kate- redni
gorija broj
IV
IV
IV
žiri
takmičar
3. Raos Aleksandar 1998.
10. Cekić Miloš 1997.
7. Tomić Momčilo 1998.
IV
13. Ilić Aleksandra 1998.
IV
8. Ćirić Doroteja 1997.
IV
16. Milosavljević Luka 1997.
IV
11. Vasić Anastasija 1997.
IV
14. Josić Milica 1997.
IV
15. Klincov Andrej 1998.
IV
17. Nedić Danilo 1998.
IV
5. Stanojević Nina 1997.
IV
2. Rančić Amila 1997.
IV
9. Hrubenja Martina 1997.
IV
6. Todorović Nikola 1998.
IV
12. Dunjić Đurđija 1998.
IV
1. Ranković Olga Antonina 1998.
IV
4. Skopljak Sarah 1997.
bodovi i nagrade
Rita
Maja
Đorđe
Đorđe Aleksandar ukupno
nagrada po redu
Kinka Rajković Milojković Stanetti
Serdar
bodova
99
95
92
96
89
87
88
88
84
80
81
79
83
72
67
73
97
97
93
93
97
93
92
85
88
83
83
80
80
83
70
70
98
96
94
97
93
84
92
91
85
89
76
76
72
69
66
68
98
96
97
95
91
92
89
88
87
86
73
81
82
83
69
68
100
95
98
90
94
95
85
84
91
84
86
80
75
75
73
65
98.4
95.8
94.8
94.2
92.8
90.2
89.2
87.2
87.0
84.4
79.8
79.2
78.4
76.4
69.0
68.8
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
škola
klasa
Muzička škola Niš
Ksenija Vukić
Muzička škola Niš
Predrag Stojanović
"Mihailo Vukdragović" Šabac
Goara Lazić
"Mihailo Vukdragović" Šabac
Helena Davidović
"Josif Marinković" Zrenjanin
Marieta Gigić
"Josip Slavenski" Beograd
Tatjana Đorđević
"Josip Slavenski" Beograd
Maja Vuković
"Mihailo Vukdragović" Šabac
Helena Davidović
"Vlado Milošević" Banja Luka
Dijana Zrnić
"Josip Slavenski" Beograd
Irena Oparov Dobrila
Muzička škola Niš
Petar Mladenović
JU Srednja muzička škola Tuzla
Slađana Dedić
"Isidor Bajić" Novi Sad
Edit Miavec
"Živorad Grbić" Valjevo
Dimitrije Tomić
pohvala
"Marko Tajčević" Lazarevac
Ana Barbaro
pohvala
"Dr Vojislav Vučković" Beograd Branka Žiravac Jeremić
nije nast.
JU Srednja muzička škola Tuzla
Zrinka Andrejaš
Download

99 97 98 98 100 98.4 I 95 97 96 96 95 95.8 I 92 93 94 97 96 93 97