На основу члана 26. став. 1. Закона о локланим изборима („Сл. Гласник РС“,
број: 129/07, 34/10- одлука УС и 54/11), Изборна комисија Општине Владичин Хан
на седници одржаној дана 24.04.2012. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Утврђују се збирна изборна листа за избор одборника Скупштине Општине
Владичин Хан, и то:
1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДР НЕНАД МИТРОВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
Датум рођ.
Ненад Митровић
Данијела Поповић
Слађан Вучковић
Радомир Стојковић
Предраг Стошић
Сузана Димитријевић
Дејан Тасић
Саша Ристић
Жаклина Ђорђевић
Саша Павловић
Драган Станковић
Драгана Величковић
Слађан Рашић
Славољуб Павловић
30.09.1970.
13.06.1977.
22.02.1967.
09.09.1953.
24.07.1968.
03.03.1959.
13.05.1970.
18.04.1974.
07.03.1974.
23.06.1972.
16.01.1961.
14.08.1980.
08.07.1975.
Милена Петровић
Драгослав Стојановић
Горан Спасић
Жаклина Петковић
Стевановић
Бранислав Јовић
Станиша Стојановић
Елизабета
Антанасковић
Слободан Димчић
Слађан Ристић
Душица Стојменвић
Љубен Цветковић
Далибор Тасић
Данијела Божиловић
Милош
Милосављевић
Владица Младеновић
07.05.1980.
03.04.1978.
09.10.1980.
20.05.1962.
23.09.1976.
11.03.1978.
27.06.1966.
13.05.1960.
22.12.1982.
25.02.1974.
21.02.1982.
16.12.1972.
31.07.1981.
10.10. 1987.
07.10.1987.
16.05.1985.
Занимање
Адреса становања
Доктор ветерине
Економиста
Текстилни инжењер
Електротехничар
Машински техничар
Доктор стоматолог
Инжењер машинства
Шумарски техничар
Ссс- Гимназија
Машинкси техничар
Правник
Економиста
Саобраћај. техничар
Приватни предузетник
Камнеорезац
Доктор стоматолог
Трговац
Ветеринарски техничар
Доктор медицине
Пчињска 25, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
с. Сува Морава, В. Хан
Ђуре Салаја 8, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
Панчићева 5, В. Хан
М. Поповића 110, В.Хан
Р. Софијанића 69, В. Хан
с. Богошево, В. Хан
В. Путника 9, В. Хан
с. Козница, В. Хан
Р. Софијанића 79, В. Хан
Ј.Ј. Змај 30, В. хан
с. Житорађе, В. Хан
Машинкси техничар
Аутолимар
Доктор медицине
с. Лепеница, В. Хан
с. Врбово, В. Хан
Светосавска 73, В. Хан
Механичар
Музичар
Струковни васпитач
Инжењер машинства
Инжењер шумарства
Васпитач
Виши референт за
послове финансија
дипл. Економиста
с. Куново, В. Хан
Карађорђева 88, В. Хан
Карађорђева 284, В. Хан
с. Декутинце, В. Хан
8 септембар 8, В. Хан
с. Џеп, В. Хан
Светосавска 35/23, В. Хан
К. Петра I 22, В. Хан
Иве Андрића 6, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
В. Караџића 38, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Јелена Стајковић
Милош Цветковић
Саша Цветковић
Валентина
Милошевић
Ђорђе Савић
Милош Јовановић
Душица Илић
Дејан Николић
05.01.1981
20.01.1980.
25.09.1976.
01.06.1979.
18.05.1979.
21.08.1982.
19.01.1977.
08.07.1972.
Сарадник за културу
Дипл. Инжењер
електротехнике
Дипл. Правник
Виши референт за
скупштинске послове
Дипл. инжењер
електротехнике
Дипл. инжењњр
архитектуре
Магистар заштите
Животне средине
Дипл. инжењер
пољопривреде
В. Пајсије 11, В. Хан
М. Пијаде 15/13, В. Хан
с. Дупљане, В. Хан
Б.Станковића 28, В. Хан
Р. Павловића 12/7, В. Хан
Н. Тисле 41/10, В. Хан
с. Полом, В. Хан
С. Прекодолце, В. Хан
2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Драган Тошић
Предраг Станковић
Јасмина Ђорђевић
Драган Величковић
Раде Јовановић
Славка Миленковић
Драган Петровић
Зоран Костић
Драган Цветковић
Тихица Величковић
Љубиша Стојковић
Сања Стаменковић
Бранимир
Стевановић
Звонко Величковић
Лидија Илић
Љубен Антић
Миодраг Станковић
Слађана
Милосављевић
Слађан Младеновић
Ивица Златковић
Андријана Илић
Зоран Крстић
Модраг Стојановић
Александра
Стевановић
Зоран Савић
Лаза Павловић
Датум рођ.
01.06.1957.
20.04.1952.
01.05.1977.
10.09.1953.
27.11.1954.
10.12.1954.
19.08.1978.
14.08.1965.
02.05.1977.
25.07.1975.
11.06.1964.
18.01.1992.
23.08.1979.
12.03.1978.
21.04.1973.
25.08.1951.
23.09.1967.
08.08.1972.
20.08.1964.
21.10.1972.
17.04.1990.
21.11.1971.
03.03.1960.
18.05.1984.
22.03.1972.
19.04.1956.
Занимање
Адреса становања
Економиста
Машинкси инжењер
Економиста
Електротехничар
КВ радник
Економиста
Техничар
Пољопривредник
Економиста
Шумарски техничар
Рук. грађ. машина
Електротехничар
Техничар
с. Прекодолце
Панчићева 12, В. Хан
В. Караџића 62, В. Хан
В. Чарапића 12, В. Хан
с. Кацапун
Р. Софијанића 77, В. Хан
с. Прекодолце
с. Куново
с. Стубал
с. Полом
с. Мртвица
с. Декутинце
с. Стубал
Металостругар
Економски техничар
Металостругар
Привтни предузетник
Домаћица
с. Житорађе
Пролетерска 36, В. Хан
с. Репинце
Краља Петра 117, В. Хан
с. Мртвица
Машинкси техничар
Машински техничар
Економиста
Радник
Аутомеханичар
Економиста
с. Прекодолце
с. Лебет
Р. Павловића 3/7, В. Хан
с. Лепеница
С. Степановића 10, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
Аутомеханичар
Економиста
с. Прекодолце
с. Прибој
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Златица Станковић
Станиша Станковић
Стојан Николић
Станислава Ђорђевић
Драган Станојковић
Владица Антић
Слађана Стојановић
Ивица РАдовановић
Звонимир Томић
Силвана
Стаменковић
Зоран Цветковић
3.
