Tehnički katalog
SONOMETERTM1100
Kompaktan ultrazvučni kalorimetar
Opis/primena
SONOMETER™1100 je kompaktan statični
ultrazvučni kalorimetar posebno projektovan
za primenu u grejanju, hlađenju ili kombinaciji
grejanja i hlađenja u lokalnim ili centralizovanim
energetskim sistemima.
MID uverenje o ispitivanju
broj: DE-10-MI004-PTB003
Kompaktni kalorimetar SONOMETER ™1100
sastoji se od sledećih komponenti:
- Ultrazvučni senzor protoka;
- Kalkulator sa integrisanim hardware-om
i software-om za merenje protoka, temperature
i potrošnje energije;
- Par temperaturnih senzora.
Funkcije
- Prvo odobrenje u Evropi za ultrazvučne
kalorimetre sa dinamičkim opsegom merenja
od qi/qp 1 : 250 u klasi 2 (qp 1.5 / 2.5 / 6 / 10 / 15 /
25 / 40 / 60 m³/h)
- Potpuni dinamički opseg: ≥ 1 : 1500
- Litijumska baterija, napojna jedinica 230 V AC
ili 24 V AC
- Vek baterije iznosi 11 godina (16 godina opcionalno)
- Jedinstveni princip slobodnog snopa
- Unapređen dizajn kalorimetra podesan za servis
- Kućište sa navojnim i prirubničkim priključcima
(PN 16 / 25)
- Može da se konfiguriše za primenu u grejanju,
hlađenju ili kombinovano grejanje/hlađenje
- Opseg temperatura: 5 – 130/150 °C
- Prekoračenje temperature do 150 °C
(qp= 0.6 - 2.5 m3/h)
- Bezvrtložni protok oko reflektora
- Manji pad pritiska
- Robustan reflektor od nerđajućeg čelika
- Neosetljiv na prljavštinu
- Dostupan u nominalnim veličinama
Specijalne funkcije
- Režim za uštedu energije
- Mogućnost NOWA testa
- Daljinsko očitavanje preko M-Bus, L-Bus, RS 232,
RS 485, radio ili optičkog interfejsa
- Integrisani radio-prenos stvarnih podataka
(Real Data) ili standard otvorenog merenja
(Open Metering Standard – OMS) (868 ili 434 Hz)
- Pojedinačno daljinsko očitavanje(Automatic
Meter Reading) sa dodatnim modulima
Plag&Play
- Dva komunikaciona porta (npr. M-Bus + M-Bus)
- Unapređene performanse radio-prenosa
- Pojedinačne tarifne funkcije
- Memorisanje poslednja 24 meseca
- Dodatni dijagnostički ekran
- Parametarski software [email protected] zasnovan
na operativnom sistemu Windows garantuje
optimalno prilagođavanje specifičnim
potrebama korisnika.
qp 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 6 / 10 / 15 / 25 / 40 /
60 m³/h
- Tačnost merenja ispunjava zahteve EN 1434
(MID) klase 2 i 3
- Nije potrebna deonica za smirivanje toka
na ulazu/izlazu (standardna ugradnja)
DEN-SMT/PL
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
1
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Tehnički katalog
Naručivanje:
Kodni broj za naručivanje se sastoji od opšteg koda i narudžbenog kodnog broja.
Opšti kôd: 087G6011
Narudžbeni kôd:
AAA BB - C D E F G H P - I
AAA – aplikacija
kalorimetar za grejanje
kalorimetar za hlađenje 1,2
kalorimetar za grejanje/hlađenje 1
1
J
K
L M - NN O
-
0
1HE
1CO
1HC
1
4
obuhvata i specijalne temperaturne senzore za hlađenje ili grejanje/hlađenje
2
merač bez odobrenja tipa
BB – senzor protoka
qp 0,6 m³/h / 110 mm navoj / DN 15 / G¾B
qp 0,6 m³/h / 130 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 0,6 m³/h / 190 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 1,0 m³/h / 110 mm navoj / DN 15 / G¾B
qp 1,0 m³/h / 130 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 1,0 m³/h / 190 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 1,5 m³/h / 110 mm navoj / DN 15 / G¾B
qp 1,5 m³/h / 130 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 1,5 m³/h / 190 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 2,5 m³/h / 130 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 2,5 m³/h / 190 mm navoj / DN 20 / G1B
qp 3,5 m³/h / 260 mm navoj / DN 25 / G1¼B
qp 6 m³/h / 260 mm navoj / DN 25 / G1¼B
qp 10 m³/h / 300 mm navoj / DN 40 / G2B
qp 0,6 m³/h / 190 mm prirubnica DN 20 1
qp 1,0 m³/h / 190 mm prirubnica DN 20 1
qp 1,5 m³/h / 190 mm prirubnica DN 20 1
qp 2,5 m³/h / 190 mm prirubnica DN 20 1
qp 3,5 m³/h / 260 mm prirubnica DN 25 1
qp 3,5 m³/h / 260 mm prirubnica DN 32 1
qp 6 m³/h / 260 mm prirubnica DN 25 1
qp 6 m³/h / 260 mm prirubnica DN 32 1
qp 10 m³/h / 300 mm prirubnica DN 40 1
qp 15 m³/h / 270 mm prirubnica DN 50 1
qp 25 m³/h / 300 mm prirubnica DN 65 1
qp 40 m³/h / 300 mm prirubnica DN 80 1
qp 60 m³/h / 360 mm prirubnica DN 100 1
1
00
AT
BA
BG
CN
DK
CZ
DE
GB
HR
IE
IT
KZ
LV
MD
PL
RO
RU
CS
SK
SI
TR
UA
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K
1L
1M
1N
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2L
2M
1
0
1
2
3
4
moguće samo za PN 25!
