Kat.
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
III
III
III
III
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Takmicar
Dorošenko Oleksandr (1999)
Knežević Komnen (1999)
Marković Teodora (1999)
Mitrović Lazar (1999)
Nikolin Galina (2001)
Petković Anastasija (1999)
Pečnik Mia (2000)
Popović Milica (1999)
Serafimović Milica (1999)
Tomić Momčilo (1998)
Torbica Lazar (1999)
Šuvaković Vukašin (1999)
Aleksić Anastasija (1998)
Beraković Dunja (1999)
Bošnjak Jelena (1999)
Egerić Nemanja (1991)
Ilić Milena (1994)
Jančić Stefan (1995)
Kosanić Nina (1993)
Lazarević Ilija (1994)
Lazarević Hristina (1990)
Marković Milica (1993)
Ristić Predrag (1995)
Stanković Anđela (1993)
Čeke Andrea (1993)
Vidanović Natali (1993)
Dražević Aleksandar (1996)
Đukić Andrea (1996)
Ilić Angelina (1996)
Kozina Ana (1997)
Marinković Danica (1996)
Milosavljević Luka (1997)
Ostojić Ana (1996)
Petković Nevena (1997)
Radovanović Ivana (1997)
Skopljak Sarah (1997)
Teodorović Ana (1997)
Tmušić Ksenija (1996)
Ćirić Milorad (1996)
Cekić Miloš (1997)
Arsov Darko (1997)
Vasić Anastasija (1997)
Janković Aleksa (2001)
Joksimović Jana (2000)
Nikolić Angelina (2001)
Pešić Jelena (2000)
Vreme nastupa
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
11:15 - 12:45
11:15 - 12:45
11:15 - 12:45
11:15 - 12:45
11:15 - 12:45
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
15:30 - 17:20
15:30 - 17:20
15:30 - 17:20
15:30 - 17:20
17:35 - 19:25
17:35 - 19:25
17:35 - 19:25
17:35 - 19:25
19:40 - 21:00
19:40 - 21:00
19:40 - 21:00
9:30 - 10:50
9:30 - 10:50
9:30 - 10:50
9:30 - 10:50
11:05 - 12:25
11:05 - 12:25
11:05 - 12:25
11:05 - 12:25
12:40 - 14:00
12:40 - 14:00
12:40 - 14:00
12:40 - 14:00
14:15 - 15:35
14:15 - 15:35
14:15 - 15:35
14:15 - 15:35
16:30 - 17:30
16:30 - 17:30
16:30 - 17:30
16:30 - 17:30
Redosled
nastupa
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Datum
nastupa
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
01.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
Vreme ton.
probe
9:00 - 09:04
9:05 - 9:09
9:10 - 9:14
9:15 - 9:19
9:20 - 9:24
11:00 - 11:04
11:04 - 11:08
11:08 - 11:12
12:45 - 12:49
12:49 - 12:53
12:53 - 12:57
14:50 - 14:54
14:55 - 14:59
15:00 - 15:04
15:05 - 15:09
15:10 - 15:14
17:20 - 17:24
17:24 - 17:28
17:28 - 17:32
19:25 - 19:29
19:29 - 19-33
19:33 - 19:37
9:10 - 9:14
9:14 - 9:18
9:18 - 9:22
9:22 - 9:26
10:50 - 10:54
10:54 - 10:58
10:58 - 11:02
12:25 - 12:29
12:29 - 12:33
12:33 - 12:37
14:00 - 14:04
14:04 - 14:08
14:08 - 14:12
15:00 - 15:04
15:05 - 15:09
15:10 - 15:14
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
pretk
pretk
pretk
pretk
pretk
pretk
pretk
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Prošić Sergej (2000)
Spasojević Anđela (2001)
Tanasković Davina (2000)
Todorović Teodora (2000)
Türr Liza (2000)
Čeke Noemi (2001)
Blažić Kristina (2001)
Broćić Aleksa (2001)
Dakić Dušan (2003)
Zvekić Danijela (2003)
Janjić Jana (2003)
Jovićević Anđela (2002)
Kahrimanović Belma (2003)
Matijević Roko (2002)
Mijailović Aleksandra (2003)
Petković Dora (2002)
Rodić Ana (2002)
Ružić Andrijana (2003)
Seke Zita (2003)
Čavić Sergej (2003)
Vučičević Helena (2003)
Glavašić Stefan (2002)
Đokić Irena (2004)
