ИНВЕСТИТОР:
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊE РАВНОГ
КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ
УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
КЊИГА 2: ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
Свеска 1:
СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН
ПРОЈЕКТАНТ :
Пројектни биро ИГМА
Београд
2014. године
TEHNIČKI OPIS
KONSTRUKCIJE OBJEKTA ANEKSA MUZEJA U NOVOM SADU
Arhitektonskim rešenjem predviđeno je proširenje postojećeg i formiranje novog prostora u nivou ispod
postojećeg platoa. Nova konstrukcija je armirano betonska, livena na mestu, i sastoji se od temelja
oblika ploča, obimnih zidova, pune armirano betonske tavanične ploče i spregnutih stubova, formiranih
od čeličnih cevi i armirano betonske ispune. Postojeći celični stubovi koji nose deo tavanice se ojačavaju
postavljanjem novih čeličnih cevi i medju prostor se ispunjava Eksmalom. Tri otvora na postoječoj
tavanice se zatvaraju armirano betonskom pločom.
Iskop postojeće zemlje se vrši mašinskim putem i ručno.
Primenjeni su sledeći kvaliteti materijala - beton MB30 i mb40, armatura B500B i čelični profili S235.
Projetna dokumentacija je predvidela izvođenje radova u dve faze. Prvom fazom obuhvačeni su svi
radovi osim onih koji se odnose na postojeći prostor koji je ukopan i koji se izvodi u drugoj fzi.
Proračun je rađen u programskom paketu Tower.
Izvođač je dužan da prouči ovaj elaborat i da, u slučaju eventualnih nejanoća, konsultuje projektanta.
Svi radovi se moraju izvesti u svemu prema projektu i važećim tehničkim propisima, atestiranim
materijalima, stručnom radnom snagom i pod kvalifikovanim nadzorom.
Beograd, avgust 2014. godine.
Prof. dr Milan Glišić, d.i.a.
Osnovni podaci o modelu
Datoteka:
Datum proračuna:
Način proračuna:
X Teorija I-og reda
Teorija II-og reda
MODEL.twp
20.8.2014
3D model
X Modalna analiza
Stabilnost
X Seizmički proračun
Faze građenja
Nelinearan proračun
Veličina modela
Broj čvorova:
Broj pločastih elemenata:
Broj grednih elemenata:
Broj graničnih elemenata:
Broj osnovnih slučajeva opterećenja:
Broj kombinacija opterećenja:
5562
5120
680
2541
7
2
Jedinice mera
Dužina:
Sila:
Temperatura:
m [cm,mm]
kN
Celsius
ANALIZE OTERECENJA
TAVANICA
OPTERECENJE
Stampani beton, d=12 cm.
Betonska ploca, d=5 cm.
Hidro izolacija
Termoizolacija, d=26 cm.
Arm. Bet. ploca, d=30 cm.
Plafon
g=
g'=
p=
POTISAK TLA
γ=
ϕ=
la=
po=
pd1=
pd2=
Tower - 3D Model Builder 6.0
kN/m2
3.00
1.25
0.10
0.55
7.50
0.40
12.80
5.30
5.00
18
30
0.333
3.33
19.47
22.94
kN/m3
o
kN/m2
kN/m2
kN/m2
1
Radimpex - www.radimpex.rs
Ulazni podaci - Konstrukcija
Šema nivoa
Naziv
z [m]
4.25
3.70
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
h [m]
0.55
3.70
Temelj
0.00
Tabela materijala
No
1
2
3
4
5
Naziv materijala
Beton MB 40
Beton MB 20
Beton MB 30
Beton MB 25
Celik
μ
0.20
0.20
0.20
0.20
0.30
E[kN/m2]
3.400e+7
2.850e+7
3.150e+7
3.000e+7
2.100e+8
γ[kN/m3]
αt[1/C]
1.000e-5
1.000e-5
1.000e-5
1.000e-5
1.000e-5
25.00
25.00
25.00
25.00
78.50
Em[kN/m2]
3.400e+7
2.850e+7
3.150e+7
3.000e+7
2.100e+8
μm
0.20
0.20
0.20
0.20
0.30
Setovi ploča
No
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>
<7>
<8>
<9>
d[m]
0.300
0.300
0.600
0.200
0.400
0.150
0.160
0.400
0.600
e[m]
0.150
0.150
0.300
0.100
0.200
0.075
0.080
0.200
0.300
Materijal
1
1
2
1
2
3
4
4
4
Tip proračuna
Tanka ploča
Tanka ploča
Tanka ploča
Tanka ploča
Tanka ploča
Tanka ploča
Tanka ploča
Tanka ploča
Tanka ploča
Ortotropija
Izotropna
Izotropna
Izotropna
Izotropna
Izotropna
Anizotropna
Izotropna
Izotropna
Izotropna
E2[kN/m2]
α
G[kN/m2]
0.000e+0
0.000e+0 90.00
Setovi greda
Set: 1 Presek: Višedelni
Mat.
Spregnuti
Δ2
2
No
1
2
T1
T2
T
A1
9.931e-2
A2
8.520e-2
A3
8.520e-2
Δ3 [cm]
0.00
0.00
Presek
D=35.56/1
D=33.56
I1
1.570e-3
Δ2 [cm]
0.00
0.00
I2
7.849e-4
α
0.00
0.00
I3
7.849e-4
Mat.
5
2
3
Δ3
33.56
35.56
1
T
T
[cm]
D=35.56/1
Tower - 3D Model Builder 6.0
[cm]
D=33.56
2
Radimpex - www.radimpex.rs
Set: 2 Presek: b/d=36/50, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
4 - Beton MB 25
A1
1.800e-1
A2
1.500e-1
A3
1.500e-1
I1
4.328e-3
I2
1.944e-3
I3
3.750e-3
A1
1.000e-1
A2
8.333e-2
A3
8.333e-2
I1
9.981e-4
I2
3.333e-4
I3
2.083e-3
A1
3.000e-1
A2
2.500e-1
A3
2.500e-1
I1
1.240e-2
I2
9.000e-3
I3
6.250e-3
A1
1.600e-2
A2
1.124e-2
A3
4.757e-3
I1
1.018e-4
I2
1.997e-4
I3
1.741e-4
3
50
17.5
2
T
36
[cm]
Set: 3 Presek: b/d=20/50, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
4 - Beton MB 25
3
50
17.5
2
T
20
[cm]
Set: 4 Presek: b/d=60/50, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
4 - Beton MB 25
3
50
17.5
2
T
60
[cm]
Set: 5 Presek: 2x|=| 12/30, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
5 - Celik
2
No
1
2
Δ2
T1
T2
T
Δ3 [cm]
-10.00
10.00
Presek
|=| 12/30
|=| 12/30
Δ2 [cm]
0.00
0.00
α
0.00
0.00
Mat.
5
5
3
Δ3
1
12
28
1 10 1
1
T
12
[cm]
|=| 12/30
Set: 6 Presek: 2x|=| 12/30, Prost štap, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
5 - Celik
2
No
1
2
Δ2
T1
T2
T
Presek
|=| 12/30
|=| 12/30
A1
1.600e-2
A2
1.124e-2
A3
4.757e-3
Δ3 [cm]
-10.00
10.00
I1
1.018e-4
Δ2 [cm]
0.00
0.00
I2
1.997e-4
α
0.00
0.00
I3
1.741e-4
Mat.
5
5
3
Δ3
1
12
1
28
1 10 1
T
12
[cm]
|=| 12/30
Tower - 3D Model Builder 6.0
3
Radimpex - www.radimpex.rs
Set: 8 Presek: b/d=30/55, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
1 - Beton MB 40
A1
1.650e-1
A2
1.375e-1
A3
1.375e-1
I1
3.262e-3
I2
1.238e-3
I3
4.159e-3
Mat.
5 - Celik
A1
6.440e-3
A2
3.324e-3
A3
3.116e-3
I1
2.380e-7
I2
1.893e-4
I3
3.820e-5
3
55
12.5
2
T
30
[cm]
Set: 9 Presek: 2x[ 200, Fiktivna ekscentričnost
Δ2
2
T2
No
1
2
T1
T
Δ3 [cm]
17.01
-17.01
Presek
[ 200
[ 200
Δ2 [cm]
0.00
0.00
α
0.00
0.00
Mat.
5
5
3
Δ3
1.15
2.01
20
0.85
T
7.5
[cm]
[ 200
Setovi površinskih oslonaca
Set
1
K,R1
1.000e+10
Tower - 3D Model Builder 6.0
K,R2
1.000e+10
K,R3
7.500e+3
4
Radimpex - www.radimpex.rs
2.63
9.25
1.22
1.51
5.07
2.75
7
{4}
M1=M2=M3=0
{3}
{3}
6.50
{2}
{3}
15
m
0.
d=
{3}
d
=
0.
