TROŠKOVNIK
DIJELOVI ZA OSTALA VOZILA
Red.br.
Šifra stavke
naruĉitelja
Opis stavke
Kataloški broj
Jed. mj.
Koliĉina
1
5601/49
Filter goriva VW TRANSPORTER 1,9 TDI
kom
1
2
5601/13
Filter ulja VW TRANSPORTER 1,9 TDI
kom
1
3
5601/51
Filter zraka VW TRANSPORTER 1,9 TDI
kom
1
4
5601/50
Filter peludi VW TRANSPORTER 1,9 TDI
kom
1
5
5601/32
kom
1
6
5601/33
kom
2
7
5601/34
kom
2
8
5601/35
kom
2
9
5601/36
gar
1
10
5601/37
gar
1
11
5601/38
kom
2
12
5601/39
kom
2
13
5601/40
kom
2
14
5601/41
kom
1
15
5601/52
kom
1
16
5601/53
kom
1
17
5601/31
kom
1
18
5601/12
kom
1
19
5611/26
Remen micro VW TRANSPORTER 1,9 TDI
Kugla ramena VW TRANSPORTER 1,9
TDI
Disk koĉioni - samoventilirajući prednji VW
TRANSPORTER 1,9 TDI
Disk koĉioni - samoventiliraljući zadnji VW
TRANSPORTER 1,9 TDI
Ploĉice koĉione prednje VW
TRANSPORTER 1,9 TDI
Ploĉice koĉione zadnje VW
TRANSPORTER 1,9 TDI
Selen blok ramena 1,9 TDI
Amortizeri prednji VW TRANSPORTER 1,9
TDI
Amortizeri zadnji VW TRANSPORTER 1,9
TDI
Guma zaštitna kinetiĉkog zgloba VW
TRANSPORTER 1,9 TDI
Krajnik spone L VW TRANSPORTER 1,9
TDI
Krajnik spone D VW TRANSPORTER 1,9
TDI
Sajla ruĉne koĉnice VW TRANSPORTER
1,9 TDI
Vodlilca boĉnih vrata doljnja VW
TRANSPORTER 1,9 TDI
Filter goriva VW LT35
kom
1
20
5611/27
Filter ulja VW LT35
kom
1
21
5611/31
Filter zraka VW LT35
kom
1
22
5611/36
Remen micro VW LT35
kom
1
23
5611/37
kom
2
24
5611/38
kom
2
25
5611/19
Kugla ramena VW LT35
Disk koĉioni - samoventilirajući pednji VW
LT35
Disk koĉioni - zadnji VW LT35
kom
2
26
5611/04
Ploĉice koĉione prednje VW LT35
gar
1
27
5611/05
Ploĉice koĉione zadnje VW LT35
gar
1
28
5611/39
Selen blok ramena VW LT35
kom
2
29
5611/25
Amortizeri prednji VW LT35
kom
2
30
5611/40
Amortizeri zadnji VW LT35
kom
2
31
5611/41
Guma zaštitna kinetiĉkog zgloba VW LT35
kom
1
32
5611/12
Krajnik spone L VW LT35
kom
1
33
5611/42
Krajnik spone D VW LT35
kom
1
34
5611/13
Sajla ruĉne koĉnice VW LT35
kom
1
Jediniĉna
cijena
Ukupna cijena
35
5611/29
Automat anlasera VW LT35
kom
1
36
5611/28
Ĉetkice anlasera VW LT35
kom
1
37
5611/46
Guma zaštitna letve volana VW LT35
kom
2
38
5601/49
Filter goriva VW TRANSPORTER 1,9 TD
kom
1
39
5601/13
Filter ulja VW TRANSPORTER 1,9 TD
kom
1
40
5601/51
Filter zraka VW TRANSPORTER 1,9 TD
kom
1
41
5601/50
Filter peludi VW TRANSPORTER 1,9 TD
kom
1
42
5601/32
Remen micro VW TRANSPORTER 1,9 TD
kom
1
43
5601/33
kom
1
44
5601/34
kom
2
45
5601/35
kom
2
46
5601/36
gar
1
47
5601/37
gar
1
48
5601/38
kom
2
49
5601/39
kom
2
50
5601/40
kom
2
51
5601/41
kom
1
52
5601/52
kom
1
53
5601/53
kom
1
54
5601/31
kom
1
55
5601/12
kom
1
56
