Матуранти одељења IV1 школске 1960/1961. године
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Анђелковић Mиодраг
Банковић Миодраг
Величковић Jелена
Зораја Mирослава
Илић Стојан
Јанчевски Борис
Јањевић Влада
Лазаревић Мирослав
Милановић Стамен
Младеновић Љубица
Павловић Благоје
Павловић Миливоје
Ранковић Драгутин
Спалевић Батрић
Стајић Слободан
Стајковић Милорад
Стаменковић Стојан
Станковић Драган
Станојевић Драгољуб
Стевановић Стојан
Стојиљковић Драган
Цветановић Предраг
Цветковић Илија
Цветковић Србољуб
Место
Сувојница
Алакинце
Алакинце
Врело
Белишево
Журче
Јелашница
Доњи Адровац
Владичин Хан
Врбово
Моштаница
Коретин
Грнчар
Бузовик
Мачкатица
Стубал
Сурдулица
Сурдулица
Свође
Белишево
Крушева Глава
Власина
Масурица
Декутинце
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Приштина
Владичин Хан
Битољ
Сурдулица
Ниш
Владичин Хан
Врање
Врање
Гњилане
Гњилане
Гњилане
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Врање
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 1960/1961. године
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Богићевић Мица
Вељковић Санде
Вовк Иван
Величковић Славољуб
Димић Миодраг
Илић Станко
Јовановић Милутин
Јовановић Симон
Комненовић Ратомир
Милић Радован
Митровић Љубинко
Младеновић Милисав
Манасијевић Грозданка
Николић Зорица
Нисић Драги
Ристић Михајло
Ристић Владе
Спасић Лепоје
Стојановић Драган
Стојановић Владимир
Стојиљковић Петар
Стојиљковић Стојадин
Филиповић Зоран
Место
Златар
Радовница
Сурдулица
Прибој
Житорађе
Куново
Јелашница
Несврта
Свилајнац
Шести Габр
Ћуштица
Јелови Извор
Сурдулица
Сурдулица
Карадник
Ниш
Левосоје
Јабуковик
Равна Река
Масурица
Сурдулица
Масурица
Ниш
Општина
Крушевац
Врање
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Свилајнац
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Ниш
Врање
Црна Трава
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Матуранти одељења IV3 школске 1960/1961. године
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Ђорђевић Круна
Ђорђевић Јанко
Ђорђевић Миливоје
Ђорђевић Стојан
Ивановић Јелица
Ивановић Милоје
Лазовић Милија
Марковић Власта
Марковић Славољуб
Милосављевић Русија
Младеновић Борис
Момчиловић Босиљка
Петровић Мирослав
Петровић Мирјана
Ристић Милутин
Симоновић Бранислав
Станковић Драгољуб
Станковић Љиљана
Станковић Тихомир
Стевановић Стојан
Стојановић Гордана
Томић Драгољуб
Место
Горњи Вртогош
Кривљен
Сурдулица
Јелашница
Алакинце
Алакинце
Момирово Село
Битврђе
Врање
Зебинце
Раковац
Сурдулица
Прекодолце
Врњачка Бања
Душановац
Житорађе
Сурдулица
Сурдулица
Власина
Врбово
Сурдулица
Прешево
Општина
Врање
Зајечар
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ужице
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Врњачка Бања
Неготин
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Прешево
Матуранти одељења IV1 школске 1961/1962. године
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Анастасев Симеон
Богдановић Зорица
Димитров Милорад
Ђеновић Петар
Костић Јосиф
Крстић Милутин
Кусаковић Миодраг
Марковић Милован
Марковић Часлав
Мићовић Светолик
Недељковић Иван
Николић Борисав
Ничић Милутин
Пешић Боривоје
Петровић Љубомир
Стајић Борислав
Мирковић Милутин
Мирковић Драгутин
Цветковић Боривоје
Место
Горња Лисина
Власина
Битољ
Сурдулица
Сурдулица
Клиновац
Сурдулица
Радевац
Декутинце
Добри Дол
Доње Врање
Мали Суводол
Житорађе
Алакинце
Врање
Загужање
Калабовце
Дугојница
Декутинце
Општина
Босилеград
Сурдулица
Битољ
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Прокупље
Врање
Пирот
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 1961/1962. године
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Име и презиме
Апостоловић Бориславко
Арсани Амиравни
Богдановић Часлав
Виденов Сашко
Видаковић Милинко
Виријевић Радослав
Грбовић Вукосав
Димитријевић Бора
Јовановић Ђорђе
Костић Слободан
Кусаковић Димитрије
Милановић Томислав
Мирановић Стојан
Митић Момчило
Николов Милко
Николић Станислава
Пешић Часлав
Стајковић Драган
Стевановић Владимир
Станојевић Обрад
Трајковић Драгољуб
Место
Сурдулица
Ораовица
Сурдулица
Драјинице
Честиш
Разбојна
Јанковци
Јовац
Ваљевац
Предејане
Сурдулица
Дубница
Голубовац
Г. Нерадовац
Кострошевце
Прекодолце
Калабовце
Алакинце
Куново
Сурдулица
Масурица
Општина
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Прокупље
Крушевац
Преспан
Владичин Хан
Зајечар
Лесковац
Сурдулица
Врање
Подгорица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1961/1962. године
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Аризановић Новица
Аћимовић Иван
Ђорђевић Зорица
Ђорђевић Михајловић
Ивановић Никола
Илић Ратко
Каличанин Љубиша
Ковачевић Иван
Лилић Венета
Маринковић Александар
Миленков Милан
Митић Радислав
Момчиловић Стојан
Петровић Миливоје
Петровић Миливоје
Радуловић Борис
Раденкова Ратка
Ранђеловић Бора
Ристић Јован
Станковић Радован
Стевић Миливоје
Стојановић Сокол
Цекић Боривоје
Место
Прекодолце
Славковци
Сурдулица
Грчак
Прекодолце
Белишево
Ргаљ
Велики Трновац
Трњане
Сурдулица
Босилеград
Биљача
Масурица
Јелашница
Топли Дол
Горње Романовце
Доња Ржана
Летовиште
Стајковце
Власовик
Горњи Степош
Шишава
Лемитовац
Општина
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Крушевац
Владичин Хан
Владичин Хан
Прокупље
Врање
Ниш
Сурдулица
Босилеград
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Врање
Сурдулица
Ниш
Крушевац
Лесковац
Лесковац
Матуранти школске 1962/1963. године
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Име и презиме
Аризановић Бојана
Анастасова Калина
Батић Божидар
Божиловић Виолета
Булатовић Радослав
Васић Ставра
Веселовић Мека
Димић Славомир
Ђорђевић Трифун
Здравковић Радмила
Ивановић Мирјана
Јовановић Душанка
Костадиновић Светозар
Крстић Радосав
Милосављевић Слободанка
Митровић Драгана
Михајловић Велимир
Момчиловић Верица
Николић Александар
Николић Антоније
Николић Благоје
Николић Богољуб
Николић Витомир
Николов Бојан
Поповић Мирослав
Пејчев Јордан
Раденков Миле
Слијепчевић Смиља
Спиридонов Владимир
Спасић Зоран
Станковић Тихомир
Стевановић Предраг
Стојанов Димитар
Стојановић Стеван
Стошић Миомир
Томић Звонимир
Трајковић Александар
Трајковић Љубиша
Миленковић Наталија
Место
Сурдулица
Горња Лисина
Војшанце
Сурдулица
Сурдулица
Пољска Ржана
Сурдулица
Преконоге
Загужање
Јелашница
Алакинце
Сурдулица
Ново Село
Грамађе
Сурдулица
Врњачка Бања
Ружиће
Масурица
Слатина
Горњи Стајевац
Алакинце
Станац
Влас. Округлица
Насуковац
Лесковац
Горња Лисина
Доња Ржана
Сурдулица
Доња Ржана
Лоћика
Куново
Клисурица
Доња Ржана
Горње Романовце
Бујановац
Бујановац
Јелашница
Чантавир
Црни Врх
Општина
Сурдулица
Босилеград
Кавадарце
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Врњачка Бања
Владичин Хан
Сурдулица
Лесковац
Врање
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Ниш
Врање
Босилеград
Босилиград
Сурдулица
Босилиград
Алексинац
Владичин Хан
Врање
Босилеград
Сурдулица
Бујановац
Бујановац
Сурдулица
Суботица
Врање
Матуранти одељења IV1 школске 1963/1964. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Име и презиме
Гвозденовић Слободанка
Ђорђевић Радомир
Живковић Вера
Златковић Катинка
Ивановић Мирослав
Ивановић Бора
Јовановић Софија
Константимовић Саша
Мустафић Салим
Николић Драгица
Петровић Владан
Петровић Марица
Петровић Ранђел
Салијевић Стојадин
Стојковић Зорица
Стојковић Мирослав
Цветковић Дафина
Место
Матарушка Бања
Балиновац
Бландија
Влас. Округлица
Дањино Село
Масурица
Блендија
Босилеград
Сурдулица
Загужање
Љиг
Теговиште
Ружиће
Сурдулица
Мачкатица
Мртвица
Масурица
Општина
Краљево
Лесковац
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Ваљево
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1963/1964. године
Сточарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Име и презиме
Алексић Славча
Вељковић Томислав
Ћокић Милан
Ћорчевић Ранко
Костић Слободанка
Максимовић Томислав
Маринковић Цвета
Милијић Љубинка
Миленковић Добривоје
Митровић Ратко
Нејдановић Гордана
Петровић Благица
Петровић Милан
Стаменковић Тадија
Станчев Милко
Стефановић Раде
Стоиљковић Добрила
Место
Стрелице
Алакинце
Липовце
Извор
Трпеза
Врање
Масурица
Дуги Дел
Власина
Врање
Вучаделци
Масурица
Добрејанце
Сесенце
Топли Дол
Црвена Јабука
Масурица
Општина
Ниш
Сурдулица
Крушевац
Сврљиг
Гњилане
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Ниш
Сурдилица
Ниш
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1963/1964. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Алексић Слободан
Величковић Дафина
Ивковић Стојан
Јаковљевић Живадинка
Јаковљевић Драган
Јовчић Зорица
Матушко Драган
Марковић Миљојко
Миљковић Бранислав
Михајловић Влада
Николић Илинка
Новковић Добривоје
Пејчева Ценка
Петрова Јелка
Поповић Стојадин
Ранђеловић Винка
Ристић Слободан
Росић Драгомир
Станојевић Бошко
Старинац Милан
Стаменковић Слободан
Тодоровић Ратко
Тодоровић Јован
Трајковић Драгица
Филиповић Димитрије
Место
Крушевица
Алакинце
Себеврање
Велика Плана
Владичин Хан
Трговиште
Чазма
Ржаница
Велика Вртница
Горња Трница
Мала Плана
Ушевце
Горња Љубата
Сурдулица
Сурдулица
Власина Рид
Тешице
Бадовинце
Житорађе
Горњи Ступањ
Доње Романовце
Витково
Сурдулица
Кучево
Радовница
Општина
Лесковац
Сурдулица
Врање
Прокупље
Владичин Хан
Врање
Бјеловар
Краљево
Краљево
Лесковац
Прокупље
Лесковац
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Шабац
Владичин Хан
Краљево
Сурдулица
Краљево
Сурдулица
Пожаревац
Врање
Матуранти одељења IV4 школске 1963/1964. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Банковић Светлана
Богдановић Богдан
Думић Вукоман
Јанковић Марица
Јовановић Радислав
Јончић Ратко
Кенић Тихомир
Костић Предраг
Марковић Надица
Милошевић Томислав
Михајловић Драги
Николов Киро
Никчић Драгољуб
Петковић Бранислав
Пешић Пелагија
Поповић Стојадин
Радевић Милија
Спасић Миланка
Стаменковић Добрица
Стојановић Александар
Тодоровић Станимир
Цекић Јаворка
Место
Алакинце
Крива Феја
Осоје
Јелашница
Чукљеник
Извор
К. Митровица
Џеп
Сувојница
Сувојница
Јовац
Куса Врана
Владичин Хан
Горња Трница
Калабовце
Сурдулица
Башча
Црновац
Мачкатица
Калиманце
Крушевица
Лалиновац
Општина
Сурдулица
Врање
Ужице
Сурдулица
Лесковац
Ниш
К. Митровица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулицу
Владичин Хан
Ниш
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Иванград
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 1964/1965. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Име и презиме
Антић Арса
Богдановић Обрад
Девеџић Слободан
Игњатовић Милица
Коцић Драган
Јордановски Иван
Маринковић Ђорђе
Маринковић Властимир
Миладиновић Боривоје
Мицић Боривоје
Николић Стојан
Новковић Божидар
Петрунов Георги
Ристић Мирољуб
Соколовић Петар
Спасић Добросав
Спасић Радосав
Стаменковић Чедомир
Стоичић Владимир
Стојковић Никодије
Место
Радово
Врање
Врање
Влас. Округлица
Кијевац
Куманово
Масурица
Балиновце
Влас. Округлица
Мрковица
Врђеновица
Мрковица
Рикачево
Сурдулица
Власина Рид
Сејаце
Полом
Себеврање
Грамађе
Сува Морава
Општина
Лесковац
Врање
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Куманово
Сурдулица
Влад хан
Сурдулица
Лесковац
Ниш
Лесковац
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 1964/1965. године
Сточарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Име и презиме
Анђелковић Радојка
Велимировић Славка
Димитрова Јорданка
Димитров Славчо
Дончић Рада
Ивановић Младен
Ивановић Богумил
Младеновић Мирославка
Милосављевић Снежана
Ранђеловић Вукосава
Ристић Чедомир
Станковић Томислав
Спасић Јован
Стојковић Иван
Стошић Вецко
Стојиљковић Радојица
Ташић Миодраг
Место
Летовиште
Мањак
Горња Лисина
Горња Лисина
Мачкатица
Ново Село
Сурдулица
Трстено
Владичин Хан
Летовиште
Сливница
Власина
Сурдулица
Сурдулица
Биновце
Белишево
Житорађе
Општина
Лесковац
Владичин Хан
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Лесковац
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Матуранти одељења IV3 школске 1964/1965. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Име и презиме
Алексић Марица
Алексов Добри
Аризановић Стана
Банковић Слободан
Бенђесков Даринка
Божиловић Милан
Дисић Ленка
Евтов Рангел
Илић Мирјана
Исмаиловић Шаип
Јањић Чедомир
Јовић Првославка
Лукић Босанка
Митровић Петар
Михајловић Томислав
Најдановић Нада
Николић Душан
Павловић Даница
Петковић Витомир
Петровић Радојко
Ристић Александар
Савић Борис
Стаменковић Љиљана
Станисављевић Драгица
Станковић Младен
Станковић Флора
Станојевић Невенка
Станојевић Нушка
Стојименовић Момир
Тасић Анђелка
Ташић Смиља
Томић Десанка
Томић Драги
Цветковић Горица
Цветковић Радован
Место
Стубал
Црноштица
Сурдулица
Кујевац
Мокрин
Полом
Г. Јабуково
Стрезимировци
Прекодолце
Владичин Хан
Српска Кућа
Кијевац
Загужање
Кршевица
Равна Река
Прекодолце
Вучаделце
Ћурковица
Мали Крчимир
Бабина Пољана
Ранилуг
Сурдулица
Прекодолце
Владичин Хан
Липовица
Сурдулица
Црвић
Сурдулица
Букоревац
Сурдулица
Прекодолце
Стајковце
Бујановац
Сурдулица
Лебет
Општина
Владичин Хан
Босилеград
Сурдулица
Алексинац
Кикинда
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Врање
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Бујановац
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV1 школске 1965/1966. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Бисерчић Милица
Величковић Станиша
Вељковић Томислав
Георгијев Георги
Зорић Мика
Марковић Миомир
Милосављевић Добрица
Николић Србобран
Ничић Јордан
Павловић Милетије
Петровић Предраг
Петровић Нада
Петровић Владимир
Петровић Светозар
Петровић Ранђел
Поповић Стојадин
Радосављевић Зоран
Радошевић Радомир
Станишић Бранислав
Станојковић Душан
Стојановић Миливоје
Стојановић Радмила
Стошић Бранислав
Томић Симеон
Место
Дупци
Балиновце
Доњи Душник
Радичевце
Влас. Округлица
Подгорањ
Прћиловица
Житковац
Житорађе
Куново
Брусњик
Брод
Ваљево
Летовиште
Јастребац
Горње Жапско
Књажевац
Пардик
Доњи Адровац
Сливница
Послон
Загужање
Лесковац
Сува Морава
Општина
Краљево
Владичин Хан
Гаџин Хан
Босилеград
Сурдулица
Ражањ
Алексинац
Алексинац
Владичин Хан
Владичин Хан
Ивањица
Црна Трава
Ваљево
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Књажевац
Ражањ
Алексинац
Врање
Алексинац
Сурдулица
Лесковац
Владичиин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 1965/1966. године
Сточарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Име и презиме
Богдановић Светлана
Богдановић Христина
Василев Симеон
Глигоров Стојне
Ђорђевић Стефаница
Ђорђевић Новица
Живковић Драгослав
Јеротијевић Милорад
Јеротијевић Радован
Камберовић Павле
Крстић Мирослав
Лукић Чедомир
Миланов Милан
Милојковић Радомирка
Мишић Радослав
Момчиловић Мика
Николић Станиславка
Николић Чедомир
Новаковић Томислав
Петковић Радмила
Петковић Владимир
Радуловић Милан
Спасић Владимир
Станковић Пера
Станковић Слободанка
Стојиљковић Миодраг
Стојановић Бора
Стојковић Драган
Станисављевић Рада
Тодоровa Јорданка
Ћирић Слободан
Цветковић Негица
Место
Масурица
Доње Романовце
Горња Лисина
Горња Лисина
Сурдулица
Јелашница
Малошиште
Г. Тополница
Г. Тополница
Владичин Хан
Врање
Кијевац
Суви Дол
Топли Дол
Брестово
Влас. Округлица
Зебинце
Тулово
Доњи Адровац
Београд
Дворане
Власина
Доње Јабуково
Малошиште
В. Грабовница
Велики Вртоп
Равна Река
Г. Топлица
Црна Река
Божица
Александровац
Мазараћ
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Босилиград
Босилиград
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Ниш
Ниш
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Ниш
Београд
Призрен
Сурдулица
Владичин Хан
Ниш
Лесковац
Ниш
Владичин Хан
Ниш
Лесковац
Сурдулица
Александровац
Врање
Матуранти одељења IV3 школске 1965/1966. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Алексић Благоје
Величковић Душан
Веселиновић Душан
Вучковић Драган
Димић Маријана
Дојчиновић Милка
Захаријева Цветанка
Јовић Миодраг
Јовић Страхиња
Костић Босанка
Марковић Војислав
Миовић Рајко
Михајовић Златко
Младеновић Подгорица
Најдановић Драгиша
Палић Миланка
Петковић Мира
Петковић Боривоје
Петковић Младен
Ристић Љубиша
Стаменковић Божидар
Станковић Драган
Станковић Слободанка
Спасева Пиринка
Спасић Анђелка
Стојковић Драган
Стојановић Милан
Филиповић Душан
Место
Клисурица
Битврђа
Мачкатица
Кијевац
Прекодолце
Сурдулица
Босилеград
Врање
Мачкатица
Власина Рид
Лесковац
Граб
Јовац
Коретин
Сурдулица
Азања
Власина
Репинце
Вел. Грабовница
Ћурковица
Кржинце
Владичин Хан
Сурдулица
Битољ
Сурдулица
Стубал
Власина Рид
Радовница
Општина
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Босилеград
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сарајево
Владичин Хан
Приштина
Сурдлица
Смедерево
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Битољ
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Матуранти одељења IV1 школске 1966/1967. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Анђелковић Станојило
Гвозденовић Бранка
Ђикић Никола
Ђорђевић Владимир
Ивановић Војислав
Илић Зоран
Ивковић Слободан
Лазовић Остоја
Миленовић Новица
Милосевић Србољуб
Митић Драгослав
Момчиловић Драган
Николић Миле
Николов Славча
Пејковић Алексанар
Петровић Надица
Петров Стојан
Стаменковић Станиша
Стевановић Слободан
Стојановић Добривоје
Хаџић Асима
Цветковић Драгослав
Место
Горња Трница
Беочин
Сувојница
Рдово
Масурица
Белишево
Манајле
Бранешци
Масурица
Житковац
Пуковац
Битврђа
Масурица
Божица
Куново
Доње Романовце
Димитровград
Ћурковица
Балиновце
Дубница
Дугојница
Јелашница
Општина
Лесковац
Нови Сад
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Титово Ужице
Сурдулица
Алексинац
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Владицин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1966/1967. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Анђелковић Братољуб
Богдановић Снежана
Величковић Драгиша
Вељковић Станијанка
Војиновић Миле
Господиновић Марјан
Ђорђевић Босиљка
Ђорђевић Благоје
Здравић Јаворка
Здравковић Звонимир
Јовавовић Ратко
Маринковић Витко
Миловановић Драгомир
Николић Милован
Новковић Милкица
Перишић Миодраг
Пешић Боривоје
Селић Мирољуб
Стаменковић Славољуб
Тасић Звонимир
Тодоровић Талинка
Христов Тинча
Алексић Милан
Место
Масурица
Доње Романовце
Манајле
Алакинце
Алакинце
Ново Село
Сувојница
Полом
Пала Драгуша
Дашнице
Дол
Преслап
Ниш
Прекодолце
Алакинце
Ново Село
Ћуковац
Сурдулица
Власина Рид
Сурдулица
Преслап
Паља
Катун
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Блаце
Алексинац
Бабушница
Црна Трава
Ниш
Владичин Хан
Сурдулица
Врњачка Бања
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Врење
Матуранти одељења IV3 школске 1966/1967. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Богдановић Станимир
Живковић Љубинка
Јовановић Винка
Марковић Радислава
Милосављевић Ранка
Митић Драгослав
Младеновић Србољуб
Младеновић Смиља
Михајловић Бора
Панчић Слaђана
Ранђеловић Душица
Стајковић Бојана
Стаменковић Миодраг
Стаменковић Радмила
Стаменковић Милка
Стаменковић Миодраг
Станојевић Мирко
Станојковић Марица
Стојановић Мирјана
Стојилковић Мира
Стојилковић Мирославка
Стошић Бранислав
Стојановић Слободан
Ташић Јордан
Филиповић Зонка
Филиповић Савка
Место
Сурдулица
Белишево
Дугојница
Полом
Банковци
Сурдулица
Ренутовац
Дугојница
Ружић
Пирот
Дугојница
Алакинце
Љутеж
Књажевац
Сурдулица
Големо Село
Ћурковица
Славујевац
Г. Брестовац
Масурица
Сувојница
Врњачка Бања
Ћурковица
Житорађе
Кијевац
Кијевац
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врњачка Бања
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV4 школске 1966/1967. године
Одсек за искоришћавање шума
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Александров Сава
Бајин Лазар
Богдановић Чедомир
Величковић Сретен
Вељковић Власта
Динић Веља
Дојчиновић Јован
Дојчиновић Славољуб
Живадиновић Мирољуб
Здравковић Светозар
Костов Коста
Михајловић Владанка
Марковић Драган
Милутиновић Милорад
Павловић Жељко
Поповић Смиља
Петровић Хранислав
Рашић Душан
Ранђеловић Славко
Стаменковић Десанка
Стевановић Дивна
Стевановић Новица
Стојановић Драган
Станковић Боривоје
Станојковић Боривоје
Стојановић Славољуб
Филиповић Мирослав
Филиповић Слободан
Цветковић Ленка
Цветковић Милош
Место
Горња Лисина
Београд
Доње Романовце
Прекодолце
Сувојница
Дикава
Масурица
Масурица
Алексинац
Зебинце
Горња Лисина
Сурдулица
Житорађе
Битврђа
Нишка Бања
Сурдулица
Троскач
Деспотовац
Дугојница
Крушевац
Слатина
Трубаревце
Јелашница
Доње Јабуково
Прекодолце
Алексинац
Доњи Адровац
Предејане
Масурица
Прекодолце
Општина
Босилеград
Београд
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Владичин Хан
Босилеград
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Крагујевац
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Соко Бања
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Алексинац
Алексинац
Грделица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV1 школске 1967/1968. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Алијевић Скендер
Антанасијев Златко
Величковић Миљана
Вељковић Слободан
Господиновић Добривоје
Димитријевић Љубивоје
Ђорђевић Воја
Ђорђевић Марко
Ђорђевић Миливоје
Ђорђевић Миломир
Ивановић Владимир