C – nominalni pritisak
PN 16
PN 251
C
D
1
prirubničke verzije moraju da budu PN 25
D – dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka
1,5 m (standardno)
3m
5m1
0,2 m 2
2
A
B
C
D
1
nije moguće za verzije qp 3,5 m³/h i qp do 6 m³/h
moguće je najviše 90 °C. Samo za verzije qp 0,6 – 2,5
E – montaža
vod niže temperature
vod više temperature
L
H
F – napajanje
baterija 3,6 V DC (A–ćelija) (standardna)
baterija 3,6 V DC (D–ćelija) 1
napojna jedinica 230 V AC
napojna jedinica 24 V AC
1
2
3
4
1
Neutralni kôd sa dokumentima na engleskom jeziku (standardno)
Austrija
Bosna
Bugarska
Kina
Danska
Češka Republika
Nemačka
Ujedinjeno Kraljevstvo
Hrvatska
Irska
Italija
Kazahstan
Letonija
Moldavija
Poljska
Rumunija
Rusija
Srbija
Republika Slovačka
Slovenija
Turska
Ukrajina
M – priključci (setovi)
bez
navojni set R ½” x G ¾ B
navojni set R ¾” x G 1 B
navojni set R 1” x G 11/4 B
navojni set R 1½” x G 2 B
navojni setovi su upakovani u posebnu kutiju
L – dodatna oprema/čaura
0 bez
temperaturni senzori za ø 5,2 mm (par1)
F mesingane čaure, 35 mm, MID 2
G mesingane čaure, 52 mm, MID
H mesingane čaure, 85 mm, MID
I mesingane čaure, 120 mm, MID 3 čaure od nerđajućeg čelika, 85 mm, MID
4 čaure od nerđajućeg čelika, 120 mm, MID 5 čaure od nerđajućeg čelika, 155 mm, MID
6 čaure od nerđajućeg čelika, 210 mm, MID
DN 15–32
DN 40-65
DN 80-125
DN 150–200
DN 80-125
DN 150–200
DN 200–250
DN 300
temperaturni senzori za ø 6,0 mm (par)
V mesingane čaure, 40 mm MID W mesingane čaure, 85 mm MID
X mesingane čaure, 120 mm MID
Y čaure od nerđajućeg čelika, 85 mm MID
Z čaure od nerđajućeg čelika, 120 mm MID 1 čaure od nerđajućeg čelika, 155 mm MID
2 čaure od nerđajućeg čelika, 210 mm MID
DN 25–65
DN 80-125
DN 150–200
DN 80-125
DN 150–200
DN 200–250
DN 300
čaure sa temperaturnim senzorom su upakovane u posebnu kutiju
Dodatne komponente (1 komad) 3
R loptasta slavina DN 15 – ½” za direktni senzor
S loptasta slavina DN 20 – ¾” za direktni senzor
T loptasta slavina DN 25 – 1” za direktni senzor
U adapter za postavljanje direktnog senzora R½” M 10x1
0
A
B
C
D
E
F
G
3
nije moguće za senzore sa ø 6,0 mm
loptaste slavine su upakovane u posebnu kutiju
1
2
3
4
0
A
B
C
D
E
F
G
N
O
P
Q
T
U
V
W
1
moguć je samo jedan modul
2 integrisani radio nije dostupan
P – verzija komunikacije
bez integrisanog radija (standardno)
Radio 868 MHz Real data (standard)
Radio 434 MHz Real data
Radio 868 MHz Open Metering (OMS)
Radio 434 MHz Open Metering (OMS)
0
1
2
3
4
K – postavljanje temperaturnog senzora
Postavljanje direktnog senzora (qp 0,6 – qp 2,5) 1 (standardno)
Postavljanje direktnog senzora (qp 3,5 – qp 15) 1
Postavljanje senzora u čauri (2 slobodna senzora ) (qp 0,6 – qp 2,5) 2
Postavljanje senzora u čauri (2 slobodna senzora) (qp 3,5 – qp 60) (standardno)
2
1
jedan temperaturni senzor je postavljen u telu
