1
2
3
4
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП „ВЕЛИКИ РАТ
1914-1918: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ, ТУМАЧЕЊА“
(3. и 4. октобар 2014, Врање)
Петак, 3. октобар 2014. године (први дан скупа)
9:30-10:00h
10:00h
10:30-11:30h
10:30h
10:45h
Свечани пријем за учеснике скупа у сали Скупштине Града
Врања
Отварање научног скупа – поздравна реч
Пленарна излагања (председавајући: академик Драгољуб
Живојиновић)
Prof. Dr. Constantin Hlihor, „Dimitrie Cantemir“ Christian
University, Bucharest, Romania, The geopolitics of the Balkans
in the outbreak of World War I: Great powers interests, national
interests, and propaganda war
Др Смиљана Ђуровић, Историјска наука пред
методолошким искушењем у суочавању са историјском
дистанцом стогодишњице од Великог рата 1914-1918.
11:00h
Проф. др Младенко Саџак, Филолошки факултет у Бањој
Луци, Светозар Ћоровић: Записи и приче о рату
11:15h
Проф. др Александар Растовић, Стефан Стаменковић,
Филозофски факултет у Нишу, Српски дипломата Љубомир
Михаиловић о југословенском питању у Првом светском
рату
11:45-12:15h
Регистрација учесника скупа у холу Учитељског факултета
у Врању
12:20-19:00h
Почетак научног скупа – рад по секцијама
21:00h
Свечана вечера за учеснике скупа у Хотелу «Врање»
5
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП „ВЕЛИКИ РАТ
1914-1918: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ, ТУМАЧЕЊА“
(3. и 4. октобар 2014, Врање)
Субота, 4. октобар 2014. године (други дан скупа)
Факултативни
обилазак
знаменитости Града Врања:
културно
–
историјских
- Манастир Св. Николе
10:00h
- Бели мост
- Саборни храм
- Кућа Боре Станковића
- Кућа Оца Јустина Поповића
Напомена
Учесници скупа могу оставити своје ствари у хотелу до 18h
6
Амфитеатар 1
Амфитеатар 2
ИСТОРИЈА
Председавајући:
Ема Миљковић, Александар Растовић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mарко Атлагић, Јасмина
Милановић
12.20h
Aкадемик Зоран Лакић,
Историјска наука и слобода
стваралаштва – некад и сад.
Покушај ревизије оцјена
Првог свјетског рата 19141918.
Горан Васин, У канџама црног
орла – Срби у Аустро-Угарској
1914-1916.
12.30h
Georges Onisoru, On the Eve
of the Great War. A Romanian
Military Mission in Serbia
(June – July 1913)
Михаел Антоловић, Идеје из
1914. – немачки интелектуалци
и легитимација ратних циљева
Немачког рајха
12.40h
Ema Miljković, Ionut
Cojocaru, Balkans – ethnic
conflict on the border of
Empires
Александра Колаковић,
Француски интелектуалац Виктор
Берар у Великом рату (1914 1918)
Дејан Микавица, Српска
политика у Аустро-Угарској
1914-1918.
Саша Марковић, Национална
идеја код Срба Јужне Угарске
(Војводине) 1914-1918. – од
резигнације до егзалтације
Елена Гавриловна
Кострикова, Министерство
иностранных дел России
в борьбе за европейское
общественное мнение в годы
Первой мировой войны
Весна С. Зарковић, Срђан Ж.
Словић, Односи међу савезима
као један од главних узрока
избијања Првог светског рата
Ђорђе Ђурић, Мемоар
кнеза Лихновског као
извор за утврђивање ратне
одговорности
Биљана Стојић, Ремон Поенкаре
и Први светски рат
12.50h
13.00h
13.10h
7
Сергей Петрович
Костриков, Идейные и
духовные предвестники
Первой мировой войны
Владимир Вучковић, Политичка
и парламентарна криза поводом
правног уређења нових крајева у
Краљевини Србији 1913. и 1914.
године
Драган Танчић, Јасмина
Мијајловић, Велики
рат 1914-1918: узроци,
последице, тумачења
Реџеп Шкријељ, Муслимани
Краљевине Србије у Великом
рату (1914-1918)
Никола Жутић, Мађари о
одговорности (кривици) за
Велики рат 1919-1929.