18.04.1956.
08.07.1953.
29.03.1957.
11.03.1960.
01.01.1968.
12.07.1976.
16.07.1965.
14.04.1979.
08.11.1952.
06.03.1972.
05.05.1948.
Домаћица
ВКВ радник
КВ радник
Радник
Пољопривредник
Електротехничар
Трговац
Радник
Металостругар
Домаћица
с. Житорађе
с. Доње Јабуково
с. Мазараћ
Београдска 2, В. Хан
с. Мањак
с. Прекодолце
Р. Софијанића 37, В. Хан
Пролетерска 9, В. Хан
с. Житорађе
с. Гариње
Радник
с. Житорађе
ГРУПА ГРАЂАНА ВЛАДИЧИН ХАН – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Датум рођ.
Горан Алексић
Срђан Прстојевић
Сузана
Станисваљевић
Данило Цветковић
Александар Костић
Марина Костић
Горан Јовић
Ивица Марковић
Сузана Стојадиновић
Владица Цветковић
Сашко Николић
Зора Јоргачевић
Предраг
Александровић
Божа Момчиловић
Сања Марковић
Бобан Стевановић
Биљана Славковић
Дејан Костић
Весна Марковић
Дејан Витковић
Дејан Поповић
Слободанка Павловић
Милорад Младеновић
Бобан Станковић
Дијана Тасић
Ивана Митић
Сунчица Прстојевић
Слађан Станковић
30.01.1972.
20.02.1963.
14.03.1963.
14.04.1971.
28.11.1968.
30.01.1979.
27.10.1970.
19.09.1965.
27.12.1980.
15.11.1972.
13.05.1973.
13.08.1956.
14.04.1970.
07.11.1970.
17.11.1972.
03.02.1973.
23.09.1980.
07.07.1969.
10.01.1974.
26.03.1970.
29.10.1973.
24.03.1967.
13.07.1960.
06.01.1983.
09.04.1990.
21.11.1985.
07.03.1964.
12.06.1964.
Занимање
Адреса становања
дипл. Економиста
Приват. предузетник
Дипл. Биолог
Р. Софијанића 26А, В. Хан
Светосавска 85, В. Хан
Београдска 16А, В. Хан
Графички инжењер
Хемијкси техничар
Проф. енглеског језика
дипл. инг. Електротех.
Профес. франц. језика
дипл. Социолог
дипл.инг.Машинства
Професор математике
Доктор
дипл.инг.Технологије
с. Житорађе, В. Хан
В. Караџића 11, В. Хан
П. Митића 2А, В. Хан
Д. Јерковића 12, В. Хан
М.Пијаде 1/6, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
В. Синђелића 45/2, В. Хан
И. Милутиновића 1, В. Хан
Ј. Гагарина 19, В. Хан
Хемијски техничар
дипл. Хемичар
Електротехничар
Дипл. економ-књиг.
Хемијски техничар
Електротехничар
Хемијски техничар
Пословођа
Физиотерапеут
Шумарски инг.
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Дипл. Фармацеут
Таксиста
Ђ. Салаја 18, В. Хан
Ј.Ј. Змаја 60, В. Хан
Београдска 27, В. Хан
Краља Петра I, В. Хан
П. Митића 2/А, В. Хан
М. Пијаде 7/15, В. Хан
с. Лепеница 31, В. Хан
Д.Митића 22, В. Хан
Калиманска 29, В. Хан
Ц. Душана 33, В. Хан
с. Гариње, В. Хан
М. Пијаде 34, В. Хан
с. Кржинце, В. Хан
Светосавска 85, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Сузана Тасић
Никола Стамнековић
Јовица Савић
Верица Стаменковић
Горан Андрејевић
Слободан Антић
Миомир Тодоровић
Србијанка Јањић
Драган Стојковић
17.05.1987.
29.04.1988.
15.06.1972.
18.04.1969.
05.05.1968.
20.03.1959.
24.08.1957.
13.06.1972.
27.10.1958.
Студент
дипл. Економиста
Профес. физич. образ.
Приватник
Референт
Приватник
Аутомеханичар
Правни-техничар
Незапошљен
с. Житорађе, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
Р. Софијанића 27, В. Хан
Н. Тесле 12, В. Хан
Пролетерска 31, В. Хан
Светосавска 61, В. Хан
Ј. Гагрина 55, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
Београдска 16А, В. Хан
4. „ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ПРЕОКРЕТ“-ДР СТАНА МИЉКОВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Име и презиме
Датум рођ.
др. Стана Миљковић
Ива Митић
Драган Николић
Љубиша Нешић
Срђан Славковић
Марина Павловић
Саша Илић
Слађан Стошић
Ана Игњатовић
Данило Даниловић
Игор Стошић
Зорица Томић
Слободан Ђорђевић
Ивица Михајловић
Милица Цветковић
Стојан Младеновић
Зоран Демировић
Весна Станисављевић
Станиша Пешић
Аврам Димитријевић
Снежана
Стаменковић
Радојко Стојковић
Драган Костић
Стана Станојевић
Чедомир Марковић
Бранислав Савић
Виолета Стевановић
Горан Јовановић
Јовица Станковић
Мирјана Миленковић
Небојша Станковић
Томислав Стошић
19.07.1954.
08.08.1972.
27.03.1964
27.05.1968.
01.10.1970.
10.05.1964.
20.09.1981.
07.03.1971.
27.07.1989.
29.08.1967.
30.03.1986.
05.12.1956.
20.06.1952.
21.08.1981.
30.07.1983.
25.08.1952.
01.07.1965.
09.05.1963.
30.07.1937.
03.08.1946.
21.09.1966.
25.05.1954.
26.06.1953.
05.07.1961.
01.08.1961.
07.05.1966.