2 slobodna senzora, rupa za temperaturni senzor u telu je zatvorena
J – temperaturni senzori (par)
Pt 500 / ø 5,2 mm / 2 m kabl, MID i 22,77/08,04 (standardno)
Pt 500 / ø 5,2 mm / 3 m kabl, MID i 22,77/08,04
Pt 500 / ø 5,2 mm / 5 m kabl, MID i 22,77/08,04
Pt 500 / ø 5,2 mm / 10 m kabl, MID i 22,77/08,04 1
Pt 500 / ø 6,0 mm / 2 m kabl, MID 2
Pt 500 / ø 6,0 mm / 3 m kabl, MID 2
Pt 500 / ø 6,0 mm / 5 m kabl, MID 2
Pt 500 / ø 6,0 mm / 10 m kabl, MID 1, 2
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
dostupno samo kao dodatna oprema
nije dostupno za grejanje/hlađenje i hlađenje
I – jedinice energije
kWh (bez decimala)
MWh (sa 1 decimalom)
MWh (sa 2 decimale)
MWh (sa 3 decimale)
GJ (sa 1 decimalom)
GJ (sa 2 decimale)
GJ (sa 3 decimale)
Gcal (sa 1 decimalom) 1
Gcal (sa 2 decimale) 1
Gcal (sa 3 decimale) 1
MBtu (sa 1 decimalom) 1
MBtu (sa 2 decimale) 1
MBtu (sa 3 decimale) 1
1
DEN-SMT/PL
izveštaji sa testiranja na zahtev
NN – kôd države
1
verzije sa jednom senzorskom čaurom na poseban zahtev
2
maksimalna temperatura: 105 °C
čaure sa temperaturnim senzorom su upakovane u posebnu kutiju
Standardno za integrisani radio
GH – interfejs moduli
modulski slot 1
bez modula u slotu 1
Analogni izlazni modul (4-20mA)1
Kombinovani modul (2 pulsna ulaza/1 pulsni izlaz)
Modul za pulsni ulaz (2 ulaza)
Modul za M-Bus
Modul za L-Bus (upotreba za spoljašnji radio)
Modul za RS232
Modul za RS485
modulski slot 2
bez modula u slotu 2
Modul za pulsni izlaz 2
Kombinovani modul (2 pulsna ulaza/1 pulsni izlaz)2
Modul za pulsni ulaz (2 ulaza)2
Modul za M-Bus 2
Modul za L-Bus (upotreba za spoljašnji radio)2
Modul za RS232 2
Modul za RS485 2
O – verifikacija
bez oznake odobrenja, bez izveštaja sa testiranja
usaglašen sa nacionalnim propisima
PTB K 7.2 za hlađenje
usaglašen po MID-u. Sa pismom
o usaglašenosti 1
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
nije primenjivo za MID odobrene merače
2
Tehnički katalog
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Naručivanje, nastavak
Moduli
Komunikacija
Funkcija
Napon napajanja
Kodni broj.
087G6027
087G6035
087G6029
087G6032
087G6034
087G6041
087G6037
087G6039
087G6020
087G6022
087G6024
087G6025
Opis
Modul za M-Bus
Modul za L-Bus (upotreba za spoljašnji radio)
Modul za RS232
Modul za RS485
Analogni izlazni modul (4-20mA)
Kombinovani modul (2 pulsna ulaza/1 pulsni izlaz)
Modul za pulsni ulaz (2 ulaza)
Modul za pulsni izlaz (2 izlaza)
baterija 3,6 V DC (A-ćelija)
baterija 3,6 V DC (D-ćelija)
napojna jedinica 230 V AC
napojna jedinica 24 V AC
Dodatne komponente
Temperaturni senzori
Temperaturni senzori
(par)
Pt 500 / ø 5,2 mm / 10 m
kabl, MID
Pt 500 / ø 6,0 mm / 10 m
kabl, MID
Loptaste slavine
Dimenzije (IG)
G ½’’
G ¾’’
G 1’’
Adapter za postavljanje
temperaturnih senzora
par
Kodni broj.