Ивановић Љиљана
Илић Божидар
Јовановић Сибин
Јовић Војкан
Јорданова Снежана
Милојковић Љубинка
Нешић Александар
Николић Миодраг
Прокоповић Борко
Ранђеловић Драгољуб
Ранђеловић Драгољуб
Радивојевић Чедомир
Стевановић Србијанка
Станојевић Велимир
Станковић Стева
Стојилковић Миланка
Шљивовић Милан
Место
Прекодолце
Кумарево
Алакинце
Масурица
Ново Село
Сталаћ
Кацапун
Ново село
Дикава
Дуги Дел
Полом
Загужање
Полом
Кацабаћ
Владичин Хан
Димитровград
Сурдулица
Горње Романовце
Загужање
Тулово
Летовиште
Дикава
Рупље
Копривница
Врање
Репиште
Јастребац
Горњи Стрмац
Општина
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Владичин Хан
Сурдолица
Сурдулица
Алексинац
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Владичин Хан
Димитровград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Сурдулица
Црна Трава
Алексинац
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Књажевац
Матуранти одељења IV2 школске 1967/1968. године
Сточарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Босковић Мирослав
Величковић Јагода
Вучковић Радица
Голубовић Милена
Здравковић Марјан
Златковић Михајло
Јовановић Верица
Костова Софика
Илић Добривоје
Миленковић Станимир
Марковић Миодраг
Миленковић Зоран
Младеновић Станко
Нојковић Добривоје
Настић Миодраг
Станојев Сашко
Сентић Гордана
Стаменковић Смиља
Стаменковић Видосава
Станковић Србијанка
Стевановић Миливоје
Стевановић Стојан
Стојановић Властимир
Стојковић Пејко
Цветковић Миодраг
Филиповић Новица
Џонић Душанка
Место
Власина Рид
Репиште
Сува Морава
Преслап
Јелашница
Влас. Округлица
Алакинце
Горња Љубата
Крива Феја
Дикава
Лесковац
Владичин Хан
Ново Село
Дворане
Владичин Хан
Клисурица
Влајковац
Доње Јабуково
Репиште
Репиште
Биновце
Власина
Кршинце
Зебинце
Бујковац
Јасење
Алакинце
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Врање
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Алексинац
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1967/1968. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Ђокић Стојан
Ђорђевић Предраг
Ђорђевић Слободан
Јовић Нада
Јовић Гордана
Марковић Лепосава
Милановић Мирко
Миленковић Милан
Младеновић Драган
Момчиловић Евгеније
Миленковић Дикица
Миленковић Милош
Љубановић Зорица
Петров Иванча
Поповић Снежана
Радојловић Стојана
Станковић Драгиша
Стојковић Мирослав
Стојановић Драгана
Стевановић Божиидар
Трајковић Колка
Цветковић Радован
Место
Доње Јабуково
Ћурковица
Равна Река
Сувојница
Биновце
Крива Феја
Стрезимировце
Власина
Скопље
Сурдулица
Калабовце
Сурдулица
Јелашница
Паља
Сурдулица
Мачкатница
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Доње Јабуково
Ћурковица
Ружић
Општина
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Скопље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV4 школске 1967/1968. године
Одсек за искоришћавање шума
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Анђелковић Мирослав
Антић Анка
Благојевић Момчило
Величковић Момчило
Величковић Никола
Ђорђевић Драги
Илић Станиша
Коцић Зоран
Китановић Предрага
Лазаров Милко
Максимовић Слободан
Милошевић Славољуб
Митић Властимир
Митић Стојадин
Михајловић Јосиф
Миленковић Бора
Миленовић Милутин
Младеновић Драгољуб
Митровић Зоран
Николић Слободан
Поповић Светислав
Петковић Бранка
Стојковић Даница
Стаменковић Аца
Стаменковић Александар
Стаменковић Светислав
Стојановић Живадинка
Тасић Раде
Радуловић Зорица
Место
Горње Романовце
Житорађе
Магаш
Сувојница
Полом
Доње Јабуково
Ружић
Параћин
К. Митровица
Клисура
Алексинац
Грабово
Житорађе
Врање
Власина
Рдово
Велики Купци
Тибужде
В. Дреновац
Вучаделце
Бели Брег
Сурдулица
Дугојница
Прекодолце
Репиште
Себеврање
Црвенац
Клисурица
Алакинце
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Параћин
К. Митровица
Сурдулица
Алексинац
Алексинац
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Крагујевац
Врање
Алексинац
Сурдулица
К. Митровица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Свилајнац
Врање
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1968/1969. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Име и презиме
Апостоловић Милена
Дојчиновић Гојко
Ђорђевић Љубица
Јанковић Вера
Јањић Верка
Јовановић Часлав
Јовчић Марко
Костић Олгица
Марковић Драгица
Марковић Надица
Милосављевић Славка
Николић Радмила
Петровић Мирослав
Ранђеловић Светомир
Ристић Божидар
Ристић Драги
Спасић Милорад
Спасић Новица
Станковић Милка
Станковић Сретен
Стојановић Спаса
Место
Житковац
Рупље
Стублине
Панавље
Прибој
Врање
Трговиште
Бели Поток
Горње Бријање
Драговац
Јастребац
Алексинац
Љутеж
Загужање
Сувојница
Мачкатица
Крива Феја
Сурдулица
Репиште
Сува Морава
Ново Село
Општина
Алексинац
Црна Трава
Алексинац
Врање
Владичин Хан
Врање
Врање
Лесковац
Бојник
Бојник
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1968/1969. године
Сточарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Арсова Милица
Димитров Стева
Ђорђевић Милорадка
Ђуровић Михајло
Ђурић Милорад
Рајковић Слободан
Ристић Радмила
Радовић Бранка
Стојановић Станоје
Стошић Драган
Спасић Воја
Станенковић Предраг
Станковић Миле
Станковић Светлана
Станковић Стојан
Стојановић Благица
Спаскова Дерлина
Стојановић Милутин
Јовановић Слободан
Ивковић Пера
Милић Десимир
Милетић Милић
Марјановић Александар
Митић Новица
Николић Трифун
Николић Радован
Михајлов Миле
Место
Клисура
Попово
Кијевац
Грамађе
Преслап
В. Грабовница
Масурица
Преслап
Бранковце
Врањска Бања
Сурдулица
Доње Бријање
Дуги Дел
Масурица
В. Грабовница
Калабовце
Стрезимировце
Сушевље
Бакуње
Кијевац
Власина Рид
Соко Бања
В. Грабовница
Јелашница
Дуги Дел
Загужање
Клисура
Општина
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Владичин Хан
Црна Трава
Лесковац
Сурдулица
Црна Трава
Црна Трава
Врање
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Предејане
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1968/1969. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Алексова Борка
Антић Мирослав
Бранковић Љиљана
Велимировић Круница
Величквић Милорад
Вукић Драгослав
Димитријевић Предраг
Ивановић Миле
Игњатовић Душан
Илић Драган
Јовановић Росанда
Китановић Драган
Марковић Драгослав
Миленковић Милица
Новковић Душанка
Ранђелковић Надица
Симоновић Јасмина
Станковић Миливоје
Станковић Добри
Стаменковић Дивна
Стаменковић Александар
Стевановић Станиша
Станисављевић Панта
Стојановић Зоран
Трајковић Зорица
Место
Босилеград
Кијевац
Владичин Хан
Биновце
Јагњило
Г. Сухотно
Полом
Бубница
Летовиште
Крива Феја
Бублица
Сурдулица
Алексинац
Калабовце
Алакинце
Дугојница
Д.Љубеш
Прћиловица
Д. Јабуково
Мачкатица
Калабовце
Биновце
Сувојница
Прекодолце
Стајковце
Општина
Босилеград
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Прокупље
Владичин Хан
Врање
Прокупље
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Алексинац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV4 школске 1968/1969. године
Одсек дрвопрерађивачки – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Арсић Даница
Арсић Стојан
Богдановић Добрица
Вељковић Новица
Донић Миле
Ђорђевић Златко
Ивковић Славица
Ивковић Момчило
Јовановић Бора
Јовановић Пламенка
Јовић Добринка
Костић Часлав
Миленковић Голуб
Милутиновић Јаворка
Митић Зоран
Митић Момчило
Николов Крста
Петковић Миодраг
Петровић Станица
Петровић Зарије
Поповић Душанка
Спасић Светислав
Станковић Богољуб
Стевановић Драги
Стојановић Новица
Стошић Милован
Христов Ангел
Место
Дугојница
Драчево
Масурица
Сувојница
Ћурковица
Житковац
Поружница
Житорађе
Табановци
Поружница
Поружница
Буношевац
Островица
Битврђа
Врање
Сувојница
Горња Љубата
Владичин Хан
Доње Романовце
Сувојница
Сурдулица
Миливојци
Гариње
Балиновац
Масурица
Стубал
Стрезимировце
Општина
Сурдулица
Скопље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Соко Бања
Владичин Хан
Куманово
Алексинац
Алексинац
Врање
Ниш
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1969/1970. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Дојчиновић Србобран
Јанковић Љиљана
Јовановић Жика
Костић Слободан
Костић Драгослав
Крстић Богољуб
Лазаревић Урош
Милановић Миодраг
Максимовић Благоје
Петровић Вукадин
Петровић Драган
Петровић Драган
Петкоовић Станко
Рангелов Стојан
Савић Слободан
Стојковић Иван
Станковић Добривоје
Стојановић Славица
Стојановић Станко
Стефановић Предраг
Ташић Станијанка
Филиповић Слободан
Место
Кијевац
Сурдулица
Владичин Хан
Житорађе
Кијевац
Ниш
Масурица
Белановац
Сурдулица
Балановац
Ружић
П. Ржана
Дворане
Божица
С. Морава
Кијевац
С. Морава
Стублине
Љутеж
Алексинац
Прекодолце
Кијевац
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Књажевац
Сурдулица
Књажевац
Владичин Ха
Врање
Скопље
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1969/1970. године
Сточарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Ђорђевић Гордана
Златковић Славољуб
Ђорђевић Србобран
Ђорђевић Миливоје
Ивановић Анкица
Илић Мирољуб
Јорданов Цена
Јевтов Младен
Младеновић Владимир
Младеновић Зоран
Михајлов Миле
Николић Сима
Спаскова Берлина
Стаменковић Славко
Стајић Стојадин
Стошић Милоје
Стошић Милован
Тазев Јованча
Томић Ленка
Место
Житковац
Битврђа
Лужана
Моравци
Алакинце
Житковац
Драјинце
Босилеград
Власина
Власина
Клисура
Вучеделце
Стрезимировце
Загужање
Алексинац
Секирица
Сурдулица
Клисура
Владичин Хан
Општина
Алексинац
Сурдулица
Алексинац
Алексинац
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Алексинац
Врање
Сурдулица
Клисура
Владичин Хан
Матуранти одељења IV3 школске 1969/1970. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Анђелковић Дикица
Величковић Драги
Ђикић Дикица
Ђорђевић Драгица
Илић Радивоје
Илић Драгољуб
Ивановић Чеда
Јовић Вера
Крстић Милош
Миленковић Мира
Милосављевић Вера
Младеновић Славица
Митић Анкица
Милић Дивна
Петковић Станко
Рангелов Милоје
Стошић Божидар
Стоиљковић Живко
Џонић Алтна
Место
Сурдулица
Јелашница
Сувојница
Репинце
Репиште
Прекодолце
Трговиште
Троскач
Масурица
Крива Феја
Житорађе
Владичин Хан
Биновце
Алакинце
Козница
Клисура
Ђакус
Сувојница
Ново Село
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Трговиште
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV4 школске 1969/1970. године
Одсек за дрвну индустрију – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Место
Општина
Беговић Синиша
Величковић Крста
Грујић Градимир
Димић Милорад
Ђорђевић Јелисавета
Ђорђевић Јелка
Ивановић Влада
Ивановић Стојанка
Јевтић Глигорије
Јовић Душан
Јарданов Јордан
Костић Мира
Миленковић Видосава
Милошевић Славко
Михајловић Радослав
Павловић Вида
Ранђеловић Зоран
Станковић Слободан
Стевановић Драгољуб
Станковић Зонка
Стојковић Милисав
Тасић Александар
Цветковић Миливоје
Алексинац
Прекодолце
Јелашница
Ново Село
Дугојница
Сувојница
Горње Романовце
Алакинце
Власина
Градња
Милевци
Сурдулица
Кремна
Крушева Глава
Белишево
Ћурковица
Летовиште
Ћурковица
Равна Река
Сурдулица
Пирот
Несврта
Голи Рид
Алексинац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Алексинац
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Пирот
Врање
Лебане
Матуранти одељења IV1 школске 1970/1971. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Име и презиме
Димитријевић Драган
Димић Радмила
Ђорић Радивоје
Ђорђевић Милостивна
Ивановић Зорица
Илић Станко
Лазаров Асенча
Милошевић Драгиша
Павловић Душан
Петровић Миодраг
Петковић Јелисавета
Спасић Војислав
Станисављевић Круница
Стефановић Драги
Стојановић Предраг
Стојилковић Миле
Трајковић Зоран
Миленковић Мирољуб
Место
Крива Феја
Прекодолце
Крива Феја
Стублине
Бело Поље
Крива Феја
Клисура
Горњи Дреновац
Крива Феја
Врањска Бања
Сурдулица
Вучеделце
Владичин Хан
Скопље
Декутинце
Градња
Буковац
Сурдулица
Општина
Врање
Владичин Хан
Врање
Врање
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Лесковац
Врање
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Скопље
Владичин Хан
Босилеград
Врање
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1970/1971. године
Сточарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Име и презиме
Величковић Славко
Величков Драган
Дојчиновић Славољуб
Ивановић Зоран
Ивановић Добривоје
Марковић Јагода
Стевановић Десанка
Ефтова Станика
Минић Ђорђе
Младеновић Милоје
Миленковић Станко
Николић Невена
Николић Слободан
Петровић Драган
Ранђелов Славча
Стевановић Љиљана
Тасић Миле
Место
Манојле
Клисура
Кијевац
Бело Поље
Битврђа
Бело Поље
Брестово
Клисура
Балта Ђериловац
Алакинце
Козница
Преслап
Дикава
Сувојница
Бресница
Коретин
Трговиште
Општина
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Књажевац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Гњилане
Врање
Матуранти одељења IV3 школске 1970/1971. године
Воћарски одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Име и презиме
Величковић Љубиша
Величковић Мирјана
Владимиров Милча
Ђорђевић Мирослав
Евтов Митко
Илић Боривоје
Илић Сретен
Илић Мира
Јовановић Драгана
Јовић Добрица
Манојловић Слободанка
Младеновић Стојадин
Николић Станоја
Светозаревић Момчило
Станојевић Мица
Стојановић Александар
Страхињић Драгица
Стојковић Дивна
Тасић Добри
Џонић Надица
Место
Масурица
Алакинце
Стрезимировце
Масурица
Стрезимировце
Крива Феја
Сувојница
Сурдулица
Бело Поље
Биновце
Мачкатица
Масурица
Млачиште
Сувојница
Дугојница
Прекодолце
Лескова Бара
Калабовце
Кржинце
Алакинце
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV4 школске 1970/1971. године
Одсек дрвопрерађивачки – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Вукомановић Видик
Ивановић Миле
Илић Станица
Јовановић Слободанка
Маринковић Надица
Марковић Бранимир
Милојковић Момчило
Милошевић Мирко
Митић Миливоје
Миљковић Дика
Младеновић Срета
Николић Драган
Павловић Станоје
Петровић Славица
Пешић Драгомир
Ранђеловић Мирко
Ристић Јелица
Симић Златица
Стаменковић Надица
Станковић Предраг
Станковић Верица
Стефанова Горица
Стојановић Влајко
Место
Гацко
Мачкатица
Сувојница
Калабовце
Градња
Ражањ
Сурдулица
Кијевац
Алакинце
Дупљане
Полом
Дикава
Сувојница
Грамађе
Сува Морава
Репинце
Мачкатица
Мачкатица
Ћурковица
Масурица
Житорађе
Коретин
Крива Феја
Општина
Гацко
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Ражањ
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
К. Каменица
Врање
Матуранти одељења IV1 школске 1971/1972. године
Одсек за ерозију и мелиорацију
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Ананијев Милко
Аначков Бојан
Анђелковић Часлав
Величковић Миливоје
Војиновић Анкица
Гелев Даница
Динић Станоје
Здравковић Миле
Ивановић Милкица
Илијев Георги
Јовановић Драгиша
Јорданов Кирил
Марковић Озренка
Митић Драгица
Митровић Перица
Младеновић Драги
Николић Љубинка
Николић Славица
Павловић Слободан
Паринов Станка
Петров Гордан
Спасов Манол
Стајић Стојан
Станковић Станко
Тодоровић Јовица
Филиповић Ленче
Место
Клисура
Горња Лисина
Горње Романовце
Јагњило
Алакинце
Димитровград
Крајић
Масурица
Бело Поље
Димитровград
Корбевац
Димитровград
Косанчићи
Сурдулица
Врањска Бања
Кацапун
Стублине
Сурдулица
Крива Феја
Димитровград
Борово
Топли Дол
Сувојница
Власина
Јелашница
Кијевац
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Димитровград
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Врање
Димитровград
Бојник
Сурдулица
Врање
Врање
Алексинац
Сурдулица
Врање
Димитровград
Димитровград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1971/1972. године
Општи одсек
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Име и презиме
Анђелковић Стојан
Анђелковић Перса
Александров Милча
Аргакијева Рајна
Василева Илинка
Вељковић Соња
Велиновић Војислав
Костић Јелица
Ђорђевић Момчило
Јовановић Велимир
Гагић Властимир
Лазаревић Радован
Миленковић Миријана
Миленковић Станиша
Младеновић Мирка
Младеновић Мирица
Милановић Стана
Насковић Благоје
Николић Дивна
Ранђеловић Роза
Ристић Драгица
Спасић Славица
Станојевић Божидар
Стевановић Славко
Стојковић Снежана
Стојковић Станиша
Стошић Снежана
Синдик Тива
Топалчић Томислав
Тодосијевић Љиљана
Томић Драги
Место
Јелашница
Јелашница
Горња Лисина
Клисура
Доња Ржана
Алакинце
Дуги Дел
Житорађе
Романовце
Соко Бања
Ражањ
Бело Поље
Врање
Козница
Алакинце
Алакинце
Кацапун
Трговиште
Алакинце
Модра Стена
Владичин Хан
Житорађе
Трговиште
Ружиће
Владичин Хан
Бело Поље
Дугојница
Тиват
Сурдулица
Јовац
Владичин Хан
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Алексинац
Ражањ
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Бабушница
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Тиват
Сурдулица
Ћуприја
Владичин Хан
Матуранти одељења IV3 школске 1971/1972. године
Одсек дрвопрерађивачки – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Име и презиме
Ајрединовић Јусуф
Антић Добривоје
Антић Слободан
Арсић Граде
Диманић Србијанка
Ђокић Мирославка
Ђорђевић Власта
Ђорђевић Срећко
Здравковић Гордана
Ивановић Воислав
Ивковић Драгољуб
Ивковић Драган
Илић Радован
Илић Сузана
Јовановић Олгица
Миловановић Миодраг
Михајловић Снежана
Михајловић Милена
Недељковић Бора
Несторовић Живко
Нешић Михајло
Николић Деса
Панчић Обрен
Тешић Милица
Поповић Душан
Ристић Анкица
Ристић Дафина
Стаменковић Арса
Станковић Драгица
Стошић Предраг
Стошић Душан
Тодоровић Гранислав
Крстић Мирјана
Филиповић Зоран
Филиповић Светомир
Место
Сурдулица
Сувојница
Декутинце
Јагњило
Власотинце
Топли Дол
Сурдулица
Сувојница
Јелашица
Г. Дреновац
Владичин Хан
Владичин Хан
Д. Дреновац
Сурдулица
Сурдулица
Моравци
Владичин Хан
Сурдулица
Трговиште
Кијевац
Сувојница
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Кијевац
Козница
Сувојница
Врање
Владичин Хан
Стубал
Преслап
Сурдулица
Сувојница
Дуги Дел
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Власотинце
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Житорађе
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1972/1973. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Богдановић Верица
Вадановић Раде
Гаврилов Милко
Ђорић Љубиша
Иванова Петрунка
Илић Слободан
Илић Срђан
Јовић Ружица
Јовановић Нада
Милосављевић Снежана
Милошевић Зоран
Младеновић Олгица
Момчиловић Слободан
Радојичић Милорад
Радуловић Павле
Соколов Јагода
Станковић Милић
Стојановић Србољуб
Стојановић Станијанка
Стојковић Нада
Стевановић Зоран
Стошић Милорад
Стошић Нада
Ташић Нинослав
Радић Славица
Место
Дуги Дел
Горње Бријање
Клисура
Јелашница
Босилеград
Ружић
С. Паланка
Срнећи Дол
Куново
Врћеновица
Сувојница
Равна Река
Сурдулица
Бацијевце
Топли Дол
Димитровград
Битврђа
Крушева Глава
Лебет
Мачкатица
Равна река
Стубал
Срнећи Дол
Прекодолце
Репиште
Општина
Сурдулица
Бојник
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
С. Паланка
Владичин Хан
Владичин Хан
Алексинац
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 1972/1973. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Име и презиме
Антић Бранислав
Антић Драган
Војиновић Дивна
Димитријевић Жикица
Димић Зорица
Ђорђевић Јелица
Ђорђевић Мира
Ивковић Радослав
Крстић Јелка
Милојевић Радиша
Милошевић Дивна
Николић Зоран
Павловић Десанка
Павловић Стеван
Раденковић Миле
Стаменковић Томислав
Станковић Новица
Станковић Олгица
Стевановић Драган
Танчић Дикица
Тасић Зоран
Место
Паневље
Сурдулица
Бело поље
Сушевље
Боване
Бацијевце
Бацијевце
Тешице
Масурица
Нозрина
Сувојница
Стублина
Сувојница
Бело Поље
Дарковци
Сливница
Репинце
Масурица
Прекодолце
Загужање
Врањска Бања
Општина
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Матуранти одељења IV3 школске 1972/1973. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Арсић Стојадин
Анђелковић Ружица
Богдановић Чедомир
Величковић Анђа
Димитрова Тројанка
Ђорђевић Драгица
Ђорђевић Драган
Ђорђевић Живко
Ђорђевић Влада
Ђокић Верица
Илић Славко
Јовановић Миле
Марковић Слободан
Миленковић Стојанча
Миланов Бора
Несторовић Велика
Николић Нада
Николић Деса
Петковић Стана
Пешић Ленка
Радуловић Јаворка
Ристић Славица
Спасић Власта
Место
Доње Стајевце
Масурица
Сурдулица
Алакинце
Димитровград
Белишево
Белишево
Белишево
Ново Село
Бело Поље
Кацапун
Трговиште
Скорица
Сурдулица
Клисура
Кијевац
Осечина
Осечина
Масурица
Алакинце
Топли Дол
Биновце
Ново Село
Општина
Трговиште
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Трговиште
Ражањ
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1973/1974. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Име и презиме
Aндрејевић Синиша
Вучков Мирјана
Ђорић Слободан
Јанковић Бранко
Јоветић Бранислав
Манасијевић Љиљана
Миленковић Зорица
Милосављевић Радица
Милијевић Драги
Радуловић Славица
Симоновић Петар
Стаменов Миле
Стојановић Бранкица
Стошић Предраг
Филиповић Добрила
Место
Вршац
Србобран
Крива Феја
Топли До
Владичин Хан
В. Трновце
Козница
Владичин Хан
Дуги Дел
Топли Дол
Темска
Поганово
Кацапун
Полом
Калабовце
Општина
Вршац
Србобран
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Бујановац
Сурдулица
Владицин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Димитровград
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1973/1974. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Богдановић Мирослав
Величковић Љубинка
Данић Миодраг
Живић Страхиња
Ивановић Драгољуб
Јанковић Снежана
Јовановић Перица
Крстић Небојша
Кучпарић Милош
