International Conference „The Great War 1914-1918: Causes, Consequences,
Interpretations“
(3-4 October 2014, Vranje, Serbia)
Friday, October 3rd, 2014 (the first day of the conference)
9:30-10:00h
10:00h
Reception of the participants at the City Assembly Hall
Conference opening – Welcome Speech
10:30-11:45h Plenary lectures (Moderator: Dragoljub Živojinović, academic)
10:30h
Prof. Dr. Constantin Hlihor, „Dimitrie Cantemir“ Christian
University, Bucharest, Romania, The geopolitics of the Balkans in
the outbreak of World War I: Great powers interests, national
interests, and propaganda war
10:45h
PhD Smiljana Đurović, Istorijska nauka pred metodološkim
iskušenjem u suočavanju sa istorijskom distancom stogodišnjice od
Velikog rata 1914-1918.
11:00h
Prof. Dr. Mladenko Sadžak, Filološki fakultet u Banjoj Luci,
Svetozar Ćorović: Zapisi i priče o ratu
11:15h
Проф. др Дмитрий Борисович Павлов, Институт российской
истории РАН, Москва, Россия, О разработке истории Первой
мировой войны в Институте российской истории РАН
11:30h
Prof. Dr. Aleksandar Rastović, Stefan Stamenković, Filozofski
fakultet u Nišu, Srpski diplomata Ljubomir Mihailović o
jugoslovenskom pitanju u Prvom svetskom ratu
11:45-12:15h
Registration of the participants at the Teacher-Training Faculty in
Vranje
12:20-19:00h Beginning of the Conference – work in sessions
21:00h
Conference dinner at the Hotel „Vranje“ for participants
International Conference „The Great War 1914-1918: Causes, Consequences,
Interpretations“
(3-4 October 2014, Vranje, Serbia)
Saturday, October 4th, 2014 (the second day of the conference)
Optional tour of the cultural and historical sights of Vranje:
10:00h
Note
-
St. Nicholas Monastery
The White Bridge
The Orthodox Church
The House of Bora Stanković
The House of the Reverend Justin Popović
The participants may leave their possession at the hotel until 6 p.m.
Friday, October 3rd 2014
Amphitheatre 1
Amphitheatre 2
History
Moderators:
Ема Миљковић, Александар Растовић
Mарко Атлагић, Јасмина Милановић
1.
12.20h
Aкадемик
Зоран
Лакић,
Историјска наука и слобода
стваралаштва – некад и сад.
Покушај ревизије оцјена Првог
свјетског рата 1914-1918.
Горан Васин, У канџама црног орла –
Срби у Аустро-Угарској 1914-1916.
2.
12.30h
Georges Onisoru, On the Eve of
the Great War. A Romanian
Military Mission in Serbia (June –
July 1913)
Михаел Антоловић, Идеје из 1914. –
немачки интелектуалци и легитимација
ратних циљева Немачког рајха
3.
12.40h
Ema Miljković, Ionut Cojocaru,
Balkans – ethnic conflict on the
border of Empires
Александра Колаковић, Француски
интелектуалац Виктор Берар у Великом
рату (1914 - 1918)
4.
12.50h
Дејан
Микавица,
Српска
политика у Аустро-Угарској
1914-1918.
Саша Марковић, Национална идеја
код Срба Јужне Угарске (Војводине)
1914-1918. – од резигнације до
егзалтације
5.
13.00h
Елена Гавриловна Кострикова,
Министерство иностранных дел
России в борьбе за европейское
общественное мнение в годы
Первой мировой войны
Весна С. Зарковић, Срђан Ж. Словић,
Односи међу савезима као један од
главних узрока избијања Првог светског
рата
6.
13.10h
Ђорђе Ђурић, Мемоар кнеза
Лихновског
као
извор
за
утврђивање ратне одговорности
Биљана Стојић, Ремон Поенкаре и
Први светски рат
7.
13.20h
Драган Симеуновић, Гаврило
Владимир Вучковић, Политичка и
парламентарна криза поводом правног
уређења нових крајева у Краљевини
Србији 1913. и 1914. године
Принцип и Млада Босна
8.
