Sve o Moringi
Priča o zapanjujućem drvetu života
www.e-terra.co.rs
100 grama suvog Moringa lista sadrže:
10 puta više
Vitamin A
od Šargarepe
12 puta više
Vitamin C
od Pomarandže
15 puta više
17 puta više
Kalcijuma
od Mleka
Kalijuma
od Banane
Hakim Bey
www.e-terra.co.rs
1
1
25 puta više
Gvožđa
od Spanaća
9 puta više
Proteina
od Jogurta
"Moringa jako puno obećava kao sredstvo za prevazilaženje neke od najozbiljnijih
problema sveta u razvoju – neuhranjenosti, ogoljivanja zemljišta, nečiste vode i
siromaštva. Ovo drvo najbolje uspeva u suvim regionima gde ovi problemi i jesu
najgori."
- Andrju Jang, bivši gradonačelnik Atlante i Američki ambasador
"Od velikog broja vrsta lisnatog zelenog povrća, Moringa je najbogatiji izvor
Beta-Karotina (vitamina A), osim što osigurava i druge važne mikronutricijente."
- Dr. Kamala Krišnasvarmi, bivši direktor Indijskog Saveta za Medicinska
Istraživanja, Hajderabad.
"Iako je jako mali broj ljudi u današnje vreme uopšte čuo za nju, Moringa bi
uskoro mogla da postane jedna od najvrednijih biljaka sveta, u najmanju ruku iz
humanitarnih razloga."
- Nil Vitmajer, Američka Nacionalna Akademija Znanja, Vašington
…Tradicionalna praksa već dugo vremena sugeriše da bi prevencija i terapija
kancera mogla biti ostvarena urođeničkim biljkama.
U nedavnoj prošlosti je više od 750 studija, članaka i publikacija uključilo i
Moringu.
www.e -terra.co.rs©2010
Sve o Moringi
Priča o Zapanjujućem Drvetu Života
Sadržaj
Uvod
Vitaminski & Mineralni sadržaj Moringe
Amino kiselinski sadržaj Moringa
Moringa rešenje za širom sveta rasprostranjenu neuhranjenost
Istraživanja Škole Džon Hopkins o Moringi
Ramnoza, Fitohemijski Anti-Baktericid, Anti-Gljivični
Prevencija raka
Glavni nutricijenti u Moringi i prevencija oboljenja
Moringa i dijabetis
Moringa ima izobilje anti-oksidanata
Moringin sastojak protiv starenja – Zeatin
Lista nekih od zdravstvenih benefita Moringe
Moringa pomaže rast biljaka & prehranjuje zemljište
Moringa prečišćava i razbistruje vodu
O Moringi navodi tradicionalne medicine
Mapa drevnog i tradicionalnog korišćenja Moringe
Bibliografija
Reference
www.e-terra.co.rs © 2012
Uvod
Moringa drvo je jedna od
najčudesnijih biljaka koje sam
ikada sreo. Ovo bi moglo zvučati
senzacionalistički, ali Moringina
nutritivna i medicinska svojstva
imaju potencijal da okončaju neuhranjenost,
umiranje od gladi, a tako i da spreče i izleče
mnoga oboljenja i bolesti širom sveta.
Moringa je zbilja čudesna biljka, i božanski dar za hranjenje i lečenje čoveka.
Ova biljka ima toliko različitih načina primene i mnogobrojna specijalna svojstva.
Ne znam gde da počnem u svojoj želji da podelim sa vama sve ono što sam naučio
o ovoj predivnoj biljci. Ova knjiga je rezutat mojih istraživanja o Moringi. Pročitao
sam mnoge knjige, dokumenta o istaživanjima, video puno videa i posetio mnoge
vebsajtove. U ovoj knjizi sam izabrao i sažeo najbolje i najkorisnije informacije
iz svih ovih izvora i na taj način spasao vas, čitaoce, neophodnosti da prolazite
kroz sve one informacije koje se mogu naći o Moringi. Ova knjiga će vam dati
ključne informacije na koncizan način kako bi vam bilo lako da je čitate
i podelite njen sadržaj sa drugima. Planiram da u budućnosti pišem još više o
Moringi, ali će za sada ova knjiga poslužiti kao izvrsni uvod o Moringi.
Moringa je jedina vrsta u cvetnog biljnog roda Moringaceae.
Sama vrsta moringa je sačinjena od 13 podvrsta. Najčešća podvrsta,
Ona koja je predmet ove knjige je vrsta koja je nazvana “Moringa Oleifera.”
Moringa Oleifera je nađena u mnogim tropskim i suptropskim regionimaMoringa se može uzgajati čak i na najsurovijem i najsuvljem zemljištu, gde
teško da bi bilo šta drugo raslo. Zapravo, jedan od nadimaka Moringe je
“neumiruća” zbog svoje neverovatne spsobnosti da preživi surovo vreme i čak
isušu.
Svi delovi Moringa drveta su jestivi i već dugo
vremena ih ljudi konzumiraju.
Jed W. Fahey, Sc.D., is a nutritional biochemist at the Johns Hopkins School of Medicine.
Najčudesnija stvar o Moringi je količina nutricijenata i medicinskih
hemikalija i jedinjenja koji su nađeni u ovoj biljci. Grafika ispod će vam
dati brzi pogled na neka od važnih nutricijenata koji se nalaze u ovoj biljci.
100 grama suvog Moringa lista sadrži:
10 puta više
Vitamin A
Od Šargarepe
12 puta više
Vitamin C
Od pomarandže
17 puta više
Kalcijuma
Od Mleka
15 puta više
Kalijuma
Od Banane
25 puta više
Gvožđa
Od Spanaća
9 puta više
Proteina
Od Jogurta
Grafikon 1: Fjugli LJ (1999) Čudesno Drvo: Moringa oleifera: Prirodni nutricijenti za Trope.
Crkvena Svetska Služćba, Dakar. 68 pp.; izmenjeno 2001 i objavljeno kao Čudesno Drvo:
Viđšestuka svojstva Moringe, 172 pp.
Kao što vidite na gornjem crtežu, ne samo da Moringa sadrži vitamin A,
vitamin C, Kalcijum, Kalijum, Gvožđe, i Proteine, Ona ih sadrži u visokoj
količini kuju ljudsko telo jako lako može da svari i asimilira.
Gornji crtež ističe neke od opšte poznatih nutricijenata koji su neophodni
ljudskom telo. Moringa takođe sadrži, ne jedan, niti dva, niti tri, već
preko 40 anti-oxidanta. Za Moringu se kaže da sadrži 539 znanih nam jedinjenja
te se stoga, prema tradicionalnoj Afričkoj i Indijskoj medicini (Ajurvedi),
smatra da leči preko 300 bolesti i oboljenja.
Dole se nalaze još dva Grafikona koja daju malo detaljniji pogled na
vitamine, minerale i amino kiseline (proteine), koji su sadržani u
Moringinim svežim listovima i prahu sušenih listova.