Душко Томић, Јелена
Динић, Безбедносни аспекти
међународних односа уочи и
током Првог светског рата –
место и улога Србије у њима
10. 13.50h
Gürsoy ŞAHİN, The
Relationship Between the
Ottoman Empire and Serbia
During the World War I
(1914-1918)
Весна Станковић Пејновић,
Институт за политичке студије
Београд, Гаврило Принцип –
револуционарни херој
11.
14.00h
Биљана Вучетић, Србија
у Великом рату – поглед из
Америке
Марио Калик, Револуционарне
идеје и дух Младе Босне
12. 14.10h
Елена Козловцева, Работа
русских сестер милосердия
в Сербии
Јасмина Милановић,
Београдско женско друштво у
Великом рату
13. 14.20h
Божица Младеновић,
Мирослав Пешић, На
кућном фронту: Српкиње у
Великом рату
Иван М. Бецић, Страдање
приватних финансијских
установа у Јужној Србији 19151918.
Мирјана Зорић, Стране
медицинске и хуманитарне
мисије у Србији 1914-1915.
Лела Вујошевић, Мале
сиве јаребице – припаднице
страних хуманитарних мисија у
Крагујевцу
дискусија
дискусија
7.
13.20h
8.
13.30h
9.
13.40h
14. 14.30h
14.40h
Пауза за ручак
8
Амфитеатар 1
Амфитеатар 2
Председавајући:
Смиљана Ђуровић, Елена Кострикова
Сања Лазаревић Радак, Горан
Васин
Марко Атлагић, Далибор
Елезовић, Употреба
хералдичких симбола
српске државности у Првом
светском рату и појава грба
Краљевине СХС
Марија Ђорић, Политичко
насиље бугарских окупатора
почињено над становништвом
Врања и околине током Првог
светског рата
Славиша Недељковић,
Прилике у Старој Србији
у последњим годинама
Османске власти на Балкану
Иван Ристић, Две полемике о
одговорности за Први светски
рат вођене у домаћој и европској
јавности двадесетих година XX
века
18. 16.20h
Feyza KURNAZ ŞAHİN, The
Nationality Problems Between
Serbia and The Ottoman
Empire During the World War I
Драгана Јањић, Јован
Симијановић, Митрополит
Викентије Крџић
19. 16.30h
Владан Виријевић, Терор и
злочини бугарских окупатора
на Косову и Метохији у
Првом светском рату (19151918)
Бојан Јовановић, Ниш и Нишка
декларација у време Великог рата
20. 16.40h
Ugur Ozcan, Montenegrins
in The Ottoman State As
Foreigners and The Problem
of Consulate During The First
World War
Сања Лазаревић Радак, Балкан,
жене и рат: улога женских
организација и покрета у
обликовању енглеске и америчке
слике о Србији 1914-1918.
21. 16.50h
Јована Шаљић, Турска
објава „светог рата“ 1914.
године: последице и
одјеци код муслиманског
становништва Србије
Вукашин Антић, Јединица
"Америка" (аустралијска јединица)
болница жена Шкотске са српском
војском у Великом рату
22. 17.00h
Sadık SARISAMAN, Iran
policy of the Ottoman state
during World War I
Ђорђе Ђекић, Културно наслеђе
и Велики рат
16.
16.00h
17. 16.10h
9
23. 17.10h
Ahmet ALTINTAŞ, Prisoners
In Ottoman – Serbian Relations
Based On Archives (19121923)
Нинослав Станојловић, Ђаци
из Врања на школовању у
Француској 1916. године
24. 17.20h
Ahmet Ali GAZEL, The
parliamentary inquiry
commenced on the unionist
governments in the Ottoman
Empire as a result of the defeat
in the First World War
Љубодраг Поповић, Ненад
Лукић, Људске жртве Србије
у Првом светском рату – цена
ратног успеха
25. 17.30h
Милан Гулић, Питање
Дунава у српској политици
према Аустроугарској
непосредно прије и током
Првог свјетског рата
17.40h
дискусија
дискусија
10
Петак, 03.10.2014.