13.30h
Сергей Петрович Костриков,
Идейные
и
духовные
предвестники Первой мировой
войны
Реџеп
Шкријељ,
Краљевине
Србије
рату (1914-1918)
Муслимани
у
Великом
13.40h
Драган
Танчић,
Јасмина
Мијајловић, Велики рат 19141918:
узроци,
последице,
тумачења
Душко
Томић,
Јелена
Динић,
Безбедносни аспекти међународних
односа уочи и током Првог светског
рата – место и улога Србије у њима
10. 13.50h
Никола Жутић, Мађари о
одговорности
(кривици)
за
Велики рат 1919-1929.
Весна Станковић Пејновић, Институт
за политичке студије Београд, Гаврило
Принцип – револуционарни херој
11. 14.00h
Giordano Merlicco, Between the
Triple
Alliance
and
nonintervention. Italy's dilemma in the
summer of 1914.
Марио Калик, Револуционарне идеје и
дух Младе Босне
12. 14.10h
Урош В. Шуваковић, Херојство
је истину саопштити – пример
часног Швајцарца др Арчибалда
Рајса
Јасмина
Милановић,
Београдско
женско друштво у Великом рату
13. 14.20h
Gürsoy ŞAHİN, The Relationship
Between the Ottoman Empire and
Serbia During the World War I
(1914-1918)
Иван М. Бецић, Страдање приватних
финансијских установа у Јужној Србији
1915-1918.
14. 14.30h
Биљана Вучетић, Србија у
Великом рату – поглед из
Америке
Лела Вујошевић, Мале сиве јаребице –
припаднице страних хуманитарних
мисија у Крагујевцу
15. 14.40h
Елена
Козловцева,
Работа
русских сестер милосердия в
Сербии
Боривоје
Милошевић,
Затирање
српске духовности и културе у Босни и
Херцеговини током Првог свјетског
рата
Discussion
Discussion
9.
14.50h
Lunch Break
Moderators:
Смиљана Ђуровић, Драган Симеуновић
Сања Лазаревић Радак, Горан Васин
16. 16.00h
Марко
Атлагић,
Далибор
Елезовић,
Употреба
хералдичких симбола српске
државности у Првом светском
рату и појава грба Краљевине
СХС
Марија Ђорић, Политичко насиље
бугарских окупатора почињено над
становништвом Врања и околине током
Првог светског рата
17. 16.10h
Божица
Младеновић,
Мирослав Пешић, На кућном
Иван Ристић, Две полемике о
одговорности за Први светски рат
фронту: Српкиње у Великом рату
вођене у домаћој и европској јавности
двадесетих година XX века
18. 16.20h
Feyza KURNAZ ŞAHİN, The
Nationality Problems Between
Serbia and The Ottoman Empire
During the World War I
Драгана Јањић, Јован Симијановић,
Митрополит Викентије Крџић
19. 16.30h
Славиша Недељковић, Прилике
у Старој Србији у последњим
годинама Османске власти на
Балкану
Бојан Јовановић, Ниш и Нишка
декларација у време Великог рата
20. 16.40h
Ugur Ozcan, Montenegrins in The
Ottoman State As Foreigners and
The Problem of Consulate During
The First World War
Сања Лазаревић Радак, Балкан, жене
и рат: улога женских организација и
покрета у обликовању енглеске и
америчке слике о Србији 1914-1918.
21. 16.50h
Sadık SARISAMAN, Iran policy
of the Ottoman state during World
War I
Вукашин Антић, Јединица "Америка"
(аустралијска јединица) болница жена
Шкотске са српском војском у Великом
рату
22. 17.00h
Јована Шаљић, Турска објава
„светог рата“ 1914. године:
последице
и
одјеци
код
муслиманског
становништва
Србије
Ђорђе Ђекић, Културно наслеђе и
23. 17.10h
Галина Игоревна Шевцова,
Российская и европейская печать
о
положении
сербского
населения
оккупированных
областей (1916 – февраль 1917)
Нинослав Станојловић, Ђаци из
Врања на школовању у Француској
1916. године
24. 17.20h
Владан Виријевић, Терор и
злочини бугарских окупатора на
Косову и Метохији у Првом
светском рату (1915-1918)
Љубодраг Поповић, Ненад Лукић,
Људске жртве Србије у Првом светском
рату – цена ратног успеха
Coffee Break
Coffee Break
17.30h
25. 17.50h
Ahmet ALTINTAŞ, Prisoners In
Ottoman – Serbian Relations Based
On Archives (1912-1923)
26. 18.00h
Мирјана
Зорић,
Стране
медицинске
и
хуманитарне
мисије у Србији 1914-1915.