1
087G6048
1
087G6052
Set
Kodni broj.
12 kom. 087G6068
12 kom. 087G6069
12 kom.
087G6070
Priključni
navoj
Senzorski
navoj
Set
Kodni broj.
R ½’’
M 10 x 1
32 kom.
087G6076
Priključci
Navojni
Dimenzije
Set Kodni broj.
(AGR x IG)
R 1/2” x G 3/4 B 1 kom. 087G6071
R 3/4” x G 1 B 1 kom. 087G6072
R 1” x G 11/4 B 1 kom. 087G6073
R 11/2” x G 2 B 1 kom. 087G6074
Software
3
Software za parametrizaciju [email protected] zasnovan
na operativnom sistemu Windows je korisna
alatka za rukovanje kalorimetrom.
Software [email protected] je dostupan na Veb lokaciji
www.hydrometer.de.
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
Koristi se za:
- puštanje u rad
- čitanje izmerenih vrednosti
- štampanje logova kalorimetra
- konfigurisanje kalorimetra
- analizu aplikacije
- štampanje protokola o merenju
DEN-SMT/PL
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Tehnički katalog
Tehnički podaci
Opsezi
protoka
Prečnik
Radni
pritisak
Temp.
opseg
senzora
protoka
Nominalni
qp
m3/h
0.6
1.0 / 1.5
2.5
3.5
6
10
Maksimum
qs
m3/h
1.2
2/3
5
7
12
20
Minimum
qi
l/h
6
10 / 6
10
35
24
Počevši od
l/h
1
2.5
4
7
7
Nominalni
DN
mm
15
Priključak
AGZ
G ¾B
G 1B
FL
G ¾B
G 1B
FL
G 1B
FL
G 1¼B
FL
G 1¼B
FL
Priključci
AGV
R½
R¾
-
R½
R¾
-
R¾
-
R1
-
R1
-
Maksimum
PN
bara
25
16 / 25
25
16 / 25
25
16 / 25
25
20
16 / 25
15
25
20
16 / 25
grejanje
20
25
hlađenje
°C
grej. /hlađ.
60
30
50
80
120
401) / 100
601) /
150
1001) /
150
160
2401) /6002)/ 1200
20
40
50
80
120
50
65
80
100
FL
FL
FL
FL
-
-
-
-
25
25
25
25
32
40
G 2B
R 1½
FL
-
25
5...150
5...50
5...50
5...105
5...105
Δp
mbar
mm
85
110
130
36 / 75
190
110
130
100
190
130
190
Temperaturni
Tip
senzori
Struja
senzora
mA
Ciklus
merenja
T
s
44
128
95
80
75
80
75
260
260≠
300
270
300
300
360
Pt 500 sa 2-žičnom vezom
Pt 500 maks. < 2; o/s < 0.012
Dovod do napojne jedinice: 2
A-ćelijska baterija: 16; D-ćelijska baterija: 4
Maks.
Δθmax
razlika
K
temperature
177
Min. razlika Δθmin
temperature K
3
Start razlika Δθ
temperature K
0.125
Apsolutni
opseg
θ
merenja
°C
temperature
1...180
Napon
Radni
napajanja napon
Osnovne
40
voda koja cirkuliše (pH–vrednost: 7 - 10)
Na qp
Ukupna dužina
Ulaz
25
25
5...130
Medijum
Pad
pritiska
32
15
UN
3.6 V DC (litijumska- baterija) / 230 V AC / 24 V AC
Klasa okoline
EN 1434 klasa E1 + M1
Klasa zaštite
kalkulator: IP 54
senzor protoka: IP 54 (grejanje) / IP 68 (hlađenje)
Temperatura
karakteristike skladistenja I
-40...+50°
transporta
Tip
Statički kalorimetar prema EN 1434 (MID)
Princip merenja
Merenje zapremine ultrazvukom
Ekran
LCD. 8 cifara
Indikacija Jedinice
na ekranu Ukupna vrednost
MWh - kWh - GJ - Gcal - MBtu - gal - GMP - °C - °F - m³ - m³/h
99 999 999 - 9999 999.9 - 999 999.99 - 99 999.999
Prikazane vrednosti
1)
2)
Snaga- energija - protok - temperatura - zapremina
Samo za horizontalnu instalaciju
Samo za vertikalne cevi ili cevi pod nagibom
Kriva pada pritiska
DEN-SMT/PL
Tačnost merenja prema EN 1434 klase 2
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
4
Tehnički katalog
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Konstrukcija i
funkcionalnost
Kompaktni kalorimetar SONOMETER ™1100 sastoji se
od sledećih komponenti:
- Ultrazvučni senzor protoka;
- Kalkulator sa integrisanim hardwareom i softwareom
za merenje protoka, temperature i potrošnje
energije;
- Par temperaturnih senzora.
