Regulacioni ventil ogranka STRÖMAX - 4218 GF
Tehnički list za
4218 GF
Izdanje 0907 (1205)
1
2
H1
4218 GF
STRÖMAX GF sa
mernim ventilima
H2
5
6
D
3
4
L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ručni točak
Digitalni pokazivač stepena prednameštanja
Gornji deo ventila iz livenog gvožđa GJL 250
Kućište od livenog gvožđa GJL 250
Merni ventil 1/4
1/4 Čep
Prirubničke mere prema
EN 1092-2
4218 GF
Narudžbeni broj 4218 GF
Standardna karakteristika
4218 GF
DN
L
H1
H2
D
Linearna karakteristika
1 4218 70
1 4218 80
50
230
169
252
150
1 4218 71
1 4218 81
65
290
186
279
150
1 4218 72
1 4218 82
80
310
208
307
175
1 4218 73
1 4218 83
100
350
235
344
175
1 4218 74
1 4218 84
125
400
260
385
265
1 4218 75
1 4218 85
150
480
310
450
265
1 4218 76
1 4218 86
200
600
400
569
450
1 4218 77
1 4218 87
250
730
453
655
450
1 4218 78
1 4218 88
300
850
520
783
450
STRÖMAX-GF-Regulacioni ventil ogranka sa mernim ventilima DN 50 - 300
ravno sedište, kućište sivi liv GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN
1092, PN 16, plavo ofarbano. Gornji deo ventila sivi liv GJL 250, bez vertikalnog hoda
vretena, zaptivanje vretena sa trostrukom O-zaptivkom. Digitalni pokazivač stepena
prednameštanja.
Ugradbene mere u mm
Brojevi narudžbine
Izvedba
Zadržavamo pravo promene
u smislu tehničkog napretka.
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 tA -1230 Wien
1
Ventil se ne sme podizati na ručnom točku !!!
Ventil se fabrički isporučuje sastavljen. Ventil je zatvoren na sedištu zbog zaprljanja isključivo
tokom skladištenja i transporta. Da bi se izbeglo zaprljanje tokom skladištenja i transporta, moraju
ostati montirani poklopci na prirubnicama.
Skladištenje: temperatura -10° do + 50°C, vlažnost vazduha max. 70%.
Transport
Dva su merna ventila 1 0284 i pokazivač prednameštanja 1 6517 05 u isporuci. Merni ventili mogu se
po želji montirati levo, desno ili gore. Ovaj raspored osigurava u svim položajima ugradnje najbolju
dostupnost i optimalan priključak mernog uređaja.
Merni ventili
Cevni navoj 1/4, za montažu mernih ventila.
Veličina otvora
1 0276 09
Ventil za pražnjenje
Ventil za pražnjenje sa ručicom i priključkom creva koje se može okreteti, žuta izvedba
Priključak za crevo 1 6206 01 naručuje se posebno. Za pražnjenje postrojenja
upotrebljava se slavina za punjenje i pražnjenje kotla 1 4119 xx.
Za hidrauličko izjednačenje u toplotnim i rashladnim postrojenjima, regulisanje u razdelnim vodovima,
ograncima. Izmenjivači toplote - toplotni i rashladni sistem.
Oblast primene
Položaj ugradnje po želji. Pravac protoka odgovara strelici na kućištu ventila.
Ventile treba montirati sa minimalnim ravnim deonicama ispred (10x spoljni prečnik cevi) i iza (5x spoljni
prečnik cevi).
Montaža
Max. temperatura rada 130 °C, min. temperatura rada -10 °C
Max. radni pritisak 16 bar
Radni podaci
Kvalitet grejne vode odgovara ÖNORM H 5195 , odnosno VDI smernici 2035.