Велики рат
27. 18.10h
Ahmet
Ali
GAZEL,
The
parliamentary inquiry commenced
on the unionist governments in the
Ottoman Empire as a result of the
defeat in the First World War
28. 18.20h
Милан Гулић, Питање Дунава у
српској
политици
према
Аустроугарској непосредно прије
и током Првог свјетског рата
Discussion
18.30h
Friday, October 3rd 2014
Amphitheatre 3
Literature and Language
Amphitheatre 4
Art and Press
Moderators:
Мирјана Д. Стефановић, Снежана Милосављевић
Милић
Наталија Њаголова, Зоран Т. Јовановић
1.
12.20h
Снежана Милосављевић Милић,
Приповедање,
перцепција
и
доживљај
у
роману
Крила
Станислава Кракова
Весна Крчмар, Први светски рат као
тема
у
представама
Народног
позоришта у Београду
2.
12.30h
Срето Танасић, Време у роману
Време смрти Добрице Ћосића
(језички аспект)
Зоран Т. Јовановић, Патриотски
репертоар Народног позоришта у
Скопљу 1914-1915 (уз пример драме
"Заклетва" Алис и Клода Аскју)
3.
12.40h
Сунчица Денић, Српски писци са
Косова и Метохије у Великом рату
Олег
Александрович
Устинов,
Татьяна Александровна Моисейкина,
Первая мировая война глазами русских
философов (В.Ф. Эрн, С.Н. Булгаков,
Н.А. Бердяев)
4.
12.50h
Слободан Реметић, Српски језик
у контексту последица Великог
рата
Золтан Бада, Србија и Балкан у
стручним делима на мађарском језику,
објављеним за време Првог светског
рата (1914-1918)
5.
13.00h
Недељко Богдановић, Казивања
Солунаца као људска истина о
Великом рату
Наталија Њаголова, Первая мировая
война в кинематографе („Великая
иллюзия“ Жана Ренуара и „Похититель
персиков“ Выло Радева)
6.
13.10h
Мирјана Д. Стефановић, Како
професор
Јовановић
тумачи
Велики рат?
Данијела
Здравић
Михаиловић,
Феномен судбине музичког дела: један
век Марша на Дрину
7.
13.20h
Надежда
Јовић,
О
језику
Нушићеве Деветстопетнаесте
Пера Ластић, Сликар у светском рату –
уметничка делатност Ласла Медњанског
1914-1918.
8.
13.30h
Стојан
Ђорђић,
Андрићеве
схематизације о Првом светском
рату у роману На Дрини ћуприја
Јелена Перић, Први светски рат у
српском театру ХХI века
13.40h
Миливој Ненин, Некролози у
крфском Забавнику
Ганина Наталья Викторовна, Война
как фактор возрождения культуры
нации
10. 13.50h
Зорица Хаџић, Дневници и
преписка Васе Стајића за време
Великог рата
Игор
Борозан,
Споменик
ослободиоцима у Врању у светлости
Првог светског рата
11. 14.00h
Ирена Арсић, Франо Кулишић
VS. Никола Антула: О трагици
српске интелигенције
Мирјана Марковић, Драгица Илић,
Информисање у штампи у време Првог
светског рата у функцији подизања
морала код Срба
12. 14.10h
Горана Раичевић, У ћелији бр.
