Září 2011 | MARTEK MEDICAL a.s.
Ročník 4 | Číslo 9
M
ARTEK
EDICAL
AGAZÍN
Největší distributor
dezinfekčních prostředků
www.martekmedical.cz
a zdravotnického materiálu
strana
v České republice
strana
4
5
6
7
strana
strana
strana
2/
3
FIREMNÍ HRY VE VALČIANSKÉ DOLINĚ
Valča se opět stala dějištěm firemních her skupiny AGEL
NÁŠ PARTNER
Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory
a Domovů pro osoby se zdravotním postižením
SPOLUPRACUJEME
Domov na zámku v Lysé nad Labem
POMÁHÁME
Podpora projektu dovybavení Sanitního vozidla Záchranného týmu ČČK Ostrava
PŘEDSTAVUJEME
Arthrex ACP system - urychlete regeneraci šlach a svalů
2
FIREMNÍ HRY
MMM M
ARTEK
EDICAL
AGAZÍN
Firemní hry ve Valčianské dolině
Valča se opět stala dějištěm
firemních her skupiny AGEL.
Na třetí ročník her přijelo celkem
300 zaměstnanců ze zdravotnických
zařízení z České republiky a Slovenska a také obchodní společnosti
MARTEK MEDICAL a.s., což je o třetinu více než loni. Tak jako loňský
ročník se soutěžící sešli ve středisku
Snowland Valčianské doliny nedaleko Martina, aby si nejen zasportovali, zasoutěžili, ale také utužili vztahy,
pobavili se a vzájemně se poznali.
Loňský druhý ročník ve Valči se
uskutečnil za nádherného slunečného počasí, ale na letošní 9. září –
kdy se hry konaly – meteorologové
strašili deštěm. Nakonec se počasí
několik hodin před zahájením her
umoudřilo, přestalo pršet a v průběhu dne dokonce na aktivní sportovce
a jejich fanoušky zasvítilo i slunce.
Na všechny účastníky čekala po příjezdu během prezentace
i štamprle hruškovice pro zahřátí
před těžkými boji. Hry slavnostně zahájil generální ředitel AGELu MUDr.
Filip Horák, MBA, slovy “Není důležité
zúčastnit se, ale vyhrát“ a poté začaly
nelítostné souboje ve čtyřech disciplínách: malá kopaná, volejbal, tenis
a petanque. Kromě těchto disciplín,
které byly vhodně rozmístěny po areálu střediska, čekalo během dne
účastníky akce osm doprovodných
soutěží, které ukázaly nejen zdatnost,
ale i důvtip našich zaměstnanců.
Nejdříve byla u konce soutěž
v petanque, kterého se zúčastnilo 30
družstev a na výsledcích je vidět, že
hru s koulemi pořádně potrénovali
v Prostějově a Přerově. Do volejbalu
se přihlásilo 12 družstev.
Velmi náročné a tvrdé byly souboje čtyřher v tenise, kde se představilo
10 dvojic. Vše vyvrcholilo finálovým
kláním, který se hrál na set do devíti
gamů. Nakonec se vítězi stal MUDr.
Martin Liberda s Michalem Delongem, kteří porazili Ing. Tomáše Uvízla
s MUDr. Davidem Stejskalem 9:7.
„Bylo to těžké. I když v tenise prohráváš, tak se hraje do konce. Přestože
jsme prohrávali 3:6, tak jsme bojovali
o každý balón a nakonec zvítězili,“
řekl těsně po utkání Martin Liberda, vedoucí lékař gastroenterologie
Nemocnice Valašské Meziříčí.
............................. Pokračování na straně 3
M
ARTEK
EDICAL
AGAZÍN
MMM
FIREMNÍ HRY
Ihned po fotbalovém finále se čtyři vítězné
týmy utkaly v Jánošíkovém trojboji, který měl určit
nejlepší družstvo dne.
Speciální soutěže, skládající se ze tří
doprovodných programů, nakonec určily celkového vítěze – tým tenistů doplněný o tři členy
Nemocnice Valašské Meziříčí. Elánu, nadšení, sportovního umu, ale i legrace a smíchu bylo během
dne při sportovním zápolení našich zaměstnanců
obrovské množství.
Jako poslední skončila malá kopaná. Tuhé boje
mezi jedenácti mužstvy nakonec určili finále Přerov
a AGEL mater. Loňský vítěz Dream Team opět zazářil, avšak tentokrát skončili hoši z MARTEK MEDICALu
na 4. místě.
Přestože nejlepší obdrželi pěkné ceny za úctyhodné sportovní výkony, vítězi se ale stali úplně
všichni, kteří přijeli. „Myslím, že letošní třetí ročník
všechny pobavil,“ řekl na závěr generální ředitel
Filip Horák.
Nicméně zaměstnanci MARTEKu se aktivně zúčastnili všech disciplín, které byly k dispozici a firemní hry
si tak náležitě užili.