16
M1=M2=M3=0
{2}
M1=M2=M3=0
M1=M2=M3=0
{3}
6
m
{3}
6.50
{2}
{3}
{3}
M1=M2=M3=N1=T2=T3=0
5
{4}
M1=M2=M3=N1=T2=T3=0
M1=M2=M3=0
2.60
4
d
=
0
3.98
m
{8}
3
0
.3
8.67
2
3.88
1
0
0.55
6
5
4
3
2
1
0
M1=M2=M3=0
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Tower - 3D Model Builder 6.0
5
Radimpex - www.radimpex.rs
2.63
9.25
1.22
1.51
5.07
2.75
7
6.50
6
{5}
6.50
5
2.60
4
3.98
3
8.67
2
3.88
1
0
6
5
4
3
2
1
0
0.55
Nivo: Tavanicna ploca - niza [3.70 m]
Tower - 3D Model Builder 6.0
6
Radimpex - www.radimpex.rs
2.63
9.25
1.22
1.51
5.07
2.75
7
d = 0.40 m
6.50
6
M1=M2=M3=0
d=
d=
5
0.4
0m
0.4
0m
6.50
4
M1=M2=M3=0
M1=M2=M3=0
2.60
3.98
d=0
.30
8.67
{9}
2
m
d=0
.30 m
{9}
3
3.88
M1=M2=M3=0
5
4
3
2
1
0
{9}
M1=M2=M3=0
0.55
6
1
0
Nivo: Temelj [0.00 m]
Tower - 3D Model Builder 6.0
7
Radimpex - www.radimpex.rs
2.63
9.25
1.22
1.51
5.07
2.75
H_6
7
H_17
H_16
H_15
6.50
H_14
6
V_6
H_5
V_2
H_12
V_7
H_13
H_11
H_10
H_9
6.50
V_4
H_8
H_7
H_4
V_5
5
2.60
4
3.98
3
H_3
V_2
V_5
V_1
V_3
H_19
8.67
H_2
V_4
2
1
0
3.88
H_1
6
0.55
5
4
3
2
1
0
H_18
Dispozicija ramova
Tower - 3D Model Builder 6.0
8
Radimpex - www.radimpex.rs
Ram: H_7
Tower - 3D Model Builder 6.0
9
{3}
2.63
9.25
1.51
1.22
9.25
0.40
1.51
m
1.22
5.07
2.63
m
0.60
6
5
3
4
2 d=
0
d=
6
2
1
6
5
3
4
2
1
0
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
6
5
3
4
2
1
0
6
5
3
4
2
{1}
3.70
5
0.55
{4}
3
4
Ram: H_19
2
1
2
3.70
{1}
0.55
2
1
5.07
Ram: H_2
2.75
0.2
0 2.63
m
0.55
1
0
6
5 d
=
9.25
1.51
1.22
Ram: H_18
2.75
0 2.63
m
3
4
2
1
0
0
1.51
1.22
5.07
2.75
2.63
9.25
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
2
1
1
0
0.55
0
6
0.2
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
.60 m
d=0
6
5 d
=
3
4
2
0
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
1
0
0
5
3
4
{3}
5.07
1
2.75
2
1
2
2
1
2.75
0
2
1
1
0
2
1
3.70
3.70
0.55
0
3.70
Ram: H_1
0.55
0
3.70
Ram: H_3
0.55
3.70
Ram: H_4
0.55
0
3.70
Ram: H_8
Radimpex - www.radimpex.rs
Ram: H_14
Tower - 3D Model Builder 6.0
3.70
10
2.63
9.25
1.51
1.22
{2}
6
2
1
6
5
3
4
2
2.63
9.25
1.51
1.22
{3}
5
0.55
6
5
3
4
2
{1}
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
6
5
3
4
2
1
0
6
5
3
4
2
1
0
{1}
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
{3}
3
4
Ram: H_5
2
0
2
1
5.07
3.70
5.07
0.55
{1}
Ram: H_11
2
1
1
0
0
2.75
2.63
0.55
1
0
6
5
9.25
1.51
1.22
Ram: H_9
2.75
2.63
3
4
2
5.07
2.75
0
2
1
1
0
0.55
0
6
5
m
0.40
6
2.63
d=
5
9.25
1.51
1.22
{2}
3
4
2
1
0
{3}
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
{2}
3
4
{3}
5.07
1
0
2
1
2
2
1
2.75
2
1
1
0
2
1
3.70
3.70
0.55
0
3.70
Ram: H_10
0.55
0
3.70
Ram: H_12
0.55
0
3.70
Ram: H_13
0.55
0
3.70
Ram: H_15
Radimpex - www.radimpex.rs
0
{9}
Ram: V_1
Tower - 3D Model Builder 6.0
{9}
3.70
0
11
6.50
2.60
3.98
d=
7
6.50
6.50
2.60
3.98
d=
m
0.40
6.50
6
5
4
3
8.67
3.88
7
6
5
4
3
2
{1}
6.50
{1}
{1}
6.50
{1}
{6}
2.60
{6}
{6}
{6}
{1} {6}
3.98
8.67
3.88
{5}
7
6
5
2
1
4
0.55
6
5
3
4
2
1
0
6
5
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
2.63
9.25
1.51
1.22
5.07
2.75
{3}
3
Ram: V_5
0
8.67
3.70
2
1
2
0.55
0
3.88
Ram: H_6
2
1
2
0
0.55
3.70
2
1
0
1
0.55
0.55
2.63
Ram: H_16
0
1
6
5
9.25
3
4
2
1
0
0
0.55
6.50
6.50
0.4
0m
2.60
m
0.55
0
1
7
6
5
4d =
1.51
1.22
5.07
0.60
7
6.50
6.50
2.60
d=
6
5
{8}
4
3.98
3
4
2
{1}
2.75
{4}
{1}
3.98
3
8.67
1
0
{3}
3
{9}
8.67
{1}
2
3.88
0.55
2
1
2
2
1
0
1
0
0.55
{1}
3.88
2
1
0
1
2
1
0.55
3.70
0
3.70
Ram: H_17
0.55
m
0.40
3.70
Ram: V_6
0.55
3.70
Ram: V_2
0.55
3.70
Ram: V_7
Radimpex - www.radimpex.rs
Ram: V_3
Tower - 3D Model Builder 6.0
6.50
0.55
m
0.60
3.70
7
6.50
d=
6
2.60
m
5
3.98
.20
0
d=
4
m
8.67
3.88
20
0.
3
d
=
2
0
0.55
3.70
2
1
0
1
6.50
0.55
7
6.50
6
3.98
2.60
5
3
.20 m
d=0
4
8.67
0.55
3.88
2
0
0
1
2
1
Ram: V_4
12
Radimpex - www.radimpex.rs
Ulazni podaci - Opterećenje
Lista slučajeva opterećenja
No
1
2
3
4
5
Naziv
Sopstvena tezina (g)
Stalno
Korisno
Potisak tla
Sx
6
7
8
9
Sy
Sz
Komb.: I+II+IV
Komb.: I+II+III+IV
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Opt. 2: Stalno
6
q = -5.30
q = -2.85
5
2.63
P=-20.00
P=-20.00
9.25
4
3
1.22
1.51
q = -5.35
2
5.07
1
2.75
1
0
2
3
4
5
6
7
0
6.50
6.50
2.60
3.98
P=20.00
8.67
3.88
2
1
0.55
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Opt. 2: Stalno
0.55
3.70
7
6
5
4
3
2
0
1
0
Ram: V_5
Tower - 3D Model Builder 6.0
13
Radimpex - www.radimpex.rs
6.50
6.50
2.60
3.98
P=20.00
8.67
2
1
3.88
0.55
Opt. 2: Stalno
0.55
3.70
7
6
5
4
3
2
0
1
0
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Ram: V_2
Opt. 3: Korisno
6
2.63
5
P=-1.00
P=-1.00
4
3
q = -5.00
9.25
1.22
1.51
2
5.07
1
2.75
Ram: V_5
Tower - 3D Model Builder 6.0
1
0
2
6.50
6.50
2.60
3.98
P=1.00
8.67
3.88
0.55
3.70
7
6
5
4
3
0
7
6
5
4
3
2
0
1
0
2
3.70
2
1
0.55
0.55
0
1
6.50
Opt. 3: Korisno
6.50
2.60
3.98
P=1.00
8.67
3.88
0.55
2
1
3
4
5
6
7
0
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Opt. 3: Korisno
Ram: V_2
14
Radimpex - www.radimpex.rs
2.63
9.25
2
1
1.51
1.22
0.55
5.07
q=
q=
-0.93
-0.93
2.75
2.63
9.25
1.51
1.22
2.75
2
1
Opt. 4: Potisak tla
5.07
Opt. 4: Potisak tla
q = -0.93
q = -0.93
3.70
6
5
3
4
2
1
0
6
5
2.63
q = -3.33
9.25
2
1
1.51
1.22
0.55
5.07
q =q0.93
= 0.93
2.75
2.63
9.25
1.51
1.22
2.75
q = -19.47
q = -19.47
Ram: H_2
Opt. 4: Potisak tla
5.07
Ram: H_18
Opt. 4: Potisak tla
2
1
3.70
0
qq==-19.47
-19.47
3
4
2
1
0
0
q = -3.33
3.70
Ram: V_3
Tower - 3D Model Builder 6.0
6
5
q = -22.94
3
4
2
1
0
6
5
q = -22.94
6.50
q = -3.33
0.55
3.70
7
q = -22.94
6
5
4
q = -22.94
6.50
2.60
3.98
8.67
3.88
0.55
q = q-19.47
= -19.47
q = -3.33
3
0
q =q -0.93
= -0.93
2
7
3.70
2
1
0
1
0.55
6.50
6
6.50
2.60
5
3
qq==-19.47
-19.47
4
q =q-0.93
= -0.93
3.98
Ram: H_6
Opt. 4: Potisak tla
8.67
3.88
2
0
1
0
0.55
Ram: H_19
Opt. 4: Potisak tla
0.55
3.70
0
q = 19.47
q = 19.47
3
4
2
1
0
0
2
1
0.55
Ram: V_4
15
Radimpex - www.radimpex.rs
Modalna analiza
Napredne opcije seizmičkog proračuna:
Sadejstvo zidova:
Sprečeno oscilovanje u Z pravcu
6.000 x d
Faktori opterećenja za proračun masa
No
1
2
3
4
Naziv
Koeficijent
Sopstvena tezina (g)
Stalno
Korisno
Potisak tla
1.00
1.00
0.50
1.00
Raspored masa po visini objekta
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Ukupno:
Z [m]
4.25
3.70
0.00
3.09
X [m]
6.83
10.64
9.43
8.23
Y [m]
17.85
21.27
17.47
18.43
Masa [T]
830.61
295.50
372.35
1498.45
T/m2
1.47
2.25
Položaj centara krutosti po visini objekta
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
4.25
3.70
0.00
X [m]
11.73
11.73
11.73
Y [m]
25.51
24.90
16.91
4.25
3.70
0.00
eox [m]
4.90
1.10
2.31
eoy [m]
7.67
3.63
0.55
Ekscentricitet po visini objekta
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
Periodi oscilovanja konstrukcije
No
1
2
3
T [s]
Tower - 3D Model Builder 6.0
f [Hz]
0.0915
0.0714
0.0410
10.9240
14.0057
24.4043
16
Radimpex - www.radimpex.rs
Seizmički proračun
Seizmički proračun: JUS (Multi modalna analiza)
Kategorija tla:
Seizmička zona:
Vrsta konstrukcije:
Koeficijent prigušenja:
III
VIII (Ks = 0.050)
1
0.05
Ugao dejstva zemljotresa:
Naziv
Kx
Sx
Sy
Sz
Ky
1.000
0.000
0.000
Kz
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.700
Sx
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
4.25
3.70
0.00
Σ=
Px [kN]
8.36
1.11
0.27
9.73
Ton 1
Py [kN]
-28.99
-0.91
-0.10
-30.00
Pz [kN]
2.97
0.51
1.75
5.22
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
4.25
3.70
0.00
Σ=
Px [kN]
65.69
9.57
2.43
77.70
Svi tonovi
Py [kN]
-33.44
-1.11
0.03
-34.52
Pz [kN]
26.18
6.11
18.04
50.33
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
4.25
3.70
0.00
Σ=
Px [kN]
-25.76
-3.41
-0.84
-30.00
Ton 1
Py [kN]
89.37
2.81
0.30
92.47
Pz [kN]
-9.14
-1.56
-5.38
-16.08
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
4.25
3.70
0.00
Σ=
Px [kN]
-30.02
-3.59
-0.90
-34.52
Svi tonovi
Py [kN]
116.86
13.00
5.58
135.43
Pz [kN]
8.42
8.52
8.98
25.92
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
4.25
3.70
0.00
Σ=
Px [kN]
3.14
0.41
0.10
3.65
Ton 1
Py [kN]
-10.88
-0.34
-0.04
-11.26
Pz [kN]
1.11
0.19
0.66
1.96
Nivo
Tavanicna ploca - visa
Tavanicna ploca - niza
Temelj
Z [m]
4.25
3.70
0.00
Σ=
Px [kN]
29.44
4.62
1.16
35.23
Svi tonovi
Py [kN]
7.14
7.08
3.93
18.14
Pz [kN]
26.01
10.51
19.63
56.15
Px [kN]
56.98
8.45
2.16
67.59
Ton 2
Py [kN]
-1.88
0.75
0.62
-0.51
Pz [kN]
24.87
6.54
17.65
49.06
Px [kN]
0.36
0.01
0.00
0.37
Ton 3
Py [kN]
-2.56
-0.95
-0.49
-4.00
Pz [kN]
-1.65
-0.94
-1.35
-3.95
Px [kN]
-0.43
-0.06
-0.02
-0.51
Ton 2
Py [kN]
0.01
-0.01
-0.00
0.00
Pz [kN]
-0.19
-0.05
-0.13
-0.37
Px [kN]
-3.83
-0.12
-0.05
-4.00
Ton 3
Py [kN]
27.48
10.19
5.28
42.95
Pz [kN]
17.75
10.13
14.50
42.38
Px [kN]
28.95
4.29
1.10
34.34
Ton 2
Py [kN]
-0.96
0.38
0.31
-0.26
Pz [kN]
12.64
3.33
8.97
24.93
Px [kN]
-2.65
-0.08
-0.03
-2.76
Ton 3
Py [kN]
18.97
7.04
3.65
29.66
Pz [kN]
12.26
6.99
10.01
29.26
Sy
Sz
Faktori participacije - relativno učešće
Ton \ Naziv
1
2
3
1. Sx
0.125
0.870
0.005
2. Sy
0.683
0.000
0.317
3. Sz
0.035
0.444
0.521
Faktori participacije - angažovanje mase
Ton
1
2
3
UX (%)
1.32
10.07
0.07
Tower - 3D Model Builder 6.0
UY (%)
12.56
0.00
7.50
UZ (%)
0.38
5.31
7.30
ΣUX (%)
1.32
11.39
11.46
ΣUY (%)
12.56
12.56
20.06
ΣUZ (%)
0.38
5.69
12.98
17
Radimpex - www.radimpex.rs
1
0
2
3
4
5
2.75
.26
-1
0.00
5.07
0.00
0.0 0
6
8 .2
-91 .32
-54.79
-36.53
-18
-36.53
0.0 0
0.00
0.0
0
0.00
0
0. 0
0.00
-18 .