Марковић Верислав
Миланов Драган
Михајловић Надица
Несић Мирослав
Николић Витка
Петров Љубица
Петровић Драган
Раденков Манолча
Станковић Србољуб
Станојевић Зоран
Стојанов Методи
Стоиљковић Милорад
Трајковић Божидар
Место
Короман
Прекодолце
Скорица
Сурдулица
Бело Поље
Копачница
Масурица
Врање
Сурдулица
Скорица
Димитровград
Горње Романовце
Корман
Бело Поље
Било
Сувојница
Горња Ржана
Сливница
Прекодолце
Клисура
Ораовица
Куново
Општина
Алексинац
Владичин Хан
Ражањ
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Ражањ
Димитровград
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Босилеград
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Матуранти одељења IV3 школске 1973/1974. године
Одсек за дрвну индустрију – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Најделковић Живојин
Величковић Јовица
Вељковић Босиљка
Вељковић Радмила
Вучковић Миодраг
Гаврилов Раде
Голубовић Славица
Дојчиновић Љиљана
Ђорђевић Милена
Евтов Миле
Јовановић Борка
Љубић Момчило
Крумова Нада
Маринковић Драгана
Милчић Александар
Милева Тонка
Манов Љубомир
Ненков Димитар
Николић Јанча
Радојичић Гордана
Ракић Љиља
Стојковић Нада
Станковић Милоратка
Стојановић Раде
Стефановић Зоран
Стојановић Предраг
Стојановић Славољуб
Стратијев Иван
Тасић Драган
Место
Кијевац
Прибој
Бело Поље
Прекодолце
Сурдулица
Клисура
Преслап
Масурица
Преслап
Стрезимировце
Алакинце
Сурдулица
Клисура
Бело Поље
Предејане
Божица
Димитровград
Божица
Равна Река
Алакинце
Млачиште
Џеп
Лескова Бара
Срнећи Дол
Шаиновац
Бело Поље
Млачиште
Димитровград
Алакинце
Општина
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Црна Трава
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Димитровград
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1974/1975. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Име и презиме
Анђелковић Љубиша
Богданова Љубинка
Владимирова Тона
Димитријевић Драган
Ђокић Златко
Здравковић Добривоје
Здравковић Слободан
Иванова Ценка
Илић Милорад
Јермић Мирјана
Јоветић Љиљана
Костић Златица
Костић Томислав
Крстић Небојша
Митић Драган
Младеновић Милоје
Нешић Славица
Пешић Жика
Ристић Новица
Ристић Стана
Радојичић Милка
Стаменковић Верица
Стојковић Часлав
Станојевић Славољуб
Станојевић Милослав
Станковић Виолета
Станковић Горица
Стевановић Ружица
Стевановић Миле
Стоиљковић Зоран
Стојановић Добрица
Ћираћ Драган
Цветковић Дивна
Место
Бујковац
Горња Лисина
Стрезимировце
Јовац
Јастребац
Крушева Глава
Сплит
Горња Лисина
Козлица
Алексинац
Владичин Хан
Лоћика
Ковачева Бара
Врање
Житорађе
Лесова Бара
Сувојница
Белановац
Владичин Хан
Прибој
Сурдулица
Книћани
Бело Поље
Бела Паланка
Сувојница
Масурица
Мачкатица
Бела Паланка
Белановац
Грдоње
Коретин
Бела Паланка
Јелашница
Општина
Врање
Босилеград
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Сплит
Босилеград
Сурдулица
Алексинац
Владичин Хан
Алексинац
Власотинце
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
К. Каменица
Бела Паланка
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1974/1975. године
Одсек за дрвну индустрију – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Банковић Марија
Божиловић Синиша
Велиновић Часлав
Велиновић Мирославка
Вучковић Мирјана
Глигоров Евлоги
Илић Иванка
Јаћимовић Драган
Јовић Светлана
Костић Драган
Јовановић Драгољуб
Љубић Новица
Марковић Биљана
Марковић Петар
Миловановић Слободан
Митић Драги
Петровић Стана
Пешић Власимир
Раденков Влада
Стојковић Ленка
Павловић Славиша
Станојковић Радован
Станковић Мирослав
Станковић Милан
Трајковић Мирослав
Тодорова Дафинка
Филиповић Драган
Цветановић Петар
Место
Лапово
Димитровград
Дуги Дел
Дуги Дел
Србиновце
Димитровград
Ново Село
Владичин Хан
Полом
Губеревац
Крагујевац
Белишево
Лесковац
Граово
Боћевица
Мирошевце
Полом
Лесковац
Топли Дол
Зебинце
Манајле
Дејановац
Пирот
Алакинце
Масурица
Горња Лисина
Влагичин Хан
Ораовица
Општина
Баточина
Димитровград
Сурдулица
Сурдулица
Зрењанин
Димитровград
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Лесковац
Крагујевац
Владичин Хан
Лесковац
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Грделица
Матуранти одељења III4 школске 1974/1975. године
Прва генерација матураната одељења за КВ раднике у трговини
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Име и презиме
Андрејевић Миланка
Величковић Вера
Величковић Славица
Вељковић Бранка
Веселиновић Љубинка
Гаврилов Марија
Грујић Бранислав
Димитрова Наталија
Ђорђевић Душанка
Илић Ружица
Јовић Славка
Јовановић Драгана
Костић Арсенка
Костадиновић Гоца
Крстић Радмила
Миливојевић Мирјана
Миленковић Мирослава
Митић Љиљана
Митић Цвета
Митић Жикица
Митровић Бранко
Мишић Ружица
Николић Слободанка
Николић Биљана
Нешић Ратко
Несторовић Косарка
Новковић Добрица
Петрова Дафинка
Радоњић Дивна
Радојичић Драгица
Расић Винка
Савов Милорча
Стоименовић Олгица
Стојковић Мира
Спасова Станојка
Стојковић Милкица
Стајковић Слађана
Стаменковић Аница
Стошић Дивна
Станојевић Радојка
Тодоровић Добрила
Филиповић Зорица
Цветковић Славољуб
Место
Кострошевце
Бело Поље
Биновце
Битврђа
Кијевац
Клисура
Клисурица
Стрезимировце
Масурица
Ћурковица
Стајковце
Дугојница
Кијевац
Божица
Врбовна
Соко Бања
Јастребац
Биновце
Дупљане
Крушевац
Држановац
Масурица
Кијевац
Власина Рид
Бело Поље
Кијевац
Вучаделце
Топли Дол
Градско
Битврђа
Власина Рид
Кострешевац
Сурдулица
Остра
Божица
Сувојница
Ружић
Загужање
Брестовац
Владичин Хан
Бацијевце
Власина Рид
Влас. Округлица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лазаревац
Соко Бања
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Житорађе
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Мрчајевци
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1975/1976. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Име и презиме
Анчевић Слободан
Величковић Гордана
Ђорђевић Драган
Ђорђевић Милутин
Игњатовић Слађана
Јанковић Властимир
Јотов Лозан
Марковић Славољуб
Миленковић Гојко
Миладиновић Љубисав
Милићевић Јован
Милошевић Мирослав
Митић Света
Митровић Стојан
Настић Драган
Рангелов Асен
Савић Мирославка
Стевановић Стана
Стефанов Зоран
Стефановић Славица
Стојановић Мирољуб
Место
Суботинац
Црвени Брег
Куново
Музаћ
Бело Поље
Пуковац
Димитровград
Алексинац
Козница
Топушница
Доње Романовце
Куса Врана
Беланоце
Пуковац
Куново
Власје
Куново
Крушева Глава
Димитровград
Калабовце
Прокупље
Општина
Алексинац
Лесковац
Владичин Хан
Блаце
Сурдулица
Дољевац
Димитровград
Алексинац
Сурдулица
Житорађе
Сурдулица
Димитровград
Владичин Хан
Дољевац
Владичин Хан
Пирот
Владичин Хан
Власе
Димитровград
Сурдулица
Прокупље
Матуранти одељења IV2 школске 1975/1976. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Антић Зоран
Аризановић Милена
Богдановић Стана
Бранковић Чедомир
Видојковић Драган
Динић Гордана
Ђорђевић Божика
Исакова Вита
Костић Звонимир
Милошевић Благоје
Новковић Добри
Радуловић Љубиша
Ристић Борко
Ристић Весна
Ристић Небојша
Станковић Гордана
Стојановић Никодије
Стојановић Владислав
Стевановић Душко
Стојковић Слободан
Ташић Драган
Цветковић Даган
Ценић Миодраг
Место
Бела Паланка
Масурица
Сурдулица
Преслап
Ниш
Троскач
Ново Село
Клисура
Владичин Хан
Партеш
Горње Јабуково
Топоница
Преслап
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Прекодолце
Лоћика
Прекодолце
Зебинце
Прекодолце
Владичин Хан
Дољевац
Општина
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Гњилане
Владичин Хан
Житорађе
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Дољевац
Матуранти одељења IV3 школске 1975/1976. године
Одсек дрвне индустрије – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Име и презиме
Анђелковић Лена
Вељковић Љиљана
Ђикић Перса
Ђорђевић Новак
Ђорђевић Соња
Илић Слободан
Илић Станиша
Илић Љубиша
Илијевић Милутин
Јовић Слободан
Љубић Анђа
Маријановић Јован
Миљковић Драги
Милосављевић Бранислав
Младеновић Зоран
Николић Миодрага
Николић Зорица
Павловић Милисав
Петровић Станојка
Петровић Десимир
Петровић Светлана
Рангеловић Јовица
Славковић Часлав
Славковић Љубиша
Соколов Радослав
Стоицева Милена
Стојковић Славица
Станојевић Воја
Стевановић Ленка
Тасић Томислав
Трајковић Драги
Тошић Славољуб
Шкиљевић Зоран
Петровић Драги
Место
Кијевац
Бучић
Преслап
Крупац
Бело Поље
Доњи Дреновац
Прибој Врањски
Градска
Пирот
Равна Река
Дугојница
Студенац
Дуги Дел
Суботинац
Прокупље
Лесковац
Стублина
Гајтан
Полом
Калабовце
Троскач
Житорађе
Полом
Пејковац
Скрвеница
Трнски Одоровци
Преслап
Ђерековац
Владичин Хан
Полом
Декутинце
Извор
Ракита
Јелашница
Општина
Сурдулица
Ниш
Црна Трава
Пирот
Сурдулица
Ниш
Владичин Хан
Црна Трава
Пирот
Владичин Хан
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Алексинац
Прокупље
Лесковац
Алексинац
Медвеђа
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Владичин Хан
Житорађе
Димитровград
Пирот
Црна Трава
Трговиште
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Пирот
Бабушница
Владичин Хан
Матуранти одељења III4 школске 1975/1976. године
Одсек за КВ раднике у трговини
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Име и презиме
Атанасијевић Дрина
Аризановић Зоран
Арсић Горица
Владимирова Снежана
Деспотовић Чедомир
Димитријевић Светлана
Димитров Стојанча
Ђорић Олгица
Ђорић Славка
Ђорђевић Јасмина
Здравковић Нада
Златановић Драган
Ивановић Сунчица
Јевремовић Пловдица
Костадиновић Станка
Љубисављевић Новица
Марковић Славица
Милошевић Јелка
Миленковић Зорица
Милосављевић Гордана
Миленковић Дивна
Михајловић Миливоје
Михајловић Марија
Миленова Милка
Младеновић Радица
Младеновић Зоран
Младеновић Славица
Момчиловић Снежана
Николић Јелица
Раденковић Станиша
Петровић Мила
Савић Зоран
Синадинова Марика
Николић Душка
Станковић Раде
Станковић Слађана
Станковић Јовица
Стаменковић Новица
Тасић Смиља
Тасић Србољуб
Трајковић Љубица
Место
Власина Рид
Битврђа
Трговиште
Горња Лисина
Трговиште
Полом
Стрезимировце
Масурица
Влас. Округлица
Масурица
Белишево
Полом
Алексинце
Бела Паланка
Сувојница
Владичин Хан
Мањак
Троскач
Сурдулица
Врање
Полом
Јасен
Сурдулица
Топли Дол
Стајковце
Репинце
Кржинце
Сурдулица
Преслап
Битврђа
Црна Трава
Битврђа
Клисура
Гњилане
Космотица
Битврђа
Дањино Село
Лесковац
Јелашница
Сувојница
Доње Романовце
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Трговиште
Босилеград
Трговиште
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Гљилане
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1976/1977. године
Одсек за планинско газдовање
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Најдановић Снежана
Најдановић Гордана
Цветковић Борка
Станисављевић Бранкица
Ивановић Љиљана
Новковић Драган
Николић Дивна
Станојевић Милосав
Аризановић Слађана
Живков Драга
Аризановић Верица
Јорданов Власта
Величковић Бранка
Анчевић Слободан
Радивојевић Слађана
Станковић Милијана
Јанковић Верица
Новковић Јаника
Тасић Драгица
Ракић Снежана
Ракић Светомир
Митић Горица
Место
Сурдулица
Сурдулица
Јелашница
Сувојница
Кијевац
Врање
Рђавица
Сувојница
Бело Поље
Куса Врана
Битврђа
Стајковце
Белишево
Суботинац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бацијевце
Владичин Хан
Ниш
Влас. Округлица
Коретин
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Ниш
Сурдулица
К. Каменица
Матуранти одељења IV2 школске 1976/1977. године
Одсек за планинско газдовање
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Сретеновић Невенка
Илић Светлана
Стојковић Миле
Ранђеловић Новица
Ристић Драган
Игић Љубиша
Павловић Гордана
Николић Мира
Радисављевић Стана
Ћирић Тиослав
Поповић Чеда
Тричковић Небојша
Станковић Зорица
Крстић Србијанка
Ристић Борко
Исакова Вита
Арсов Вене
Бранковић Чедомир
Величковић Перица
Симоновић Славица
Ташковић Бранислав
Вукашиновић Верица
Марковић Гордана
Јовановић Зоран
Милић Миланка
Вукић Драган
Место
Чачак
Богошево
Црна Река
Дугојница
Сомбор
Бела Паланка
Владичин Хан
Вучеделце
Црна Трава
Дивљана
Доњи Козји Дол
Бела Паланка
Гњилане
Влас. Округлица
Општина
Чачак
Владичин Хан
Трговиште
Сурдулица
Сомбор
Бела Паланка
Владичин Хан
Сурдулица
Црна Трава
Бела Паланка
Трговиште
Бела Паланка
Гњилане
Сурдулица
Клисура
Горња Ржана
Преслап
Врање
Житорађе
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Слатина
Сурдулица
Васочка
Сурдулица
Босилеград
Црна Трава
Врање
Владичин Хан
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Пирот
Матуранти одељења IV3 школске 1976/1977. године
Одсек за дрвну индустрију – финални смер
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Име и презиме
Миленковић Нада
Ивковић Миодраг
Китановић Иван
Ђорђевић Снежана
Митић Славиша
Стојковић Дикица
Момчиловић Д. Драган
Момчиловић С. Драган
Ћирић Срђан
Михајловић Ружица
Стевановић Милица
Цветковић Добрица
Стојковић Нада
Стојановић Властимир
Станојевић Зорица
Радоичић Станиша
Васиљковић Радиша
Велиновић Радован
Стаменковић Зоран
Петровић Зоран
Величковић Верица
Поповић Весна
Марковаћ Раде
Дојчиновић Властимир
Лазаревић Мирјана
Ђорић Живко
Велиновић Зоран
Јанев Ненад
Цветковић Анка
Јовић Душанка
Тасић Славољуб
Ђорђевић Биљана
Стојановић Љиљана
Стевановић Милка
Петровић Јаворка
Младеновић Стојанка
Стојковић Слађана
Митровић Томислав
Ђокић Перса
Милановић Јоца
Место
Димитровград
Бојишина
Масурица
Бор
Житорађе
Кијевац
Влахово
Сомбор
Бела Паланка
Горње Романовце
Врање
Стајковце
Доња Трница
Прцоводица
Урвич
Лесковац
Ниш
Бело поље
Калиманце
Брза
Бело поље
Сурдулица
Дугошњица
Сурдулица
сурдулица
Студенац
Дуги дел
Горња Љубата
Несврта
Грделица
Ђерекарце
Мазараћ
Власина Рид
Врање
Полом
Преслап
Лесковац
Шарлинац
Преслап
Преслап
Општина
Димитровград
Лесковац
Сурдулица
Бор
Владичин Хан
Сурдулица
Житорађе
Сомбор
Бела Паланка
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Трговиште
Бојник
Вадичин Хан
Лесковац
Ниш
Сурделица
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Житорађе
Дуги дел
Горња Љубата
Врање
Лесковац
Трговиште
Врање
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Црна Трава
Лесковац
Житорађе
Црна Трава
Црна Трава
Матуранти одељења III4 школске 1976/1977. године
Одељење за КВ раднике у трговини
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Име и презиме
Миленковић Анчица
Мицић Дивна
Барјамовић Драгана
Богдановић Зорица
Крстић Злата
Миљковић Миле
Милошевић Љиљана
Младеновић Влада
Момчиловић Ратка
Стаменковић Сунчица
Стаменковић Планка
Савић Ружица
Џипковић Стојадин
Тасић Зорица
Петковић Лела
Антић Радмила
Јанковић Мира
Маркова Виолетка
Тасић Драган
Тасић Зорица
Трајковић Рада
Радоичић Сунчица
Станисављевић Миле
Станчева Станка
Здравковић Нада
Савић Зоран
Станојковић Весна
Тончева Илинка
Јањић Милена
Костова Стојанка
Борисова Слободанка
Динић Драгица
Владимирова Јевга
Љубисављевић Стана
Крстић Драган
Савић Станиша
Михајловић Миливоје
Манчић Радослав
Место
Сурдулица
Мрковица
Бојна Чука
Сурдулица
Врбово
Сурдулица
Кијевац
Горње Романовце
Сурдулица
Дикава
Димитровград
Сувојница
Гостивар
Сувојница
Власина Рид
Сурдулица
Врање
Клисура
Владичин Хан
Биновце
Стајковце
Ћурковица
Сурдулица
Клисура
Белишево
Битврђа
Сурдулица
Доња Ржана
Сурдулица
Сурдулица
Горња Ржана
Бајинце
Клисура
Власина Рид
Власина Рид
Сурдулица
Ћурковица
Битврђа
Општина
Сурдулица
Грделица
Сурдулица
Сурдулица
Лазаревац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Гостивар
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1977/1978. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Николић Добривоје
Петровић Миодраг
Утковић Јасмина
Јорданов Радислав
Нушић Дикица
Стефановић Љиљана
Велиновић Спаса
Ристић Јелица
Видосављевић Мирослав
Поповић Нада
Стојковић Славе
Димитријевић Зоран
Стојановић Мирољуб
Младеновић Ненад
Нушић Верица
Ђошић Вера
Манасијевић Стојан
Станковић Весна
Николић Благица
Максимовић Радомир
Младенова Виолета
Ујсеновић Раим
Филиповић Снежана
Ташић Миодраг
Место
Г. Јабуково
Владичин Хан
Соко Бања
Доња Њива
Кржинце
Лесковац
Радовница
Сурдулица
Параћин
Сурдулица
Дејанце
Топли Дол
Прокупље
Троскач
Кржинце
Лескова Бара
Владичин Хан
Сурдулица
Полом
Преслап
Г. Ржана
Јелашница
Врање
Преслап
Општина
Владичин Хан
Владичин Хан
Соко Бања
Димитровград
Владичин Хан
Лесковац
Трговиште
Сурдулица
Параћин
Сурдулица
Трговиште
Сурдулица
Прокупље
Троскач
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Црна Трава
Босилеград
Сурдулица
Врање
Црна Трава
Матуранти одељења IV2 школске 1977/1978. године
Одсек за планинско газдовање
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Стоиљковић Радица
Владимирова Љиљана
Станковић Мира
Јовановић Весна
Николов Огњан
Станојев Петар
Тасић Славица
Стратијев Драган
Пејев Драган
Ђорђевић Зоран
Николић Милена
Ђокић Стојан
Милошевић Миланка
Анђелковић Зоран
Тасковић Мирољуб
Ристић Зоран
Станисављевић Драган
Ранђеловић Миријана
Антић Бора
Стојановић Звонимир
Станковић Чедомир
Стојиловић Душан
Илић Милева
Стоиљковић Милорад
Место
Ниш
Плоча
Сурдулица
Малишево
Поганово
Поганово
Г. Јабуково
Димитровград
Димитровград
Сурдулица
Алакинце
Топли Дол
Сурдулица
Жбевац
Пирот
Жбевац
Сурдулица
Сурдулица
Слатина
Прокупље
Врање
Ђерекарце
Крива Феја
Ораовица
Општина
Ниш
Босилеград
Сурдулица
Гњилане
Димитровград
Димитровград
Владичин Хан
Димитровград
Димитровград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бојановац
Пирот
Бујановац
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Прокупље
Врање
Трговиште
Врање
Лесковац
Матуранти одељења IV3 школске 1977/1978. године
Одсек за дрвну индустрију – финални смер
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Име и презиме
Миладиновић Иван
Стојковић Срђан
Николић Предраг
Николић Љиљана
Ђорђевић Љубомир
Стојановић Драгиша
Јанковић Драган
Дојчиновић Андреја
Ранђеловић Јовица
Илић Љубиша
Ђокић Милош
Станисављевић Добривоје
Мицић Славиша
Цојић Живојин
Младеновић Анка
Илић Иван
Ристић Предраг
Јанковић Миле
Спасић Слађана
Велиновић Станчица
Младеновић Милорад
Николова Славица
Цветановић Милан
Тасић Круна
Илић Братислав
Томић Сунчица
Крстић Мирољуб
Илић Слађана
Стоиљковић Зоран
Јовановић Мирослав
Ђорђевић Горан
Младеновић Ивица
Ивковић Зоран
Ивановић Иконија
Костић Звонимир
Стојановић Драган
Младеновић Зоран
Место
Владичин Хан
Лесковац
Дикава
Власина Рид
Слатина
Грделица
Вел. Грабовница
Кијевац
Житорађе
Градско
Сурдулица
Врање
В. лСејаница
Лесковац
Мањак
Богошево
Д. Јабуково
Топли Дол
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Врање
Трговиште
Богошево
Стајковце
Владичин Хан
Сурдулица
Лебет
Земун
Дикава
Сурдулица
Себеврање
Сурдулица
Грделица
Владичин Хан
Пасјача
Општина
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Житорађе
Црна Трава
Сурдулица
Врање
Грделица
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Врање
Трговиште
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Земун
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Прокупље
Матуранти одељења III4 школске 1977/1978. године
Одељење за КВ раднике у трговини
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Име и презиме
Момчиловић Круница
Станковић Негосава
Милијић Љиљана
Стојковић Павле
Китановић Божа
Михајловић Маја
Митова Севлија
Ђелић Радица
Апостоловић Радоје
Игњатовић Слађана
Величковић Зорица
Тасић Верица
Радојичић Мирољуб
Миленковић Мирјана
Петковић Љиљана
Димитријевић Младен
Иванчева Вера
Ђорђевић Павлинка
Павлов Митко
Ђокић Јорданка
Ђокић Снежана
Станковић Драгана
Стојковић Снежана
Несторовић Зорица
Стајић Славица
Милошевић Снежана
Цветковић Сунчица
Божиловић Драгица
Николић Смиља
Ђорић Небојиша
Златановић Светлана
Јорданов Ратко
Трајковић Драгица
Стратијева Весна
Здравковић Станика
Савић Снежана
Маркова Стаменка
Станојева Крстанка
Ђорић Борка
Николић Марина
Место
Мачкатица
Рђавица
Дуги Дел
Битврђа
Сурдулица
Ћурковица
Клисура
Белишево
Преслап
Влас. Округлица
Сурдулица
Сурдулица
Битврђа
Ћурковица
Биновце
Јовац
Паља
Вл. Стојковићева
Суви Дол
Топли Дол
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Придворица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Власина Рид
Стајковце
Сурдулица
Владичин Хан
Топли Дол
Кијевац
Клисура
Ново Село
Влас. Округлица
Клисура
Клисура
Преслап
Преслап
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лепосавић
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Црна Трава
Матуранти одељења IV1 школске 1978/1979. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Манов Димитар
Видановић Раде
Јовановић Станиша
Богдановић Драган
Митровић Светлана
Јовановић Душанка
Поповић Мира
Иванов Стефча
Стојановић Срба
Славковић Павле
Барјамовић Часлав
Рајковић Драгослав
Станчев Цветанка
Тодоров Драган
Стевановић Бора
Савић Стојан
Митов Драган
Петковић Светлана
Антанасијевић Драган
Костова Горица
Стаменковић Јован
Стојковић Чеда
Петровић Драган
Ђорђевић Раде
Димитријевић Душанка
Место
Димитровград
Власово
Љутеж
Црни Врх
Репиште
Трговиште
Балиновце
Димитровград
Ћуковац
Рђавица
Јелашница
Сушевље
Сурдулица
Клисура
Граово
Лескова Бара
Димитровград
Влас. Округлица
Лесковац
Босилеград
Рђавица
Црна Река
Алексинац
Ново Село
Сурдулица
Општина
Димитровград
Прокупље
Владичин Хан
Врање
Владичин Хан
Трговиште
Владичин Хан
Димитровград
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Лесковац
Босилеград
Сурдулица
Трговиште
