4/4/2014
Razvoj proizvoda
Dr Zoran Anišić
Integralni razvoj proizvoda u
PLM okruženju
VREME
Vreme i troškovi razvoja proizvoda
Proizvod
Cena razvoja i dizajna
($)
Vreme razvoja i dizajna
(godina)
Fordov prvi automobil
4.000 (1902 dolara)
-
Alati - električni uvrtač
150.000
1
Foto štampač u boji
5.000.000
1
Konzolne video igrice
15-20.000.000
2-3
Centralna procesorska
jedinica
100.000.000
5
Farmacija
897.000.000
6-12
Boing 787 putnički
10-12.000.000.000
5
1
4/4/2014
Prilazi u razvoju proizvoda
• Integralni razvoj proizvoda
(Integrated Product Development),
• Konkurentno inženjerstvo
(Concurrent Engineering),
• Simultano inženjerstvo
(Simultancous Engineering),
• Konstruisanje za izvrsnost
(Design for eXcellence)
• Timski razvoj proizvoda
(Collaborative Product Developmenl),
Aspekti IRP-a
Definicija Integralnog Razvoja Proizvoda
Integralni razvoj proizvoda (IRP) sc definiše kao
sistemski prilaz razvoju proizvoda i, sa njim,
povezanim procesima, da bi se što potpunije
odgovorilo na očekivanja korisnika preko
povezivanja timskih vrednosti - kooperacije,
poverenja i podele, te na toj osnovi oblikovanja
postupaka odlučivanja sa dugačkim periodima
paralelnog rada sa stanovišta svih faza živolnog
veka proizvoda, uz sinhronizovano izvođenje
izmena i postizanje konsenzusa.
Najvažniji rezultat IRP-a
2
4/4/2014
Teoretska viđenja PLC-a
Životni ciklus proizvoda
Alting
Prepoznavanje
potreba i razvoj
konstrukcije
Aca
Guerra
Kovacs
Grieves
Stark
Životni ciklus proizvoda
Oblici krivih životnog ciklusa
A. Sofisticirani proizvodi
Vreme
C. Modni proizvodi
Vreme
B. Jednostavni proizvodi
Vreme
D. Hit proizvodi
Vreme
3
4/4/2014
FAZA 1
Uspostavljanje strategije
preduzeća
FAZA 2
Definisanje proizvoda
Zadaci vezani za proizvode,
Udeo na tržištu,
Potrošači,
Obim prodaje,
Moguće tehnologije,
Targetirana cena proizvoda,
Plan kvaliteta,
Biznis plan,
Potrebe za inovacijama...
Generisanje mogućeg
koncepta idizajna
Karakteristike proizvoda,
Performanse proizvoda,
Kompetetivne prednosti,
Funkcionalna podela dekompozicija proizvoda,
Generisati specifikaciju
projekta proizvoda...
Ocenjivanje i izbor
koncepta strukture
Projektovanje procesa
Izbor proizvodnih metoda
i parametara procesa,
Izbor dobavljača,
Završetak analize troškova,
Završetak plana proizvodnje,
Kompletiranje tehničke
dokumentacije,
Izbor varijante procesa montaže,
Projektovanje tehnoloških
postupaka i sistema u montaži,
Završetak marketing plana,
Plan za početak proizvodnje,...
Kompromisi u dizajnu,
Generisanje konfiguracije
i strukture proizvoda
Razvijanje, testiranje i
analiza konstrukcije, proizvodnih
i montažnih tehnologija,
Generisanje tehničke dokumentacije,
Izbor materijala,
Analiza troškova proizvoda,
Identifikacija dobavljača,
Identifikacija ključne tehn. opreme
DFX
FAZA 3
Pogodnost proizvoda za
montažu, izradu, kvalitet,
troškove, okruženje, estetiku,....
Vreme
Pouke i
iskustvo
Faza 1: Identifikacija proizvoda
Faza 2: Razvoj koncepta
Uklanjanje i
reciklaža
Definisanje potrošača
(ciljne grupe) i utvrđivanje
njihovih potreba
Faza 3: Razrada dokumentacije i proizvodnja
Faza 4: Plasiranje na tržište – isporuka
4
4/4/2014
Danas su poznate na desetine DFX alata koji pokrivaju gotovo
sve značajnije aspekte životnog ciklusa proizvoda, a prilagođene
su različitim oblastima proizvodnje i specifičnostima proizvodnih
programa za koje su razvijane.
