CENTROPROM a.d.
Beograd, Nušićeva 15
U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)
CENTROPPROM a.d. Beograd objavljuje:
Godišnji dokument o objavljenim informacijama
u 2012. godini i periodu do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta
Redni
broj
Datum
objave
Mesto objave
informacije
Internet stranica
1
30.04.2012
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011.
godinu Centroprom, a.d., Beograd
Internet stranica
Athena Capital
a.d. Beograd
www.athenacapital.rs
2
05.06.2012.
Godišnji dokument o objavljenim
informacijama Centroprom a.d., Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
3
08.06.2012.
Godišnji dokument o objavljenim
informacijama Centroprom a.d., Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
4
19.06.2012.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za
2011. godinu Centroprom a.d., Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
5
19.06.2012.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju
za 2011. godinu Centroprom a.d., Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
6
19.06.2012.
Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem
računu za 2011. godinu Centroprom a.d.,
Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
7
19.06.2012.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za
2011. godinu Centroprom a.d., Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
8
19.06.2012.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju
za 2011. godinu Centroprom a.d., Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
9
19.06.2012.
Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem
računu za 2011. godinu Centroprom a.d.,
Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
10
22.06.2012.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara –
Centroprom, a.d., Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
11
22.06.2012.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara –
Centroprom, a.d., Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
Objavljena informacija
12
27.08.2012.
Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2012.
godinu Centroprom, a.d., Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
13
27.08.2012.
Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2012.
godinu Centroprom, a.d., Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
14
24.09.2012.
Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2012.
godinu sa dopunom Centroprom, a.d.,
Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
15
24.09.2012.
Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2012.
godinu sa dopunom Centroprom, a.d.,
Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
16
20.03.2013.
Informator o izdavaocu Centroprom a.d.,
Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
17
20.03.2013.
Informator o izdavaocu Centroprom a.d.,
Beograd
Internet stranica
Athena Capital
a.d. Beograd
www.athenacapital.rs
18
26.04.2013.
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.
godinu Centroprom, a.d., Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
19
20.05.2013.
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.
godinu Centroprom, a.d., Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
20
20.05.2013.
Odluka o sazivanju redovne godišnje
skupštine akcionara Centroprom a.d.,
Beograd
Internet stranica
Centroprom a.d.
Beograd
www.centroprom.rs
21
21.05.2013.
Odluka o sazivanju redovne godišnje
skupštine akcionara Centroprom a.d.,
Beograd
Beogradska
berza
www.belex.rs
Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici
Centroprom a.d. Beograd (www.centroprom.rs) i internet stranici Beogradske berze
(www.belex.rs).
Beograd, 20.06.2013.godine
CENTROPROM AD Beograd
Direktor
Snežana Milović
Download

dokument