Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica,
Broj 9300/6-1
Mjesto i datum Podgorica 02/12/2014
U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Ţeljeznički
prevoz Crne Gore AD Podgorica, donosi,
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU
Plan za Robe
Predm
Okvirno Konto Iznos na
Procijenje Vrsta
Red
et
vrijeme odnosno kontu
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
ni javne
pokretan budţetsk odnosno finansiran
Opis
vrijednost
javne
broj nabavk
ja
a
budţetsk
ja
nabavke nabavke
e
postupka pozicija oj poziciji
Pregovarač
ki postupak
Troškovi
bez
električne
prethodnog
1038262. Poslovna
energije
1
Robe
1038262.92
I kvartal 5130
09310000-5
objavljivan
92
sredstva
Elektricna
ja poziva
energija
za javno
nadmetanje
Djelovi za
Otvoreni
lok.661 postupak I - II
1041230. Poslovna
mašinski dio
2
Robe
11900.00
1020
34913000-0
javne
kvartal
00
sredstva
Razni rezervni
nabavke
djelovi
Djelovi za
Otvoreni
lok.661 postupak I - II
1041230. Poslovna
elektro dio
3
Robe
11900.00
1020
34913000-0
javne
kvartal
00
sredstva
Razni rezervni
nabavke
djelovi
4
Robe Djelovi za
11900.00 Otvoreni I - II
1020
1041230. Poslovna
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
lok.643 mašinski dio
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
lok.643 elektro dio
5
Robe
23800.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
lok.461 mašinski dio
6
Robe
130000.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
lok.461 elektro dio
7
Robe
95200.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
EMV 412/416 mašinski dio
8
Robe
47600.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
EMV 412/416 elektro dio
9
Robe
71400.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
10 Robe Elektro djelovi 55500.00
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
postupak kvartal
00
sredstva
javne
nabavke
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
I - II
1020
1041230. Poslovna
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
za putnička
kola
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
putnička kola
tipa "Z" 11 Robe mašinski dio 17850.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
putnička kola
tipa "Z" 12 Robe elektro dio
14280.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi za
putnička kola
tipa "Y" 13 Robe mašinski dio 47600.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Kočione
papuče i
ferode
14 Robe
119000.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Akumulatorsk
e baterije
15 Robe
47600.00
34913000-0
Razni rezervni
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
postupak kvartal
00
sredstva
javne
nabavke
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I kvartal 1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I kvartal 1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
djelovi
Ostali rezervni
djelovi
16 Robe 34913000-0
35700.00
Razni rezervni
djelovi
Oprema za
odrţavanje
novih EMV-a
17 Robe
238000.00
34913000-0
Razni rezervni
djelovi
Djelovi
lokomotiva ili
šinskih vozila
18 Robe 34631000-9
5000.00
Dijelovi
lokomotiva ili
šinskih vozila
Oprema za
ţeljeznice
19 Robe 34940000-8
5000.00
Oprema za
željeznice
Nabavka MBT
950 mm
20 Robe 34913000-0
35000.00
Razni rezervni
djelovi
Kompjuterska
i kancelarijska
oprema
21 Robe 30190000-7
3200.00
Razna
kancelarijska
oprema i roba
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