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1978/1979. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Дојчиновић Јелка
Дејановић Стојанка
Митић Сунчица
Тодоровић Небојша
Рамчић Дане
Стојановић Јаворка
Младеновић Гордана
Стоичкова Стоименка
Стоичкова Елеонорка
Маринковић Миодраг
Рангелова Зорица
Ристић Момчило
Савић Милена
Антић Слађана
Спасић Олгица
Јованчић Љубиша
Османовић Стојан
Милошевић Душан
Усеиновић Драган
Стевановић Сунчица
Ћамо Златко
Кајтази Насер
Стаменковић Славица
Видановић Јован
Николић Милован
Аризановић Зоран
Аризанивић Славко
Станковић Радосав
Место
Кијевац
Кијевац
Сувојница
Ниш
Житорађе
Сурдулица
Сурдулица
Проча
Проча
Прокупље
Стрезимировци
Горњо Купњаре
Сурдулица
Манајле
Репиште
Ниш
Пејковац
Кијевац
Шарманце
Прекодолце
Бреза
Владичин Хан
Јастребац
Качарево
Шарлинац
Топли Дол
Битврђа
Житорађе
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Босилеград
Прокупље
Стрезимировци
Куманово
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Ниш
Владичин Хан
Сурдулица
Дољевац
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Владичин Хан
Панчево
Дољевац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1978/1979. године
Одсек за дрвну индустрију – финални смер
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Име и презиме
Радуловић Снежана
Ђокић Зорана
Тасић Станче
Петковић Смиља
Миланов Стефанка
Петровић Славољуб
Радојичић Миле
Младеновић Љубиша
Миљевић Мирјана
Стојановић Нада
Петровић Зоран
Петровић Љубиша
Потић Мирјана
Китановић Љубиша
Вучковић Јовица
Петровић Петар
Вељковић Сретко
Соколов Радослав
Ивановић Оливера
Димитријевић Лепша
Милошевић Стојан
Маринковић Славица
Здравковић Јовица
Стојковић Зорица
Ивковић Сунчица
Новковић Љубиша
Тодорова Крстанка
Митровић Бранко
Миљковић Слађана
Николић Зоран
Станисављевић Драган
Станковић Гордана
Тошић Снежана
Николић Добрица
Младенова Лоза
Стошић Радица
Ковачевић Јовица
Место
Сувојница
Грделица
Лакинце
Себе Врање
Сурдулица
Лесковац
Загужање
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Рђавица
Сувојница
Бабушница
Сурдулица
Сурдулица
Грделица
Гушица
Сикрвеница
Загужање
Пећ
Сурдулица
Ново Село
Кочане
Бацијевце
Себеврање
Бујановац
Клисура
Пирот
Биновце
Врање
Владичин Хан
Загужање
Приштина
Ново Село
Г. Лисина
Дробеж
Рђавица
Општина
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Бабушница
Сурдулица
Сурдулица
Лековац
Витина
Димитровград
Сурдулица
Пећ
Сурдулица
Сурдулица
Дољевац
Сурдулица
Врање
Бујановац
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Приштина
Сурдулица
Босилеград
Витина
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1978/1979. године
Одељење за КВ раднике у трговини
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Име и презиме
Стоименова Љиљана
Стојковић Слађана
Стојанова Мирјана
Радоичић Анкица
Ристић Снежана
Стојанова Светлана
Пешчова Нада
Сотирова Павлина
Митровић Јовица
Микић Вукица
Вељковић Јасмина
Христов Слађана
Миленковић Јасмина
Новковић Гордана
Цветковић Светлана
Петковић Зоран
Димитријевић Слађана
Богдановић Весна
Стојановић Гордана
Мићановић Јаворка
Китановић Љиљана
Ђорђевић Гордана
Јованчева Ленка
Митић Светлана
Микић Горица
Христова Вера
Антић Јадранка
Ђорђевић Станица
Станчева Виолета
Јефтова Гордана
Стевановић Новица
Трајковић Слађана
Петровић Новица
Радуловић Снежана
Савић Светлана
Место
Горња Ржана
Мачкатица
Горња Ржана
Битврђа
Сурдулица
Горња Лисина
Босилеград
Божица
Сувојница
Стајковце
Трговиште
Врање
Вл. Стојковићева
Сурдулица
Штип
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Житорађе
Владичин Хан
Клисура
Владичин Хан
Стајковце
Костршевци
Владичин Хан
Бацијевце
Сурдулица
Суви Дол
Сувојница
Владичин Хан
Солачка Сена
Топли Дол
Власина Рид
Општина
Босилеград
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Штип
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1979/1980. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Јовановић Боривоје
Стоилковић Станиша
Стоилковић Јовица
Цветковић Александар
Младеновић Милорад
Ивановић Радица
Радосављевић Јовица
Стошић Снежана
Јовић Мирослав
Божиловић Радица
Трајковић Даринка
Аризановић Миланка
Станковић Снежана
Крстић Славица
Дојчинова Зорица
Милић Милица
Цветковић Милица
Илић Љиљана
Митић Драган
Каримановић Негован
Цветковић Славица
Стојановић Зоран
Илијева Миланка
Место
Ђерекарце
Мртвица
Мртвица
Соко Бања
Ново Село
Куново
Репиште
Кржинце
Сурдулица
Сурдулица
Кијевац
Битврђа
Кијевац
Владичин Хан
Горња Лисина
Топли Дол
Мршајевци
Владичин Хан
Бела Паланка
Јелашница
Срнећи Дол
Алексинац
Општина
Трговиште
Владичин Хан
Владичин Хан
Соко Бања
Ново Село
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Скопље
Владичин Хан
Бела Паланка
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Матуранти одељења IV2 школске 1979/1980. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Ђорђеска Јелица
Стевановић Павлинка
Господиновић Мира
Стојановић Славиша
Лакић Јадранка
Ђелић Мира
Величковић Весна
Миљковић Драган
Петков Зоран
Стевановић Дивна
Спасов Драгољуб
Станковић Радица
Динић Драгана
Милошевић Душанка
Миленковић Зоран
Станисављевић Славица
Рангелова Лила
Стефанов Мила
Петровић Мића
Костадиновић Драги
Рангелова Анка
Марјанова Крстанка
Ранђеловић Зоран
Христова Снежана
Станковић Снежана
Голубовић Слађана
Недељковић Љубиша
Омеровић Радомир
Трајковић Слађана
Станисављевић Драгица
Место
Тетово
Ново Село
Ново Село
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Владичин Хан
Козница
Плоча
Крушева Глава
Клисура
Горње Јабуково
Репинце
Сурдулица
Белановце
Куново
Босилеград
Врање
Суботинац
Ново Село
Горња Лисина
Суви Дол
Владичин Хан
Горња Лисина
Малешево
Преслап
Владичин Хан
Мирошевце
Владичин Хан
Куново
Општина
Тетово
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Босилеград
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Босилеград
Врање
Лесковац
Ново Село
Босилеград
Сурдулица
Владичин Хан
Босилеград
Гњилане
Црна Трава
Владичин Хан
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Матуранти одељења IV3 школске 1979/1980. године
Дрвна индустрија
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Име и презиме
Спасић Драган
Ђорђевић Градимир
Петровић Сунчица
Јовић Србијанка
Лазаревић Јелена
Стошић Добрила
Стојановић Јованка
Спасић Сузана
Стојановић Мирослав
Ранђеловић Светислав
Ђорђевић Јасмина
Петров Драган
Дојчиновић Величко
Марковић Слађан
Поповић Јасмина
Савић Стојана
Ђорђевић Слађана
Савић Славица
Трајковић Драган
Вељковић Љиљана
Игњатовић Часлав
Станимировић Слободанка
Стаменковић Братислав
Тасић Богољуб
Здравковић Милија
Велинова Снежана
Димитров Љубомир
Димитријевић Вида
Костадиновић Светлана
Маринковић Драган
Спасић Драгица
Тодоровић Часлав
Стоичков Стојан
Место
Летовиште
Ново Село
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Ново Село
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Ћурковица
Врање
Битврђа
Рдово
Темска
Власина Рид
Доње Јабуково
Кацапун
Биновце
Јелашница
Сурдулица
Бања Лука
Лесковац
Себеврање
Владичин Хан
Сурдулица
Стрезимировци
Масурица
Власина Рид
Топли Дол
Репиште
Власотинце
Стајковце
Општина
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Пирот
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бања Лука
Лесковац
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Власотинце
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1979/1980. године
Одељење за КВ раднике у дрвној индустрији
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Аризановић Владан
Богдановић Драгољуб
Ђокић Јадранка
Ђорђевић Зоран
Евтова Маринка
Здравковић Нада
Ивановић Момчило
Игњатовић Станко
Илић Слободан
Костадиновић Живана
Милошевић Бранко
Милић Јордан
Митровић Дивна
Нешић Зоран
Николић Љубиша
Османовић Зоран
Петровић Срђан
Петровић Ненад
Пешић Верка
Ристић Ненад
Стевановић Радмила
Стојановић Јасмина
Стошић Бранкица
Место
Рђавица
Сурдулица
Сурдулица
Дикава
Суви Дол
Ново Село
Сурдулица
Јабукових
Владичин Хан
Ново Село
Власина Стојковић
Топли Дол
Ново Село
Ружић
Ниш
Владичин Хан
Владичин Хан
Дуги Дел
Ново Село
Кијевац
Ново Село
Сурдулица
Косовка Витина
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Ниш
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
К. Витина
Матуранти одељења IV1 школске 1980/1981. године
Одсек за планинско газдовање
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Антић Ивица
Божиловић Слободанка
Вучков Марија
Динишиђ Светлана
Јелић Часлав
Ђорђевић Ђорђе
Ђошић Виолета
Зарев Срба
Здравковић Гордана
Илић Предраг
Миладиновић Драгиша
Миладиновић Јовица
Миленковић Момчило
Милић Предраг
Милосављевић Небојша
Миљевић Небојша
Миљковић Зоран
Младеновић Томислав
Николић Љубиша
Николова Милка
Павловић Славољуб
Пешић Славица
Поповић Славица
Радоичић Драган
Стојановић Славица
Стојановић Слађана
Стојковић Ана
Стошић Небојша
Тасић Гордана
Тасић Слађана
Место
Сурдулица
Власина
Србобран
Лескова Бара
Владичин Хан
Белишево
Сурдулица
Клисура
Топли Дол
Крагујевац
Млађинце
Млађинце
Сурдулица
Житорађа
Равна Река
Сурдулица
Дуги Дел
Мањак
Владичин Хан
Клисура
Владичин Хан
Жбевци
Власина Рид
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Сувојница
Општина
Сурдулица
Власина
Србобран
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Крагујевац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Житорађа
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Бујановац
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1980/1981. године
Економска струка – рачуноводствени техничар
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Име и презиме
Аврамова Виолета
Анђелковић Славко
Вукашиновић Горан
Величковић Дивна
Вељковић Душица
Дојчиновић Љиљана
Ђикић Драгослав
Зарев Љупча
Ивановић Драган
Ивановић Стојан
Јаниев Зоран
Китановић Драгана
Милев Влада
Миленковић Братислав
Младеновић Горан
Младеновић Станојко
Николић Предраг
Ратковић Светлана
Рангелов Гордана
Стојановић Слађан
Стојановић Славица
Стојановић Љиљана
Стаменковић Милкица
Стојнева Невенка
Станковић Зорица
Станковић Надица
Савић Зоран
Станковић Иван
Тасић Снежана
Цветковић Ружица
Тасић Добрица
Цветковић Љиљана
Место
Сурдулица
Доњино Село
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Преслап
Преслап
Сурулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Дуги Дел
Сурдулица
Сурдулица
Плима
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Јелашница
Сурдулица
Ново Село
Ђевђелија
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ђевђелија
Матуранти одељења IV3 школске 1980/1981. године
Техничар за водопривреду ерозионих подручја
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Велиновић Дивна
Величковић Зоран
Димитријевић Милош
Димитријевић Мирјана
Ђорђевић Олгица
Ђурић Славољуб
Златановић Дивна
Иванов Давид
Ивановић Зоран
Јовић Михајло
Костадиновић Слађан
Крстић Јелица
Миладиновић Миле
Милојевић Јовица
Митић Зоран
Михајлов Борис
Нешић Слађан
Нешковић Зоран
Николић Ленче
Петровић Верица
Раденковић Биљана
Радоичић Љубинка
Станисављевић Гордана
Станковић Зоран
Станковић Часлав
Станојева Ратка
Тодорова Ката
Христов Аница
Станисављевић Гордана
Место
Дуги Дел
Лескова Бара
Лескова Бара
Алакинце
Масурица
Преслап
Полом
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Дуги Дел
Јелашница
Сурдулица
Кијевац
Биновце
Стрезимировце
Владичин Хан
Зајечар
Стајковце
Топли До
Власина
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Јабуково
Клисура
Клисура
Клисура
Дикава
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Зајечар
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења III4 школске 1980/1981. године
Смер КВ столар
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Алишановић Алија
Андонов Бранко
Борчић Драган
Величковић Славица
Дојчинова Душанка
Ђорђевић Славица
Ђорђевић Драган
Крстић Владица
Митић Жикица
Ивановић Миодраг
Златановић Божа
Крстић Стојан
Митић Мирослав
Миленковић Слободанка
Мемишевић Милан
Михајловић Драган
Миленковић Миладин
Миленов Мирча
Османовић Чамил
Петровић Ивица
Радуловић Љубиша
Станисављевић Љубиша
Стаменковић Слађана
Савић Душко
Стаменковић Миле
Станојевић Момчило
Стојковић Мирјана
Станковић Зоран
Џаферовић Часлав
Место
Јелашница
Клисура
Јелашница
Стојковце
Горња Лисина
Сувојница
Ново Село
Сурдулица
Биновце
Црна Трава
Сурдулица
Ново Село
Сурдулица
Сурдулица
Јелашница
Сурдулица
Јелашница
Клисура
Јелашница
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Загужање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Јелашница
Сувојница
Житорађе
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Матуранти одељења IV1 школске 1981/1982. године
Одсек за планинско газдовање
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Аризановић Станиша
Аризановић Миливоје
Богдановић Горан
Величковић Радица
Војиновић Новица
Евтова Марика
Гигова Јулијана
Ђокић Горан
Кнезић Драган
Кнежевић Братислав
Крстић Небојша
Микић Бранко
Милосављевић Часлав
Момчиловић Гордана
Митић Небојша
Михајлова Радица
Пешић Зоран
Поповић Славица
Симеонов Зоран
Станисављевић Слађана
Станковић Драгана
Стевановић Марина
Стојковић Горан
Милосављевић Воислав
Место
Топли Дол
Битврђа
Сурдулица
Сурдулица
Власина Рид
Суви Дол
Врање
Владичин Хан
Косјерић
Крушевац
Бела Паланка
Сурдулица
Барбаца
Власина Рид
Бела Паланка
Стрезимировце
Големо Село
Јелашница
Врање
Сурдулица
Кијевац
Ниш
Зладовац
Барбаца
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Титово Ужице
Крушевац
Бела Паланка
Сурдулица
Трговиште
Сурдулица
Бела Паланка
Стрезимировце
Врање
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Трговиште
Трговиште
Матуранти одељења IV2 школске 1981/1982. године
Одсек економско - комерцијални
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Име и презиме
Анђелковић Дикица
Анђелковић Драгиша
Величковић Смиља
Грујић Слађана
Димитријевић Евица
Ђокић Зоран
Ђорђевић Марина
Ђорђевић Сузана
Златковић Зорица
Ивановић Д. Драгана
Ивановић З. Драгана
Јовановић Марина
Јорданова Сузана
Јоцић Снежана
Марковић Миомир
Миланов Срђан
Милошевић Милан
Митић Гордана
Митровић Славица
Младеновић Гордана
Младеновић Радица
Николов Драган
Петковић Зорица
Пешић Слађана
Радоичић Синиша
Рангелова Лидија
Ранђеловић Весна
Ранђеловић Соња
Сотирова Татјана
Спасић Дана
Стаменковић Слободан
Станковић Будимир
Станковић Марина
Стојановић Јелена
Филиповић Светлана
Цветановић Јовица
Цветановић Небојша
Место
Врање
Дањино Село
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Београд
Сувојница
Сурдулица
Јелашница
Сурдулица
Бело Поље
Врање
Босилеград
Бело Поље
Бело Поље
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сувојница
Дупљане
Кијевац
Сурдулица
Биновце
Алакинце
Алакинце
Врање
Дугојница
Сурдулица
Босилеград
Бело Поље
Бацијевце
Бело Поље
Вл. Стојковићева
Сурдулица
Сурдулица
Бело Поље
Бело Поље
Општина
Врање
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Београд
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења VI3 школске 1981/1982. године
Одсек техничар за водопривреду ерозивних подручја
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Име и презиме
Анђелковић Ненад
Антић Станка
Банковић Драган
Богдановић Сузана
Георгијева Снежана
Димитријевић Предраг
Јовић Горан
Јовановић Снежана
Костадиновић Миливоје
Крстић Анђа
Милтенова Марика
Павловић Слађана
Петровић Весна
Радоичић Сузана
Радивојевић Драган
Ристић Гордана
Ристић Љиљана
Савић Слободан
Спасић Владимир
Стаменковић Драган
Стошић Дикица
Тасић Небојша
Филиповић Љиљана
Јанковић Драган
Игњатовић Миле
Обрадовић Горан
Стаменковић Маријан
Станковић Ива
Стојановић Драган
Томић Љубисав
Филиповић Милка
Место
Сурдулица
Јелашница
Сурдулица
Врање
Куманово
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Дуги Дел
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Земун
Загужање
Госпић
Власина Рид
Сурдулица
Загужање
Сурдулица
Сувојница
Сувојница
Сурдулица
Власина Рид
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Јелашница
Масурица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Куманово
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Дуги Дел
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Земун
Сурдулица
Госпић
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1981/1982. године
КВ Столари
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Име и презиме
Ђокић Слађана
Здравковић Драган
Илић Нинослав
Јовановић Добривоје
Јовановић Саша
Јорданов Драган
Кнезић Данче
Станковић Зоран
Тасић Зоран
Трашковић Слободан
Христов Заре
Митровић Зоран
Место
Сурдулица
Јелашница
Ћукановац
Ново Село
Масурица
Топли Дол
Репинце
Киевац
Ново Село
Ђуковац
Топли Дол
Александовац
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Врање
Матуранти одељења IV1 школске 1982/1983. године
Техничар за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Име и презиме
Анђелковић Синиша
Васеба Станка
Димитријевић Сибин
Динчић Светлана
Величковић Снежана
Ђорђевић Славица
Илић Слађан
Иванов Слађан
Игњатова Рајна
Илић Нинослав
Јанковић Милица
Јовић Зоран
Канатаревић Зоран
Костић Драган
Миловановић Весна
Митић Благица
Милановић Слађана
Мишић Мирослав
Митровић Зоран
Недељковић Драган
Николић Винка
Николић Небојша
Новковић Горан
Радисављевић Светлана
Радоичић Жика
Ристић Вукица
Станковић Павлина
Станковић Нада
Станков Бојан
Стевановић Добрица
Стефановић Драган
Стојановић Слађан
Стојковић Сребра
Трајковић Слободан
Место
Сурдулица
Плоча
Лескова Бара
Вл. Стојковићева
Стајковце
Ново Село
Лесковац
Загужање
Клисура
Врање
Топли Дол
Ниш
Бујановац
Чокотин
Врање
С.Биновце
Јелашница
Сурдулица
Врање
Содерце
Кијевац
Бела Паланка
Врање
Црна Трава
Сурдулица
Алакинце
Загужање
Сурдулица
Врање
Јелашница
Ћуковац
Врање
Врање
Врање
Општина
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Ниш
Бујановац
Медвеђа
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Сурдулица
Бела Паланка
Врање
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Врање
Врање
Врање
Врање
Матуранти одељења IV2 школске 1982/1983. године
Смер економско комерцијални
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Име и презиме
Арсић Драган
Димитријевић Горан
Ђурић Слободанка
Златановић Надица
Ђорђевић Снежана
Ивановић Јадранка
Илић Весна
Илић Горан
Јанковић Весна
Јорданова Мара
Микић Гордана
Милосављевић Јулијана
Миленковић Милета
Милошевић Сузана
Митов Аца
Митић Весна
Момчиловић Сузана
Михајловић Радица
Михајловић Славољуб
Младенов Драган
Петрова Даца
Петковић Горица
Петровић Снежана
Радоичић Слађана
Станисављевић Гордана
Станковић Јагода
Стаменковић Славица
Стевановић Мирјана
Савић Миомир
Стојановић Оливера
Стојановић Томица
Стојковић Небојша
Стајковић Славољуб
Стојковић Томислав
Тодоровић Жаклина
Фабри Вера
Цветковић Тања
Место
Дугојница
Сурдулица
Преслап
Прекодолце
Сурдулица
Јелашница
Владичин Хан
Сурдулица
Дугојница
Босилеград
Деспотовац
Сурдулица
Т. Ужице
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Горње Романовце
Врање
Скопље
Клисура
Ново Село
Сувојница
Бело Поље
Сурдулица
Бело Поље
Загужање
Лепеница
Сурдулица
Бело Поље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Битврђа
Сурдулица
Сурдулица
Масурица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Деспотовац
Сурдулица
Т. Ужице
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Скопље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Загужање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1982/1983. године
Техничар за водопривреду ерозионих подручја
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Име и презиме
Анђелковић Славица
Аризановић Младенка
Аризановић Најдан
Банковић Драгиша
Вељковић Иван
Господиновић Новица
Ивановић Горан
Ђорђевић Лидија
Ђорђевић Никола
Јовановић Горан
Јовић Стојан
Крстић Саша
Костић Снежана
Миловановић Стана
Милојковић Градимир
Миленковић Драган
Миленковић Станиша
Милошевић Дафинка
Ничић Предраг
Пешић Драган
Станисављевић Љиљана
Станковић Миле
Стојковић Смиља
Стошић Срба
Трајковић Љиља
Велинов Станиши
Вељковић Славица
Јокић Драгислав
Костић Слађан
Новковић Станко
Радић Љиљана
Место
Сувојница
Ново Село
Топли Дол
Доње Романовце
Алакинце
Ново Село
Загужање
Масурица
Лесковац
Сувојница
Тулово
Сурдулица
Владичин Хан
Власина Рид
Топли Дол
Ћурковица
Топли Дол
Кијевац
Житорађе
Ново Село
Владичин Хан
Вл. Стојковићева
Козница
Биновце
Клисура
Сурдулица
Масурица
Сурдулица
Житорађе
Сурдулица
Грамађе
Општина
Сурдулица
Сурдулуца
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења III4 школске 1982/1983. године
КВ столари
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Име и презиме
Аврамовић Слађана
Антић Милка
Атанасковић Снежана
Ђошић Загорка
Ивановић Нада
Ивковић Стојана
Маринковић Јагода
Милосављевић Дивна
Митровић Зорица
Николић Зоран
Павловић Мирољуб
Симоновић Горан
Стаменковић Виолета
Станковић Ленка
Стојановић Станиша
Цветановић Србољуб
Место
Сурдулица
Владичин Хан
Лепеница
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сушевље
Дупљане
Белишево
Сурдулица
Слатина
Владичин Хан
Доње Јабуково
Сурдулица
Декутинце
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Грделица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV1 школске 1983/1984. године