Zagrađanin Una (2004)
Jovičić Marta (2004)
Jovišević Emilija (2005)
Kaličanin Jovan (2005)
Kandić Milica (2004)
Marković Luka (2004)
Milenković Iskra (2005)
Milutinović Aleksandra (2004)
Mihailović Milica (2004)
Mihailović Tamara (2004)
Ranisavljević Dimitrije (2005)
Saveski Ana (2004)
Stanišić Mina (2004)
Tišma Marko (2005)
Tomić Miroslava (2004)
Čolić Marija (2005)
Šerović Bojana (2005)
Šušić Jelena (2004)
Brodić Irina (2004)
Gvozdić Sofija (2005)
Glavašić Igor (2005)
Dačević Neda (2006)
Dulović Gala (2006)
Kovač Majda (2006)
Marković Savo (2006)
Spasić Mihajlo (2007)
Stanojević Lenka (2006)
Džigurski Darija (2006)
17:45 - 18:45
17:45 - 18:45
17:45 - 18:45
17:45 - 18:45
19:00 - 20:00
19:00 - 20:00
19:00 - 20:00
19:00 - 20:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
11:20 - 12:20
11:20 - 12:20
11:20 - 12:20
11:20 - 12:20
11:20 - 12:20
12:40 - 13:30
12:40 - 13:30
12:40 - 13:30
12:40 - 13:30
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
17:00 - 18:05
17:00 - 18:05
17:00 - 18:05
17:00 - 18:05
17:00 - 18:05
17:00 - 18:05
17:00 - 18:05
17:00 - 18:05
18:30 - 19:00
18:30 - 19:00
18:30 - 19:00
18:30 - 19:00
18:30 - 19:00
18:30 - 19:00
18:30 - 19:00
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
02.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
03.03.2015.
15:15 - 15:19
15:20 - 15:24
17:30 - 17:34
17:34 - 17:38
17:38 - 17:42
18:45 - 18:49
18:49 - 18:53
18:53 - 18:57
9:30 - 9:34
9:35 - 9:39
9:40 - 9:44
9:45 - 9:49
9:50 - 9:54
11:05 - 11:09
11:09 - 11:13
11:13 - 11:17
12:20 - 12:24
12:24 - 12:28
12:28 - 12:32
12:32 - 12:36
14:00 - 14:04
14:05 - 14:09
14:10 - 14:14
14:15 - 14:19
15:35 - 15:39
15:39 - 16:43
16:45 - 16:49
16:49 - 16:53
16:53 - 16:57
18:10 - 18:13
18:14 - 18:17
18:18 -18:21
18:22 - 18:25
Škola
Spec. muz. šk. Solomiji Krušelnitskoji, Ljviv, Ukrajina
MŠ „dr Miloje Milojević“ Kragujevac
MŠ „Stanković“ Beograd
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Josif Marinković“ Beograd
MŠ „dr Vojislav Vučković“ Čačak
Glazbena škola „Vatroslav Lisinski“ Zagreb, Hrvatska
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
MŠ „Josip Slavenski“ Beograd
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Muzička škola iz Tivta, Crna Gora
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad
Fakultet umetnosti Niš
Fakultet umetnosti Niš
Akademija umetnosti Novi Sad
Fakultet muzičke umetnosti Beograd
Fakultet umetnosti Niš
Fakultet umetnosti Niš
Akademija umetnosti Novi Sad
Fakultet umetnosti Niš
Fakultet umetnosti Niš
Fakultet muzičke umetnosti iz Segedina, Mađarska
Fakultet umetnosti Niš
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ Fortepiano Niš
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Hrvatska
MŠ „dr Vojislav Vučković“ Čačak
MŠ „Josip Slavenski“ Beograd
MŠ „Petar Konjović“ Sombor
MŠ „Kosta Manojlović“ Smederevo
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
JU Srednja muzička škola Tuzla, BiH
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
MŠ „Petar Konjović“ Sombor
Muzička škola Niš
DMUC „Sergej Mihajlov“ Štip, Makedonija
MŠ „Josip Slavenski“ Beograd
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
MŠ „Stevan Mokranjac“ Požarevac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