III kvartal 1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - II
kvartal
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Neposredni I - III
sporazum kvartala
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Neposredni I - III
sporazum kvartala
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
I - III
kvartala
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
0230
2451320. Poslovna
00
sredstva
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
30200000-1
Kompjuterska
oprema i pribor
Brzinomjerne
trake (180
km/h, 150
km/h, 100
km/h)
22 Robe 31682210-5
3000.00
Instrumentacija
i oprema za
upravljanje
44173000-3
Trake
Vozne karte
23 Robe 34980000-0
45000.00
Vozne karte
Kvarcni
pijesak
24 Robe
10000.00
14211000-3
Pijesak
Piće i hrana za
potrebe vagon
restorana
15000000-8
25 Robe
20000.00
Hrana, pice,
duvan i
povezani
proizvodi
Mašina za
pranje
posteljine
26 Robe 39713200-5
12000.00
Mašine za
pranje i sušenje
veša
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Neposredni
I kvartal 1020
sporazum
1041230. Poslovna
00
sredstva
Okvirni
I kvartal 5599
sporazum
179000.0 Poslovna
0
sredstva
Dostavljanj
I - III
e ponuda
kvartala
šopingom
1010
87000.00
Poslovna
sredstva
Okvirni
II kvartal 1010
sporazum
87000.00
Poslovna
sredstva
Dostavljanj
I - IV
e ponuda
kvartala
šopingom
2451320. Poslovna
00
sredstva
0230
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
Valjak za
peglanje
posteljine
31000000-6
27 Robe
10000.00
Elektricni
uredaji, aparati,
oprema i
potrošna roba
Euro dizel
28 Robe 09130000-9
100000.00
Nafta i destilati
Loţ ulje
29 Robe 09135100-5
50000.00
Ulje za loženje
Oprema za
spavaća i kušet
kola (čaršavi,
jastučnice i
jastuci,
peškiri, štep
deke)
39511000-7
Cebad i
30 Robe pokrivaci za
20000.00
putovanje
39512100-5
Caršavi
39516110-6
Jastuci
39514100-9
Peškiri
39512500-9
Jastucnice
Sredstva za
31 Robe spoljno pranje 5000.00
vagona
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Dostavljanj
II - III
e ponuda
kvartal
šopingom
0230
2451320. Poslovna
00
sredstva
Okvirni
II kvartal 1013
sporazum
185000.0 Poslovna
0
sredstva
Okvirni
III kvartal 1013
sporazum
185000.0 Poslovna
0
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
20000.00
Poslovna
sredstva
87000.00
Poslovna
sredstva
II kvartal 1032
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
1010
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
39831000-6
Preparati za
pranje
Sluţbena
odjeća za
blagajnike
32 Robe 18100000-0
5000.00
Radna odjeca,
posebna radna
odijela i pribor
Rezervni
djelovi za IT
sektor
33 Robe
2000.00
30237100-0
Djelovi
kompjutera
Hardverska
oprema
30210000-4
34 Robe Uredaji za
5000.00
obradu
podataka
(hardver)
Nabavka i
ugradnja "IC"
kamera na 3
CAF-ove
35 Robe
9000.00
EMG
35125300-2
Sigurnosne
kamere
Ulja i sredstva
za
36 Robe podmazivanje 15000.00
09211000-1
Ulja i sredstva
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Neposredni I - II
sporazum kvartal
1030
37000.00
Poslovna
sredstva
Neposredni
I kvartal 1030
sporazum
37000.00
Poslovna
sredstva
Neposredni II - IV
sporazum kvartal
0230
2451320. Poslovna
00
sredstva
Dostavljanj
I - II
e ponuda
kvartal
šopingom
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
I kvartal 1013
185000.0 Poslovna
0
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
za
podmazivanje
Gorivo za
putničke
automobile
09132100-4
37 Robe
20000.00
Bezolovni
benzin
09134200-9
Dizel gorivo
Zimska
sluţbena i
zaštitna odjeća