5560/18
Kugla ramena VW TRANSPORTER 1,9 TD
Disk koĉioni - samoventilirajući pednji VW
TRANSPORTER 1,9 TD
Disk koĉioni - obiĉni zadnji VW
TRANSPORTER 1,9 TD
Ploĉice koĉione prednje VW
TRANSPORTER 1,9 TD
Ploĉice koĉione zadnje VW
TRANSPORTER 1,9 TD
Selen blok ramena VW TRANSPORTER
1,9 TD
Amortizeri prednji VW TRANSPORTER 1,9
TD
Amortizeri zadnji VW TRANSPORTER 1,9
TD
Guma zaštitna kinetiĉkog zgloba VW
TRANSPORTER 1,9 TD
Krajnik spone L VW TRANSPORTER 1,9
TD
Krajnik spone D VW TRANSPORTER 1,9
TD
Sajla ruĉne koĉnice VW TRANSPORTER
1,9 TD
Vodlilca boĉnih vrata doljnja VW
TRANSPORTER 1,9 TD
Filter goriva MB 313 CDI
kom
1
57
5560/17
Filter ulja MB 313 CDI
kom
1
58
5560/16
Filter zraka MB 313 CDI
kom
1
59
5560/34
Filter peludi MB 313 CDI
kom
1
60
5560/35
Rremen micro MB 313 CDI
kom
1
61
5560/36
kom
1
62
5560/37
kom
2
63
5560/38
Kugla ramena MB 313 CDI
Disk koĉioni - samoventilirajući pednji MB
313 CDI
Disk koĉioni - obiĉni zadnji MB 313 CDI
kom
2
64
5560/31
Ploĉice koĉione prednje MB 313 CDI
gar
1
65
5560/32
Ploĉice koĉione zadnje MB 313 CDI
gar
1
66
5560/39
Selen blok ramena MB 313 CDI
kom
2
67
5560/40
Amortizer prednji MB 313 CDI
kom
2
68
5560/41
kom
2
69
5560/42
kom
1
70
5560/43
Amortizer zadnji MB 313 CDI
Guma zaštitna kinetiĉkog zgloba MB 313
CDI
Krajnik spone L MB 313 CDI
kom
1
71
5560/44
Krajnik spone D MB 313 CDI
kom
1
72
5560/45
Sajla ruĉne koĉnice MB 313 CDI
kom
1
73
5560/46
Vodlilca boĉnih vrata doljnja MB 313 CDI
kom
1
74
5560/60
Obloge koĉione ruĉne koĉnice MB 313 CDI
gar
1
75
5560/61
76
5560/10
77
5560/62
Regulator sile koĉenja zadnji koĉnica MB
313 CDI
Natezaĉ mikro remena automatski MB 313
CDI
Ĉetkice anlasera MB 313 CDI
78
5612/07
79
kom
1
kom
1
gar
1
Filter goriva IVECO DAILY 35C13D
kom
2
5612/08
Filter ulja IVECO DAILY 35C13D
kom
2
80
5612/09
Filter zraka IVECO DAILY 35C13D
kom
2
81
5612/10
Filter peludi IVECO DAILY 35C13D
kom
2
82
5612/11
kom
2
83
5612/12
kom
2
84
5612/13
kom
2
85
5612/14
gar
1
86
5612/15
gar
1
87
5612/16
Kugla ramena IVECO DAILY 35C13D
Disk koĉioni - obiĉni prednji IVECO DAILY
35C13D
Disk koĉioni - obiĉni zadnji IVECO DAILY
35C13D
Ploĉice koĉione prednje IVECO DAILY
35C13D
Ploĉice koĉione zadnje IVECO DAILY
35C13D
Selen blok ramena IVECO DAILY 35C13D
kom
2
88
5612/17
Amortizer prednji IVECO DAILY 35C13D
kom
2
89
5612/18
Amortizer zadnji IVECO DAILY 35C13D
kom
2
90
5612/19
Krajnik spone L IVECO DAILY 35C13D
kom
1
91
5612/20
kom
1
92
5612/21
kom
2
93
5612/22
kom
2
94
5612/25
kom
1
95
5612/26
set
1
96
5612/03
kom
2
97
5612/06
kom
1
98
5612/26
kom
1
99
5612/27
kom
1
100
5612/05
kom
1