Kaže se da svaki deo Moringa drveta ima
Blagotvorna svojstva koja mogu služiti čovečanstvu.
Ljudi u društvima širom sveta
Koriste njena svojstva.
(www.e-terra.co.rs)
Vitaminsko & Mineralni sadržaj Moringe
Sve vrednosti su za 100 grama jestivog dela.
Sveži Listovi
Sušeni Listovi
Karotin (Vit. A)*
6.78 mg
18.9 mg
Thiamin (B1)
0.06 mg
2.64 mg
Riboflavin (B2)
0.05 mg
20.5 mg
Niacin (B3)
0.8 mg
8.2 mg
Vitamin C
220 mg
17.3 mg
Kalcijum
440 mg
2,003 mg
Kalorije
92 cal
205 cal
Ugljeni hidrati
12.5 g
38.2 g
Bakar
0.07 mg
Masnoća
1.70 g
2.3 g
Vlakna
0.90 g
19.2 g
Gvožđe
0.85 mg
28.2 mg
Magnezium
42 mg
368 mg
Fosfor
70 mg
204 mg
Kalijum
259 mg
1,324 mg
Proteini
6.70 g
27.1g
Cink
0.16 mg
0.57 mg
3.29 mg
*Cifre koje su date za vitamin A se odnose na sadržaj karotena u svežim listovima
I sadržaj beta-karotina u sušenim listovima.1, 5
Sadržaj Amino Kiselina u Moringi*
Sve vredosti se odnose na 100 grama jestivog dela.
Sveži ListoviSušeni Listovi
Arginine
406.6 mg
1,325 mg
Histidine
149.8 mg
613 mg
Isoleucine
299.6 mg
825 mg
Leucine
492.2 mg
1,950 mg
Lysine
342.4 mg
1,325 mg
Methionine
117.7 mg
350 mg
Phenylalinine
310.3 mg
1,388 mg
Threonine
117.7 mg
1,188 mg
Tryptophan
107 mg
Valine
374.5 mg
425 mg
1,063 mg
*Dok je Gopal anizrazio sadržaj amino kiselina kaog N
(azot), ove cifre su pretvorene u mg na 100g lista radi jasnoće.
Moringa je rešenje za sveopštu neuhranjenost
Gledajući ovo bogatstvo koje se nalazi u ovom broju različitih vitamina, minerala i
amino kiselina, isto kao i na visoku koncentraciju mnogih drugih nutricijenata
lako je shvatiti zašto se za Moringu kaže da sprečava preko 300 oboljenja.
“Mada je u sadašnje doba tek nekoliko ljudi
uopšte čulo za nju, Moringa bi uskoro mogla
postati jedno od najznačajnijih biljak na
svetu, u najmanju ruku što se tiče
humanitarizma.”
Noel Vietmeyer, US National Academy of Sciences,
Washington D.C.
U nedavnoj prošlosti, više od 750 sudija,
članakai drugih publikacija je uključivalo
Moringu.
Moringa. (www.e-terra.co.rs)
Dr. Martin Prajs napravio je odličan posao u svojoj knjizi “Moringa Drvo”
izveštavajući da su rezultati slanje Moringe u razne takozvane “zemlje u razvoju”, a
naročito veliki posao je onaj koji je obavio Lo Hjugli u Senegalu. Ispod je nekoliko
navoda iz njegove knjige o efikasnosti moringe u suzbijanju neuhranjenosti i u
obezbenjivanja hrane za majke dojilje i decu.
Uspešan tretman neuhranjene dece je veoma iscrpno
dokumentovan. Razgovori sa muškarcima i ženama
koji su Moringu učinili stalnim delom svog načina
ishrane ističu da svi oni da oni imaju izrazitu
svesnost o poboljšanju svoga zdravlja i energije. U
apoteki u jednoj Zdravstvenoj ustanovi sada prodaju
prah Moringa listova majkama sa neuhranjenom
decom. (Price, 1985)
Supervizor u odeljenju za primarno zdravlje pri
bolnici kazao je, "Oduvek smo imali problem sa
klasičnim pristupom načinu postupanja sa
neuhranjenom decom. On je bio utemeljen na
industrijskim proizvodima: mleku u prahu, biljnim
uljima i šećeru. Sve ove stvari su skupe. Kada kažete
roditeljima da izađu i kupe ih, za njih bi to moglo
doista biti preskupo."Glavne medicinske sestre na
pedijatriji u bolnici drže pri ruci prah sušenog lista
kako bi ga dale majkama sa neuhranjenom decom.
(Price, 1985)
Upravnik jedne opšte bolnice je
dijabetičar."Poslednje tri godine kontrolišem nivo
šećera u svojoj krvi tako što s vremena na vreme
pijem čaj spravljen od suvih listova Moringe." Doneo
je odluku da oko bolničkog kompleksa zasadi 1000
drveta Moringe."Na ovaj način uvek ćemo imati
spremne zalihe listova kako bismo mogli da lečimo
sve one slučajeve neuhranjenosti koje primimo na
lečenje. (Price, 1985)
Isprva, kad bih pokušala da nahranim sina, nisam
imala dovoljnomleka.Tada sam počela da jedem
Moringu.Nakon kratkog perioda vremena opet je bilo
dovoljno mleka. Sada jedemo Moringa sosove
najmanje triputa nedeljno. Svaki drugi put, osim
sada, kad bih imala bebu, Iizgubila bih na težini
tokom meseci u kojima sam dojila bebu. Ovoga puta
sam dobila na težini.
Istraživanje Škole Džon Hopkins o Morigni
Džed W. Fahey, Sc.D., Džon Hopkins
Medicinske Škole, Odeljenje
Farmakologije i Molekularner Nauke
objavio je izuzetno važan istraživački
Vitamin A Rad pod naslovom: “Moringa oleifera:
Vitamin B1 Revizija Medicinskih Dokaza o njenim
Vitamin B2
Vitamin B3 Nutritivnim, Terapeutskim i ProfilaktičVitamin C
kim Svojstvima. Deo 1.” U ovom
HromKalcijum
seminarskom radu, započeli su proces
GvožđeBakar
prosejavanja svih naučnih radova o
Magnezium
Mangan
Moringi, a isto tako i tradicionalnih, kao
Fosfor
i anegdotskih činjenica o Moringinim
Kalijum
nutritivnim, therapeutskim I profilaktičkim
Proteini
svojstvima. U tom postupku našli su
da veći deo naučnih dokaza počinje
da podržava veći deo tradicionalnih i anegdotskih informacija o Moringi. Ja ću
prvo početi sa nekim tradicionalnim informacijma o korišćenju Moringe za
lečenje raznovrsnih bolesti i oboljenja (i duševnih).