U nastvku će biti navedeni samo najčešće korišćeni DFX alati:
Istorija DFX-a
Koreni DFX (Design for eXcellence) tehnologije, koja je
danas tema mnogih istraživanja dosežu 25 godina unazad.
Razvoj tri nezavisna DFA (Design for Assmebly) alata, koji
predstavljaju sistematizovane prilaze u rešavanju problema
pogodnosti proizvoda za montažu, se smatraju počecima
DFX tehnologije.
Ovi alati su:
• Boothroyd-Dewhurst DFA (Boothroyd and Dewhurst 1983,
Boothroyd et.al. 1994);
• Lucas DFA (Swift 1981, Miles 1989);
• Hitachi AEM (Assembly Evaluation Method), (Shimada
et.al.1992.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DFA/D (Oblikovanje proizvoda pogodnog za montažu i demontažu);
DFM (Oblikovanje proizvoda pogodnog za obradu);
DFQ (Oblikovanje za kvalitet),
DFC (Oblikovanje proizvoda sa ciljem redukcije troškova);
DFUF (Oblikovanje za zadovoljenje korisnika);
FMEA (Otklanjanje slabih mesta);
DFMASS (Oblikovanje za zadovoljenje pojedinačnih korisnika u
uslovima masovne proizvodnje);
DFE (Oblikovanje za životnu sredinu),;
DFP (Oblikovanje proizvoda pogodnog za pakovanje);
DFRM (Oblikovanje delova pogodnih za pouzdanost i održavanje).
DRP/VP (Oblikovanje za brzu izradu prototipa)
Njihova zajednička funkcija cilja jeste ugradnja svih
raspoloživih znanja i iskustava u proizvod u fazi
konceptualnog razvoja kako bi se došlo do optimalnog
rešenja za najkraće moguće vreme, obezbeđujući time
konkurentsku prednost.
DFQ
DFR
DFM
IIS-DFX INTEGRALNA PLATFORMA
DF S
DFA
IIS-DFX
DF C
DFE
DFP
Design For Assembly – DFA
Pogodnost za montažu
INTEGRALNA
INFORMACIONA
BAZA
JEDINST. GEOMETRIJSKI
MODEL PROIZVODA
FUNKCIONALNI ZAHTEVI
PROIZVODNI SISTEM
I [email protected]
5
4/4/2014
DFQ
DFR
DFM
IIS-DFX INTEGRALNA PLATFORMA
DFS
IIS-DFX
DF C
INTEGRALNA
INFORMACIONA
BAZA
DFP
JEDINST. GEOMETRIJSKI
MODEL PROIZVODA
DFE
DFA
FUNKCIONALNI ZAHTEVI
PROIZVODNI SISTEM
I [email protected]
POGODNOST ZA [email protected]
POVI[ENJE POGODNOSTI
PRIMENOM RAZVIJENIH IIS-DFA ALATA
PREDLOZI ZA
IZMENU
KONSTRUKCIJE
NOVA/RAZLI^ITA TEHNOLOGIJA
OPTIMIZACIJA NIVOA MODULARNOSTI
IIS-DFA
OPTIMIZACIJA RELATIVNOG
[email protected] ELEMENATA STRUKTURE
INFORMACIONA
BAZA
INTEGRACIJA FUNKCIJA
OPTIMIZACIJA ZAHVATA
RUKOVANJA, SPAJANJA I KONTROLE
Verzija 1.1, 1.2, 1.3 ..