Техничар за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Веселиновић Слађан
Деспотов Зонко
Димић Снежана
Ђорђевић Анкица
Ђорђевић Слађана
Евтимова Татјана
Живић Горан
Зарев Веско
Ивановић Драган
Јончева Дивна
Јовановић Славољуб
Марковић Зоран
Момчиловић Горан
Момчиловић Небојша
Нокић Горан
Николић Жаклина
Пешић Јовица
Поповић Војкан
Ранђеловић Благица
Савић Оливера
Станојковић Горан
Стојановић Слађана
Стојковић Љиљана
Стојковић Слађана
Стојичић Зоран
Тасић Драгана
Христов Стефан
Цветковић Марина
Цветковић Слађана
Михајловић Славко
Место
Кијевац
Босилеград
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Ниш
Стрезимировце
Битврђа
Горња Лисина
Ниш
Бела Паланка
Кијевац
Врање
Врање
Бујановац
Корбевац
Бела Паланка
Тулово
Сурдулица
Сурдулица
Студена
Владичин Хан
Горње Јабуково
Сурдулица
Сурдулица
Горња Лисина
Алексинац
Врање
Крушева Глава
Општина
Сурдулица
Босилеград
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Ниш
Бела Паланка
Сурдулица
Врање
Врање
Бујановац
Врање
Бела Паланка
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Алексинац
Врање
Врање
Матуранти одељења IV2 школске 1983/1984. године
Финансијски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Име и презиме
Андоновић Кристина
Аризановић Драган
Богданова Верица
Божилова Јованка
Дамњановић Небојша
Димитријевић Весна
Динчић Раде
Дојчиновић Ненад
Ивановић Жаклина
Илић Славица
Илић Слађан
Јанчић Сузана
Јовић Весна
Јовић Живота
Јовић Марина
Јовић Снежана
Маринковић Зорица
Маринковић Светлана
Михајловић Слађана
Николић Сузана
Петровић Слађана
Петковић Миланка
Петровић Виолета
Петровић Надица
Пешић Синиша
Радуловић Оливера
Рангелов Синиша
Ристић Гордана
Станковић Ружа
Станковић Слађана
Стојковић Сунчица
Стојкова Ратка
Стевановић Верица
Тасић Мирјана
Цветковић Весна
Цветков Ненад
Цветковић Весна
Цветковић Горан
Цветковић Саша
Цветковић Слободан
Цветковић Стана
Џонић Јовица
Место
Власина Рид
Сурдулица
Доња Ржана
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Вл. Стојковићева
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Ново Село
Ниш
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Битврђа
Сурдулица
Плоча
Доње Јабуково
Врање
Вл. Стојковићева
Владичин Хан
Сурдулица
Влас. Округлица
Сурдулица
Сурдулица
Мачкатица
Горње Романовце
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1983/1984. године
Техничар за водопривреду
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Богдановић Слађана
Величковић Топлица
Владушић Никола
Ђикић Станица
Ђорђевић Горан
Ђорђевић Јадранка
Златковић Бојана
Златановић Весна
Илић Слађана
Јанковић Радован
Јанковић Снежана
Јањић Слађана
Јовић Гордана
Милосављевић Гордана
Митић Весна
Момчиловић Станојка
Николић Снежана
Павловић Мирољуб
Светозаревић Миша
Станковић Светлана
Симоновић Горан
Стаменковић Срба
Стојановић Слађана
Цветановић Србољуб
Тасић Олгица
Цветковић Новица
Цветковић Драгана
Станковић Славица
Место
Слатина
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Дикава
Стајковце
Стајковце
Сурдулица
Врање
Кијевац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Врање
Кржинце
Сурдулица
Стајковце
Слатина
Сурдулица
Босилеград
Врање
Владичин Хан
Слатина
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Лесковац
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Босилеград
Врање
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1983/1984. године
КВ столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Име и презиме
Анђелковић Радица
Аризановић Драгана
Аризановић Драгица
Велиновић Зоран
Величковић Бојана
Вељковић Данка
Ивановић Горан
Јанковић Светлана
Јовановић Биљана
Јовановић Слађана
Костић Смиља
Крстић Слађан
Марковић Слађана
Миланова Гордана
Милановић Боривоје
Миленковић Снежана
Михајловић Светлана
Миловановић Србољуб
Младеновић Радица
Николић Стојанка
Павловић Весна
Петровић Милена
Петровић Ленка
Радомиловић Миле
Радуловић Љубиша
Романовић Зоран
Ристић Бранко
Станковић Станиша
Станковић Мира
Станковић Златко
Станојевић Даница
Филиповић Љиљана
Цветковић Јовица
Место
Горње Романовце
Сурдулица
Н. Село
Дуги Дел
Суботинац
Сурдулица
Декутинце
Себеврање
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Дањино Село
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Ново Село
Јасен
Кијевац
Н. Село
Кијевац
Сурдулица
Доње Романовце
Сурдулица
Сурдулица
Битврђа
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Декутинце
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Топли Дол
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1984/1985. године
Техничар за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Име и презиме
Аризановић Лидија
Богословов Винко
Васев Драган
Димитрова Миланка
Ђикић Вукица
Ђошић Весна
Живић Биљана
Иванова Снежана
Јовановић Новица
Јовановић Слађана
Јорданова Слађана
Јосифов Никола
Крстић Небојша
Крстић Бранкица
Марковић Слађана
Милановић Данијела
Милошевић Данијела
Митова Виолка
Митова Нада
Младенова Валентина
Николић Круница
Пешић Милан
Поповић Снежана
Родновић Милица
Радишић Сунчица
Спасова Дивна
Станковић Слађана
Станковић Срђан
Стаменковић Сања
Стојанов Маријан
Стојановић Радица
Стојковић Гордана
Стојковић Љубиша
Тодорова Гинка
Трајковић Слађана
Христова Нада
Место
Алакинце
Горње Тламино
Босилеград
Мусуљ
Црна Трава
Ново Село
Бела Паланка
Доња Ржана
Врање
Грделица
Босилеград
Босилеград
Јовац
Алексинац
Прибој
Алексинац
Дањино Село
Зли Дол
Сурдулица
Босилеград
Масурица
Бела Паланка
Дугојница
Кикинда
Бацијевце
Босилеград
Стубал
Мозгово
Жбевац
Горње Тламино
Ново Село
Босилеград
Власина
Босилеград
Врање
Бисилиград
Општина
Сурдулица
Босилеград
Босилеград
Босилеград
Црна Трава
Сурдулица
Бела Паланка
Босилеград
Врање
Грделица
Босилеград
Босилеград
Владичин Хан
Алексинац
Врање
Алексинац
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Кикинда
Боцијевце
Босилеград
Владичин Хан
Алексинац
Бујановац
Босилеград
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Босилеград
Врање
Босилеград
Матуранти одељења IV2 школске 1984/1985. године
Техничар за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Име и презиме
Анђелковић Јадранка
Анђелковић Светлана
Аризановић Зоран
Ђорђевић Сјајна
Ивановић Драгољуб
Ивановић Срђан
Илић Зорица
Јовановић Живота
Јајић Марина
Костић Слађана
Крстић Валентина
Караџова Елица
Љубић Горан
Миљковић Дивна
Митић Слободан
Митровић Нела
Младеновић Радица
Младеновић Слађан
Милкова Јагода
Нешић Небојша
Петровић Благоје
Пешић Војкан
Ранђеловић Данијела
Ранђеловић Славица
Спасић Драгослав
Станковић Марина
Станковић Ненад
Станковић Снежана
Станојевић Слађана
Стевановић Слађана
Стојковић Слађан
Трајковић Милкица
Трајковић Снежана
Цветковић Евица
Џонић Зорица
Место
Масурица
Масурица
Дубница
Масурица
Промеје
Загужање
Биновце
Солачка Сена
Ниш
Лева Река
Сурдулица
Јарешник
Врање
Ружић
Сурдулица
Репинце
Алексинац
Калабовце
Назарица
Житорађе
Сурдулица
Соко Бања
Бела Паланка
Доња Козница
Куново
Бело Поље
Загужање
Сувојница
Сува Морава
Горње Јабуково
Јелашница
Сурдулица
Врање
Житорађе
Ново Село
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Трговиште
Загужање
Биновце
Владичин Хан
Ниш
Врање
Сурдулица
Босилеград
Врање
Козница
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Соко Бања
Бела Паланка
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1984/1985. године
Економски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Име и презиме
Анђелковић Дафина
Анђелковић Марина
Анђелковић Слађана
Арсић Гордана
Богдановић Бранко
Божилова Светлана
Величковић Јаворка
Димитријевић Милорад
Ђорђевић Часлав
Ђорђиоска Лидија
Јурић Слађана
Илић Сунчица
Јанчић Гордана
Јовановић Марина
Јовановић Новица
Христова Светлана
Китановић Душанка
Костић Данијела
Милосављевић Светлана
Михајловић Јасмина
Петковић Сузана
Рангелов Бранко
Савић Лепосава
Савић Маријана
Симоновић Драган
Стаменковић Дикица
Станојковић Бобан
Стоиљковић Светлана
Стоиљковић Миријана
Стојанова Јасмина
Стојковић Весна
Стојкова Дивна
Стратијев Смиља
Ташић Жаклина
Место
Влас. Окрглица
Сувојница
Горње Романовце
Сурдулица
Сурдулица
Доња Лисина
Сурдулица
Сурдулица
Доње Романовце
Алакинце
Вучаделце
Сурдулица
Загужање
Лесковац
Сувојница
Доња Љубата
Црна Трава
Сурдулица
Полом
Лепеница
Доње Романовце
Сурдулица
Сурдулица
Власина Рид
Сурдулица
Дикава
Сурдулица
Београд
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Клисура
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Босилеград
Црна Трава
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Београд
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1984/1985. године
KВ столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Аврамовић Светлана
Вујиновић Милена
Васева Анка
Грујева Нена
Георгијева Станика
Димитријевић Лела
Ђорђевић Саша
Ђорђевић Весна
Ивановић Станко
Ибрахимовић Станко
Јорданова Мира
Крстић Слађана
Митић Ратко
Митић Саша
Михајловић Лидија
Младеновић Слађана
Миленов Јелица
Николић Слађана
Петковић Верица
Станковић Марина
Станисављевић Витомир
Стаменковић Зорица
Стаменковић Мирјана
Станковић Марина
Трајков Слађан
Филиповић Станиша
Христов Зоран
Место
Бело Поље
Власина Рид
Босилеград
Божица
Босилеград
Сурдулица
Врање
Сува Морава
Ћурковица
Биновце
Алакинце
Јелашница
Биновце
Биновце
Сурдулица
Рђавица
Рајчиловци
Битврђа
Доње Романовце
Дугојница
Владичин Хан
Јелашница
Куново
Репиште
Сурдулица
Полом
Клисура
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Биновце
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1985/1986. године
Техничар за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Име и презиме
Антанасијевић Милка
Андрејева Милица
Василев Сашо
Димић Весна
Ђокић Гордана
Златковић Емилија
Јанков Слободан
Костић Данка
Крстић Горан
Лазаревић Љубодраг
Љубић Драган
Миленковић Дикица
Младеновић Горица
Младеновић Мирославка
Николов Мирољуб
Петковић Милица
Петровић Перица
Ранђеловић Драгиша
Ранђеловић Љубиша
Станојев Стојан
Симијановић Срба
Сотиров Тимча
Стаменковић Весна
Станковић Миодраг
Станкова Радица
Стефанов Станоја
Стојановић Слађена
Стајковић Весна
Стошић Љубиша
Тасев Винко
Цветковић Зоран
Ускова Данијела
Генова Јулка
Место
Вучеделце
Сурдулица
Дуге Њиве
Кормиљане
Рђавица
Врање
Г. Љубата
Козница
Бела Паланка
Сурдулица
Дубица
Масурица
Преслап
Стајковце
Клисура
Масурица
Кржинце
Ниш
Дугојница
Босилеград
Стајевац
Суви Дол
Врање
Љутеж
Клисура
Сурдулица
Содерце
Сурдулица
Врање
Босилеград
Павловац
Босилеград
Босилеград
Општина
Сурдулица
Сурдулицa
Босилеград
К. Каменица
Сурдулица
Врање
Босилеград
Владичин Хан
Бела Паланка
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Клисура
Сурдулица
Владичин Хан
Ниш
Сурдулица
Босилеград
Врање
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Врање
Босилеград
Врање
Босилеград
Босилеград
Матуранти одељења IV2 школске 1985/1986. године
Техничар за газдовање шумама
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Име и презиме
Аризановић Саша
Богдановић Небојша
Божиловић Вукица
Димитријевић Жаклина
Ђорђевић Станиша
Ђошић Горан
Ивановић Владимир
Јовић Горан
Кирилов Драган
Канатаревић Вукота
Миринковић Горан
Милошевић Горан
Милошевић Саша
Михајловић Гордана
Михајловић Сузана
Младеновић Драгана
Младеновић Биљана
Момчиловић Горан
Николић Зоран
Павловић Лидија
Павловић Ненад
Павловић Снежана
Петровић Слађан
Петровић Србољуб
Пешић Светлана
Станковић Горан
Станковић Драгана
Станојевић Александар
Стојановић Сунчица
Стојановић Чедомир
Стошић Срђан
Тодоров Слободан
Тренчић Слободан
Место
Загужање
Врање
Масурица
Сурдулица
Бујановац
Бујановац
Загужање
Алакинце
Сурдулица
Бујановац
Владичин Хан
Сувојница
Кијевац
Ћурковица
Сурдулица
Владичин Хан
Масурица
Бујановац
Бацијевце
Доње Романовце
Доње Романовце
Бело Поље
Куманово
Сурдулица
Сурдулица
Кијевац
Сувојница
Сурдулица
Дугојница
Власотинце
Куманово
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Бујановац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бујановац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Бујановац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Куманово
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Власотинце
Куманово
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1985/1986. године
Техничар за водопривреду ерозионих подручја
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Име и презиме
Аризановић Зоран
Величковић Драган
Вукашиновић Марјан
Ђорђевић Сузана
Илић Слађана
Митић Златија
Михајловић Љиљана
Младеновић Драгиша
Николић Невена
Петровић Гордана
Поповић Бобан
Ранђеловић Љиљана
Радуловић Саша
Станковић Зоран
Стојановић Бора
Стојанова Гордана
Стојиљковић Ненад
Николић Слађана
Место
Рјавица
Сурдулица
Сурдулица
Бајаревце
Грделица
Врање
Бобиште
Ново Село
Грделица
Лебет
Балиневце
Летовиште
Алакинце
Балиневце
Корман
Доња Гржина
Врање
Битврђа
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Грделица
Врање
Лесковац
Сурдулица
Грделица
Владичин Хан
Владицин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин хан
Алексинац
Босилеград
Врање
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1985/1986. године
КВ столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Име и презиме
Аврамовић Срђан
Анђелковић Ивана
Василева Оливера
Величковић Славица
Величковић Негослава
Димитријевић Горан
Ђелић Славица
Ђорђевић Добрица
Евтова Добрица
Златановић Сузана
Јанковић Горан
Јанковић Снежана
Јанковић Дивна
Китановић Горан
Крстић Перица
Микић Биљана
Митић Снежана
Михајлова Горица
Михајловић Снежана
Михајловић Ненад
Михајловић Петар
Михајловић Слободан
Петровић Слађана
Петровић Весна
Ранђеловић Драган
Станковић Горан
Станимировић Драгана
Стојковић Лидија
Трајковић Слађана
Тошев Зоран
Младеновић Наташа
Савић Младен
Место
Бело Поље
Дањино Село
Прекодолце
Сувојница
Алакинце
Козница
Врање
Кржинце
Сурдулица
Стајковце
Кијевац
Сурдулица
Ново Село
Топли дол
Алакинце
Стајковце
Кржинце
Клисура
Загужење
Алакинце
Алакинце
Бело Поље
Алакинце
Јелашница
Дугојница
Лескова Бара
Алакинце
Сувојница
Битврђа
Сурдулица
Кржинце
Власина Рид
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1986/1987. године
Одсек за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Андрејевић Вишеслав
Антић Перица
Аризановић Зоран
Аризановић Софија
Арсић Горан
Василов Срђан
Голубовић Бобан
Ђорђевић Дејан
Живковић Бобан
Ивковић Весна
Јанковић Виолета
Јовановић Ненад
Лазаров Винко
Миленковић Станче
Милојевић Слађана
Петровић Биљана
Пешић Славољуб
Пешић Срђан
Сатирова Дивна
Станковић Маријан
Станишев Драган
Тошић Драган
Цекић Снежана
Коцић Миле
Место
Књажевац
Манојле
Горње Романовце
Горње Романовце
Д. Јабуково
Сурдулица
Бела Паланка
Орља
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Бујановац
Босилеград
Кацапун
Владичин Хан
Г. Јабуково
Кумарево
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Божица
Доњи Стајевац
В. Сејаница
Кијевац
Општина
Књажевац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Бела Паланка
Пирот
Бела Планка
Сурдулица
Сурдулица
Бујановац
Босилеград
Кацаптун
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Трговиште
Лесковац
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1986/1987. године
Шумарски техничар за газдовање шумама
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Име и презиме
Арсић Ивица
Величковић Горан
Величковић Слађан
Димитријевић Војкан
Димитријевић Драган
Димитријевић Слађана
Ђорђев Дејан
Ђорђевић Бобица
Ђорђевић Дејан
Ђокић Часлав
Иванов Синиша
Ивановић Бобан
Ивановић Дикица
Игњитовић Драгана
Илић Горан
Илић Станоје
Јанковић Гордана
Јанковић Данијела
Маринковић Небојша
Павловић Весна
Петковић Горан
Петковић Горан
Радосављевић Саша
Ристић Радмила
Спасић Сунчица
Станковић Виолета
Стаменковић Срђан
Станковић Драган
Станић Радица
Стоиљков Пера
Тасић Томислав
Трандафиловић Ивица
Тошић Горан
Цветковић Дафина
Место
Д. Јабуково
Бело Поље
Прекодолце
Алексинац
Врање
Алакинце
Пирот
Мачкатица
Сурдулица
Рдово
Сенокос
Зајечар
Сурдулица
Сурдулица
Бело Поље
Чукљеник
Кијевац
Владичин Хан
Врање
Алакинце
Мањак
Сува Морава
Бело Поље
Сурдулица
Сурдулица
Загужање
Кијевац
Владичин Хан
Сурдулица
Бабушница
Прекодолце
Зајечар
Лесковац
Лебет
Општина
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Врање
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Димитровград
Зајечар
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Бабушница
Владичин Хан
Зајечар
Лесковац
Владичин Хан
Матуранти одељења III4 школске 1986/1987. године
КВ столари
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Аризановић Надица
Богојеваћ Жаклина
Васиљковић Милица
Вукашиновић Снежана
Ђорђевић Зоран
Ђошић Зоран
Ђурић Весна
Јанковић Јасмина
Манић Ружица
Миленковић Валентина
Миленковић Снежана
Миленковић Слађа
Митић Славица
Михајловић Лидија
Наумова Зорица
Павловић Милика
Петровић Јасмина
Радомировић Славица
Станојковић Снежана
Стоиљковић Снежана
Стојановић Радица
Стојковић Александар
Стојић Жаклина
Тасев Илија
Филиповић Душица
Место
Сурдулица
Клисура
Сурдулица
Сурдулица
Козница
Декутинце
Преслап
Топли Дол
Рђавица
Сурдулица
Јелашница
Калабовце
Житорађе
Доње Романовце
Костршевци
Житорађе
Алакинце
Дугојница
Ћурковица
Сува Морава
Доње Романовце
Полом
Сурдулица
Сурдулица
Репинце
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV1 школске 1987/1988. године
Техничар за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Благојевић Владица
Богдановић Станимирка
Величкова Мица
Димитријевић Зоран
Димитрова Силвана
Ђорђевић Оливера
Ђорђевић Срђан
Илић Небојша
Крстић Гордана
Манчић Ивица
Митић Драган
Миладиновић Лела
Митов Зоран
Младеновић Предраг
Момчиловић Зоран
Николић Срђан
Станковић Татјана
Стојанова Лида
Стојановић Бора
Стојановић Светлана
Савић Љиљана
Филиповић Перица
Момчиловић Сунчица
Место
Требиње
Сурдулица
Клисура
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бујковац
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Доња Ржана
Солачка Сена
Сурдулица
Сурдулица
Сувојница
Житорађе
Општина
Требиње
Сурдулица
Клисура
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 1987/1988. одине
Техничар за планинско газдовање
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Величковић Ненад
Ђорђевић Драгослав
Зупанчић Небојша
Костова Слађана
Костић Сузана
Манић Бобан
Марковић Славољуб
Маринковић Сузана
Миленковић Горан
Мишић Гордана
Митровић Славиша
Најдановић Данијела
Новковић Милуна
Пенић Војкан
Радоичић Саша
Савић Станислава
Соколовић Надица
Сотиров Владимир
Станковић Ненад
Стојилковић Бранислав
Трајковић Данијела
Трајковић Лепша
Трајковић Светлана
Цветковић Зорица
Место
Врање
Козница
Врање
Сурдулица
Бела Паланка
Бела паланка
Ниш
Врање
Врање
Бела Паланка
Алакинце
Сурдулица
Сурдулица
Бела паланка
Сурдулица
Сурдулица
Ћуприја
Алакинце
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Ниш
Општина
Врање
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Бела Паланка
Бела паланка
Ниш
Врање
Врање
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бела паланка
Сурдулица
Сурдулица
Ћуприја
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Ниш
Матуранти одељења IV3 школске 1987/1988. године
Техничар за газдовање шумама
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Анђелковић Горан
Димић Дејан
Ђорђевић Гордан
Ђорђевић Дана
Јовић Микица
Јовић Саша
Миленковић Горан
Миловановић Гордана
Миљевић Слађан
Милић Слађан
Михајловић Бранимир
Пешић Мирољуб
Поповић Славиша
Ристић Слађан
Савић Жарко
Савић Негован
Спасић Радица
Стојановић Бобан
Стојановић Бранка
Стојановић Новића
Стаменковић Братислав
Стаменковић Горица
Стаменковић Драган
Станисављевић Братислав
Станковић Данијела
Стошић Драган
Тасић Новица
Тонев Зоран
Место
Сувојница
Сурдулица
Предејане
Алакинце
Сувојница
Бело Поље
Бело Поље
Житорађе
Сурдулица
Разањ
Крушевац
Бела Баланка
Белиновце
Дикава
Загужање
Власина Рид
Рдово
Репинце
Владичин Хан
Лебане
Тулово
Сувојница
Кијевац
Каламце
Кијевац
Житорађе
Летовиште
Босилеград
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулуца
Сурдулуца
Владичин Хан
Сурдулица
Крушевац
Крушевац
Бела Паланка
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Босилеград
Матуранти одељења III4 школске 1987/1988. године
КВ столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Име и презиме
Анђелковић Дара
Божилов Стојанча
Величковић Биљана
Демић Наташа
Дестановић Жаклина
Дојчинов Горан
Ђорђевић Бобан
Јованчић Љубиша
Марковић Марина
Миленова Лида
Милошевић Данијела
Петровић Лидија
Поповић Данијела
Станковић Весна
Стоименова Горица
Стојковић Лидија
Тасић Соња
Томић Милена
Христов Дамњан
Христова Силвана
Димитријевић Предраг
Крстић Јовица
Милосављевић Жаклина
Место
Доње Романовце
Босилеград
Прекодолце
Сурдулица
Сурдулица
Д.Лисина
Ружић
Лескова Бара
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Стајковце
Дугојница
Ружић
Сурдулица
Врање
Биновце
Житорађе
Врање
Босилеград
Ружић
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилегарад
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1988/1989. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Велинова Јелена