Ispod su dati citati isto kao i Grafikon koji je prikazan u istraživačkom radu Džon Hopkins
Škole o naučnim dokazima koji se odnose na Moringine nutritivne vrednosti, kao i na
Njena medicinska svojstva.
… nutritivna svojstva Moringa su sada toliko
dobro poznata da se čini kako ima jako mali sumnji
o supstancijalnim zdravstvenim benefitima koji se
ostvaruju
konzmacijom praha lista Moringe u
situacijama kada se opasno približava smrt usled
izgladnelosti.
(Džed V. Fahej, 2005)
Džed V. Fahej, Sc.D. , je nutricionistički biohemičar na Džon Hopkins Školi (Univerzitetu) Medicine.
U naučnoj literaturi se navodi da preparati Moringe imaju antibiotička,
anti-tripanosomna, hipotenzijska, antispazmodička, antiulcerna,
anti-upalna dejstva kao i da deluje na snižavanje helesterola i šećera u
krvi, a isto tako je pokazala i značajnu efikasnost u prečišćavanju voda
flokulacijom, sedimentacijom, antibiozisom (biloškim interakcijama) i čak
smanjenjem Schistosome cercariae titer.
Antibiotička dejstva: Jasno da je ovo područje u kome postoji prevaga
dokaza – i klasično naučnih i ekstenzivno anegdotskih – koji su izuzetno
snažni. Sada su naučni dokazi dostupni već više od 50 godina mada je
većina od njih u potpunosti nepoznata Zapadnim naučnicima.
(DžedV. Fahej, 2005)
Džed V. Fahej, Sc.D. , je nutricionistički biohemičar na Džon Hopkins Školi (Univerzitetu) Medicine.
Ramnoza & Fitohemikalije - Fitohemikalije su hemijska jedinjenja
Koje stvaraju biljke putem interakcije sa snucem (fotosintezom) i koje imaju uticaj na
zdravlje i isceljivanje.
Fitohemikalije i 6 Ugljenično Šećerna Ramnoza:
Ispitivanje fitohemikalija Moringa vrsta pružilo je priliku da se ispita
vrsta sa prilično jedinstvenim jedinjenjima. Ova biljna familija je
naročito bogata sastojcima koji sadrže jednostavne šećere,
ramnoze i bogata je prilično jeinstvenom grupm jedinjenja nazvanih
glukosinolatima i izotiocianatma. Na primer, specifične
komponente preparata Moringe za koje postoje brojni izveštaji da
imaju hipo-tenzivno, anti-kancerno i antibakterijsko dejstvo
uključuju 4- (4'-O-acetyl-α-L-rhamnopyranosyloxy)benzyl
isothiocy-anate, 4-(α-L-rhamnopyranosyloxy)benzyl
isothiocy-anate, niazimicin, pterygospermin], benzyl
isothiocyanate [5], i 4-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl
glukosinolate.
Dok su ova jedinjenja relativno jedinstvena za Moringa familiju, ona
je takođe bogata i brojnim vitaminima i minealima a isto tako i
opštije prepoznatim fitohemikalijama kao što su karetonoidi
(uključujući β-karotene ili pro-vitamin A).
Antibaktericid i Antifungicid: Naredni vrlo
elegantan i temeljan rad, publikovan 1964 kao
PhD (Doktorska) teza Beni Badžeta (studenta
poznatog hemičara Martina Etlingera),
identifikovao je brojne glikosilatne derivate
benzil izotiocianata [5] (na primer jedinjenje
koje sadrži 6-to ugljeni jednostavni šećer,
ramnozu) (8). Identitet ovih jedinjenja nije bio
na raspolaganju u referentnoj naučnoj literaturi
sve dok nije bio “iznova-otkriven” 15 godina
ranije od strane Kjaera i saradnika (73). Zatim je
usledio i početni izveštaj o antibiotičkim
dejstvima primarnih ramnosilatnih jedinjenja
od stane Ju Eilert i kolega u Braunšvejgu,
Nemačka (33, 34). Oni su iznova-izuolovali
i potvrdili identitet 4-(α-L-rhamnopi-ranosiloksi) benzil glukozinolata [6] i njegovih
rođaka izotiocianata [2] i veifikovali delovanje ovog drugog jedinjenja protiv širokog
opsega bakterija i gljivica. (Džed V. Fahej, 2005))
Očigledno da je ovo područje u kome imamo preobilje dokaza – i klasičnih
naučnih Kao i ekstenzivnih anegdotskih dokaza – koji su izuzetno uverljivi
Naučnmi dokazi su sada već prisutni preko 50 godina, mada je većina toga u
potpunosti nepoznata Zapadnim naučnicima.
H. pyori je sveprisutni patogen kod ljudskih bića u delovima sveta gde je medicina na lošem
nivou kao i među najsiromašnijima od siromašnih diljem celoga sveta. On je glavni uzrok
gastritisa i čira na dvanestopalačnom crevu, i on je glavni faktor rizika za rak želudca (W.H.O.
ga je klasifikovao kao karcenogen 1993-će). Ispostavilo se da su kulture H. pylori-ja izuzetno
podložne [2], mnogobrojnim različitim izotiocijanatima (37, 60). Ovi sastojci imaju
antibiotičko dejstvo nasuprot H. pylori u koncentracijama sve do 1000-struko manjima od
onih koje su bile korišćene u ranijim studijama nasuprot širokog raspona bakterija i gljivica.
Proširenje ovih nalaza na ljudsku H. pylori (H. od helikobakterija) infekciju se sada prati u
klinikama, i prototipski izocijanat je već domonstrirao izvesnu efikasnost u pilot studijama.
(Džed V. Fahej, 2005)
Prevencija Raka
…tradicionalna praksa već dugo vremena sugeriše
daJe prevencija raka i da je moguće ostvariti lečenje
urođeničkim biljkama. (Džed V. Fahej, 2005).
Džed V. Fahej, Sc.D. , je nutricionistički biohemičar na Džon Hopkins Školi (Univerzitetu) Medicine.
Budući da su praktičari narodne medicine u vrsti Moringa davno
prepoznali njene vrednosti u terapiji tumora, istražili smo jedinjenja u
odnosu na njihov potencijal za prevenciju raka. Nedavno se pokazalo
da su ova jedinjenja potentni inhibitori forbol estera (TPA) - pobudili
ranu antigen aktivaciju Epstein-Barr virusa u limfoblastoidnim
(Burkitt’s lymphoma) ćelijama.
U jednoj od ovih studija, oni takođe
inhibiraju napredovanje raka kod miševa
u dvo-stepenom DMBA-TPA modelu raka.
U studiji još skorijeg datuma, Barali i
kolege su ispitivali prevenciju tumora
koža prateći ubrizgavanje ekstrata
drumstika (mahune-ploda Moringe). Na
ovom uzorku miševa, koji je uključivao
odgovarajuće pozitivne i negativne
provere, pokazalo se dramatično
smanjenje kožnog papiloma.
