МЕГАТРЕНД
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У ЗАЈЕЧАРУ
БИБЛИОТЕКА
ФАКУЛТЕТА ЗА МЕНАЏМЕНТ У ЗАЈЕЧАРУ
ИНВЕНТАР
МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
ИЗВОД
ИЗ СТРУЧНОГ ФОНДА
И ФОНДА УЏБЕНИКА
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1
11-022009
МАРИЋ, Небојша
Statistika. - Beograd: Bane & Co,
1997
24 cm
500.00
311(075)
ID 4
2
11-022009
МАРИЋ, Небојша
Statistika. - Beograd: Bane & Co,
1997
24 cm
500.00
311(075)
ID 4
3
11-022009
МАРИЋ, Небојша
Statistika. - Beograd: Bane & Co,
1997
24 cm
500.00
311(075)
ID 4
4
11-022009
МАРИЋ, Небојша
Statistika. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 2000
24 cm
500.00
311
ID 5
5
11-022009
КОВАЧЕВИЋ, Јелена
Finansijska matematika. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1993
24 cm
500.00
51-77:33(075.8)
ID 6
6
11-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
800.00
512.6(075.8)
ID 8
7
11-022009
ФИЛИПОВИЋ, Лука
Matematika za ekonomiste. - Beograd:
Kultura, 2000
800.00
51(075.8)
ID 9
брош.
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
8
11-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Zbirka zadataka iz poslovne statistike.
- Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
800.00
311:33(075.8)
ID 10
9
11-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Zbirka zadataka iz poslovne statistike.
- Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
800.00
311:33(075.8)
ID 10
10
11-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Zbirka zadataka iz poslovne statistike.
- Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
800.00
311:33(075.8)
ID 10
11
11-022009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Planiranje i razvojna politika
preduzeće. - Beograd: Savremena
administracija, 1995
24
500.00
338.26(075.8)
ID 11
12
12-022009
ИЛИЋ, Богдан
Политичка економија. - Београд:
Савремена администрација, 1995
24 см
500.00
330.1(075.8)
ID 12
13
16-022009
ЈАНИЧИЋ, Душан
Економика предузећа. - Београд:
Графомаг, 1996
24 см
500.00
330(075.8)
ID 13
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
14
16-022009
ЈАНИЧИЋ, Душан
Економика предузећа. - Београд:
Графомаг, 1996
24 см
500.00
330(075.8)
ID 13
15
16-022009
ЈАНИЧИЋ, Душан
Економика предузећа. - Београд:
Графомаг, 1996
24 см
500.00
330(075.8)
ID 13
16
16-022009
ЈАНИЧИЋ, Душан
Економика предузећа. - Београд:
Графомаг, 1996
24 см
500.00
330(075.8)
ID 13
17
16-022009
ЈАНИЧИЋ, Душан
Економика предузећа. - Београд:
Графомаг, 1996
24 см
500.00
330(075.8)
ID 13
18
16-022009
НИКОЛИЋ, Радмило
Ekonomika preduzeće. - Beograd:
Grafomag, 1999
24 cm
300.00
330(075.8)
ID 14
19
16-022009
РАДУНОВИЋ, Драгутин
Ekonomika trgovinskog preduzeća. Beograd: Savremena administracija, 1995
24 cm
400.00
339(075.8)
ID 15
20
16-022009
РАДУНОВИЋ, Драгутин
Ekonomika trgovinskog preduzeća. Beograd: Savremena administracija, 1995
24 cm
400.00
339(075.8)
ID 15
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
21
16-022009
ВУЧКОВИЋ, Слободан
Пословно право са елементима
транспарентног права. - Београд:
Желинд, 1998
24 см
500.00
341(075.8)
ID 16
22
16-022009
VUKIĆEVIĆ, Slavoljub
Zaštita društvene svojine u Jugoslaviji.
- Beograd: ŽTP, 1991
24 cm
400.00
341(075.8)
ID 17
23
16-022009
ВИДЕНОВ, Асен
Социологија пословања и
предузетништва. - Београд: Пословна
школа, 1993
24 см
400.00
316
ID 18
24
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Основи државног уређења и
школског законодавства. - Београд:
Желинд, 1997
24 см
400.00
342(497.1)(082)
ID 19
25
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
26
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
27
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
28
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
29
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
30
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
31
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
32
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
33
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
34
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
35
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
36
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
37
16-022009
ВИДЕНОВ, Асен
Sociologija u biznisu. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2000
24 cm
500.00
316.6:65.01
ID 21
38
16-022009
ВИДЕНОВ, Асен
Sociologija u biznisu. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2000
24 cm
500.00
316.6:65.01
ID 21
39
16-022009
ВИДЕНОВ, Асен
Sociologija. - Beograd: Autor, 2002
500.00
316(075.8)
ID 22
40
16-022009
PERUNOVIĆ, Zoran
Preduzetništvo. - Beograd: Poslovna
škola ``Megatrend``, 1999
300.00
65.01(075.8)
ID 23
41
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
500.00
316(075.8)
ID 24
24 cm
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
42
16-022009
PERUNOVIĆ, Zoran
Preduzetništvo. - Beograd: Poslovna
škola ``Megatrend``, 1999
300.00
65.01(075.8)
ID 23
43
16-022009
PERUNOVIĆ, Zoran
Preduzetništvo. - Beograd: Poslovna
škola ``Megatrend``, 1999
300.00
65.01(075.8)
ID 23
44
16-022009
PERUNOVIĆ, Zoran
Preduzetništvo. - Beograd: Poslovna
škola ``Megatrend``, 1999
300.00
65.01(075.8)
ID 23
45
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 25
46
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 25
47
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 25
48
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 25
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
49
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 25
50
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 25
51
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
52
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
53
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
54
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
55
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
56
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
57
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
58
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
59
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
60
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
61
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
62
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
63
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
64
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
65
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
66
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
67
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
68
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
69
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
681.3(075.8)
ID 25
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
70
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 1997
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 25
71
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
200.00
681.3(075.8)
ID 26
72
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
73
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
74
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
75
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
76
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
77
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
78
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
79
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
80
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
81
16-022009
ПЕШИЋ, Дејан
Poslovna informatika. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2001
24 cm
681.3(075.8)
ID 26
82
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Пословно право са елементима
радног права. - Београд: Желинд, 2000
26 цм
347.13
ID 27
83
16-022009
MARKOVIĆ, Aca
Holastički koncept menadžmenta
javnog preduzeća. - Beograd: JP
Elektroprivreda Srbije, 2000
24 cm
711
ID 28
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
84
16-022009
МАРСЕНИЋ, Драгутин
Еkonomika Jugoslavije. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1999
330.342.151
ID 29
85
16-022009
МАРСЕНИЋ, Драгутин
Еkonomika Jugoslavije. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1999
330.342.151
ID 29
86
16-022009
МАРСЕНИЋ, Драгутин
Еkonomika Jugoslavije. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1999
330.342.151
ID 29
87
16-022009
МАРСЕНИЋ, Драгутин
Еkonomika Jugoslavije. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1999
330.342.151
ID 29
88
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
89
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
90
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
91
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
92
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
93
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
94
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
95
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
96
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
97
16-022009
ЈАКШИЋ, Миомир
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 1999
24 cm
330.1(075.8)
ID 30
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
98
16-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Poslovna škola
``Megatrend``, 2002
24 cm
330.19(075.8)
ID 31
99
16-022009
ПЕТКОВИЋ, Мирјана
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 1999
24 cm
658.5(075.8)
ID 32
100
16-022009
ПЕТКОВИЋ, Мирјана
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 1999
24 cm
658.5(075.8)
ID 32
101
16-022009
ПЕТКОВИЋ, Мирјана
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 1999
24 cm
658.5(075.8)
ID 32
102
17-022009
ШАПИЋ, Дејан
Marketing na internetu. - Beograd:
Autor, 2002
24 cm
681.324
ID 33
103
17-022009
ФЛЕЧЕР, Кит
Upravljanje marketingom i
informaciona tehnologija. - Beograd: CLIO,
2003
21 cm
658.8.012
ID 34
104
17-022009
ВАРАГИЋ, Драган
Vodič kroz raj i pakao Internet
marketinga . - Novi Sad : Prometej, 2002
24
658.8
ID 35
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
105
17-022009
ЂЕЛИЋ, Тања
Elektronski marketing u turizmu. Beograd: Dereta , 2004
24 cm
338.48
ID 36
106
17-022009
КАЛАКОТА, Рави
E-poslovanje. - Zagreb: Mate, 2002
26 cm
65.12
ID 37
121
23-052009
ВИДАКОВИЋ, Слободан
Računovodstvo. - Beograd:
Megatrend, 2002
24 cm
657
ID 202
152
24-052009
ПЕТКОВИЋ, Мирјана
Organizacija. - Beograd: Ekonomski
fakultet, 2005
24 cm
658
ID 210
186
23-052009
SIROPOLIS , Nicholas C.
Menadžment malog poduzeća. Zagreb: MATE, 1995
24 cm
65.012
ID 161
188
24-052009
КЛАСЕНС, Роже
Upravqawe filijalom banke. - Beograd:
Udružewe banaka Srbije, 2005
24 cm
336.71(035)
ID 215
188
24-052009
КЛАСЕНС, Роже
Upravqawe filijalom banke. - Beograd:
Udružewe banaka Srbije, 2005
24 cm
336.71(035)
ID 215
191
24-052009
МРДАК, Гордана
Банкарство у транзицији. - Ниш:
Економика, 2005
24 cm
336.71(035)
ID 216
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
210
23-052009
ТОРИНГТОН, Дерек
Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status, 2004
27 cm
005.96
ID 206
211
24-052009
МАРИЧИЋ, Бранко
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Savremena administracija, 1999
24
659.113.25(075.8)
ID 221
212
24-052009
МАРИЧИЋ, Бранко
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Savremena administracija, 1999
24
659.113.25(075.8)
ID 221
213
24-052009
МАРИЧИЋ, Бранко
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Savremena administracija, 1999
24
659.113.25(075.8)
ID 221
217
22-052009
VAN HORNE, JAMES C.,
Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate d.o.o, 2002
336.7
ID 153
225
11-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Zbirka zadataka iz poslovne statistike.
- Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
800.00
311:33(075.8)
ID 10
226
16-022009
ЈАНИЧИЋ, Душан
Економика предузећа. - Београд:
Графомаг, 1996
24 см
500.00
330(075.8)
ID 13
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
227
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
500.00
316(075.8)
ID 24
228
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
500.00
316(075.8)
ID 24
229
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
500.00
316(075.8)
ID 24
230
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
500.00
316(075.8)
ID 24
231
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
500.00
316(075.8)
ID 24
232
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
500.00
316(075.8)
ID 24
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
233
16-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
316(075.8)
ID 24
235
16-022009
РАДЕНКОВИЋ, Предраг
Социологија и основи државног
уређења. - Београд: Желинд, 1998
24 см
400.00
316(075.8)
ID 20
236
16-022009
ВИДЕНОВ, Асен
Sociologija u biznisu. - Beograd:
Poslovna škola ``Megatrend``, 2000
24 cm
500.00
316.6:65.01
ID 21
277
23-052009
ЈОВИЧИЋ, Милена
Zbirka zadataka iz teorijske i
primenjene ekonometrije. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
24 cm
330.115
ID 196
278
23-052009
ЈОВИЧИЋ, Милена
Zbirka zadataka iz teorijske i
primenjene ekonometrije. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
24 cm
330.115
ID 196
279
23-052009
ЈОВИЧИЋ, Милена
Zbirka zadataka iz teorijske i
primenjene ekonometrije. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
24 cm
330.115
ID 196
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
283
23-052009
КОВАЧЕВИЋ, Јелена
Zbirka rešenih zadataka iz finansijske i
aktuarske matematike. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2004
51-77
ID 197
284
23-052009
КОВАЧЕВИЋ, Јелена
Zbirka rešenih zadataka iz finansijske i
aktuarske matematike. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2004
51-77
ID 197
285
23-052009
КОВАЧЕВИЋ, Јелена
Zbirka rešenih zadataka iz finansijske i
aktuarske matematike. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2004
51-77
ID 197
286
11-022009
КОВАЧЕВИЋ, Јелена
Finansijska matematika. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2004
24 cm
800.00
51-77:33(075.8)
ID 7
287
11-022009
КОВАЧЕВИЋ, Јелена
Finansijska matematika. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2004
24 cm
800.00
51-77:33(075.8)
ID 7
288
11-022009
КОВАЧЕВИЋ, Јелена
Finansijska matematika. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2004
24 cm
800.00
51-77:33(075.8)
ID 7
292
23-052009
БОШКОВИЋ, Олгица
Metodi statističke analize. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
519.23(075.8
ID 199
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
293
23-052009
БОШКОВИЋ, Олгица
Metodi statističke analize. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
519.23(075.8
ID 199
294
23-052009
БОШКОВИЋ, Олгица
Metodi statističke analize. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
519.23(075.8
ID 199
299
23-052009
БАЦКОВИЋ, Марко
Ekonomsko matematički metodi i
modeli. - Beograd: Ekonomski fakultet,
2005
519.77
ID 198
300
23-052009
БАЦКОВИЋ, Марко
Ekonomsko matematički metodi i
modeli. - Beograd: Ekonomski fakultet,
2005
519.77
ID 198
301
23-052009
БАЦКОВИЋ, Марко
Ekonomsko matematički metodi i
modeli. - Beograd: Ekonomski fakultet,
2005
519.77
ID 198
302
23-052009
БАЦКОВИЋ, Марко
Ekonomsko matematički metodi i
modeli. - Beograd: Ekonomski fakultet,
2005
519.77
ID 198
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
303
23-052009
БАЦКОВИЋ, Марко
Ekonomsko matematički metodi i
modeli. - Beograd: Ekonomski fakultet,
2005
519.77
ID 198
351
24-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Pravo evropske unije. - Beograd: Moć
knjige, 2003
339.923
ID 222
352
24-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Pravo evropske unije. - Beograd: Moć
knjige, 2003
339.923
ID 222
353
24-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Pravo evropske unije. - Beograd: Moć
knjige, 2003
339.923
ID 222
354
24-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Pravo evropske unije. - Beograd: Moć
knjige, 2003
339.923
ID 222
355
24-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Pravo evropske unije. - Beograd: Moć
knjige, 2003
339.923
ID 222
356
24-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Pravo evropske unije. - Beograd: Moć
knjige, 2003
339.923
ID 222
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
357
24-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Pravo evropske unije. - Beograd: Moć
knjige, 2003
339.923
ID 222
429
24-052009
РОУЗ, Питер С.
Bankarski menadžment i finansijske
usluge. - Beograd: Data status, 2005
24 cm
336.71(075.8)
ID 218
430
24-052009
РОУЗ, Питер С.
Bankarski menadžment i finansijske
usluge. - Beograd: Data status, 2005
24 cm
336.71(075.8)
ID 218
446
23-052009
КОТЛЕР, Филип
Marketing menadžment. - Beograd:
Data status, 2006
658
ID 201
447
23-052009
КОТЛЕР, Филип
Marketing menadžment. - Beograd:
Data status, 2006
658
ID 201
448
23-052009
КОТЛЕР, Филип
Marketing menadžment. - Beograd:
Data status, 2006
658
ID 201
454
23-052009
JOVANOVIĆ BOŽINOV, Mića
Interkulturni izazov globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2006
1647
ID 181
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
455
23-052009
JOVANOVIĆ BOŽINOV, Mića
Interkulturni izazov globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2006
1647
ID 181
456
23-052009
JOVANOVIĆ BOŽINOV, Mića
Interkulturni izazov globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2006
1647
ID 181
457
23-052009
JOVANOVIĆ BOŽINOV, Mića
Interkulturni izazov globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2006
1647
ID 181
458
23-052009
JOVANOVIĆ BOŽINOV, Mića
Interkulturni izazov globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2006
1647
ID 181
459
24-052009
ЈОВАНОВИЋ, Мића - Божинов
Strategijski menadžment. - Beograd:
Megatrend, 2001
24 cm
65.01
ID 213
460
24-052009
ЈОВАНОВИЋ, Мића - Божинов
Strategijski menadžment. - Beograd:
Megatrend, 2001
24 cm
65.01
ID 213
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
461
24-052009
ЈОВАНОВИЋ, Мића - Божинов
Strategijski menadžment. - Beograd:
Megatrend, 2001
24 cm
65.01
ID 213
462
24-052009
ЈОВАНОВИЋ, Мића - Божинов
Strategijski menadžment. - Beograd:
Megatrend, 2001
24 cm
65.01
ID 213
463
24-052009
ЈОВАНОВИЋ, Мића - Божинов
Strategijski menadžment. - Beograd:
Megatrend, 2001
24 cm
65.01
ID 213
476
24-052009
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa osnovama bankarskog
poslovawa i međunarodnim bankarstvom. Beograd: Megatrend, 2005
24 cm
336.71(075.8)
ID 217
477
24-052009
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa osnovama bankarskog
poslovawa i međunarodnim bankarstvom. Beograd: Megatrend, 2005
24 cm
336.71(075.8)
ID 217
478
24-052009
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa osnovama bankarskog
poslovawa i međunarodnim bankarstvom. Beograd: Megatrend, 2005
24 cm
336.71(075.8)
ID 217
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
479
24-052009
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa osnovama bankarskog
poslovawa i međunarodnim bankarstvom. Beograd: Megatrend, 2005
24 cm
336.71(075.8)
ID 217
480
24-052009
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa osnovama bankarskog
poslovawa i međunarodnim bankarstvom. Beograd: Megatrend, 2005
24 cm
336.71(075.8)
ID 217
540
23-052009
СТАВРИЋ, Божидар
Osnovi teorije mikroekonomije. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, 2004
330
ID 188
547
23-052009
ХИНДЛ, Тим
Menadžment pojmovnik. - Novi Sad:
Adižes, 2006
1647
ID 182
550
22-052009
PINDYCK, Robert S.
Mikroekonomija. - Zagreb: Mate
d.o.o., 2005
330.19
ID 148
551
22-052009
PINDYCK, Robert S.
Mikroekonomija. - Zagreb: Mate
d.o.o., 2005
330.19
ID 148
552
22-052009
BLANCHARD, Olivier
Makroekonomija. - Zagreb: Mate
d.o.o., 2005
330.19
ID 147
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
554
22-052009
SWEDBERG, Richard
Načela ekonomske sociologije. Zagreb: Mate d.o.o., 2006
339.5
ID 158
555
22-052009
KOUTSOYIANNIS, Anna
Moderna mikroekonomika. - Zagreb:
MATE, 1997
658
ID 157
557
23-052009
BARNETT , Raymond A.
Primijenjena matematika za
poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom
svijetu i humanističke znanosti. - Zagreb :
Mate, 2006
1647
ID 166
559
22-052009
KOTLER, Philip
Upravljanje marketingom. - Zagreb:
Mate d.o.o., 2001
658.8
ID 156
560
22-052009
KANUK, L.L.
Ponašanje potrošača. - Zagreb: Mate
d.o.o., 2004
659
ID 154
562
22-052009
NOE, R.A.
Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Mate d.o.o, 2006
658
ID 151
570
22-052009
MILLER, Roger LeRoy
Moderni novac i bankarstvo. - Zagreb:
Mate, 1997
336.7
ID 155
26 cm
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
573
23-052009
FOLEY, Bernard J.