Ђорђевић Ружица
Ђурић Горан
Ђорић Валентина
Златковић Бобан
Ивановић Саша
Јанковић Драгиша
Милошевић Виолета
Михајловић Виолета
Михајлов Горица
Младеновић Викторија
Новковић Саша
Пејчић Ненад
Радојичић Саша
Ристић Небојша
Стаменковић Јадранка
Стаменковић Слађана
Стефановић Јасмина
Стојановић Ненад
Томић Зоран
Томић Слађана
Ђурић Љубиша
Цветковић Саша
Цекић Весна
Место
Сурдулица
Љутеж
Бела Паланка
Сурдулица
Алексинац
Бело Поље
Ћурковица
Бело Поље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Бела Паланка
Сувојница
Бело Поље
Сурдулица
Сурдулица
Дубница
Врање
Бела Паланка
Бела Паланка
Врањска Бања
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Бела Паланка
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Бела Паланка
Бела Паланка
Врањска Бања
Матуранти одељења IV2 школске 1988/1989. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Алексић Саша
Антанасијевић Сузана
Величковић Оливер
Ђорђевић Дејан
Давитковић Стојан
Илијева Марина
Јовић Срђан
Јовановић Латинка
Кесар Игор
Китановић Ивица
Костић Срђан
Манчић Зоран
Маринковић Данијела
Маринковић Сузана
Марковић Синиша
Митић Горан
Михајловић Миле
Перић Драган
Петровић Бобан
Поповић Саша
Поповић Љиљана
Станковић Слађан
Станојевић Бранислав
Стојановић Снежана
Стојадиновић Горан
Трајковић Драган
Место
Врањска Бања
Доње Жапско
Бело Поље
Полом
Љутеж
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Бујковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Дубница
Ћуприја
Гњилане
Бресница
Врање
Сурдулица
Врањска Бања
Тамњаница
Владичин Хан
Врањска Бања
Врање
Општина
Врањска Бања
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Ћуприја
Гњилане
Врање
Врање
Сурдулица
Врањска Бања
Бела Паланка
Владичин Хан
Врањска Бања
Врање
Матуранти одељења IV3 школске 1988/1989. године
Шумарски техничар за газдовање шумама
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Име и презиме
Анђелковић Миладин
Антић Слађан
Антић Златко
Арсић Миливоје
Видаковић Дејан
Димитријевић Слађан
Динов Милча
Здравковић Мимица
Илић Љубомир
Илић Марина
Јовановић Драган
Јованчић Љубиша
Костић Срђан
Митровић Раде
Момчиловић Лела
Обрадовић Бобан
Новаковић Златоје
Павловић Оливер
Радивојевић Томица
Савић Драган
Станисављевић Зоран
Стаменковић Бобан
Стаменковић Даница
Стајић Братислав
Стошић Небојша
Стошић Хранислав
Тодоровић Предраг
Трајковић Јелена
Трајковић Србољуб
Флорановић Бранислав
Џонић Јовица
Место
Сувојница
Прекодолце
Гњилане
Доње Јабуково
Грамађе
Бујановац
Босилеград
Јелашница
Грделица
Сурдулица
Ниш
Лескова Бара
Кржинце
Житорађе
Сурдулица
Урвич
Доњи Милановац
Ниш
Сурдулица
Загужање
Куново
Калиманце
Скопље
Бело Поље
Пољана
Владичин Хан
Ружић
Глина
Владичин Хан
Кучево
Горње Романовце
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Гњилане
Владичин Хан
Владичин Хан
Бујановац
Босилеград
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Д. Милановац
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Скопље
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Глина
Владичин Хан
Кучево
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1988/1989. године
КВ Столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Име и презиме
Аризановић Светлана
Божилов Зоран
Величковић Слађан
Величковић Гордана
Димитријевић Бобан
Ивановић Душица
Ивановић Драгиша
Игњатовић Слађан
Јовановић Јованка
Јовић Верица
Костић Дејана
Крстић Томица
Крстић Валентина
Крстић Данијела
Лазаревић Срђан
Манчић Александар
Манчић Радмила
Миловановић Силвана
Милосављевић Снежана
Милошевић Саша
Милошевић Предраг
Петровић Гојко
Радоичић Горан
Стојановић Жаклина
Стојановић Драгана
Стоиљковић Снежана
Селимовић Мелика
Станковић Душица
Славковић Небојша
Станисављевић Бобан
Стаменковић Часлав
Место
Загужање
Прекодолце
Стајковце
Јелашница
Сурдулица
Сувојница
Сурдулица
Ружић
Сурдулица
Бело Поље
Сурдулица
Влас. Округлица
Житорађе
Сурдулица
Загужање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Загужање
Дикава
Љутеж
Сувојница
Полом
Сурдулица
Алакинце
Сурдулица
Сувојница
Дугојница
Куново
Кијевац
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Дугојница
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1989/1990. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Аризановић Ружица
Динић Данијела
Динић Иван
Ђорђевић Сузана
Заркова Слободанка
Јовановић Слађан
Јоцић Горан
Коцић Душица
Крстић Биљана
Лукић Драган
Манасијевић Љиљана
Милошевић Јелица
Младеновић Лидија
Најдановић Саша
Николић Зоран
Павловић Слађана
Радојичић Данијела
Радојичић Светлана
Ранђеловић Надица
Станисављевић Ивица
Станковић Силвана
Станковић Тања
Станојевић Предраг
Стојанова Станка
Стојановић Снежана
Тодоров Саша
Филиповић Јасмина
Христов Иван
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Бацијевце
Кијевац
Сурдулица
Сурдулица
Звездара
Масурица
Сувојница
Сурдулица
Алакинце
Бело Поље
Сурдулица
Бело Поље
Љутеж
Грамађе
Сурдулица
Масурица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Гроцка
Љутеж
Врање
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Београд
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Београд
Владичин Хан
Врање
Матуранти одељења IV2 школске 1989/1990. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Име и презиме
Алексов Иван
Величковић Небојша
Ђорђевић Маја
Илић Срђан
Јовановић Предраг
Јоцев Небојша
Јовановић Предраг
Миладиновић Александар
Митић Срђан
Младеновић Татјана
Нешић Силвана
Ранђеловић Саша
Ристић Гордана
Ристић Горица
Станојевић Мирољуб
Стојановић Јовица
Ћирић Татјана
Евтов Ненад
Живић Немања
Миловановић Силвана
Место
Димитровград
Врање
Мајданпек
Сурдулица
Лесковац
Димитровград
Сурдулица
Ниш
Бела Паланка
Сурдулица
Ниш
Врање
Врање
Сурдулица
Врање
Грамађе
Бела Паланка
Врање
Бела Паланка
Сурдулица
Општина
Димитровград
Врање
Мајданпек
Сурдулица
Лесковац
Димитровград
Сурдулица
Ниш
Бела Паланка
Сурдулица
Ниш
Врање
Врање
Сурдулица
Врање
Врањска Бања
Бела Паланка
Врање
Бела Паланка
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1989/1990. године
Техничар за газдовање шумама
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Бурбуловић Драгиша
Василов Саша
Ђорђевић Драгољуб
Ђорић Миодраг
Здравковић Горан
Златановић Дејан
Ивановић Перица
Илић Драган
Јовановић Дејан
Лазаревић Александар
Магдић Милован
Манић Дејан
Милановић Горан
Милошевић Небојша
Младеновић Драгић
Младеновић Сузана
Николић Љубиша
Николић Срђан
Огњановић Сузана
Пешић Саша
Поповић Драган
Првуловић Драган
Станковић Александар
Станковић Горан
Станковић Ђорђе
Станковић Србољуб
Станковић Дејан
Станковић Небојша
Тодоровић Душан
Цветковић Александар
Место
Д. Милановац
Сурдулица
Врбовац
Бела Паланка
Бујановац
Стајковце
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Сурдулица
Лесковац
Осларе
Бела Паланка
Прекодолце
Врање
Бела Паланка
Зебинце
Власина
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Алексинац
Горина
Крушева Глава
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Грделица
Вучје
Владичин Хан
Општина
Д. Милановац
Сурдулица
Соко Бања
Бела Паланка
Бујановац
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Сурдулица
Лесковац
Бујановац
Бела Паланка
Владичин Хан
Врање
Бела Паланка
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Алексинац
Лесковац
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Лесковац
Врање
Владичин Хан
Матуранти одељења III4 школске 1989/1990. године
КВ столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Александров Витомир
Атанаскова Весна
Анђелковић Јасна
Антић Данијела
Василев Томислав
Величковић Драгана
Делић Марија
Дестановић Жемка
Ђошић Сунчица
Зарева Светлана
Зејнић Горан
Зејнић Ива
Ивановић Зоран
Илић Горан
Јаниковић Слађана
Лазаревић Горан
Милосављевић Милан
Митић Гордана
Михајловић Дивна
Николић Јасмина
Николић Биљана
Павловић Милена
Петковић Мирољуб
Ранђеловић Саша
Стојановић Милена
Стошић Славица
Тасић Славољуб
Тасков Љубиша
Филиповић Горан
Цветковић Весна
Место
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Стајковце
Босилеград
Стајковце
Сурдулица
Сурдулица
Ново Село
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Кијевац
К. Каменица
Сурдулица
Крушева Глава
Дикава
Дикава
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Алакинце
Оберхаузен
Летовиште
Сурдулица
Владичин Хан
Масурица
Босилеград
Сурдулица
Топли До
Општина
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
К. Каменица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Оберхаузен
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1990/1991. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Aнђелковић Сузана
Величковић Дејан
Вељковић Весна
Илић Милена
Јовић Биљана
Јовић Лидија
Јанчић Далиборка
Јанчић Драгана
Јанковић Горица
Крстић Владица
Миланова Тијана
Митић Слађана
Михајловић Данијела
Најдановић Слађана
Николић Станојка
Павловић Горан
Рамановић Саша
Ристић Ненад
Ристић Драгана
Станковић Милутин
Станојевић Оливера
Станојевић Станче
Стојановић Драгана
Тодоровић Зорица
Место
Владичин Хан
Дуги Дел
Доње Јабуково
Мањак
Сурдулица
Сурдулица
Бацијевце
Бацијевце
Сурдулица
Ново Село
Топли Дол
Сурдулица
Куново
Сурдулица
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Мањак
Грделица
Сурдулица
Сурдулица
Кијевац
Доње Јабуково
Општина
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 1990/1991. године
Ветеринарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Име и презиме
Господиновић Мира
Дојчиновић Гордана
Ђокић Небојша
Ђокић Слободан
Здравковић Срђан
Илић Небојша
Илић Снежана
Јањић Радослав
Јовић Владимир
Костић Наташа
Костић Предраг
Лазаревић Слађан
Миланов Мирослав
Милојковић Маја
Митов Стеван
Николић Бобан
Новковић Светлана
Петковић Дејан
Петковић Саша
Петковић Срђан
Пешов Саша
Рајковић Дејан
Савић Ненад
Спасић Небојша
Стојковић Дејан
Станковић Данијела
Стојановић Бранислав
Стошић Зоран
Ташић Александар
Ћирић Горан
Филиповић Надица
Цветковић Братислав
Цветковић Ненад
Место
Ново Село
Сурдулица
Сурдулица
Грделица
Јелашница
Полом
Сурдулица
Вл. Стојковићева
Сурдулица
Мачкатица
Кијевац
Мртвица
Топли Дол
Сурдулица
Сурдулица
Загужање
Бацијевце
Прокупље
Островица
Прешево
Топли Дол
Вета
Сурдулица
Млађинци
Сурдулица
Сурдулица
Доње Романовце
Врањска Бања
Житорађе
Бела Паланка
Летовиште
Житорађе
Топли Дол
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Прокупље
Владичин Хан
Прешево
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Бела Паланка
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1990/1991. године
Техничар за газдовање шумама
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Име и презиме
Анђелковић Бобан
Анђелковић Лела
Анђелковић Срђан
Горановић Ненад
Динов Васил
Златановић Милан
Ивановић Ненад
Илић Славиша
Јанковић Иван
Јовановић Срђан
Крстић Данијела
Манић Саша
Маринковић Дејан
Марковић Станче
Миленковић Жарко
Милошевић Ивица
Младеновић Мирослав
Николић Горан
Новаковић Драган
Павловић Слађана
Петровић Ивица
Поповић Предраг
Стаменковић Драган
Станисављевић Перица
Станковић Данијела
Станковић Дејан
Станковић Предраг
Стошић Биљана
Тодоровић Славица
Филиповић Драган
Филиповић Синиша
Место
Сурдулица
Сурдулица
Масурица
Медвеђа
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Масурица
Књажевац
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Власина
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Д. Статовац
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Медвеђа
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Књажевац
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Прокупље
Матуранти одељења III4 школске 1990/1991. године
КВ столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Барјамовић Мухамед
Божилова Валентина
Величковић Радица
Гмитровић Станко
Димитријевић Радица
Ђорђевић Милан
Ђорђевић Светлана
Ђорђевић Снежана
Ивановић Славица
Илијева Драгица
Јанковић Мирјана
Јовановић Стојанча
Јовић Весна
Костић Мића
Крстић Наташа
Милошевић Сузана
Митић Слађан
Петровић Вера
Радуловић Живорад
Ранђеловић Сузана
Савић Милена
Станковић Мирољуб
Станковић Слађана
Стојановић Оливера
Стојановић Сунчица
Место
Сурдулица
Прекодолце
Дикава
Ружиће
Горње Романовце
Симиговац
Топли Дол
Топли Дол
Кијевац
Божица
Горње Романовце
Јастребац
Дикава
Козница
Влас. Округлица
Ружић
Јелашница
Дикава
Горње Романовце
Сурдулица
Вучеделце
Ћурковица
Ружиће
Горње Романовце
Кијевац
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1991/1992 године
Пољопривредни техничар
Р.Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Арсић Зоран
Ђорђевић Лидија
Ибраимовић Весна
Јовановић Верица
Крумов Данијела
Лукић Лидија
Маринковић Душица
Миленковић Сања
Миловановић Јелена
Најдановић Наташа
Николић Данијела
Пендић Марија
Петровић Зорица
Петровић Синиша
Радуловић Сузана
Рашић Данијела
Савић Сузана
Стојановић Бранислав
Стошић Маја
Цветковић Светлана
Цветковић Ивица
Пешић Небојша
Место
Масурица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сувојница
Сурдулица
Топли До
Сурдулица
Алакинце
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Матуранти одељења IV2 школске 1991/1992 године
Ветеринарски техничар
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Aнђелковић Биљана
Велиновић Далибор
Величковић Дејан
Величков Ивица
Грујић Данијела
Димитријевић Томислава
Ђорђевић Ивица
Ђокић Гордана
Игић Горан
Илијев Бранко
Јорданов Драгољуб
Китановић Срђан
Милошевић Душица
Момчиловић Ђорђе
Николић Наталија
Рашић Горан
Ристић Драгана
Ристић Ненад
Спасић Слађан
Станковић Слађан
Станковић Зорица
Станковић Мирјана
Стојнева Рајна
Стошић Зоран
Стојановић Јелица
Татули Антонијо
Трајковић Бранислав
Стошић Милутин
Џонић Душан
Место
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Козница
Прокупље
Сурдулица
Ново село
Сурдулица
Бела Паланка
Доња Ржана
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Рдово
Сурдулица
Сурдулица
Крушева Глава
Врање
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Скопље
Ниш
Врање
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Прокупље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бела Паланка
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Скопље
Ниш
Врање
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1991/1992 године
Техничар за газдовање шумама
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Дисић Горан
Ивановић Славица
Илић Предраг
Јовановић Ненад
Младеновић Слађан
Миладиновић Бобан
Микић Срђан
Милановић Сузана
Митић Снежана
Панајотовић Оливера
Петровић Данијела
Радуловић Ивица
Станковић Биљана
Станковић Мирољуб
Стевановић Дејан
Стојанов Бора
Стојановић Зоран
Стојановић Ненад
Стоиљковић Љиљана
Место
Вучје
Кијевац
Лесковац
Брза
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Дикава
Сурдулица
Бабушница
Стајковце
Владичин Хан
Рдово
Влас. Округлица
Д. Јабуково
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бабушница
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 1991/1992 године
КВ столар
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Анђелковић Горан
Анђелковић Светлана
Веселиновић Душица
Гмитровић Снежана
Димитријевић Горан
Димитријевић Милена
Димитријевић Славица
Динова Татјана
Златановић Виолета
Јанковић Иванка
Митић Снежана
Момчиловић Сунчица
Мучић Давид
Нешић Игор
Николић Соња
Мирковић Весна
Петровић Марина
Ранђеловић Снежана
Рашић Биљана
Ристић Милкица
Савић Дивна
Стаменковић Сања
Станковић Данијела
Маријана Станковић
Станојевић Данијела
Стојковић Драган
Стошић Татјана
Цветковић Тања
Место
Врање
Сувојница
Бацијевце
Ружић
Ружић
Мачкатица
Горње Романовце
Сурдулица
Стајковце
Јастребац
Дикова
Ново Село
Сурдулица
Сувојница
Сурдулица
Јастребац
Кијевац
Сурдулица
Влас. Окруплица
Сурдулца
Косовска Витина
Бацијевце
Врање
Гњилане
Сурдулица
Кукавица
Прекодолце
Загужање
Општина
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
К. Витина
Сурдулица
Врање
Гњилане
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1992/1993 године
Пољопривредни техничар
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Василева Данијела
Димић Маја
Јанковић Маја
Јорданова Ђурђица
Костадиновић Данијела
Костадиновић Јелица
Костић Анета
Крстић Маја
Крстић Снежана
Маринковић Слађана
Миленкова Оливера
Мишић Наташа
Митовић Наташа
Младеновић Маја
Мишић Мирослав
Николић Гордана
Радојичић Славица
Радоичић Слађана
Стаменковић Виолета
Стаменковић Данијела
Станковић Александра
Станковић Драгана
Стојановић Драган
Трајковић Саша
Ћирић Зоран
Филиповић Миљан
Филиповић Наташа
Место
Босилеград
Сурдулица
Кијевац
Горња Махала
Лесковац
Дикава
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Вучеделце
Горња Лисина
Сува Морава
Врање
Сурдулица
Јелашница
Ружиће
Сувојница
Битврђа
Мачкатица
Мачкатица
Сурдулица
Мијаковац
Сурдулица
Врање
Бела Паланка
Владичин Хан
Сурдулица
Општина
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Бара Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Бела Паланка
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Бела Паланка
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске1992/1993 године
Ветеринарски техничар
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Алексић Јасмина
Владушић Огњен
Дикић Жаклина
Ђорђевић Милан
Ивановић Дејан
Ивковић Далиборка
Илић Зорица
Јанковић Саша
Јовић Дејан
Костова Сузана
Марковић Томица
Миланов Маријан
Миљковић Милер
Митић Бранислав
Павловић Сузана
Петровић Виолета
Радисављевић Александар
Ранђеловић Саша
Станковић Оливера
Станковић Предраг
Стоиљковић Љубаша
Стојковић Оливера
Томић Оливера
Трајковић Ивица
Христов Сима
Цветановић Миша
Цветковић Љубиша
Место
Дикава
Сурдулица
Владичин Хан
Трупале
Пегине
Кијевац
Сурдулица
Алексинац
Дикава
Г. Ржана
Сурдулица
Г. Љубата
Доњи Крупац
Алексинац
Љутеж
Владичин Хан
Бор
Владичин Хан
Сурдулица
Сува Морава
Љутеж
Ружић
Сурдулица
Мајдапек
Г. Љубата
Сурдулица
Владичин Хан
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Ниш
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Босилеград
Алексинац
Алексинац
Владичин Хан
Владичин Хан
Бор
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Мајданпек
Босилеград
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV3 школске 1992/1993 године
Техничар за газдовање шумама
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Име и презиме
Анђелковић Мирко
Анђелковић Горан
Величковић Миомир
Дојчиновић Горан
Ђорђевић Драган
Ђорђевић Миомир
Илић Горан
Јањић Дејан
Јовановић Данијела
Јовић Југослав
Миловановић Мирослав
Милошевић Горан
Нешић Саша
Петковић Јасмина
Рајковић Дејан
Рашић Сузана
Ристић Саша
Стојановић Горан
Стојановић Зоран
Цветковић Валентина
Место
Алексинац
Сурдулица
Прекодолце
Врање
Дикава
Сурдулица
Рдово
Владичин Хан
Сурдулица
Мртвица
Алексинац
Медвеђа
Алексинац
Ружић
Лебане
Сурдулица
Богошево
Сурдулица
Ниш
Мачкатица
Општина
Алексинац
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Алексинац
Медвеђа
Алексинац
Владичин Хан
Лебане
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Матуранти одељења III3 школске 1995/1996 године
Руковалац пољопривредне технике
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Глишић Валентина
Динић Бранкица
Ђорђевић Лела
Здравковић Гордана
Илић Ивана
Илић Саша
Јовановић Милена
Костадиновић Силвана
Миленковић Дејан
Митић Дивна
Митровић Далибор
Николић Марија
Петракијева Елка
Рашић Сања
Станојевић Драгана
Стевановић Мирослав
Стевановић Тања
Тасић Дејан
Цветковић Бранислав
Место
Дикава
Сурдулица
Сурдулица
Житорађе
Врбица
Алакинце
Срнећи Дол
Дикава
Дикава
Дупљане
Врњачка Бања
Сурдулица
Горња Лисина
Сурдулица
Дикава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Гњилане
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врњачка Бања
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1996/1997 године
Пољопривредни техничар
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Голубовић Данијела
Демировић Рукија
Демић Лидија
Ђорђевић Јелена
Ђорђевић Невена
Ђорђевић Смиљана
Ђорђевић Соња
Ивановић Данијела
Костић Слађана
Крстић Слађана
Миков Лела
Милосављевић Катарина
Михајловић Весна
Поповић Гордана
Ристић Марија
Станисављевић Гордана
Станојевић Маја
Станојковић Данијела
Стевановић Саша
Стојковић Дејан
Стојковић Гордана
Стошић Слађана
Страхињић Јасмина
Цветковић Данијела
Ђокић Олгица
Место
Мањак
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Житорађе
Мачкатица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Дикава
Сурдулица
Сурдулица
Ружић
Јастребац
Урвич
Кукавица
Козница
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1996/1997 године
Пољопривредни техничар
Р.Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Аризановић Душица
Велиновић Ружица
Делчев Владимир
Динчић Аца
Ђокић Далиборка
Ђорђевић Маја
Костић Јасминка
Маркова Сунчица
Младеновић Биљана
Петровић Владица
Потић Саша
Саздов Драгомир
Станковић Јелена
Станковић Марина
Стојановић Биљана
Стојановић Сузана
Тошев Саша
Тасић Бранислав
Цветковић Оливер
Цветков Сузана
Јаначков Бобан
Јовановић Саша
Место
Сурдулица
Сурдулица
Титов Велес
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Топли До
Сурдулица
Сурдулица