10.10.1972.
07.02.1969.
19.11.1973.
29.09.1968.
29.09.1974.
27.08.1969.
Занимање
Адреса становања
Гинеколог-акушер
Инжењер Машинства
Економиста
Инжењер Шумарства
Наставник прак. Наст.
дипл. инг. Машинства
Професор Математике
Тех. за прераду дрвета
Струк. мед. сестра
таксиста
радник
Професор Биологије
Електротехничар
Инжењер Шумарства
Саобраћајни техничар
Машински техничар
Машински техничар
електротехничар
пензионер
Пензионер
Трговац
Б. Станковића 7, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
В. Пајсије 47, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
Краља Петра I 27, В. Хан
М. Пупина 24, В. Хан
с. Мртвица, В. Хан
Ј. Гагарина 21, В. Хан
К. Петра I 21, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Кржинце, В.Хан
с. Житорађе, В. Хан
с. Солачка Сена, В. Хан
с. Сува Морава, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Гариње, В. Хан
с. Белановце, В. Хан
с. Летовиште, В. Хан
Ј.Ј.Змаја 131, В. Хан
Кувар
Радник
Трговац
Месар
Папирничар
Трговац
Машинкси техничар
Пензионер
Трговац
Електротехничар
Електротехничар
с. Куново, В. Хан
Пчињска 5, В. Хан
С. Житорађе, В. Хан
Н. Тесле 37, В. Хан
С. Ковачевића6, В. Хан
С. Лепеница, В. Хан
С. Брестово, В. Хан
С. Марковића 41, В. Хан
С. Репинце, В. Хан
С. Декутинце, В. Хан
С. Прекодолце, В. Хан
33.
34.
35.
36.
37.
Наташа Стевановић
Зоран Тасић
Зоран Мишић
Драгица Живковић
Бранислав Миљковић
03.12.1975.
15.04.1965.
09.08.1969.
22.10.1961.
01.05.1955.
Пољопривредни тех.
Тесар
Економиста
Машински техничар
Дипл. инг. хемије
С. Прекодолце, В. Хан
С. Мањак, В. Хан
Ј.Ј.Змаја 52, В.Хан
с. Полом, В. Хан
Боре Станковића 7, В. Хан
5. ПОКРЕНИМО ВЛАДИЧИН ХАН – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СНС)
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Горан Младеновић
Часлав Младеновић
Зара Николић
Новица Петровић
Томислав Симоновић
Марија Станојевић
Драгутин Димчевски
Владимир Костић
Весна Стојковић
Бранислав Тошић
Ивица Цветковић
Дивна Младеновић
Стојан Додић
Борко Здравковић
Соња Димић
Славољуб Стевановић
Љубиша
Станијановић
Љиљана Томић
Лазар Ивановић
Мирољуб Ђокић
Александра
Бранковић
Слободан Ђорђевић
Датум рођ.
Занимање
Дипл. економиста
Дипл. инг. пољоп. и
07.03.1964.
ратарства
Доктор спец. Опште
22.11.1961.
медицине
19.08.1961. Привредник
02.04.1972. Техничар трговине
Апсолвент права
08.03.1988.
13.12.1979.
28.09.1948. Потпуковник у пензији
12.11.1985. Економиста
Дипл. инг. хем. и
04.02.1972.
биохемијског инг.
07.07.1967. Дипл. ветеринар
14.03.1985. Пољоп. техничар
04.08.1969. Техничар фармације
20.03.1953. КВ Металостругар
01.03.1953. Возач
Електоротехничар
16.07.1984.
рачунара
04.12.1974. Техничар Машинства
Пољоп. техничар
08.02.1981.
28.01.1961. Економиста
10.09.1957. Радник - молер
Техничар угоститељства
19.12.1965.
20.04.1983.
18.08.1959.
Медицинска сестра
КВ Трговац
Исмет Даутовић
Љубинка Недељковић
Александар
Милосављевић
Иван Ђорђевић
02.11.1957. Бравар
26.05.1961. Техничар воћарства
Машински техничар
13.07.1979.
Нела Недељковић
10.02.1985. Пољоп. техничар
18.05.1981.
Машински техничар
Адреса становања
Ј.Ј. Змај бр.73, В.Хан
с. Житорађе бб, В. Хан
Светосавска 11, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
Први Мај бр.3, В. Хан
Ратка Софијанића бр.88, В
Хан
Светосавска бр.87, В. Хан
Београдска бр.37, В. Хан
Његошева бр.17, В. Хан
Николе Тесле 28/10, В. Хан
Моше Пијаде 14 А, В. Хан
Ј.Ј. Змај бр.73, В. Хан
Немањина бр.68, В. Хан
с. Прекодолце бб, В. Хан
Милентија Поповића
бр.90, В.Хан
с.Лепеница, В. Хан
с.Мањак, В. Хан
с.Стубал, В. Хан
Карађорђева 75 А, В. Хан
Краља Петра I бр.127, В.
Хан
Светосавска бр.9, В. Хан
Ратка Софијанића бр.35, В.
Хан
с. Прибој, В. Хан
Николе Тесле 39/10, В. Хан
С. Репинце бб, В. Хан
Душана Јерковића бр.7, В.
Хан
Његошева бр. 34, В. Хан
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Небојша Илић
Славко
Милосављевић
Сребрна Камперелић
Дејан Павловић
Аца Перовић
Рада Милосављевић
Станко Миљковић
Бранислав Богданов
Слађана Миленковић
Данијел Стојилковић
23.08.1986. Техничар угоститељства
Предузетник
18.09.1961.
с. Гариње, В. Хан
с. Мртвица, В. Хан
07.09.1965. Хигијеничар
Електомеханич. расхладне
03.09.1983.