-54 26
-10 9..759
8
-36.53
0.00
0.0 0
-18 0.00
-54 .26
.-979
-164.37
1.
3
-73 .05 2
-36.53
41.07
0.00
-18.26
0.00
-18.26
0.00
61.6061.01
-54.79
.53
-36
-18.26
0
0.0
3
6
1
1.51
0.00
2
1.22
0.0 0
0.0
0
0.0 0.0
0 0
0
0.000.0
4
9.25
41.07
46.11
20
.5
4
0.0 0
20.54
2.63
-73 .
-36.5035 0.0 0 0.0
-36 .53
0
26
8. 3
-1-3
6 .5
.0 0 54
.05 0 20.
-73
48.75
41.07
0.00
-18.26
-18.26
0.00
0.00
0.00
. 26
5
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
1
0
2
3
4
5
6
7
00
0.
0.0 0
0.0 0
0.00
0.0 0
0.0 0
0.00
0
0.00
-18 .26
0.00
6
0.0
0
2.75
0.0
0
0.0
0
0.00
0.
0.0 0
0.0 0 00
0.00 0.0 00.0 0
-29 .45
-58
.90
1
5.07
0.00
0.0 0
90
90
8.
-5 5
3
8. 9
- 8 1 7. 7
-1
0.00
9.25
0.00
78.88
100.73
102.56
00
0.
-29.45
1.51
-29
0.000.0 0
2
- 18
0
0.
0
3
-58.90
0.0 0
1.22
0.000.000.0 00.0 00.00
0.0
0
.4
5
0.000.00 0.0 00.0 00.00
-29.45
5
-29.4
4
18
-88 .35
-58.90
.90
-58
.69
-17 6
0.0 0
-18.26
76.93
0
0.00
0
0.0
-117.79
2.63
-88.35
-235.59
-212.46
4
.1 0.0 0
06
-2
-29 .45
0.0
0.0 0
-29.45
0
0.0
0
45
-29 . 8 .35
-8
-11 7.7
- 20 9
-88.356.14
Tower - 3D Model Builder 6.0
0.00
0.00
0.0 0
0.0
.90
-58
5
0
.64
25
4
7.2
25.64
51 .28
-14
00
0.
0.0 0
0.0 0
0
0.
0
0.0
6
7
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Opt. 9: I+II+III+IV
Statički proračun
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Uticaji u ploči: max Mx= 102.56 / min Mx= -235.59 kNm/m
Opt. 9: I+II+III+IV
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Uticaji u ploči: max My= 61.60 / min My= -164.37 kNm/m
Radimpex - www.radimpex.rs
-58 .
0
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Opt. 9: I+II+III+IV
5
0.00
2.63
0.30
0.18
0.47
6
-5.31
0.00
-10 .6
2
9.25
0.00
0.0 0
1.22
6.04
6.07
4
2
1.51
7.34
7.55
3
0.00
5.07
1
0
2
3
-15.93
5
62
-10 .
4
-15 -10 .6
.9
2
-31 -26 - 213
-42 -.3876 .55 .24
.
-58.41
-53 -448 .17
.107 .7
9
1
-5.3
0
2.75
6
1
-5.3 1
7
0
0.0
Tower - 3D Model Builder 6.0
6.50
3.70
7
6
6.50
5
2.60
21.03
93.37
-4.45 3 9.28
-89.53
3.98
4
8.67
108.67 6.50
-2.97
6 5.94
6.50
7
5
3.98
5.37
2.60
-71.85
-8.77
0.55
-0.0418.97
-10.25 -29.88
16.3339.80
3.70
-85.31
12.35
24.94 40.62
-57.17
4
3
8.67
3.88
2
0
0
1
7
3.70
2
1
0.55
-130.87
Ram: V_1
Uticaji u gredi: max N1= 0.15 / min N1= -833.69 kN
0.55
Ram: V_1
Uticaji u gredi: max T2= 103.41 / min T2= -114.96 kN
Opt. 9: I+II+III+IV
0.55
6.50
6
6.50
2.60
5 -52.68
3.98
-762.07
4
-833.69
3
8.67
3.88
-111.61
2
1
-0.06 0
0
0.55 0.15
Ram: V_1
Uticaji u gredi: max M3= 138.16 / min M3= -227.94 kNm
Opt. 9: I+II+III+IV
2
1
0
-114.96
7
3.70
2
1
0
1
0.55 4.47
-14.40
3.88
103.41
-3.04 2 10.68
-101.09
0.55
6.50
6
6.50
2.60
5
4
3.98
44.29
-145.18
15.86 3
54.58
0
138.168.67
2
1
0
1 -8.57
0.55 -2.00
12.68
3.88
11.28 2
-227.94
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Relativni ugib ploča: max wr= 7.55 / min wr= -58.41 m / 1000
Opt. 9: I+II+III+IV
Opt. 9: I+II+III+IV
Ram: V_6
Uticaji u gredi: max M3= 108.67 / min M3= -130.87 kNm
19
Radimpex - www.radimpex.rs
0.55
6.50
3.70
-166.11-337.14
-142.12
7
6.50
-54.54
6
2.60
-245.12
5
3.98
4
3
8.67
3.88
2
6.50
-5.51
-2.81
-17.15
-167.60 -496.24
9.4531.68
2.63
3
.
24
0.55
21
12 .
43
00
0.
0.0 0
12
.21
21
12.21
.4
24
3.88
8.67
-19.12
3.98
2.60
Ram: V_6
Uticaji u gredi: max N1= 31.68 / min N1= -496.24 kN
6.50
Ram: V_6
Uticaji u gredi: max T2= 76.19 / min T2= -187.59 kN
Opt. 9: I+II+III+IV
6.50
0.55
0
7
6
3.70
0
1
76.19
6.50
3.98
2.608.75
-187.59
5
4
3
8.67
3.88
26.21-8.28-16.59
27.47-4.10
12.21
24.43
36.64
2
2
1
0.55
5
0
1
50.43
12
.
-4.51
0
-9. .0 0
56
0
Opt. 9: I+II+III+IV
6
2
1
0.55
Opt. 9: I+II+III+IV
0.00
0.00
9.25
64
120.41
0.0
0
36
.
0
24 .43
85 .50
0.00
1.22
1.51
-16.67
0.0
2
0.0 0
61
.0
7
122.14
28
.
73
07
3
0.0
0
85.50
86 73 .28
0
0.0
48
.
.
61
4
36 .64
12.21
0.00
0.0 0
0.0 0
0.0 0
86
0.0 0
.
48
1
12.2.43
24
5.07
0.00
-10.67
1
-13.79
12.21
36 .6424 .43 -9.5 6
36.64
12 .2.15 6
-9
0.00
12.21
0.0 0-9.5 6
2.75
1
0
2
3
4
5
6
7
0
Nivo: Temelj [0.00 m]
Uticaji u ploči: max Mx= 122.14 / min Mx= -19.12 kNm/m
Tower - 3D Model Builder 6.0
20
Radimpex - www.radimpex.rs
1
0
2
3
4
2.75
95 .
69
85 .
068
5
74 .4 .06
63 .8 3
0
5
42 . 3.16
53
1
5
06
85
.
69
95
.
33
10 6
.
116.96
1.51
-0.00
.53
42
90
31 .
31 .
.27
21
. 90
31
10
. 63
16
53 .
63.80
74 .43
85.06
2
6
0.00
3
42 .
5
3
27
90
42
.5
3
21
.
1.22
4
21.27
53
.16
31 .
90
2.63
42
.53
31
.
90
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
1
0
2
3
4
5
6
36
0.00
23.68
47.36
71.04
71.04
47
.
23 .68
0.00
1.22
-63.35
-42 .24
12
-21.0.0 0
23.68
0.0
-21.12
-42.0
24
-73.20 -72.45
-42.24
-21.12
0.00
.68
47 .323
6
71 .04
-21.12
0.00
8
23 .647.36
71 .04
189.43
.7 2 6
9 4 6 5 .7
1 71 .0
447.36
23.68
0.00
-21.12
-42.24
0. 0
0
-42
-84.47
.24
2
7
1
1.51
3
33
4
.63
10
5
72
94 .
6
0
8.4
11
00
0.
23.68
0.00
0
0.0
5
21
2.63
0.00 0.0 0
8
23 .6
23.68
2
3
.6
0.0 8
0
0.0 0
Tower - 3D Model Builder 6.0
.
106
0.0 0
6
7
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Opt. 9: I+II+III+IV
Nivo: Temelj [0.00 m]
Uticaji u ploči: max My= 189.43 / min My= -84.47 kNm/m
Opt. 9: I+II+III+IV
Nivo: Temelj [0.00 m]
Uticaji u pov. osloncu: max σ,tla= 116.96 / min σ,tla= -0.00 kN/m2
Radimpex - www.radimpex.rs
9.25
5.07
2.75
0
9.25
5.07
0
0.55
3.88
25
3.98
2.60
6.50
8.67
-4
.