Kalkulator sadrži sva potrebna kola za snimanje
protoka i temperature, kao i za izračunavanje,
evidentiranje i prikazivanje podataka. Kućište
kalkulatora može se postaviti direktno na senzor
protoka ili na zid. Kalorimetar se jednostavno očitava
sa jednorednog osmocifrenog ekrana sa jedinicama i
simbolima. Pritisak na taster omogućava jednostavnu
regulaciju raznih opcija preko ekrana. Sve greške i
nepravilnosti se automatski snimaju i prikazuju na LC
ekranu. Da bi se iščitani podaci zaštitili, svi relevantni
podaci se čuvaju u postojanoj memoriji (EEPROM). Ova
memorija čuva izmerene vrednosti, parametre uređaja
i tipove grešaka u redovnim intervalima.
Ultrazvučni senzor protoka
Ultrazvučna tehnologija senzora protoka omogućava
visoku preciznost merenja i može se koristiti u potisnoj
ili u povratnoj liniji. Senzor protoka ispunjava zahteve
EN 1434 / klase 2 i 3. Standardna dužina kabla između
kalkulatora i senzora protoka iznosi 1,5 m (opcionalno 5 m).
Napon napajanja:
- Litijumska baterija 3,6 V DC – A ćelija
(11 godina tipičan rok trajanja)
- Litijumska baterija 3,6 V DC – D ćelija
(16 godina tipičan rok trajanja)
- Napojna jedinica 230 V/AC ili 24 V/AC
sa izmenjivom rezervnom baterijom
Temperaturni senzori
Koriste se parovi Pt 500 temperaturnih senzora sa
dvožičnom vezom.
Integrisani radio
Integrisani radio jeste interfejs za komunikaciju sa
radio-prijemnikom.
- Opseg frekvencije: 868 ili 434 MHz
- Tip radio-telegrama: Real Data ili Open Metering
Standard (OMS)
- A žuriranje prenosa podataka: Online - nema
kašnjenja u prenosu merenih podataka
- Prenos podataka: jednosmeran
- Interval slanja: 12 ... 20 s, zavisno od dužine telegrama
(radni ciklus)
Interfejsi
- Optički: ZVEI interfejs kao standard, za komunikaciju
i testiranje, M-Bus protokol.
- M-Bus: podesivi telegram, prema EN1434-3.
Očitavanje podataka i parametrizacija se odvijaju
preko dve žice sa zaštitom od obrnutog polariteta.
- L-Bus: adapter za spoljašnji radio modul, podesivi
telegram, prema EN1434-3. Očitavanje podataka
i parametrizacija se odvijaju preko dve žice sa zaštitom
od obrnutog polariteta. M-Bus protokol.
- RS232: Serijski interfejs za komunikaciju sa eksternim
uređajima. Potreban je poseban kabl za prenos
podataka. M-Bus protokol.
- RS485: Serijski interfejs za komunikaciju sa eksternim
uređajima. Napajanje sa 12 V ± 5 V. M-Bus protokol.
- Pulsni izlaz: modul sa 2 beznaponska pulsna izlaza
(Open Collector), 4 Hz (širina pulsa 125 ms), 100 Hz
(širina pulsa ≥ 5 ms), odnos: trajanje pulsa/pauza između
pulsa ~ 1:1. Podesivo putem [email protected] softwarea.
Moguće vrednosti izlaznog pulsa su energija, zapremina,
tarifna energija 1, tarifna energija 2, tarifni uslov 1, tarifni
uslov 2, greška energije i greška zapremine.
5
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
- Pulsni ulaz: modul sa 2 pulsna ulaza, maks. 20 Hz sa
minimalnim trajanjem pulsa od 10 ms, ulazni otpor
2,2 M oma, napon terminala 3V DC, kabl dužine
maksimalno 10 m. Pulsna veličina i jedinica su podesivi
za merače energije, vode, gasa ili električne energije
preko softwarea [email protected] Podaci mogu da se
prenose daljinskim putem. Takođe, za oba izlaza su
raspoloživa dva dana za obračunavanje.