технике
11.06.1959. Електротехничар
09.01.1966. Техничар у производњи
05.05.1952. Пензионер
11.09.1974. Дипл. економиста
05.04.1962. Трговац
24.08.1984. Радник
Николе Тесле 6/4, В. Хан
с. Врбово, В. Хан
с. Стубал бб, В. Хан
с. Јастребац бб, В. Хан
с. Јастребац бб,В. Хан
с. Прекодолце бб, В. Хан
с. Теговиште, В. Хан
Карађорђева бр.10, В. Хан
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Зоран Т. Стојановић
Горан Љубић
Мирјана Божиновић
Ненад Младеновић
Синиша Симоновић
Марија Ђорђевић
Бранислав Мишић
Иван Станојевић
Сузана Илић
Дејан Стевановић
Ненад Величковић
Светлана Стојановић
Горан Радисављевић
Бранислав
Стевановић
Драгана Радић
Тикица Мисић
Слађан Младеновић
Драгана Ђорђевић
Предраг Петровић
Бобан Петровић
Силвана
Милосављевић
Срђан Стнаковић
Ненад Дисић
Љубинка Митић
Зоран Здравковић
„Шумарче“
Срета Младеновић
Датум рођ.
Занимање
Правник
дипл. проф. Историје
Пензионер-проф.
01.09.1948.
књижевности
09.09.1972. Машински техничар
13.01.1969. Проф. инф. и рачунарства
14.10.1981. Дипл. проф. енглеског
06.03.1959. Инг. орг. рада
20.11.1987. Аутомеханичар
19.06. 1986. Апсолвент економије
09.06.1982. Докторант електрон.фак.
17.06.1976. електротехничар
06.07.1966. Дипл.проф. Математике
10.04.1967. Учитељ
Машински техничар
27.04.1967.
18.07.1968.
27.07.1967.
24.10.1973.
15.10.1980.
30.07.1966.
21.07.1976.
13.07.1976.
01.12.1980.
18.05.1984.
21.01.1970.
27.01.1970.
08.01.1956.
17.03.1963.
09.09.1951.
Адреса становања
Р. Павловића 12/9, В. Хан
Н. Тесле 39/7, В. Хан
М. Пијаде 19, В. Хан
с. Гариње
М. Пијаде 11/11, В. Хан
с. Ружић, В. Хан
с. Прибој, В. Хан
Калиманце, В. Хан
с. Прекодолце
с. Репинце
с. Џеп
В. Пајсије 6/8, В. Хан
К. Стаменковића 1, В. Хан
с. Лепеница, В. Хан
Економски техничар
Инг. друмског саобраћаја
ВКВ радник
Економ. за финансије и
банке
електротехничар
Дипл. инг. електротехнике
електротехничар
Р. Павловића, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
М. Пијаде 42, В. Хан
Р. Павловића 12/11, В. Хан
Дипл. Економиста
Дипл. инг. електротехнике
Трговац
Техн. произ. хартије
с. Репинце, В. Хан
с. Ковачевића 28, В. Хан
Р. Павловића 1/6, В. Хан
Ђ. Салаја 24, В. Хан
Пензионер
с. Полом, В. Хан
Ј. Гагрина 47, В. Хан
с. Џеп, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
„Чича“
Данијела Младеновић
Драган Рожић
Бокан Ђорђевић
Сунчица
Радисављевић
Слободан Стошић
Добри Тасић
Марија Ђорђевић
Срђан Цветковић
Зоран Димитријевић
Валентина
Вукашиновић
Марјан Станојковић
09.12.1975.
10.07.1972.
01.10.1959.
01.12.1969.
28.10.1975.
24.07.1951.
28.11.1983.
17.04.1987.
11.03.1984.
16.05.1983
05.05.1968.
Гимназија
Машински техничар
Дипл. Економиста
Учитељ
К. Стаменковића, В. Хан
Р. Софијанића 60, В. Хан
С. Пенезића 8, В. Хан
К. Стамнековића 1, В. Хан
Трговац
ВСШ економист
Пољопривредни техн.
Мех.греј.ирасх технике
Мех.греј.ирасх технике
Инг. Пољопривреде
с. Кржинце
с. Кржинце, В. Хан
К. Стамнековића 15, В.
Хан
с. Куново, В. Хан
Ј.Ј. Змаја 96, В. Хан
с. Житорађе
Кувар
С. Ковачевића 102, В. Хан
7. ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Датум рођ.
Миљан Стојановић
Славиша Миленовић
Миљана Ташић
Предраг Јовић
Ивица Петровић
Милена Илић
Зоран Цветковић
Драган В.
Димитријевић
Драгана Јовић
Зоран Љубисављевић
Светислав Ристић
Данијела
Димитријевић
Драган Милић
Зоран Костић
Соња Маринковић
Драган. Т.
Димитријевић
Перица Станковић
Данијела Стевановић
Зоран Костић
Слађан Величковић
Марина Ивановић
Срђан Ђорђевић
Милош Јовановић
Владанка Ђорђевић
10.11.1976.
15.04.1978.
15.02.1987.
26.02.1983.
21.08.1966.
02.10.1976.
15.01.1955.
06.04.1956.
03.02.1986.
03.02.1959.
02.04.1959.
13.02.1974.
28.08.1952.
18.10.1965.
02.09.1964.
23.04.1965
23.12.1967.
17.07.1971.
05.04.1959.
25.12.1968.
08.12.1980.
15.04.1979.
24.05.1985.
26.10.1949.
Занимање
Адреса становања
Дипл. Економиста
Правник
Дипл. Политиколог
Економиста
Инг. Технологије
Проф. Разр. наставе
Трговац
Дипл. Економиста
с. Стубал, В. Хан
с. Полом, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
С. Ковачевића 56, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
Карађорђева 29, В. Хан
С. Морава, В. Хан
Проф. Енглеског јез.
Дипл. Економиста
Каменорезац
Проф. Разр. наставе
С. Морава, В. Хан
Београдска 11, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
М. Пијаде 81, В. Хан
КВ возач
Саобраћајни инжењер
Проф. Разред. наставе
Учитељ
с. Козница, В. Хан
с. Гариње, В. Хан
Светосавска 65, В. Хан
Ђ. Слаја 2, В. Хан
Радник
Економиста
Радник
Приватник
Економиста
Трговац
Електротехничар
Економски техничар
Београдска 62, В. Хан
Београдска 27 Ц, В. Хан
Београдска 63, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
Ј. Гагарина 40, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
Б. Радичевића 27, В. Хан
М. Поповића 10, В. Хан
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Данијел Здравковић
Миодраг Салимовић
Миодраг Анђелковић
Слађан Савић
Горан Марковић
Валентина Стошић
Миљан Трајковић
Саша Китановић
Данијела Станојковић
Слађан Ђорђевић
Ивица Цветковић
Ана Стевановић
Слађан Николић
11.11.1989.