6
-5
.6
7
42
-7.
09
-4.
25
-1.
5
6.50
Opt. 9: I+II+III+IV
2.63
-2.8 4
7
9
-7.0
-8.51
-9.9 3
-11.35
5
-5
.6
- 4. 2
- 4. 2
67
84
-2.
25
-4.
-5.
2
- 1. 4
1.51
0.00
67
0.00
.7
-11 6
.35
-1
-9.9 1 .35
-8.5 3
1
-5.6 7.0 9
7
- 5.
5.07
-12
2
1.22
1
-15.59
3
.18
4
-2
.8
4
5
9.25
-14
-14
.18
-1
2.
76
-1
1.
35
2.75
1
0
2
3
4
5
6
7
0
Nivo: Temelj [0.00 m]
Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= 0.00 / min s,tla= -15.59 m / 1000
Tower - 3D Model Builder 6.0
22
Radimpex - www.radimpex.rs
Dimenzionisanje (beton)
Merodavno opterećenje - PBAB 87
Slučajevi opterećenja
I
Sopstvena tezina (g) - <Stalno>
II
Stalno - <Stalno>
III Korisno - <Korisno>
IV
Potisak tla - <Stalno>
V
Sx - <Seizmičko> (+/-)
VI
Sy - <Seizmičko> (+/-)
VII Sz - <Seizmičko> (+/-)
Ne kombinuj sa
V -> VI, VII
VI -> V, VII
VII -> V, VI
Kombinacije
001. 1.60×I+1.60×II+1.80×III+1.60×IV
002. I+1.60×II+1.80×III+1.60×IV
003. 1.60×I+1.60×II+1.80×III+IV
004. 1.60×I+II+1.80×III+1.60×IV
005. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VII
006. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VI
007. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VI
008. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV+1.30×V
009. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV-1.30×V
010. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VII
011. I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV+1.30×V
012. I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV-1.30×V
013. 1.30×I+II+0.65×III+1.30×IV-1.30×V
014. 1.30×I+II+0.65×III+1.30×IV+1.30×V
015. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+IV-1.30×V
016. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+IV+1.30×VI
017. I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VII
018. I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VII
019. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+IV+1.30×V
020. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+IV+1.30×VII
021. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+IV-1.30×VII
022. I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VI
023. 1.30×I+II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VII
024. 1.30×I+II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VII
025. I+1.30×II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VI
026. 1.30×I+II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VI
027. 1.30×I+II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VI
028. 1.30×I+1.30×II+0.65×III+IV-1.30×VI
029. 1.60×I+II+1.80×III+IV
030. I+II+1.80×III+1.60×IV
031. I+1.60×II+1.80×III+IV
032. I+II+0.65×III+1.30×IV-1.30×V
033. 1.30×I+II+0.65×III+IV-1.30×VII
034. I+II+0.65×III+1.30×IV+1.30×V
035. I+1.30×II+0.65×III+IV+1.30×V
036. I+II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VI
037. I+II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VI
038. I+1.30×II+0.65×III+IV-1.30×V
039. 1.30×I+II+0.65×III+IV-1.30×V
040. 1.30×I+II+0.65×III+IV+1.30×V
041. I+1.30×II+0.65×III+IV-1.30×VII
042. I+II+0.65×III+1.30×IV-1.30×VII
043. 1.30×I+II+0.65×III+IV+1.30×VI
044. 1.30×I+II+0.65×III+IV-1.30×VI
045. I+1.30×II+0.65×III+IV+1.30×VII
046. 1.30×I+II+0.65×III+IV+1.30×VII
047. I+1.30×II+0.65×III+IV-1.30×VI
048. I+1.30×II+0.65×III+IV+1.30×VI
049. I+II+0.65×III+1.30×IV+1.30×VII
050. 1.30×I+1.30×II+1.30×IV+1.30×V
051. 1.30×I+1.30×II+1.30×IV+1.30×VII
052. 1.30×I+1.30×II+1.30×IV-1.30×VII
053. 1.30×I+1.30×II+1.30×IV-1.30×V
054. 1.30×I+1.30×II+1.30×IV+1.30×VI
055. 1.30×I+1.30×II+1.30×IV-1.30×VI
056. I+II+0.65×III+IV-1.30×V
057. I+II+0.65×III+IV+1.30×V
058. I+II+0.65×III+IV+1.30×VII
059. I+II+0.65×III+IV-1.30×VII
060. I+II+0.65×III+IV+1.30×VI
061. I+II+0.65×III+IV-1.30×VI
062. 1.30×I+1.30×II+IV-1.30×V
063. 1.30×I+1.30×II+IV+1.30×V
064. 1.30×I+1.30×II+IV+1.30×VII
065. 1.30×I+1.30×II+IV-1.30×VII
066. 1.30×I+1.30×II+IV+1.30×VI
067. 1.30×I+1.30×II+IV-1.30×VI
068. 1.30×I+II+1.30×IV-1.30×VI
069. I+1.30×II+1.30×IV-1.30×VII
070. 1.30×I+II+1.30×IV+1.30×VI
071. I+1.30×II+1.30×IV-1.30×V
072. I+1.30×II+1.30×IV+1.30×VI
073. 1.30×I+II+1.30×IV-1.30×VII
074. 1.30×I+II+1.30×IV+1.30×VII
075. I+1.30×II+1.30×IV-1.30×VI
076. I+1.30×II+1.30×IV+1.30×VII
077. 1.30×I+II+1.30×IV+1.30×V
078. 1.30×I+II+1.30×IV-1.30×V
079. I+1.30×II+1.30×IV+1.30×V
080. 1.60×I+1.60×II+1.60×IV
081. I+II+1.80×III+IV
082. 1.30×I+II+IV-1.30×V
083. 1.30×I+II+IV+1.30×V
084. I+II+1.30×IV-1.30×VII
085. 1.30×I+II+IV+1.30×VII
086. I+II+1.30×IV-1.30×VI
087. I+1.30×II+IV+1.30×V
088. I+1.30×II+IV-1.30×V
089. I+II+1.30×IV+1.30×VI
090. I+1.30×II+IV-1.30×VI
091. I+1.30×II+IV+1.30×VI
092. 1.30×I+II+IV-1.30×VI
093. I+II+1.30×IV+1.30×V
Tower - 3D Model Builder 6.0
23
Radimpex - www.radimpex.rs
I+II+1.30×IV-1.30×V
1.30×I+II+IV-1.30×VII
I+1.30×II+IV+1.30×VII
1.30×I+II+IV+1.30×VI
I+1.30×II+IV-1.30×VII
I+II+1.30×IV+1.30×VII
I+II+IV-1.30×VI
I+II+IV-1.30×VII
I+II+IV-1.30×V
I+II+IV+1.30×VII
I+II+IV+1.30×VI
I+II+IV+1.30×V
1.60×I+1.60×II+IV
I+1.60×II+1.60×IV
1.60×I+II+1.60×IV
I+II+1.60×IV
1.60×I+II+IV
I+1.60×II+IV
I+II+IV
Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
6.43
12.85
094.
095.
096.
097.
098.
099.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, B500B, a=2.00 cm
6
2.63
Ø 8/
2 0(
α=
0°)
°)
=0 °)
(α =90
0
1
2/ 0(α
Ø 1 0/ 1
1
Ø
5
9.25
4
1.22
3
1.51
2
5.07
1
2.75
1
0
2
3
4
5
6
7
0
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Aa - d.zona
Tower - 3D Model Builder 6.0
24
Radimpex - www.radimpex.rs
Aa - g.zona [cm2/m]
-28.94
-14.47
0.00
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, B500B, a=2.00 cm
6
Ø18
/
1
0
(
α =0
Ø10/
10(α= ° )
90 °)
°)
=0 °)
(α =90
0
2
0/ 0(α
Ø 1 0/ 2
1
Ø
5
2.63
9.25
Ø12/
10( =
α
0
Ø14/
10(α= °)
90°)
4
1.22
1.51
0° )
(α =
)
/ 10 =90 °
6
1
α
(
Ø
0
1
/
Ø 10
3
2
5.07
1
2.75
1
0
2
3
4
5
6
7
0
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Aa - g.zona
6
37.78
2.63
5
9.25
27.75
4
1.22
3
1.51
2
5.07
1
2.75
1
0
2
3
4
5
6
7
0
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m]
Dijagram ugiba u ploči (T∞)
Tower - 3D Model Builder 6.0
25
Radimpex - www.radimpex.rs
ζ = 0.40
εsr = 0.19‰
Mr = 39.61 kNm/m
Nr = -24.03 kN/m
σa,r = 91570.61 kN/m2
μz,ef = 1.27%
Rastojanje prslina Lps = 10.10 cm
Širina prslina ak(t0) = 0.033 mm
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m] - PBAB 87
MB 40 (d,pl=30.0 cm)
Gornja zona:
B500B (a=2.0 cm)
Donja zona:
B500B (a=2.0 cm)
Eb(t0) = 3.4e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 2315.17 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.340‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Pravac 1: (α=0°)
T = 0 Presek bez prsline
T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = -15.94 kN/m
M = -35.36 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.30xI
+0.30xII+0.30xIII+0.30xIV
N1 = -6.83 kN/m
M = -15.16 kNm/m
Ivični naponi u betonu
[-3403.94 , 24373.37] kN/m2
Ivične dilatacije
[-0.54‰ , 0.54‰]
k2 = 0.125
σa1,II = 94422.17 kN/m2
β2 = 0.50
ζ = 0.67
εsr = 0.32‰
Mr = -40.30 kNm/m
Nr = -18.16 kN/m
σa,r = 76870.41 kN/m2
μz,ef = 1.73%
Rastojanje prslina Lps = 7.59 cm
Širina prslina ak(t∞) = 0.041 mm
T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = -25.34 kN/m
M = 41.74 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.30xI
+0.30xII+0.30xIII+0.30xIV
N1 = -10.86 kN/m
M = 17.89 kNm/m
Ivični naponi u betonu
[-3954.06 , 14559.95] kN/m2
Ivične dilatacije
[-0.65‰ , 0.78‰]
k2 = 0.125
σa1,II = 137574.62 kN/m2
β2 = 0.50
ζ = 0.78
εsr = 0.54‰
Mr = 39.61 kNm/m
Nr = -24.03 kN/m
σa,r = 91570.61 kN/m2
μz,ef = 1.27%
Rastojanje prslina Lps = 10.10 cm
Širina prslina ak(t∞) = 0.092 mm
Tačka 1
X=3.56 m; Y=8.29 m; Z=4.25 m
Gornja zona
Ø12/10 α = 0°
Ø12/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Pravac 1: (α=0°)
T = 0 Presek bez prsline
T = ∞ Presek bez prsline
Pravac 2: (α=90°)
T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = -25.34 kN/m
M = 41.74 kNm/m
Ivični naponi u betonu
[-4860.53 , 17930.13] kN/m2
Ivične dilatacije
[-0.14‰ , 0.53‰]
k2 = 0.125
σa1,II = 96533.83 kN/m2
β2 = 1.00
