SAVEZ SRBIJE ZA
BODY BUILDING, FITNESS,
BODY FITNESS I AEROBIK
UPRAVNI ODBOR
PREDSEDNIK
Goran Ivanović
Mob: +381 60/330 30 33
E-mail: [email protected]
POTPREDSEDNIK
sc. med. dr Momčilo Spasić
Tel: +381 32 225 717
POTPREDSEDNIK
Zoran Šipka
Mob: +381 60/330 30 132
E-mail: [email protected]
GENERALNI SEKRETAR
Predrag Bićanin
Mob: +381 60/330 30 31
Fax: +381 11/830 10 62
E-mail: [email protected]
ADMINISTRATIVNI SEKRETAR
Dragan Radosavljević
Starine Novaka 4/29, Smederevo
E-mail: [email protected]
Tel: +381 60/330 30 05
PREDSEDNIK ANTIDOPING KOMISIJE
Zoran Jovanović
Sime Markovića 77, Barajevo
Tel: +381 60/330 30 17
PREDSEDNIK SUDIJSKE KOMISIJE
Biserka Šipka
Ruđera Boškovića 34, 21000 Novi Sad
Mob: +381 60/330 30 35
E-mail: [email protected]
PREDSEDNIK ZA MARKETING I
PROPAGANDU
Dejan Tomašević
Bulevar Oslobođenja 20, 21000 Novi Sad
Mob: +381 60/330 30 07
E-mail: [email protected]
PREDSEDNIK DISCIPLINSKE
KOMISIJE
Marko Rakić
Mob: +381 63 18 47 898
TAKMIČARSKA KOMISIJA
Ivan Strugarević
Dobračina 1/7, 32000 Čačak
Mob: +381 60/330 30 25
PREDSEDNIK
TEHNIČKO STRUČNE KOMISIJE
Ilić Goran
Čegarska 50, 34000 Kragujevac
Mob: +381 60/330 30 27
SELEKTOR REPREZENTACIJE
Zoran Stojić
3. Oktobar 31/14, Bor
Mob: +381 63/868 0477
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Goran Kuzmanović
Mob: +381 62/282 301
Knez Mihajlova 7/2, p.fah: 164, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: [email protected] , Fax: +381 11 830 10 62, Mob:+381 60/330 30 33
,,TROFEJ ČAČKA 2014.,,
U BODY BUILDINGU,BODY FITNESSU, FITNESSU, BODY CLASSICU I BIKINI FITNESSU
ČAČAK 11. Oktobar 2014.God.
ORGANIZATOR: Bodibilding klub BORAC i Savez Srbije za Body Building, Fitness, Body
Fitness i Aerobik
MESTO ODRŽAVANJA: Sala ,,Doma Kulture,, - Čačak
PRAVO UČEŠĆA: Pravo učešća imaju takmičari registrovani za klubove koji su platili kotizaciju
za 2014.godinu.
SATNICA TAKMIČENJA:
- 14.oo - skup takmičara
- 15.oo - 16.oo Prijave takmičara i merenje
- 18.oo - početak takmičenja
- 20.oo - Svečani banket
KATEGORIJE:
- Juniori - 75 kg.
- Juniori +75 kg.
- žene - Fitness - jedna kategorija
- žene – Body fitness - jedna kategorija
- žene – Bikini Fitness
- seniori - Body Building Masters (veterani)
- seniori - Body Classic do 180 cm.
- seniori - Body Classic preko 180 cm.
- Men’s Phsysique
- Women’s Physique
- seniori - 70 kg.
- seniori - 80 kg.
- seniori - 90 kg.
- seniori +90kg.
- seniori - APSOLUTNA
*Molimo sve delegate i takmičare da strogo poštuju satnicu takmičenja.
REGISTRACIONA TAKSA: Takmičari plaćaju kotizaciju u iznosu od 600 00 din.
KOTIZACIJA: Svi klubovi koji do 1.04.2014. godine nisu uplatili kotizaciju od 50 Eura (po
kursu na dan uplate) na žiro račun Saveza 200-2334070101022-07 , istu mogu da uplate na dan
takmičenja u iznosu od 75 Eura po kursu na dan uplate.
IDENTIFIKACIJA TAKMIČARA: Svi takmičari su dužni da na merenju pokažu takmičarsku
knjižicu i ličnu kartu (Juniori) kao i lekarsko uverenje o sposobnosti za nastup – ne starije od 6
meseci. Takmičari bez registracije i takmičarskih knjižica neće moći da nastupe.
Svaki takmičar mora da poseduje polisu osiguranja za dan takmičenja prema novom
Zakonu o sportu. Organizator zadržava pravo izmene kategorija na samom takmičenju.
MUZIKA ZA POZIRANJE:
Svaki takmičar dužan je da na merenju preda licu zaduženom za puštanje muzike CD sa
jasno naznačenom numerom za nastup i svojim takmičarskim brojem.
Dodatne informaciije:
U Beogradu
15.08.2014.
- Ivan Strugarević - organizator
- Dragan Radosavljević – Adm. Sek.
060/330 30 25
060/330 30 05
Predsednik SSBBFBFA
Goran Ivanović
MEĐUNARODNI KONTAKTI
Branka Jovanović
Mob: +381 60/33 030 73
E-mail: [email protected]
www.bbss.rs
Download

информација