Tržišta kapitala. - Zagreb: Mate d.o.o.,
1998
1647
ID 180
688
24-052009
СИЛАШКИ, Надежда
English Grammar. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
30 cm
811.111`36(075.8)
ID 223
699
24-052009
ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Небојша
Organizacione promene i razvoj. Beograd: Ekonomski fakultet, 2002
24 cm
65.01
ID 212
700
24-052009
ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Небојша
Organizacione promene i razvoj. Beograd: Ekonomski fakultet, 2002
24 cm
65.01
ID 212
705
23-052009
VAN HORNE, James C.
Osnove finansijskog menadžmenta. Zagreb: Mate, 2002
658.14/.17
ID 189
706
10-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 2
Сопствено изд.
707
10-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 2
Сопствено изд.
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
708
10-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 2
Сопствено изд.
709
10-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 2
Сопствено изд.
710
10-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 2
Сопствено изд.
721
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Leksikon Menadžmenta. - Beograd:
Agencija Matić, 2006
1647
ID 183
790
23-052009
SAMUELSON, Paul A.
Ekonomija: Mate d.o.o., 2005
1647
ID 179
794
22-052009
MISHKIN, Frederick S.
Financijska tržišta i institucije. Zagreb: Mate d.o.o., 2005
336.7
ID 152
797
23-052009
CHAFFEY, Dave
Business Information Management. England, 2005
1647
ID 175
798
23-052009
CLIFFTON, H.D.
Bussiness Information Systems. England, 2000
1647
ID 176
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
854
23-052009
МАЛТЕЗ, Ксенија
Grammar Practice. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2006
811.111`36(075.8)(07
6)
ID 193
855
23-052009
МАЛТЕЗ, Ксенија
Grammar Practice. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2006
811.111`36(075.8)(07
6)
ID 193
859
23-052009
МАРИЋ, Бранислав
Upravljanje investicijama. - Novi Sad:
Fakultet tehničkih nauka, 2008
24 cm
240.00
336.767(075.8)
ID 207
860
23-052009
МАРИЋ, Бранислав
Upravljanje investicijama. - Novi Sad:
Fakultet tehničkih nauka, 2008
24 cm
240.00
336.767(075.8)
ID 207
861
23-052009
МАРИЋ, Бранислав
Upravljanje investicijama. - Novi Sad:
Fakultet tehničkih nauka, 2008
24 cm
240.00
336.767(075.8)
ID 207
862
23-052009
МАРИЋ, Бранислав
Upravljanje investicijama. - Novi Sad:
Fakultet tehničkih nauka, 2008
24 cm
240.00
336.767(075.8)
ID 207
863
23-052009
МАРИЋ, Бранислав
Upravljanje investicijama. - Novi Sad:
Fakultet tehničkih nauka, 2008
24 cm
240.00
336.767(075.8)
ID 207
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
864
23-052009
КУРТОВИЋ, Сафет
Upravljanje investicijama. - Užice:
Grafičar, 2008
24 cm
336.767(075.8)
ID 209
865
23-052009
КУРТОВИЋ, Сафет
Upravljanje investicijama. - Užice:
Grafičar, 2008
24 cm
1500.00
336.767(075.8)
ID 209
866
23-052009
КУРТОВИЋ, Сафет
Upravljanje investicijama. - Užice:
Grafičar, 2008
24 cm
1500.00
336.767(075.8)
ID 209
867
23-052009
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Upravljanje investicijama. - Beograd:
Visoka škola za projektni menadžment,
2008
24 cm
950.00
336.767(075.8)
ID 208
868
23-052009
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Upravljanje investicijama. - Beograd:
Visoka škola za projektni menadžment,
2008
24 cm
950.00
336.767(075.8)
ID 208
869
23-052009
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Upravljanje investicijama. - Beograd:
Visoka škola za projektni menadžment,
2008
24 cm
950.00
336.767(075.8)
ID 208
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
870
23-052009
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Upravljanje investicijama. - Beograd:
Visoka škola za projektni menadžment,
2008
24 cm
950.00
336.767(075.8)
ID 208
871
23-052009
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Upravljanje investicijama. - Beograd:
Visoka škola za projektni menadžment,
2008
24 cm
950.00
336.767(075.8)
ID 208
875
21-052009
ПАВЛОВИЋ, Миодраг
Управљање производњом. - Нови
Сад: Cekom books, 2009
24 цм
850.00
685.5(075.8)
ID 120
878
24-052009
ВЛАХОВИЋ, Мирко
Poznavanje robe. - Beograd: IP
``Vaša knjiga``, 2003
1664
ID 225
883
24-052009
PETER, J. Paul
Consumer Behavior and Marketing
Strategy: McGraw Hill, 2008
1662
ID 219
884
22-052009
ВАН ДЕР ВАГЕН, Лин
Event Management. - Zagreb: Mate
d.o.o., 2008
658.8(075.8)
ID 150
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
887
23-052009
BARNETT , Raymond A.
Primijenjena matematika za
poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom
svijetu i humanističke znanosti. - Zagreb :
Mate, 2006
26 cm
1647
ID 166
895
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Збирка задатака из рачуноводства
за менаџере. - Београд: С. Перовић, М.
Андријашевић, 2008
24 cm
300.00
1513
ID 110
896
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Збирка задатака из рачуноводства
за менаџере. - Београд: С. Перовић, М.
Андријашевић, 2008
24 cm
300.00
1513
ID 110
897
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Збирка задатака из рачуноводства
за менаџере. - Београд: С. Перовић, М.
Андријашевић, 2008
24 cm
300.00
1513
ID 110
916
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Јагодина:
Папирграф, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 107
917
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Јагодина:
Папирграф, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 107
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
918
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Јагодина:
Папирграф, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 107
919
20-052009
ЛУЧИЋ, Љиљана
Preduzetničke finansije. - Novi Sad:
Akademska knjiga, 2006
21 cm
1519
ID 112
920
20-052009
ЛУЧИЋ, Љиљана
Preduzetničke finansije. - Novi Sad:
Akademska knjiga, 2006
21 cm
1519
ID 112
921
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Istorija naučne misli. - Zrenjanin:
Tehnički fakultet ``Mihajlo Pupin``, 2004
336.7
ID 184
923
24-052009
ПOPOVIĆ, Радивој
Tehnološkе mašine i uređaji. Kruševac: Viša tehnička škola za
industrijski menadžment, 1999
24 cm
66.02/09(075.8)
ID 226
924
21-052009
ПОПОВИЋ, Радивој
Tehnološki procesi. - Kruševac: Viša
tehnička škola za industrijski menadžment,
2001
24 cm
500.00
66.02/09(075.8)
ID 124
925
21-052009
ИЛИЋ, Вукашин
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25 cm
800.00
005.6(075.8)
ID 121
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
926
21-052009
ИЛИЋ, Вукашин
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25 cm
800.00
005.6(075.8)
ID 121
927
21-052009
ИЛИЋ, Вукашин
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25 cm
800.00
005.6(075.8)
ID 121
955
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Leksikon Menadžmenta. - Beograd:
Agencija Matić, 2006
1647
ID 183
965
23-052009
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Megatrend, 2004
24 cm
005.96(075.8)
ID 203
966
23-052009
ДЕСЛЕР, Гари
Osnovi menadžmenta ljudskih
resursa. - Beograd: Data status, 2007
24 cm
005.96
ID 204
967
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Menadžment ljudskih resursa. Zrenjanin: Tehnički fakultet ``Mihajilo
Pupin``, 2006
24 cm
005.96(075.8)
ID 205
969
23-052009
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Megatrend, 2004
24 cm
005.96(075.8)
ID 203
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1001
18-022009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
658.8(075.8)
ID 55
1002
18-022009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
658.8(075.8)
ID 55
1003
18-022009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
658.8(075.8)
ID 55
1004
18-022009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
658.8(075.8)
ID 55
1005
18-022009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
658.8(075.8)
ID 55
1006
18-052009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
658.8(075.8)
ID 55
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
900.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1007
18-052009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
658.8(075.8)
ID 55
1008
18-052009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
658.8(075.8)
ID 55
1009
18-052009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
658.8(075.8)
ID 55
1010
18-052009
МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, Весна
Marketing menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
658.8(075.8)
ID 55
1011
18-022009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
800.00
005(075.8)
ID 56
1012
18-022009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
005(075.8)
ID 56
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1013
18-022009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
005(075.8)
ID 56
1014
18-022009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
005(075.8)
ID 56
1015
18-022009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
005(075.8)
ID 56
1016
18-052009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
800.00
005(075.8)
ID 56
1017
18-052009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
800.00
005(075.8)
ID 56
1018
18-052009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
800.00
005(075.8)
ID 56
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1019
18-052009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
800.00
005(075.8)
ID 56
1020
18-052009
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
800.00
005(075.8)
ID 56
1021
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
900.00
658
ID 57
1022
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658
ID 57
1023
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
1024
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1025
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
1026
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
1027
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
1028
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
1029
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
1030
18-022009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
658(075.8)
ID 57
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1031
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1032
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1033
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1034
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1035
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1036
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1037
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1038
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1039
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1040
18-022009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet promenjenih nauka, 2002
24 cm
800.00
330.19(075.8)
ID 38
1041
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1042
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1043
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1044
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1045
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1046
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1047
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1048
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1049
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1050
18-022009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2006
30
1000.00
330.1
ID 39
1051
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1052
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1053
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1054
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1055
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1056
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1057
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1058
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1059
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1060
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Душан
Poslovna matematika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
24 cm
900.00
1051
ID 40
1061
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1062
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1063
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1064
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1065
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1066
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1067
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1068
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1069
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1070
18-022009
ПЕТРОВИЋ, Живорад
Пословна статистика. - Зајечар:
Факултет за менаџмент , 2005
24 см
800.00
1061
ID 41
1071
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1072
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1073
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1074
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1075
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1076
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1077
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1078
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1079
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1080
20-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Sociologija i sociologija poslovanja. Pančevo: Lola, 2004
24 cm
900.00
1501
ID 89
1081
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1500.00
1071
ID 42
1082
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1500.00
1071
ID 42
1083
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
1084
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
1085
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1086
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
1087
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
1088
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
1089
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
1090
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2002
30 sm
1071
ID 42
1091
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1092
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
1000.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1093
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1094
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1095
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1096
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1097
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1098
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1099
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1100
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
005 (075.8)
ID 43
1101
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1102
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1103
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1104
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
800.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1105
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1106
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1107
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1108
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1109
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
1110
18-022009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2004
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 44
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1111
18-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Трговинско право. - Лесковац: Виша
економска школа, 2006
24 см
600.00
347.7(075.8)
ID 61
1112
18-022009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Трговинско право. - Лесковац: Виша
економска школа, 2006
24 см
347.7(075.8)
ID 61
1113
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
1114
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
1115
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
1116
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
1117
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1118
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
1119
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
1120
20-052009
ЦЕРОВИЋ, Божидар
Теоrija proizvodnje. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 1998
24 cm
600.00
658(075.8)
ID 98
1121
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1122
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1123
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1124
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1125
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
007(075.8)
ID 79
1126
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1127
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1128
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1129
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1130
19-052009
РАДУНОВИЋ, Милан
Poslovna [email protected] - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2006
24 cm
800.00
007(075.8)
ID 79
1131
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
1500.00
811.111(075.8)
ID 45
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1132
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1133
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1134
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1135
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1136
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1137
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1138
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1139
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1140
18-022009
COTTON, David
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2000
30 sm
811.111(075.8)
ID 45
1141
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1142
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1143
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1144
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1145
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1146
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1147
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1148
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1149
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1150
18-052009
ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Милун
Finansijsko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2000
24 cm
1000.00
657(075.8)
ID 66
1151
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
800.00
65.01(075.8)
ID 46
1152
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1153
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
1154
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
1155
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
1156
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
1157
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
1158
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
1159
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1160
18-022009
ЈОВАНОВИЋ - БОЖИНОВ, Мића
Preduzetništvo. - Beograd: Megatrend
univerzitet primewenih nauka, 2004
24 cm
65.01(075.8)
ID 46
1161
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1162
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1163
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1164
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1165
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
900.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1166
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1167
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1168
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1169
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1170
18-022009
БОГДАНОВИЋ, Дејан
Upravljanje proizvodnjom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
658.5(075.8)
ID 47
1171
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
800.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1172
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1173
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1174
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1175
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1176
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1177
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1178
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1179
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1180
18-022009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
21 cm
368(075.8)
ID 48
1181
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1182
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1183
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1184
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1185
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1186
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1187
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1188
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1189
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
614
ID 67
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1190
18-052009
ЈОКСИМОВИЋ, Обрен
Uvod u menadžment u zdravstvu. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
900.00
614
ID 67
1191
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1192
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1193
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1194
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1195
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1196
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1197
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1198
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1199
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1200
18-052009
МИЉКОВИЋ, Снежана Р.
Menadžment i organizacija
medicinskih ustanova. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
700.00
614
ID 69
1201
18-022009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчло
Savremeni startegijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1300.00
658.5(075.8)
ID 49
1202
18-022009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчло
Savremeni startegijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1300.00
658.5(075.8)
ID 49
1203
18-022009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчло
Savremeni startegijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1300.00
658.5(075.8)
ID 49
1204
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Strategijski menadžment. - Beograd:
Poslovna škola ,,Megatrend``, 1996
24 cm
1000.00
65.012.3:334.724(075
.8)
ID 99
1205
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Strategijski menadžment. - Beograd:
Poslovna škola ,,Megatrend``, 1996
24 cm
1000.00
65.012.3:334.724(075
.8)
ID 99
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1206
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Strategijski menadžment. - Beograd:
Poslovna škola ,,Megatrend``, 1996
24 cm
1000.00
65.012.3:334.724(075
.8)
ID 99
1207
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Strategijski menadžment. - Beograd:
Poslovna škola ,,Megatrend``, 1996
24 cm
1000.00
65.012.3:334.724(075
.8)
ID 99
1208
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Strategijski menadžment. - Beograd:
Poslovna škola ,,Megatrend``, 1996
24 cm
1000.00
65.012.3:334.724(075
.8)
ID 99
1209
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Osnovi strategijskog menadžmenta. Beograd: Poslovna škola ,,Megatrend``,
1997
25 cm
1000.00
65.01(075.8)
ID 100
1210
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Strategijski menadžment. - Beograd:
Čigoja štampa, 2000
24 cm
1200.00
65.01
ID 101
1211
18-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 50
1212
18-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
336.71(075.8)
ID 50
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1213
18-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
336.71(075.8)
ID 50
1214
18-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
336.71(075.8)
ID 50
1215
18-022009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
336.71(075.8)
ID 50
1216
18-052009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 50
1217
19-052009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 50
1218
19-052009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 50
1219
19-052009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 50
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1220
19-052009
КРСТИЋ, Борко
Банкарство. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2006
25 cm
900.00
336.71(075.8)
ID 50
1221
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
1200.00
341.96(075.8)
ID 52
1222
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1223
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1224
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1225
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1226
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1227
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1228
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1229
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1230
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Međunarodno poslovno pravo. Beograd: Samostalno izdanje autora, 2002
24 cm
341.96(075.8)
ID 52
1231
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1232
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1233
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
1200.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1234
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1235
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1236
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1237
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1238
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1239
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
1240
18-022009
СТАНКОВИЋ, Миодраг
Spoljna trgovina. - Beograd:
Samostalno izdanje autora, 2005
24 cm
339.5(075.8)
ID 51
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1241
18-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Економика природних ресурса. Београд: Наука, 2006
24 цм
660.00
330.15
ID 70
1242
18-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Економика природних ресурса. Београд: Наука, 2006
24 цм
660.00
330.15
ID 70
1243
18-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Економика природних ресурса. Београд: Наука, 2006
24 цм
660.00
330.15
ID 70
1244
20-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Економика природних ресурса. Београд: Наука, 2006
24 цм
330.15
ID 70
1245
20-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2006
24 цм
300.00
330.158(075.8)
ID 93
1246
20-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2006
24 цм
300.00
330.158(075.8)
ID 93
1247
20-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2006
24 цм
300.00
330.158(075.8)
ID 93
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1248
20-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2006
24 цм
300.00
330.158(075.8)
ID 93
1249
20-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2006
24 цм
300.00
330.158(075.8)
ID 93
1250
20-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2006
24 цм
300.00
330.158(075.8)
ID 93
1251
20-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна , 1956Пословно право. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
347.7(075.8)
ID 94
1252
20-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Пословно право. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
700.00
347.7(075.8)
ID 94
1253
20-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Пословно право. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
700.00
347.7(075.8)
ID 94
1254
20-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Пословно право. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
700.00
347.7(075.8)
ID 94
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1255
20-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Пословно право. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
700.00
347.7(075.8)
ID 94
1256
20-052009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Poslovno pravo. - Kraljevo: KominoTrade, 2003
24 cm
1200.00
340.1(075.8)
ID 95
1257
20-052009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Poslovno pravo. - Kraljevo: KominoTrade, 2003
24 cm
1200.00
340.1(075.8)
ID 95
1258
20-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Uvod u menadžment kulture. Beograd: Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
700.00
005:008(082.2)
ID 96
1259
20-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Uvod u menadžment kulture. Beograd: Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
700.00
005:008(082.2)
ID 96
1260
20-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Uvod u menadžment kulture. Beograd: Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
700.00
005:008(082.2)
ID 96
1261
18-022009
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
800.00
1241
ID 53
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1262
18-022009
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
1241
ID 53
1263
18-022009
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
1241
ID 53
1264
18-022009
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
1241
ID 53
1265
18-022009
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
1241
ID 53
1266
20-052009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб Ј.
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
900.00
005:316(075.8)
ID 91
1267
20-052009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб Ј.
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
900.00
005:316(075.8)
ID 91
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1268
20-052009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб Ј.
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
900.00
005:316(075.8)
ID 91
1269
20-052009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб Ј.
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
900.00
005:316(075.8)
ID 91
1270
20-052009
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб Ј.
Osnovi sociologije poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2002
24 cm
900.00
005:316(075.8)
ID 91
1271
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
1350.00
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1272
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1273
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1274
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1275
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1276
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1277
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1278
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1279
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1280
18-022009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2006
24 см
005.8:519.8(075.8)
ID 54
1281
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1282
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1283
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1284
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1285
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1286
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1287
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1288
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1289
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1290
19-052009
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
005.51
ID 78
1291
18-022009
РАКИЋ, Беба
Marketing. - beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
24 cm
658.8
ID 62
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
1200.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1292
18-022009
РАКИЋ, Беба
Marketing. - beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
24 cm
658.8(075.8)
ID 62
1293
18-022009
РАКИЋ, Беба
Marketing. - beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
24 cm
658.8(075.8)
ID 62
1294
18-022009
РАКИЋ, Беба
Marketing. - beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
24 cm
658.8(075.8)
ID 62
1295
19-052009
RAKIĆ, Beba
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25
1100.00
1491
ID 82
1296
19-052009
RAKIĆ, Beba
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25
1100.00
1491
ID 82
1297
19-052009
RAKIĆ, Beba
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25
1100.00
1491
ID 82
1298
19-052009
RAKIĆ, Beba
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25
659(075.8)
ID 82
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1299
19-052009
RAKIĆ, Beba
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25
659(075.8)
ID 82
1300
19-052009
RAKIĆ, Beba
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
25
659(075.8)
ID 82
1301
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1302
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1303
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1304
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1305
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1306
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1307
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1308
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1309
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
1310
18-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Јавне финансије. - Београд:
Мегатренд универзитет применјених
наука, 2006
21 цм
800.00
1481
ID 68
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1311
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
658.286(075.8)
ID 80
1312
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1313
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1314
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1315
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1316
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1317
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1318
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1319
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1320
19-052009
ВЕЉКОВИЋ, Добринка
Marketing logistika. - Beograd:
Qwerty, 2008
25 cm
1000.00
658.286(075.8)
ID 80
1321
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1322
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1323
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1324
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1325
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1326
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1327
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1328
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1329
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1330
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja - praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
658(075.8)
ID 73
1331
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja : praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
1481
ID 76
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1332
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja : praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
1481
ID 76
1333
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja : praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
1481
ID 76
1334
18-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja : praktikum. Zaječar: Fakultet za menadžment , 2003
24 cm.