- Kombinovani pulsni ulaz/izlaz: Modul sa 2 pulsna
ulaza i 1 pulsnim izlazom. Podesivo putem softwarea
[email protected]
- Analogni izlaz: Modul za 4 ... 20 mA sa 2
programabilna pasivna izlaza i programabilnom
vrednošću u slučaju greške. Izlazne vrednosti mogu
da budu snaga, protok i temperature. Podesivo putem
softwarea [email protected]
Slot 1
- Analogni izlazni modul (4-20mA)
- Kombinovani modul (2 pulsna ulaza/1 pulsni izlaz)
- Modul pulsnog ulaza (2 ulaza)
- M-Bus modul
- L-Bus modul (upotreba za spoljašnji radio)
- Modul za RS232
- Modul za RS485
Slot 2
- Modul pulsnog izlaza
- Kombinovani modul (2 pulsna ulaza/1 pulsni izlaz)
- Modul pulsnog ulaza (2 ulaza)
- M-Bus modul
- L-Bus modul (upotreba za spoljašnji radio)
- Modul za RS232
- Modul za RS485
Memorija događaja
Događaji kao što su promene i greške se čuvaju
u postojanoj memoriji sa kapacitetom do 127 unosa.
Beleže se sledeći događaji:
- Checksum greška
- Greška merenja temperature
- Greška merenja vremena ultrazvučnog eha
- Početak i završetak rada pri test režimu
- Promena glavne konfiguracije
Mesečna memorija
SONOMETER™1100 ima dugoročnu memoriju od
24 meseca. Sledeće vrednosti su upamćene unutar
EEPROM-a u programiranim intervalima (dnevno,
nedeljno, mesečno):
- Datum/vreme
- Akumulirana energija
- Energija po tarifi 1
- Energija po tarifi 2
- Tarifna definicija 1
- Tarifna definicija 2
- Kumulativna zapremina
- Brojač satnih grešaka
- Vrednost maksimalnog protoka
- Vreme maksimalnog protoka
- Datum maksimalnog protoka
- Vrednost maksimalne snage
- Vreme maksimalne snage
- Datum maksimalne snage
- Brojilo pulsnog ulaza 1
- Brojilo pulsnog ulaza 2
- Definisanje pulsa 1
- Definisanje pulsa 2
- Radni dani
- Maksimalna ulazna temperatura
- Vreme maksimalne ulazne temperature
- Datum maksimalne ulazne temperature
- Maksimalna povratna temperatura
- Vreme maksimalne povratne temperature
- Datum maksimalne povratne temperature
DEN-SMT/PL
Tehnički katalog
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Konstrukcija i
funkcionalnost, nastavak
Log memorija
Dva velika memorijska bloka se koriste za
skladištenje vrednosti potrošnje. Frekvencija
skladištenja može da se izabere između različitih
intervala skladištenja (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20,
30, 60 minuta ili podrazumevanog podešavanja
od 24 sata, dana u mesecu, dana u nedelji, (1024
sekundi, 15. ili krajem meseca).
Podaci sačuvani u log memoriji mogu se koristiti
za sledeće analize:
- Očitavanje kalkulatora na određeni dan.
Primer: Ako je datum očitavanja 01.10,
kalkulator prikazuje period od 01.10. prethodne
godine do 30.09. tekuće godine.
- Poređenje poslednjeg očitanog perioda
potrošnje sa prethodnim periodom.
Izvod mogućih podešavanja memorije
Memorijski Interval
blok
skladištenja
oblast 1
oblast 2
oblast 1
oblast 2
1 sat
24
sata
1 sat
24
sata
Vrednosti
Error status, vreme temperaturnog
preopterećenja, vreme preopterećenja
protoka, dolazna temperatura, odlazna
temperatura, datum i vreme, energija,
tarifirana energija 1, tarifirana energija
2, tarifna definicija 1, tarifna definicija 2,
zapremina, dnevni brojač grešaka
Memorija maksimalne stvarne vrednosti
Kalkulator kreira maksimalne vrednosti za snagu,
protok i temperature zasnovane na vremenu
potrošnje, koje se skladište u EEPROM-u.
Interval integracije može da se podesi na 6,
15, 30 ili 60 minuta, na 24 sata (i 1024 sekundi).
Podrazumevano podešavanje je 60 minuta.
Tarifne funkcije
Kalkulator nudi četiri opcionalne tarifne memorije
za nadgledanje stanja opterećenja postrojenja za
limitirane tarife. Obimni tarifni uslovi omogućavaju
podešavanje kalorimetra pojedinačno za željene
aplikacije specifične za korisnika.