101
5612/32
Krajnik spone D IVECO DAILY 35C13D
Krajnik uporne spone balansa - prednji
IVECO DAILY 35C13D
Guma balansa - prednji trap IVECO DAILY
35C13D
Ruĉica rikverca na biraĉu brzina IVECO
DAILY 35C13D
Metlice brisaĉa prednje IVECO DAILY
35C13D
Indikator istrošenosti koĉionih ploĉica
IVECO DAILY
Sajla ruĉne koĉnice IVECO DAILY 35C13D
Plastika lijevog štopa IVECO DAILY
35C13D
Plastika desnog štopa IVECO DAILY
35C13D
Cilindar koĉioni glavni IVECO DAILY
35C13D
Poluga brisaĉa pvc IVECO DAILY 35C13D
kom
1
102
5612/33
Kugla biraĉa brzine IVECO DAILY 35C13D
kom
1
103
5612/31
kom
1
104
5612/33
set
1
105
5602/13
Ležaj zamjca IVECO DAILY 35C13D
Kvaĉilo set (korpa, lamela, ležaj potisni)
IVECO DAILY 35C13D
Filter zraka TAM 130T11
kom
2
106
5602/15
Filter ulja TAM 130T11
kom
2
107
5602/08
Filter goriva TAM 130T11
kom
2
108
5602/09
Krajnik spone L TAM 130T11
kom
4
109
5602/10
kom
4
110
5602/11
gar
2
111
5602/12
gar
2
112
5570/20
Krajnik spone D TAM 130T11
Obloge koĉione s zakovicama - standard
TAM 130T11
Obloge koĉione s zakovicama - 1.
pojaĉanje TAM 130T11
Filter ulja TOMO VINKOVIĆ 523
kom
2
113
5570/25
Filter ulja TOMO VINKOVIĆ 524
kom
2
114
5570/22
kom
4
set
1
kom
6
5573/63
Filter goriva TOMO VINKOVIĆ 523, 524
Kvaĉilo set (korpa, lamela, ležaj potisni)
TOMO VINKOVIĆ 523
Kopĉa gumena haube motora TOMO
VINKOVIĆ 523
Filter zraka TORPEDO TD90 ADRIATIC
115
5570/19
116
5570/24
117
kom
1
118
5573/12
Filter ulja TORPEDO TD90 ADRIATIC
kom
1
119
5573/17
kom
2
120
5573/66
set
1
121
5573/35
kom
1
122
5573/43
kom
1
123
5573/67
kom
2
124
5573/65
kom
1
125
5573/68
Filter goriva TORPEDO TD90 ADRIATIC
Kvaĉilo set (korpa, lamela, ležaj potisni)
TORPEDO TD90 ADRIATIC
Lamela kardanska TORPEDO TD90
ADRIATIC
Ležaj kvaĉila potisni TORPEDO TD90
ADRIATIC
Lampa glavnog svjetla fi 136 mm
TORPEDO TD90 ADRIATIC
Metlica brisaĉa TORPEDO TD90
ADRIATIC
Prekidaĉ univerzalni žmigavci+svijetla
TORPEDO TD90 ADRIATIC
kom
1
126
2952/20
Filter zraka agregata LINCOLN ELECTRIC
kom
1
127
2501/26
Filter ulja agregata LINCOLN ELECTRIC
kom
1
128
2501/28
kom
1
129
5613/04
kom
2
130
5613/03
kom
1
131
5613/02
kom
1
132
5613/07
Filter goriva uložak agregata LINCOLN
ELECTRIC
Disk koĉioni prednji FORD Transit 2,2 TDCI
Ploĉice koĉione stražnje FORD Transit 2,2
TDCI
Ploĉice koĉione prednje FORD Transit 2,2
TDCI
Disk koĉioni zadnji FORD Transit 2,2 TDCI
kom
2
133
2501/23
Filter ulja INDOS viliĉar
LI 9144 3/4"
kom
1
134
2501/22
Filter goriva INDOS viliĉar
FP 870
kom
2
DONALDSON
FP 822686;
DONALDSON
P 550162
DONALDSON
P 502138
CIJENA BEZ PDV:
PDV:
UKUPNO S PDV:
U
,
2015.