Бабушница
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Титов Велес
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бабушница
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1997/1998 године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Име и презиме
Василева Јасмина
Вељковић Весна
Димитријевић Наташа
Динић Данијела
Ђокић Сања
Илић Снежана
Миланова Ирена
Миленковић Далиборка
Нешић Марија
Николић Оливера
Николић Сузана
Петровић Јасмина
Салимовић Елвира
Стаменковић Оливера
Стојанов Борислав
Стојнев Милован
Трајковић Данијела
Филиповић Виолета
Цветковић Станислава
Митов Синиша
Црнобрња Теодор
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Кијевац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сувојница
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Босилеград
Јагњило
Сурдулица
Сувојница
Димитровград
Ниш
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Ниш
Матуранти одељења IV2 школске 1997/1998 године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Име и презиме
Димитријевић Владана
Динкић Далиборка
Ђорђевић Данијела
Ђорђевић Сузана
Јанковић Далиборка
Јанковић Светлана
Кузмановић Марија
Миловановић Нена
Митић Анита
Најдановић Ивана
Николић Тања
Павковић Валентина
Поповић Душица
Станисављевић Љиља
Станисављевић Игор
Станковић Тања
Станојевић Александар
Стоиљковић Сузана
Стоиљковић Силвана
Стојановић Маја
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Мањак
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1997/1998 године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Антић Николица
Димитров Саша
Димић Бобан
Ђорђевић Братислав
Златковић Дарко
Јанчић Игор
Костић Наташа
Костов Игор
Лазаров Ана
Максић Ивица
Пешић Душан
Радоичић Драгиша
Радосављевић Драган
Савић Александар
Станковић Иван
Станојевић Ненад
Станчев Ивица
Стојановић Марија
Стошић Ана
Стошић Небојша
Томић Тања
Цекић Љубомир
Раденовић Милан
Игић Љубиша
Место
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Прокупље
Сурдулица
Лебане
Лебане
Власотинце
Сурдулица
Теслић
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Скопље
Књажевац
Ниш
Општина
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Прокупље
Сурдулица
Лебане
Лебане
Власотинце
Сурдулица
Теслић
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Скопље
Књажевац
Ниш
Матуранти одељења IV1 школске 1998/1999 године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Анђелковић Оливера
Велиновић Оливера
Дојчиновић Сузана
Ђокић Срђан
Ђорђевић Сунчица
Златановић Александар
Ивановић Ивана
Иванов Весна
Ивковић Мирослав
Јанковић Селена
Јанчић Милош
Крџић Надица
Лекић Десанка
Милојковић Ивана
Милојковић Сања
Пешић Дуња
Раденковић Милена
Станковић Сања
Станковић Лидија
Стаменковић Борјанка
Стаменковић Жаклина
Станојевић Јелена
Станојевић Марина
Станојевић Марина
Станојевић Драган
Станковић Бранислав
Глишић Дејан
Стевановић Александар
Место
Сурдулица
Сурдулица
Декутинце
Јастребац
Сурдулица
Полом
Бело Поље
Суви Дол
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Биновце
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Дикава
Врањска Бања
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врањска Бања
Матуранти одељења IV2 школске 1998/1999 године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Анђелковић Јелена
Ђокић Малина
Ђорђевић Данијела
Ивановић Велибор
Јовић Ивана
Костић Бојана
Лукић Ивана
Љубић Милица
Манасијевић Милан
Митић Александра
Митић Данијела
Митић Мирослав
Марков Сања
Младеновић Дејан
Николов Ивица
Николић Бојан
Новковић Јасмина
Нешић Гордана
Петковић Санела
Стевановић Слађана
Стојковић Оливера
Стојковић Сузана
Станимировић Анита
Стаменковић Јелена
Стевановић Маја
Стојановић Ирена
Тодоровић Гордана
Трпески Драгана
Цветковић Владан
Место
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Љубљана
Сурдулица
Београд
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Смедерево
Смедерево
Врање
Сурдулица
Земун
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Црна Трава
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Љубљана
Сурдулица
Београд
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Смедерево
Смедерево
Врање
Сурдулица
Земун
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 1998/1999 године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Име и презиме
Јевтић Горан
Алексић Ненад
Ивановић Бобан
Иванов Александар
Ивановић Лелица
Јовић Ненад
Јанковић Никола
Кузмановић Ивица
Марковић Синиша
Минев Бранислав
Митрев Ивица
Милосављевић Марија
Миленковић Жарко
Младеновић Ненад
Миловановић Гоца
Младеновић Звонко
Михајловић Слађан
Петровић Сања
Павловић Горан
Патров Далибор
Стевановић Стева
Станковић Драгољуб
Савић Давид
Сентић Игор
Станковић Дејан
Стоилковић Љубиша
Соколовић Драган
Тошковић Ђорђе
Цветковић Далибор
Јокић Милош
Џонић Игор
Миленковић Горан
Петровић Слободан
Димитров Саша
Томић Вуица
Костов Игор
Пезеровић Радиша
Максић Ивица
Место
Грњане
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Владичин Хан
Медвеђа
Сурдулица
Алакинце
Владичин Хан
Димитровград
Рајчиловци
Сурдулица
Биновце
Дугојница
Козница
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Јелашница
Калуђерце
Сарајево
Димитровград
Димитровград
Врање
Владичин Хан
Власотинце
Сурдулица
Сурдулица
Књажевац
Сурдулица
Лебане
Сурдулица
Бор
Врање
Општина
Алексинац
Сурдулица
Сурдулица
Димитровград
Владичин Хан
Медвеђа
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Димитровград
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сарајево
Димитровград
Димитровград
Врање
Владичин Хан
Власотинце
Сурдулица
Сурдулица
Књажевац
Сурдулица
Лебане
Сурдулица
Бор
Врање
Матуранти одељења III4 школске 1998/1999 године
КВ столар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Величковић Горан
Глишић Слободан
Златковић Миле
Илић Сунчица
Јанковић Дејан
Јовановић Владица
Јовановић Топлица
Костић Жарко
Костадиновић Дејан
Марковић Данијел
Милосављевић Далибор
Митровић Данијела
Николић Братислав
Николић Игор
Николић Слађан
Радуловић Сузана
Станојковић Драган
Станковић Јелена
Цветковић Сања
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ново Село
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ново Село
Ротердам
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Ротердам
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV1 школске 1999/2000 године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Александров Јасмина
Анаиков Панајот
Белић Добрица
Ђокић Наташа
Ђорђевић Драгана
Ђорђевић Тања
Ђорђевић Павле
Илић Ивица
Костић Милинка
Митић Емилија
Николић Ивана
Петковић Владица
Петров Ирена
Поповић Јасмина
Станисављевић Слађана
Симоновић Слађана
Стојковић Далиборка
Стошић Биљана
Стошић Љиљана
Тасић Маја
Тасић Ивица
Ташић Томислав
Цветковић Маја
Цветковић Драган
Место
Босилеград
Горња Лисина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Чачак
Љутеж
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Трговиште
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Босилеград
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Чачак
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Трговиште
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 1999/2000 године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Име и презиме
Анђелковић Весна
Димитровић Дарко
Величковић Јасна
Ђорђевић Сања
Милић Данијела
Најдановић Слађан
Нешић Јелена
Подунавац Милана
Рашић Сања
Стевановић Весна
Ристић Душица
Станијановић Љубиша
Станковић Миодраг
Стојковић Тања
Усић Сања
Милијевић Бојан
Цветковић Дејан
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сисак
Сурдукица
Сурдулица
Сурдулица
Мањак
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Параћин
Врање
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сисак
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Параћин
Врање
Матуранти одељења IV3 школске 1999/2000 године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Име и презиме
Андрејевић Небојша
Антић Ненад
Величковић Предраг
Талбиновић Југослав
Дојчиновић Саша
Ђорђевић Владан
Живковић Марија
Ивковић Владимир
Илић Игор
Јовановић Иван
Јовановић Славиша
Марковић Марјан
Милановић Дејан
Миливојевић Душан
Миленовић Јовица
Милошевић Ана
Митић Ненад
Младеновић Дејан
Најдановић Иван
Нешић Милић
Николић Горан
Николић Љубиша
Павловић Дејан
Николов Небојша
Павловић Драган
Станковић Бобан
Станковић Радуле
Станковић Тамара
Стевановић Аница
Стефановић Зоран
Стојановић Владица
Стојковић Бобан
Стојковић Ненад
Цветковић Саша
Гавриловић Андрија
Петковић Марјан
Место
Земун
Сурдулица
Сурдулица
Мајданпек
Смедерево
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Ниш
Сурдулица
Лесковац
Лебане
Ниш
Пирот
Власотинце
Врање
Лебане
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Врање
Неготин
Димитровград
Мајданпек
Лесковац
Лебане
Сурдулица
Прокупље
Лесковац
Мањак
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Зајечар
Сурдулица
Општина
Земун
Сурдулица
Сурдулица
Мајданпек
Смедерево
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Ниш
Сурдулица
Лесковац
Лебане
Ниш
Пирот
Власотинце
Врање
Лебане
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Врање
Неготин
Димитровград
Мајданпек
Лесковац
Лебане
Сурдулица
Прокупље
Лесковац
Владичин Хан
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Зајечар
Сурдулица
Матуранти IV1 школске 2000/2001 године
Пољопривредни Техничар
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Име и презиме
Антанасијевић Јелена
Бранковић Елвис
Видосављевић Сунчица
Грозданов Данијела
Јовановић Јелена
Митровић Јелена
Младеновић Виолета
Младеновић Лидија
Николић Јасмина
Николић Југослав
Раденковић Милица
Ранђеловић Марија
Станковић Данијела
Станојевић Светлана
Стевановић Мија
Стојковић Драгана
Тасић Марија
Тасић Милена
Цветков Сања
Савић Наташа
Петковић Александар
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Дикава
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Матуранти одељења IV2 школске 2000/2001 године
Пољопривредни техничар
Р. Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Аниов Игор
Арсенковић Слађана
Благојевић Милан
Величковић Соња
Вукашиновић Тања
Ђокић Саша
Ђорђевић Јелена
Ђорђевић Славиша
Ђорђевић Милена
Ивковић Бранислав
Јанковић Малиша
Крстић Јелена
Миловановић Дивна
Митић Маја
Николић Ана
Стаменковић Александар
Станисављевић Мирјана
Станојевић Владица
Станојковић Јелена
Стоиљковић Ивана
Стојановић Соња
Цветковић Велибор
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Јелашница
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 2000/2001 године
Шумарски техничар
Р.Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Име и презиме
Арсић Младен
Димитријевић Мирољуб
Ђорђевић Миша
Ђорђевић Сандра
Ивановић Дејан
Јовановић Милан
Илић Мирослав
Јовић Дејан
Јованчић Добривоје
Милчев Милош
Мирсенић Душан
Милошевић Милош
Митровић Далибор
Митић Игор
Милетић Дарко
Новаковић Иван
Пејчић Александар
Ранђеловић Иван
Стаменковић Далибор
Станковић Милан
Станојковић Владимир
Станковић Игор
Стојилковић Сања
Стојић Бојан
Стојановић Далибор
Стојановић Милош
Стоиљковић Ивица
Трајковић Предраг
Ђурчић Жарко
Цветковић Зоран
Јовановић Милош
Здравковић Саша
Место
Медвеђа
Ниш
Књажевац
Сурдулица
С. Тулово
Пирот
Прокупље
Вучје
Огулин
Босилеград
Алексинац
Лесковац
Пирот
Бабушница
Књажевац
Медвеђа
Лесковац
С. Тулова
Власотинце
Прокупље
Лесковац
Лесковац
Крива Феја
Књажевац
Лесковац
Грделица
Лесковац
Бучије
Прокупље
Букова Глава
Лесковац
Лесковац
Општина
Лесковац
Ниш
Књажевац
Сурдулица
Лесковац
Пирот
Прокупље
Лесковац
Власотинце
Босилеград
Алексинац
Лесковац
Пирот
Пирот
Књажевац
Лебане
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Прокупље
Лесковац
Лесковац
Врање
Књажевац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Прокупље
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2001/2002. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Богдановић Снежана
Величковић Марица
Димић Емина
Ђорђевић Ивана
Јовановић Александра
Китановић Љиљана
Миловановић Сунчица
Марковић Сунчица
Митић Марија
Младеновић Биљана
Младеновић Данијела
Радивојевић Станијанка
Ракић Данијела
Ракић Небојша
Петковић Вера
Савић Драгана
Савић Марија
Симоновић Бранкица
Славковић Александар
Станковић Јелена
Стевановић Маја
Стевановић Марија
Стевановић Милена
Стојановић Александар
Стојановић Далиборка
Трајковић Драгана
Цветковић Снежана
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Крањ
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Савски Венац
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Крањ
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Београд
Матуранти одељења IV2 школске 2001/2002. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Име и презиме
Анђелковић Тања
Вукашиновић Валентина
Гагић Звездана
Герћиов Ивица
Диманић Милица
Ђорђевић Драгана
Ђорђевић Ивана
Ђорђевић Сања
Искреновић Силвана
Јанковић Тамара
Јанчић Драгана
Јовановић Маја
Лукић Сања
Лукић Светлана
Марковић Славиша
Милићевић Марија
Милошевић Ивана
Милосављевић Милан
Михајловић Александра
Михајловић Сања
Младеновић Катарина
Момчиловић Бисерка
Николић Лидија
Станковић Виолета
Станковић Јелена
Станковић Сашка
Стевановић Мирослав
Стојанов Станислава
Стаменковић Ненад
Радуловић Светлана
Маринковић Марија
Стаменковић Ненад
Место
Горње Романовце
Сурдулица
Задар
Горња Лисина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Задар
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 2001/2002. године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Велинов Бранислав
Величковић Јовица
Ђорђевић Александар
Јовановић Миодраг
Костић Саша
Коцић Бранислав
Милошевић Топлица
Стојановић Драшко
Костић Жарко
Стојановић Ненад
Русимов Димитар
Павловић Мирослав
Стојковић Предраг
Милошевић Иван
Јовановић Батица
Јовановић Милош
Стојковић Бранимир
Стојановић Златан
Станојевић Саша
Станковић Бобан
Станисављевић Маријан
Спасић Милош
Ристић Дејан
Поповић Милан
Младеновић Далибор
Стаменковић Драган
Станковић Драган
Место
Босилеград
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Прокупље
Сурдулица
Лебане
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Крагујевац
Златичево
Лесковац
Врање
Лесковац
Лебане
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Прокупље
Врање
Медвеђа
Лесковац
Општина
Босилеград
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Прокупље
Сурдулица
Лебане
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Крагујевац
Власотинце
Лесковац
Врање
Лесковац
Лебане
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Прокупље
Врање
Медвеђа
Лесковац
Матуранти одељења IV4 школске 2001/2002. године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Анђелковић Иван
Величковић Слобаодан
Величковић Слободанка
Видић Игор
Владисављевић Милош
Димитријевић Владица
Димов Бранислав
Ђокић Бобан
Ђорђевић Маријан
Јанковић Александар
Миладиновић Мирослав
Милосављевић Дејан
Мирашевић Миљан
Најдановић Јована
Петровић Саша
Спасић Ненад
Станковић Дејан
Стефановић Саша
Стојановић Далибор
Стошић Миша
Тодоровић Горан
Цветковић Милан
Никодијевић Милан
Илић Мирослав
Место
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Бор
Алексинац
Лесковац
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Алексинац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Књажевац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Врање
Лесковац
Сурдулица
Књажевац
Лесковац
Општина
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Бор
Алексинац
Лесковац
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Алексинац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Књажевац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Врање
Лесковац
Сурдулица
Књажевац
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2002/2003. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Алексић Валентина
Андрејев Мирослав
Димитријевић Драгана
Димитријевић Марија
Ђокић Миљан
Ђорђевић Ана
Ђорђевић Сања
Костић Ана
Митић Јелена
Митровић Владимир
Младеновић Милена
Николић Ивица
Николић Маја
Станисављевић Невена
Станковић Марија
Станојковић Никола
Стоиљковић Анкица
Стојковић Марина
Тодоровић Никола
Трајковић Милан
Јовановић Ана
Ђорђевић Марија
Гаврилов Драгана
Ђорђевић Тања
Стошић Јелена
Место
Сурдулица
Сурдулица
Љубљана
Сурдулица
Сурдалица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Мањак
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Љубљана
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Матуранти одељења IV2 школске 2002/2003. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Ђорђевић Јелена
Илић Мирјана
Јорданов Тања
Јовановић Мирјана
Јанковић Славиша
Костић Аника
Митровић Јасна
Маринковић Сунчица
Момчиловић Маја
Митић Маја
Николић Марина
Пешић Мирослав
Радоичић Ивана
Стевановић Сузана
Стоичков Ивана
Стевановић Срђан
Стевановић Зоран
Стојковић Бранкица
Стаменковић Наталија
Митровић Ненад
Стаменковић Саша
Станојевић Наташа
Станковић Јелена
Трајковић Саша
Ташић Предраг
Чолић Ана
Диманић Биљана
Ђорђевић Иван
Стаменковић Јасмина
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Липљан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Прокупље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Липљан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Прокупље
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 2002/2003. године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Име и презиме
Ангелов Мирослав
Антић Драган
Величковић Милош
Величковић Зоран
Војводић Велибор
Вујић Милан
Димитријевић Милош
Дидић Дејан
Ђорђевић Александар
Ђорђевић Далибор
Здравковић Иван
Иванов Јовица
Илијев Миша
Јевтић Далибор
Јовановић Александар
Јовић Милан
Јорданов Дејан
Маринковић Бранислав
Марковић Владица
Миросављевић Милан
Милошевић Миљан
Миљковић Небојша
Митић Игор
Николов Мики
Пешић Мирослав
Поповић Ђорђе
Радоичић Горан
Ранђеловић Александар
Савић Дејан
Илић Аца
Стаменковић Слободан
Станковић Милан
Станковић Милош
Стонојевић Милан
Стонојевић Марјан
Тричковић Милан
Цветковић Иван
Драговић Данило
Ђорђевић Саша
Место
Судулица
Лесковац
Ниш
Лесковац
Мајданпек
Ниш
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Алексинац
Босилеград
Пирот
Параћин
Лесковац
Лесковац
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Књажевац
Врање
Лесковац
Лесковац
Босилиград
Лесковац
Ниш
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Београд
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Судулица
Пирот
Лесковац
Лесковац
Пирот
Општина
Сурдулица
Лесковац
Ниш
Лесковац
Мајданпек
Ниш
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Алексинац
Босилеград
Пирот
Параћин
Лесковац
Лесковац
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Књажевац
Врање
Лесковац
Лесковац
Босилиград
Лесковац
Ниш
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Београд
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Лесковац
Лесковац
Пирот
Матуранти одељења IV1 школске 2003/2004. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Антић Милена
Ђокић Марина
Илић Данијел
Јовановић Драгана
Костадиновић Дијана
Миленковић Александра
Миловановић Александар
Миловановић Сања
Милосављевић Ненад
Митић Ивана
Митровић Мирослав
Михајловић Светлана
Николић Слађана
Петковић Горан
Петковић Лидија
Петровић Ивана
Стаменковић Сања
Спасић Данијела
Стошић Александар
Цветковић Ивица
Пејковић Јелена
Станковић Ана
Место
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Крањ
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Крањ
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 2003/2004. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Име и презиме
Велиновић Душан
Димитријевић Бојана
Ђорић Емилија
Јанковић Сања
Мијушковић Биљана
Михајловић Жарко
Митов Ивана
Младеновић Мара
Мирковић Срђан
Недељковић Нела
Петровић Слађана
Стојковић Слађана
Ранђеловић Мирослав
Стојковић Ана
Станковић Ивана
Стевановић Марија
Станковић Тањица
Тасић Данијела
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 2003/2004. године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Име и презиме
Антонијевић Данијел
Василев Саша
Василев Марко
Голубовић Томица
Златановић Ненад
Ивковић Милан
Илић Марко
Илић Мирослав
Јовановић Данијел
Јорданов Слађан
Крстић Далибор
Марковић Љ. Бојан
Марковић С. Бојан
Милосављевић Драган
Миљковић Раде
Николић Драган
Павловић Марко
Петровић Зоран
Ракић Бојан
Спасић Владица
Стаменковић Саша
Станисављевић Мирослав
Стевановић Далибор
Стојилковић Милан
Стојковић Иван
Стојковић Милан
Стошић Марко
Трајковић Марјан
Филиповић Сузана
Цветановић Милош
Цветковић Ненад
Цолић Милан
Ристић Владица
Место
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Власотинце
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Босилеград
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Прокупље
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Београд
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Општина
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Власотинце