Tečkou za sportovním kláním pak byl večerní program, v němž nechybělo ani vystoupení
cikánské kapely či diskotéka.
3
4
NÁŠ PARTNER
MMM M
ARTEK
EDICAL
AGAZÍN
Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory
a Domovů pro osoby se zdravotním postižením
bylo pokračováním série akcí firmy ABENA
ABENA
®
Tentokrát bylo pořádáno pro východočeský region a konalo se
ve dnech 8. - 9. 9. 2011.
Dobrou tradicí se stalo, že i firma
MARTEK MEDICAL je jedním z partnerů a spoluorganizátorů, na této
akci zastoupenou obchodními reprezentantkami firmy Ilonou Červenkovou a Bc. Marií Vyškovskou.
Ani deštivé počasí atmosféru
v příjemném prostředí překrásného
hotelu Golf resort Kunětická Hora
v Dříteči nemohlo narušit.
Ostatně jako vždy i nyní pořádající firma měla dobrou volbu přizvaných vystupujících. Velmi zajímavé
byly informace, se kterými se přišli
podělit jednotliví lektoři z různých
odvětví.
Zúčastněné zaujala například
přednáška Renaty Vicianové: “ Komplexní péče o inkontinentního pacienta“, velmi pozorně všichni přítomní sledovali i vystoupení JUDr.
Evy Rážové z MPSV ČR na téma:
„Aktuální situace přípravy novely
zákona o sociálních službách“.
Odpolední část vyplnily přednášky Mgr. Radka Kislingera
z GŘ HZS ČR, ve kterých hovořil
o možném nebezpečí vzniku požárů, jež na nás číhá takřka na každém
kroku, Bc. Lenky Hasnedlové: „Prokrastinace“ a především kontinuální
vystoupení MUDr. Laury Janáčkové,
CSc.: „Vyjadřování sexuality II“.
V průběhu dne zúčastnění vyplnili kratičké testy a několik z nich
bylo oceněno cenami, jež věnovaly
přítomné firmy.
Po náročném celodenním soustředění se na zajímavé přednášky,
někdy provázené bouřlivými diskusemi, jež byly doplněny vstupem
zúčastněných firem, byla dána
možnost zájemcům vyzkoušet své
golfové dovednosti.
Po rautu, v rámci společenského
večerního programu proběhl pyžamový rej, při kterém mnozí dokázali,
že inspirace a dobrá zábava rozhodně nesmí chybět. A čím organizátoři překvapili letos? Pro zpestření
jako překvapení zajistili baviče Rudu
z Ostravy, který snad nenechal nikoho vážným a vtipně zapojoval přítomné do svého programu.
Tuto akci v rámci cyklu představení a rozšíření informací, povědomí,
různých forem a možností pomoci
firmy MARTEK MEDICAL považuji
za velmi vydařenou.
Bc. Marie Vyškovská
MM
ARTEK
ARTEK
EDICAL
EDICAL
AGAZÍN
AGAZÍN
MMM
SPOLUPRACUJEME 5
Domov
na Zámku
Domov na Zámku – zní to romanticky, ve skutečnosti romantika spíše
chybí, ikdyž zámek v Lysé nad Labem
je krásný a navíc postavený v parku,
který bere dech.
Největší rozkvět zámku i celého
panství nastal po třicetileté válce,
kdy se majitelem stává generál hrabě Jan Sporck, který zahájil úpravy
zámku i parku. Jeho syn František
Antonín pokračuje v úpravách, park
přizpůsobuje francouzskému pojetí
okrasných zahrad. Alegorické soubory soch, které znázorňují dvanáct
měsíců, čtvero ročních období, den
a noc, živly a světadíly, nemají svojí
tématikou v evropském sochařství
obdobu. Park je přístupný veřejnosti.
V této krásné, historické budově
je Domov na Zámku, který se stal
domovem pro seniory a poskytuje
sociální a zdravotní služby svým
klientům od roku 1961.
O stodvacet obyvatel se stará kvalifikovaný personál v čele s ředitelem
Mgr. Jiřím Hendrichem a vrchní sestrou p. Hanou Lajnerovou. V prostorách historické a kulturní památky se
snaží pro klienty vytvářet co nejlepší
prostředí. Pořádají kulturní a zábav-
né akce, jezdí na výlety, promítají filmy,
provozují v areálu
kavárnu apod.
Poslední srpnovou sobotu
(27. 8. 2011) uspořádali se Spolkem rodáků a přátel města, nejen
pro obyvatele Zámku, XV. Slavnosti hraběte Šporka, kterých jsem
se zúčastnila s částí skupiny historického šermu Rytíři Lužických
hvozdů. Domov na Zámku je totiž
od letošního roku novým zákazníkem MARTEK MEDICALU a.s.
Společně se zaměstnankyněmi
domova jsme sobotní den zahájili v slavnostní Svatohubertskou
mší v kostele Sv. Jana Křtitele
za doprovodu Loveckého hornového tria a Chrámového sboru. Dále
následoval bohatý program s průvodem, tržištěm, vystoupením SHŠ
Páni z Kolína, folklorních souborů ze
spřátelených měst Lysé nad Labem –
z Polska a z Břeclavi.