300.00
1481
ID 76
1335
20-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2009
24 cm
300.00
658(075.8)(076)
ID 90
1336
20-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2009
24 cm
300.00
658(075.8)(076)
ID 90
1337
20-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2009
24 cm
300.00
658(075.8)(076)
ID 90
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1338
20-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2009
24 cm
300.00
658(075.8)(076)
ID 90
1339
20-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2009
24 cm
300.00
658(075.8)(076)
ID 90
1340
20-052009
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2009
24 cm
300.00
658(075.8)(076)
ID 90
1341
18-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
1342
18-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
1343
18-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1344
18-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
1481
ID 74
1345
18-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
1346
20-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
1347
20-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
1348
20-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
1349
20-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1350
20-052009
JOKSIMOVIĆ, Dušan
Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Megatrend unuverzitet
primenjenih nauka, 2004
24 cm
51-77:33(075.8)
ID 74
1351
18-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
800.00
1481
ID 71
1352
18-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
800.00
1481
ID 71
1353
18-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
800.00
1481
ID 71
1354
19-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
007.004(075.8)
ID 71
1355
19-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
007.004(075.8)
ID 71
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1356
19-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
007.004(075.8)
ID 71
1357
19-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
007.004(075.8)
ID 71
1358
19-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
007.004(075.8)
ID 71
1359
19-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
007.004(075.8)
ID 71
1360
19-052009
NOVAKOVIĆ, Jasmina
Poslovna informatika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
24 cm
007.004(075.8)
ID 71
1361
19-052009
TOMIĆ, Milan
Menadžment u sportu. - Beograd:
Minetko, 1995
24 cm
1491
ID 83
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
1000.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1362
19-052009
TOMIĆ, Milan
Menadžment u sportu. - Beograd:
Minetko, 1995
24 cm
1000.00
1491
ID 83
1363
19-052009
TOMIĆ, Milan
Menadžment u sportu. - Beograd:
Minetko, 1995
24 cm
1000.00
1491
ID 83
1364
19-052009
TOMIĆ, Milan
Menadžment u sportu. - Beograd:
Minetko, 1995
24 cm
1000.00
1491
ID 83
1365
19-052009
МИЋОВИЋ, Предраг
Zdravstveni menadžment. - Beograd:
Obeležja : Komora zdravstvenih ustanova
Srbije, 2008
25 cm
800.00
614
ID 87
1366
19-052009
МИЋОВИЋ, Предраг
Zdravstveni menadžment. - Beograd:
Obeležja : Komora zdravstvenih ustanova
Srbije, 2008
25 cm
800.00
614
ID 87
1367
19-052009
МИЋОВИЋ, Предраг
Zdravstveni menadžment. - Beograd:
Obeležja : Komora zdravstvenih ustanova
Srbije, 2008
25 cm
800.00
614
ID 87
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1368
19-052009
МИЋОВИЋ, Предраг
Zdravstveni menadžment. - Beograd:
Obeležja : Komora zdravstvenih ustanova
Srbije, 2008
25 cm
800.00
614
ID 87
1369
19-052009
МИЋОВИЋ, Предраг
Zdravstveni menadžment. - Beograd:
Obeležja : Komora zdravstvenih ustanova
Srbije, 2008
25 cm
800.00
614
ID 87
1370
19-052009
МИЋОВИЋ, Предраг
Zdravstveni menadžment. - Beograd:
Obeležja : Komora zdravstvenih ustanova
Srbije, 2008
25 cm
800.00
614
ID 87
1371
19-052009
ВУЈОВИЋ, Слабољуб
Osnove finansijskog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1501
ID 85
1372
19-052009
ВУЈОВИЋ, Слабољуб
Osnove finansijskog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1501
ID 85
1373
19-052009
ВУЈОВИЋ, Слабољуб
Osnove finansijskog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1501
ID 85
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1374
19-052009
ВУЈОВИЋ, Слабољуб
Osnove finansijskog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1501
ID 85
1375
19-052009
ВУЈОВИЋ, Слабољуб
Osnove finansijskog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1501
ID 85
1376
19-052009
ВУЈОВИЋ, Слабољуб
Osnove finansijskog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1501
ID 85
1377
19-052009
ВУЈОВИЋ, Слабољуб
Osnove finansijskog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
24 cm
1501
ID 85
1378
19-052009
РИСТИЋ, Жарко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Висока пословна школа МЕГАТРЕНД,
1996
23 цм
1501
ID 86
1379
19-052009
РИСТИЋ, Жарко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Висока пословна школа МЕГАТРЕНД,
1996
23 цм
1501
ID 86
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1380
19-052009
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2003
30 цм
1501
ID 88
1381
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
600.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1382
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1383
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1384
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1385
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1386
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1387
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1388
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1389
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1390
20-052009
ЂУКИЋ, Тадија
Zbirka zadataka iz finansijskog
računovodstva. - Niš: Ekonomski fakultet,
2006
24 cm
700.00
657:336(075.8)(076)
ID 97
1391
18-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1392
18-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1393
18-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1394
19-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1395
19-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1396
19-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1397
19-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1398
19-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1399
19-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1400
19-052009
СТОЈАНОВИЋ, Драган
Производни (оперативни)
менаџмент. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2004
30 цм
1481
ID 75
1401
19-022009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1402
19-022009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1403
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
900.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1404
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1405
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1406
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1407
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1408
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1409
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1410
19-052009
БИНГУЛАЦ, Зоран
Monetarne i javne finansije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
336.7(075.8)
ID 63
1411
18-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1412
18-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1413
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1414
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1415
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1416
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1417
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1418
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1419
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1420
19-052009
ŽIVKOVIĆ, Momčilo
Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2003
24 cm
658(075.8)(076)
ID 72
1421
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
900.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1422
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1423
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1424
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1425
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1426
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1427
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1428
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1429
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1430
18-022009
ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ, Загорка
Poslovna statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2006
24 cm
311:33(075.8)
ID 58
1431
20-052009
СТЕФАНОВИЋ, Златко
Međunarodno poslovno pravo. - Bor:
Oštrelj, 2003
24 cm
800.00
347.7:339(075.9)
ID 102
1432
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Strategijski marketing. - Beograd:
Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2004
24 cm
1000.00
658.8(075.8)
ID 103
1433
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Marketing strategija. - Beograd:
Ekonomski fakultet, Institut za tržišna
istraživanja, 2000
24 cm
1200.00
658.8(075.8)
ID 104
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1434
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Marketing strategija. - Beograd:
Ekonomski fakultet, Institut za tržišna
istraživanja, 2000
24 cm
1200.00
658.8(075.8)
ID 104
1435
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Marketing strategija. - Beograd:
Ekonomski fakultet, Institut za tržišna
istraživanja, 2000
24 cm
1200.00
658.8(075.8)
ID 104
1436
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Liderstvo u preduzećima. - Beograd:
Čigoja štampa, 1999
24 cm
300.00
658.012.4
ID 105
1437
20-052009
БОЉЕВИЋ, Миљенко
Strateški management. - Beograd:
Megatrend, 1991
20 cm
500.00
65.01
ID 106
1438
20-052009
БОЉЕВИЋ, Миљенко
Strateški management. - Beograd:
Megatrend, 1991
20 cm
500.00
65.01
ID 106
1439
20-052009
БОЉЕВИЋ, Миљенко
Strateški management. - Beograd:
Megatrend, 1991
20 cm
500.00
65.01
ID 106
1440
20-052009
БОЉЕВИЋ, Миљенко
Strateški management. - Beograd:
Megatrend, 1991
20 cm
500.00
65.01
ID 106
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1441
19-022009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Marketing. - Beograd: Savremena
administracija, 2003
25 cm
900.00
658.8(075.8)
ID 65
1442
20-052009
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило
Marketing. - Beograd: Savremena
administracija, 2003
25 cm
900.00
658.8(075.8)
ID 65
1443
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
500.00
1491
ID 81
1444
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
1491
ID 81
1445
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
500.00
1491
ID 81
1446
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
500.00
1491
ID 81
1447
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
500.00
1491
ID 81
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1448
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
500.00
1491
ID 81
1449
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
500.00
1491
ID 81
1450
19-052009
ЖИВКОВИЋ, Живан
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Poslovna škola ‚‚Megatrend``, 1999
24
500.00
1491
ID 81
1451
18-022009
КРСТИЋ, Борко Ж.
Bankarstvo. - Niš: Ekonomski fakultet,
2003
24 cm
1200.00
1431
ID 59
1452
19-022009
КРСТИЋ, Борко Ж.
Bankarstvo. - Niš: Ekonomski fakultet,
2003
24 cm
1000.00
336.7(075.8)
ID 59
1453
18-052009
КРСТИЋ, Борко Ж.
Bankarstvo. - Niš: Ekonomski fakultet,
2003
24 cm
1100.00
336.7(075.8)
ID 59
1454
20-052009
КОСТИЋ, Драган Ч.
Slobodne proizvodne zone i
industrijski parkovi. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2008
25 cm
400.00
339.543.624(497.11)(
075.8)
ID 92
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1455
20-052009
КОСТИЋ, Драган Ч.
Slobodne proizvodne zone i
industrijski parkovi. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2008
25 cm
400.00
339.543.624(497.11)(
075.8)
ID 92
1456
20-052009
КОСТИЋ, Драган Ч.
Slobodne proizvodne zone i
industrijski parkovi. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2008
25 cm
400.00
339.543.624(497.11)(
075.8)
ID 92
1457
20-052009
КОСТИЋ, Драган Ч.
Slobodne proizvodne zone i
industrijski parkovi. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2008
25 cm
400.00
339.543.624(497.11)(
075.8)
ID 92
1458
20-052009
КОСТИЋ, Драган Ч.
Slobodne proizvodne zone i
industrijski parkovi. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2008
25 cm
400.00
339.543.624(497.11)(
075.8)
ID 92
1459
20-052009
КОСТИЋ, Драган Ч.
Slobodne proizvodne zone i
industrijski parkovi. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2008
25 cm
400.00
339.543.624(497.11)(
075.8)
ID 92
1460
20-052009
КОСТИЋ, Драган Ч.
Slobodne proizvodne zone i
industrijski parkovi. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2008
25 cm
400.00
339.543.624(497.11)(
075.8)
ID 92
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1461
18-022009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
800.00
65.012(075.8)
ID 60
1462
18-022009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
65.012(075.8)
ID 60
1463
18-022009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
65.012(075.8)
ID 60
1464
18-022009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
65.012(075.8)
ID 60
1465
18-022009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
65.012(075.8)
ID 60
1466
18-022009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
65.012(075.8)
ID 60
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1467
18-022009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
65.012(075.8)
ID 60
1468
20-052009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
800.00
65.012(075.8)
ID 60
1469
20-052009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
800.00
65.012(075.8)
ID 60
1470
20-052009
ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, Маја
Menadžment operacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2003
24 cm
800.00
65.012(075.8)
ID 60
1471
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
1500.00
811.111(075.8)
ID 64
1472
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1473
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
1474
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
1475
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
1476
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
1477
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
1478
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
1479
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1480
19-022009
CUNNINGHAM, Sarah
Market Leader. - Edinburgh Gate:
Person education Limited, 2001
30 sm
811.111(075.8)
ID 64
1481
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1482
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1483
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1484
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1485
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1486
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1487
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1488
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1489
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1490
19-052009
ПАРК, Сунг-Јо
What is Behind the Japanese
Miracle?. - London - Berlin - Tokyo:
Megatrend International Expert
Consortium Limited, 1995
24 cm
005
ID 77
1491
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1492
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1493
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1494
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1495
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1496
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1497
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1498
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1499
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1500
19-052009
РАКИЋ, Беба
Ponašanje potrošača. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
24 cm
1491
ID 84
1501
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Јагодина:
Папирграф, 2008
24 cm
005.72(075.8)
ID 107
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
600.00
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1502
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Јагодина:
Папирграф, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 107
1503
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 108
1504
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 108
1505
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 108
1506
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 108
1507
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Анализа пословања. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2008
24 cm
600.00
005.72(075.8)
ID 108
1508
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Теорија и анализа биланса. Београд: Мегатренд Београд, 2009
25 cm
600.00
657.372
ID 109
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1509
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Теорија и анализа биланса. Београд: Мегатренд Београд, 2009
25 cm
600.00
657.372
ID 109
1510
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Теорија и анализа биланса. Београд: Мегатренд Београд, 2009
25 cm
600.00
657.372
ID 109
1511
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Теорија и анализа биланса. Београд: Мегатренд Београд, 2009
25 cm
600.00
657.372
ID 109
1512
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана Ј.
Теорија и анализа биланса. Београд: Мегатренд Београд, 2009
25 cm
600.00
657.372
ID 109
1513
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Збирка задатака из рачуноводства
за менаџере. - Београд: С. Перовић, М.
Андријашевић, 2008
24 cm
300.00
1513
ID 110
1514
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Instrumenti finansijskog izveštavanja. Beograd: Megatrend univerzitet, 2008
25 cm
300.00
336.146(497.11)(075.
8)
ID 111
1515
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Instrumenti finansijskog izveštavanja. Beograd: Megatrend univerzitet, 2008
25 cm
300.00
336.146(497.11)(075.
8)
ID 111
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1516
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Instrumenti finansijskog izveštavanja. Beograd: Megatrend univerzitet, 2008
25 cm
300.00
336.146(497.11)(075.
8)
ID 111
1517
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Instrumenti finansijskog izveštavanja. Beograd: Megatrend univerzitet, 2008
25 cm
300.00
336.146(497.11)(075.
8)
ID 111
1518
20-052009
ПЕРОВИЋ, Слађана
Instrumenti finansijskog izveštavanja. Beograd: Megatrend univerzitet, 2008
25 cm
300.00
336.146(497.11)(075.
8)
ID 111
1519
20-052009
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
1519
ID 114
1520
20-052009
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
1519
ID 114
1521
20-052009
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
1519
ID 114
1522
20-052009
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
1519
ID 114
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1523
20-052009
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
1519
ID 114
1524
20-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан С., 1972Ekonomija spoljne trgovine. Beograd: Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
339.5(075.8)
ID 115
1525
20-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан С., 1972Ekonomija spoljne trgovine. Beograd: Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
339.5(075.8)
ID 115
1526
20-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан С., 1972Ekonomija spoljne trgovine. Beograd: Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
339.5(075.8)
ID 115
1527
20-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан С., 1972Ekonomija spoljne trgovine. Beograd: Megatrend univerzitet, 2009
25 cm
339.5(075.8)
ID 115
1528
20-052009
СОВТИЋ, Крунислав, 1957Екоnomija spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
24 cm
339.5(075.8)
ID 116
1529
20-052009
СОВТИЋ, Крунислав, 1957Екоnomija spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
24 cm
339.5(075.8)
ID 116
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1530
20-052009
СОВТИЋ, Крунислав, 1957Екоnomija spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
24 cm
339.5(075.8)
ID 116
1531
20-052009
СОВТИЋ, Крунислав, 1957Екоnomija spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
24 cm
339.5(075.8)
ID 116
1532
20-052009
СОВТИЋ, Крунислав, 1957Екоnomija spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
24 cm
339.5(075.8)
ID 116
1533
20-052009
ЦВЕТКОВСКИ, Татјана
Poslovna komunikacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
24 cm
659.23(075.8)
ID 113
1534
20-052009
ЦВЕТКОВСКИ, Татјана
Poslovna komunikacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
24 cm
659.23(075.8)
ID 113
1535
20-052009
ЦВЕТКОВСКИ, Татјана
Poslovna komunikacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
24 cm
659.23(075.8)
ID 113
1536
20-052009
ЦВЕТКОВСКИ, Татјана
Poslovna komunikacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
24 cm
659.23(075.8)
ID 113
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1537
21-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Инорог, 2007
24 cm
700.00
330.15(075.8)
ID 117
1538
21-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Инорог, 2007
24 cm
700.00
330.15(075.8)
ID 117
1539
21-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Инорог, 2007
24 cm
700.00
330.15(075.8)
ID 117
1540
21-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Инорог, 2007
24 cm
700.00
330.15(075.8)
ID 117
1541
21-052009
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Инорог, 2007
24 cm
700.00
330.15(075.8)
ID 117
1542
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, 1952Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
300.00
330.15(075.8)(076)
ID 118
1543
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, 1952Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
300.00
330.15(075.8)(076)
ID 118
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1544
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, 1952Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
300.00
330.15(075.8)(076)
ID 118
1545
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, 1952Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
300.00
330.15(075.8)(076)
ID 118
1546
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, 1952Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
300.00
330.15(075.8)(076)
ID 118
1547
21-052009
РАНЂЕЛОВИЋ, Оливера
Značaj menadžmenta u srednjim
stručnim školama. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
24 cm
500.00
005:373.54(075.8)
ID 119
1548
21-052009
РАНЂЕЛОВИЋ, Оливера
Značaj menadžmenta u srednjim
stručnim školama. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
24 cm
500.00
005:373.54(075.8)
ID 119
1549
21-052009
РАНЂЕЛОВИЋ, Оливера
Značaj menadžmenta u srednjim
stručnim školama. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
24 cm
500.00
005:373.54(075.8)
ID 119
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1550
21-052009
РАНЂЕЛОВИЋ, Оливера
Značaj menadžmenta u srednjim
stručnim školama. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
24 cm
500.00
005:373.54(075.8)
ID 119
1551
21-052009
РАНЂЕЛОВИЋ, Оливера
Značaj menadžmenta u srednjim
stručnim školama. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
24 cm
500.00
005:373.54(075.8)
ID 119
1552
21-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Uvod u menadžment kulture. Beograd: Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
700.00
005:008(082.2)
ID 96
1553
21-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Uvod u menadžment kulture. Beograd: Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
700.00
005:008(082.2)
ID 96
1554
21-052009
КОСТИЋ, Момчило Ц.
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Viša poslovna škola, 1995
24 cm
300.00
65.012(075.8)
ID 122
1555
21-052009
КОСТИЋ, Момчило Ц.
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Viša poslovna škola, 1995
24 cm
300.00
65.012(075.8)
ID 122
1556
21-052009
КОСТИЋ, Момчило Ц.
