorečnan draselný
Uhličitan vápenatý
Dusičnan sodný
Síran hlinitý
NaNO3
Na2CO3
NaNO2
Al2(SO4)3
CaCO3
Na3PO4
CuSO4
KClO3
NaClO
Úprava vody, použití v čistírnách odpadních vod
Dezinfekce vody v bazénech
Součást SAVA
„Éčko“ E 250, konzervace masa, uzenin
Sloučenina používaná v pyrotechnice, ohňostrojích
Součást vodního kamene
Změkčovadlo vody
Hnojivo
Součást pracích prášků, příčina vodního květu
Jednou ze solí je uhličitan vápenatý. Ten je součástí ulit či lastur měkkýšů. V přírodě se vyskytuje
jako nerost kalcit, aragonit nebo v podobě hornin (například mramor, vápenec, křída).
4a. Pokud na vápenec kápneme kyselinu, začne se rozpouštět a uvolňuje se plyn.
Sestavte z následujících látek rovnici:
CO2
HCl
CaCO3
CaCl2
H2 O
CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
4b. Vápenec také vzniká při tvrdnutí malty. Malta se vyrábí z hašeného vápna (hydroxid vápenatý),
vody a písku. Právě hydroxid vápenatý reaguje s oxidem uhličitým, který je ve vzduchu.
Vzniká tak pevný uhličitan vápenatý a voda, která se postupem času vypaří.
Sestavte z následujících látek rovnici popsaného děje:
CaCO3
CO2
Ca(OH)2
H2 O
CaCO3 + CO2 → Ca(OH)2 + H2O
Autorem pracovního listu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Ginclová
Literatura:
ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 136 s.,
ISBN 80-723-8442-2.
ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 9: pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 128 s.,
ISBN 978-807-2385-843.
Download

CHEMIE/8. ročník/č. 15 Pod slovem SŮL si všichni představíme