i obuća i
zaštitna
38 Robe oprema
15000.00
18143000-3
Zaštitna
oprema
18110000-3
Radna odjeca
Ljetnja
sluţbena i
zaštitna odjeća
i obuća i
zaštitna
39 Robe oprema
15000.00
18143000-3
Zaštitna
oprema
18110000-3
Radna odjeca
Kancelarijski
potrošni
40 Robe
15000.00
materijal
30192000-1
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Okvirni
III kvartal 1013
sporazum
185000.0 Poslovna
0
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
III kvartal 1030
37000.00
Poslovna
sredstva
Otvoreni
postupak
javne
nabavke
II kvartal 1030
37000.00
Poslovna
sredstva
Okvirni
II kvartal 1010
sporazum
87000.00
Poslovna
sredstva
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
Kancelarijske
potrepštine
Stručna
literatura i
časopisi
22200000-2
41 Robe Novine,
1000.00
dnevnici,
periodicne
publikacije i
casopisi
Razni obrasci
22822200-0
42 Robe Pojedinacni
9000.00
poslovni
obrasci
Sredstva za
čišćenje i
odrţavanje
43 Robe higijene
25000.00
39831240-0
Sredstva za
cišcenje
Alati i sitan
inventar
44 Robe 44512000-2
5000.00
Razni rucni
alati
Ostali
nepredviđeni
materijal
39150000-8
45 Robe
5000.00
Razni namještaj
i oprema
22900000-9
Razni štampani
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
5599
179000.0 Poslovna
0
sredstva
Okvirni
II kvartal 1010
sporazum
87000.00
Poslovna
sredstva
Okvirni
I kvartal 1010
sporazum
87000.00
Poslovna
sredstva
Neposredni I - III
sporazum kvartala
1002
10000.00
Poslovna
sredstva
Neposredni II - IV
sporazum kvartal
5121
10000.00
Poslovna
sredstva
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
materijal
19270000-9
Netkani
materijali
34946120-7
Materijali za
željeznicu
Pribor za
konduktersko
osoblje (torbe,
bedţevi i
drugo)
46 Robe 18140000-2
5000.00
Oprema za
radnu odjecu
18938000-3
Torbe sa
umecima
Potrošni
djelovi (
kontakti
teretnog
prekidača,
osigurači,
47 Robe
5000.00
kablovi, filteri,
separator i
dr.)
42124100-5
Dijelovi mašina
ili motora
Razne
potrepštine
30190000-7
48 Robe Razna
5000.00
kancelarijska
oprema i roba
31680000-6
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Neposredni II - III
sporazum kvartal
5123
5000.00
Poslovna
sredstva
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
1001
5000.00
Poslovna
sredstva
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
1002
10000.00
Poslovna
sredstva
Predm
Procijenje
Red
et
Naziv odnosno
na
ni javne
Opis
vrijednost
broj nabavk
nabavke
e
Elektricne
potrepštine i
pribor
Djelovi za
opštu
upotrebu
42124000-4
Dijelovi pumpi,
kompresora,
mašina ili
49 Robe motora
5000.00
42676000-5
Dijelovi rucnih
alata
42950000-0
Dijelovi mašina
za opštu
upotrebu
Stakla za
putničke
50 Robe vagone
5000.00
14820000-5
Staklo
Rezervni
djelovi za
putničke
automobile
(sluţbena
vozila)
51 Robe
3000.00
34300000-0
Dijelovi i
pribor za
motorna vozila
i njihove
motore
52 Robe Razni djelovi i 150000.00
Okvirno Konto Iznos na
Vrsta
vrijeme odnosno kontu
Izvor
postupka
pokretan budţetsk odnosno finansiran
javne
ja
a
budţetsk
ja
nabavke
postupka pozicija oj poziciji
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
5121
10000.00
Poslovna
sredstva
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
1020
1041230. Poslovna
00
sredstva
Neposredni I - IV
sporazum kvartala
1010
87000.00
Pregovarač I - IV
5799
305000.0 Poslovna
Poslovna
sredstva
Predm
Okvirno Konto Iznos na
Procijenje Vrsta
Red
et
vrijeme odnosno kontu
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
ni javne