Амфитеатар 3
Амфитеатар 4
Књижевност и језик
Уметност и штампа
Председавајући:
Мирјана Д. Стефановић, Снежана
Милосављевић Милић
1.
2.
12.20h
12.30h
3.
12.40h
4.
12.50h
5.
13.00h
6.
13.10h
Наталија Њаголова, Зоран Т.
Јовановић
Снежана Милосављевић
Милић, Приповедање,
перцепција и доживљај у
роману Крила Станислава
Кракова
Весна Крчмар, Први светски рат
као тема у представама Народног
позоришта у Београду
Срето Танасић, Време
у роману Време смрти
Добрице Ћосића (језички
аспект)
Зоран Т. Јовановић, Патриотски
репертоар Народног позоришта
у Скопљу 1914-1915 (уз пример
драме "Заклетва" Алис и Клода
Аскју)
Сунчица Денић, Српски
писци са Косова и Метохије
у Великом рату
Олег Александрович Устинов,
Татьяна Александровна
Моисейкина, Первая мировая
война глазами русских философов
(В.Ф. Эрн, С.Н. Булгаков, Н.А.
Бердяев)
Слободан Реметић, Српски
језик у контексту последица
Великог рата
Золтан Бада, Србија и Балкан у
стручним делима на мађарском
језику, објављеним за време Првог
светског рата (1914-1918)
Недељко Богдановић,
Казивања Солунаца као
људска истина о Великом
рату
Наталија Њаголова, Первая
мировая война в кинематографе
(„Великая иллюзия“ Жана Ренуара
и „Похититель персиков“ Выло
Радева)
Мирјана Д. Стефановић,
Како професор Јовановић
тумачи Велики рат?
Данијела Здравић Михаиловић,
Феномен судбине музичког дела:
један век Марша на Дрину
11
13.20h
Надежда Јовић, О
језику Нушићеве
Деветстопетнаесте
Пера Ластић, Сликар у светском
рату – уметничка делатност Ласла
Медњанског 1914-1918.
8.
13.30h
Стојан Ђорђић, Андрићеве
схематизације о Првом
светском рату у роману На
Дрини ћуприја
Јелена Перић, Први светски рат у
српском театру ХХI века
9.
13.40h
Миливој Ненин, Некролози
у крфском Забавнику
Ганина Наталья Викторовна,
Война как фактор возрождения
культуры нации
10.
13.50h
Зорица Хаџић, Дневници
и преписка Васе Стајића за
време Великог рата
Игор Борозан, Споменик
ослободиоцима у Врању у
светлости Првог светског рата
Ирена Арсић, Франо
Кулишић VS. Никола
Антула: О трагици српске
интелигенције
Мирјана Марковић, Драгица
Илић, Информисање у штампи
у време Првог светског рата у
функцији подизања морала код
Срба
Горана Раичевић, У ћелији
бр. 115: Иво Андрић, Нико
Бартуловић, Оскар Тартаља
Маријана Дујовић, Делатност
војног оркестра 'Музика Краљеве
гарде' током Првог светског рата
Јордана Марковић,
Именослов нишких официра
палих у ратовима 1912-1918.
Ивана Игњатов Поповић,
Велики рат, између историје и
фикције, у савременим драмским
остварењима („Мали ми је овај
гроб“ Биљане Србљановић и
„Змајоубице“ Милене Марковић)
14.30h
Јован Пејчић, Књижевност
у рату – Рат у књижевности.
Крфски забавник 1917-1918.
Бранислава Совиљ,
Аусторугарско наслеђе – депресија
индивидуализма
14.40h
дискусија
дискусија
7.
11.
14.00h
12.
14.10h
13.
14.