17.05.1965.
08.09.1965.
07.01.1966.
12.07.1963.
31.05.1976.
21.05.1970.
03.07.1971.
09.12.1975.
15.01.1961.
13.06.1977.
28.04.1987.
14.07.1985.
Струк.мед. радиолог
Фармацеут
Домаћица
Радник
Админ.техничар
Маш.инжењер
Дипл.Електроинжењер
Ел.Спец.СтруковнихСт.
Економски Техничар
Трговац
Предузетник
Дипл.Струк.Економ.
Трговац
Ђ. Слаја 24, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
С. Степановића 2, В. Хан
с. Врбово, В. Хан
Лепеница,В.Хан
Кржинце,В.Хан
С.Марковића 12, В.Хан
Декутинце,В.Хан
Карађорђева 95,В.Хан
Мазараћ,В.Хан
Мањак,В.Хан
Ј.Ј.Змаја 78. , В.Хан
Куново,В.Хан
8. „СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ- РАСИМ ЉАЈИЋ“
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Име и презиме
Зоран Стошић
Небојша Зафировић
Љиљана Поповић
Далибор Ранђеловић
Срђан Ташић
Зорица Стојановић
Стрешко Петров
Звонко Младеновић
Надица Михајловић
Младен Стојковић
Горан Златановић
Маја Митић
Зоран Ранђеловић
Игор Анђелковић
Наташа Станковић
Слађан Ђорђевић
„Гутка“
Иван Костић
Маја Стошић
Игор Јовановић
Срба Станковић
Сунчица Ташић
Миљан Трајковић
Зоран Илић
Снежана Цветковић
Драган Петровић
Игор Петровић
Лидија Јовић
Синиша Стојковић
Датум рођ.
09.10.1961.
17.11.1978.
21.06.1963.
04.05.1976.
23.03.1963.
07.01.1960.
28.09.1978.
27.03.1959.
15.02.1980.
25.06.1959.
16.02.1972.
28.05.1985.
09.10.1950.
10.08.1976.
09.02.1985.
04.07.1969.
15.10.1960.
11.05.1984.
26.06.1978.
28.09.1975.
23.01.1968.
07.01.1980.
01.10.1961.
01.01.1965.
18.02.1970.
27.10.1982.
26.07.1985.
18.09.1985.
Занимање
Адреса становања
Административни радник
Maшински техничар
Проф. Разр. наставе
Електротехничар
Трговац
Екон. техничар
Саветник осигурања
Приватни предузетник
Психолог
Приватни предузетник
Дипл. инжењер
Дипл. Социолог
Приватни предузетник
Приватни предузетник
Дипл. Економиста
Хемијски техничар
Немањина 7, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
Б. Станковића 30, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
Р. Софијанића 8, В. Хан
М. Пупина 23, В. Хан
с. Сува Морава, В. Хан
Светосавска 59/2, В. Хан
с. Мањак, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
Б. Ћопића 35, В. Хан
Н. Тесле 49/6, В. Хан
Калиманска 15, В. Хан
с. Сува Морава, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
Приватни предузетник
Проф. Физич. васпитања
радник
Приватни предузетник
Трговац
Радник
Радник
Папирни техничар
Угоститељ. радник
Трговац
Машински тех.
Радник
с. Козница, В.Хан
Пролетерска 78, В.Хан
Карађорђева 40, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Куново, В. Хан
с. Богошево, В. Хан
Светосавска 115, В. Хан
В. Караџића 76, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Иван Павловић
Љиљана Павловић
Дејан Пешић
Горан Веселиновић
Драгица Стошић
Никола Антић
Владимир
Александровић
Александра Костић
Марјан Ђорђевић
03.06.1981.
11.03.1982.
28.04.1984.
19.07.1971.
02.04.1960.
28.10.1986.
05.02.1983.
02.07.1987.
18.02.1987.
Приватни предузетник
Угоститељ. радник
Приватни предузетник
Угоститељски радник
Економски техничар
Студент
Угоститељски радник
с. Врбово, В. Хан
Р. Павловића 3/12, В. Хан
с. Сува Морава, В. Хан
с. Лебет, В. Хан
Немањина 7, В. Хан
с. Прибој, В. Хан
С. Марковића 1, В. Хан
Радник
Радник
с. Дупљане, В. Хан
с. Куново, В. Хан
9. ЗАЈЕДНО - БОГАТА СРБИЈА - СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Далибор Марковић
Срђан Павловић
Бојана Стојановић
Часлав Радић
Срђан Станковић
Борка Павловић
Саша Стојановић
Томица Петковић
Тамара Станојковић
Драган Станковић
Горан Марковић
Сузана Тасић
Бобан Величковић
Милан Пејковић
Љиља Стоиљковић
Хасановић Златибор
Сања Јовић
Горан Димитријевић
Љиљана Радић
Бранимир Стојковић
Зорица Стошић
Јелена
Станисављевић
Јелена Радић
Јасмина Стојковић
Тања Величковић
Маријана Павловић
Датум рођ.
18.09.1981.
08.04.1970
05.09.1974.
25.12.1951.
02.04.1978.
24.12.1974.
24.03.1974.
07.05.1973.
25.07.1989.
26.11.1969.
05.03.1984.
30.04.1976.
14.01.1962.
07.10.1986.
14.07.1978.
12.07.1955.
16.09.1977.
28.06.1968.
08.02.1960.
31.10.1989.
09.09.1966.
18.09.1986.
29.11.1933.
25.02.1988.
29.06. 1980.
29.11.1989.
Занимање
Адреса становања
Машинкси техничар
Референт
Економиста
Приватни предузетник
Приватни предузетник
Домаћица
Машински техничар
Приватни преузетник
Електротехничар
Машински техничар
Кулинарски техн.
Електромт.
