TROŠKOVNIK
MATERIJAL ZA ODRŢAVANJE I ĈIŠĆENJE
Red.
br.
1
Šifra stavke
naruĉitelja
0124/12
2
Opis stavke
Auto šampon 5l za ruĉno pranje kao
BIS A 1000 ili jednakovrijedan
0668/01
4
0459/06
Mirišljava mreţica za pisoar
5
0124/12
Visokokoncentrirani autošampon za
strojno pranje BIS O 2600 ili
jednakovrijedno.
6
1514
7
0649/05
8
0443/06
10
1631/04
11
1631/04
12
Koliĉina
50,0
kom
60,0
kom
10,0
kom
20,0
kg
500,0
lit
280,0
kg
20,0
kg
1.000,0
pak
250,0
pak
150,0
pak
120,0
Loctite 262
kom
3,0
Loctite 603
kom
1,0
Loctite 5910
kom
10,0
Sredstvo za odmašćivanje IVASOL
BS ili jednakovrijedno
Sredstvo za ĉišćenje tapacirunga
Tekuće kiselo sredstvo za pranje
traĉniĉkih vozila BIS OPLATIN ili
jednakovrijedno
Industrijski brisaĉi - rola papira Classic, bijela, 1-slojni, pakiranje 2/1
Toalet papir role, bijeli, 2-slojni pakiranje 10/1
Kuhinjski 2-slojni papirni ubrusi u
rolama 22,7 x 22 cm - pakiranje 4/1
Ljepilo za navoje
Jed.
mj.
lit
Tekućina za ĉišćenje drvenih podova i
namještaja kao Pronto legno pulito ili
jednakovrijedno .
Sredstvo za komarce i krpelje Bio Kill
ili jednakovrijedan
3
9
Kataloški broj
14
0638/02
Ljepilo za uĉvršćivanje cilindriĉnih
dosjeda
Diht masa za motore
15
0563/03
Kontakt sprej
Loctite 7039
kom
20,0
16
0690/05
Ĉistaĉ i odmašĉivać
Loctite 7063
kom
5,0
17
0690/01
lit
30,0
18
0296/08
kom
50,0
19
0297/05
Sredstvo za ĉišćenje koĉnica i spojki
Mast u spreju za podmazivanje
lanaca
Sprej WD - 40 - pakovanje 400 ml
kom
30,0
20
0135/03
kom
50,0
21
0271/01
kg
500,0
22
0308/01
kom
10,0
23
0273/12
kom
40,0
24
0655/01
Moĉo komplet
Krpe za ĉišćenje stakla sa
mikrovlaknima 50 x 40 cm
Spuţvica za pranje posuĊa
kom
150,0
25
1631/06
Toaletni papir "JUMBO"
kom
300,0
26
1632/06
Ubrus za ruke "Z"
kut.
40,0
27
0273/11
Krpa magiĉna za prašinu
kom
70,0
13
Sredstvo za ĉišćenje klima ureĊaja u
vozilima
Krpa pamuĉna otpadna
HHS 2000
Jediniĉna
cijena
Ukupna cijena
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
MATERIJAL ZA ODRŢAVANJE I ĈIŠĆENJE
Red. br.
Stavka
troškovnika
1
1
2
2
3
3
Visoko koncentrirani autošampon za ruĉno pranje kolnih ormara i unutarnjih vodootpornih
materijala (guma,plastika,staklo i dr.)
Sadrţi prirodni sapun namjenjen za ĉišćenje pokućstva, parketa, vrata, okvira…
Upotrebljava se u ĉistom stanju razrjeĊen s vodom. Nakon upotrebe, površine nije potrebno
ispirati ni prebrisati suhom krpom. Ĉisti i njeguje podove te im daje dugotrajan sjaj bez
poliranja.
Tekući insekticid i akaracid, biološki razgradiv. Biocidna tvar 0,25 % mas. permetrina
4
4
Mreţica sa enzimima,obogaĉena sa enzimatiĉkim bakterijama za bio razgradnju
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
18
16
20
OPĆI UVJETI:
Opis stavke troškovnika
Visokokoncentrirani autošampon za strojno pranje karoserija svih tipova automobila,
prilagoden uporabi u mlaznim peraĉima, kao i u suvremenim tunelskim linijama za pranje.