pokretan budţetsk odnosno finansiran
Opis
vrijednost
javne
broj nabavk
ja
a
budţetsk
ja
nabavke nabavke
e
postupka pozicija oj poziciji
ki postupak kvartala
0
sredstva
oprema u
bez
slučaju
prethodnog
venrednih
objavljivan
događaja
34630000-2
ja poziva
Dijelovi
za javno
željeznickih ili
nadmetanje
tramvajskih
lokomotiva ili
šinskih vozila;
mehanicka
oprema za
nadzor i
upravljanje
31720000-9
Elektromehanic
ka oprema
Ukupna vrijednost - Robe 2664692.92 €
Plan za Radove
Okvirno
Iznos na
Predme
Vrsta
Konto
Naziv Procijenjen
vrijeme
kontu
Izvor
Redn t javne
postupka
odnosno
odnosno a vrijednost
pokretanj
odnosno finansiranj
i broj nabavk
javne
budţetsk
Opis
nabavke
a
budţetsko
a
e
nabavke
a pozicija
postupka
j poziciji
Adaptacij
a fasade
Otvoreni
Upravne
postupak II - III
1190984.0 Poslovna
53
Radovi zgrade
60000.00
5320
javne
kvartal
0
sredstva
45443000nabavke
4 Radovi
na
Okvirno
Iznos na
Predme
Vrsta
Konto
Naziv Procijenjen
vrijeme
kontu
Izvor
Redn t javne
postupka
odnosno
odnosno a vrijednost
pokretanj
odnosno finansiranj
i broj nabavk
javne
budţetsk
Opis
nabavke
a
budţetsko
a
e
nabavke
a pozicija
postupka
j poziciji
fasadama
Adaptacij
a vešeraja
u Bijelom
Neposredn
Polju
I - II
1190984.0 Poslovna
110 Radovi 45262700- 5000.00
i
5320
kvartal
0
sredstva
8 Radovi
sporazum
na
adaptaciji
zgrada
Ukupna vrijednost - Radovi 65000.00 €
Plan za Usluge
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
Tekuće
odrţavanje
voznih sredstava
1110984.0 Okvirni
1190984. Poslovna
54 Usluge 50222000-7
I kvartal 5320
0
sporazum
00
sredstva
Usluge popravki i
održavanja
šinskih vozila
Vanplanska
Otvoreni
opravka DEL
postupak
2451320. Poslovna
643-050
55 Usluge
452200.00
I kvartal 0230
50223000-4
javne
00
sredstva
Usluge remonta
nabavke
lokomotiva
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
Investiciona
Otvoreni
opravka el.lok.
postupak
2451320. Poslovna
461
56 Usluge
476000.00
I kvartal 0230
50223000-4
javne
00
sredstva
Usluge remonta
nabavke
lokomotiva
Srednja
opravka
Otvoreni
putničkih kola
postupak
2451320. Poslovna
tipa "Z" (10
57 Usluge
595000.00
I kvartal 0230
javne
00
sredstva
kola)
50224200-3
nabavke
Usluge remonta
putnickih vagona
Glavna opravka
putničkih kola
Otvoreni
sa leţajima (3
postupak
2451320. Poslovna
58 Usluge kola)
279650.00
I kvartal 0230
javne
00
sredstva
50224200-3
nabavke
Usluge remonta
putnickih vagona
Glavna opravka
Otvoreni
putničkih kola
postupak
2451320. Poslovna
kušet (4 kola)
59 Usluge
214200.00
I kvartal 0230
50224200-3
javne
00
sredstva
Usluge remonta
nabavke
putnickih vagona
Opravka
uređaja i
Otvoreni
sklopova za
postupak
2451320. Poslovna
DEL 643
60 Usluge
21420.00
I kvartal 0230
50222000-7
javne
00
sredstva
Usluge popravki i
nabavke
održavanja
šinskih vozila
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
Opravka
uređaja i
Otvoreni
sklopova za
postupak
2451320. Poslovna
DEL 661-315
61 Usluge
11900.00
II kvartal 0230
50222000-7
javne
00
sredstva
Usluge popravki i
nabavke
održavanja
šinskih vozila
Opravka
uređaja i
Otvoreni
sklopova za
postupak
2451320. Poslovna
EMV 412/416
62 Usluge
47600.00
I kvartal 0230
50222000-7
javne
00
sredstva
Usluge popravki i
nabavke
održavanja
šinskih vozila
Opravka
uređaja i
Otvoreni
sklopova za
postupak
2451320. Poslovna
CAF-ove vozove
63 Usluge
35700.00
III kvartal 0230
50222000-7
javne
00
sredstva
Usluge popravki i
nabavke
održavanja
šinskih vozila
Opravka
uređaja i
Otvoreni
sklopova za lok.