Upravljanje kvalitetom. - Beograd:
Viša poslovna škola, 1995
24 cm
300.00
65.012(075.8)
ID 122
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1557
22-052009
ВУЛАНОВИЋ, Војислав
Sistem kvaliteta ISO 9001:2000. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka , 2001
24 cm
65.012.7
ID 123
1558
22-052009
ВУЛАНОВИЋ, Војислав
Sistem kvaliteta ISO 9001:2000. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka , 2001
24 cm
65.012.7
ID 123
1559
22-052009
ВУЛАНОВИЋ, Војислав
Sistem kvaliteta ISO 9001:2000. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka , 2001
24 cm
65.012.7
ID 123
1560
21-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Marketing u umetnosti. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
800.00
339.138:7.01(075.8)
ID 125
1561
21-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Marketing u umetnosti. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
800.00
339.138:7.01(075.8)
ID 125
1562
21-052009
НИКОДИЈЕВИЋ, Драган
Marketing u umetnosti. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2006
24 cm
800.00
339.138:7.01(075.8)
ID 125
1563
21-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Право и интелект. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
600.00
347.77/.78
ID 126
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1564
21-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Право и интелект. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
600.00
347.77/.78
ID 126
1565
21-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Право и интелект. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
600.00
347.77/.78
ID 126
1566
21-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Право и интелект. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
600.00
347.77/.78
ID 126
1567
21-052009
БАЛТАЗАРЕВИЋ, Весна, 1956Право и интелект. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2009
24 cm
600.00
347.77/.78
ID 126
1568
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, Потркањац
Upravljanje preduzećem kao uslov
ekonomskog razvoja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
трвди
повез
25 cm
800.00
005.5(497.1)
ID 127
1569
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, Потркањац
Upravljanje preduzećem kao uslov
ekonomskog razvoja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
трвди
повез
25 cm
800.00
005.5(497.1)
ID 127
1570
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, Потркањац
Upravljanje preduzećem kao uslov
ekonomskog razvoja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
трвди
повез
25 cm
800.00
005.5(497.1)
ID 127
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1571
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, Потркањац
Upravljanje preduzećem kao uslov
ekonomskog razvoja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
трвди
повез
25 cm
800.00
005.5(497.1)
ID 127
1572
21-052009
МИХАЈЛОВИЋ, Драган, Потркањац
Upravljanje preduzećem kao uslov
ekonomskog razvoja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
трвди
повез
25 cm
800.00
005.5(497.1)
ID 127
1573
21-052009
МИЛАНОВИЋ, Милан Р.
Основи економије. - Београд:
Мегатренд универзитет, 2007
брош.
24 cm
800.00
330.1(075.8)
ID 128
1574
21-052009
ПЕЋИНАЦ, Рајко
Razvoj i upravljanje inovacionim
procesima. - Zrenjanin: Srbija Invent, 2009
брош.
24 cm
700.00
330.341.1:001.985:00
5
ID 129
1575
21-052009
ВЕЉОВИЋ, Алемпије
Modeliranje informacionih sistema. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
900.00
007:004(075.8)
ID 130
1576
21-052009
ВЕЉОВИЋ, Алемпије
Praktikum. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
600.00
004.451.9windows(07
5.8)
ID 131
1577
21-052009
ВЕЉОВИЋ, Алемпије
Praktikum. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
600.00
004.451.9windows(07
5.8)
ID 131
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1578
21-052009
ВЕЉОВИЋ, Алемпије В.
Praktikum iz analize informacionih
sistema. - Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
300.00
004.4
ID 132
1579
21-052009
ВЕЉОВИЋ, Алемпије В.
Praktikum iz analize informacionih
sistema. - Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
300.00
004.4
ID 132
1580
21-052009
ЊЕГУШ, Ангелина
Praktikum iz Internet poslovnog
programiranja. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
300.00
1580
ID 133
1581
21-052009
ЊЕГУШ, Ангелина
Praktikum iz Internet poslovnog
programiranja. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
300.00
1580
ID 133
1582
21-052009
КОМАЗЕЦ, Слободан
Monetarne i javne finansije. - Beograd
: Čigoja štampa, 2000
брош.
24 cm
1200.00
336.74(075.8)
ID 134
1583
21-052009
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Upravljanje projektom. - Beograd:
Grafoslog, 2004
брош.
24 cm
700.00
1583
ID 135
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1584
21-052009
ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Monetarni i fiskalni menadžment. Niš: Ekonomski fakultet, 2001
брош.
24 cm
1200.00
336.7(075.8)
ID 136
1585
21-052009
КРСТИЋ, Борко Ж.
Međunarodno bankarstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2001
брош.
24cm
900.00
339.732(075.8)
ID 137
1586
21-052009
КОМАЗЕЦ, Гордана
Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: ,,Megatrend``, 2002
брош.
24 cm
700.00
65.012.4(075.8)
ID 138
1587
21-052009
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав
Методологија друштвених наука. Београд: Правни факултете у Београду,
2003
брош.
24 цм
700.00
303.1
ID 139
1588
21-052009
КОТЛИЦА, Слободан
Osnovi menadžmenta novih
tehnologija i inovacija. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2002
001.898(075.8)
ID 140
1589
21-052009
КИСИЋ, Светлана
Ekonomika preduzeća. - Beograd:
Savremena administracija, 1995
брош.
24 cm
800.00
658(075.8)
ID 141
1590
21-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан
Praktikum spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2008
брош.
25 cm
300.00
339.5(075.8)
ID 142
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
24 cm
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1591
21-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан
Praktikum spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2008
брош.
25 cm
300.00
339.5(075.8)
ID 142
1592
21-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан
Praktikum spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2008
брош.
25 cm
300.00
339.5(075.8)
ID 142
1593
21-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан
Praktikum spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2008
брош.
25 cm
300.00
339.5(075.8)
ID 142
1594
21-052009
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан
Praktikum spoljne trgovine. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2008
брош.
25 cm
300.00
339.5(075.8)
ID 142
1595
21-052009
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend, 2002
брош.
24 cm
800.00
339.9(075.8)
ID 143
1596
21-052009
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend, 2002
брош.
24 cm
800.00
339.9(075.8)
ID 143
1597
21-052009
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend, 2002
брош.
24 cm
800.00
339.9(075.8)
ID 143
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1598
21-052009
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend, 2002
брош.
24 cm
800.00
339.9(075.8)
ID 143
1599
21-052009
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend, 2002
брош.
24 cm
800.00
339.9(075.8)
ID 143
1600
21-052009
КУЛИЋ, Мирко
Пореско право. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2006
брош.
24 cm
900.00
347.73(075.8)
ID 144
1601
21-052009
КУЛИЋ, Мирко
Пореско право. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2006
брош.
24 cm
900.00
347.73(075.8)
ID 144
1602
21-052009
КУЛИЋ, Мирко
Пореско право. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2006
брош.
24 cm
900.00
347.73(075.8)
ID 144
1603
22-052009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
900.00
330.1(075.8)
ID 145
1604
22-052009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
900.00
330.1(075.8)
ID 145
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1605
22-052009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
900.00
330.1(075.8)
ID 145
1606
22-052009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
900.00
330.1(075.8)
ID 145
1607
22-052009
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
Ekonomija. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2005
брош.
24 cm
900.00
330.1(075.8)
ID 145
1609
22-052009
BLANCHARD, Olivier
Makroekonomija. - Zagreb: Mate
d.o.o., 2005
330.19
ID 147
1611
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Istorija naučne misli. - Zrenjanin:
Tehnički fakultet ``Mihajlo Pupin``, 2004
336.7
ID 184
1612
22-052009
САЛВАТОРЕ, Доминик
Ekonomija za menadžere u svjetskoj
privredi. - Zagreb: MATE, 1995
330.19
ID 149
1613
22-052009
САЛВАТОРЕ, Доминик
Ekonomija za menadžere u svjetskoj
privredi. - Zagreb: MATE, 1995
330.19
ID 149
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1614
22-052009
NOE, R.A.
Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Mate d.o.o, 2006
658
ID 151
1615
23-052009
МАНКЈУ, Н. Грегори
Principi Ekonomije. - Beograd: Centar
za izdavačku delatnost ekonomskog
fakulteta, 2005
330.1
ID 177
1616
23-052009
МАНКЈУ, Н. Грегори
Principi Ekonomije. - Beograd: Centar
za izdavačku delatnost ekonomskog
fakulteta, 2005
330.1
ID 177
1617
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Istorija naučne misli. - Zrenjanin:
Tehnički fakultet ``Mihajlo Pupin``, 2004
336.7
ID 184
1618
23-052009
ЗИМЕЛ, Георг
Filozofija novca. - Sremski Karlovci:
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića,
2003
336.74:1
ID 187
1619
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Istorija naučne misli. - Zrenjanin:
Tehnički fakultet ``Mihajlo Pupin``, 2004
336.7
ID 184
1620
23-052009
САЈФЕРТ, Звонко
Istorija naučne misli. - Zrenjanin:
Tehnički fakultet ``Mihajlo Pupin``, 2004
336.7
ID 184
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1621
23-052009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд Универзитет, 2006
330.1
ID 186
1622
22-052009
KOUTSOYIANNIS, Anna
Moderna mikroekonomika. - Zagreb:
MATE, 1997
658
ID 157
1623
23-052009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд Универзитет, 2006
330.1
ID 186
1624
22-052009
MEIGS, Robert F.
Računovodstvo. - Zagreb: Mate d.o.o.,
1999
657
ID 159
1625
22-052009
ВИДЕНОВ, Асен
Sociologija u biznisu. - Beograd:
Beogradske poslovna škola, 2000
24 cm
316.6
ID 160
1626
22-052009
КРАЛЕВ, Тодор
Основи на менаџментот. - Скопје:
ЦИМ [т.е.] Центар за интернационален
менаџмент, 1995
24 cm
65.01
ID 162
1627
22-052009
MCCONNELL, Steve
Code Complete: Microsoft Press,
2004
1627
ID 163
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1628
22-052009
MCCONNELL, Steve
Code Complete: Microsoft Press,
2004
1627
ID 163
1629
22-052009
O`MAHONY, Donal
Electronic Payment Systems for ECommerce: Artech House Publishers,
2001
1629
ID 165
1630
22-052009
O`MAHONY, Donal
Electronic Payment Systems for ECommerce: Artech House Publishers,
2001
1629
ID 165
1631
22-052009
SKINNER, Chris
The Future of Banking In a Globalised
World: The Wiley Finance Series, 2007
1631
ID 167
1632
22-052009
SKINNER, Chris
The Future of Banking In a Globalised
World: The Wiley Finance Series, 2007
1631
ID 167
1633
22-052009
DEITEL, Harvey M.
e-Business & e-Commerce for
Managers: Prentice Hall, 2001
1633
ID 168
1634
22-052009
DEITEL, Harvey M.
e-Business & e-Commerce for
Managers: Prentice Hall, 2001
1633
ID 168
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1635
23-052009
CHAFFEY, Dave
Business Information Systems: FT
Prentice Hall, 2003
1635
ID 169
1636
23-052009
CHAFFEY, Dave
Business Information Systems: FT
Prentice Hall, 2003
1635
ID 169
1637
23-052009
CORMEN, Thomas H.
Introduction to Algorithms: The MIT
Press, 2001
1637
ID 170
1638
23-052009
CORMEN, Thomas H.
Introduction to Algorithms: The MIT
Press, 2001
1637
ID 170
1639
23-052009
HEFFERNAN, Shelagh
Modern Banking: Wiley, 2005
1639
ID 171
1640
23-052009
HEFFERNAN, Shelagh
Modern Banking: Wiley, 2005
1639
ID 171
1641
23-052009
SAATY, Thomas L.
The Analytic Hierarchy Process:
Mcgraw-Hill, 1980
1641
ID 172
1642
23-052009
SAATY, Thomas L.
The Analytic Hierarchy Process:
Mcgraw-Hill, 1980
1641
ID 172
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1643
23-052009
HWANG, Ching-Lai
Multiple Attribute Decision Making:
Springer, 1981
1643
ID 173
1644
23-052009
HWANG, Ching-Lai
Multiple Attribute Decision Making:
Springer, 1981
1643
ID 173
1645
23-052009
LAUDON, Kenneth C.
Management Information Systems:
Prentice Hall, 2005
1645
ID 174
1646
23-052009
LAUDON, Kenneth C.
Management Information Systems:
Prentice Hall, 2005
1645
ID 174
1647
23-052009
БАЦКОВИЋ, Небојша
Економија и институције. - Београд:
Мегатренд Универзитет, 2006
330.1
ID 186
1648
23-052009
ГИДЕНС, Ентони
Sociologija. - Beograd: Ekonomski
fakultet, 2006
316
ID 190
1649
23-052009
TRAPPE, Tonya
Intelligent Business . - England:
Pearson Education Ltd., 2005
1649
ID 146
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
1650
23-052009
TRAPPE, Tonya
Intelligent Business . - England:
Pearson Education Ltd., 2005
1649
ID 146
1651
23-052009
TRAPPE, Tonya
Intelligent Business . - England:
Pearson Education Ltd., 2005
1649
ID 146
1652
23-052009
TRAPPE, Tonya
Intelligent Business . - England:
Pearson Education Ltd., 2005
1649
ID 146
1653
23-052009
TRAPPE, Tonya
Intelligent Business . - England:
Pearson Education Ltd., 2005
1649
ID 146
1654
23-052009
JOHNSON, Christine
Intelligent Business. - England:
Pearson Education Ltd., 2006
1654
ID 194
1655
23-052009
JOHNSON, Christine
Intelligent Business. - England:
Pearson Education Ltd., 2006
1654
ID 194
1656
23-052009
JOHNSON, Christine
Intelligent Business. - England:
Pearson Education Ltd., 2006
1654
ID 194
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
1657
23-052009
JOHNSON, Christine
Intelligent Business. - England:
Pearson Education Ltd., 2006
1654
ID 194
1658
23-052009
JOHNSON, Christine
Intelligent Business. - England:
Pearson Education Ltd., 2006
1654
ID 194
1659
23-052009
24 cm
626
ID 200
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
UPRAVQAWE vodnim resursima
Srbije `99 . - Beograd: nstitut za
vodoprivredu ``Jaroslav Černi``, 1999
1660
24-052009
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika i organizacija poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet , 2003
24 cm
658(075.8)
ID 211
1661
24-052009
ДЕС, Грегори Г.
Strategijski menadžment. - Beograd:
Data status, 2007
26 cm
65.01
ID 214
1662
24-052009
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
Pravo evropske unije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
341.217
ID 220
1663
24-052009
342.4(4672EU)``2004``
ID 224
UGOVOR o ustavu za Evropu . Beograd: Službeni glasnik, 2005
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
1664
24-052009
ТУРБАН, Ефраим
Informaciona tehnologija za
menadžment. - Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, 2003
1665
24-052009
ВУЈОВИЋ, Славко
Informacioni sistemi u poslovanju i
menadžmentu. - Slobomir, Bijeljina:
Slobomir P Univerzitet, 2005
1666
24-052009
ВАН ХОРН, Џејмс Ц.
Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data Status, 2007
1667
24-052009
ТУРБАН, Ефраим
Informaciona tehnologija za
menadžment. - Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, 2003
1668
24-052009
ВЕЉОВИЋ, Алемпије
Informatičko upravljanje razvojem
preduzeća. - Čačak: Kompjuter biblioteka,
2004
1669
24-052009
НОВИЋЕВИЋ, Благоје
Upravljačko računovodstvo. - Niš:
Ekonomski fakultet, 2005
трвди
повез
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
004.738
ID 227
25 cm
007.005
ID 228
26 cm
005.915
ID 229
004.738
ID 227
24 cm
005.41
ID 231
24 cm
1669
ID 232
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
1670
24-052009
КИСИЋ , Драгутин
Управљачко рачуноводсво. Београд : Савез рачуновођа и ревизора
Србије, 2000
24 cm
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
1670
ID 230
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3000
30-122009
ЕРИКСЕН, Томас Хилан
Etnicitet i nacionalizam. - Beograd:
Biblioteka XX vek, 2004
брош.
17 cm
323.1:72
ID 2050
3001
30-122009
ЈАНСЕН, Стеф
Antinacionalizam. - Beograd:
Biblioteka XX, 2005
брош.
17 cm
316.347:172.4
ID 2051
3002
30-122009
КЛАУСЕН, Детлеф
Granice prosvetiteljstva. - Beograd:
Biblioteka XX vek, 2003
брош.
17 cm
323.12(=411.16)(430)
``1939/1945``
ID 2052
3003
30-122009
КОДЕЉА, Зденко
Laička škola. - Beograd: Čigoja
štampa, 2002
брош.
17 cm
37.014.53
ID 2053
3004
30-122009
ЛЕВИ, Павле
Raspad Jugoslavije na filmu. Beograd: Biblioteka XX vek, 2009
брош.
17 cm
316.75:791.4(497.1)``
19``
ID 2054
3005
30-122009
ПОПОВИЋ, Миодраг
Vidovdan i časni krst. - Beograd:
Biblioteka XX vek, 2007
брош.
17 cm
821.163.41.09-1:398
ID 2055
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-1-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3006
30-122009
ПОПОВИЋ-ОБРАДОВИЋ, Олга
Парламентаризам у Србији од 1903.
до 1914. године. - Нови Београд:
Логистика, 2007
брош.
24 cm
342.53(497.11)``1903
/1914``
ID 2056
3007
30-122009
САИД, Едвард В.
Orijentalizam. - Beograd: Biblioteka
XX vek, 2008
брош.
17 cm
316.722(5-15)
ID 2057
3008
30-122009
СТОЈАНОВИЋ, Дубравка
Калдрма и асфалт. - Београд:
Удружење за друштвену историју, 2009
брош.
21 cm
930.85(497.11)``1890
/1914``
ID 2058
3009
30-122009
ТОДОРОВА, Марија
Imaginarni Balkan. - Beograd:
Biblioteka XX vek, 2006
брош.
17 cm
94(497)
ID 2059
3010
31-122009
ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Небојша
Organizaciono ponašanje. - Beograd:
Data status, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
005.32(075.8)
ID 2060
3011
31-122009
КРУГМАН, Пол Р.
Međunarodna ekonomija. - Beograd:
Data status, 2009
трвди
повез
27 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.5(075.8)
ID 2061
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-2-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3012
31-122009
ТАГЛИЈАНТ, Кристина
Evaluacija i zajednički evropski okvir. Beograd: Data Status, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
37:005.6(4)(035)
ID 2062
3013
31-122009
ВЕЛИКОЊА, Митја
Evroza. - Beograd: Biblioteka XX vek,
2007
брош.
17 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
316.347:316.4(4)
ID 2063
3014
31-122009
АБЕЛЕС, Марк
Antropologija države. - Zemun:
Biblioteka XX vek, 2001
брош.
17 cm
316.3
ID 2064
3015
31-122009
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Ненад
Ustavna demokratija shvaćena
kontekstualno. - Beograd: Fabrika knjiga,
2007
брош.
22 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
321.7(497.11)
ID 2065
3016
31-122009
ВАЈНРИХ, Харалд
Leta. - Beograd: Fabrika knjiga, 2008
брош.
20 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
159.9:82.0
ID 2066
3017
31-122009
ПАВЛОВИЋ, Душан
Autonomija ličnosti u Rolsovoj teoriji
pravde. - Beograd: Fabrika knjiga, 2005
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
172 Ролс Џ.
