Образац ИК-НГ-7/2014
На основу члана 26. Закона о локалним изборима (“Сл.гласник РС”број: 129/2007,
34/10/УС и 54/11) Изборна комисија општине Неготин на седници одржаној 05.03.2014. године,
донела је у 23,55 часова
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
I- Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника у Скупштини општине Неготин, и то:
Кандидати за одборнике су:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.“ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)“
Година
Име и презиме
Занимање
Пребивалиште
рођења
Милан Уруковић
1963.
Магистар заштите на раду
Душановац
Љубиша Ђорђевић
1952.
Приватни предузетник
Самариновац
Мирјана Баланесковић
1971.
Струковни инжењер геодезије
Неготин
Драгиша Барагановић
1958.
Лекар специјалиста-хирург
Кобишница
Тихомир Миловановић
1957.
Специјалиста ортопедске хирургије Неготин
Слађана Динкић
1983.
Професор разредне наставе
Неготин
Брижит Митровић
1966.
Приватни предузетник
Неготин
Влајко Ђорђевић
1950.
Специјалиста опште хирургије
Неготин
Наташа Керкез
1976.
Дипломирани васпитач
Неготин
Драгољуб Ђорђевић
1960.
Пољопривредник
Милошево
Горан Богић
1964.
Наставник разредне наставе
Неготин
Маја Станојевић
1986.
Професор разредне наставе
Неготин
Јован Логофетић
1959.
Ловочувар
Мала Каменица
Дипломирани инжењер
Дамир Ракић
1970.
Неготин
пољопривреде
Ирена Јовановић
1980.
Професор разредне наставе
Неготин
Зоран Лекић
1956.
Фриго механичар
Штубик
Слободан Миливојевић
1968.
Дипломирани инжењер геодезије
Неготин
Сања Савић
1984.
Економиста-менаџер
Радујевац
Драгољуб Чумпујеровић
1951.
Пензионер
Буковче
Љубиша Савић
1972.
Пољопривредник
Карбулово
Ивана Стефановска
1984.
Професор разредне наставе
Црномасница
Михајловић
Станоје Петровић
1954.
Пољопривредник
Мокрање
Зоран Милосављевић
1963.
Возач
Ковилово
Горана Ивковић
1974.
Дипломирани васпитач
Неготин
Димитрије Лунгуловић
1961.
Приватни предузетник
Самариновац
Горан Илић
1966.
Трговац
Видровац
Данијела Крстић
1979.
Професор разредне наставе
Јасеница
Дарко Савић
1978.
Професор физичког васпитања
Неготин
Електроенергетичар за машине и
Вељко Ранђеловић
1985.
Неготин
опрему
Данијела Предић
1980.
Професор разредне наставе
Неготин
Љубомир Станчуловић
1946.
Пензионер
Радујевац
Милан Васић
1988.
Професор физичке културе
Неготин
Драгана Лазић
1981.
Професор разредне наставе
Неготин
Војислав Јануцић
1949.
Економиста
Вељково
Драган Милошевић
1963.
Пољопривредни техничар
Шаркамен
Мастер професор српског језика и
Сања Илић
1988.
Неготин
књижевности
Борислав Станковић
1967.
Радник
Чубра
38.
39.
40.
41.
42.
Чедомир Рајковић
Драгана Ђорђевић
Будимир Папалуцић
Братислав Нинић
1964.
1977.
1946.
1981.
Тања Маринковић
1984.
43.
44.
45.
Далиборка Ристић
Драгиша Благојевић
Ненад Бегановић
1976.
1948.
1969.
Возач
Специјални педагог
Пензионер
Радник
Дипломирани инжењер индустријске
информатике
Домаћица
Лекар специјалиста - интерниста
Приватни предузетник
Сиколе
Неготин
Прахово
Неготин
Неготин
Трњане
Неготин
Неготин
2. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ: СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, НОВА СРБИЈА, СРПСКИ
ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА
Ред.