Pravac 2: (α=90°)
Tačka 2
X=14.03 m; Y=8.29 m; Z=4.25 m
Gornja zona
Ø10/10 α = 0°
Ø12/10 α = 0°
Ø10/10 α = 90°
Ø12/10 α = 90°
T = 0 Presek bez prsline
T = ∞ Presek bez prsline
ug(∞) = 27.75 mm
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = -38.82 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.30xI
+0.30xII+0.30xIII+0.30xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = -16.64 kNm/m
ug(∞) = 1.27 mm
Nivo: Tavanicna ploca - visa [4.25 m] - PBAB 87
MB 40 (d,pl=30.0 cm)
Gornja zona:
B500B (a=2.0 cm)
Donja zona:
B500B (a=2.0 cm)
Eb(t0) = 3.4e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 2315.17 kN/m2
k1 = 0.40
β1 = 1.00
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.340‰
Ugao = 90°
Presek 3-3
X=11.48 m; Y=9.74 m; Z=4.25 m
Gornja zona
Ø10/20 α = 0°
Ø10/20 α = 90°
Donja zona
Ø8/20 α = 0°
Ø12/10 α = 0°
Ø10/10 α = 90°
Presek 2-2
X=9.14 m; Y=17.08 m; Z=4.25 m
Gornja zona
Ø10/20 α = 0°
Ø10/20 α = 90°
Donja zona
Ø12/10 α = 0°
Ø10/10 α = 90°
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.340‰
Ugao = 0°
Presek 1-1
X=2.66 m; Y=17.08 m; Z=4.25 m
Gornja zona
Ø10/20 α = 0°
Ø16/10 α = 0°
Ø10/10 α = 90°
Ø10/20 α = 90°
Donja zona
Ø12/10 α = 0°
Ø10/10 α = 90°
T=0
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = 21.46 kNm/m
ug(0) = 8.57 mm
T=0
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = 37.47 kNm/m
ug(0) = 4.79 mm
T=∞
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = 21.46 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.30xI
+0.30xII+0.30xIII+0.30xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = 9.20 kNm/m
ug(∞) = 37.78 mm
T=∞
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = 37.47 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.30xI
+0.30xII+0.30xIII+0.30xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = 16.06 kNm/m
T=0
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = 0.00 kN/m
M = -38.82 kNm/m
ug(0) = 0.44 mm
T=∞
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.70xI
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30
6Ø16(3.73m)
6.50
6.50
3Ø16(8.78m)
2.60
3Ø16(6.08m)
3.98
3Ø16(7.18m)
6Ø16(0.98m)
8.67
3.88
0.55
2
1
9Ø16(1.03m)
6Ø16(0.53m)
6Ø16(0.48m)
3Ø16(3.38m)
3Ø16(7.21m)
0.55
3.70
7
6
5
4
3
2
0
1
0
Ram: V_1
Armatura u gredama: Aa2/Aa1
Tower - 3D Model Builder 6.0
26
Radimpex - www.radimpex.rs
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30
6.50
6.50
2.60
3.98
8.67
3.88
2
1
0.55
Ø8/15(N=131)(m=2)
0.55
3.70
7
6
5
4
3
2
0
1
0
6.50
6.50
2.60
3.98
8.67
0.55
3.70
7
6
5
4
2
0
1
0
3
11.42
3.88
2
1
0.55
Ram: V_1
Armatura u gredama: Aa,uz
PBAB 87, MB 30, B500B
6.50
6.50
2.60
3.98
8.67
0.55
3.70
7
6
5
4
2
0
1
0
3
27.23
3.88
2
1
0.55
Ram: V_1
Dijagram ugiba: max ug(t0)= 11.42 mm
PBAB 87, MB 30, B500B
Ram: V_1
Dijagram ugiba: max ug(t∞)= 27.23 mm
Presek 1-1 x = 8.77m
Greda 75-2470
PBAB 87
MB 30
B500B
Eb(t0) = 3.4e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1788.33 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.340‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Savijanje oko ose 3
Ugib: Savijanje oko ose 3
3Ø16
55
Ø8/15
(m=2)
6Ø16
2
3
30
[c m ]
T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = -9.35 kN
M3 = 99.00 kNm
M2 = -0.17 kNm
Ivični naponi u betonu
[-10023.85 , 32392.22] kN/m2
Tower - 3D Model Builder 6.0
27
Ivične dilatacije
[-0.29‰ , 0.95‰]
k2 = 0.125
σa1,II = 174211.16 kN/m2
β2 = 1.00
ζ = 0.90
εsr = 0.79‰
Mr = 30.95 kNm
Nr = -2.92 kN
σa,r = 54443.52 kN/m2
μz,ef = 2.42%
Rastojanje prslina Lps = 10.05 cm
Širina prslina ak(t0) = 0.134 mm
Ugib
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = -9.35 kN
M3 = 99.00 kNm
M2 = -0.17 kNm
ug(t0) = 11.416 mm
T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
N1 = -9.35 kN
M3 = 99.00 kNm
M2 = -0.17 kNm
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.30xI
+0.30xII+0.30xIII+0.30xIV
Radimpex - www.radimpex.rs
εsr = 1.23‰
Mr = 30.95 kNm
Nr = -2.92 kN
σa,r = 54443.52 kN/m2
μz,ef = 2.42%
Rastojanje prslina Lps = 10.05 cm
Širina prslina ak(t∞) = 0.210 mm
Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 0.70xI
+0.70xII+0.70xIII+0.70xIV
Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
11.07
22.13
N1 = -4.01 kN
M3 = 42.43 kNm
M2 = -0.07 kNm
Ivični naponi u betonu
[-9148.35 , 23321.36] kN/m2
Ivične dilatacije
[-1.06‰ , 1.42‰]
k2 = 0.125
σa1,II = 251315.98 kN/m2
β2 = 0.50
ζ = 0.98
N1 = -9.35 kN
M3 = 99.00 kNm
M2 = -0.17 kNm
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija:
0.30xI+0.30xII+0.30xIII+0.30xIV
N1 = -4.01 kN
M3 = 42.43 kNm
M2 = -0.07 kNm
ug(t∞) = 27.229 mm
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, B500B, a=2.00 cm
6
2.63
Ø14/
1 =
0
(
α
0
Ø14/
10(α = °)
90°)
5
)
0° )
α = 90 °
(
10 =
4/ 0(α
Ø 1 4/ 1
Ø1
4
3
Ø1
Ø1 4/1
4/ 0(α
10
(α =0°
=9 )
0°
)
9.25
Ø14/
1
0
(
α
=0
Ø14/
10(α= ° )
90 °)
1.22
1.51
2
0° ,
α2
=9 0
°
5.07
)
1
0
2
3
4
6
2.75
7
0
5
Q-7
85(
α1=
0
°
,α2
Q
=90
7
85 (
°)
α1=
1
Nivo: Temelj [0.00 m]
Aa - d.zona
Tower - 3D Model Builder 6.0
28
Radimpex - www.radimpex.rs
Aa - g.zona [cm2/m]
-9.37
-4.69
0.00
0.55
3.88
8.67
3.98
2.60
6.50
6.50
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, B500B, a=2.00 cm
6
2.63
Ø10/
10 =
(
α
0
Ø10/
10(α = °)
90°)
5
°)
=0 °)
(α =90
0
1 α
0/ 0(
Ø 1 0/ 1
Ø1
9.25
Ø10/
1 =
0
(
α
0
Ø10/
10(α= ° )
90 °)
4
3
1.22
1.51
2
5.07
Q-7
85(
α1=
0
°
,α2
Q
=90
7
85 (
°)
α1=
0°
,
α
2=9
0° )
1
0
Okp =
2
4
Obim kritičnog preseka
3
5
6
7
741.84
1.398
0.300
0.270
0
2.75
N=
τ=
d,pl =
hs =
1
Merodavna kombinacija: I+II+III+IV
Sila u stubu
Merodavni smičući napon (tačka B)
Debljina ploče
Statička visina ploče
Nivo: Temelj [0.00 m]
Aa - g.zona
Kontrola ploča na probijanje
Nivo: Temelj [0.00 m]
Presek 2 (4.78,13.10,0.00)
MB 40
Lh
B
hs
30
62.56
D=35.56/1
62.56
KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.14m od ivice stuba)
Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1
Procenat armiranja - pravac 1
Površina armature - pravac 2
Procenat armiranja - pravac 2
Srednja vrednost procenta armiranja
Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent
Dopušteni glavni napon zatezanja
Dopušteni glavni napon zatezanja
Maksimalna otpornost(γ2 x τb)
Aa,1 =
μ,1 =
Aa,2 =
μ,2 =
μ=
αa =
γ1 =
γ2 =
τa =
τb =
τ,max =
kN
MPa
m
m
1.965 m
30.788
1.140
30.788
1.140
1.140
1.400
1.943
0.673
1.000
2.600
1.749
cm2
%
cm2
%
%
MPa
Uslov: τ <= τ,max (1.40 <= 1.75)
Uslov je ispunjen
Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x γ1 x τa)
τ,gr =
1.296 MPa
Aak =
25.037 cm2
Uslov: τ <= τ,gr (1.40 <= 1.30)
Potrebna je dodatna armatura za obezbeđenje od probijanja ploče.
Armatura za obezbeđenje od probijanja ploče RA 400/500
Potrebna površina armature
Kontrola ploča na probijanje
Nivo: Temelj [0.00 m]
Presek 1 (4.78,4.43,0.00)
MB 40
Tower - 3D Model Builder 6.0
29
Radimpex - www.radimpex.rs
Lh
B
hs
30
62.56
D=35.56/1
62.56
KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.14m od ivice stuba)
Merodavna kombinacija: I+II+III+IV
Sila u stubu
Merodavni smičući napon (tačka B)
Debljina ploče
Statička visina ploče
N=
τ=
d,pl =
hs =
Obim kritičnog preseka
Okp =
Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1
Procenat armiranja - pravac 1
Površina armature - pravac 2
Procenat armiranja - pravac 2
Srednja vrednost procenta armiranja
Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent
Dopušteni glavni napon zatezanja
Dopušteni glavni napon zatezanja
Maksimalna otpornost(γ2 x τb)
Aa,1 =
μ,1 =
Aa,2 =
μ,2 =
μ=
αa =
γ1 =
γ2 =
τa =
τb =
τ,max =
814.86
1.536
0.300
0.270
kN
MPa
m
m
1.965 m
30.788
1.140
30.788
1.140
1.140
1.400
1.943
0.673
1.000
2.600
1.749
cm2
%
cm2
%
%
MPa
Uslov: τ <= τ,max (1.54 <= 1.75)
Uslov je ispunjen
Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x γ1 x τa)
τ,gr =
1.296 MPa
Aak =
27.501 cm2
0.55
3.88
8.67
3.98
6.50
6.50
Armatura za obezbeđenje od probijanja ploče RA 400/500
Potrebna površina armature
2.60
Uslov: τ <= τ,gr (1.54 <= 1.30)
Potrebna je dodatna armatura za obezbeđenje od probijanja ploče.