Gornji deo ventila
Sivi liv GJL 250 prema EN 1561
Kućište
Sivi liv GJL 250 prema EN 1561
Vreteno
DN50 - DN100 Mesing, DN125 - DN300 Čelik
Regulisajuće vreteno
Mesing/ čelik
Kugla ventila
Sivi liv GJL 250 prema EN 1561/ EPDM beschichtet
Brojčani pravac
Plastika
O-Prsten
EPDM
Smer protoka
Prilikom ugradnje voditi računa da smer protoka odgovara strelici na kućištu ventila.
Ugradnja
Postavlja se direktno prema osi ventila, bez vertikalnog hoda vretena ventila, osigurava kod svakog položaja
ugradnje optimalnu pristupnost i posluživanje ventila.
Zaptivanje vretena
Zaptivanje vretena je sa trostrukom O-zaptivkom.
Trostruka-O-zaptivka
Trostruki O-prsten nije potrebno održavati, osigurava trajnost, sigurno zaptivanje
vretena ventila kao i lagan pristup pri radu ventila.
Zaptivanje između gornjeg dela i kućišta (EPDM)
Trajno elastična i otporna na temperaturu, mekana zaptivka, ne korodira, dopušta minimalnu snagu
zatvaranja.
2
Materijali
Konstrukcione
osobine
Strömax GF Regulacioni ventil ogranka izveden je sa dva merna ventila. Primenom mernog uređaja
može se meriti diferencijalni pritisak i količina protoka, zavisno od stepena nameštanja.
Protok se takođe može pročitati direktno na HERZ-ovom mernom kompjuteru 8900 i
8903 (pogledati priručnik uređaja).
Merenje diferencijalnog pritiska
Kod primene etilglikola kao sredstva zaštite od smrzavanja dopušten je minimalni udeo od 25% i
maksimalni udeo od 35% . Time se menja gustina medijuma, koju kao odgovarajuću treba uzeti u obzir
kod merenja diferencijalnog pritiska.
Korekcioni faktori
Izmereni diferencijalni pritisak / Faktor = Stvarni diferencijalni pritisak
Izmerena količina vode x 1/
Temperatura medijuma
Faktor = Stvarna količina vode
Korekcioni faktor
Temperatura medijuma
Korekcioni faktor
- 20 °C
1,98
30 °C
1,163
- 10 °C
1,737
40 °C
1,079
0 °C
1,567
50 °C
1
10 °C
1,412
60 °C
0,947
20 °C
1,281
70 °C
0,912
Korekcioni faktori primenjuju se kod merenja HERZ- uređajem za merenje diferencijalnog pritiska.
Međuvrednosti se mogu odrediti interpolacijom.
Maksimalno odstupanje masenog protoka prema krivoj u dijagramu za regulacione ventile odgovara
VDI- smernicama.
Tolerancije masenog protoka
Regulacioni ventil ogranka Strömax GF isporučuje se zatvoren. Prednameštanje dopušta maksimalno
mogući hod. Mehanika ručnog toćka nameštena je tako da kod zatvorenog ventila digitalni
pokazivač pokazuje 0,0.
Prednameštanje
Postupak prednameštanja
1. Željeni postupak prednameštanja namestiti prema proračunu (Digitalni pokazivač na ručnom točku)
Nameštanje i
fiksiranje
2. 1/10 zaokreta su crveni brojevi i celi zaokret su plavi brojevi.
3. Ispod poklopca na ručnom točku nalazi se vreteno prednameštanja . Ovo prednameštajuće vreteno
stavi će se u pokret pomoću špicastog vijka 8 mm. Prema zahtevanom prednameštanju
ovo vreteno se uvrće do udara u smeru kazaljke na satu.Time je fiksirano prednameštanje.
Prednamešteni regulacioni ventil uvek je moguće zatvoriti, odnosno može se pod fiksiranim
nameštanjem podesiti u željenu poziciju. Prednameštajuće vreteno će ponovo preko poklopca
biti zaštićeno od neovlaštenog puštanja u rad.
4. Podešenu poziciju označiti na pokazivaču prednameštanja ili kroz uklanjanje čepa na ciframa označiti
i ovo pričvrstiti na ventil. Tu je takođe moguće, kod poslova servisiranja bez pomoći zableški, koje su
prvobitno preuzete kod regulacije postrojenja kontrolisati prednameštanje, odnosno ponovno podesiti.