FORMALNE - ANALITI^KE METODE
EKSPERIMENTALNI REZULTATI
IIS-DFA softver
Baza znanja
BAZA ZNANJA - RE[ENJA IZ PRAKSE
IIS-DFA SOFTVER
OBLIKOVANJE PODLOGA ZA
PRIMENU IIS-DFA METODOLOGIJE
UTVR\IVANJE I ANALIZA
POKAZATELJA POGODNOSTI
DELOVI
KOMPONENTE
STRUKTURA
PROIZVODA
PROCENA VREMENA I TRO[KOVA
KARTA TOKA [email protected]
[email protected] DIJAGRAM
LISTA ZAHVATA
PROGRAM
PROIZVODNJE
STRUKTURNA [EMA
1
2
OBR TNO KOL O
+X
PS KLIZ NOG PRSTENA
PS-2 .1. 2. 1.1.1
1
1
NOS A^ KL IZN O G
P RS T E NA
+x
1
1
B
1
1
KL IZ NI P RS T E N
PS ROT ORA
PS-2 .1.2.1
1
4
+X
PS ROTORA
PS-2.1 .2.1.1
1
3
+X
B
1
P S ROT OR A
1
1
3
B M
DIS TA NT NA ^AUR A
-X
POKL OPCA ^AURE
PS-2. 1.2.1. 2
1
1
1
1
P OKL OP AC ^AURE
+X
B
1
1
KL IZ NI L E @ AJ
-X
PROJEKTOVANJE
TEHNOLO[KOG POSTUPKA
I SISTEMA ZA [email protected]
DFQ
DFR
DFM
DFS
DFA
IIS-DFX
DF C
IIS-DFX INTEGRALNA PLATFORMA
INTEGRALNA
INFORMACIONA
BAZA
DFP
JEDINST. GEOMETRIJSKI
MODEL PROIZVODA
DFE
FUNKCIONALNI ZAHTEVI
PROIZVODNI SISTEM
I [email protected]
POGODNOST ZA [email protected]
POVI[ENJE POGODNOSTI
PRIMENOM RAZVIJENIH IIS-DFA ALATA
PREDLOZI ZA
IZMENU
KONSTRUKCIJE
NOVA/RAZLI^ITA TEHNOLOGIJA
OPTIMIZACIJA NIVOA MODULARNOSTI
IIS-DFA
Predlog izmene konstrukcije nije osporen
ni sa jednog aspekta i
INFORMACIONA
nakon verifikacije izmena mo`e biti sprovedena
BAZA
i
Verzija 1.1, 1.2, 1.3 ..
IIS-DFA softver
Predlog izmene konstrukcije je osporenBazaod
strane nekog od
znanja
eksperata iz dfx tima i slediIIS-DFA
dodatna
analiza radi argumentovanog
SOFTVER
utvr|ivanja negativnih
efekata i njihovog
pore|enja
OBLIKOVANJE
PODLOGA ZA sa pozitivnim
UTVR\IVANJE I ANALIZA
PRIMENU IIS-DFA METODOLOGIJE
POGODNOSTI
efektima kojiPOKAZATELJA
se prila`u
u dokumentu.
OPTIMIZACIJA RELATIVNOG
[email protected] ELEMENATA STRUKTURE
INTEGRACIJA FUNKCIJA
OPTIMIZACIJA ZAHVATA
RUKOVANJA, SPAJANJA I KONTROLE
FORMALNE - ANALITI^KE METODE
EKSPERIMENTALNI REZULTATI
Design For Manufacturing – DFM
Pogodnost za izradu
BAZA ZNANJA - RE[ENJA IZ PRAKSE
DELOVI
KOMPONENTE
STRUKTURA
PROIZVODA
PROGRAM
PROIZVODNJE
PROCENA VREMENA I TRO[KOVA
KARTA TOKA [email protected]
[email protected] DIJAGRAM
LISTA ZAHVATA
STRUKTURNA [EMA
1
2
OBR TNO KOL O
+X
PS KLIZ NOG PRSTENA
PS-2 .1. 2. 1.1.1
1
1
NOS A^ KL IZN O G
P RS T E NA
+x
1
1
B
1
1
KL IZ NI P RS T E N
PS ROT ORA
PS-2 .1.2.1
1
+X
4
PS ROTORA
PS-2.1 .2.1.1
1
3
+X
B
1
P S ROT OR A
1
1
3
B M
DIS TA NT NA ^AUR A
-X
POKL OPCA ^AURE
PS-2. 1.2.1. 2
1
+X
1
1
1
P OKL OP AC ^AURE
B
1
1
KL IZ NI L E @ AJ
-X
PROJEKTOVANJE
TEHNOLO[KOG POSTUPKA
I SISTEMA ZA [email protected]
6
4/4/2014
LIVENJE U PESKU
LOŠE - DOBRO
OBRADA STRUGANJEM
LOŠE - DOBRO
OBRADA GLODANJEM
LOŠE - DOBRO
OBRADA BRUŠENJEM
LOŠE - DOBRO
LIVENJE POD PRITISKOM
LOŠE - DOBRO
SINTEROVANJE
LOŠE - DOBRO
7
4/4/2014
DEFORM.-RAZDVAJANJE
LOŠE - DOBRO
DEFORM.-KOVANJE
LOŠE - DOBRO
Design For Disassembly – DFD
Pogodnost za demontažu
DEFORM.-SAVIJANJE DEFORM.-IZVLACENJE
LOŠE - DOBRO
LOŠE - DOBRO
Design For User Friendlyness
Pogodnost za laku upotrebu
SLABA MESTA PREDVIĐENA
ZA LOM PRILIKOM
DEMONTAŽE
OBE STRANE SU JEDNAKOG
DIZAJNA - LOŠE
OBLIK ALATA JE PRILAGOĐEN
ERGONOMIJI - DESNO
8
4/4/2014
Design For Safety
Pogodnost za bezbednost
PLM – Product Lifecycle Management
OŠTAR VRH ZAVRTNJA
Šta je PLM a šta nije!?