postupak
2451320. Poslovna
461
64 Usluge
47600.00
I kvartal 0230
50222000-7
javne
00
sredstva
Usluge popravki i
nabavke
održavanja
šinskih vozila
Otvoreni
Opravka
2451320. Poslovna
65 Usluge sklopova
53550.00 postupak I kvartal 0230
00
sredstva
javne
putničkih kola
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
50222000-7
nabavke
Usluge popravki i
održavanja
šinskih vozila
Zamjena
monoblok
Otvoreni
točkova na
postupak
2451320. Poslovna
lok.461
66 Usluge
43500.00
I kvartal 0230
50222000-7
javne
00
sredstva
Usluge popravki i
nabavke
održavanja
šinskih vozila
Opravka
elektromotora i
transformatora
za vučna i
Okvirni
2451320. Poslovna
67 Usluge vučena vozila
142800.00
I kvartal 0230
sporazum
00
sredstva
50222000-7
Usluge popravki i
održavanja
šinskih vozila
Opravka klima
uređaja
ţeljezničkih
Okvirni
2451320. Poslovna
vozila
68 Usluge
9520.00
I kvartal 0230
50530000-9
sporazum
00
sredstva
Usluge popravki i
održavanja
uredaja
Usluge utovara i
istovara
42418000-9
Neposredn
179000.0 Poslovna
69 Usluge
5000.00
I kvartal 5599
Mašine i uredaji
i sporazum
0
sredstva
za dizanje,
rukovanje, utovar
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
ili istovar
63110000-3
Usluge rukovanja
teretom
Sitni servisi
ţeljezničkih
voznih sredstava
34621000-6
Željeznicka
Neposredn I - IV
179000.0 Poslovna
70 Usluge
5000.00
5599
vozila za
i sporazum kvartala
0
sredstva
održavanje ili
servisiranje, i
željeznicki teretni
vagoni
Izrada plana
protivpoţarne
zaštite za
objekte ŢPCG
Neposredn
179000.0 Poslovna
71 Usluge 72224000-1
5000.00
I kvartal 5599
i sporazum
0
sredstva
Savjetodavne
usluge za
upravljanje
projektima
Usluge
osposobljavanja
zaposlenih
ŢPCG za
bezbjedan rad
Neposredn I - II
Poslovna
(zaposleni koji
72 Usluge
1500.00
5500
11500.00
i sporazum kvartal
sredstva
nijesu
osposobljeni)
80550000-4
Usluge obuke u
podrucju
bezbjednosti
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
Usluge
licenciranih
firmi za
Otvoreni
obezbjeđenje
postupak
179000.0 Poslovna
imovine u
73 Usluge
22000.00
I kvartal 5599
javne
0
sredstva
Podgorici
79710000-4
nabavke
Usluge na
podrucju
bezbjednosti
Usluge
licenciranih
firmi za
Otvoreni
obezbjeđenje
postupak II - III
179000.0 Poslovna
74 Usluge imovine u Baru 22000.00
5599
javne
kvartal
0
sredstva
79710000-4
nabavke
Usluge na
podrucju
bezbjednosti
Odrţavanje
građevinskih
objekata
Neposredn I - IV
1190984. Poslovna
75 Usluge 50800000-3
5000.00
5320
i sporazum kvartala
00
sredstva
Razne usluge
popravki i
održavanja
Instalacijske
usluge
51000000-9
Neposredn I - IV
Poslovna
76 Usluge
5000.00
5321
20000.00
Instalacijske
i sporazum kvartala
sredstva
usluge (osim
softvera)
Izrada i
Neposredn I - II
1190984. Poslovna
77 Usluge postavljanje
2000.00
5320
i sporazum kvartal
00
sredstva
magacina za
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
rezervne djelove
lok.i kola u Baru
(shodno
Projektu)
45421140-7
Ugradnja metalne
stolarije osim
vrata i prozora
45223000-6
Radovi na
izgradnji
konstrukcija
Usluge
smještaja i
boravka
Okvirni
II - III
179000.0 Poslovna
vozopratnog
78 Usluge
30000.00
5599
sporazum kvartal
0
sredstva
osoblja u