Klasa
Ludmila Zakopec
Jovana Stojanović
Čedomir Marjanović
Miloš Milutinović
Sandra Petković
Marija Rudež-Tišma
Ivanka Kordić
Sanja Šućur
Dragana Pavlović
Goara Lazić
Helena Davidović
Ivana Geratović
Oleksij Molčanov
Olga Malević Đorđević
Aleksandar Gligić
Miroslav Dačić
Jovanka Kerković Aranđelović
Dorian Leljak
Ljiljana Vukelja
Hristina Vuković
Hristina Vuković
Mihajlo Zurković
Jovanka Kerković Aranđelović
Jovanka Kerković Aranđelović
Ferenc Kerek
Jovanka Kerković Aranđelović
Goara Lazić
Stevan Spalević
Đorđe Filipović
Sandra Mikulandra Tutavac
Magdalena Popović
Tatjana Đorđević
Marina Džukljev
Ana Bojičić
Dina Hadžiomerović
Zrinka Andrejaš
Goara Lazić
Lidija Glavić
Marija Obrenović
Spomenka Špirić
Slavčo Veličkov
Maja Vuković
Radojka Ivanović
Zoran Petrović
Angela Makević
Lidija Glavić
MŠ „Mokranjac“ Beograd
MŠ „Vojislav Lale Stefanović“ Užice
MŠ „dr Vojislav Vučković“ Čačak
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
"Király-König Péter" Szeged, Mađarska
Muzička škola Bačka Topola
Muzička škola Ljubinka Lazića, Vojka
MŠ „dr Vojislav Vučković“ Čačak
MŠ „Josif Marinković“ Vršac
Muzička škola Bačka Topola
MŠ „Vojislav Lale Stefanović“ Užice
MŠ „dr Vojislav Vučković“ Čačak
JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor, BiH
Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
OMŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad
OMŠ „Vladimir Đorđević“ Beograd
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Petar Konjović“ Bečej
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
ŠOMO „Petar Stojanović“ Ub
MŠ „Mokranjac“ Beograd
MŠ „Davorin Jenko“ Beograd
MŠ „dr Miloje Milojević“ Kragujevac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „dr Vojislav Vučković“ Čačak
OMŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Živorad Grbić“ Valjevo
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Stevan Mokranjac“ Kraljevo
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
MŠ „Mokranjac“ Beograd
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Kolašin, Crna
OMŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad
OMŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
MŠ „Kosta Manojlović“ Smederevo
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Snežana Milosavljević
Anđelija Đoković
Vesna Obradović
Irena Oparov-Dobrila
Sigmondné Erős Andrea
Marija Sekelj
Bojana Sovilj
Nataša Plećaš
Darije Sebić
Marija Sekelj
Anđelija Đoković
Marija Tiosavljević
Borijana Kurtović
Nenad Kačar
Helena Davidović
Aleksandra Vujović
Ljubinka Plazinić
Dragomir Bratić
Đijanta Lovaš
Radojka Ivanović
Žarko Golubović
Marko Đorđević
Ivana Todorović
Jelica Rihterović
Angela Makević
Marija Gođevac
Goara Lazić
Nataša Plećaš
Slobodanka Stević
Marija Jovanović
Ivana Geratović
Dragomir Bratić
Dragomir Bratić
Milica Prodanović
Miloš Milutinović
Helena Davidović
Bojana Sovilj
Jasmina Josifović
Gordana Pandurović
Vanja Zdravković-Srnić
Angela Makević
Helena Davidović
Lidija Glavić
Marko Đorđević
Marija Gođevac
Vanja Šćepanović
Bojana Rodić
Slobodanka Stević
Helena Davidović
Ana Bojčić
Miloš Milutinović
Download

Kat. Red. br. Takmicar Vreme nastupa Redosled nastupa Datum