PLM je:
• Vizija ili strategija,
• Novi/drugačiji način razmišljanja u poslovanju.
Šta nije PLM:
• Još jedan u nizu softverskih proizvoda (automatizacija
pojedinih segmenata),
• Plug-and-play sistem,
• Softver koji ćete pokrenuti i koji će raditi automatski
bez ručnog konfigurisanja i prilagođavanja.
Zašto PLM?
• Upravljanje sadržajem dokumenata
• Upravljanje funkcionalnim zahtevima
• Upravljanje sastavnicama proizvoda, posebno u
slučaju velikog broja varijanti proizvoda
• Objedinjavanje i čuvanje znanja u preduzeću
• Ambalaža, pakovanje i brend menadžment
• Upravljanje primedbama i žalbama
• Efikasno upravljanje troškovima proizvoda u toku LC
• Efikasno i kvalitetno formiranje ponuda
• Izveštaji i analize vezani za proizvode
• Komunikacija u preduzeću bez obzira na lokaciju
9
4/4/2014
Produktivnost sa Teamcenter
Teamcenter u vašem poslovnom okruženju
Pronaći informacije brzo u onom kontekstu u kojem su
potrebne.
Pristup Timcentru iz
Microsoft Office-a.
Teamcenter unutar vaših alata i procesa
Neposredna saradnja za poboljšanje timskog rada
Ubacivanje podataka
iz Timcentra u Word,
Excel, ili PowerPoint.
http://www.istockphoto.com/file_closeup//2967161-lookdeferent.php?id=2967161
Integracija sa CAD programima
SolidWorks
Izmena podataka u
Microsoft Office-u sa
trenutnim izmenama
u Timcentru.
NX
Gde se koristi Siemens Teamcenter?
Vazduhoplovstvo i odbrana
- 9 od 10 vodećih avio industrija
I-DEAS NX series
CATIA
Solid Edge
Inventor
Pro/E
–
–
–
–
–
–
GENERAL DYNAMICS
BOEING
SUKHOI
EADS
LOCKHEED MARTIN
EMBRAER
–
–
–
–
–
–
–
АNTONOV
PRATT & WHITNEY
ROLLS ROYCE
VOLVO AERO
SAAB
ALERIA AERONAUTICA
BAE SYSTEMS
AutoCAD
10
4/4/2014
Automobilska industrija
- 15 od 16 vodećih AUTO industrija
•
•
•
•
•
•
•
TOYOTA
FORD
BMW
VW
AUDI
DAIMLER
GM
•
•
•
•
•
•
•
•
HONDA
NISSAN
FIAT
SUZUKI
RENAULT
MAZDA
HYUNDAI
CHRYSLER
EDUKACIJA U OBLASTI PLM-A
•
•
•
•
•
•
Akademske master studije
Specijalističke studije
Doktorske studije
Letnje škole
Seminari i obuke
Studijska putovanja
MAS – PLM Novi Sad
OPREMA U PLM LABORATORIJI
•
•
•
•
•
•
1 database server
1 aplikacioni server
12 radnih stanica
2 video projektora
1 štampač
Siememns PLM softver (80 licenci)
11
4/4/2014
PLM workshop in Novi Sad
12
4/4/2014
PLM Summer school in Split
Primer - vaga
Faze
Učesnik
Uloga
MP
Menadžer projekta
IK
Glavni inženjer - konstruktor
ŽIVOTNI VEK VAGE VK MEH/-
Plan projekta
DFA analitičar
Stručnjak za montažu
DFM analitičar
Stručnjak za proizvodnju
DFE analitičar
Stručnjak za uticaj na okolinu
Mašinski inženjer
Projektovanje za proizvodnost
Marketing
-
Plasiranje proizvoda na tržište
Održavanje
Mašinski inženjer
Projektovanje za proizvodnost
Mašinski inženjer
Projektovanje za proizvodnost
Redizajn proizvoda
Projektovanje procesa
proizvodnje
Recikliranje i prestanak
upotrebe
13
4/4/2014
Vaga za kupatilo VK MEH/Izvedba vage (MEH ili ELM)