број
1.
Име и презиме
Година
рођења
Јован Миловановић
1966.
Љубисав Божиловић
1951.
Владица Стефановић
Бобан Стингић
Милан Милић
Душка Јосифовић
Горан Чеклановић
Новица Лазић
1976.
1972.
1959.
1960.
1964.
1963.
Јасмина Рајковић
1969.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Милош Зарић
Срђан Јовановић
Бранкица Јовић
Радослав Богдановић
Станоје Николић
Љиљана Чамџић
Горан Пауновић
Богдан Гугић
Надица Васић
Драган Мијуцић
Далибор Николић
Данијела Ћосин
Бане Гитановић
Сладимир Соколовић
Маријана Мајсторовић
Драгиша Мартиновић
Владимир Величковић
1987.
1961.
1979.
1942.
1937.
1973.
1968.
1967.
1966.
1967.
1979.
1976.
1959.
1969.
1967.
1967.
1978.
Даниела Пејчић
1970.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Бранислав Шонић
Небојша Станић
Александра Величковић
Миодраг Петровић
Бобан Манковјановић
Тамара Гачић
Радош Јанковић
1967.
1969.
1975.
1954.
1960.
1986.
1952.
Мирослав Милошевић
1959.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Занимање
Дипломирани инжењер
електротехнике
Лекар специјалиста акушерства и
гинекологије
Дипломирани инжењер пољопривреде
Пензионер
Пољопривредни техничар
Лекар стоматолог
Менаџер
Машинбравар
Доктор специјалиста клиничке
биохемије
Студент
Инжењер електротехнике енергетичар
Професор разредне наставе
Пензионер
Пензионер
Оператер на рачунару
Струковни економиста
Дипломирани хемичар
Дипломирани политиколог
Дипломирани економиста
Шумарски техничар
Пољопривредни техничар
Професор физичког васпитања
Радник
Лекар специјалиста психијатрије
Радник
Дипломирани педагог физичке културе
Магистар дидактичко-методичких
наука
Електротехничар
Механичар
Дипломирани социјални радник
Привредник
Радник
Дипломирани специјални педагог
Пољопривредник
Организациони послови на извршењу
решења
Пребивалиште
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Јабуковац
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Видровац
Неготин
Неготин
Сиколе
Неготин
Рајац
Неготин
Прахово
Неготин
Неготин
Плавна
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Уровица
Неготин
Кобишница
Неготин
Малајница
Неготин
Александровац
Неготин
Неготин
Речка
Неготин
36.
Дијана Милојковић
1989.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Воислав Поповић
Горан Првуловић
Мерлина Селенић
Ненад Трандафировић
Бобан Дуцић
Татјана Васић
Драган Недељковић
Светлана Петровић
1973.
1963.
1983.
1971.
1982.
1983.
1966.
45.
Биљана Параскијевић
1965.
1974.
Специјалиста струковни инжењер
технологије
Аутомеханичар
Машински инжењер
Економиста у области менаџмента
Професор физичког васпитања
Радник
Дипломирани андрагог
Пензионер
Доктор медицине-специјалиста
анестезије
Лекар специјалиста
Неготин
Радујевац
Буковче
Неготин
Неготин
Јасеница
Неготин
Мокрање
Неготин
Неготин
3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ПУПС-ДР КРИСТИЈАН НИКОЛИЋ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Име и презиме
Кристијан Николић
Дарко Мајсторовић
Јованка Здравковић
Драган Дрондић
Славољуб Николић
Војка Крстојкић
Драгомир Бадејевић
Богдан Ђорђевић
Габријела Томовић
Живорад Лукић
Миодраг Станојевић
Љиљана Рајић
Мирослав Поповић
Слађан Михајловић
Ивана Мариновић
Борис Раванић
Владимир Рајковић
Оливера НегоицићЗлатковић
Воја Кожицић
Дејан Јаковљевић
Маријана Флоричеловић
Драгутин Фируловић
Љубиша Милетић
Валентина Цветковић
Ђорђе Николић
Владимир Илић
Будимка Гроздановић
Бојан Јанковић
Миљан Жикић
Млађана Цајић
Петар Богић
Драган Тодосијевић
Сања Марковић
Новица Јаковљевић
Никола Првуловић
Србијанка Јовић
Јован Илић
Драган Павловић
Тања Барбуловић
Година
рођења
1971.
