Test iz istorije za VIII razred – I i II oblast
1. U
velike
sile
krajem
19.
i
početkom
20.
veka
ubrajaju
se:
_____________________________,
_________________________,
________________________, _________________________, ____________________,
________________________, ________________________.
2. Druga polovina 19. i početak 20. veka predstavljaju epohu ________________________.
Najviše kolonija imala je ___________________________. Njen najznačajniji posed bila je
_____________________.
3. Pored naziva saveza napiši države koje su ga činile:
1) Antanta: __________________________________________________________________
2) Savez Centralnih sila:
_________________________________________________________________
4. Pored imena imena naučnika napiši šta je on otkrio/konstruisao:
Aleksandar Grejem Bel _________________________
Dmitrij Mendeljejev ___________________________
Luj Paster ____________________________
Vilhelm Rendgen _________________________
5. Šta se podrazumeva pod pojmom Istočno pitanje? _____________________________
_______________________________________________________________________.
6. Pored godine na liniji napiši odgovarajući događaj koji ima veze sa istorijom Srbije:
1882. - __________________________
1883. - __________________________
1906-1911. - ______________________
1914-1918. - ______________________
6. Dopuni rečenice:
a) Carinski rat vodio se između ________________________ i _____________________.
b) Austrougarska je oktobra 1908. god. proglasila __________________________________.
c) Odlukama __________________ kongresa Srbiji i Crnoj Gori je priznata nezavisnost.
7. Srbi su na Maskoj skupštini u __________________________ proglasili Srpsku Vojvodinu
koja je obuhvatala ________________, ______________, ______________ i
_________________.
8. Prvi balkanski rat počeo je _______________________ (datum), kada je
________________________ (država) objavila rat Turskoj. Krajem oktobra 1912. Srbija je
ostvarila pobedu u bici na _________________ i nastavila prodor prema Skoplju. Prvi
balkanski rat završen je __________________ mirom.
Pripremila: Irena Čučković
www.irenicapametnica.wordpress.com
Download

Test iz istorije za VIII razred - Irenica pametnica