Postojanje hvataljke (H)
Naziv proizvodaVK XXX / X
Strukturna shema
Eksplozivna shema
Kategorija kvaliteta
Zahtevi kupaca
Performanse
-tačno merenje telesne težine čoveka
-precizno merenje telesne težine čoveka
-brzo merenje telesne težine čoveka
-zadovoljavajući opseg merenja
Dodatni zahtevi
-jednostavno premeštanje, odnosno odizanje i spuštanje na pod
-mala težina uređaja
-jednostavno merenje telesne težine čoveka (automatsko)
-jednostavno podešavanje uređaja
-lako vrednovanje rezultata merenja (prosto iskazivanje rezultata)
-čitljivo očitavanje rezultata
-niža cena od konkurencije (proizvodi sličnih karakteristika)
-gazište nije hladno pri kontaktu
-gazište nije klizavo
Pouzdanost
-nema potrebe za održavanjem za vreme životnog ciklusa proizvoda (nezavisno od izvora
energije)
Prilagođenost
-ne zagađuje životnu sredinu nakon odbacivanja
-bezbedno (nema oštre ivice)
Izdržljivost
-omogućava nekoliko merenja dnevno tokom nekoliko godina
-neosetljivost na udarce
-otporno na koroziju
Servis
-proizvod se ne servisira (nema kvara tokom životnog ciklusa proizvoda)
Estetika
-četvorougaoni oblik
-jednobojni proizvodi u više boja
Očekivani kvalitet
-reputacija fabrike
-niska cena
14
4/4/2014
Osnovni
funkcionalni
zahtev
Merenje telesne
mase odraslog
čoveka
Funkcionalni
zahtevi
Određivanje
telesne mase
Eksploatacione
karakteristike
Održavanje
Glagol
Imenica
Kriterijum
obezbediti
odgovarajući opseg merenja
12-120kg
obezbediti
odgovarajuću pouzdanost merenja
obezbediti
odgovarajuću tačnost merenja (klasa
tačnosti)
nije za javnu upotrebu
obezbediti
odgovarajuću stabilnost merenja
∆=1N
obezbediti
odgovarajuću osetljivost merenja
0.5kg
obezbediti
odgovarajuću neutralnost merenja od
mesta merenja (invarijantnost
merenja)
radijus=300mm
omogućiti
jednostavno merenje
automatizovano
obezbediti
odgovarajuću brzinu merenja
do 5s
obezbediti
odgovarajući opseg podešavanja vage
±5kg
omogućiti
jednostavno baždarenje
ručno ili
automatizovano
omogućiti
jednostavno očitavanje izmerene
telesne mase (način iskazivanja
rezultata merenja i udaljenost od
mesta očitavanja)
analogno ili digitalno
iskazivanje
omogućiti
tačnost očitavanja rezultata
veličina iskazivanja
veća od 5mm
obezbediti
odgovarajuću nagaznu površinu
omogućiti
lako odizanje i spuštanje uređaja
omogućiti
lako premeštanje uređaja
obezbediti
upotrebu u sobnim uslovima
Konstruktivne
karakteristike
Pozicija
oblik, dimenzije,
masa
10-30°C
obezbediti
izdržljivost elemenata
ostvariti
celovitost konstrukcije
obezbediti
pogodnost za pojedinačno i
grupno pakovanje
oblik
obezbediti
pogodnost za transport
oblik
obezbediti
odgovarajući gabarit
konstrukcije (mnemotehničke
karakteristike čoveka)
dimenzije
Naziv dela
Opis funkcije dela
1
ZUPCANIK
Ostvarenje prenosa linearnog kretanja sa zupčaste letve na nosač skale (obrtno kretanje)
2
VEZNA PLOCA