ID 2067
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-3-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3018
31-122009
ВЕРДЕРИ, Кетрин
Šta je bio socijalizam i šta dolazi posle
njega?. - Beograd: Fabrika knjiga, 2005
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
321.74(498)
ID 2068
3019
31-122009
БУГАРЕЛ, Ксавије
Bosna. - Beograd: Fabrika knjiga,
2004
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
355.426(497.6)``1992
/1995``
ID 2069
3020
31-122009
БРАУНИНГ, Кристофер Р.
Obični ljudi. - Beograd: Fabrika knjiga,
2004
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
341.485(=411.16)(438
)``1939/1945``
ID 2070
3021
31-122009
МОЛНАР, Александар
Rasprava o demokratskoj ustavnoj
državi. 1. Pravo na otpor tiraniji. - Beograd:
Samizdat B92, 2001
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
321.7
ID 2071
3022
31-122009
МОЛНАР, Александар
Rasprava o demokratskoj ustavnoj
državi. 2. Klasične revolucije: NizozemskaEngleska-SAD. - Beograd: Samizdat B92,
2001
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
321.7
ID 2072
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-4-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3023
31-122009
МОЛНАР, Александар
Rasprava o demokratskoj ustavnoj
državi. 3. Moderne revolucije: FrancuskaRusija-Nemačka. - Beograd: Samizdat
B92, 2002
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
321.7(091)
ID 2073
3024
31-122009
МОЛНАР, Александар
Rasprava o demokratskoj ustavnoj
državi. 4. Građanska neposlušnost. Beograd: Samizdat B92, 2002
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
321.7
ID 2074
3025
31-122009
ДАГЛАС, Мери
Osobe koje nedostaju. - Beograd:
Samizdat B92, 2003
брош.
22 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
316.628
ID 2075
3026
31-122009
КОНЕРТОН, Пол
Kako društva pamte. - Beograd:
Samizdat B92, 2002
брош.
21 cm
159.953:316
ID 2076
3027
31-122009
ДУБИЛ, Хелмут
Niko nije oslobođen istorije. - Beograd:
Samizdat B92, 2002
брош.
21 cm
342.538(430)(091)
ID 2077
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Министарство
културе
Републике
Србије
-5-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3028
31-122009
БАТЛЕР, Џудит
Tela koja nešto znače. - Beograd:
Samizdat B92, 2001
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
396.1
ID 2078
3029
31-122009
РАДУЛОВИЋ, Миодраг
Sto godina Rudarsko-topioničarskog
basena Bor. - Bor: Rudarsko-topionočarski
basen Bor, 2003
трвди
повез
28 cm
Аутор
622
ID 621
3030
31-122009
РАДУЛОВИЋ, Мирослав
Крава на димњаку. - Бор:
БОРПРЕС, 1991
брош.
20 cm
Аутор
821
ID 2079
3031
31-122009
РАДУЛОВИЋ, Мирослав
Бор којег више нема. - Бор:
БОРПРЕС, 1993
брош.
29 cm
Аутор
908.497.11(084.12)
ID 2080
3032
31-122009
ЗДРАВКОВИЋ, Хелена
Politika žrtve na Kosovu. - Beograd:
Srpski genealoški centar, 2005
брош.
17 cm
323.1:159.964.21(497
.115)
ID 2081
3033
11-012010
ВАСИЉЕВИЋ, Бранко, 1950Osnovi finansijskog tržišta. - Beograd:
Zavet, 2006
брош.
25 cm
336.76
ID 2082
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Министарство
културе
Републике
Србије
-6-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3034
11-012010
ОТЕ, Макс
Слом долази. - Београд: Бард-фин,
2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
338.124.4(100)
ID 2083
3035
11-012010
АНУФРИЈЕВ, Ана Д.
Modeli konkurentnosti penzionih
fondova u Srbiji. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2007
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
336.07(497.11)
ID 2084
3036
11-012010
АВРАМОВИЋ, Ненад
Strana direktna ulaganja i tranzicija. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2006
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
330.34(4-11)
ID 2085
3037
11-012010
БАРЈАКТАРОВИЋ РАКОЧЕВИЋ,
Слађана
Investiciono bankarstvo i tržište hartija
od vrednosti. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2004
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
336.76
ID 2086
3038
11-012010
БАРЈАКТАРОВИЋ РАКОЧЕВИЋ,
Слађана
Uloga banaka na tržištu hartija od
vrednosti u Srbiji. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
336.71(497.11)
ID 2087
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-7-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3039
11-012010
БРАДИЋ-МАРТИНОВИЋ, Александра
Cene akcija - utvrđivanje i
predviđanje. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
338.57:336.763.2
ID 2088
3040
11-012010
ЦИЦВАРИЋ, Славица
Brend - kreiranje, pozicioniranje i
održavanje. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2006
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
003.65
ID 2089
3041
11-012010
ЦВЕТКОВИЋ, Предраг
Međunarodno pravo stranih investicija.
- Beograd: Zadužbina Andrejević, 2007
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
341:339.727.22
ID 2090
3042
11-012010
ГАЉАК, Мирјана
Obrazovanje, životna sredina i
vanredne situacije. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2007
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
502/504(497.115)
ID 2091
3043
11-012010
ИЛИЋ, Бојан Ј.
Strategije formiranja cena u uslovima
diskontinuiteta. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2001
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
658
ID 2092
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-8-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3044
11-012010
ЈЕВТИЋ, Милош В.
Liderstvo u promenama. - Beograd:
Zadužbina Andrejević, 2007
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
005.322
ID 2093
3045
11-012010
ЈУХАС, Гордана
Hipotekarno tržište. - Beograd:
Zadužbina Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
336.6:351.778.5
ID 2094
3046
11-012010
КАРИЋ, Душица
Rizici elektronskog bankarstva i
zaštita. - Beograd: Zadužbina Andrejević,
2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
004.738.5:339
ID 2095
3047
11-012010
КОНТИЋ, Љиљана
Inovacije - izazovi za budućnost. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
001.895
ID 2096
3048
11-012010
КОНТИЋ, Љиљана
Strategija ozdravljenja preduzeća. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2006
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
005.21
ID 2097
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-9-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3049
11-012010
КОСТИЋ, Љубомир
Zašto je siva ekonomija tako žilava?. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2004
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.194
ID 2098
3050
11-012010
КУЉАК, Мирјана
Korporacije i njihovi ciljevi. - Beograd:
Zadužbina Andrejević, 2007
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
334.72
ID 2099
3051
11-012010
МАРКОВИЋ, Иван М., 1976Razvoj Svetske trgovinske
organizacije. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.54:061.1(100)
ID 2100
3052
11-012010
МИЛИЋ, Тања
Liderska strategija novog doba. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
005.322:316.46
ID 2101
3053
11-012010
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бранко
Pretraživanje multimedijalnih
dokumenata. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2006
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
004.659
ID 2102
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-10-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3054
11-012010
МУНИТЛАК ИВАНОВИЋ, Оља
Održivi razvoj kao redefinisan pristup
ekonomskom razvoju. - Beograd:
Zadužbina Andrejević, 2007
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
502.131.1:338.1
ID 2103
3055
11-012010
НИКОЛИЋ, Весна
Obrazovanje i zaštita životne sredine.
- Beograd: Zadužbina Andrejević, 2003
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
37.033:502.14
ID 2104
3056
11-012010
ПЕРИЋ, Младен
Tržište korporativne kontrole. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
347.725.04
ID 2105
3057
11-012010
СПАСИЋ, Драган
Postnet računarska mreža i Internet
servisi. - Beograd: Zadužbina Andrejević,
2002
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
004.732
ID 2106
3058
11-012010
СТЕФАНОВИЋ, Саша, 1977Hipotekarna tržišta i instrumenti. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
347.27:336.76
ID 2107
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-11-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3059
11-012010
СТЕФАНОВИЋ, Зоран, 1976Institucionalistički pravac ekonomske
misli. - Beograd: Zadužbina Andrejević,
2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
330.8
ID 2108
3060
11-012010
СТОПИЋ, Мирослава
Etnoselo - kulturna vrednost Srbije. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2001
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
069.02:39(497.11)
ID 2109
3061
11-012010
СТОШИЋ, Сања, 1983Privatizacija u Srbiji. - Beograd:
Zadužbina Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
338.246.025.88(497.1
1)
ID 2110
3062
11-012010
ТОДОРОВИЋ, Зоран, 1968Institucije ekološke bezbednosti. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
351.777(497.11)
ID 2111
3063
11-012010
ТОШОВИЋ-СТЕВАНОВИЋ,
Александра, 1979Konkurentske prednosti i inovacije. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
005.21:339.137
ID 2112
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-12-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3064
11-012010
ВЛАСТЕЛИЦА, Тамара
Medijska kampanja - Publicitet i
oglašavanje. - Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2007
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
659.1
ID 2113
3065
11-012010
ВОДЕНИЧАРЕВИЋ, Иван
Revizija i kontrola računovodstvenog
informacionog sistema. - Beograd:
Zadužbina Andrejević, 2001
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
657:681.3
ID 2114
3066
11-012010
ВУКОСАВЉЕВИЋ, Драгољуб
Monetarna politika Srbije. - Beograd:
Zadužbina Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
338.23:336.74(497.11
)``1981/2006``
ID 2115
3067
11-012010
ЗДЈЕЛАР, Зоран
Upoređivanje lizinga i duga. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2008
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.187.6
ID 2116
3068
12-012010
ТОДИЋ, Драгољуб
Ekološka kriza u svetu i odgovor
međunarodne zajednice. - Beograd:
Savezni sekretarijat za rad, zdravstveno i
socijalno osiguranje, 2003
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
504.05/.06::341(497.1
)(094.2)
ID 2117
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-13-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3069
12-012010
БЈЕЛИЋ, Предраг
Svetska privreda u informatičkoj eri. Beograd: Institut za međunarodnnu politiku
i privredu, 2002
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
338.1(100)(082)
ID 2118
3070
12-012010
ЈЕЛИСАВАЦ, Сања
Intelektualna svojina. - Beograd:
Institut za međunarodnu politiku i privredu,
2006
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
347.78
ID 2119
3071
12-012010
ПЕТРОВИЋ, Перо Б.
Sanacija bankarskih sistema. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2002
брош.
25 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
336.71
ID 2120
3072
12-012010
ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ, Ивана
Međunarodna trgovina poljoprivrednim
proizvodima. - Beograd: Institut za
međunarodnu politiku i privredu, 2006
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.54:061.1(100)]:63
1
ID 2121
3073
12-012010
СТОЈИЋ-КАРАНОВИЋ, Едита, 1941Regionalna i susedska sardanja za
održivi razvoj Srbije u prvoj dekadi 21.
veka. - Beograd: Institut za međunarodnu
politiku i privredu, 2009
брош.
25 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
502.131.1(497.11)``2
0``
ID 2122
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-14-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3074
12-012010
ВЕСИЋ, Добрица Добривоја, 1954Специфични облици управљања
људским ресурсима. - Београд:
Институт за међународну политику и
привреду, 2009
брош.
25 cm
005.96(075.8)
ID 2123
3075
12-012010
ГЕЛМАН, Ендрју
Teaching Statistics. - Oxford: Oxford
University Press, 2008
брош.
24 cm
511
ID 2124
3076
13-012010
ПРОКОПИЈЕВИЋ, Мирослав
Evropska monetarna unija. - Beograd:
Građevinska knjiga, 2007
трвди
повез
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.738:061.1(4)
ID 2125
3077
13-012010
ЂОРЂЕВИЋ, Марина
Трансмисиони механизми
монетарне политике. - Панчево: Mali
Nemo, 2003
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
336.74
ID 2126
3078
13-012010
ВУЧО, Никола
Привредна историја Србије. Београд: Научна књига, 1955
брош.
30 cm
338(497.11)``.../1914`
`
ID 2127
3079
14-012010
ТОСКИЋ, Бошко
Verbal driver. - Novi Sad: Prometej,
2004
трвди
повез
20,5 cm
159.923
ID 303
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Министарство
културе
Републике
Србије
Data status,
02464/09
-15-
2147.90
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
1
2
3080
18-012010
3081
3082
3083
3084
18-012010
18-012010
19-012010
19-012010
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
3
4
5
10
11
12
брош.
24 cm
330.34(497.11)``2001
/2006``(082)
ID 1023
трвди
повез
28 cm
23:281.9(031)
ID 1211
трвди
повез
28 cm
23:281.9(031)
ID 1212
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
82
ID 2129
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
82
ID 2130
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
ZBORNIK radova . - Beograd:
Jugoslovenska inženjerska akademija,
2007
ВЕЛИКИ православни богословски
енциклопедијски речник . - Нови Сад:
Православна реч, 2000
ВЕЛИКИ православни богословски
енциклопедијски речник . - Нови Сад:
Православна реч, 2000
ШТА чини добру књигу? . - Београд:
Народна библиотека Србије, 2007
КАКО читати . - Београд: Народна
библиотека Србије, 2007
-16-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
3085
19-012010
МЕГИЛ, Кенет А.
Korporativna memorija. - Beograd:
Narodna biblioteka Srbije, 2007
трвди
повез
22 cm
3086
19-012010
брош.
3087
19-012010
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
Министарство
културе
Републике
Србије
002
ID 2131
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
340.134(4-672EU)
ID 214
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.54:34(4)(082)
ID 370
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
OSIGURANJE ; Sloboda kretanja robe
i kapitala ; Pravo konkurencije . - Beograd:
Institut za uporedno pravo, 2004
USLOVI za realizaciju prometa roba i
usluga u pravu Evropske unije i
jugoslovenskom pravu . - Beograd: Institut
za uporedno pravo, 2002
3088
19-012010
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Рударски инжењери Србије у 19. и
20. веку. - Београд: Југословенска
инжењерска академија, 2009
трвди
повез
24 cm
Аутор
3088
ID 760
3089
19-012010
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Рударски инжењери Србије у 19. и
20. веку. - Београд: Југословенска
инжењерска академија, 2009
трвди
повез
24 cm
Аутор
622(497.11)``1806/20
09``:929
ID 760
-17-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3090
19-012010
ЈОВАНОВИЋ, Петар
Рударски инжењери Србије у 19. и
20. веку. - Београд: Југословенска
инжењерска академија, 2009
трвди
повез
24 cm
Аутор
622(497.11)``1806/20
09``:929
ID 760
3091
20-012010
брош.
23 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
316.344.23(497.11)
ID 2128
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
OD siromaštva ka prosperitetu . Beograd: Službeni glasnik, 2009
3092
20-012010
ДИНАН, Дезмон, 1957Sve bliža Unija. - Beograd: Službeni
glasnik, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
341.217.04(4-672EU)
ID 2133
3093
20-012010
ХАЈЕК, Фридрих Аугуст фон
Cene i proizvodnja. - Beograd:
Službeni glasnik, 2008
брош.
23 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
658.5
ID 2134
3094
20-012010
ЈОВАНОВИЋ, Павле
Историја најважнијих догађаја у
Србији. - Београд: Службени гласник,
2004
трвди
повез
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
94(497.11)``1804/181
3``
ID 2135
-18-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
1
2
3095
20-012010
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
3
4
5
трвди
повез
23 cm
СРПСКИ економисти до 1914 . Београд: Службени гласник, 2008
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
Министарство
културе
Републике
Србије
33-057(497.11)(082)
ID 2136
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
3096
20-012010
ПОПОВИЋ, Даница, 1957Економија здравог разума. Београд: Службени гласник, 2009
брош.
23 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
316.7(497.11)(035)
ID 2137
3097
20-012010
ПРОКОПИЈЕВИЋ, Мирослав, 1953Evropska unija. - Beograd: Službeni
glasnik, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
339.923:061.1ЕU
ID 2138
3098
20-012010
РАДОЊИЋ, Огњен, 1975Finansijska tržišta. - Beograd:
Službeni glasnik, 2009
брош.
23 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
336.76(075.8)
ID 2139
3099
20-012010
СТАНЧЕТИЋ, Веран, 1981Region kao razvojna perspektiva u
Evropskoj uniji. - Beograd: Službeni
glasnik, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
323.174(4-672EU)
ID 2140
-19-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
3100
20-012010
ДЕ ЖЕРДЕН, Џозеф Р.
Ekološka etika. - Beograd: Službeni
glasnik, 2006
брош.
23cm
3101
20-012010
брош.
24 cm
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
Министарство
културе
Републике
Србије
502.1:17
ID 2141
Министарство
културе
Републике
Србије
930.85(4)(082)
ID 2142
336.76(035)
ID 454
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
EVROPSKA civilizacija . - Beograd:
Službeni glasnik, 2009
3102
25-012010
МИЛИСАВЉЕВ, Сташа
Investiranje na berzi za početnike. Sombor: Printazur, 2006
брош.
21 cm
3103
28-012010
ЂУКАНОВИЋ, Славиша, 1963Obnovljivi izvori energije. - Ub:
Gradska biblioteka ``Božidar Knežević``,
2009
брош.
24 cm
AGM knjiga,
12/2010
1620.00
502.171:620.9]:33
ID 2145
3104
01-022010
ВАРИЈАН, Хал Р.
Mikroekonomija. - Beograd:
Ekonomski fakultet, 2005
трвди
повез
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta u
Beogradu, 6/I
2230.00
330.101.541(075.8)
ID 2146
-20-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3105
01-022010
БАБИЋ, Стојан, 1950Test pitanja sa rešenjima za knjigu
Mikroekonomija - moderan pristup Hala R.
Varijana. - Beograd: Centar za izdavačku
delatnost Ekonomskog fakulteta, 2009
брош.
29 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta u
Beogradu, 6/I
1220.00
330.101.542(075.8)(0
79.1)
ID 2147
3106
01-022010
ПАУНОВИЋ, Благоје, 1954Ekonomika preduzeća. - Beograd:
Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2008
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/И
1030.00
658(075.8)
ID 2148
3107
01-022010
ПОКРАЈЧИЋ, Драгана М., 1955
Ekonomika preduzeća. - Beograd:
Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2009
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/И
1030.00
658(075.8)
ID 2149
3108
01-022010
САВИЋ, Љубодраг, 1955Ekonomika industrije. - Beograd:
Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2008
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
1400.00
338.45(075.8)
ID 2150
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-21-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3109
01-022010
МЛАДЕНОВИЋ, Драгослав, 1937Ekonomska statistika. - Beograd:
Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2009
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
1400.00
314.114:33(075.8)
ID 2151
3110
01-022010
СТАНКИЋ, Раде, 1953Elektronsko poslovanje. - Beograd:
Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2009
брош.
24cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
1030.00
004.738.5:339(075.8)
ID 2152
3111
01-022010
ШОШКИЋ, Дејан Б., 1967
Hartije od vrednosti. - Beograd: Centar
za izdavačku delatnost Ekonomskog
fakulteta, 2008
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
1550.00
005:336.76(075.8)
ID 2153
3112
01-022010
ПЕТКОВИЋ, Мирјана, 1948Organizacija. - Beograd: Centar za
izdavačku delatnost Ekonomskog
fakulteta, 2009
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/1
1950.00
005(075.8)
ID 2154
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-22-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3113
01-022010
ПЕТКОВИЋ, Мирјана, 1948Organizacija. - Beograd: Centar za
izdavačku delatnost Ekonomskog
fakulteta, 2009
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
1950.00
005(075.8)
ID 2154
3114
01-022010
СТАНКИЋ, Раде
Пословна информатика. - Београд:
Центар за издавачку делатност
Економског факултета, 2008
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
1390.00
004(075.8)
ID 2155
3115
01-022010
ИВАНИШЕВИЋ, Милорад, 1947Poslovne finansije. - Beograd: Centar
za izdavačku delatnost Ekonomskog
fakulteta, 2009
кожни
повез
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
1630.00
336.6(075.8)
ID 2156
3116
01-022010
РИСТИЋ, Милош
Strateško pozicioniranje maloprodaje.
- Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2008
трвди
повез
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
3330.00
339.372
ID 2157
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-23-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3117
01-022010
ЂУРИЧИН, Драган Н., 1955Menadžment pomoću projekata. Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2009
брош.
25 cm
2990.00
005.8
ID 2158
3118
04-022010
ПАВЛОВИЋ, Стеван К.
Србија. - Београд: Clio, 2003
трвди
повез
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
94(497.11)
ID 2159
3119
04-022010
БОК, Дерек
Komercijalizacija na tržištu. - Beograd:
Clio, 2005
трвди
повез
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
378.4.014.54(73)
ID 2160
3120
04-022010
ГАНЦ, Џон
Pirati digitalnog doba. - Beograd: Clio,
2007
трвди
повез
20 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
343.533::004
ID 2161
3121
04-022010
ГАНДЛ, Стивен
Glamur. - Beograd: Clio, 2007
трвди
повез
Министарство
културе
Републике
Србије
316.728(091)
ID 2162
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta, 6/I
-24-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
1
2
3122
04-022010
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
3
4
5
трвди
повез
21 cm
KREATIVNE industrije . - Beograd:
Clio, 2007
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
Министарство
културе
Републике
Србије
338.46
ID 2163
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
3123
04-022010
ХЕРМАН, Едвард С.
Globalni mediji. - Beograd: Clio, 2004
брош.
21 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
32.019.5
ID 2164
3124
04-022010
РАДОЈКОВИЋ, Мирољуб, 1949Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio, 2009
брош.
24 cm
Министарство
културе
Републике
Србије
316.77
ID 2165
3125
19-022010
МИЈАТОВИЋ, Предраг
Sam svoj dizajner. - Zemun:
Računajte na računare, 2005
брош.
24 cm
004.42PHOTOSHOP
ID 770
3126
25-022010
НАПОЛЕОНИ, Лорета, 1955Ološ ekonomija. - Beograd:
HISPERIAedu, 2009
брош.
21 cm
HISPERIAedu,
15/2010
864.00
343.53
ID 2194
3127
02-032010
ЈОВАНОВИЋ, Душан
Злато и бакар источне Србије. Београд: HISPERIAedu, 2009
брош.
21 cm
HISPERIAedu,
16/2010
720.00
553.411(497.11)
ID 2195
-25-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3128
02-032010
ЈОВАНОВИЋ, Душан
Злато и бакар источне Србије. Београд: HISPERIAedu, 2009
брош.
21 cm
HISPERIAedu,
16/2010
720.00
553.411(497.11)
ID 2195
3129
02-032010
ЈОВАНОВИЋ, Душан
Злато и бакар источне Србије. Београд: HISPERIAedu, 2009
брош.
21 cm
HISPERIAedu,
16/2010
720.00
553.411(497.11)
ID 2195
3130
02-032010
ЗОХАР, Дана
Duhovni kapital. - Beograd:
HISPERIAedu, 2008
брош.
21 cm
HISPERIAedu,
16/2010
1040.00
159.923
ID 2196
3131
02-032010
ЗОХАР, Дана
Duhovni kapital. - Beograd:
HISPERIAedu, 2008
брош.
21 cm
HISPERIAedu,
16/2010
1040.00
159.923
ID 2196
3132
02-032010
РИСТИЋ, Жарко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Чигоја штампа, 1997
брош.
23 cm
336.6
ID 2197
3133
08-032010
12 cm
007:004(082)(0.034.2
)
ID 2199
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
ZBORNIK radova [Elektronski izvor] . Beograd: Informaciono društvo Srbije,
2010
-26-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3134
08-032010
ВУКИЋЕВИЋ, Славољуб
Poslovno pravo. - Kraljevo: KominoTrade, 2003
брош.
24 cm
340.1(075.8)
ID 95
3135
08-032010
КОЧОВСКИ, Благоје
Osnovi izrade legura obojenih metala.
- Bor: Tehnički fakultet, 1989
брош.
24 cm
669.2/.8
ID 2200
3136
08-032010
ЖИВКОВИЋ, Живан Д.
Diferencijalno termijska analiza. - Bor:
Tehnički fakultet, 1984
брош.
24 cm
543.572.3(075.8)
ID 2201
3137
16-032010
ПЕРОВИЋ, Слађана
Збирка задатака из рачуноводства
за менаџере. - Зајечар: Аутор, 2010
брош.
24 cm
657(075.8)
ID 2202
3138
16-032010
ПЕРОВИЋ, Слађана
Збирка задатака из рачуноводства
за менаџере. - Зајечар: Аутор, 2010
брош.
24 cm
657(075.8)
ID 2202
3139
17-032010
МЕРЕНИК, Лидија
Ideološki modeli. - Beograd: Beopolis,
2001
брош.
22 cm
316.75:75.01(497.11)`
`1945/1968``
ID 2203
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Аутор
Министарство
културе
Републике
Србије
-27-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3140
24-032010
СТАНКОВИЋ, Жарко М., 1937Sto godina borskog rudarstva. - Bor:
Rudarsko-topioničarski basen Bor, 2010
трвди
повез
24 cm
Издавач
658.1:[622+669](497.
11)``1906/2006``
ID 2219
3141
24-032010
СТАНКОВИЋ, Жарко М., 1937Sto godina borskog rudarstva. - Bor:
Rudarsko-topioničarski basen Bor, 2010
трвди
повез
24 cm
Издавач
658.1:[622+669](497.
11)``1906/2006``
ID 2219
3142
24-032010
СТАНКОВИЋ, Жарко М., 1937Sto godina borskog rudarstva. - Bor:
Rudarsko-topioničarski basen Bor, 2010
трвди
повез
24 cm
Издавач
658.1:[622+669](497.
11)``1906/2006``
ID 2219
3143
25-032010
РАДОЈИЧИЋ, Мирослав П.
Organizacija i ekonomika poslovanja i
proizvodnje. - Čačak: Tehnički fakultet,
2004
брош.
24 cm
STKR
``Princeza
Maja``, 88/10
500.00
658.5(075.8)(076)
ID 2220
3144
25-032010
РАДОЈИЧИЋ, Мирослав П.
Organizacija i ekonomika poslovanja i
proizvodnje. - Čačak: Tehnički fakultet,
2004
брош.
24 cm
STKR
``Princeza
Maja``, 88/10
500.00
658.5(075.8)(076)
ID 2220
3145
25-032010
РАДОЈИЧИЋ, Мирослав П.
Organizacija i ekonomika poslovanja i
proizvodnje. - Čačak: Tehnički fakultet,
2004
брош.
24 cm
STKR
``Princeza
Maja``, 88/10
500.00
658.5(075.8)(076)
ID 2220
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-28-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3146
25-032010
РАДОЈИЧИЋ, Мирослав П.
Organizacija i ekonomika poslovanja i
proizvodnje. - Čačak: Tehnički fakultet,
2004
брош.
24 cm
STKR
``Princeza
Maja``, 88/10
500.00
658.5(075.8)(076)
ID 2220
3147
25-032010
РАДОЈИЧИЋ, Мирослав П.
Organizacija i ekonomika poslovanja i
proizvodnje. - Čačak: Tehnički fakultet,
2004
брош.
24 cm
STKR
``Princeza
Maja``, 88/10
500.00
658.5(075.8)(076)
ID 2220
3148
25-032010
СТЕФАНОВИЋ, Слободан, 1965Менаџмент и индустријски дизајн. Зрењанин: TQM centar, 2010
брош.
24 cm
Аутор
005:658.512.2
ID 2221
3149
25-032010
СТЕФАНОВИЋ, Слободан, 1965Menadžment prodaje i tražnje. Zrenjanin: TQM centar, 2010
брош.
24 cm
Аутор
339.132/.133
ID 2222
3150
01-042010
АБРАМОВИЋ, Велимир, 1952Никола Тесла. - Нови Сад:
Православна реч, 2010
трвди
повез
33 cm
Православна
реч, 3051/10
6000.00
62:929 Тесла Н.
ID 2223
3151
01-042010
МАРТИНОВИЋ, Драгољуб, 1947Михајло Пупин. - Нови Сад:
Православна реч, 2010
трвди
повез
33 cm
Православна
реч, 3051/10
6000.00
3151
ID 2224
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-29-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
3152
01-042010
МАКСИМОВИЋ, Славко, 1940Милутин Миланковић. - Нови Сад:
Православна реч, 2010
трвди
повез
33 cm
3153
26-042010
кожни
повез
24 cm
KNJIGA apstrakata = Book of Abstract
. - Beograd: Naučno društvo za zaštitu
životne sredine Srbije Ecologica, 2010
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Православна
реч, 3051/10
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
6000.00
3152
ID 2225
502/504(048)
ID 2228
3154
27-042010
ГИДЕНС, Ентони
Sociologija. - Beograd: Ekonomski
fakultet, 2006
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta u
Beogradu, 46/I
1590.00
316
ID 190
3155
27-042010
ГИДЕНС, Ентони
Sociologija. - Beograd: Ekonomski
fakultet, 2006
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta u
Beogradu, 46/I
1590.00
316
ID 190
-30-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3156
27-042010
ГИДЕНС, Ентони
Sociologija. - Beograd: Ekonomski
fakultet, 2006
брош.
24 cm
Centar za
izdavačku
delatnost
Ekonomskog
fakulteta u
Beogradu, 46/I
1590.00
316
ID 190
3157
30-042010
ШИПКА, Милан
Правописни речник српског језика. Нови Сад: Прометеј, 2010
трвди
повез
24 cm
Prometej,
0548/10
5500.00
811.163.41`35(038)
ID 2231
3158
30-042010
МИРИЋ, Огњен, 1979Regionalna politika Evropske unije
kao motor ekonomskog razvoja. Beograd: Evropski pokret, 2009
брош.
24 cm
332.1(4-672ЕU)
ID 2232
3159
10-052010
КОЖЕЉ, Дејан И.
Epitermalna mineralizacija zlata
borske metalogenske zone : morfogenetski
tipovi, strukturno-teksturni varijeteti i
potencijalnost. - Bor: RTB Bor, 2002
брош.
24 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
750.00
553.411(497.11)
ID 2233
3160
10-052010
КОЖЕЉ, Дејан И.
Epitermalna mineralizacija zlata
borske metalogenske zone : morfogenetski
tipovi, strukturno-teksturni varijeteti i
potencijalnost. - Bor: RTB Bor, 2002
брош.
24 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
750.00
553.411(497.11)
ID 2233
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Izdavač
-31-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3161
10-052010
РОМИЋ, Катарина
Geološko-morfološka analiza sliva
Peka i prognoza rasipnih ležišta zlata. Bor: RTB Bor, 2002
брош.
24 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
750.00
551.4(497.11)
ID 2234
3162
10-052010
РОМИЋ, Катарина
Geološko-morfološka analiza sliva
Peka i prognoza rasipnih ležišta zlata. Bor: RTB Bor, 2002
брош.
24 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
750.00
551.4(497.11)
ID 2234
3163
10-052010
БУГАРИН, Миле
Nanosna ležišta zlata. - Bor: RTB Bor,
2006
брош.
24 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
2050.00
553.411.068.5
ID 2235
3164
10-052010
БУГАРИН, Миле
Nanosna ležišta zlata. - Bor: RTB Bor,
2006
брош.
24 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
2050.00
553.411.068.5
ID 2235
3165
10-052010
БУГАРИН, Миле
Geologija ugljeva. - Bor: RTB Bor,
2006
трвди
повез
25 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
1300.00
553.94/.97
ID 2236
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-32-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3166
10-052010
БУГАРИН, Миле
Geologija ugljeva. - Bor: RTB Bor,
2006
трвди
повез
25 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
1300.00
553.94/.97
ID 2236
3167
10-052010
БУГАРИН, Миле
Tehno-ekonomska ocena. - Bor: RTB
Bor, 2006
трвди
повез
25 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
1300.00
553:[330.322:658.152
ID 2237
3168
10-052010
БУГАРИН, Миле
Tehno-ekonomska ocena. - Bor: RTB
Bor, 2006
трвди
повез
25 cm
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju,
96400195
1300.00
553:[330.322:658.152
ID 2237
3169
25-052010
ЂИНЂИЋ, Зоран, 1952-2003
Jugoslavija kao nedovršena država. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2010
трвди
повез
20 cm
342.2(497.1)(045/046
)
ID 2238
3170
27-052010
ИЛИЋ, Силвана
Finansiranje investicija. - Beograd:
Megatrend univerzitet Beograd, 2010
брош.
28 cm
330.322.1
ID 2239
3171
27-052010
ИЛИЋ, Силвана
Finansiranje investicija. - Beograd:
Megatrend univerzitet Beograd, 2010
брош.
28 cm
330.322.1
ID 2239
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Народна
библиотека
Србије
-33-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3172
27-052010
ИЛИЋ, Силвана
Finansiranje investicija. - Beograd:
Megatrend univerzitet Beograd, 2010
брош.
28 cm
330.322.1
ID 2239
3173
27-052010
ИЛИЋ, Силвана
Finansiranje investicija. - Beograd:
Megatrend univerzitet Beograd, 2010
брош.
28 cm
330.322.1
ID 2239
3174
27-052010
ИЛИЋ, Силвана
Finansiranje investicija. - Beograd:
Megatrend univerzitet Beograd, 2010
брош.
28 cm
330.322.1
ID 2239
3175
01-062010
ПУШИЦА, Милунка
Monografija. - Bor: Regionalni centar
za talente, 2001
брош.
22 cm
Издавач
159.928.23:061.22(49
7.11)``1991/2001``
ID 2240
3176
01-062010
ЈАКШИЋ, Предраг
Preliminarna bibliografija o prirodi
karpatske Srbije. - Bor: Društvo mladih
istraživača, 2004
брош.
22 cm
Издавач
016:55(497.11-11)
ID 2241
3177
01-062010
ЈАКШИЋ, Предраг
Preliminarna bibliografija o prirodi
karpatske Srbije. - Bor: Društvo mladih
istraživača, 2004
брош.
22 cm
Издавач
016:55(497.11-11)
ID 2241
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-34-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
1
2
3178
02-062010
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
3
4
5
10
11
12
брош.
24 cm
005
ID 2242
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
MAJSKA konferencija o strategijskom
menadžmentu . - Bor: Tehnički fakultet,
2010
3179
03-062010
СОВТИЋ, Крунислав
Monetarne finansije. - Beograd:
Univerzitet Megatrend, 2008
трвди
повез
30 cm
336.7(075.8)
ID 185
3180
03-062010
СОВТИЋ, Крунислав
Monetarne finansije. - Beograd:
Univerzitet Megatrend, 2008
трвди
повез
30 cm
336.7(075.8)
ID 185
3181
03-062010
СОВТИЋ, Крунислав
Monetarne finansije. - Beograd:
Univerzitet Megatrend, 2008
трвди
повез
30 cm
336.7(075.8)
ID 185
3182
03-062010
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Zbirka ispitnih zadataka sa
odgovorima iz predmeta Informacione
tehnologije. - Zječar: Fakultet za
menadžment, 2010
30 cm
Аутор, 612-207
350.00
004(075.8)
ID 2244
3183
03-062010
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Zbirka ispitnih zadataka sa
odgovorima iz predmeta Informacione
tehnologije. - Zječar: Fakultet za
menadžment, 2010
30 cm
Аутор, 612-207
350.00
004(075.8)
ID 2244
-35-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3184
03-062010
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Zbirka ispitnih zadataka sa
odgovorima iz predmeta Informacione
tehnologije. - Zječar: Fakultet za
menadžment, 2010
30 cm
Аутор, 612-207
350.00
004(075.8)
ID 2244
3185
03-062010
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Zbirka ispitnih zadataka sa
odgovorima iz predmeta Informacione
tehnologije. - Zječar: Fakultet za
menadžment, 2010
30 cm
Аутор, 612-207
350.00
004(075.8)
ID 2244
3186
03-062010
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Zbirka ispitnih zadataka sa
odgovorima iz predmeta Informacione
tehnologije. - Zječar: Fakultet za
menadžment, 2010
30 cm
Аутор, 612-207
350.00
004(075.8)
ID 2244
3187
01-072010
ГОРЧИЋ, Јован 1940Upravljanje krizom - svet i mi. Beograd: Proinkom, 2009
трвди
повез
24 cm
Izdavač
338.124.4(100)``1933
/2008``
ID 2246
3188
01-072010
ГОРЧИЋ, Јован, 1940Upravljanje krizom preduzeća i
banaka. - Beograd: Proinkom, 2010
трвди
повез
25 cm
Izdavač
338.124.4(100)
ID 2247
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-36-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3189
01-072010
РАНКОВИЋ, Јован М.
Repetitorijum o finansijskom položaju i
kreditivnoj sposobnosti preduzeća. Beograd: Proinkom, 2008
брош.
24 cm
Izdavač
658.14/.17
ID 2248
3190
05-072010
СТОЈКОВИЋ, Зоран
Odvodnjavanje rudnika. - Bor:
Tehnički fakultet, 2006
трвди
повез
30 cm
Аутор
622.5(075)
ID 2249
3191
07-072010
МИЛЕТИЋ, Славица
Faktoring kao izvor finansiranja
preduzeća u Srbiji. - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
336(497.11)
ID 2250
3192
07-072010
МИЛОВАНОВИЋ, Јелена
Značaj poreskog sistema u Srbiji sa
posebnim osvrtom na porez na dodatu
vrednost. - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
336.2(497.11)
ID 2251
3193
09-072010
ЈОВАНОВИЋ, Мића, 1953UM caruje. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
трвди
повез
29 cm
Autor
378.6:005(497.11)``1
989/2009``
ID 2252
3194
09-072010
ЈОВАНОВИЋ, Мића, 1953UM caruje. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
трвди
повез
29 cm
Autor
378.6:005(497.11)``1
989/2009``
ID 2252
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-37-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3195
09-072010
ЈОВАНОВИЋ, Мића, 1953UM caruje. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
трвди
повез
29 cm
Autor
378.6:005(497.11)``1
989/2009``
ID 2252
3196
09-072010
ЈОВАНОВИЋ, Мића, 1953UM caruje. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
трвди
повез
29 cm
Autor
378.6:005(497.11)``1
989/2009``
ID 2252
3197
09-072010
ЈОВАНОВИЋ, Мића, 1953UM caruje. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2009
трвди
повез
29 cm
Autor
378.6:005(497.11)``1
989/2009``
ID 2252
3198
13-072010
СОВТИЋ, Крунослав
Savremena antiinflaciona i antikrizna
makroekonomska politika. - Jagodina:
Papirgraf, 2010
брош.
25 cm
Autor
336.748.12
ID 2253
3199
13-072010
СОВТИЋ, Крунослав
Savremena antiinflaciona i antikrizna
makroekonomska politika. - Jagodina:
Papirgraf, 2010
брош.
25 cm
Autor
336.748.12
ID 2253
3200
13-072010
СОВТИЋ, Крунослав
Savremena antiinflaciona i antikrizna
makroekonomska politika. - Jagodina:
Papirgraf, 2010
брош.