14.20h
Пауза за ручак
12
Књижевност и језик
Књижевност и језик
Председавајући:
Стана Смиљковић, Митра Рељић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Сена Михаиловић, Нина Говедар
16.00h
Стана Смиљковић,
Димензија времена по којој
се живот остварује у Ex
Pontu Ива Андрића
Стефан Пајовић, Чачак окупиран
Страним: Пуста земља Синише
Пауновића
16.10h
Митра Рељић, Појам
славе у књижевном
и публицистичком
стваралаштву током Великог
рата
Сена Михаиловић, Бора
Станковић и окупација
16.20h
Наталија Лудошки,
Танатос и ерос Великог рата
у мемоарима Станислава
Кракова Живот човека на
Балкану
Јелена Ђукић, Велики рат у делу
Ива Ћипика
16.30h
Ирена Цветковић
Теофиловић, Називи
занимања несталих на
почетку Првог светског рата
Нина Говедар, Портрет ратника
у романима Књига о Милутину,
Крила и Дневник о Чарнојевићу
Бојан Јовић, (Велики) Рат у
светлу компаратистике
Бојана Анђелић, Паралелно
читање романа ‘Црвене магле’
Драгише Васића и романа ‘Крила’
Станислава Кракова
Јасмина Ахметагић,
Горски вијенац и косовски
архетип као подтекст
Мојковачке битке Ћамила
Сијарића
Антонела Плиснић, Слика
атентата у дјелима Лирика Итаке
и Дневник о Чарнојевићу Милоша
Црњанског
Саша Кнежевић, Митска
парадигма у гусларским
пјесмама о Великом рату
Милан Громовић, Родољубље у
песми «Плава гробница» Ивана В.
Лалића
16.40h
16.50h
17.00h
17.10h
Слађана Илић, Андрићева
Госпођица у Великом рату
и цикличност историјских
удеса народа између Истока
и Запада
13
24.
25.
17.20h
Мирко Ђукић, Роман
,,Црно насеље“ – хроника о
страдању у Великом рату
17.30h
Кафе пауза
17.50h
Валентина Питулић,
Архетипска представа жене
у документарној прози о
Првом светском рату
Јован Младеновић,
Књижевник др Душан З.
Милачић у Великом рату,
биографски прилози
26.
18.00h
27.
18.10h
Марија Пргомеља,
Видовдански циклус
Милоша Црњанског
18.20h
Јелена Бабић, Рат сагледан
са наличја – женски ликови
у Крилима Станислава
Кракова
18.30h
дискусија
28.
14
INTERNATIONAL CONFERENCE „THE GREAT
WAR 1914-1918: CAUSES, CONSEQUENCES,
INTERPRETATIONS“
(3-4 October 2014, Vranje, Serbia)
Friday, October 3rd, 2014 (the first day of the conference)
9:30-10:00h
10:00h
10:30-11:30h
10:30h
10:45h
Reception of the participants at the City Assembly Hall
Conference opening – Welcome Speech
Plenary lectures (Moderator: Dragoljub Živojinović, academic)
Prof. Dr. Constantin Hlihor, „Dimitrie Cantemir“ Christian
University, Bucharest, Romania, The geopolitics of the Balkans
in the outbreak of World War I: Great powers interests, national
interests, and propaganda war
PhD Smiljana Đurović, Istorijska nauka pred metodološkim
iskušenjem u suočavanju sa istorijskom distancom stogodišnjice
od Velikog rata 1914-1918.
11:00h
Prof. Dr. Mladenko Sadžak, Filološki fakultet u Banjoj Luci,
Svetozar Ćorović: Zapisi i priče o ratu
11:15h
Prof. Dr. Aleksandar Rastović, Stefan Stamenković,
Filozofski fakultet u Nišu, Srpski diplomata Ljubomir
Mihailović o jugoslovenskom pitanju u Prvom svetskom ratu
11:45-12:15h
Registration of the participants at the Teacher-Training Faculty
in Vranje
12:20-19:00h
Beginning of the Conference – work in sessions
21:00h
Conference dinner at the Hotel „Vranje“ for participants
15
INTERNATIONAL CONFERENCE „THE GREAT
WAR 1914-1918: CAUSES, CONSEQUENCES,
INTERPRETATIONS“
(3-4 October 2014, Vranje, Serbia)
Saturday, October 4th, 2014 (the second day of the conference)
Optional tour of the cultural and historical sights of Vranje:
10:00h
Напомена
-
St. Nicholas Monastery
-
The White Bridge
-
The Orthodox Church
-
The House of Bora Stanković
-
The House of the Reverend Justin Popović
The participants may leave their possession at the hotel until 6
p.m.