Tradicionalna praksa odavno sugeriše da
se prevencija i terapija kancera može
ostvariti urođeničkim biljkama (Džed V.
Fahej 2005).
…antibiotik i prevencija kancera su samo
dva primera područja za istraživanje
Moringe za koje ispada da su sadašnji
naučni dokazi naročito snažni.(Džed. V.
Fahej, 2005).
Džed V. Fahej, Sc.D. , je nutricionistički biohemičar na Džon Hopkins Školi (Univerzitetu) Medicine.
Mnoštvo navoda iz tradicionalne medicine
svedoče o njenim moćima isceljivanja…p.3
…U mnogim slučajevima, publikovane in-vitro
(kultivisane ćelije) i in-vivo (na životinjama)
opiti su nam pružili izvestan stepen
mehanističke podrške za neke od tvrdnji koje
su iznikle iz tradicionalnih medicinskih
predanja (skup tradicija i činjenica). Na primer,
brojne studije sada ukazuju na elevaciju
raznolikih detoksifikujućih i antioksidantskih
enzima i biomarkera a kao rezultata tretmana
Moringom ili sa fitohemikalijama izolovanim iz
Moringe. (Džed.V.Fahej, 2005)
Džed V. Fahej, Sc.D. , je nutricionistički biohemičar na Džon Hopkins Školi (Univerzitetu) Medicine.
Neuhranjenost i oboljenja
Mnogi ljudi, verovali vi to ili ne, nisu u potpunosti svesni povezanosti između
neuhranjenosti i oboljenja. Telo ima suštastvenu (unutarnju) sposobnost da kako spreči
oboljenja isto tako i da im se suprotstavlja sve dok ima nutricijente koji su mu potrebni
da bi obavilo ovaj zadatak. Telo, njeovi oragani i imunmološki sistem iziskuju izvesne
nutricijente u određenoj količini kako bi mogli da pravilno funkcionišu. Ako telo nema
ove nutricijente, njegovo najpotpunije i najefikasnije funkcionisan biva unazađeno ili čak
izgubljeno. Na primer, mnoga deca u takozvanim “zemljama u razvoju” pate od noćnog
slepila i drugih oboljenja očiju naprosto zato što ne dobijaju dovloljno vitamina A. Stoga
što Moringa ima visoki sadržaj vitamina A , ovo se može ublažiti dodavanjem par kašičica
Moringe u hranu ove dece. Mnoga oboljenja i bolovi koji pogađaju milione ljudi, a
pogotovo decu širom sveta usled ishrane koja je siromašna nutricijentima mogu biti
ublaženi već i samim time što će se dodati praha Moringinih listova u njihovu hranu.
“Žalosno je da više od 100 miliona dece širom sveta mogu da oslepe samo zato što ne
dobijaju dovoljno vitamina A. Ono što sve ovo čini još ironičnijim je da u mnogim od ovih
zemalja u kojima je ovo veliki problem, veoma često Moringa raste divlje. Samo nekoliko
kašičica u detetovoj hrani mogu ih spasiti od toga da oslepe.”
Iako su Amerikanci među najgojaznijim ljudima na
svetu, oni, a pogotovo deca ipak pate od loše ishrane
stoga što je hrana naprosto poharana nutricijenata a
kao posledica prerade hrane.
"…među listastim povrćem, jedno od njih iskače kao
naročito dobro, hrenovo drvo (Moringa). Listovi su
neizmeran izvor vitamina A…” (Preživljavanje i
Opstanak u Tropima, Frank Martin)
Vitamin C
1/2 od Vitamin C
U pomarandži
Prah Lista Moringe
7 puta više Vitamin C
Od Pomarandže
Svež List Moringe
Pružajući nam Vitamin C , Moringa pomaže
prevenciju:
1) Skorbut -skorbut dovodi do formiranja fleka na koži,
poroznosti desniju i krvarenja iz sluznica. Fleke su
najobimnije na bedrima i nogama i osoba sa ovim
oboljenje izgleda bledo, oseća se depresivno i delimično je
nepokretna. U naprednim oblicima skorbuta javljaju se
otvorene gnojne rane i dolazi do gubitka zuba.
2) Visok krvni pritisak (Hipertenzija)
3)
Slabost, Zamor
4)
Natečeni desni, krvarenje iz nosa
16
NAPOMENA: Skorbut se ne javlja kod većine životinja jer one mogu da sintetišu
vlastiti vitamin C, ali ljudi, drugi primati, gvinejanske svinje i još nekoliko drugih
vrsta nemaju enzim koji je neophodan za ovakvu sintezu i moraju pribaviti
vitamin C kroz ishranu. Vitamin C je široko rasprostranjen u biljnim tkivima, sa
naročito visokom koncentracijom koja se javlja u citrusnom voću (pomarandža,
limun, limeta, grejpfrut), krompiru, paradajzu, kupusu i baburi.
(Wikipedia, 2010)
Gvožđe
25 puta više Gvožđa
Od Spanaća
3 puta više Gvožđa
Od Spanaća
Snabdevajući nas obiljem Gvožđa, Moringa pomaže prevenciju:
1) Anemija
2) Zamor
3) Razdražljivos
4) Slabost
5) Nedostatak daha
6) Vrtoglavica
7) Bleda koža
8) Ranjiv jezik
9) Lomljivi nokti
10) Smanjeni apetit (naročito kod dece)
11) Glavobolja – čeona
NAPOMENA: Manjak gvožđa (sideropenia ili hipoferemia) je jedna od najčešćih nama
znanih formi nedostatka nutricijenata. U ljudskom telu, Gvožđe je prisutno u svim ćelijma i
ima nekoliko vitalnih funkcija – u formi hemoglobina kao prenosioc kiseonika iz pluća do
tkiva, u formi citohroma kao sredstvo za prenos elktrone unutar ćelija, i kao integralni deo
enzimskih reakcija u različitim tkivima. Premalo gvožđa može omesti ove vitalne funkcije i
dovesti do bolešljivosti i smrt.
Direktna posledica manjka gvožđa je anemija. Grupe koje su najpodložnije razvoju
ovog oboljenja su deca i žene pred menopauzom.
Moringa je naročito korisna za decu & žene koje su
anemične zbog svog menstrualnog ciklusa.
Kalcijum
Prah Lista Moringe
Obezbeđujući nam obilje Kalcijuma, Moringa pomaže prevenciju:
1) Anemije
2) Osteoporoze –Slabost i oštećenja kostiju
3) Mišićnih oštećenja / slabljenje
4) Nervnih oštećenja / slabljenje
5) Nepravilnih otkucaja srca i njegovog funkcionisanje
17 puta više Kalcijuma
Od Mleka
Sveži Listovi Moringe
NAPOMENA: Kalcijum je najobimniji mineral koji je nađen u
ljudskom telu. Većina (99%) je uskladištena u kostima i zubima;
Ostatak je naslagan u mišićnom tkivu i krvi. Osim što je
odgovoran za građenje i prepravku kostiju, odgovoran je i za
kontrakciju mišića, za funkcionisanje centralnog nervnog
sistema i za lučenje hormona.