Beogradu
98341000-5
Usluge smještaja
Ispomoć pranja
posteljine u
Baru
90910000-9
Okvirni
Poslovna
79 Usluge Usluge cišcenja 10000.00
II kvartal 5321
20000.00
sporazum
sredstva
98311000-6
Usluge
prikupljanja veša
za pranje
Usluge reklame i
propagande
79340000-9
Neposredn I - IV
Poslovna
80 Usluge
5000.00
5351
5000.00
Usluge
i sporazum kvartala
sredstva
oglašavanja i
marketinga
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
Usluge
transporta
lokomotiva,
putničkih kola i
Otvoreni
opreme radi
postupak
Poslovna
81 Usluge opravke i
50000.00
I kvartal 5311
80000.00
javne
sredstva
investicija
nabavke
60200000-0 (1)
Usluge
željeznickog
prevoza
Usluge
autobuskog
prevoza putnika
u slučajevima
Okvirni
I - II
Poslovna
zastoja
82 Usluge
30000.00
5311
80000.00
sporazum kvartal
sredstva
ţeljezničkog
saobraćaja
60140000-1 (1)
Vanredni prevoz
putnika
Usluge
štampanja
materijala reda
Neposredn III - IV
179000.0 Poslovna
83 Usluge voţnje
5000.00
5599
i sporazum kvartal
0
sredstva
79823000-9
Usluge štampanja
i isporuke
Odrţavanje
informacionog
sistema SUPRA
Okvirni
Poslovna
84 Usluge 50312610-4
15000.00
II kvartal 5329
51887.25
sporazum
sredstva
Održavanje
softvera za
informacionu
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
tehnologiju
Odrţavanje
informacionog
sistema
NMDNAV5
Okvirni
Poslovna
85 Usluge 50312610-4
7200.00
I kvartal 5329
51887.25
sporazum
sredstva
Održavanje
softvera za
informacionu
tehnologiju
Licenciranje
softvera
72263000-6
Okvirni
Poslovna
86 Usluge
15000.00
I kvartal 5329
51887.25
Usluge
sporazum
sredstva
implementacije
softvera
Servisiranje
Neposredn I - IV
Poslovna
štampača
87 Usluge
1500.00
5329
51887.25
71356000-8
i sporazum kvartala
sredstva
Tehnicke usluge
Licenciranje
antivirusne
Neposredn I - II
Poslovna
88 Usluge zaštite
1667.25
5329
51887.25
i sporazum kvartal
sredstva
72400000-4
Internet usluge
Usluge
transporta roba
drumskim
Okvirni
Poslovna
saobraćajem
89 Usluge
20000.00
III kvartal 5310
20000.00
60180000-3
sporazum
sredstva
Iznajmljivanje
vozila za prevoz
robe, s vozacem
Okvirni
III - IV
Poslovna
Telekomunikaci
90 Usluge
20000.00
5312
20000.00
sporazum kvartal
sredstva
one usluge
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
64210000-1
Telefonske
usluge i usluge
prenosa podataka
Usluge revizije
računovodstven
Otvoreni
o-finansijskih
postupak
Poslovna
iskaza za
91 Usluge
12000.00
I kvartal 5503
12000.00
javne
sredstva
2015.godinu
79212500-8
nabavke
Usluge revizije
racunovodstva
Usluge
servisiranja
putničkih
(sluţbenih)
Neposredn I - IV
1190984. Poslovna
92 Usluge automobila
3000.00
5320
i sporazum kvartala
00
sredstva
50112200-5
Usluge
održavanja
automobila
Usluge
registracije
putničkih
(sluţbenih)
Neposredn III - IV
288500.0 Poslovna
93 Usluge automobila
2000.00
5520
i sporazum kvartal
0
sredstva
66514110-0
Usluge
osiguranja
motornih vozila
Usluge
osiguranja
Okvirni
II - III
288500.0 Poslovna
94 Usluge zaposlenih i
65500.00
5520
sporazum kvartal
0
sredstva
osiguranja
putnika
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
66512000-2
Usluge
osiguranja od
nesreca i
zdravstvenog
osiguranja
Usluge
osiguranja