1970.
1951.
1967.
1941.
1961.
1960.
1951.
1971.
1942.
1953.
1957.
1960.
1976.
1986.
1975.
1972.
Специјалиста радиолог
Дипломирани машински инжењер
Лекар
Пољоприведник
Пензионер
Домаћица
Приватник
Лекар
Домаћица
Пензионер
Професор
Радник
Приватник
Професор
Правник
Лекар
Стручни сарадник
1965.
Професор
1950.
1974.
1966.
1947.
1945.
1966.
1964.
1973.
1957.
1973.
1988.
1974.
1935.
1969.
1985.
1971.
1948.
1963.
1952.
1962.
1986.
Професор
Приватни предузетник
Правник
Пензионер
Пензионер
Домаћица
Возач
Професор
Пензионер
Специјалиста интерне медицине
Незапослен
Радник
Лекар-пензионер
Приватник
Незапослена
Незапослен
Пензионер
Домаћица
Прецизни механичар
Предузетник
Радиолошки техничар
Знимање
Пребивалиште
Неготин
Неготин
Неготин
Прахово
Неготин
Кобишница
Јабуковац
Рогљево
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Прахово
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Јасеница
Неготин
Слатина
Неготин
Михајловац
Уровица
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Кобишница
Неготин
Неготин
Неготин
Србово
Буковче
Неготин
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Слабољуб Јоцић
Јован Стојкић
Биљана Поповић
Бранислав Шуцић
Миомир Петковић
Ранка Николић
1954.
1946.
1970.
1962.
1955.
1969
Пензионер
Дипломирани инжењер технологије
Домаћица
Радник
Лекар
Лекар
Сиколе
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
4. Радмила Геров – Либерално демократска партија
Ред.
број
Година
Име и презиме
рођења
1967.
1973.
1955.
Јасмина Јеленковић
1968.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Војислав Којић
Душан Ноцић
Снежана Ђорђевић
Топлица Ђорђевић
Слободан Николић
Видосав Димитријевић
Сандра Алавук
Драган Ружић
Новица Миленковић
Розита Ђорђевић
Живорад Кољевић
Јова Пслановић-Илин
Драган Никић
Данијела Ратаревић
Ивана Јоновић
Ненад Живановић
Ивица Величковић
Милена Милић
Жељко Гогев
Ненад Добрић
Синиша Кодицовић
Градимир Спасић
1975.
1949.
1961.
1969.
1971.
1973.
1973.
1980.
1961.
1971.
1970.
1966.
1968.
1992.
1984.
1970.
1967.
1991.
1986.
1979.
1992.
1958.
Станислава Кикић
1951.
28.
29.
30.
Валентина Ђуричић
Небојша Гелић
Мирјана Милосављевић
Динуловић
Драгана Попадић
Јован Грујић
Емил Питаревић
Слађана Живковић
Мирослав Лучић
Весна Пацић
Драгиша Андрејевић
Мирјана Вујић
Никола Петраћковић
Јасна Манојловић
Радислав Миленковић
1961.
1970.
Дипл.инг.електронике
Наставник
Радник
Лекар специјалиста за плућне
болести и туберкулозу
Аутопревозник
Инструктор вожње
Професор математике
Пољопривредник
Пољопривредник
Машински техничар
Васпитач
Пољопривредник
Угоститељ
Економски техничар
Пољопривредник
Пољопривредник
Хемијски техничар
Студент
Студент
Професор
Птт службеник
Економски техничар
Професор разредне наставе
Администратор
Студент
Радник
Специјалиста интерне медицинекардиолог
Дипл. Ецц.