Mogući su sledeći tipovi limita:
(ovaj primer se odnosi na ekran sa tri decimalna
mesta)
Tip
∆T
TR TF
P
Q
Z
LIMIT
1 ... 255 °C
1 ... 255 °C
1 ... 255 kW
100 ... 25 500 l/h
LIMIT rezolucije
1 °C
1 °C
1 kW
100 l/h
15 minuta
Primer veličine Broj zapisanih
Period zapisa
bloka datuma
podataka
16 bajtova
556
23 dana
16 bajtova
299
299 dana
8 bajtova
1113
46 dana
8 bajtova
599
599 dana
Ekran
Očitavanja kalkulatora se prikazuju preko
osmocifrenog LCD ekrana sa jedinicama i
simbolima.
Struktura petlje
SONOMETER™1100 ekran ima šest petlji. Neki
prozori ekrana se sastoje od dva (do maksimalno
sedam) ekrana koji se prikazuju alternativno
u intervalima od 4 sekunde.
Neke slike u petljama ili kompletna petlja mogu
se deaktivirati zasebno.
Radi bolje vizuelne preglednosti petlje su
numerisane od 1 do 6.
Glavna petlja sa trenutnim podacima, npr. za
energiju, zapreminu ili protok, programirana
je kao podrazumevano podešavanje.
Prema navedenoj tabeli, energija ili vreme (u satima)
skladište se unutar tarifne memorije dokle god su
tarifni uslovi ispunjeni.
DEN-SMT/PL
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
6
Tehnički katalog
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Pregled petlji
7
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
DEN-SMT/PL
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Tehnički katalog
Ekrani sa informacijama (standardni)
Petlja
Sekvenca
1,1
1,2
1,3
1,4
“1”
Glavna petlja
1,5
1,6
Petlja
1,7
1,9
1,10
Sekvenca
2,1
2,2
2,3
“2”
Petlja na datum
obračuna
2,4
2,5
2,6
2,7
Petlja
“3“
Info petlja
Prozor 1
Akumulirana energija
Zapremina
Protok
Snaga
Temperatura potiska/
povrata
Razlika između
temperatura
Radni dani
Error status
Test ekrana
Prozor 1
Datum obračuna 1
Sledeći datum obračuna
1 – datum
Prethodni datum
obračuna 1 – datum
,Accd 1'
Datum obračuna
2 – datum
Sledeći datum obračuna
2 – datum
Prethodni datum
obračuna 2 – datum
2,8
,Accd 2'
Sekvenca
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
Prozor 1
Trenutni datum
,SEC_Adr'
,Pri_Adr 1'
,Pri_Adr 2'
Pozicija ugradnje
3,6
,Port 1'
3,7
,Port 2'
Petlja
Sekvenca
Status integrisanog
radija
Br. sati sa greškom
,F01-001' (verzija
softwarea)
Prozor 1
“4”
Petlja pulsnog
ulaza
4,1
,In1'
4,2
,In2'
3,8
3,9
3,10
Prozor 2
Prozor 3
Prozor 4
Prozor 2
Datum obračuna 1 – energija
Sledeći datum obračuna
1 – energija
Prethodni datum obračuna
1 – energija
Datum sledećeg datuma
obračuna 1
Prozor 3 [off]
Datum obračuna 1 – zapremina
Prozor 4
,Accd 1A'
Sledeći datum obračuna 1 – zapremina
,Accd 1L'
Prethodni datum obračuna 1 – zapremina
,Accd 1'
Datum obračuna 2 – zapremina
,Accd 2A'
Sledeći datum obračuna 2 – zapremina
,Accd 2L'
Prethodni datum obračuna 2 – zapremina
,Accd 2'
Prozor 3
Prozor 4
Prozor 3
Prozor 4
Datum obračuna 2 – energija
Sledeći datum obračuna
2 – energija
Prethodni datum obračuna
2 – energija
Datum sledećeg datuma
obračuna 2
Prozor 2
Sekundarna adresa
Primarna adresa 1
Primarna adresa 2
Br. postavljenog modula
na portu 1
Br. postavljenog modula
na portu 2
(sekvenca se prikazuje samo na
meračima sa integrisanom radiom)
Checksum
Prozor 2
Akumulirane vrednosti pulsnog
ulaza 1
Akumulirane vrednosti pulsnog
ulaza 2
,PPI' pulsna veličina 1
,PPI' pulsna veličina 2
[off] = nije aktivno
DEN-SMT/PL
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
8
Tehnički katalog
Petlja
“5”
Tarifna petlja
Sekvenca
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Prozor 1
Prozor 2
Prozor 3
Prozor 4
Prozor 5
Prozor 6
Prozor 7
Prozor 4
[off]
Prozor 5
Prozor 6
Prozor 7
energija
energija
energija
zapremina
zapremina
zapremina
energija
zapremina
Tarifna petlja je standardno isključena za merenje grejanja ili hlađenja.