16
Amphitheatre 1
Amphitheatre 2
HISTORY
Moderators:
Ема Миљковић, Александар Растовић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mарко Атлагић, Јасмина
Милановић
12.20h
Aкадемик Зоран Лакић,
Историјска наука и слобода
стваралаштва – некад и сад.
Покушај ревизије оцјена
Првог свјетског рата 19141918.
Горан Васин, У канџама црног
орла – Срби у Аустро-Угарској
1914-1916.
12.30h
Georges Onisoru, On the Eve
of the Great War. A Romanian
Military Mission in Serbia
(June – July 1913)
Михаел Антоловић, Идеје из
1914. – немачки интелектуалци
и легитимација ратних циљева
Немачког рајха
12.40h
Ema Miljković, Ionut
Cojocaru, Balkans – ethnic
conflict on the border of
Empires
Александра Колаковић,
Француски интелектуалац Виктор
Берар у Великом рату (1914 1918)
Дејан Микавица, Српска
политика у Аустро-Угарској
1914-1918.
Саша Марковић, Национална
идеја код Срба Јужне Угарске
(Војводине) 1914-1918. – од
резигнације до егзалтације
Елена Гавриловна
Кострикова, Министерство
иностранных дел России
в борьбе за европейское
общественное мнение в годы
Первой мировой войны
Весна С. Зарковић, Срђан Ж.
Словић, Односи међу савезима
као један од главних узрока
избијања Првог светског рата
Ђорђе Ђурић, Мемоар
кнеза Лихновског као
извор за утврђивање ратне
одговорности
Биљана Стојић, Ремон Поенкаре
и Први светски рат
12.50h
13.00h
13.10h
17
Сергей Петрович
Костриков, Идейные и
духовные предвестники
Первой мировой войны
Владимир Вучковић, Политичка
и парламентарна криза поводом
правног уређења нових крајева у
Краљевини Србији 1913. и 1914.
године
Драган Танчић, Јасмина
Мијајловић, Велики
рат 1914-1918: узроци,
последице, тумачења
Реџеп Шкријељ, Муслимани
Краљевине Србије у Великом
рату (1914-1918)
Никола Жутић, Мађари о
одговорности (кривици) за
Велики рат 1919-1929.
Душко Томић, Јелена
Динић, Безбедносни аспекти
међународних односа уочи и
током Првог светског рата –
место и улога Србије у њима
10. 13.50h
Gürsoy ŞAHİN, The
Relationship Between the
Ottoman Empire and Serbia
During the World War I
(1914-1918)
Весна Станковић Пејновић,
Институт за политичке студије
Београд, Гаврило Принцип –
револуционарни херој
11.
14.00h
Биљана Вучетић, Србија
у Великом рату – поглед из
Америке
Марио Калик, Револуционарне
идеје и дух Младе Босне
12. 14.10h
Елена Козловцева, Работа
русских сестер милосердия
в Сербии
Јасмина Милановић,
Београдско женско друштво у
Великом рату
13. 14.20h
Божица Младеновић,
Мирослав Пешић, На
кућном фронту: Српкиње у
Великом рату
Иван М. Бецић, Страдање
приватних финансијских
установа у Јужној Србији 19151918.
Мирјана Зорић, Стране
медицинске и хуманитарне
мисије у Србији 1914-1915.
Лела Вујошевић, Мале
сиве јаребице – припаднице
страних хуманитарних мисија у
Крагујевцу
Discussion
Discussion
7.
13.20h
8.
13.30h
9.