Namjenjen je za ĉišćenje i odmašćivanje elektriĉnih ureĊaja : elektromotori, transformatori,
generatori, sklopke, instrumenti, razvodne table, upravljaĉki pultovi, rasklopni ureĊaji,
alternatori, dinama startera, strojni sklopovi, uljni filteri, ventilacijski ureĊaji, uljni izmjenjivaĉi
topline. Ne ispire se vodom.
Sredstvo namijenjeno ĉišćenju unutrašnjosti vozila poput presvlaka, tepiha i drugih površina
od tkanine. Specijalna formula sadrţi tenzide koji omekšavaju i uklanjaju svaku mrlju
vraĉajući pri tom izvornu boju tkanini i ostavljajući ugodan miris.
Posebno je prikladan za potrebe brzog, a opet efikasnog ĉišćenja.
Sredstvo namijenjeno ĉišćenju traĉniĉkih vozila
Industrijski brisaĉ - rola papira Classic, boja: bijela, dimenzije: 25 x 39 cm, duţina 235 m,
slojevi listova: 1, promjer role 25 cm, promjer utora 6 cm, broj rola u pakovanju 2/1.
Sredstvo koje se koristi za uĉvršĉivanje navoja koji se pri otpuštanju moraju zagrijati.
Pakovanje 50 grama ili 50 ml po jedan komad.
Za uĉvršćivanje ţljebastih vratila, leţajeva, elemenata upravljaĉkog sustava, prijenosnika i
svih cilindriĉnih dijelova, npr. Rukavaca, košuljica, itd. Pakovanje po jedan komad 50 grama
ili 50 ml.
Temperaturna otpornost od -50 do + 250 stupnjeva Celzijusa. Koristi se za uljna korita,
poklopce ventila, ususnu granu, poklopac razvodnog sistema, poklopac mjenjaĉa, itd.
Pakovanje u tubi 300 - 310 ml. po jedan komad
Sredstvo za ĉićenje kontakata, osiguraĉa, releja i prikljuĉaka. Pakovanje 400 ml/sprej po
jedan komad
Loctite 7063 - univerzalni ĉistaĉ i odmašćivaĉ.
Općenamjenski ĉistaĉ na bazi otapala.
• Ne ostavlja tragove
• Idealno za upotrebu prije nanošenja ljapila i brtvila
• Odstranjuje masnoću, ulje, mazive tekućine, metalne strugotine sa svih površina.
Pakovanje 400 ml/sprej po jedan komad
Mazivo za lance. Za upotrebu na otvorenim mehanizmima u teškim uvjetima rada koji su
jako izloţeni vodi. Mora biti prijanjajuće i štititi od prodiranja vode te biti vrlo otporno.
Pakovanje 400 ml/sprej po jedan komad.
Sredstvo za dezinfekciju klima ureĊaja u vozilima
Mjesto isporuke: FCO skladište GPP, Cara Hadrijana 1, Osijek.
Poĉetak i rok završetka isporuke: Isporuka proizvoda i usluga vršit će se sukcesivno, prema
potrebama naruĉitelja, temeljem narudţbenica, u skladu s tehniĉkim specifikacijama, a
koliĉine navedene u troškovniku su okvirne koliĉine. Rok isporuke materijala je 5 dana od
trenutka zaprimanja narudţbenice naruĉitelja.
Ponuditelj je obvezan prilikom svake isporuke robe u otpremnici navesti šifru stavke
naruĉitelja iz troškovnika, ukoliko se u istom nalazi.
Za sve kemijske proizvode ponuđač mora obavezno dostaviti SIGURNOSNO
TEHNIČKI LIST.
28
0273/08
Krpa vileda - original
kom
30,0
29
0396/03
Vreća za smeće (PVC) - 50x65
kom
1.500,0
30
0396/01
Vreća za smeće (PVC) - 70x110
kom
2.000,0
CIJENA BEZ PDV:
PDV:
UKUPNO S PDV:
U
,
2014.
Ponuditelj:
(odgovorna osoba ponuditelja)
Download

Link na pdf - GPP Osijek