ţeljezničkih
Okvirni
I - II
Poslovna
voznih sredstava
96 Usluge
220000.00
5520
288.00
66514130-6
sporazum kvartal
sredstva
Usluge
osiguranja
željeznice
Usluge izrade
aktuara za
Neposredn III - IV
288500.0 Poslovna
penzije
97 Usluge
1000.00
5520
71354000-4
i sporazum kvartal
0
sredstva
Usluge izrade
karata
Špediterske
usluge
63523000-1
Okvirni
179000.0 Poslovna
98 Usluge
20000.00
I kvartal 5599
Usluge luckih i
sporazum
0
sredstva
špediterskih
agencija
Ljekarski
pregledi
85121200-5
Usluge ljekara
Okvirni
Poslovna
99 Usluge
10000.00
II kvartal 5500
11500.00
specijalista
sporazum
sredstva
85121100-4
Usluge ljekara
opšte prakse
100 Usluge Usluge
5000.00
Neposredn I - II
5321
20000.00 Poslovna
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
i sporazum kvartal
sredstva
dezinfekcije,
dezinsekcije i
deratizacije
90921000-9
Usluge
dezinfekcije i
uništavanja
štetocina
90923000-3
Usluge
deratizacije
Usluge
odrţavanja
mašina i uređaja
50532000-3
Usluge popravki i
Neposredn I - IV
1190984. Poslovna
101 Usluge
5000.00
5320
održavanja
i sporazum kvartala
00
sredstva
elektricnih
uredaja, aparata i
pripadajuce
opreme
Servisiranje
klima uređaja u
Neposredn II - III
Poslovna
prostorijama
102 Usluge
2000.00
5329
51887.25
71351611-9
i sporazum kvartal
sredstva
Klimatološke
usluge
Servisiranje
šinskih voznih
sredstava (sitni
Neposredn I - IV
179000.0 Poslovna
servisi)
103 Usluge
5000.00
5599
34621200-8
i sporazum kvartala
0
sredstva
Željeznicka
vozila za
održavanje ili
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
servisiranje
Usluge punjenja
tonera
50313200-4
Neposredn I - IV
179000.0 Poslovna
104 Usluge Usluge
5000.00
5599
i sporazum kvartala
0
sredstva
održavanja
fotokopirnih
uredaja
Usluge
fotokopiranja
Neposredn I - IV
179000.0 Poslovna
105 Usluge 79521000-2
1000.00
5599
i sporazum kvartala
0
sredstva
Usluge
fotokopiranja
Usluge
Dostavljan
rezervacije avio
179000.0 Poslovna
106 Usluge karata
8000.00
je ponuda I kvartal 5599
0
sredstva
63515000-2
šopingom
Usluge putovanja
Usluge
izdavanja
sertifikata za
sistem
menadţmenta
Neposredn I - II
Poslovna
107 Usluge kvalitetom
5000.00
5509
5000.00
i sporazum kvartal
sredstva
72225000-8
Usluge procjene i
pregleda
garancije
kvaliteta sistema
Usluge brze
Neposredn I - IV
305000.0 Poslovna
pošte
108 Usluge
5000.00
5799
64110000-0
i sporazum kvartala
0
sredstva
Poštanske usluge
Pregovarač I - IV
305000.0 Poslovna
Usluge u slučaju
109 Usluge
150000.00
5799
ki
kvartala
0
sredstva
vanrednih
Iznos na
Predm
Okvirno Konto
Procijenje Vrsta
kontu
Red
et
vrijeme odnosno
Izvor
Naziv odnosno
na
postupka
odnosno
ni javne
pokretan budţets
finansiran
Opis
vrijednost javne
budţetsk
broj nabav
ja
ka
ja
nabavke nabavke
oj
ke
postupka pozicija
poziciji
postupak
događaja
50100000-6
bez
Usluge
prethodno
popravaka,
g
održavanja i s
objavljivan
njima povezane
ja poziva
usluge za vozila i
za javno
srodnu opremu
nadmetanj
e
Ukupna vrijednost - Usluge 4348991.25 €
Ukupna vrijednost plana
7078684.17 €
Odgovorno lice naručioca - starješina
mr Milojica Zindović, dipl.maš.ing. - Izvršni direktor
Download

plan javnih nabavki za 2015 godinu