13.40h
14. 14.30h
14.40h
Lunch Break
18
Amphitheatre 1
Amphitheatre 2
Moderators:
Смиљана Ђуровић, Елена Кострикова
Сања Лазаревић Радак, Горан
Васин
Марко Атлагић, Далибор
Елезовић, Употреба
хералдичких симбола
српске државности у Првом
светском рату и појава грба
Краљевине СХС
Марија Ђорић, Политичко
насиље бугарских окупатора
почињено над становништвом
Врања и околине током Првог
светског рата
Славиша Недељковић,
Прилике у Старој Србији
у последњим годинама
Османске власти на Балкану
Иван Ристић, Две полемике о
одговорности за Први светски
рат вођене у домаћој и европској
јавности двадесетих година XX
века
18. 16.20h
Feyza KURNAZ ŞAHİN, The
Nationality Problems Between
Serbia and The Ottoman
Empire During the World War I
Драгана Јањић, Јован
Симијановић, Митрополит
Викентије Крџић
19. 16.30h
Владан Виријевић, Терор и
злочини бугарских окупатора
на Косову и Метохији у
Првом светском рату (19151918)
Бојан Јовановић, Ниш и Нишка
декларација у време Великог рата
20. 16.40h
Ugur Ozcan, Montenegrins
in The Ottoman State As
Foreigners and The Problem
of Consulate During The First
World War
Сања Лазаревић Радак, Балкан,
жене и рат: улога женских
организација и покрета у
обликовању енглеске и америчке
слике о Србији 1914-1918.
21. 16.50h
Јована Шаљић, Турска
објава „светог рата“ 1914.
године: последице и
одјеци код муслиманског
становништва Србије
Вукашин Антић, Јединица
"Америка" (аустралијска јединица)
болница жена Шкотске са српском
војском у Великом рату
22. 17.00h
Sadık SARISAMAN, Iran
policy of the Ottoman state
during World War I
Ђорђе Ђекић, Културно наслеђе
и Велики рат
16.
16.00h
17. 16.10h
19
23. 17.10h
Ahmet ALTINTAŞ, Prisoners
In Ottoman – Serbian Relations
Based On Archives (19121923)
Нинослав Станојловић, Ђаци
из Врања на школовању у
Француској 1916. године
24. 17.20h
Ahmet Ali GAZEL, The
parliamentary inquiry
commenced on the unionist
governments in the Ottoman
Empire as a result of the defeat
in the First World War
Љубодраг Поповић, Ненад
Лукић, Људске жртве Србије
у Првом светском рату – цена
ратног успеха
25. 17.30h
Милан Гулић, Питање
Дунава у српској политици
према Аустроугарској
непосредно прије и током
Првог свјетског рата
17.40h
Discussion
Discussion
20
Friday, October 3rd 2014.
Amphitheatre 3
Amphitheatre 4
Literature and Language
Art and Press
Moderators:
Мирјана Д. Стефановић, Снежана
Милосављевић Милић
1.
2.
12.20h
12.30h
3.
12.40h
4.
12.50h
5.
13.00h
6.
13.10h
Наталија Њаголова, Зоран Т.
Јовановић
Снежана Милосављевић
Милић, Приповедање,
перцепција и доживљај у
роману Крила Станислава
Кракова
Весна Крчмар, Први светски рат
као тема у представама Народног
позоришта у Београду
Срето Танасић, Време
у роману Време смрти
Добрице Ћосића (језички
аспект)
Зоран Т. Јовановић, Патриотски
репертоар Народног позоришта
у Скопљу 1914-1915 (уз пример
драме "Заклетва" Алис и Клода
Аскју)
Сунчица Денић, Српски
писци са Косова и Метохије
у Великом рату
Олег Александрович Устинов,
Татьяна Александровна
Моисейкина, Первая мировая
война глазами русских философов
(В.Ф. Эрн, С.Н. Булгаков, Н.А.
Бердяев)
Слободан Реметић, Српски
језик у контексту последица
Великог рата
Золтан Бада, Србија и Балкан у
стручним делима на мађарском
језику, објављеним за време Првог
светског рата (1914-1918)
Недељко Богдановић,
Казивања Солунаца као
људска истина о Великом
рату
Наталија Њаголова, Первая
мировая война в кинематографе
(„Великая иллюзия“ Жана Ренуара
и „Похититель персиков“ Выло
Радева)
Мирјана Д. Стефановић,
Како професор Јовановић
тумачи Велики рат?
Данијела Здравић Михаиловић,
Феномен судбине музичког дела:
један век Марша на Дрину
21
13.20h
Надежда Јовић, О
језику Нушићеве
Деветстопетнаесте
Пера Ластић, Сликар у светском
рату – уметничка делатност Ласла
Медњанског 1914-1918.
8.