4 puta više Kalcijuma
Od Mleka
Važnost kalcijuma raste sa godinama:
Manjak kalcijuma izaziva najveću zabinutost u Americi. Pretpostavlja se da ga od 44 –
87% Amerikanaca ne dobija dovojno. Lak način da razmišljate o kalcijumu i zdravlju
kostiju jeste da o kostima razmišljate kao o štednom računu u banci. Vidite, do
starosti od 30-35 godina telo skladišti kalcijum u kostima. Ipak, nakon toga kalcijum
se više ne skladišti u kostima. Kao rezultat ovoga kada telo pokuša da remodeluje
kosti njegov jedini izvor kalcijuma je kalcijum koji se unosi hranom. Ako ne jedete
dovoljno kalcijuma, telo nema šta da koristi. Stoga telo ne može da remodeluje kosti i
gustina kostiju se postepeno smanjuje. Kalcijum koji konzumirate u mladosti je
deponovan u štedni račun vaših “kostiju”. Ako je sačuvano malo kalcijuma, tada će
biti jako malo za tošenje kada dođe penzija (odnosno, kada telo pokuša da
remodelira vaše kosti). (Don MekDovel, 2006)
Moringa je naročto korisna za nisku količinu kalcijuma u krvnom
serumu. Moringa može da isporuči vašem telu kalcijum koji vam
je potreban na siguran način.
Proteini (Amino Kisleine)
9 puta više Proteina
Od Jogurta
Snabdevajući nas obiljem Proteina, Moringa
pomaže prevenciju:
1)
Moringa Prah Lista
Edema – Nakupljanje fluida pod kožom, što
najčešće pogađa noge, stopala, člankove ali se
može pojaviti bilo gde na telu.
2 puta više Proteina
Od Jogurta
Gubitka težine
2)
3)
Istanjivanje ili krtost kose, gubitak kose
4) Grbina ili duboke linije na noktima prstiju i nogu
5) Koža postane jako svetla, lako izgori na suncu
6) Smanjena pigmentacija kose i dlaka na telu
Sveži Moringa List
7)
Svrab, suvoća i ljuspičavost kože
8) Opšta slabost i latergija
9) Bol, slabost i grčevi mišića
10) Usporeno zarastanje rana, posekotina, ogrebotina i modrica
11) Rane od dugog ležanja (dekubitis) i kožni čirevi
12) Problemi sa spavanjem
13) Glavobolja
14) Muka i stomačni bol
15) Nesvestica, mrzovoljnost, sumornost
16) Ozbiljna depresija
17) Anksioznost
18) Manjak energije, bez želje za radom (Grosvenor, 2010)
NAPOMENA: Nedostatak proteina je ozbiljan uzrok lošeg zdravlja i smrti u
zemljama u razvoju. Manjak proteina igra ulogu u oboljenju nazvanom kvašiorkor.
Rat, glad, prenastanjenost i drugi faktori mogu da povećaju stopu neuhranjenosti i
proteinskog manjka. Manjak proteina može voditi ka smanjenoj inteligenciji ili
mentalnoj zaostalosti, vidite poremećaje varenja.
U zemljama koje pate od široko rasprostranjenog proteinskog manjka, hrana je
generalno puna biljnih vlakana, koji čine veoma teškim adekvatno trošenje
energije i proteina. Manjak proteina generalno gledano je uzrokovan nedostatkom
totalne energije hrane, iz čega nastaje problem sa celokupnim uzimanjem hrane.
Simptomi Kvašiorkora uključuju apatiju, dijareju, neaktivnost, nedsostatak rasta,
ljuskavu kožu, masnu jetru i edeme na stomaku i nogama. Ovaj edem objašnjavan
je kao normalno funkcionisanje proteina u uravnoteživanju fluida i lipoproteinskog
prenosa. 10]
Poznato je da Moringa drvo nadvladava proteinski nedostatak
u zemljama u razvoju budući da listovi i drugi delovi ovog
drveta sadrže količinu uporedivu sa zrnom soje visoke količine
proteina i amino kiselina. (Wikipedia, 2010)
Moringa je izvrsta ne-životinjski izvor proteina za vegane i
vegetarijance!!!
Kalijum
Snabdevajući nas obiljem Kalijuma, Moringa pomaže
prevenciju:
1) Hipokalemije
2) Zamora
3) Problema kao štu su Mijalgije (bol u mišićima) i slabost
mišića
15 puta više Kalijuma
Od Banane
4) Hiponatremija, a takođe se može doživeti
Svež List Moringe
konfuzija, odnosno anksioznost.
5) Akme (vrhunac) problem
6) Problemi povezani sa kožom kao što su stvaranje
mehurova,osipanje i suvoća, itd.
7) Privremeni gubitak pamćenja ili problemi kao
3 puta više Kalijuma
Što je slabo pamćenje itd.
Od Banane
8) Problemi povezani sa srcem, kao što je slabljenje srca.
9) Digestivni sistem može takođe biti pogođen usled nedostatka kalijuma
a što vodi do hipertenzije, nepravilnog sna, pogoršanja nervnog sistema,
depresije, zatvora itd.
10) Zvonjenje/buka u ušima.
Moringa Prah Lista
NAPOMENA: Hypokalemia (Američki engleski), ili hypokalaemia (Britanski
engleski), ili hypopotassemia (ICD-9) upućuje na stanje u kome je koncetnracija
kalijuma (K) u krvi mala. Kal se odnosi na kalijum neo-latinski za potassium
(kalijum na engleskom) i emia što znači “u krvi”.
Moringa i Dijabetes
Moringa Oleifera je nutritivna biljka koja može
pomoći da se održi normalan nivo šećera u krvi.
Moringa jako puno obećava svima onima kojik pate
od dijabetesa. Na prvom mestu je to zbog njenih
mnogih zapanjujućih svostava. Pokazano je da
Moriga Olifera na prirodan način pojačava
imunološki sistem, koji obično biva kompromitovan
kod onih koji pate od Ti 1 i Tip 2 dijabetesa.
Pokazano je takođe da Moringa Oleifera poseduje
mnoge ključne anti-upalne benefite; dijabetes
često uzrokuje cirkulatorne problema kojima se
može upravljati anti-upalnim dodacima ishrani.