Nepřízeň počasí ukončila slavnost
o něco dříve, ale i tak bylo všechno
moc hezké. Přeji všem obyvatelům
Zámku hodně podobných zážitků
a pořadatelům stálou chuť do práce
a pořádání podobných oslav. Možná
se sejdeme znovu na Silvestrovské
zábavě nebo na Valentinském plese.
Monika Křepeláková
6
MMM M
ARTEK
EDICAL
AGAZÍN
POMÁHÁME
MARTEK MEDICAL, Nadace OKD a ArcelorMittal
společně pro dobrou věc
Nadace OKD, společnosti MARTEK MEDICAL a.s. a ArcelorMittal
spojily v letošním roce své síly a podpořily projekt závěrečného
dovybavení Sanitního vozidla Záchranného týmu ČČK Ostrava.
Hned na počátku roku společnost ArcelorMittal Ostrava
darovala týmu automatický
externí defibrilátor Lifepak
1000, následovala Nadace
OKD, díky níž se vybavení vozidla týmu rozrostlo o zásahový batoh, bateriovou odsávačku, scoop ram, alkoholtester
či plně vybavenou oxy brašnu. Jako poslední se přidala
před několika dny společnost
MARTEK MEDICAL, člen skupiny AGEL, která darovala týmu
kupříkladu sadu krčních límců a ambuvaků, transportní
plachtu, oxymetr a spoustu
spotřebního materiálu. Díky
významné pomoci těchto
subjektů se podařilo kompletně dovybavit sanitní vozidlo dobrovolných záchranářů.
Jak říká jednatel týmu Marek
Prášil: “Bez podpory těchto
společností a nadace bychom
si zakoupení tohoto materiálu
z vlastních prostředků, v celkové hodnotě přes 180 tisíc korun,
nikdy nemohli dovolit. Do letošního roku jsme ještě spláceli
samotné sanitní vozidlo, které slouží nám dobrovolníkům
k záchraně toho nejcennějšího. Kromě desítek zdravotnických asistencí na kulturních,
společenských a sportovních
akcích zasahovalo také u několika povodní, takže nové
přístroje a materiál rozhodně
budou hojně využívány a velice nám ulehčí práci. Moc děkuji všem, kteří se na projektu
podíleli a pomohli!“
V nejbližší době dojde
k postupnému proškolení
všech členů týmu v používání přístrojů, a kdyby se časem
díky těmto přístrojům a materiálu podařilo zachránit jen
jeden lidský život, má projekt
bezpochyby smysl!
Lucie Antošíková
tisková mluvčí
Záchranný tým ČČK Ostrava
M
ARTEK
EDICAL
AGAZÍN
MMM
představujeme
• NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU • VÝROBKY • NOVÉ SLUŽBY • INFORMACE •
Zdravím všechny čtenáře, kteří dostávají tento bulletin.
Myslím, že systém, který bude v tomto čísle představen, zaujme nejen zdravotnické pracovníky.
••• Arthrex ACP system
urychlete regeneraci šlach a svalů
ACP system firmy Arthrex spočívá v léčbě krevní plasmou, která se velmi jednoduše a rychle získává centrifugací pacientovi žilní krve. Proces odběru a aplikace netrvá díky patentovaným a speciálně vyvinutým dvojitým
stříkačkám déle než 30 minut a je považován za nejrychlejší a nejefektivnější metodu na trhu, přičemž výsledky
zrychlených procesů hojení se mohou projevit již do týdne od první aplikace. Hojivé efekty plasmy jsou vyvolány
růstovými faktory uvolněných krevních destiček v krvi
pacienta, které velmi příznivě působí na tvorbu tkání,
kde je omezena výživa např. vlivem úrazu. Tyto růstové faktory pak nastartují proces hojení v místě aplikace
a nejsou určeny pouze do kloubu v počátečních a středních stádiích. Velmi dobré výsledky můžeme pozorovat
např. při léčbě tenisového lokte, skokanského kolena,
bolestech Achillovy šlachy, paty a malých kloubů, těžších podvrtnutí kotníku, čerstvých poranění svalů nebo
při nejrůznějších pooperačních bolestech a zánětech.
Největší výhody:
• odběr pouze 10 ml vlastní krve a aplikace 2 - 5 ml autologní plazmy
• možnost ambulantního i hospitalizačního využití
• zachování maximální sterility krve díky patentovaným dvojitým stříkačkám
• pacient má možnost kontroly při manipulací s vlastní krví
• nejlevnější a nejrychlejší patentovaná metoda na trhu v ambulantním využití
Tento systém nám dodává
společnost Comesa, s.r.o.
Klára Nováková
manažer nákupu zdravotnického materiálu
7
Download

ARTEK EDICAL AGAZÍN - Martek Medical as