Ponuditelj:
(odgovorna osoba ponuditelja)
Ponuditelj je obvezan prilikom svake isporuke robe u otpremnici navesti šifru stavke naruĉitelja iz troškovnika, ukoliko se u
istom nalazi.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
DIJELOVI ZA OSTALA VOZILA
Stavka
troškovnika
Opis stavke troškovnika
1
1 - 18
Djelovi se odnose na vozilo VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HK; Motor 1,9 TDI, 77kW,
Euro IV; 2007 godište; br. šasije: WV1ZZZ7HZ8H039430. Djelovi mogu biti zamjenski , ali
moraju odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
2
19 - 37
Djelovi se odnose na vozilo VOLKSWAGEN LT 35 2,5 TDI, motor 75 kW EuroII; 1998
godište; br. šasije WV1ZZZ2DZXH001723. Izvedba - teretni. Djelovi mogu biti zamjenski , ali
moraju odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
3
38 - 55
Djelovi se odnose na vozilo VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 TD, motor 50 kW EuroIII;
godište 2002; br. šasije: WV1ZZZ70Z2H120723. Djelovi mogu biti zamjenski , ali moraju
odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
56 - 77
Djelovi se odnose na vozilo MERCEDES SPRINTER 313 CDI C-120897; Motor 95 kW; 2003
godište; br. šasije: WDB9036631R485663. Djelovi mogu biti zamjenski , ali moraju
odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
5
78 - 104
Dijelovi se odnose na vozilo IVECO DAILY C-200754 35C13D; motor 92kW, 2,8 ccm,
EuroIII; 2007 godište; br. šasije: ZCFC3591005645701. Djelovi mogu biti zamjenski , ali
moraju odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
6
105 - 111
7
112 - 116
8
117 - 125
9
126 - 128
10
129 - 132
Dijelovi se odnose na vozilo FORD TRANSIT C-272979; motor 103kW (2,2 TDCI), EuroIV;
2012 godište; br. šasije: WFOSXXTTFSBU64780. Djelovi mogu biti zamjenski , ali moraju
odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
11
133 - 134
Dijelovi se odnose na radni stroj viliĉar INDOS i ne moraju biti originalni, ali moraju
odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
Red. br.
4
Dijelovi se odnose na vozilo TAM 130 T11 BK; Motor 94 kW; 1984 godište; br. šasije:
840003903. Djelovi mogu biti zamjenski , ali moraju odgovarati tehniĉkim karakteristikama
originala
Dijelovi se odnose na vozilo TOMO VINKOVIĆ 523; motor 15 kW; 1983 godište; br šasije:
3870. Djelovi mogu biti zamjenski , ali moraju odgovarati tehniĉkim karakteristikama originala
Djelovi se odnose na vozilo TORPEDO TD 90 ADRIATIC; motor 66 kW; 1988 godište; br.
šasije : 43584. . Djelovi mogu biti zamjenski , ali moraju odgovarati tehniĉkim
karakteristikama originala
Djelovi se odnose na agregat za struju LINKOLN ELECTRIC koji je pogonjen diesel
motorom. Zbog specifiĉnosi ureĊaja ponudili smo više kataloških brojeva proizvoĊaĉa filtera
jer bi u protivnom bilo teško pronaći pripadajuće filtere.
OPĆI UVJETI: Dostava dijelova u roku 48 sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naruĉitelja, FCO GPP
d.o.o. Osijek.
U troškovnik obavezno navesti proizvoĊaĉa i trgovaĉki naziv ili kataloški broj ponuĊenog
artikla.
Jamstvo min. 1 godina na sve navedene dijelove (stavke 1 - 132). Ponuditelj je obvezan
prilikom svake isporuke robe u otpremnici navesti šifru stavke naruĉitelja iz troškovnika,
ukoliko se u istom nalazi.
Download

Link na pdf - GPP Osijek