Машински техничар
Аутомеханичар
Домаћица
Приватни предузетник
Радник
Столар
Медицинска сестра
Електротехничар
ССС
ССС
Ж. Мишића 10, В. Хан
с. Полом, В. Хан
Пчињска 42, В. Хан
С.П.Крцуна 26, В. Хан
с. Калиманце, В. Хан
с. Полом, В. Хан
Пчињска 42, В. Хан
Н. Тесле 41/1, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
Ђ. Слаја 38, В. Хан
Калиманса 27, В. Хан
М. Пупина 36, В. Хан
Ж.Ј.Шпанца 29 Б, В. Хан
с. Полом, В. Хан
Немљањина 102, В. Хан
Пчињска 30, В. Хан
с. Полом, В. Хан
с. Козница, В. Хан
С.П. Крцуна 26, В. Хан
Ж.Мишића 27, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
с. Репиште, В. Хан
Домаћица
Економиста
Електротехничар
Модни дизајн.
С.П. Круцуна 28, В. Хан
Ж. Мишића 21, В. Хан
Панчићева 2, В. Хан
Ж. Мишића 10, В. Хан
10. ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ПУПС
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Име и презиме
Датум рођ.
Владан Вучковић
Зарије Петровић
Ленка Стојиљковић
Срђан Стошић
Радојица Пејковић
Виолета Јовановић
Никола Ивнаовић
Предраг Јовић
Сунчица Аритоновић
Александар Ђорђевић
Божидар Илић
Драгица Крстић
Милан Младеновић
Драган Јовановић
Добрица Митић
Радослав Манојловић
Слободан Величковић
Сузана Младеновић
Новица Миловановић
Бојан Манојловић
Божика Костић
Слваољуб Цветковић
Богосав Николић
Јадранка Станковић
Драган Ташић
Драгиша Миленковић
Мирјана Цветковић
Ненад Стојановић
Градимир Стојковић
Борка Петровић
Слободан Томић
Радомир Илић
Татјана Милошевић
Станиша Стошић
Борисав Петровић
26.07.1967.
09.02.1950.
06.12.1945.
08.10.1968.
18.02.1946.
07.07.1988.
29.04.1942.
04.12.1968.
29.05.1955.
27.11.1952.
05.12.1950.
09.06.1984.
21.12.1950.
02.10.1975.
26.06.1948.
04.09.1958.
18.04.1945.
01.07.1969.
25.03.1953.
01.01.1984.
28.12.1946.
20.11.1962.
03.01.1953.
19.01.1954.
18.03.1956.
06.05.1976.
28.06.1950.
17.06.1988.
07.07.1950.
22.02.1946.
29.11.1957.
29.09.1946.
15.10.1963.
26.05.1965.
06.03.1942.
Занимање
Програмер
Пензионер
Пензионер
Ветеринар
пензионер
еконимста
Пензионер
Пољопривредник
Пензионер
Радник
Пензионер
Трговац
Пензионер
Инг. технологије
Пензионер
Приватник
Пензионер
Приватник
Пензионер
Приватник
Пензионер
Радник
Пензионер
Домаћица
Пензионер
Радник
Пензионер
Спортиста
Пензионер
Пензионер
Пољопривредник
Пензионер
Домаћица
Пољопривредник
Пензионер
Адреса становања
8.септембар 3, В. Хан
Светосавска 67/14, В. Хан
И. Милутиновића 7, В. Хан
Репинце 77, В. Хан
Сува Морава, В. Хан
8. септембар, В. Хан
Београдска 58, В. Хан
с.Стуба, В. Хан
Ђ. Јакшића 14, В. Хан
С. Марковића 20, В. Хан
с. Мазараћ, В. Хан
Светосавска 86, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
с. Џеп, В. Хан
В. Пајсије 17-1, В. Хан
М. Поповића 78, В. Хан
С. Врбово, В. Хан
Љ. Михајловића 9, В. Хан
с. Козница, В. Хан
М. Поповића 78, В. Хан
Карађорђева, В. Хан
8. септембар 5, В. Хан
М. Пијаде 11, В. Хан
Р. Софијанића 81, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Репиште, В. Хан
с. Житорађе, В. хан
Карађорђева 57Б, В. Хан
С. Ковачевића, В. Хан
Пчињска 8, В. Хан
с. Белановце, В. Хан
с. Горње Јабуково, В. Хан
7 јули 004, В. Хан
с. Куново, В. Хан
с. Теговиште, В. Хан
11. ДВЕРИ ЗА ЖИВОТ ВЛАДИЧИНОГ ХАНА
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Немања
Милосављевић
Драган Станковић
Александра
Стојанвоић
Миодраг Савић
Мирољуб
Миленковић
Марија Стојановић
Марко Јанковић
Вукашин Вељковић
Олгица Станковић
Милош Пешић
Маријан Антић
Злата Милосављевић
Влада Косић
Драган Антић
Слађана Станковић
Данијела Стојановић
Милан Стојковић
Александра Ђорђевић
Предраг Петковић
Александар Ђорђевић
Љубинка Савић
Олгица Стојановић
Сунчица Новковић
Мирјана Симоновић
Марица Стаменковић
Датум рођ.
30.01.1984.
03.01.1978.
21.04.1989.
29.03.1944.
24.05.1979.
24.06.1981.
17.04.1986.
29.03.1986.
17.12.1982.
30.05.1984.
07.09.1983.
16.06.1954.
14.01.1958.
05.05.1987.
01.10.1958.
25.03.1976.
28.11.1987.
03.02.1991
23.07.1984.
21.12.1987.
08.11.1949
06.08.1959.
05.01.1958.
12.06.1940.
23.02.1954.
Занимање
Адреса становања
Архитекта- Теолог
Светосавска 8, В. Хан
Приватни предузетник
Апсолвент философије
с. Репинце, В. Хан
с. Стуба, В. Хан
Пензионер
Електротехничар
Р. Софијанића 009, В. Хан
Калиманска бр.3, В. Хан
Апсолвент психологије
Апсолвент психологије
Студент психологије
Прив. Предузетник
Апсолвент психологије
Проф. Разредне наставе
Радник
Радник
Обућар
Службеник
Радник
Апсолвент информатике
Незапослена
Радник
Проф. војник
Домаћица
Пензионер
Пензионер
Пензионер
Радница
Карађорђева 45, В. Хан
Ј.Ј. Змај бр.17, В. Хан
Бора Станковић 44, В.Хан
С. Репинце, В. Хан
Ђуре Јакшића 20, В.Хан
Љ. Михајловића 1, В. Хан
Светосавска бр.8, В. Хан
с. Солачка Сена, В. Хан
Б. Ћопића 1, В. Хан
С. Пенезића 6, В. Хан
8 Септембар бр. 7, В. Хан
Вука Караџића 50, В.Хан
Б.Станковица 5, В. Хан
Моше Пијаде 27 А, В. Хан
Б.Станковића 5, В. Хан
Р.Софијанића 009, В. Хан
8. Септембар бр. 7, В. Хан
Светосавска бр. 5, В. Хан
В.Караџића 39,В. Хан
Ж.Ј.Шпанца 11, В. Хан
12. НОВА СРБИЈА – ВЕЛИМИР ИЛИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Име и презиме
Датум рођ.