Podešavanje određene vrednosti protoka bez podataka stepena podešavanja kod STRÖMAXGF ventila je takođe moguća uz primenu mernog uređaja. Sa uređajem za merenje diferencijalnog pritiska
može se izvršiti podešavanje uz pomoć Herz-dijagrama. Kod primene mernog kompjutera potrebno je
pridržavati se uputstva o rukovanju.
Fabričko nameštanje digitalnog pokazivača kod zatvorenog ventila je 0,0. Ako se mora maknuti
kompletan ručni točak (ručica, brojčanik, temeljna ploča) ili se mora zamieniti neki oštećeni deo da bi
digitalni pokazivač tačno pokazivao, potrebno je izvršiti sljedeće:
Digitalno pokazivanje
Fabričko nameštanje
1. Postaviti komplet gornji deo kućišta i onda pričvrstiti tri imbus vijka i četiri šestougaona vijka.
2. Ventil zatvoriti okretanjem u smeru kazaljke na satu.
3. Ako digitalni pokazivač u toj poziciji pokazuje 0,0, ručni točak je pravilno postavljen.
4. Nakon toga montira se ručni točak na vreteno.
5. Uvrnuti učvrsni vijak ručnog točka.
6. Ventil se sada može podesiti na željenu poziciju.
Merni ventili 0284 su montirani i označivač prednameštanja 1 6517 05 je u isporuci.
Merni ventili
Herz Merni kompjuter ima odgovarajući set za priključenje 1 0284 00, što obezbeđuje besprekorno
učvršćenje na mernim ventilima.
Upozorenje:
Merni ventili smeju se otvoriti samo kada je merni uređaj zatvoren.
Vrela voda koja izlazi može izazvati opekline!
3
1
1
1
1
1
1
6517 05
8903 00
8900 03
0276 09
6206 01
0284 00
1 0273 00
1 0284 01
1 0284 02
Pokazivač prednameštanja
Merni kompjuter Flow Plus
Uređaj za merenje diferencijalnog pritiska za jednoručno posluživanje
Ventil za pražnjenje 1/4 sa ručicom i priključkom creva koje se može okretati
Priključak za crevo
Prijemnik pritiska
Pribor
Zaporni vijak 1/4
Merni ventil plavi
Merni ventil crveni
Rezervni delovi
kvs-vrednosti
Narudžbeni brojevi 4218 GF
DN
kvs
linearna kriva
kvs
50
standardna kriva
1 4218 70
48,5
1 4218 80
50
65
1 4218 71
75
1 4218 81
67
80
1 4218 72
110
1 4218 82
100
100
1 4218 73
165
1 4218 83
180
125
1 4218 74
241
1 4218 84
269
150
1 4218 75
372
1 4218 85
378
200
1 4218 76
704
1 4218 86
700
250
1 4218 77
812
1 4218 87
1064
300
1 4218 78
1383
1 4218 88
1600
Obratite pažnju, da su gore navedeni protok i vrednost nameštanja dati za dimenzionisanje i
odabir Herz Strömax 4218 GMF granskih regulacijskih ventila.
Za kontrolu prednameštene vrednosti i izmenu podešavanja prema izmerenom diferencijalnom pritisku
na ventilu u pogonu, na upit se mogu dobiti posebne tablice.