6
2.63
5
1
2
27.50
4
25.04
9.25
1.22
3
1.51
2
5.07
1
2.75
1
0
2
3
4
5
6
7
0
Nivo: Temelj [0.00 m]
Kontrola ploča na probijanje - dispozicija
Kontrola ploča na probijanje
Nivo: Temelj [0.00 m]
Presek 1 (4.78,4.43,0.00)
MB 40
Tower - 3D Model Builder 6.0
30
Radimpex - www.radimpex.rs
Lh
B
hs
30
62.56
D=35.56/1
62.56
KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.14m od ivice stuba)
Merodavna kombinacija: I+II+III+IV
Sila u stubu
Merodavni smičući napon (tačka B)
Debljina ploče
Statička visina ploče
N=
τ=
d,pl =
hs =
Obim kritičnog preseka
Okp =
Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1
Procenat armiranja - pravac 1
Površina armature - pravac 2
Procenat armiranja - pravac 2
Srednja vrednost procenta armiranja
Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent
Dopušteni glavni napon zatezanja
Dopušteni glavni napon zatezanja
Maksimalna otpornost(γ2 x τb)
Aa,1 =
μ,1 =
Aa,2 =
μ,2 =
μ=
αa =
γ1 =
γ2 =
τa =
τb =
τ,max =
814.86
1.536
0.300
0.270
kN
MPa
m
m
1.965 m
30.788
1.140
30.788
1.140
1.140
1.400
1.943
0.673
1.000
2.600
1.749
cm2
%
cm2
%
%
MPa
Uslov: τ <= τ,max (1.54 <= 1.75)
Uslov je ispunjen
Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x γ1 x τa)
τ,gr =
1.296 MPa
Aak =
27.501 cm2
Uslov: τ <= τ,gr (1.54 <= 1.30)
Potrebna je dodatna armatura za obezbeđenje od probijanja ploče.
Armatura za obezbeđenje od probijanja ploče RA 400/500
Potrebna površina armature
Kontrola ploča na probijanje
Nivo: Temelj [0.00 m]
Presek 2 (4.78,13.10,0.00)
MB 40
Lh
B
hs
30
62.56
D=35.56/1
62.56
KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.14m od ivice stuba)
Merodavna kombinacija: I+II+III+IV
Sila u stubu
Merodavni smičući napon (tačka B)
Debljina ploče
Statička visina ploče
N=
τ=
d,pl =
hs =
Obim kritičnog preseka
Okp =
Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1
Procenat armiranja - pravac 1
Površina armature - pravac 2
Procenat armiranja - pravac 2
Srednja vrednost procenta armiranja
Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent
Dopušteni glavni napon zatezanja
Dopušteni glavni napon zatezanja
Maksimalna otpornost(γ2 x τb)
Aa,1 =
μ,1 =
Aa,2 =
μ,2 =
μ=
αa =
γ1 =
γ2 =
τa =
τb =
τ,max =
741.84
1.398
0.300
0.270
kN
MPa
m
m
1.965 m
30.788
1.140
30.788
1.140
1.140
1.400
1.943
0.673
1.000
2.600
1.749
cm2
%
cm2
%
%
MPa
Uslov: τ <= τ,max (1.40 <= 1.75)
Uslov je ispunjen
Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x γ1 x τa)
τ,gr =
1.296 MPa
Aak =
25.037 cm2
Uslov: τ <= τ,gr (1.40 <= 1.30)
Potrebna je dodatna armatura za obezbeđenje od probijanja ploče.
Armatura za obezbeđenje od probijanja ploče RA 400/500
Potrebna površina armature
Tower - 3D Model Builder 6.0
31
Radimpex - www.radimpex.rs
Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
19.06
38.12
6.50
7
6
6.50
0.55
7
6
3.70
5
4Q-78
5 (α
1=
0°
,α
Q
6.50
2=2.60
90
°)
3.98
°)
90
2=
α
,
0°
1=
5 (α
8
-7
3
2
0
1
)
0°
=9
2
,α
0°
1=
α
(
85
-7
Aa - g.zona [cm2/m]
-37.94
-18.97
0.00
8.67
0.55
Q
0
3.88
Ram: V_4
Aa - d.zona
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, B500B, a=2.00 cm
2
1
0.55
3.70
5
Q
6.50
2=2.60
90
°)
3.98
8.67
4Q-78
5 (α
1=
0°
,α
0
1
0
°)
90
2=
α
,
0°
1=
5 (α
8
7
-
3
5
78
Q-
)
0°
=9
2
,α
0°
1=
(α
2
0.55
2
1
3.88
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, B500B, a=2.00 cm
Ram: V_4
Aa - g.zona
Dimenzionisanje (čelik)
Merodavno opterećenje - JUS
No
1
2
3
4
5
6
Slučajevi opterećenja
Sopstvena tezina (g)
Stalno
Korisno
Potisak tla
Sx
Sy
Tower - 3D Model Builder 6.0
Tip
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
32
7
No
8
9
Sz
osnovno
Kombinacije opterećenja
I+II+IV
I+II+III+IV
K.S.
1.500
1.500
Radimpex - www.radimpex.rs
6.50
6.50
2.60
3.98
0.45
3
8.67
0.49
2
3.88
0.07
0
1
0.55
2
1
0.55
3.70
7
6
5
4
0
Ram: V_1
Kontrola stabilnosti
ŠTAP 79-210
POPREČNI PRESEK : Cevasti
JUS
Računska normalna sila
Sistemska dužina štapa
Dužina izvijanja oko z ose
Dužina izvijanja oko y ose
Kriva izvijanja za z osu A
Kriva izvijanja za y osu A
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA
N=
L=
li,z =
li,y =
-814.86
425.00
425.00
425.00
kN
cm
cm
cm
Liz =
Liy =
iz =
iy =
λ,z =
λ,y =
λ,v =
λ'z =
λ'y =
βz =
βy =
κ,z =
κ,y =
σi,z =
σi,y =
σi,d =
425.00
425.00
12.224
12.224
34.768
34.768
92.930
0.374
0.374
1.177
1.177
0.959
0.959
15.352
15.352
15.352
cm
cm
cm
cm
ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU
Ax =
Ay =
Az =
Iz =
Iy =
y
3 5 5 .6
1
0
T
108.57
55.858
55.858
16223
16223
cm2
cm2
cm2
cm4
cm4
KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. JUS U E7.081/1986
Dužina izvijanja oko z ose
Dužina izvijanja oko y ose
Poluprečnik izvijanja za osu z
Poluprečnik izvijanja za osu y
Efektivna vitkost (Liz/iz)
Efektivna vitkost (Liy/iy)
Vitkost pri granici razvlačenja
Relativna vitkost oko z ose
Relativna vitkost oko y ose
Bezdimenzionalni koeficijent
Bezdimenzionalni koeficijent
Bezdimenzionalni koeficijent
Bezdimenzionalni koeficijent
Dopušteni napon izvijanja oko z ose
Dopušteni napon izvijanja oko y ose
Merodavni dopušteni napon
izvijanja
Računski normalni napon
z
[m m ]
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
9. γ=0.49
8. γ=0.36
σ,n =
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
7.505 kN/cm2
Kontrola napona: σ,n <= σi,dop
KONTROLA DEFORMACIJA
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA
1.431 mm
0.57
0.72
6.50
2.60
3.98
8.67
3.88
0.55
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 9
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa)
2
1
σ=
τ=
σ,up =
σ_dop =
Normalni napon
Smičući napon
Maksimalni uporedni napon
Dopušteni napon
Kontrola napona: σ,up <= σ_dop
6.50
u=
7.505
0.000
7.505
16.000
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
0.55
1.08
Maksimalni ugib štapa
(slučaj opterećenja 9, početak štapa)
3.70
7
6
5
4
3
2
0
1
0
Ram: V_6
Kontrola stabilnosti
ŠTAP 682-1443
POPREČNI PRESEK : Cevasti
JUS
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA
Tower - 3D Model Builder 6.0
33
Radimpex - www.radimpex.rs
Ax =
Ay =
Az =
Iz =
Iy =
Ix =
Wz =
y
3 5 5 .6
1
0
T
108.57
55.858
55.858
16223
16223
32447
912.46
cm2
cm2
cm2
cm4
cm4
cm4
cm3
z
[m m ]
Poluprečnik inercije
Vitkost
Vitkost
Relativna vitkost
Relativna vitkost
Relativni napon
Koef.zavisan od oblika Mz
Bezdimenzionalni koeficijent
Bezdimenzionalni koeficijent
Koeficijent povećanja uticaja
Koeficijent povećanja uticaja
Uticaj ukupne imperfekc. štapa
Uticaj ukupne imperfekc. štapa
Koef.povećanja ut. od b.i.
Normalni napon od N
Normalni napon od Mz
Maksimalni napon
Dopušteni napon
i,y =
λz =
λy =
λ'z =
λ'y =
σ' =
β=
κ,z =
κ,y =
Kmz =
Kmy =
Knz =
Kny =
θ =
σ(N) =
σ(Mz) =
σ_max =
σ_dop =
12.224
34.768
34.768
0.374
0.374
0.287
1.000
0.959
0.959
1.042
1.000
1.038
1.038
1.000
4.587
11.971
17.234
16.000
cm
σ=
τ=
σ,up =
σ_dop =
16.558
0.513
16.582
16.000
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
N=
Mz =
Ty =
L=
-426.49
76.432
31.253
425.00
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
Kontrola napona: σ_max » σ_dop
Prekoračenje 7.7% <= 8%
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
9. γ=1.08
8. γ=0.74
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA
KONTROLA DEFORMACIJA
Maksimalni ugib štapa
(slučaj opterećenja 9, na 171.8 cm od početka štapa)
u=
2.110 mm
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 9
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa)
Računska normalna sila
Momenat savijanja oko z ose
Transverzalna sila u y pravcu
Sistemska dužina štapa
Dužina izvijanja oko z ose
Dužina izvijanja oko y ose
Kriva izvijanja za z osu A
Kriva izvijanja za y osu A
N=
Mz =
Ty =
L=
li,z =
li,y =
-498.03
109.23
28.633
425.00
425.00
425.00
kN
kNm
kN
cm
cm
cm
Normalni napon
Smičući napon
Maksimalni uporedni napon
Dopušteni napon
Kontrola napona: σ,up » σ_dop
Prekoračenje 3.6% <= 8%
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 9
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (na 55.0 cm od početka štapa)
Računska normalna sila
Momenat savijanja oko z ose
Transverzalna sila u y pravcu
Sistemska dužina štapa
Smičući napon
Dopušteni smičući napon
ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU
τ=
τ_dop =
kN
kNm
kN
cm
0.560 kN/cm2
9.238 kN/cm2
Kontrola napona: τ <= τ_dop
KONTROLA STAB.PRI EKSC. PRITISKU JUS U.E7.096
Poluprečnik inercije
i,z =
12.224 cm
(slučaj opterećenja 9, početak štapa)
ŠTAP 450-2018
POPREČNI PRESEK : 2Sandučasti
JUS
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 9
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (na 646.0 cm od početka štapa)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA
Ax =
Ay =
Az =
Iz =
Iy =
Ix =
y
160.00
120.00
48.000
17413
19973
10176
cm2
cm2
cm2
cm4
cm4
cm4
Momenat savijanja oko z ose
Transverzalna sila u y pravcu
Sistemska dužina štapa
Mz =
Ty =
L=
-118.97 kNm
-187.66 kN
906.00 cm
ŠTAP IZLOŽEN SAVIJANJU
Normalni napon
Dopušteni napon
σ_max =
σ_dop =
10.248 kN/cm2
16.000 kN/cm2
Kontrola napona: σ_max <= σ_dop
T
z
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 9
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (na 646.0 cm od početka štapa)
R.br.