Nema negativnih sporednih efekata koji su
povezani sa korišćenjem Moringe Olefere, što znači
da je bezbedan, prirodni način za ljude da
upravljaju svojim šećerom u krvi i vode računa o
svojim dijavetičarskim simptomima. Ona je još
jedna opcija za mnoge ljude koji se moraju nositi sa
ovim ozbiljnim oboljenjem. Neočekivani benefiti
Moringe uključuju efikasan lek za pantljičaru i
pomoć u kontroli dijabetesa i visokog krvnog
pritiska. (Fjugli, 2001)
21
Moringa ima preobilje Antioxidanasa
Za Moringu se kaže da ima približno 46 antioksidanata i jedan je od
najmoćnijih izvora prirodnih antioksidanasa. Anti-oksidansi pribavlja slobodne
atome koji su neophodni ljudskom telu i ublažuje efekte slobodnih radikala.
Moringini listovi su bogati flavonoidima, vrstom antioksidanata. I beta karoten
koji se nalazi u listovima Moringe takođe deluje kao antioksidant.
Antioksidansi će imati maksimalni uticaj na štetu uzrokovanu slobodnim
radikalima samo onda kada su uneti hranom u kombinaciji sa nutricijentima i
grupom antioksidanasa. Kombinacija antioksidanasa je efikasnija od jednog
antioksidanta na jerdnakoj težinskoj osnovi usled antioksidantskog kaskadnog
mehanizma. To je razlog zašto Moringa čaj deluje kao efikasniji izvor
antioksidanasa od bilo koga drugoga biljnog čaja pa čak i od zelenog čaja.
Moringino Jedinjenje protiv starenja -Zeatin
Moringa je dupke puna citokinina nazvanog zeatin.
Citokinini su biljni hormoni koje pomažu deljenje
ćelija i štite od oksidacije. Zaetin je najmoćniji od svih
citokinina. Prema Danskoj studiji iz 2004-te zeatin
pomaže promovisanje malih ćelijskih dimenzija,
ključnu komponentu mladalačkije kože. On takođe
upliviše na strukturalni i funkcionalni integritet ćelija i
sprečava nagomilavanje makromolekularnih oštećenja
u ćelijama. Studije su našle da zeatin uvećava
aktivnost nekih antioksidantskih enzima,
suprotstavljajući se (i potirući) oksidativna oštećenja
indukovana slobodnim radikalima nastalim tokom
ćelijskog starenja.
Dakle koja to biljka ima više zeatina od bilo koje druge?
Moringa ne samo da sadrži hiljade puta više zeatina
od biljo koje druge znane nam biljke, ona je takođe i
najhranljivija biljka otkrivena do sada, sa preko 90
nutricionalnih komponenata uključujući 46
antioksidanasa i 36 anti-inflamatora.
Zeatin je biljni hormon izveden iz purin adenina. On je član hormonske porodice biljnog
rasta znanih kao citokinini. Zeatin je prvi put otkriven u nezrelom kukuruznom zrnu roda
Zea. Zeatin i derivati su otkriveni kao primarni aktivni sastojci u kokosovom mleku, za
koje se već dugo vremena zna da aktivno indukuju biljni rast.[1]
Kao i u slučaju kinetina, za zeatin je takođe postoje izveštaji da ima nekoliko in vitro
efekata protiv starenja na fibroblast ljudske kože.[2] (Wikipedia, 2010)
Lista nekih od zdravstvenih Benefita Moringe
Više studija je pokazalo zdravstvene benefite Moringe.
Snažan antioksidans koji je efikasan protiva raka prostate i kože,
anti-tumorna i anti-stareća supstanca.
Moduliše anemiju, visoki krvni pritisak, dijabetes, visoki krvni serum
holesterol, probleme sa tiroidom, jetrom i sa bubrezima
Ima snažna anti-inflamatorna svojstva popravljaju reumatizam, bol u
zglobovima, artritis, edeme i Lupus.
Efikasna je protiv digestivnih problema uključujući kolitis, dijareju,
nadimanje (gasove), čireve ili gastritisa.
Kao anti-bakterijsko, anti-mikrobijsko, i anti-viralno sredstvo, efikasna je
protiv infekcija urinarnog trakta, tifusa, sifilisa, zubnmog karijesa i
zubobolje, gljivica, ustobolje, obične prehlade, Epstejn-Bar virusa,
herpeks-simpleksa, HIV AIDSa, bradavica na koži, parazita, glista,
šistozomijaza i tripanosomijaza (paraziti).
Kao sredstvo za detoksifikaciju, efikasna je protiv ujeda zmija i škorpiona.
Efikasna je protiv nervnih poremećaja uključujući glavobolje i migrene,
histeriju i epilepsiju. (Richardson, 2009)
Moringa pomaže rast biljaka & Hrani zemljište
Moringa takođe sadrži biljne hormone (uključujući i Zeatin) tako da biljke i usevi
mogu da proizvedu veći prinos.
Pri Projektu BIOMASA, poljoprivrednom
istraživačkom programu lociranom u Nikaragvi,
Moringa je ispitivana više od šest godina. Istraživači
su našli dokaze, na primer, da Moringa može da
bude korisna za uvećanje rasta biljaka i kao zeleno
gnojivo za poboljšanje plodnosti zemljišta.
Lou Fjugli rezimirao neke od BIOMASA-inih glavnih
otkrića u izvodu iz izveštaja navedenom ovde.
1) BIOMASA je otkrila da ekstrakt listova Moringe
sadrži hormon rasta biljaka. Fjugli piše, “Sok iz
svežih listova Moringe može se koristiti da se
napravi efikasan (sprej koji sadrži) hormon rasta
biljaka, uvećavajući prinos za 25-30% po skoro
svakoj žetvi: crnog luka, babura, soje, kukuruza,
sirka, kafe, čaja, čilija, dinja.
…Jedna od aktivnih supstanci je Zeatin: biljni
hormon iz citokininske grupe. Ovaj biljni lisni sprej
morao da bude korišćen kao dodatak uz (a ne
umesto) drugih đubriva, navodnjavanje i dobre
poljoprivredne prakse. “U jednom opitu, korišćenje
ovoga hormona (sprej) uvećalo je prinos kukuruza
za 60 do 130 vreća po hektaru. Korišćenjem ovog
hormona (spreja), BIOMASA je bila sposobna da
uzgaja kafu na nadmorskoj visini od 30 metara.
Kafa, pod senkom Jatropha curcas, proizvela je
zrna za samo 17 meseci.”
24
Moringa Prečišćava i Bistri Vodu
U Sudanu, seoske žene korist seme
Moringe olifere umesto stipse za
tretman jako mutne vode Nila. U
severnoj Nigeriji, sveži listovi se koriste
kao povrće, koren u medicinske svrhe i
grane za obeležavanje granice zemljišta
i za ograđivanje. Eijlertove studije iz
1981 identifikovale se prisustvo jednog
aktivnog antimikrobičkog sredstva u
semenu Moringe oleifera. Za aktivno
sredstvo koje je izolovano nađeno je da
je 4a L- rhamnosyloxy-benzyl
isothiocyanate, do sada je jedino bilo
nađeno u glikozidnom ulju slačice.