Druge izvedbe
4218 GMF
DN 25 - 80
STRÖMAX-GMF Regulacioni ventil ogranka u prirubničkoj izvedbi
4217 GM
DN 15 - 80
4417 GM
DN 15 - 50
STRÖMAX GM Regulacioni ventil ogranka sa mernim ventilima,
ravno sedište, muf x muf i 2x spoljni navoj
4217 GR
DN 15 - 80
STRÖMAX GR Regulacioni ventil ogranka bez mernih ventila,
ravno sedište, muf x muf
4117 M
DN 15 - 80
STRÖMAX-M Regulacioni ventil ogranka sa mernim ventilima,
koso sedište, muf x muf
4117 R
DN 15 - 80
STRÖMAX-R Regulacioni ventil ogranka bez mernih ventila,
koso sedište, muf x muf
4117
DN 15 - 50
STRÖMAX-MR Regulacioni ventil ogranka, koso sedište sa 2 otvora
1/4 zatvorena zapornim vijkom, muf x muf
4218 AGF
DN 25 - 80
STRÖMAX- AGF Zaporni ventil prirubničke izvedbe, ravni
4219
DN 50 - 300
HERZ - Zaporna klapna između prirubnica ili prirubnička klapna
4117MW
DN 15 - 50
STRÖMAX-MW Regulacioni ventil ogranka sa kosim sedištem, sa mernim
ventilima, za sanitarnu vodu, muf x muf
4
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN50, PN16, 1 4218 70
k v - vred.
1 2 3 45 6
7
8
9
10
11
[kg/h]
Maseni protok qm
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
12
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 tA -1230 Wien
5
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN50, PN16, 1 4218 80
k v - vred.
1000
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
[kg/h]
Maseni protok qm
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
6
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
1
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN65, PN16, 1 4218 71
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
[kg/h]
Maseni protok qm
Zadržavamo pravo izmene.
1
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
k v - vred.
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
7
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN65, PN16,
1 4218 81
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
t
[kg/h]
Maseni protok qm
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
8
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
16
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN80, PN16,
1 4218 72
k v - vred.
1
2
3
4
5
8
6
9
7
10
11
12
13
[kg/h]
Maseni protok qm
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
14
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
9
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN80, PN16,
1 4218 82
k v - vred.
1
2
3
4
5
8
6
9
7
10
11
12
13
[kg/h]
Maseni protok qm
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
10
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
14
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN100, PN16,
1 4218 73
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[kg/h]
Maseni protok qm
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
17
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
11
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN100, PN16, 1 4218 83
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[kg/h]
Maseni protok qm
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
12
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
17
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN125, PN16, 1 4218 74
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[kg/h]
Maseni protok qm
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
12
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 tA -1230 Wien
13
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN 125, PN16, 1 4218 84
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[kg/h]
Maseni protok qm
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
14
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
12
1 4218 75
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN150, PN16,
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[kg/h]
Maseni protok qm
Zadržavamo pravo izmene
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
16
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
15
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN150, PN16, 1 4218 85
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[kg/h]
Maseni protok qm
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
16
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
16
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN200, PN16, 1 4218 76, 1 4218 86
k v - vred.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
[mbar]
14
[kg/h]
Maseni protok qm
Zadržavamo pravo izmene.
13
[kPa]
Pad pritiska Δp
11
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
17
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN250, PN16, 1 4218 77, 1 4218 87
k v - vred.
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[kg/h]
Maseni protok qm
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
18
Zadržavamo pravo izmene.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
18
1
[kg/h]
Maseni protok qm
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ukupno u ovoj brošuri sadržani podaci odgovaraju trenutno raspoloživim informacijama za izdavanje u štampu i služe samo kao informacija. Zadržavamo pravo izmna u smislu tehničkog napretka.
Prikazane slike smatraju se kao simbolični prikaz i dopušteno je čak i optičko odstupanje od stvarnih proizvoda. Moguće odstupanje od boja su uzrokovana štamparskim mogućnostima.
Moguća su odstupanja proizvoda u zavisnosti od zemlje primene. Zadržavamo pravo izmena od tehničke specifikacije i funkcije. Za moguća pitanja molimo Vas da kontaktirate najbliže
HERZ- predstavništvo.
[mbar]
[kPa]
Pad pritiska Δp
STRÖMAX- GF Regulacioni ventil ogranka DN300, PN16,
1 4218 78, 1 4218 88
k v - vred.
3 4
5
HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 t A -1230 Wien
19
Download

Regulacioni ventil HERZ karakteristike.pdf