115:
Иво
Андрић,
Нико
Бартуловић, Оскар Тартаља
Маријана Дујовић, Делатност војног
оркестра 'Музика Краљеве гарде' током
Првог светског рата
13. 14.20h
Драгана
Бедов,
Андрићев
институт, Пегавац и глад –
незавршени роман о Првом
светском рату Милоша Н. Ђорића
Ивана Игњатов Поповић, Велики рат,
између
историје и
фикције, у
савременим драмским остварењима
(„Мали ми је овај гроб“ Биљане
Србљановић и „Змајоубице“ Милене
Марковић)
14. 14.30h
Јордана Марковић, Именослов
нишких официра палих у ратовима
1912-1918.
Бранислава Совиљ, Аусторугарско
наслеђе – депресија индивидуализма
15. 14.40h
Јован Пејчић, Књижевност у рату
– Рат у књижевности. Крфски
забавник 1917-1918.
9.
14.50h
Discussion
Discussion
Lunch Break
Literature and Language
Literature and Language
Moderators:
Стана Смиљковић, Митра Рељић
Сена Михаиловић, Нина Говедар
16. 16.00h
Стана Смиљковић, Димензија
времена по којој се живот
остварује у Ex Pontu Ива Андрића
Стефан Пајовић,
Страним: Пуста
Пауновића
17. 16.10h
Митра Рељић, Појам славе у
књижевном и публицистичком
стваралаштву током Великог рата
Сена Михаиловић, Бора Станковић и
окупација
Чачак окупиран
земља Синише
18. 16.20h
Светлана
Шеатовић
Димитријевић, Одјеци Великог
рата у циклусу „Видовданске
песме“ Милоша Црњанског
Јелена Ђукић, Велики рат у делу Ива
Ћипика
19. 16.30h
Наталија Лудошки, Танатос и
ерос Великог рата у мемоарима
Станислава
Кракова
Живот
човека на Балкану
Нина Говедар, Портрет ратника у
романима Књига о Милутину, Крила и
Дневник о Чарнојевићу
20. 16.40h
Ирена Цветковић Теофиловић,
Називи занимања несталих на
почетку Првог светског рата
Милан Громовић, Родољубље у песми
"Плава гробница" Ивана В. Лалића
21. 16.50h
Бојан Јовић, (Велики) Рат у
светлу компаратистике
Бојана Анђелић, Паралелно читање
романа 'Црвене магле' Драгише Васића
и романа 'Крила' Станислава Кракова
22. 17.00h
Јасмина
Ахметагић,
Горски
вијенац и косовски архетип као
подтекст
Мојковачке
битке
Ћамила Сијарића
Антонела Плиснић, Слика атентата у
дјелима Лирика Итаке и Дневник о
Чарнојевићу Милоша Црњанског
23. 17.10h
Саша
Кнежевић,
Митска
парадигма у гусларским пјесмама
о Великом рату
Александра Томић, Први сусрет са
Великим ратом (Методички приступ
песми Плава гробница Милутина
Бојића)
24. 17.20h
Слађана
Илић,
Андрићева
Госпођица у Великом рату и
цикличност историјских удеса
народа између Истока и Запада
Милан Суботић, Савременици Првог
светског рата у роману „Човек који је
убио
Теслу“
Горана
Скробоње
(Алтернативна историја као вид
тумачења историје)
Coffee Break
Coffee Break
17.30h
25. 17.50h
Валентина Питулић, Архетипска
представа жене у документарној
прози о Првом светском рату
26. 18.00h
Весна
Тодоров,
Могуће
конструкције и реконструкције
историјског догађаја у збирци
Гаврилов Принцип: Четрнаест
прича о Сарајевском атентату
27. 18.10h
Мирко Ђукић, Роман ,,Црно
насеље“ – хроника о страдању у
Великом рату
28. 18.20h
Јован Младеновић, Књижевник
др Душан З. Милачић у Великом
рату, биографски прилози
29. 18.30h
Марија Пргомеља, Видовдански
циклус Милоша Црњанског
30. 18.40h
Јелена Бабић, Рат сагледан са
наличја – женски ликови у
Крилима Станислава Кракова
18.50h
Discussion
Download

3-4 October 2014, Vranje, Serbia