13.30h
Стојан Ђорђић, Андрићеве
схематизације о Првом
светском рату у роману На
Дрини ћуприја
Јелена Перић, Први светски рат у
српском театру ХХI века
9.
13.40h
Миливој Ненин, Некролози
у крфском Забавнику
Ганина Наталья Викторовна,
Война как фактор возрождения
культуры нации
10.
13.50h
Зорица Хаџић, Дневници
и преписка Васе Стајића за
време Великог рата
Игор Борозан, Споменик
ослободиоцима у Врању у
светлости Првог светског рата
Ирена Арсић, Франо
Кулишић VS. Никола
Антула: О трагици српске
интелигенције
Мирјана Марковић, Драгица
Илић, Информисање у штампи
у време Првог светског рата у
функцији подизања морала код
Срба
Горана Раичевић, У ћелији
бр. 115: Иво Андрић, Нико
Бартуловић, Оскар Тартаља
Маријана Дујовић, Делатност
војног оркестра 'Музика Краљеве
гарде' током Првог светског рата
Јордана Марковић,
Именослов нишких официра
палих у ратовима 1912-1918.
Ивана Игњатов Поповић,
Велики рат, између историје и
фикције, у савременим драмским
остварењима („Мали ми је овај
гроб“ Биљане Србљановић и
„Змајоубице“ Милене Марковић)
14.30h
Јован Пејчић, Књижевност
у рату – Рат у књижевности.
Крфски забавник 1917-1918.
Бранислава Совиљ,
Аусторугарско наслеђе – депресија
индивидуализма
14.40h
Discussion
Discussion
7.
11.
14.00h
12.
14.10h
13.
14.
14.20h
Lunch Break
22
Literature and Language
Literature and Language
Moderators:
Стана Смиљковић, Митра Рељић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Сена Михаиловић, Нина Говедар
16.00h
Стана Смиљковић,
Димензија времена по којој
се живот остварује у Ex
Pontu Ива Андрића
Стефан Пајовић, Чачак окупиран
Страним: Пуста земља Синише
Пауновића
16.10h
Митра Рељић, Појам
славе у књижевном
и публицистичком
стваралаштву током Великог
рата
Сена Михаиловић, Бора
Станковић и окупација
16.20h
Наталија Лудошки,
Танатос и ерос Великог рата
у мемоарима Станислава
Кракова Живот човека на
Балкану
Јелена Ђукић, Велики рат у делу
Ива Ћипика
16.30h
Ирена Цветковић
Теофиловић, Називи
занимања несталих на
почетку Првог светског рата
Нина Говедар, Портрет ратника
у романима Књига о Милутину,
Крила и Дневник о Чарнојевићу
Бојан Јовић, (Велики) Рат у
светлу компаратистике
Бојана Анђелић, Паралелно
читање романа ‘Црвене магле’
Драгише Васића и романа ‘Крила’
Станислава Кракова
Јасмина Ахметагић,
Горски вијенац и косовски
архетип као подтекст
Мојковачке битке Ћамила
Сијарића
Антонела Плиснић, Слика
атентата у дјелима Лирика Итаке
и Дневник о Чарнојевићу Милоша
Црњанског
Саша Кнежевић, Митска
парадигма у гусларским
пјесмама о Великом рату
Милан Громовић, Родољубље у
песми «Плава гробница» Ивана В.
Лалића
16.40h
16.50h
17.00h
17.10h
Слађана Илић, Андрићева
Госпођица у Великом рату
и цикличност историјских
удеса народа између Истока
и Запада
23
24.
25.
17.20h
Мирко Ђукић, Роман
,,Црно насеље“ – хроника о
страдању у Великом рату
17.30h
Кафе пауза
17.50h
Валентина Питулић,
Архетипска представа жене
у документарној прози о
Првом светском рату
Јован Младеновић,
Књижевник др Душан З.
Милачић у Великом рату,
биографски прилози
26.
18.00h
27.
18.10h
Марија Пргомеља,
Видовдански циклус
Милоша Црњанског
18.20h
Јелена Бабић, Рат сагледан
са наличја – женски ликови
у Крилима Станислава
Кракова
18.30h
Discussion
28.
24
Download

Програм