25 cm
Autor
336.748.12
ID 2253
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-38-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3201
13-072010
СОВТИЋ, Крунослав
Savremena antiinflaciona i antikrizna
makroekonomska politika. - Jagodina:
Papirgraf, 2010
брош.
25 cm
Autor
336.748.12
ID 2253
3202
13-072010
СОВТИЋ, Крунослав
Savremena antiinflaciona i antikrizna
makroekonomska politika. - Jagodina:
Papirgraf, 2010
брош.
25 cm
Autor
336.748.12
ID 2253
3203
14-072010
брош.
24 cm
62
ID 2254
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
PROCEEDINGS . - Gabrovo:
Technical University, 2008
3204
15-072010
СТАНЧИЋ, Маја А.
Razvoj strukture organizacije i životni
ciklus preduzeća (magistarska teza). Zaječar: Fakultet za menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
005.41
ID 2263
3205
15-072010
ТАБАКОВИЋ, Светлана Ж.
Економски проблеми и могућности
руралног развоја у Србији : студија
случаја села у Расинском округу
(магистарски рад). - Зајечар: Факултет
за менаџмент, 2009
трвди
повез
30 cm
330.101+316.334.55(
497.11)
ID 2257
-39-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3206
15-072010
НИКОЛИЋ, Ђурица
Откривање и сузбијање корупције
на царини (магистарска теза). - Зајечар:
Факултет за менаџмент, 2010
трвди
повез
30 cm
343.352:339.543
ID 2261
3207
15-072010
ВЛАЈКОВАЦ, Јелена С.
Strategijsko upravljanje gradskim
građevinskim zemljištem. - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
005.7:69
ID 2260
3208
15-072010
ГАЛИЋ, Борислав
Остваривање јавног интереса у
јавним предузећима са посебним
освртом на Ј.П. Железнице Србије економско правни аспект (магистарски
рад). - Зајечар: Факултет за менаџмент,
2010
трвди
повез
30 cm
347.725:656.2(497.11
)
ID 2262
3209
15-072010
БОГОЈЕВИЋ, Драган
Svojinska transformacija i efikasnost
poslovanja privrede Republike Srbije
(magistarski rad). - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
334.7:338(497.11)
ID 2259
3210
15-072010
ВУКАЈЛОВИЋ, Светлана
Organizacija zdravstvenog sistema i
upravljanje u tranziciji (magistarski rad). Zaječar: Fakultet za menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
614.2:338
ID 2258
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-40-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3211
15-072010
СТОЈАНОВИЋ, Сања Д.
Primena višekriterijumskog
odlučivanja u rangiranju projekata
(magistarska teza). - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
519.816
ID 2256
3212
15-072010
СИМИЋ, Весна Н.
Upravljanje dugoročnom strategijom
razvoja Opštine Knjaževac (magistarska
teza). - Zječar: Fakultet za menadžment,
2009
трвди
повез
30 cm
330.1(497.11)
ID 2255
3213
15-072010
ЈЕРЕМИЋ, Кристијана М.
Plan realizacije projekata izgradnje
montažnog objekta primenom MS projecta (specijalistički rad). - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
005:692
ID 2266
3214
15-072010
АНЏИЋ, Слободан В.
Proizvodno-poslovna strategija
apoteke ,,Melem`` Umka (specijalistički
rad). - Zaječar: Fakultet za menadžment,
2009
трвди
повез
30 cm
65.01:615(497.11)
ID 2265
3215
15-072010
МАТИЋ, Радојко
Institut za javno zdravlje Niš i tržišno
poslovanje (specijalistički rad). - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
614.2+339.1(497.11)
ID 2264
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-41-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3216
15-072010
ЖИКИЋ, Срђан
Analiza korelacije mobinga na radnom
mestu, stresa i radne motivisanosti
zaposlenih (doktorska disertacija). Zaječar: Fakultet za menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
316.6:005.96(043.3)
ID 2268
3217
15-072010
ВУКАДИНОВИЋ, Драган Т.
Uticaj efektivnog preduzetničkog
organizovanja na poslovne performanse
(doktorska disertacija). - Zaječar: Fakultet
za menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
005(043.3)
ID 2267
3218
15-072010
ВИДАНОВИЋ, Марија
Uticaj demografskih karakteristika
krajnjih potrošača na korišćenje interneta
(diplomski rad). - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
314:004.738.5
ID 2270
3219
15-072010
СТОЈКОВИЋ, Јован
Marketinški pristup u oblasti životnog
osiguranja (diplomski rad). - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
658.8:368.91
ID 2269
3220
15-072010
ЦВЕТКОВИЋ, Александра Ј.
Merenje performansi portfolia
otvorenih investicionih fondova u srbiji
(master rad). - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
330.322.01(497.11)
ID 2276
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-42-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3221
15-072010
КОНЕВИЋ, Славица Ј.
Zastupljenost žena na menadžerskim
pozicijama u zdravstvenim ustanovama u
Srbiji (master rad). - Zaječar: Fakultet za
menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
005:614.2(497.11)
ID 2275
3222
15-072010
СТОЈАНОВИЋ, Драгица М.
Savremeni koncept pristupa ljudskim
resursima u preduzeću (master rad). Zaječar: Fakultet za menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
005.96
ID 2274
3223
15-072010
ПАШИЋ, Весна Д.
Uticaj makrofundamentalnih faktora na
tržišnu kapitalizaciju i promet akcija na
beogradskoj berzi (master rad). - Zaječar:
Fakultet za menadžment, 2009
трвди
повез
30 cm
336.7(497.11)
ID 2273
3224
15-072010
НИКОЛИЋ, Иван Д.
Развој предузетништва у функцији
стимулисања локалног економског
развоја у општини Оџаци (мастер рад). Зајечар: Факултет за менаџмент, 2008
трвди
повез
30 cm
005.5(497.11)
ID 2272
3225
15-072010
БОЖИНОВИЋ, Габријела Б.
Модел максимизације премије
животног осигурања у компанији ``Дунав
осигурање`` (мастер рад). - Зајечар:
Факултет за менаџмент, 2009
трвди
повез
2009
368.91(497.11)
ID 2271
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-43-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
3226
15-072010
МИХАЈЛОВИЋ, Дејан Р.
Privatizacija mlekarske industrije u
Srbiji i stvaranje uslova za monopolsku
poziciju (diplomski rad). - Zaječar: Fakultet
za menadžment, 2010
трвди
повез
30 cm
3227
15-072010
НЕЈЗБИТ, Џон
Megatrendovi. - Zagreb: Delo, 1985
трвди
повез
20 cm
Most, 2594
3228
19-072010
NEWBOLD, Paul
Statistika za poslovanje i ekonomiju. Zagreb: Mate, 2010
трвди
повез
xxii, 992 str.
: ilustr. ; 27
cm
Mate, Beograd,
000186
3229
06-092010
ПЕТРОВИЋ, Славољуб, 1951 Извор знања : 165 година школе у
Минићеву : 1. - Књажевац: Народа
библиотека ``Његош``, 2010
трвди
повез
490 стр. :
илустр. : 24
cm
3230
16-092010
МАГДАЛИНОВИЋ-КАЛИНОВИЋ, Марија
Утицај животне и радне средине на
здравље и трошкове лечења радноактивног становништва борског округа. Бор: Технички факултет, 2010
А4 [29,7cm]
3231
22-092010
ПАЛАНТ, Џули
SPSS. - Beograd: Mikro knjiga, 2009
брош.
24 cm
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
637.1:347.733(497.11
)
ID 2277
1746.00
001+62
ID 2278
4941.00
311(075.8)
ID 2279
Издавач
1000.00
373.3/.4(497.11)``184
4/2010``
ID 2280
Поклон од
издавача донео
Небојша
Симеоновић
Аутор
100.00
3230
ID 2281
1200.00
311:004.9(035)
ID 2282
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Микро књига
Београд, R2329/10
-44-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3232
22-092010
ПАЛАНТ, Џули
SPSS. - Beograd: Mikro knjiga, 2009
брош.
24 cm
1200.00
311:004.9(035)
ID 2282
3233
23-092010
ХЕРЕРА, Антонио М.
Obrazovanje za XXI stoleće : 1. Sarajevo: Svijetlost, 1989
полук.
20 cm
37.013
ID 2283
3234
03-122010
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Анализа пословања привредних
друштава. - Бор: Терција, 2010
брош.
30 cm
ФМЗ
700.00
347.72
ID 2284
3235
03-122010
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Анализа пословања привредних
друштава. - Бор: Терција, 2010
брош.
30 cm
ФМЗ
700.00
347.72
ID 2284
3236
03-122010
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Анализа пословања привредних
друштава. - Бор: Терција, 2010
брош.
30 cm
ФМЗ
700.00
347.72
ID 2284
3237
03-122010
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Анализа пословања привредних
друштава. - Бор: Терција, 2010
брош.
30 cm
700.00
347.72
ID 2284
3238
03-122010
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Анализа пословања привредних
друштава. - Бор: Терција, 2010
брош.
30 cm
700.00
347.72
ID 2284
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Mikro knjiga
Beograd, R2329/10
ФМЗ
-45-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
3239
03-122010
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Терција, 2010
брош.
3240
03-122010
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Терција, 2010
3241
03-122010
3242
Цена
Сигнатура
Напомена
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
10
11
12
24 cm
ФМЗ
900.00
330.15(075.8)
ID 2285
брош.
24 cm
ФМЗ
900.00
330.15(075.8)
ID 2285
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Терција, 2010
брош.
24 cm
ФМЗ
900.00
330.15(075.8)
ID 2285
03-122010
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Терција, 2010
брош.
24 cm
ФМЗ
900.00
330.15(075.8)
ID 2285
3243
03-122010
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Бор: Терција, 2010
брош.
24 cm
ФМЗ
090.00
330.15(075.8)
ID 2285
3244
23-022011
РЕЈНОЛДС, Џонатан
E-Business : 1. - New York: Oxford
university press, 2010
4267.00
3244
ID 2287
24 cm
-46-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3245
23-022011
ШАФЕЈ, Деви
E-Business and E-commerce
management : 1. - Edinburg (England),
2009
5053.00
658.8`72-dc22
ID 2288
3246
25-022011
НИКОЛИЋ, Радмило,
Економија природних ресурса : 1. Бор: Компјутер центар, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(497.11)(075.8
)
ID 2289
3247
25-022011
НИКОЛИЋ, Радмило,
Економија природних ресурса : 1. Бор: Компјутер центар, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(497.11)(075.8
)
ID 2289
3248
25-022011
НИКОЛИЋ, Радмило,
Економија природних ресурса : 1. Бор: Компјутер центар, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(497.11)(075.8
)
ID 2289
3249
25-022011
НИКОЛИЋ, Радмило,
Економија природних ресурса : 1. Бор: Компјутер центар, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(497.11)(075.8
)
ID 2289
3250
25-022011
НИКОЛИЋ, Радмило,
Економија природних ресурса : 1. Бор: Компјутер центар, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(497.11)(075.8
)
ID 2289
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
27
Аутор, 99
-47-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3251
09-032011
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa međunarodnim
bankarstvom : 1. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2010
24 cm
1300.00
336.71(075.8)
ID 2290
3252
09-032011
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa međunarodnim
bankarstvom : 1. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2010
24 cm
1300.00
336.71(075.8)
ID 2290
3253
09-032011
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa međunarodnim
bankarstvom : 1. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2010
24 cm
1300.00
336.71(075.8)
ID 2290
3254
09-032011
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa međunarodnim
bankarstvom : 1. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2010
24 cm
1300.00
336.71(075.8)
ID 2290
3255
09-032011
КАПОР, Предраг
Bankarstvo sa međunarodnim
bankarstvom : 1. - Beograd: Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, 2010
24 cm
1300.00
336.71(075.8)
ID 2290
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-48-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3256
09-032011
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчло
Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2010
24 cm
1800.00
658.5(075.8)
ID 2291
3257
09-032011
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчло
Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2010
24 cm
1800.00
658.5(075.8)
ID 2291
3258
09-032011
МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчло
Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2010
24 cm
1800.00
658.5(075.8)
ID 2291
3259
09-032011
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2010
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 2292
3260
09-032011
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2010
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 2292
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-49-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3261
09-032011
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2010
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 2292
3262
09-032011
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2010
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 2292
3263
09-032011
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2010
24 см.
336.2(497.11)(075.8)
ID 2292
3264
09-032011
ЈОВАНОВИЋ, Родољуб
Upravljanje proizvodnjom. - Bor, 2011
25 cm
658.5(075.8)(076)
ID 2293
3265
09-032011
ЈОВАНОВИЋ, Родољуб
Upravljanje proizvodnjom. - Bor, 2011
25 cm
658.5(075.8)(076)
ID 2293
3266
09-032011
ЈОВАНОВИЋ, Родољуб
Upravljanje proizvodnjom. - Bor, 2011
25 cm
658.5(075.8)(076)
ID 2293
3267
09-032011
ЈОВАНОВИЋ, Родољуб
Upravljanje proizvodnjom. - Bor, 2011
25 cm
658.5(075.8)(076)
ID 2293
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-50-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
3268
09-032011
ЈОВАНОВИЋ, Родољуб
Upravljanje proizvodnjom. - Bor, 2011
3269
09-032011
МАРИНКОВИЋ, Дарко
Industijski odnosi. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
3270
29-032011
СТЕФАНОВИЋ, Слободан
Ekološki aspekti vode. - Zrenjanin:
TQM centar, 2010
3271
29-032011
МАРИНКОВИЋ, Дарко
Industijski odnosi. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
брош.
25 cm
3272
01-042011
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Pitanja i odgovori iz predmeta
menadžmеntski informacioni sistemi. - Niš:
Autorsko izd, 2011
брош.
3273
01-042011
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Pitanja i odgovori iz predmeta
menadžmеntski informacioni sistemi. - Niš:
Autorsko izd, 2011
брош.
брош.
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
25 cm
658.5(075.8)(076)
ID 2293
25 cm
331.104/.105(075.8)
ID 2294
800.00
502.51
ID 2295
900.00
331.104/.105(075.8)
ID 2294
29 cm
500.00
004(075.8)
ID 2296
29 cm
500.00
004(075.8)
ID 2296
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
24 cm
Megatrend,
6/11
(Skriptarnica)
-51-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3274
01-042011
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Pitanja i odgovori iz predmeta
menadžmеntski informacioni sistemi. - Niš:
Autorsko izd, 2011
брош.
29 cm
500.00
004(075.8)
ID 2296
3275
01-042011
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Pitanja i odgovori iz predmeta
menadžmеntski informacioni sistemi. - Niš:
Autorsko izd, 2011
брош.
29 cm
500.00
004(075.8)
ID 2296
3276
01-042011
ЂОРЂЕВИЋ, Бранимир
Pitanja i odgovori iz predmeta
menadžmеntski informacioni sistemi. - Niš:
Autorsko izd, 2011
брош.
29 cm
500.00
004(075.8)
ID 2296
3277
20-062011
ПЕТРОВИЋ, Перо Б.,
Berze i berzansko poslovanje. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
24 cm
1000.00
336.76
ID 2297
3278
20-062011
ПЕТРОВИЋ, Перо Б.,
Berze i berzansko poslovanje. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
24 cm
1000.00
336.76
ID 2297
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Autor, Gotovina
-52-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3279
20-062011
ПЕТРОВИЋ, Перо Б.,
Berze i berzansko poslovanje. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
24 cm
Autor, Gotovina
1000.00
336.76
ID 2297
3280
20-062011
ПЕТРОВИЋ, Перо Б.,
Berze i berzansko poslovanje. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
24 cm
Autor, Gotovina
1000.00
336.76
ID 2297
3281
20-062011
ПЕТРОВИЋ, Перо Б.,
Berze i berzansko poslovanje. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
24 cm
Autor, Gotovina
1000.00
336.76
ID 2297
3282
27-062011
МАКМИЛАН, Маргарет
Mirotvorci. - Beograd: Klub Plus, 2009
трвди
повез
23 cm
1566.00
341.382``1919``
ID 2298
3283
27-062011
МАКМИЛАН, Маргарет
Mirotvorci. - Beograd: Klub Plus, 2009
трвди
повез
23 cm
1566.00
341.382``1919``
ID 2298
3284
27-062011
МАКМИЛАН, Маргарет
Mirotvorci. - Beograd: Klub Plus, 2009
трвди
повез
23 cm
Ректор
Мегатренда
1566.00
341.382``1919``
ID 2298
3285
27-062011
МАКМИЛАН, Маргарет
Mirotvorci. - Beograd: Klub Plus, 2009
трвди
повез
23 cm
Ректор
Мегатренда
1566.00
341.382``1919``
ID 2298
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Ректор
Мегатренда
-53-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3286
27-062011
МАКМИЛАН, Маргарет
Mirotvorci. - Beograd: Klub Plus, 2009
трвди
повез
23 cm
1566.00
341.382``1919``
ID 2298
3287
27-062011
ОКАКУРА, Какузо
Buđenje Japana. - Beograd: Liber,
2005
брош.
17 cm
350.00
94(520)
ID 2299
3288
27-062011
КОВАЧ, Оскар
Ekonomija regiona sveta. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
брош.
24
1000.00
3288
ID 2300
3289
28-062011
МАЈДАНЏИЋ, Нико
Upravljanje proizvodnjom. - Slavonski
Brod: Strojarski fakultet, 2001
трвди
повез
25 cm
Knjižara.com,
3793
3499.00
658.51(075.8)
ID 2301
3290
28-062011
МАЈДАНЏИЋ, Нико
Upravljanje proizvodnjom. - Slavonski
Brod: Strojarski fakultet, 2001
трвди
повез
25 cm
Knjižara.com,
3793
3499.00
658.51(075.8)
ID 2301
3291
28-062011
МАЈДАНЏИЋ, Нико
Upravljanje proizvodnjom. - Slavonski
Brod: Strojarski fakultet, 2001
трвди
повез
25 cm
Knjižara.com,
3793
3499.00
658.51(075.8)
ID 2301
3292
28-062011
СТАНОЈЕВИЋ, Наташа
Bliski istok i Severna Afrika. Београд: Мегатренд универзитет, 2008
брош.
25 cm
Мегатренд
универзитет,
60/(11-с)
900.00
3292
ID 2302
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Knjižara.com,
3763
-54-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3293
29-062011
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
Megatrend
univerzitet,
60/11-sl
1300.00
339.9.012(075.8)
ID 2303
3294
29-062011
БАБИЋ, Благоје с.
Ekonomija Azije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
брош.
24 cm
Мегатренд
универзитет,
60/11-sl
1300.00
330.34(5)
ID 2304
3295
13-072011
КСЕНОФОНТ,
Ekonomija. - Novi Sad: Akademska
knjiga, 2011
брош.
18 cm
Akademska
Knjiga, 323
650.00
330
ID 2305
3296
13-072011
КСЕНОФОНТ,
Ekonomija. - Novi Sad: Akademska
knjiga, 2011
брош.
18 cm
Akademska
Knjiga, 323
650.00
330
ID 2305
3297
26-082011
ГРБИЋ, Владимир
Ekonomija Evropske unije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
брош.
24 cm
33(4-672ЕУ)(075.8)
ID 1081
3298
26-082011
ГРБИЋ, Владимир
Ekonomija Evropske unije. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2005
брош.