Драган Цветковић
Миодраг Марковић
Стоименка Евтимова
Часлав Ристић
Часлав Павловић
Милица Ранђеловић
Зоран Митић
Љубомир Ивановић
Весна Тасић
Миодраг Стојановић
11.06.1953.
21.03.1955.
24.02.1953
30.10.1963.
11.12.1960.
05.12.1981.
29.05.1963.
21.05.1954.
16.04.1961.
17.06.1964.
Занимање
Дипл. Правник
Дипл. Економиста
Дипл. инг. Шумарство
Радник
Дипл. Маш. инг.
Медицинска сестра
Електро инсталатер
Маш. Техничар
Радник
Радник
Адреса становања
Г. Михајловића 11, В. Хан
с. Лепеница, В. Хан
Никола Тесла 37/12, В. Хан
С. Брестово, В. Хан
С. Житорађе, В. Хан
Ј.Ј. Змај 111, В.Хан
с. Прекодолце, В.Хан
Моше Пијаде 099, В. Хан
7. Јули 9 Б, В. Хан
Ж. Ј. Шпанац 29, В. Хан
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Горан Стевановић
Славица Антић
Слободан Илић
Иван Анђелковић
Сунчица Ђекић
Бранислав Антић
Братислав Цветковић
Далиборка
Величковић
Драган Стојановић
Часлав Павловић
Наташа Стојковић
Миодраг Митић
Зоран Стошић
Бранка Николић
Мирослав Илић
03.12.1968.
11.01.1967.
07.03.1962.
24.04.1988.
02.11.1983
09.10.1964.
25.05.1959.
17.07.1980.
20.10.1974.
13.04.1971.
08.09.1974.
20.09.1949.
22.09.1959.
02.01.1961.
18.05.1987.
Маш. бравар
Радник
Пољопривредни тех.
Инг. Рачунарства
Трговац
Радник
Ел.ех.Енергетике
Економиста
с. Мртвица, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Лепеница, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
В. Хан
с. Куново, В.Хан
с. Гариње, В. Хан
Машинбравар
Радник
Радник
Економиста
Машин бравар
Радник
Инг. заш. живот. средине
с. Гариње, В. Хан
с. Љјутеж
с. Ковачевића 25, В. Хан
В. Пајсије 6/9, В. Хан
с. Кржинце, В. Хан
Б. Станковића 11, В. Хан
с. Богошево, В. Хан
13. ГГ „ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ“ – АВРАМ СТАНОЈЕВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Датум рођ.
Аврам Станојевић
Мирослав Ђорђевић
Љиљиана Станојевић
Предраг Николић
Зоран Пешић
Верица Станковић
Томислав Стојановић
Ненад Станковић
Наташа Петровић
Зоран Момочиловић
Бранко Стамнековић
Оливера Стојановић
Бошко Јовић
Слађан Маринковић
Данијела Станојевић
27.01.1956.
24.12.1984.
14.08.1965.
12.02.1973.
15.02.1962.
04.05.1952.
03.04.1940.
26.09.1972.
26.01.1988.
15.02.1961.
15.12.1954.
14.05.1980.
17.03.1957.
19.12.1963.
Станиша
Милосављевић
Владан Аризановић
Радица Стошић
Стојадин Цветковић
Добри Митић
Ружица Симоновић
Владислав Костић
Саша Стојановић
Мирјана Ранђеловић
Срђан Антић
27.12.1974.
03.12.1956.
14.05.1962.
21.02.1961.
06.03.1938.
11.01.1953.
30.04.1969.
07.09.1955.
04.04.1992.
14.09.1966.
11.04.1973.
Занимање
Дипл. Економиста
Апсолвент медицине
Економски техничар
Професор
Фудбалер
Шумарски техничар
Дипл. инг. шумарства
Програмер
Машински техничар
Проф. разр. наставе
ВКВ столар
Домаћица
Администативни радник
Журналист
Правни техничар
Адреса становања
ВКВ Дрејер
В. Пајсија 2/6, В. Хан
Р. Софијанића 29
В. Пајсија 2/6, В. Хан
И. Милутиновића 5, В. Хан
с. Сува Морава, В. Хан
Р. Павловића 5/2, В. Хан
Н. Тесле 43/8, В. Хан
Ђ. Јакшића 6, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Богошево, В. Хан
с.Гариње, В. Хан
с. Лепеница, В. Хан
с. Балиновце, В. Хан
Јужномр. Бригада 8, В.
Хан
с. Репинце, В. Хан
КВ Столар
Домаћица
ВКВ столар
Пољопривредни техничар
Хемијски техничар
Радник
Студент физиотерапије
Домаћица
Инжењер машинства
с. Декутинце, В. Хан
с. Репинце, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
с. Стубал, В. Хан
В. Хан, Вука Караџића 39
с. Репинце, В. Хан
с. Теговиште, В. Хан
с. Летовиште, В. Хан
Београдса 60, В. Хан
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Стефан Стојковић
Драгана Стајковић
Драган
Станисављевић
Љубиша Јовановић
Биљана Станковић
Станиша Стошић
Звонко Драгутиновић
Весна МитићСтанковић
Радиоца Стевановић
Иван Игњатовић
Александра
Трајковић
Зоран Динић
07.09.1991.
07.12.1988.
25.09.1968.
17.09.1932.
24.02.1974.
20.05.1955.
14.07.1956.
18.12.1965.
19.10.1961.
04.11.1993.
05.11.1979.
05.11.1953.