1.
2.
Naziv
Sandučasti
Sandučasti
zt(mm)
0.0
0.0
yt(mm)
-100.0
100.0
ugao
-0.0
-0.0
Računska normalna sila
Momenat savijanja oko z ose
Momenat savijanja oko y ose
Transverzalna sila u z pravcu
Transverzalna sila u y pravcu
Sistemska dužina štapa
N=
Mz =
My =
Tz =
Ty =
L=
-24.777
-131.46
0.169
2.197
76.041
906.00
σ=
τ=
σ,up =
σ_dop =
11.493
0.679
11.553
16.000
kN
kNm
kNm
kN
kN
cm
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
9. γ=0.72
8. γ=0.50
Normalni napon
Smičući napon
Maksimalni uporedni napon
Dopušteni napon
Kontrola napona: σ,up <= σ_dop
KONTROLA DEFORMACIJA
Maksimalni ugib štapa
Tower - 3D Model Builder 6.0
u=
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
15.506 mm
34
Radimpex - www.radimpex.rs
Pos
NT3
Opterecenje
Rasponi
lx (m1)
7.80
q= 12.80 kN/m2
ly (m1)
6.70
Ratio ly/lx
0.86
ly
Koeficijenti
mx
43.97
my
18.01
Momenti savijanja
Mx (kNm)
My (kNm)
17.71
31.90
lx
1
Mx
kNm
17.71
Mxkr
kNm
28.93
b
cm
100
d
cm
25
MB
MPa
40
Eb
GPa
34.08
X - pravac
a
cm
3.00
αb
xcr
cm
5.70
0.810
Φ
Mykr
kNm
52.10
MB
MPa
40
Eb
GPa
34.08
Y - pravac
a
cm
4.00
αb
0.810
Φ
βbr
MPa
25.5
εb
%
3.5
φ
mm
10
σbr
MPa
25.50
Celik
B500B
500/560
Ea
GPa
210
η
0.416
zcr
cm
19.63
cm.
σvi
MPa
500
εa
%
10
µ
%
0.31
hx
cm
22.00
Dbkr
kN
1177.41
Zkr
kN
392.50
Mkra
kNm
231.1
Mkrb
kNm
77.04
Usl.nosivosti
Mkr<Mkrb
Mkr<Mkrb
p/q
0.20
βbr
MPa
25.5
εb
%
3.5
φ
mm
10
σbr
MPa
25.50
Armatura u y-pravcu
10
10
na
Celik
B500B
500/560
Ea
GPa
210
0.416
zcr
cm
18.74
cm.
σvi
MPa
500
ν
1.63
εa
%
10
Asy
cm2
7.85
µ
%
0.31
hy
cm
21.00
Dbkr
kN
1123.89
Zkr
kN
392.50
Mkra
kNm
210.6
Mkrb
kNm
73.54
Usl.nosivosti
Mkr<Mkrb
Mkr<Mkrb
kom.
kom
10
η
ν
1.63
Asx
cm2
7.85
kom.
kom
10
Armatura u x-pravcu
10
10
na
My
kNm
31.90
xcr
cm
5.44
p/q
0.20
Shematska skica preseka
2
Pos
Z6
Zid
l
m
6.70
q
kN/m
23.00
P
kN
0
a
m
0
M
kNm
129.06
Mkr
kNm
208.84
N
kN
0.00
Nkr
kN
0.00
b
cm
100
d
cm
30
bp
cm
0
dp
cm
0
MB
MPa
30
Eb
GPa
31.63
a
cm
3.00
a'
cm
3.00
βbr
MPa
20.5
Horizont.
φ
mm
16
εb
%
3.5
Vert.
φ'
mm
10
xkr
cm
7.00
αb
η
0.810
σbr
MPa
20.50
xokr
cm
0.00
εbo
%
0.00
Q
kN
69.58
l
m
2.50
Celik
B500B
500/560
σ doz.
MPa
500
cm.
20
Mt
kNm
0.00
*
*
p/q
0.10
ν
1.62
Mkrmax
kNm
208.84
e
cm
0.00
ea
cm
0.00
Makr
kNm
0.00
Celik
B500B
500/560
Ea
GPa
210
σvi
MPa
500
εa
%
10
n
kom
10
n'
kom
0
As
cm2
20.10
As'
cm2
0.00
µ
%
0.67
0.416
zkr
cm
24.09
h
cm
27.00
Dbkr
kN
1161.67
Da'
kN
0.00
Zkr
kN
1004.80
0.000
τu
MPa
0.00
τr
MPa
1.10
Mkrb
kNm
279.8
Mkra
kNm
242.04
τr
MPa
1.10
3∗τr
MPa
3.30
5∗τr
MPa
3.30
τn
Mpa
0.29
ξ
m
0.00
Φ
6
c
cm
6.00
t
7
d'
cm
3.00
Wa
cm3
0.000472
σa
Mpa
273.28
αbo
h1
cm
17.00
h2
cm
23.00
σa
MPa
266.61
Pod. As
cm2
4.02
b
cm
100.00
n
α
6.64
0.05
xp
cm
7.00
µ
%
0.87
fkr
cm
0.21
θ
ftr
cm
0.40
l/ftr
2.00
Sirina osl.
Usl. nosivosti
Mkr<Mkrb
Mkr<Mkra
λ
m
2.50
Hv
kN
1736.04
n
kom.
1
A
cm2
1200.00
ap dozv.
mm
0.10
ap
mm
0.061
k
ku
1.18
0.104
1679.46
3
Pos
NG1
q
kN/m
61.50
l
m
2.40
P
kN
0.00
a
m
0.00
σ
MPa
152.58
f
cm
0.70
M
kNm
177.12
R
kN
147.60
l/f
τ
MPa
24.60
344.09
Profil
I
cm4
2x120/300/10 17413.00
W
cm3
1160.87
F
cm2
160.00
d
mm
20.00
h
mm
300
g
kg/m1
125.60
Proracun ankerovanja
N
kN
1771.20
e
m
0.10
Φ
mm
12
kom.
1
A
cm2
1.13
σb
Mpa
8.00
db
m1
0.08
db
m1
0.14
Sb
kN
44.80
Mb
kN
4.78
Pos
CG
q
kN/m
300.00
l
m
1.65
P
kN
0.00
a
m
0.00
σ
MPa
87.95
f
cm
0.08
Pos
M
kNm
102.09
Ra
kN
247.50
l/f
τ
MPa
41.25
2083.92
σ
Mpa
15668.79
Rb
kN
-247.50
Profil
2x120/300/10
I
cm4
17413.00
W
cm3
1160.87
F
cm2
160.00
d
mm
20.00
h
mm
300
S3
P
kN
250.00
h
m1
3.20
k
1.000
lk
m1
3.20
Profil
Kutijasti
HOP80/80/4
I
cm4
1561.00
w
cm3
124.88
F
cm2
27.00
λk
42.09
ω
1.10
σ
101.85
S235
d
mm.
8.00
4
imin.
cm.