Madsen i saradnici (1987) sproveli su
Studiju koagulacije i bakterijske redukcije na
mutnoj vodi Nila u Sudanu koristeći Moringa oleifera
seme i zabeležili smanjivanje zamućenosti od 80-99.5% paralelno sa
bakterijskim smanjivanjem od 1-4 log jedinica (90-99.9%) unutar jednog ili dva
sata od tremana, a bakterijie su bile koncentrisane u koagulisanom talogu.
Ako bi naučnicikrenuli da dizajniraju drvo koje bi bilo od
maksimalne koristi za čovečanstvo, teško da bi napravili
nešto bolje od drveta Moringe Oleifere. (Fjugli, 2001)
Upotrebom Moringe svakodnevno, možete svoje telo
snabdeti sa nutricijentima koji su mu potrebni da biste
ga zaštitili i lečili. Najbolja medicina je preventivna
medicina. Moringa snabdeva telo sa nutricijentima
potrebnima da se spreče bolesti i oboljenja.
25
“Moringa jako puno obećava kao srestvo koje pomaže da
se prevaziđu neki od najozbiljnijih problema u svetu u
razvoju – neuhranjenost, opustošenje zemlje, nečista voda
i siromaštvo. Ovo drvo najbolje uspeva u suvim regionima
gde su ovi problemi najgori.”
- Andrju Jang, bivši Gradonačelnik Atlante i Ambasador u
Ujedinjenim Nacijama.
“Među širokim opsegom Zelenog Lisnatog Povrća, Moringa
je najbogatiji izvor Beta-Karotena (vitamin A) sem toga što
pruža i druge važne mikronutricijente.”
- Dr. Kamala Krišnasvami, bivši Direktor, Indijski Savet za
Medicinska Istraživanja, Hajderabad
“Mada je danas tek nekoliko ljudi uopšte i čulo za njega,
Moringa bi mogla da uskoro postane jedna od njvrednijih
biljaka na svetu u najmanju ruku u smislu humanitarizma.”
- Noel Vietmejer, Američka Nacionalna Akademija Nauka,
Vašington D.C.
Tvrdnje tradicionalne medicine o Moringi
Već stolećima, ljudi u mnogim zemljama su koristili Moringine listove u
tradicionalnoj medicini za uobičajena oboljenja. Kliničke studije su počele da
sugerišu da su bar neki od ovih navoda validni. Sa ovako velikim medicinskim
vrenostima koje sugeriše tradicionalna medicina, daljnja klinička testiranja su
sada veoma potrebna. Ako bi studije zaključile da su bar neke od ovoh
tvrdnji tačne, ovi listovi bi mogli postati neprocenjivi izvor za ljude u
područjima gde nedostaju druge vrste tremana.
Gvatemala
kožne infekcije, bolna (razdražljiva, osetljiva) mesta
India
anemia, anksioznost, astma, mitiseri, nečistoća krvi,
bronhitis, kijavica,
grudne kongestije, kolera, konjuktivitis,
kašalj, dijareja, oči i uši
OOttherOther
Indiski kont.
visoki krvni pritisak, histerija, bol u zglobovima, bubuljice,
psorijaza, disajni problemi, skorbut,
manjak semene tečnosti, upala grla, uganuća, tuberkuloza
Malezija
crevne gliste
Nikaragva
glavobolja, kožne infekcije, bolna (razdražljiva, osetljiva) mesta
Filipini
anemija, oticanje žlezda, laktacija
Puerto Riko
crevne gliste
Senegal
dijabetes, trudnoća, kožne infekcije, bolna (razdražljiva, osetljiva) mesta
Venecuela
crevne gliste
kolitis, dijareja, vodena bolest, dizinterija, gonoreja, žutica,
Other
Druge zemlje
malarija, stomačni čirevi, tumor, urinarni problemi, ozlede
(Jed W. Fahey, 2005)
Drevno i tradicionalno korišćenje Moringe
Ovo što sledi je Grafikon iz “Džon Hopkins istraživačkog rada”
koja pokazuje tradicionalno korišćenje Moringe za široki
raspon oboljenja i bolesti (i duševnih).
NAPOMENA: Delovi biljke su označeni velikim početnim slovom: (L) Listovi, (F)
Cvet, (S) Seme, (P) Mahuna (maljica), (R) Koren, (B) Kora, (G) Smola, (O) Ulje (od semena)
Obimne reference se nalaze u“Referencama” na kraju knjige.
Stanje/Uticaj
ANT Antimikrobijsko /
Biocidalno
Deo Biljke
Reference
LFSPRBGO
8, 13, 19, 24, 27, 31, 34, 64, 68, 100,
104, 114, 115, 126, 140, 151 160, 161,162
27
Stanje/Uticaj
Deo Biljke
Reference
Bacterisko
LFS
25, 26, 55, 63, 77 -81, 149
Zubno
Karijes/Zubobolja
RBG
47
Infekcije
LF
47
Sifilis
G
47
Tifus
G
47
Infekcije urinarnog trakta
L
141
Gljivice/ mMikoze
O
111
Obična prehlada
FRB
47
Epstein-Barr Virus (EBV)
L
104
Herpes Simplex Virus
L
84
VIRALNO
(HSV-1)
HIV-AIDS
Bradavice na koži
L
S
1, 124
47
Dranunculiaza (gvinejski-crv)
L
36
Crevna glista
LFP
47
Schistosomes
S
113
Paraziti
Druge / Koje nisu pripisane određenom Pathogenu
Bronhitis
L
47
Ušobolja
G
47
Spoljašnje rane/Čirevi
LFRB
15
Groznica
LRGS
47
Jetru
L
6
Kože (Dermalni)
OS
15
Infekcije grla
F
47
Treman rastvorima
S
11, 50, 75, 86, 169
Stanja/Uticaj
Deo Biljke
Reference
AST Astma
RG
47
CAN Cancer Terapija /
Zaštita
LFPBS
12, 17, 28, 39, 45, 59, 61, 64, 104, 115
Anti-tumor
LFSB
45,48,57,61,87
Prostata
L
47,48
Radioprotective
L
132
Koža
P
12
CIR Cirkulatorni/Endokrini LFSPR
poremećaji
56, 93
Anti-anemisko
L
47, 125
Anti-hypertensivno
LP
40, 41, 42, 43, 44, 53, 83, 137
Kardiotonik
R
47
Djabetes/hypoglycemia
LP