24 cm
33(4-672ЕУ)(075.8)
ID 1081
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-55-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3299
26-082011
МАЛИНИЋ, Дејан
Politika dobiti korporativnog
preduzeća. - Beograd: Centar za idavačku
delatnost Ekonomskog fakulteta, 2007
брош.
24 cm
1857.00
336.37
ID 2306
3300
19-102011
СОВТИЋ, Крунислав
Monetarna strategija dinamičkog
razvoja nasuprot restriktivnoj monetarnoj
politici. - Jagodina: Papir graf, 2011
трвди
повез
30 cm
338.23:336.74(497.11
)``2002/2010``
ID 2307
3301
20-102011
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Финансијско рачуноводство за
менаџере. - Бор: Терција, 2011
брош.
30 cm
Аутор, 32/11
800.00
657:336
ID 2308
3302
20-102011
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Финансијско рачуноводство за
менаџере. - Бор: Терција, 2011
брош.
30 cm
Аутор, 32/11
800.00
657:336
ID 2308
3303
25-102011
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Финансијско рачуноводство за
менаџере. - Бор: Терција, 2011
брош.
30 cm
657:336
ID 2308
3304
25-102011
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Финансијско рачуноводство за
менаџере. - Бор: Терција, 2011
брош.
30 cm
657:336
ID 2308
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
ЦИД
Економски
Фак. БГД, 67/1
Аутор
-56-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3305
01-112011
ПИНК, Данијел Х.
Šta nas pokreće. - Beograd: Laguna,
2011
брош.
20 cm
Лагуна,
Београд,
4517/2011
408.00
159.947.5
ID 2310
3306
01-112011
FRENK, Robert h.
Ekonomski prirodnjak. - Beograd:
Laguna, 2009
брош.
20 cm
Laguna
Beograd,
4517/2011
405.00
33(035)
ID 2311
3307
01-112011
KAKU, Mičio
Fizika budućnosti. - Beograd: Laguna,
2011
брош.
20 cm
Laguna
Beograd,
4517/2011
657.00
001.18``2100``
ID 2312
3308
16-112011
МИЛУТИНОВИЋ, Мирослав
Menadžment ljudskih resursa : 1. Niš: SVEN, 2010
трвди
повез
25 cm
005.96
ID 2314
3309
16-112011
АНДРИЈАШЕВИЋ, Маја
Финансијско рачуноводство за
менаџере. - Бор: Терција, 2011
брош.
30 cm
657:336
ID 2308
3310
28-122011
МИЛУТИНОВИЋ, Мирослав М.
Принципи менаџмента. - Ниш:
Викторија, 2009
3310
ID 2315
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
25 цм
900.00
-57-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3311
31-012012
КУЛИЋ, Мирко
Финансијски менаџмент. - Београд:
Мегатренд универзитет примењених
наука, 2010
1300.00
336.2(497.11)(075.8)
ID 2292
3312
09-022012
АНДРИЈАНИЋ, Иво
Poslovanje na robnim burzama. Zagreb: Mikrorad, 1997
брош.
24 cm.
2000.00
336.764(075.8)
ID 2316
3313
09-022012
АНДРИЈАНИЋ, Иво
Poslovanje na robnim burzama. Zagreb: Mikrorad, 1997
брош.
24 cm.
336.764(075.8)
ID 2316
3314
09-022012
АНДРИЈАНИЋ, Иво
Poslovanje na robnim burzama. Zagreb: Mikrorad, 1997
брош.
24 cm.
336.764(075.8)
ID 2316
3315
13-022012
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
брош.
24 cm
1200.00
658(075.8)
ID 2317
3316
13-022012
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
брош.
24 cm
1200.00
658(075.8)
ID 2317
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
24 см.
ДатаСтатус, 33
-58-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3317
13-022012
ЖИВКОВИЋ, Момчило
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2007
брош.
24 cm
1200.00
658(075.8)
ID 2317
3318
20-022012
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
900.00
005.51(075.8)
ID 2318
3319
20-022012
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
900.00
005.51(075.8)
ID 2318
3320
20-022012
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
900.00
005.51(075.8)
ID 2318
3321
20-022012
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
900.00
005.51(075.8)
ID 2318
3322
20-022012
МИЛАНОВИЋ, Весна
Upravljanje marketingom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
25 cm
1650.00
3322
ID 2319
3323
20-022012
МИЛАНОВИЋ, Весна
Upravljanje marketingom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
25 cm
1650.00
3322
ID 2319
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-59-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3324
20-022012
МИЛАНОВИЋ, Весна
Upravljanje marketingom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
25 cm
1650.00
3322
ID 2319
3325
20-022012
ЈОВАНОВИЋ, Мића
Upravljanje projektom. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
900.00
005.51(075.8)
ID 2318
3326
22-022012
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Ekonomija biznisa. - Zaječar:
Megtrend, 2011
трвди
повез
25 cm
600.00
330.101.8(075.8)
ID 2313
3327
22-022012
ЂОРЂЕВИЋ, Бобан
Све било је музика. - Зајечар:
Историјски архив ``Тимочка крајина``,
2011
брош.
21 cm
012 Хиршл В.
ID 2320
3328
27-022012
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Ekonomija biznisa. - Zaječar:
Megtrend, 2011
трвди
повез
25 cm
330.101.8(075.8)
ID 2313
3329
08-032012
МИЛОЈИЋ, Драгана
Ekonomska statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
брош.
25 cm
3329
ID 2322
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Аутор
600.00
-60-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3330
08-032012
МИЛОЈИЋ, Драгана
Ekonomska statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
брош.
25 cm
3329
ID 2322
3331
08-032012
МИЛОЈИЋ, Драгана
Ekonomska statistika. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2009
брош.
25 cm
3329
ID 2322
3332
09-032012
БЕРЕНД, Иван Т.
Ekonomska istorija Evrope u XX veku.
- Beograd: Arhipelag, 2009
трвди
повез
21 cm
Архипелаг, 235
994.00
33(4)(091)``19``
ID 2321
3333
02-042012
брош.
28
Mate, Beograd,
000077
3670.00
65.012.2(035)
ID 2329
VODIČ kroz znanje o upravljanju
projektima . - Zagreb: Mate, 2010
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
3334
02-042012
ХОБСБАУМ, Ерик
Globalizacija, demokratija i terorizam.
- Beograd: Arhipelag, 2008
21 cm
518.00
3334
ID 2323
3335
02-042012
СРЕДОЈЕВИЋ, Слађана
Javno-privatno partnerstvo. - Beograd:
Arhipelag, 2010
21 cm
532.00
3335
ID 2324
3336
02-042012
АТАЛИ, Жак
Kratka istorija budućnosti. - Beograd:
Arhipelag, 2010
21 cm
812.00
3336
ID 2325
Arhipelag, 235
-61-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3337
02-042012
СЕНЕТ, Ричард
Kultura novog kapitalizma. - Beograd:
Arhipelag, 2007
брош.
21 cm
Arhipelag, 235
504.00
3337
ID 2326
3338
02-042012
СОЛ, Џон Ралстон
Propast globaliyma i preoblikovanje
sveta. - Beograd: Arhipelag, 2011
трвди
повез
21 cm
Arhipelag, 235
504.00
3338
ID 2327
3339
02-042012
БОДРИЈАР, Жан
Pakt o lucidnosti ili inteligencija zla. Beograd: Arhipelag, 2009
трвди
повез
21 cm
945.00
3339
ID 2328
3340
03-042012
УШЋУМЛИЋ, Душанка
KOMERCIJALNO poznavanje robe. Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2004
брош.
24 cm
ЦИД, 34/1
1000.00
620.2(075.8)
ID 2330
3341
03-042012
УШЋУМЛИЋ, Душанка
KOMERCIJALNO poznavanje robe. Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2004
брош.
24 cm
ЦИД, 34/1
1000.00
620.2(075.8)
ID 2330
3342
03-042012
УШЋУМЛИЋ, Душанка
KOMERCIJALNO poznavanje robe. Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2004
брош.
24 cm
ЦИД, 34/1
1000.00
620.2(075.8)
ID 2330
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-62-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3343
17-072012
МОРИШИМА, Мичио
Zašto je Japan ``uspeo``?. - Beograd:
Rad, 1986
трвди
повез
21 cm
2800.00
338(520)
ID 2331
3344
08-102012
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Strategijski menadment. - Zaječar:
Fakultet za menadžment Zaječar, 2012
брош.
29 cm
300.00
658.8(075.8)
ID 2332
3345
08-102012
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Strategijski menadment. - Zaječar:
Fakultet za menadžment Zaječar, 2012
брош.
29 cm
300.00
658.8(075.8)
ID 2332
3346
08-102012
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Strategijski menadment. - Zaječar:
Fakultet za menadžment Zaječar, 2012
брош.
29 cm
300.00
658.8(075.8)
ID 2332
3347
08-102012
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Strategijski menadment. - Zaječar:
Fakultet za menadžment Zaječar, 2012
брош.
29 cm
300.00
658.8(075.8)
ID 2332
3348
08-102012
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Strategijski menadment. - Zaječar:
Fakultet za menadžment Zaječar, 2012
брош.
29 cm
300.00
658.8(075.8)
ID 2332
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
Knjižara.com,
120627094440
-63-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3349
08-102012
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
Osnovi prava evropske unije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2012
брош.
24 cm
1400.00
3349
ID 2333
3350
08-102012
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
Osnovi prava evropske unije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2012
брош.
24 cm
1400.00
3349
ID 2333
3351
08-102012
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
Osnovi prava evropske unije. Beograd: Megatrend univerzitet
primenjenih nauka, 2012
брош.
24 cm
1400.00
341.217(4672EU)(075.8)
ID 2333
3352
08-102012
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
28 cm
1200.00
004(075.8)
ID 2334
3353
08-102012
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
28 cm
1200.00
004(075.8)
ID 2334
3354
08-102012
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
28 cm
1200.00
004(075.8)
ID 2334
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-64-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3355
08-102012
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
28 cm
1200.00
004(075.8)
ID 2334
3356
08-102012
СТАНУЈКИЋ, Драгиша, 1964
Informacione tehnologije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
28 cm
1200.00
004(075.8)
ID 2334
3357
11-102012
ЈОВАНОВИЋ , Мића
Interkulturni menadžment. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2004
брош.
24 cm
005(075.8)
ID 56
3358
02-112012
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(075.8)
ID 2335
3359
02-112012
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(075.8)
ID 2335
3360
02-112012
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(075.8)
ID 2335
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-65-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3361
02-112012
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(075.8)
ID 2335
3362
02-112012
МАГДАЛИНОВИЋ , Недељко
Управљање природним ресурсима.
- Београд: Мегатренд универзитет, 2010
брош.
24 cm
1000.00
330.15(075.8)
ID 2335
3363
24-012013
ИВАНОВ, Саша
Мenadžmеntski informacioni sistemi. Beograd: Megatrend univerzitet, 2012
брош.
29 cm
1000.00
004(075.8)
ID 2336
3364
24-012013
ИВАНОВ, Саша
Мenadžmеntski informacioni sistemi. Beograd: Megatrend univerzitet, 2012
брош.
29 cm
1000.00
004(075.8)
ID 2336
3365
24-012013
ИВАНОВ, Саша
Мenadžmеntski informacioni sistemi. Beograd: Megatrend univerzitet, 2012
брош.
29 cm
1000.00
004(075.8)
ID 2336
3366
24-012013
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Organizacija i upravljanje
preduzećem. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2012
брош.
25
800.00
3366
ID 2337
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-66-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3367
24-012013
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Organizacija i upravljanje
preduzećem. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2012
брош.
25
800.00
005(075.8)
ID 2337
3368
24-012013
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Organizacija i upravljanje
preduzećem. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2012
брош.
25
800.00
3366
ID 2337
3369
24-012013
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Organizacija i upravljanje
preduzećem. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2012
брош.
25
800.00
005(075.8)
ID 2337
3370
24-012013
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2012
брош.
24 см
1350.00
005.8:519.8(075.8)
ID 2338
3371
24-012013
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2012
брош.
24 см
1350.00
005.8:519.8(075.8)
ID 2338
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-67-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3372
24-012013
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2012
брош.
24 см
1350.00
005.8:519.8(075.8)
ID 2338
3373
24-012013
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2012
брош.
24 см
1350.00
005.8:519.8(075.8)
ID 2338
3374
24-012013
МАГДАЛИНОВИЋ, Недељко
Научне основе управљања
пројектима. - Београд: Мегатренд
универзитет примењених наука, 2012
брош.
24 см
1350.00
005.8:519.8(075.8)
ID 2338
3375
25-012013
МИХАЈЛОВИЋ, Драган
Organizacija i upravljanje
preduzećem. - Beograd: Megatrend
univerzitet, 2012
брош.
25
800.00
005(075.8)
ID 2337
3376
25-012013
ЈЕЛЕНКОВИЋ, Драган, 1950Приручник за писање стручних и
научних радова. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2011
брош.
24 cm.
400.00
001.81(035)
ID 2339
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-68-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3377
25-012013
ЈЕЛЕНКОВИЋ, Драган, 1950Приручник за писање стручних и
научних радова. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2011
брош.
24 cm.
400.00
001.81(035)
ID 2339
3378
25-012013
ЈЕЛЕНКОВИЋ, Драган, 1950Приручник за писање стручних и
научних радова. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2011
брош.
24 cm.
400.00
001.81(035)
ID 2339
3379
25-012013
ЈЕЛЕНКОВИЋ, Драган, 1950Приручник за писање стручних и
научних радова. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2011
брош.
24 cm.
400.00
001.81(035)
ID 2339
3380
25-012013
ЈЕЛЕНКОВИЋ, Драган, 1950Приручник за писање стручних и
научних радова. - Београд: Мегатренд
универзитет, 2011
брош.
24 cm.
400.00
001.81(035)
ID 2339
3381
30-012013
ИВАНОВ, Саша
Мenadžmеntski informacioni sistemi. Beograd: Megatrend univerzitet, 2012
брош.
29 cm
1000.00
004(075.8)
ID 2336
3382
07-022013
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
21 cm
300.00
339.9.012(075.8)
ID 2340
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-69-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3383
07-022013
ПРВУЛОВИЋ, Владимир
Ekonomska diplomatija. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
21 cm
300.00
339.9.012(075.8)
ID 2340
3384
07-022013
НОВАКОВИЋ, Драгана
Osnovni pojmovi politike i politi;kih
sistema. - Beograd: Megatrend univerzitet,
2008
брош.
24 cm
800.00
32(035)
ID 2341
3385
07-022013
НОВАКОВИЋ, Драгана
Osnovni pojmovi politike i politi;kih
sistema. - Beograd: Megatrend univerzitet,
2008
брош.
24 cm
800.00
32(035)
ID 2341
3386
08-022013
ПАВЛОВИЋ, Владимир
Savremeni politički sistemi. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
24 cm
1400.00
321.6/.8(075.8)
ID 2342
3387
08-022013
ПАВЛОВИЋ, Владимир
Savremeni politički sistemi. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2012
брош.
24 cm
1400.00
321.6/.8(075.8)
ID 2342
3388
08-022013
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
Osnovi prava evropske unije. Beograd: Megatrend univerzitet, 2012
брош.
24 cm
1200.00
341.217(4672EU)(075.8)
ID 2343
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-70-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
Цена
Сигнатура
Напомена
2
3
4
5
10
11
12
3389
08-022013
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
Osnovi prava evropske unije. Beograd: Megatrend univerzitet, 2012
брош.
24 cm
1400.00
341.217(4672EU)(075.8)
ID 2343
3390
27-032013
BROWAEYS, Marie-Joelle
Understanding cross-cultural
management. - England: Pearson
Education Limited, 2011
брош.
24 cm
DataStatus,
IF13-01503
5610.00
658.3008
ID 2344
3391
11-042013
HOFSTEDE, Geert
Cultures Consequences. - London:
SagePublications, 2001
25 cm
Mate d.o.o.,
000155
8930.00
155.8`9
ID 2345
3392
11-042013
HOFSTEDE, Geert
Cultures Consequences. - London:
SagePublications, 2001
25 cm
8930.00
155.8`9
ID 2345
3393
14-062013
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2013
брош.
24 cm
500.00
658(075.8)(076)
ID 2346
3394
14-062013
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2013
брош.
24 cm
500.00
658(075.8)(076)
ID 2346
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-71-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
Цена
Сигнатура
Напомена
1
2
3
4
5
10
11
12
3395
14-062013
ИЛИЋ, Силвана
Ekonomika poslovanja. - Beograd:
Megatrend univerzitet primenjenih nauka,
2013
брош.
24 cm
500.00
658(075.8)(076)
ID 2346
3396
14-062013
МИХАЈЛОВИЋ-МИЛАНОВИЋ, Зорана
З., 1970Obnovljivi izvori energije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
1111.00
502.171:620.9]:33
ID 2347
3397
14-062013
МИХАЈЛОВИЋ-МИЛАНОВИЋ, Зорана
З., 1970Obnovljivi izvori energije. - Beograd:
Megatrend univerzitet, 2010
брош.
24 cm
1111.00
502.171:620.9]:33
ID 2347
3398
04-072013
МИХАИЛОВИЋ, Добривоје
Psihologija u organizaciji. - Beograd:
Fakultet organizacionih nauka, 2003
брош.
24cm
Звонко
Дивковић,
PE343041368
700.00
159.9:331.101(075.8)
ID 2348
3399
05-072013
СТИГЛИЦ, Џозеф Е.
Slobodan pad. - Novi Sad:
Akademska knjiga, 2013
23 cm
Академска
књига, 13/13
1500.00
338.124.4(73)
ID 2349
3400
05-072013
СТИГЛИЦ, Џозеф Е.
Slobodan pad. - Novi Sad:
Akademska knjiga, 2013
23 cm
1500.00
338.124.4(73)
ID 2349
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
-72-
Књига инвентара за монографске публикације
Библиотека Факултета за менаџмент Зајечар
НАЧИН НАБАВКЕ
Редни
Број
Датум
Аутор, наслов, бр.свеске(тома), место
издавања, издавач, год.издавања
Врста
Повеза
Димензије
1
2
3
4
5
3401
05-072013
СТИГЛИЦ, Џозеф Е.
Slobodan pad. - Novi Sad:
Akademska knjiga, 2013
3402
18-092013
МИЉКОВИЋ, Миодраг
Uticaj površinske eksploatacije ruda
metala na ekološke faktore životne
okoline. - Bor: Tehnički fakultet, 1998
брош.
24 cm
3403
06-112013
НОРМАН, Витби
Business Benchmark. - New York:
Cambridge University Press, 2013
брош.
28 cm
3404
06-112013
ГУЈ, Брук-Харт
Business Benchmark. - New York:
Cambridge University Press, 2013
брош.
28 cm
3405
06-112013
ГАЈ, Брук-Харт
Business Benchmark. - New York:
Cambridge University Press, 2013
брош.
28 cm
об.
пр.
куповина
разм.
покл.
6
7
8
9
23 cm
Цена
Сигнатура
Напомена
10
11
12
1500.00
338.124.4(73)
ID 2349
504.05/.06.662
ID 2352
1780.00
8.11.111(075.8)
ID 2353
1780.00
8.11.111(075.8)
ID 2354
1780.00
8.11.111(075.8)
ID 2355
проф. др
Зоран
Стојковић
Join-in, 362
Join-In, 362
-73-
Download

ИНВЕНТАР - Fakultet za menadžment