7.60
g
kg/m1
21.20
g
kg/m1
125.60
Osnovni podaci o modelu
Datoteka:
Datum proračuna:
STEPENISTE.twp
17.8.2014
Način proračuna:
3D model
X Teorija I-og reda
Teorija II-og reda
Modalna analiza
Stabilnost
Seizmički proračun
Faze građenja
Nelinearan proračun
Veličina modela
Broj čvorova:
Broj pločastih elemenata:
Broj grednih elemenata:
Broj graničnih elemenata:
Broj osnovnih slučajeva opterećenja:
Broj kombinacija opterećenja:
1346
1544
0
48
3
4
Jedinice mera
Dužina:
Sila:
Temperatura:
m [cm,mm]
kN
Celsius
7.10
Ulazni podaci - Konstrukcija
V_50
V_48
V_49
V_46
V_47
V_44
V_45
V_42
V_43
V_40
V_41
V_38
V_39
V_36
V_37
V_34
V_35
V_32
V_33
V_30
V_31
V_28
V_29
V_26
V_27
V_24
V_25
1.80
1
H_1
0
0
V_22
V_23
V_20
V_21
V_18
V_19
V_16
V_17
V_14
V_15
V_12
V_13
V_10
V_11
V_8
V_9
V_6
V_7
V_4
V_5
V_2
V_3
H_2
V_1
1
Dispozicija ramova
Ploče - predmer
Set
d [m]/Materijal
1 d=0.008
Celik
2 d=0.005
Celik
γ [kN/m3]
78.500
P [m2]
13.500
V [m3]
0.108
m [T]
0.865
78.500
10.742
0.054
0.430
24.242
0.162
1.294
Ukupno:
Tower - 3D Model Builder 6.0
1
Radimpex - www.radimpex.rs
Izometrija
Šema nivoa
Naziv
z [m]
4.50
4.25
4.08
3.91
3.74
3.57
3.40
3.23
3.06
2.89
2.72
2.55
2.38
2.21
Vrh kraka
h [m]
0.25
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
2.04
1.87
1.70
1.53
1.36
1.19
1.02
0.85
0.68
0.51
0.34
0.17
0.00
Dno kraka
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
Tabela materijala
No
1
Naziv materijala
E[kN/m2]
2.100e+8
Celik
μ
0.30
γ[kN/m3]
78.50
αt[1/C]
1.000e-5
Em[kN/m2]
2.100e+8
μm
0.30
Setovi ploča
No
<1>
<2>
d[m]
0.010
0.005
Tower - 3D Model Builder 6.0
e[m]
0.005
0.003
Materijal
1
1
Tip proračuna
Tanka ploča
Tanka ploča
Ortotropija
Izotropna
Izotropna
E2[kN/m2]
2
G[kN/m2]
α
Radimpex - www.radimpex.rs
7.10
1
= 0.0 1
<2 > d
m
1.80
= 0.0 1
<2 > d
m
1
0
0
7.10
Nivo: [4.50 m]
<1 > d =
0.0 1 m
1
1.80
1
0
0
7.10
Nivo: Vrh kraka [4.25 m]
<1 > d =
0.0 1 m
1
1.80
1
0
0
Nivo: [0.34 m]
Tower - 3D Model Builder 6.0
3
Radimpex - www.radimpex.rs
Tower - 3D Model Builder 6.0
0
4
V_50
V_48
V_49
V_46
V_47
V_44
V_45
V_42
V_43
V_40
V_41
V_38
V_39
V_36
V_37
V_34
V_35
V_32
V_33
V_30
V_31
V_28
V_29
V_26
V_27
7.10
1
V_24
V_25
V_22
V_23
V_20
V_21
V_18
V_19
V_16
V_17
V_14
V_15
V_12
V_13
V_10
V_11
V_8
V_9
1
0
0
V_6
V_7
V_4
V_5
V_2
V_3
V_1
1
1
0
7.10
1
0
<1 > d =
0.0 1 m
1
1.80
0
Nivo: [0.17 m]
[1]
1.80
[1]
Nivo: Dno kraka [0.00 m]
H_2
1.80
H_1
Dispozicija ramova
Radimpex - www.radimpex.rs
7.10
7.10
1
0.0
[1]
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
[1]
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
m
1
[1]
7.10
Ram: H_1
<2
=
>d
0
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
m
1
[1]
1.80
Ram: H_2
>
<2
1
0.0
d=
0
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tower - 3D Model Builder 6.0
1
<2> d = 0.01 m
0
Ram: V_1
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
5
Radimpex - www.radimpex.rs
1.80
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.80
1
<2> d = 0.01 m
0
Ram: V_2
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
1.80
0
Ram: V_49
<2> d = 0.01 m
<2> d = 0.01 m
Tower - 3D Model Builder 6.0
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
1
Ram: V_50
0
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6
Radimpex - www.radimpex.rs
<2> d = 0.01 m
1
1.80
0
<2> d = 0.01 m
Pogled: Vrh
<2> d = 0.01 m
1
1.80
0
<2> d = 0.01 m
7.10
Pogled: Dno
0.01 m
<2> d =[1]
<1 > d =
0.0 1 m
1
1.80
[1] m
<2> d = 0.01
1
0
0
Pogled: Gornji dole
Tower - 3D Model Builder 6.0
7
Radimpex - www.radimpex.rs
7.10
1
= 0.0 1
<2 > d
m
1.80
= 0.0 1
<2 > d
m
1
0
0
Pogled: Osl gore
Ploče - predmer
Set
d [m]/Materijal
1 d=0.010
Celik
2 d=0.005
Celik
3 d=0.020
Celik
γ [kN/m3]
78.500
P [m2]
13.500
V [m3]
0.135
m [T]
1.081
78.500
9.049
0.045
0.362
78.500
1.693
0.034
0.271
24.242
0.214
1.714
γ [kN/m3]
78.500
V [m3]
0.214
m [T]
1.714
Ukupno:
Rekapitulacija količina materijala
Materijal
Celik
Tower - 3D Model Builder 6.0
8
Radimpex - www.radimpex.rs
Ulazni podaci - Opterećenje
Lista slučajeva opterećenja
Naziv
Sopstvena tezina (g)
Stalno
Korisno
Komb.: I+II
5
6
7
7.10
Opt. 2: Stalno
[1]
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
[1]
7.10
0
1 .0
p=
[1]
0
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tower - 3D Model Builder 6.0
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0
1 .0
p=
0
Ram: H_1
Opt. 2: Stalno
[1]
1
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ram: H_2
Komb.: I+II+III
Komb.: I+II
Komb.: I+II+III
1
No
1
2
3
4
9
Radimpex - www.radimpex.rs
1
7.10
Opt. 3: Korisno
7.10
Opt. 3: Korisno
1
q = -5.00 1.80
q = -5.00 1.80
1
0
7.10
Nivo: [4.08 m]
Opt. 3: Korisno
7.10
Nivo: Vrh kraka [4.25 m]
Opt. 3: Korisno
1
[1]
0
0
1
0
[1]
1
q = -5.00
q = -5.00
1.80
Nivo: [0.34 m]
Tower - 3D Model Builder 6.0
1
0
1
0
0
0
1.80
Nivo: [0.17 m]
10
Radimpex - www.radimpex.rs
Modalna analiza
Napredne opcije seizmičkog proračuna:
Sprečeno oscilovanje u X pravcu
Sprečeno oscilovanje u Y pravcu
Faktori opterećenja za proračun masa
No
1
2
3
Naziv
Koeficijent
Sopstvena tezina (g)
Stalno
Korisno
1.00
1.00
0.50
Raspored masa po visini objekta
Nivo
Z [m]
4.50
4.25
4.08
3.91
3.74
3.57
3.40
3.23
3.06
2.89
2.72
2.55
2.38
2.21
2.04
1.87
1.70
1.53
1.36
1.19
1.02
0.85
0.68
0.51
0.34
0.17
0.00
2.25
Vrh kraka
Dno kraka
Ukupno:
X [m]
7.10
6.92
6.65
6.36
6.08
5.80
5.52
5.23
4.96
4.67
4.39
4.12
3.84
3.56
3.28
3.00
2.71
2.43
2.15
1.87
1.59
1.31
1.03
0.75
0.47
0.22
0.21
3.61
Y [m]
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
Masa [T]
0.04
0.30
0.27
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.26
0.26
0.27
0.26
0.26
0.26
0.26
0.23
0.00
6.66
T/m2
1.69
0.55
0.46
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.48
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.43
Položaj centara krutosti po visini objekta
Nivo
Z [m]
Vrh kraka
X [m]
Y [m]
4.50
4.25
4.08
3.91
3.74
3.57
3.40
3.23
3.06
2.89
2.72
2.55
2.38
2.21
7.16
6.99
6.71
6.43
6.15
5.87
5.58
5.30
5.02
4.74
4.46
4.18
3.90
3.62
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
4.50
4.25
4.08
3.91
3.74
3.57
3.40
3.23
3.06
2.89
2.72
2.55
2.38
2.21
eox [m]
0.06
0.07
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
eoy [m]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dno kraka
2.04
1.87
1.70
1.53
1.36
1.19
1.02
0.85
0.68
0.51
0.34
0.17
0.00
3.34
3.06
2.78
2.50
2.22
1.94
1.65
1.37
1.09
0.81
0.53
0.25
0.22
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
Dno kraka
2.04
1.87
1.70
1.53
1.36
1.19
1.02
0.85
0.68
0.51
0.34
0.17
0.00
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ekscentricitet po visini objekta
Nivo
Z [m]
Vrh kraka
Periodi oscilovanja konstrukcije
No
1
2
3
T [s]
Tower - 3D Model Builder 6.0
f [Hz]
0.1843
0.1348
0.0715
5.4273
7.4180
13.9764
11
Radimpex - www.radimpex.rs
Statički proračun
7.10
Opt. 5: I+II+III
r1 = -68.00
r2 = 42.51
r3 =[1]
-0.93
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
r1 = 92.18
r2 = 166.16
r3 =[1]
10.90
1
7.10
0
Ram: H_1
Reakcije oslonaca
Opt. 4: I+II
r1 = -21.46
r2 = 13.58
r3 =[1]
-0.15
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
r1 = 29.06
r2 = 52.82
r3 =[1]
3.76
1
7.10
0
Ram: H_1
Reakcije oslonaca
Opt. 5: I+II+III
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
[1]
0.00
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
1
0
Ram: H_1
Uticaji u ploči: max Zp= 0.17 / min Zp= -16.42 m / 1000
Tower - 3D Model Builder 6.0
-10.95
-8.22
-13.69
-16.42
-16.41
-16.41
-13.69
-5.48
[1]
-2.74
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.00
0.15
12
Radimpex - www.radimpex.rs
43
38 .
0.0
0
0.0 0
0.0
0
-100.60
[1]
0
0.
0
0.00
38 .43
0.0 0
38 .
43
0
0.0
121.61
]
[1] [1
86
76 .
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7.10
Opt. 5: I+II+III
1
7.10
0
Ram: H_1
Uticaji u ploči: max σ1,g= 121.61 / min σ1,g= -100.60 MPa
Opt. 5: I+II+III
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0
0.
0.00
0.0 0
.04
-39
-39
0
0.
0
0.
0.
0
00
-39.
-143.69 04
]
[1
7.10
0
0.0 0
0.08
-6.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
1
0
Ram: H_1
Uticaji u ploči: max Zp= 0.08 / min Zp= -6.17 m / 1000
Tower - 3D Model Builder 6.0
-3.57
-2.38
0.0 0
-1.1 9
-4.75
-5.94
-6.17
-5.94
-4.75
-1.19
[1]
0.04
0.05
]
[1] [1
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
1
29 [1]
.5
0
.04
0
Ram: H_1
Uticaji u ploči: max σ2,g= 37.37 / min σ2,g= -151.23 MPa
Opt. 5: I+II+III
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-3
-151.23
9.
[1]
04
0
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
13
Radimpex - www.radimpex.rs
r1 = -35.59
r2 = 33.75
r3 =[1]
-1.16
.51
51 0
r1 = 2-92.01
= 82.7
1
r = -226.44
1
r2
67
2 = 117].
r3r =[1]
-29.26
=[
3
r
1
1
7.10
0.00
0.00
7.10
1
Opt. 5: I+II+III
0
Ram: H_1
Reakcije oslonaca
Opt. 5: I+II+III
Nivo: [2.21 m]
Uticaji u ploči: max σ2,g= 3.83 / min σ2,g= -11.78 MPa
Opt. 5: I+II+III
1.80
Nivo: [2.21 m]
Uticaji u ploči: max σ1,g= 7.51 / min σ1,g= -4.02 MPa
Opt. 5: I+II+III
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 0.00
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-0.05
-0.15
7.10
-0.7
3
1.80
Nivo: [2.21 m]
Relativni ugib ploča: max wr= 0.00 / min wr= -1.01 m / 1000
Tower - 3D Model Builder 6.0
0.00
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.00
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
Ram: V_23
Uticaji u ploči: max σ1,g= 13.38 / min σ1,g= -10.45 MPa
0
0
1
-0 .
0.00
15
0
1
0
1
0
0
-1.01
1.80
0.
00
1.80
0
1
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
14
1
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7.10
Opt. 5: I+II+III
Radimpex - www.radimpex.rs
Tower - 3D Model Builder 6.0
-6.82
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
Ram: V_23
Uticaji u ploči: max Zp= -5.91 / min Zp= -6.82 m / 1000
15
1
1
0
Ram: V_23
Uticaji u ploči: max σ2,g= 10.83 / min σ2,g= -33.40 MPa
-5.94
0.00
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.00
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
110.00
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.80
Opt. 5: I+II+III
1.80
Opt. 5: I+II+III
Radimpex - www.radimpex.rs
Download

Knjiga 2 Sveska 1