6, 45, 71, 87, 101, 167
Diuretik
LFRG
6, 14, 62
Tiroida
L
153
Tonik
F
47
Hepatorenalna
LR
93, 120
DET Detoksifikacija
BO
76, 135, 166
Antipiuretik
SO
148
Purgativ
O
47
Ujedi zmija
B
47
Ubodi škorpije
B
47
DIG Digestivni poremećaji
LSRBG
53
Digestivnih
B
47
Dizinterije
LG
47
Nadimanja
R
47
Čireva / Gastritisa
LS
3, 115, 136
Za tretman:
29
Stanje/Uticaj
INF Upale (Inflamacije)
Deo Biljke
LFSPRG
Reference
14, 28, 35, 45, 62, 64, 68, 110, 131
160, 161
Reumatizam
LFSPRG
28
Bol u zglobovima
P
47
Edemi
R
47
Artritis
S
47
IMM Imunitet
SO
69
Immuno-stimulant
S
69
Lupus
0
28
NER Nervni poremećaji
LFRBGO
58, 59, 62, 96
Anti-spazmodičko
SR
14, 53
Epilepsija
RB
47
Histerija
FRBO
47
Glavobolja
LRBG
47
NUT Nutritivni
LSBO
6, 7, 18, 22, 28, 30, 31, 32, 46, 47,
48, 51, 65, 66, 67, 70, 92, 102,
112, 116, 133, 163
Antinutricioni faktori
B
Antioksidant
LO
88, 89, 90, 110, 127, 128, 139,
156, 164, 165
110, 147
Karotenoid
L
29, 105, 152
Energija
LSO
85
Goitrogen
S
2
Manjak gvožđa
Kvalitetno ulje
LS
O
16
5, 98, 110, 158, 159
Proteini
LS
47
Vitaminskoo/Mineralni manjak LS
REP Reproductivno
LFPRBGO
zdravlje
Abortiv (izazivanje pobačaja) FRBG
7, 9, 54, 56, 85, 119
44, 53, 64, 121, 122
Afrodiziak
47
106, 107, 155
RB
30
Stanje/Uticaj
Deo Biljke
Reference
Pojačava Laktaciju
L
47
Funkcionisanje Prostate
O
47
SKI Kožni Problemi
LRSG
160, 161
Antiseptik
L
47
Astringent
R
47
Pyodermia
S
15
Rubefacient
RG
47
Protivotrovan
R
47
GEN Generalni
LFSPRBO
4, 6, 8, 20, 21, 45, 48, 64, 66, 67, 68
73, 74, 82, 91, 92, 99, 102, 103, 109
116, 117, 118, 123, 125, 128, 129
130, 134, 150, 163
Bešika
OS
47
Kijavica
LF
47
Giht
RO
47
Hepatamegaly
R
47
Laktacija
L
47
Bol krsta i bubrega
R
47
Skorbut
LSRBO
47
Splenomegaly
R
47
“Tonik”
LFPSO
47
Poremećaji / Stanja
Mnogi od ovih izvornih citata je sakupio Lou J. Fjugli i mogu se naći u
njegovom izvrsnom radu pod nazivom Čudesno Drvo, i od strane Manuela
Palade, Đulije Morton i iz Drveće za Život. Većina drugih pregleda u
nedavnim publikacijama ili na komercijalnim sajtovima čini se da je u velikoj
meri izvedeno iz ovih seminarskih radova.
31
Bibliography
Admin. (2010, April 10). Moringa Oleifera For Diabetes. Retrieved May 10, 2010,
from http://www.b12shots.info/moringa-oleifera-for-diabetes/
Aging, T. I. (2008, July 16). What is it? Moringa protects skin from pollution.
Retrieved May 10, 2010, from Truth in Aging: http://truthinaging.com
By Dena McDowell, M. R. (2006). Calcium Deficiency: What You Should Know.
The Diet Channel .
Fuglie, L. J. (2001). COMBATING MALNUTRITION WITH MORINGA.
Grosvenor, C. (2010). Vegetarian. Retrieved May 10, 2010, from Love to Know:
http://vegetarian.lovetoknow.com
Jed W. Fahey, S. (2005). Moringa oleifera: A Review of the Medical Evidence for Its
Nutritional, Therapeutic, and Prophylactic Properties. Part 1. (Vols. Copyright: ©2005
Jed W. Fahey This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited). Baltimore, Maryland: Johns Hopkins School of Medicine, Department of Pharmacology
and Molecular Sciences, Lewis B. and Dorothy Cullman Cancer Chemoprotection
Lowell, J. F. COMBATING MALNUTRITION WITH MORINGA. COMBATING
MALNUTRITION WITH MORINGA.
Price, D. M. (1985). The Moringa Tree. THE MORINGA TREE By Dr. Martin L. Price
Published 1985; Revised 2000, 2002, 2007 by ECHO Staff.
Richardson, A. (2009). Moringa Oleifera-Food, Medicine and Forage Crop.
Vietmeyer, N. (n.d.).
Wikipedia. (2010, May 10). Wikipedia. Retrieved May 10, 2010, from
www.treesforlife.org. Moringa Presentation. www.treesforlife.org.
32
*References
GEN
ANT
ANT
NUT
CAN
DIG
ANT
GEN
CIR INF NER
NUT
ANT SKI
ANT CIR NUT GEN
NUT
NUT
CAN
ANT GEN
NUT
NUT
ANT
33
GEN
NUT
GEN
ANT
NUT
ANT
ANT
INF
ANT
ANT
ANT
ANT CAN DIG
ANT
ANT GEN
ANT
CAN NUT IMM
CAN
NUT
CIR
NUT
CIR
ANT
NUT GEN
CIR
CIR NER REP
CIR
NUT
CIR REP
CAN CIR GEN INF
ANT
NUT
CIR NUT
CAN
ANT
AST CIR DET DIG INF NER NUT REP
SKI
NER
GEN NUT
CAN NER
ANT
CAN
ANT
NER CIR DIG INF
NUT
GEN
CIR
35
GEN
ANT CAN DIG INF REP
ANT
NUT GEN
DET
ANT
NUT GEN
ANT
NUT GEN
ANT GEN INF
ANT
IMM
ANT
NUT
GEN
ANT
CIR
GEN
CIR
CIR
GEN
ANT
GEN
36
NUT
NUT
ANT
GEN
CIR
ANT
NUT
CIR
NUT
NUT GEN
NUT
GEN
NU
GEN
GEN
ANT CAN
CIR
NUT
CIR
REP
ANT
REP
NER
ANT
GEN
37
DET
GEN
REP
DET INF NUT
REP
ANT
GEN
ANT
NUT
GEN
ANT
ANT
ANT
NUT
CAN DIG
NUT GEN
GEN
NUT GEN
ANT GEN
GEN
INF
NUT GEN
CAN
NUT
NUT
38
GEN
REP
DET
NUT
DIG
CIR
DET
ANT
GEN
NUT
ANT
ANT
NUT
ANT
CIR
REP
REP
REP
REP
NUT
REP
39
NUT
NUT GEN
NUT
NUT
NUT
DET
ANT INF SKI
CIR
ANT INF SKI
ANT
NUT GEN
ANT
170. Bodwell, C.E. (1979). "Evaluation of plant
proteins To solve nutritional problems of the
third world". Plant Foods for Human Nutrition
29: 135–
NUT
40
Download

Sve o Moringi – srpski