Керамичар-молер
1979.
Прехрамбени техничар
1963.
1941.
1979.
1970.
1972.
1972.
1965.
1979.
1993.
1994.
1964.
Професор
Пензионер
Радник
Васпитач
Радник
Фотограф
Механичар
Економиста
Естрадни уметник
Студент
Радник
1.
2.
3.
4.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Радмила Геров
Завиша Пауновић
Ђорђе Трекелић
Занимање
Пребивалиште
Неготин
Слатина
Уровица
Неготин
Сиколе
Браћевац
Неготин
Речка
Малајница
Слатина
Неготин
Плавна
Штубик
Неготин
Александровац
Уровица
Неготин
Трњане
Неготин
Неготин
Неготин
Видровац
Јабуковац
Неготин
Рајац
Неготин
Неготин
Неготин
Кобишница
Неготин
Неготин
Михајловац
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Радујевац
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
5. ВЛАШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ПРИМАРИЈУС ДР СИНИША ЧЕЛОЈЕВИЋ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Синиша Челојевић
Љиљана Фируловић
Живојин Илић
Душан Драгомировић
Слађана Стојановић
Слободан Домаћиновић
Драгиша Пређесковић
Живка Жикић
Славиша Михаиловић
Славиша Несторовић
Миленија Џимрић
Живојин Ницуловић
Радомир Милановић
Година
рођења
1952.
1965.
1946.
1965.
1966.
1951.
1955.
1957.
1970.
1958.
1945.
1961.
1969.
Данијела Тричковић
1976.
Ђорђе Марјановић
Јован Миљковић
Снежана Челојевић
Милоје Димиресковић
Иван Брнашевић
1947.
1966.
1958.
1962.
1984.
Занимање
Лекар гинекологије и акушерствa
Медицинска сестра
Пензионер
ВКВ металостругар
Службеник
Музичар
Пољопривредник
Пољопривредник
Приватни предузетник
Специјалиста хирургије
Пензионер
Пољопривредник
Пољопривредник
Дипломирани инжењер
пољопривреде одсек биља и
прехрамбених производа
Пензионер
Предузетник
Медицинска сестра
Дизајнер
Пољопривредник
Пребивалиште
Неготин
Кобишница
Неготин
Прахово
Неготин
Неготин
Слатина
Александровац
Плавна
Милошево
Штубик
Мокрање
Радујевац
Неготин
Неготин
Јабуковац
Неготин
Неготин
Уровица
6. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Пребивалиште
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Ружица Михајловић
Боривоје Јоновић
Мића Филиџановић
Владимирка Плавшић
Божидар Стојимировић
Радомир Милић
Драган Петровић
Марина Мирчић
Звонимир Андоновски
Стеван Романовић
Горан Радојевић
Гордана Царановић
Драгомир Стојановић
Десимир Милошевић
Радмила Мијуцић
1961.
1945.
1966.
1952.
1959.
1954.
1971.
1961.
1961.
1953.
1966.
1974.
1957.
1947.
1944.
Наставник
Пензионер
Лекар
Правник
Пољопривредник
Пољопривредни техничар
Лекар-Хирург
Службеник
Пензионер
Пољопривредник
Радник
Радник
Пољопривредник
Пензионер
Домаћица
II – Решење објавити у Службеном листу општине Неготин.
Број: 013-3-31/2014
05.03.2014.године
Неготин
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председник,
Бранислав Ликсаревић, дипл.правник,с.р.
Штубик
Неготин
Вељково
Неготин
Карбулово
Чубра
Неготин
Неготин
Неготин
Буковче
Сиколе
Неготин
Поповица
Неготин
Неготин
Download

овде - Negotin