Машински техничар
Машински техничар
Инжењер обућарства
Калиманска 31, В. Хан
Д. Митића 23, В. Хан
Карађорђева 28, В. Хан
Пољопривредник
Домаћица
КВ Столар
Гимназија
Домаћица
с. Белишево, В. Хан
с. Прекодолце, В. Хан
с. Брестово, В. Хан
с. Полом, В. Хан
с. Прибој, В. Хан
Гимназија
Аутомеханичар
Електромонтер
Карађорђева 288, В. Хан
с. Козница, В. Хан
с. Житорађе, В. Хан
Зидаротесар
В. Караџића 57, В. Хан
14. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме
Датум рођ.
Ивица Петровић
Србољуб Николић
Ивана Иванов
Драган Ђорђевић
Горан Иванов
30.06.1970.
14.06.1965.
20.03.1981.
03.09.1955.
Анђелија Николић
Миодраг Стојковић
Саша Ђорђевић
Сунчица Михајловић
Никола Вуковић
Небојша Пејковић
Данијела Јовић
Слађан Ђорђевић
Саћип Реџеповић
Душица Стевановић
Предраг Јовић
Бојан Антић
Милица Ивковић
Данијел Цветковић
Горан Павловић
Зорица Стошић
Игор Иванов
Срђан Михајловић
Лидија Филиповић
Кристина Стошић
Милена Иванов
11.07.1990.
16.08.1962.
10.03.1975.
10.11.1973.
18.03.1984.
01.04.1973.
18.07.1971
10.12.1981.
20.03.1951.
29.05.1979.
03.11.1965.
26.12.1977
09.06.1988.
16.09.1984.
11.10.1969.
17.12.1971.
23.03.1977.
02.05.1977.
04.04.1958.
16.08.1987.
28.01.1978.
24.01.1974.
Занимање
Програмер
Трговац
Матурант Гимназије
Пољопривредник
Сарадник у природним
наукама
студент
Дипл.инг. рударства
Машински инг. I ст.
Виша учитељска
Средњошколац
Програмер
Продавац мешовите робе
Правник
Пензионер
Пољопривредник
Продавач
Аутомеханичар
Студент
Машински техничар
Машинбравар
Кожарски техничар
Машински техничар
Аутомеханичар
Пензионер
Економиста
Васпитач предш. деце
Адреса становања
Р. Софијанића 14, В. Хан
С. Погачаревића 2, В. Хан
М. Пијаде 1/7, В. Хан
с. Прибој
В. Синђелића 4/1, В. Хан
С. Погачаревића 2, В. Хан
Р. Павловића 30, В. Хан
с. Прекодолце
М. Пијаде 9/11, В. Хан
Н. Тесле 8/7, В. Хан
с. Сува Морава
В. Пајсије 37, В. Хан
В. Караџића 56, В. Хан
с. Прекодолце
с. Лепеница
В. Пајсије 37, В. Хан
ЈЈ. Змаја, В. Хан
Н. Тесле 8/11, В. Хан
с. Стубал
с. Мазараћ
с. Сува Морава
М. Пијаде 1/7, В. Хан
М. Пијаде 9/11, В. Хан
Н. Тесле 8/7, В. Хан
с. Кржинце
В. Синђелића 4/1, В. Хан
15. „ПОКРЕТ ВЕТЕРАНА“
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Датум рођ.
Јовица Петровић
Миодраг Јовић
Снежана Николић
Миодраг Петровић
Предраг Стојановић
Лила Ранђеловић
Слободан Стевановић
Радивоје Николић
Добрила Стојковић
Станиша Пејковић
Властимир
Михајловић
Радица Димитријевић
Часлав Павловић
Влда Војиновић
Олгица Илић
Сретен Стамнекоивћ
Томислав Стевановић
Драгица Костић
Тихомир Петровић
Зоран Стевановић
Радица Петровић
Милорад Ристић
Власта Станковић
Десанка Петровић
Станиша Јовановић
Драгољуб
Милосављевић
Славица Јовић
17.10.1959.
31.08.1964.
27.03.1964.
30.10.1957.
14.04.1956.
10.09.1972.
09.02.1948.
29.11.1954.
05.01.1972.
24.09.1954.
19.09.1949.
13.09.1964.
16.07.1955.
31.07.1953.
16.09.1958.
06.08.1939.
27.07.1959.
04.05.1973.
07.08.1937.
23.12.1948.
08.11.1966.
07.01.1950.
12.06.1955.
16.11.1934.
18.05.1946.
20.04.1954.
15.11.1963.
Занимање
Адреса становања
Комерцијалиста
Маш. техничар
Кројачица
Комерцијалиста
Др. спец радиолог.
Домаћица
Професор књижвности
Пољ. произв.
Трговац
Комерцијалиста
Возач
с Дупљане, В. Хан
Нмеањина 73, В. Хан
В. Синђелића , В. Хан
Ђ.Салаја 1, В. Хан
Р. Сфијанића, В. Хан
с. Гариње, В. Хан
Ж. Шпанца 3, В. Хан
с .еговиште, В. Хан
Пчињска 20, В. Хан
с. Реинце, В. Хан
с Сува Морава, В. Хан
Пољопр. произвођ.
Возач
Радник обезбеђења
Геренто домаћица
Технолог
Пољопр. произвођ.
Домаћица
Дипл. правник
Маг. технолог
Домаћица
Отправник возова
Столар
Домаћица
Пензионер
Маш. технол.
с. Гариње, В. Хан
И. Андрића, В. Хан
Пчињска 39, В. Хан
Пчињска 1, В. Хан
Ј. Бригада 2, В. Хан
М. Поповића 84, В. Хан
8. септембар 4, В. Хан
с. Дупљане 4, В. Хан
Н. Тесле 41, В. Хан
Д. Обрадовић 13, В. Хан
с. Прибој, В. Хан
с. Балиновце, В.Хан
Ђ.Салаја 1, В. Хан
с. Брестово, В. Хан
с. Ружић, В. Хан
Пољ. произв.
с. Јабуково, В. Хан
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Број: 013-125/2012
У Владичин Хану
24.04.2012. године
М.П.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Пејковић
Download

zbirna izborna lista - Општина Владичин Хан