Obezbeđenje pričvršćivanja radne opruge i polužnog sistema i prenosa kretanja opruge
3
SKALA
Obezbeđenje očitavanja težine
4
VIJAK A 2.9x9.5 A3E
Ostvarenje čvrstog spoja skale, nosača skale i zupčanika
ostvariti
odgovarjuću zaštitu od korozije
5
KARIKA POLUGA
Obezbeđenje zadržavanja konstantnih dužina krakova sistema poluga
obezbediti
bezbenost korisnika
oblik
6
KARIKA POLUGA ZA SKLOP DESNO
Obezbeđenje zadržavanja konstantnih dužina krakova sistema poluga
obezbediti
nepovređivanje sobnog poda
oblik
7
PLOCICA ZA REGULACIJU
Obezbeđenje baždarenja vage i oslanjanja polužnog mehanizma preko radne opruge
obezbediti
jednostavno odlaganje
oblik
8
VIJAK M6x35
Ostvarenje oslanjanja radne opruge
obezbediti
otpornost na manje udare
9
ZUPCASTA LETVA
Ostvarenje prenosa kretanja klackalice na zupčanik
10
POLUGA KRACA
Ostvarenje prenosa sile na dužu polugu
11
OSOVINICA
Ostvarenje obrtnog kretanja i fiksiranja klackalice
12
POKLOPAC
Obezbeđenje odgovarajuće nagazne površine i zaštite mernog mehanizma
13
RADNA OPRUGA
Ostvarenje pretvaranja merene sile u proporcionalno kretanje
ostvariti
nezavisnost od dodatnih izvora energije
obezbediti
jednostavno održavanje (čišćenje)
obezbediti
rad bez servisiranja
zamena proizvoda
14
NOSAC SKALE
Obezbeđenje prčvršćivanja skale na zupčanik
Pouzdanost
obezbediti
potreban broj merenja
10000
15
OPRUGA
Obezbeđenje stalnog kontakta (bez zazora) između klackalice i vezne ploče
obezbediti
poštovanje standarda JUS ISO 9001
16
KLACKALICA
Ostvarenje prenosa kretanja sa vezne ploče na zupčastu letvu
Kvalitet
17
KUCISTE
Obezbeđenje smeštanja i zaštite mernog mehanizma
Estetika
stvoriti
dopadljiv izgled
dizajn (zlatni
presek)
18
GAZISTE
Obezbeđenje odgovarajuću nagaznu površinu
19
NOGICA
Obezbeđenje oslanjanja konstrukcije na pod
700din
20
PLOCICA
Obezbeđenje položaja zupčanika
21
ZATEZNA OPRUGA
Obezbeđenje povezivanja konstrukcije u celinu
tehnologiju izrade i montaže
mogućnostima preduzeća
22
PROZOR
Obezbeđenje očitavanja merenih vrednosti sa skale
23
ZAKIVAK
Ostvarenje veze između klackalice i zupčaste letve
izradu i montažu svih nestandardnih
24
PRITISKIVAC
Obezbeđenje prenosa sile sa poklopca na osloni nož
Troškovi
obezbediti
prilagoditi
Tehnološki zahtevi
minimalne troškove proizvodnje i montaže
15
4/4/2014
Tok projekta
16
4/4/2014
Umesto zaključka
• Upravljanje sadržajem dokumenata
• Upravljanje funkcionalnim zahtevima
• Upravljanje sastavnicama proizvoda, posebno u
slučaju velikog broja varijanti proizvoda
• Objedinjavanje i čuvanje znanja u preduzeću
• Ambalaža, pakovanje i brend menadžment
• Upravljanje primedbama i žalbama
• Efikasno upravljanje troškovima proizvoda u toku LC
• Efikasno i kvalitetno formiranje ponuda
• Izveštaji i analize vezani za proizvode
• Komunikacija u preduzeću bez obzira na lokaciju
17
Download

Integralni razvoj proizvoda u PLM okruženju Razvoj