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Босилеград
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Прокупље
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Београд
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Пирот
Сурдулица
Матуранти одељења IV4 школске 2003/2004. године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Анђелковић Александар
Андрејевић Младен
Антић Мирољуб
Варајић Жарко
Ђокић Милош
Ђорђевић Александар
Ђорђевић Далибор
Ивановић Слађан
Јанковић Александар
Јовић Милош
Китановић Миљан
Контић Милан
Костадиновић Небојша
Костов Перица
Марковић Никола
Миленковић Драган
Милосављевић Марија
Младеновић Драган
Николић Иван
Новковић Томица
Ранђеловић Далибор
Сибиновић Младен
Ставров Горан
Стајковић Дејан
Стевановић Бојан
Стошић Мирослав
Место
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Крагујевац
Димитровград
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Књажевац
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Општина
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Крагујевац
Димитровград
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Књажевац
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2004/2005. године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Анђелковић Раде
Ђорђевић Сања
Здравковић Валентина
Илић Јелена
Јорданов Мира
Крстић Александар
Младеновић Милица
Младеновић Милан
Миловановић Марина
Милошевић Драгана
Накић Драгана
Поповић Светлана
Радоичић Сузана
Стаменковић Мирјана
Станојевић Маја
Станковић Снежана
Трајковић Ивана
Хасановић Валентина
Цветковић Никола
Радоичић Марија
Митић Тамара
Петровић Марина
Станковић Ђорђе
Анђелковић Владимир
Богдановић Мирољуб
Лукић Ненад
Место
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Мусуљ
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Куново
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Босилеград
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 2004/2005. године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Антић Милош
Бошковић Александар
Величковић Милош
Веселиновић Милена
Димитријевић Никола
Ђорђевић Александар
Ђорђевић Данијела
Ђорђевић Зоран
Јанковић Марјан
Коцић Игор
Крстић Марко
Марковић Милан
Недељковић Горан
Николић Милан
Николић Ивица
Петковић Милош
Ристић Игор
Стајић Срђан
Стевановић Дејан
Јорданов Мирослав
Здравковић Александар
Ђорђевић Дарко
Николић Никола
Стоиљковић Ивица
Стевановић Драгутин
Стефановић Владица
Ранђеловић Милош
Анђелковић Небојша
Петровић Драган
Место
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Врање
Алакинце
Прокупље
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Врање
Лесковац
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Мусуљ
Урошевац
Врање
Пирот
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Пирот
Врање
Сурдулица
Прокупље
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Врање
Лесковац
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Урошевац
Врање
Пирот
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 2004/2005. године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Богдановић Владан
Васиљевић Невена
Грозданов Драган
Ђорђевић Александар
Ђорђевић Јовица
Ђорђевић Маринко
Миленковић Небојша
Михајловић Далибор
Момчиловић Божидар
Николић Влада
Николић Милош
Пенев Ивица
Савић Боривоје
Симић Милош
Стаменковић Марко
Стаменковић Мирослав
Станковић Александар
Стевановић Драгослав
Стојадиновић Игор
Цветковић Братислав
Војиновић Милан
Димитријевић Милан
Младеновић Немања
Михајловић Жарко
Пешић Дејан
Томић Данијел
Цветковић Дејан
Цветковић Александар
Јовановић Милош
Место
Сурдулица
Сурдулица
Караманица
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Дрводељ
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Босилеград
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Лебане
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2005/2006 године
Пољопривредни техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Тасић Тамара
Димитријевић Милан
Дубљевић Ђорђе
Живковић Милош
Јовић Марија
Марковић Предраг
Миловановић Милица
Милосављевић Ана
Миљковић Невена
Митић Марија
Николић Јелена
Новковић Јелена
Рашић Биљана
Савић Тијана
Станисављевић Милена
Станковић Јелена
Стоичков Марина
Стојановић Боривоје
Стојановић Милица
Цветковић Александар
Анђелковић Марија
Јорданов Маја
Место
Ријека
Сурдулица
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Ријека
Сурдулица
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 2005/2006 године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Име и презиме
Апостоловић Александар
Бјелица Душан
Ђорђевић Игор
Ђорђевић Ненад
Ђорђевић Александар
Ивановић Зоран
Лазић Владан
Марковић Милош
Миленковић Марко
Милутиновић Марко
Митић Далибор
Михајловић Бобан
Младеновић Милош
Николић Саша
Петковић Александар
Петковић Светлана
Петровић Радмила
Пешић Сања
Анђелковић Миљан
Ђорђевић Милан
Стојановић Милан
Ристић Вукадин
Спасов Милош
Рашић Александар
Стојановић Ивица
Стојановић Марко
Савић Јожа
Соколовић Давор
Цветковић Иван
Михајловић Бобан
Стоименов Иван
Петковић Александра
Место
Сурдулица
Прокупље
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Прокупље
Лесковац
Сурдулица
Алексинац
Врање
Ниш
Врање
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Прокупље
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Власотинце
Лесковац
Прокупље
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Прокупље
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Прокупље
Лесковац
Сурдулица
Алексинац
Врање
Ниш
Врање
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Ниш
Сурдулица
Прокупље
Лесковац
Пирот
Сурдулица
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Власотинце
Лесковац
Прокупље
Ниш
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 2005/2006 године
Шумарски техничар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Анђелковић Владимир
Димитријевић Милена
Ђорђевић Игор
Златковић Стевица
Илић Марко
Јанковић Драган
Јовановић Бобан
Марковић Петар
Митровић Никола
Младеновић Александра
Младеновић Марјан
Николић Милан
Николић Дарко
Николић Мирослав
Петровић Горан
Станисављевић Милорад
Стојановић Милош
Стојиљковић Душан
Тасић Младен
Цекић Душан
Соколовић Драган
Ранчић Владимир
Михајловић Бобан
Стоименов Иван
Место
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Врање
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Књажевац
Лукачево
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Мањак
Турековац
Лесковац
Лесковац
Пирот
Лесковац
Ниш
Сурдулица
Општина
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Сурдулица
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Врање
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Књажевац
Власотинце
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Пирот
Лесковац
Ниш
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 2005/2006 године
Шумар
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Име и презиме
Ајзингер Иван
Илић Марина
Јевђић Никола
Коцић Данијел
Милановић Александар
Милошевић Душан
Петковић Данијела
Милошевић Бојан
Петровић Валентина
Спасић Љубиша
Стевановић Милош
Стошић Томица
Франета Јован
Гагић Марија
Васиљевић Милош
Ђорђевић Ален
Стевановић Ана
Крстић Стефан
Место
Алексинац
Врање
Прокупље
Лесковац
Бор
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Врање
Врање
Алексинац
Врање
Врање
Ријека
Владичин Хан
Лесковац
Општина
Алексинац
Врање
Прокупље
Лесковац
Бор
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Врање
Врање
Врање
Алексинац
Врање
Врање
Ријека
Владичин Хан
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2006/2007 године
Техничар хортикултуре
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Име и презиме
Цветковић
Маја
Миленковић
Андреја
Павловић
Александар
Петровић
Стефана
Раденковић
Милена
Радуловић
Јелена
Стојковић
Емилија
Тасић
Милош
Место
Масурица
Владичин Хан
Житорађе
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Житорађе
Општина
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV2 школске 2006/2007 године
Шумарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Бранковић
Стефан
Ђорђевић
Александар
Филиповић
Милош
Илић
Марко
Ивановић
Владана
Јанковић
Никола
Јовановић
Марко
Јовановић
Слободан
Лазић
Марко
Лукић
Никола
Марјановић
Данијел
Марковић
Владан
Миленковић
Александар
Мишић
Саша
Петковић
Марко
Петровић
Дејан
Петровић
Душан
Ристић
Милош
Спасић
Стефан
Стаменковић
Срђан
Стаменковић
Владимир
Стојановић
Владимир
Трифуновић
Милош
Васиљевић
Ведран
Место
Алексинац
Алексинац
Доња Јајина
Сувојница
Сурдулица
Параћин
Пирот
Сурдулица
Прокупље
Алексинац
Сокобања
Гњилан
Тодоровце
Вучје
Вакуп
Васиљ
Вучје
Калуђерце
Вучје
Сурдулица
Власотинце
Сувојница
Вратарница
Каона
Општина
Алексинац
Алексинац
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Параћин
Пирот
Сурдулица
Прокупље
Алексинац
Сокобања
Пирот
Лесковац
Лесковац
Алексинац
Књажевац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Власотинце
Сурдулица
Зајечар
Кучево
Матуранти одељења IV3 школске 2006/2007 године
Шумарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Антић
Антонијевић
Божиновић
Димитријевић
Драговић
Ђорђевић
Ђорђевић
Јанковић
Јоцић
Костић
Костић
Микић
Митић
Младеновић
Младеновић
Недељковић
Радовановић
Ранчиловић
Савовић
Стаменковић
Стаменковић
Станисављевић
Станојев
Стојановић
Тасић
Ташић
Трајков
Здравковић
Слободан
Милан
Милош
Далибор
Иван
Дејан
Милош
Марјан
Иван
Драган
Милан
Наташа
Миљан
Аца
Душан
Александар
Владица
Ивана
Марко
Никола
Ненад
Игор
Милена
Милош
Александар
Никола
Маријан
Миљан
Место
Општина
Паралово
Владичин Хан
Лужане
Владичин Хан
Медвеђа
Сува Морава
Големо Село
Ћурковица
Загужање
Ћурковица
Врање
Владичин Хан
Грамађе
Владичин Хан
Алакинце
Декутинце
Прокупље
Ћурковица
Прћиловица
Житорађе
Загужане
Врање
Сурдулица
Урвич
Житорађе
Житорађе
Сурдулица
Доње Стопање
Гњилане
Владичин Хан
Алексинац
Владичин Хан
Медвеђа
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Прокупље
Сурдулица
Алексинац
Владичин Хан
Лесковац
Врање
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2007/2008 године
Пољопривредни техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Име и презиме
Алексић
Милица
Цветковић
Душан
Игњатовић
Снежана
Маринковић
Маја
Марковић
Надица
Михајловић
Сања
Милановић
Владан
Милошевић
Александар
Миловановић
Миљана
Недељковић
Весна
Николић
Јадранка
Пауновић
Сузана
Пауновић
Милена
Љубишић
Марко
Тасић
Слободан
Трајковић
Милош
Место
Репинце
Малошиште
Владичин Хан
Алакинце
Дугојница
Сурдулица
Сурдулица
Загужање
Сурдулица
Полом
Сурдулица
Сурдулица
Масурица
Сувојница
Масурица
Љиљанце
Општина
Владичин Хан
Дољевац
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бујановац
Матуранти одељења IV2 школске 2007/2008 године
Ветеринарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и
Анђелковић
Ангелов
Цветковић
Цветковић
Филиповић
Јанковић
Милошев
Милошевић
Миловановић
Мишић
Павловић
Петковић
Радомировић
Ранђелов
Стаменковић
Стојановић
Стошић
Стошић
Трајковић
Величковић
Витковић
Вукадиновић
презиме
Ивана
Марко
Милош
Ивана
Јована
Драгана
Милош
Марија
Марија
Милош
Никола
Предраг
Горан
Александар
Марија
Александар
Александар
Игор
Миљана
Милош
Михајло
Никола
Место
Сувојница
Сурдулица
Масурица
Алакинце
Сувојница
Дугојница
Бабушница
Алакинце
Сувојница
Лепеница
Алакинце
Сурдулица
Дугојница
Бабушница
Сурдулица
Дугојница
Полом
Владичин Хан
Ћурковица
Сурдулица
Лепеница
Сурдулица
Општина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бабушница
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Бабушница
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Матуранти одељења IV3 школске 2007/2008 године
Шумарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Име и презиме
Цојић
Александар
Димитријевић
Марко
Ђорђевић
Слободан
Ђорђевић
Иван
Ђорђевић
Сенад
Игњатовић
Јасмин
Ивановић
Бора
Јевтов
Срђан
Јовановић
Михајло
Костић
Милан
Миловановић
Александар
Младеновић
Владица
Ранђеловић
Иван
Станисављевић Данијел
Станковић
Ивица
Стевановић
Мирослав
Стојковић
Милош
Тасић
Предраг
Велиновић
Момчило
Здравковић
Данијел
Здравковић
Јован
Здравковић
Слободан
Место
Дедина Бара
Гариње
Гргуровце
Тешица
Црнајка
Полом
Сурдулица
Сурдулица
Лебане
Ћуприја
Гариње
Владичин Хан
Гариње
Мртвица
Лескова Бара
Владичин Хан
Проваљеник
Сувојница
Сурдулица
Репинце
Трговиште
Грделица (варош)
Општина
Лесковац
Владичин Хан
Лебане
Алексинац
Мајданпек
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Лебане
Ћуприја
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Бабушница
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Трговиште
Лесковац
Матуранти одељења IV4 школске 2007/2008 године
Шумарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Ђорђевић
Милош
Хучић
Зоран
Ивановић
Душан
Костић
Иван
Крстић
Милош
Манчић
Милош
Манић
Бојан
Михајловиц
Александар
Микић
Станислава
Милетић
Мирослав
Митић
Марко
Момчиловић
Анита
Николић
Марко
Панић
Ненад
Петковић
Лидија
Петровић
Милорад
Предолац
Немања
Ристић
Александар
Стаменковић
Драгољуб
Стаменковић
Милош
Стојановић
Данијел
Шопић
Александар
Трајковић
Јована
Војиновић
Младен
Живковић
Негован
Место
Суботинац
Књажевац
Малча
Масурица
Дрводеља
Пирот
Пирот
Алакинце
Сурдулица
Алексинац
Бежиште
Сурдулица
Бујановац
Алексинац
Сурдулица
Суботинац
Лесковац
Предејане (варош)
Власотинце
Кијевац
Смрдан
Сурдулица
Сурдулица
Доња Мутница
Велика Грабовница
Општина
Алексинац
Књажевац
Ниш - Пантелеј
Сурдулица
Лесковац
Пирот
Пирот
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Бела Паланка
Сурдулица
Бујановац
Алексинац
Сурдулица
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Власотинце
Сурдулица
Прокупље
Сурдулица
Сурдулица
Параћин
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2008/2009 године
Ветеринарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Ђурић
Марина
Јанковић
Стефан
Маринковић
Стефан
Миленковић
Стефан
Миловановић
Никола
Миленковић
Драган
Михајловић
Светислав
Митровић
Драган
Митровић
Марјан
Нешић
Милица
Стаменковић
Срећко
Станојковић
Маринко
Стефанов
Василије
Стошић
Владимир
Стојанов
Јовица
Стошић
Бојан
Тодоровић
Јована
Цветковић
Марко
Цекић
Никола
Ћирић
Душко
Јовић
Слободан
Радуловић
Владица
Аризановић
Александра
Богданов
Борис
Антонијевић
Александар
Величковић
Марко
Величковић
Мирко
Костић
Ивана
Место
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Бабушница
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Владичин Хан
Босилеград
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Власотинце
Кикинда
Власотинце
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Општина
Ћурковица
Владичин Хан
Јелашница
Јелашница
Сурдулица
Гариње
Сува Морава
Бабушница
Сувојница
Владичин Хан
Сурдулица
Мањак
Сурдулица
Репинце
Босилеград
Лепеница
Куново
Прекодолце
Бољаре
Кикинда
Бољаре
Декутинце
Загужање
Доње Романовце
Владичин Хан
Прекодолце
Сувојница
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 2008/2009 године
Шумарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Име и
Костић
Лалић
Наков
Мицић
Миленковић
Станковић
Стојиљковић
Стојановић
Тасковић
Цветковић
Ђорђевић
Николић
Димитријевић
Ђорђевски
Ђорђевић
Здравковић
Ивковић
Јонић
презиме
Љубомир
Бобан
Горан
Јогода
Данијел
Марија
Саша
Мирослав
Милош
Стефан
Милош
Стефан
Милош
Роберт
Младен
Марко
Милан
Слободан
Место
Понор
Доња Мутница
Димитровград
Сурдулица
Градиште
Сува Морава
Тупаловце
Владичин Хан
Љутеж
Бели Брег
Тулово
Тулово
Ораовица
Сурдулица
Горњи Крупац
Грделица (село)
Липовац
Бабушница
Општина
Пирот
Параћин
Димитровград
Сурдулица
Власотинце
Владичин Хан
Лесковац
Владичин Хан
Владичин Хан
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Сурдулица
Алексинац
Лесковац
Алексинац
Бабушница
Матуранти одељења IV3 школске 2008/2009 године
Шумарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Име и
Драгутиновић
Ђајић
Ивановић
Илијев
Јовић
Милановић
Милошевић
Минић
Пешић
Ристић
Стојановић
Ђорђевић
Антић
Антић
Голубовић
Алексић
Миловановић
Младеновић
Стојановић
Урошевић
презиме
Јелена
Немања
Биљана
Александар
Владан
Маријана
Никола
Дејан
Даница
Томица
Јован
Милош
Игор
Слободан
Никола
Александар
Милош
Млађан
Стефан
Александар
Место
Биновце
Власотинце
Загужање
Белеш
Алакинце
Сурдулица
Бољаре
Дубница
Алакинце
Масурица
Сурдулица
Ладовица
Ораовица
Сурдулица
Алексинац
Зајечар
Зајечар
Бор
Зајечар
Алексинац
Општина
Сурдулица
Власотинце
Сурдулица
Димитровград
Сурдулица
Сурдулица
Власотинце
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Власотинце
Лесковац
Сурдулица
Алексинац
Зајечар
Зајечар
Бор
Зајечар
Алексинац
Матуранти одељења III4 школске 2008/2009 године
Шумар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Име и
Миленковић
Младеновић
Момчиловић
Николић
Пејчић
Станојевић
Стефановић
Стојановић
Стошић
Томић
Ранчиловић
Војисављевић
Дојчиновић
Ђорђевић
Адамовић
Јовановић
презиме
Јовица
Дејан
Милан
Срђан
Александар
Иван
Душан
Милош
Дејан
Сава
Алексанндар
Иван
Никола
Милан
Славољуб
Марко
Место
Горње Сухотно
Злоћудово
Јовановац
Мозгово
Власотинце
Перутина
Камбелевци
Врбово
Полом
Лопардинце
Ћурковица
Винарце
Власотинце
Стројковце
Смедерево
Лесковац
Општина
Алексинац
Лесковац
Мерошина
Алексинац
Власотинце
Дољевац
Бабушница
Владичин Хан
Владичин Хан
Бујановац
Сурдулица
Лесковац
Власотинце
Лесковац
Смедерево
Лесковац
Матуранти одељења IV1 школске 2009/2010 године
Пољопривредни техничар
Р.Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Име и презиме
Место
Општина
Величковић Никола
Ђокић Душан
ЈОвановић Сања
Миладиновић Емилија
Младеновић Стефан
Недељковић Александар
Новковић Бранислав
Петровић Данијел
Радић Ђорђе
Радоичић Јована
Радојичић Никола
Станковић Братислава
Стојилковић Милан
Тасић Јована
Тасић Милан
Сувојница
Полом
Дупљане
Сурдулица
Сурдулица
Балајнац
Горња Козница
Кржинце
Црни Као
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сувојница
Сувојница
Сурдулица
Владичин Хан
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Мерошина
Сурдулица
Владичин Хан
Баточина
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Матуранти одељења IV2 школске 2009/2010 године
Ветеринарски техничар
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и
Андонов
Аризановић
Богдановић
Богдановић
Борисов
Величковић
Гиговић
Димитријевић
Ђорђевић
Захаријев
Искреновић
Јанковић
Миленов
Милошевић
Нешић
Поповић
Поповић
Радић
Радоичић
Радуловић
Спасић
Спасић
Станковић
Трајковић
Цветановић
Цветковић
презиме
Горан
Саша
Милан
Миша
Денис
Бојана
Дејан
Дарко
Марко
Маја
Данијела
Ана
Александар
Ана
Стефан
Драган
Ивана
Мирослав
Лидија
Тамара
Владимир
Саша
Миљана
Милан
Мирјана
Биљана
Место
Рајчиловци
Житорађе
Сурдулица
Сурдулица
Масурица
Прекодолце
Младеновац
Владичин Хан
Калуђерце
Сурдулица
Власина Стојковићева
Алакинце
Сурдулица
Загужање
Сувојница
Сурдулица
Сурдулица
Грамађе
Сурдулица
Алакинце
Полом
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Кржинце
Општина
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Младеновац
Владичин Хан
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Сурдулица
Владичин Хан
Матуранти одељења IV3 школске 2009/2010 године
Шумарски техничар
Р.Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Име и презиме
Анђелковић Дарко
Аризановић Александар
Арсић Александар
Гогов Миша
Илић Никола
Јанковић Никола
Јањић Марко
Јовановић Марко
Јовић М. Милош
Јовић Р. Милош
Маринковић Никола
Мирковић Младен
Митић Данијела
Николић Батица
Николић Бојан
Петровић Урош
Рајковић Младен
Ристић Немања
Ристић Стефан
Спасић Александар
Станојевић Ивана
Стојановић Илија
Тасић Стефан
Трајковић Тијана
Ђорђевић Милош
Николић Срђан
Војислав Илић
Томић Сава
Костић Немања
Недељковић Александар
Радић Ђорђе
Андрејић Слађан
Цветковић Александар
Величковић Слободан
Место
Равни Дел
Сурдулица
Љиљанце
Пирот
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Репинце
Лесковац
Српска Кућа
Сурдулица
Кржинце
Топлац
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Биновце
Лопардинце
Бела Паланка
Перутина
Прокупље
Лесковац
Калиманце
Лесковац
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Лопардинце
Ниш
Крагујевац
Пирот
Лесковац
Сурдулица
Општина
Лесковац
Сурдулица
Бујановац
Пирот
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Владичин Хан
Лесковац
Бујановац
Сурдулица
Владичин Хан
Врање
Сурдулица
Сурдулица
Алексинац
Сурдулица
Бујановац
Бела Паланка
Дољевац
Прокупље
Лесковац
Владичин Хан
Лесковац
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Бујановац
Ниш
Крагујевац
Пирот
Лесковац
Сурдулица
Матуранти одељења III4 школске 2009/2010 године
Шумар
Р.Бр
Име и презиме
Место
Општина
1.
Алексов Александар
Куса Врана
Димитровград
2.
Величковић Милан
Сурдулица
Сурдулица
3.
Ивановић Марко
Књажевац
Књажевац
4.
Јанаћковић Никола
Трњана
Пирот
5.
Китанов Александар
Димитровград
Димитровград
6.
Митић Никола
Кржинце
Владичин Хан
7.
Митровић Милан
Прокупље
Прокупље
8.
Николић Стефан
Јарсеново
Лесковац
9.
Стојменовић Марко
Жбевац
Бујановац
Download

Списак ученика по годинама и смеровима