STOVARIŠTE GRAÐEVINSKOG MATERIJALA
TEHNIÈKE IZOLACIJE
TERVOL® CEVACI R, RA
CEVACI ZA IZOLACIJU CEVOVODA
TERVOL® LAM-ALU su laki izolacioni jastuci
3
(oko 40kg/m ), sastavljeni od lamela, lepljenih na
Al foliju. Upotrebljavaju se za izolaciju klima
kanala, toplovoda, cevovoda, kotlova. Al folija
istovremeno obavlja funkciju parne brane. Vlakna
lamela su vertikalno orjentisana, što daje bolju
otpornost na raslojavanje.
TERVOL® LAM-ALU
LAMELNI JASTUCI (BLAZINE)
TERVOL® CEVACI R, RA su cevaci od kamene vune razlicitih
unutrašnjih precnika i sa ralicitim debljinama. Upotrebljavaju se
za toplotnu i zvucnu izolaciju razlicitih cevovoda, dimnjaka i sl.
RA cevaci su obloženi sa Al folijom koja služi kao površinska
zaštita cevaka, tako da nije potrebna dodatna mehanicka zaštita.
Al folija suži i kao parna brana
kod hladnih postrojenja.
Koriste se za sve vrste cevi
precnika do 250mm
(teorijski). Prakticno
kvalitetno se mogu primeniti
za precnike cevi do 6'', dok za
vece precnike je prakticnije
koristiti lamelne jastuke.
TERVOL® TDM-80 i TDM-100
JASTUCI (BLAZINE) NA ŽICANOM PLETIVU
TERVOL® TDM-80 i TDM-100 izlolacioni jastuci standardni proizvod je jastuk, jednostrano prošiven na
merkur pletivu od pocinkovane žice. Preporucuje se za
toplotnu, protiv požarnu i zvucnu izolaciju i zaštitu
industrijskih postrojenja, termoelektrana i toplana, kao i za
izolaciju klima-kanala, cevovoda, komora i drugih termotehnickih postrojenja i uredaja sa radnom temperaturom do
640ºC. Proizvode se u širini od 500 i 1000mm i isporucuju
se u pojedinacnim rolnama.
debljina
mm
dužina
mm
širina
mm
m²/paket
Tehnièke karakteristike:
Klasa negorivosti A1
Radna temperatura 660°C
Hidrofobna prema AGI Q 136
AS kvalitet prema AGI Q 135
TERVOL® RS
KAMENA VUNA U VRECI
®
TERVOL RS je neoblikovana kamena vuna bez veziva i
drugih dodataka. Ima široko podrucje primene kako u
gradevinarstvu, tako i u industriji. Zbog svojih odlicnih
karakteristika cesto se primenjuje za izolaciju teško
pristupacnih mesta, npr. kotlova, cevovoda, rezervoara
nepravilnog oblika, raznih vrsta zidanih peci. Pakuje se u
vrecama od 10kg i može se isporucivati pojedinacno.
Download

Katalog tehničke izolacije u .pdf formatu.