Petlja
Sekvenca
Prozor 1
Prozor 2
“6”
Petlja
mesečnih
vrednosti
6,1
6,2
6,3
...
6,24
,LOG’
,LOG’
,LOG’
datum prošlog meseca
datum u mesecu - 1
datum u mesecu - 2
,LOG’
datum u mesecu - 23
Prozor 3
[off]
...
[off] = nije aktivno
Jednostavno rukovanje
Taster postavljen na prednjoj strani kalkulatora
koristi se za prelazak sa jednog na drugi ekran.
Taster se može pritisnuti kratko ili duže. Kratak
pritisak tastera (< 3 sekunde) prebacuje na
sledeći ekran unutar te petlje, dok se dugim
pritiskom (> 3 sekunde) prebacuje na sledeću
petlju. Prozor „Energija“ (sekvenca 1,1) u glavnoj
petlji jeste osnovni ekran.
9
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
Kalkulator se automatski prebacuje na režim
uštede energije ukoliko se taster ne pritisne
otprilike 4 minuta i vraća se na osnovni ekran
ukoliko se taster ponovo pritisne. Podešavanja
petlji mogu se programirati u skladu sa
individualnim potrebama korisnika pomoću
softwarea [email protected]
DEN-SMT/PL
Tehnički katalog
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Montaža
U zavisnosti od konstrukcije, kalorimetar se
instalira u vod niže ili više temperature, kao što
je naznačeno na prednjoj strani kalkulatora.
Kalorimetar treba instalirati tako da smer protoka
odgovara smeru strelice na senzoru protoka.
Neophodno je senzor protoka uvek pun tečnosti
po završetku instalacije. Ravne ulazne/izlazne
cevi (umirujuće deonice ) nisu neophodne za
ovaj senzor protoka. Kalorimetar može da se
instalira i u horizontalnom i u vertikalnom delu
cevi, ali uvek tako da se mehurići vazduha ne
mogu zaustavljati unutar senzora protoka. Za
mali protok preporučujemo postavljanje senzora
protoka pod uglom od 90 ° u cevi.
Kalorimetar mora biti instaliran dovoljno daleko
od mogućih izvora elektromagnetnog zračenja
(prekidači, elektromotori, fluorescentne lampe
itd.).
Za hlađenje (kalorimetar na hladnoj vodi) i
temperature vode iznad 90 °C, kalkulator se
mora postaviti na zid dovoljno udaljen od grejnih
izvora pomoću držača. Preporučuje se da stop
ventili budu postavljeni pre i posle kalorimetra
kako bi se pojednostavilo skidanje kalorimetra.
Kalorimetar treba postaviti na dostupno mesto
pogodno za radno osoblje i servisere.
Dodatne informacije potražite u uputstvima za
montažu za SONOMETER™1100.
DEN-SMT/PL
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
10
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Tehnički katalog
Dimenzije
H
R
L2
AGZ
h
AGV
L
L1
B
DN
ØK
ØD
Ød
L1
L1
Nominalna
veličina
qp = 0.6 m³/h
qp = 1.0 / 1.5 m³/h
qp = 3.5 m³/h
qp = 2.5 m³/h
qp = 6 m³/h
F
qp = 10 m³/h qp = 15 m³/h qp = 25 m³/h qp = 40 m³/h qp = 60 m³/h
L [mm]
110
130
190
190
110
130
190
190
130
190
190
260
260
260
260
260
260
300
300
270
300
300
360
L1 [mm]
190
230
290
190
190
230
290
190
230
290
190
380
260
260
380
260
260
440
300
270
300
300
360
L2 [mm]
150
150
150
B [mm]
100
100
100
R [mm]
54
54
54
H [mm]
82
84
84
84
82
84
84
84
84
84
84
88.5
88.5
88.5
88.5
88.5
88.5
94
94
99
106.5
114
119
h [mm]
14.5
18
18
47.5
14.5
18
18
47.5
18
18
47.5
23
50
62.5
23
50
62.5
33
39
73.5
85
92.5
108
G¾B
DN
15
G 1B
DN
20
G 1B
DN
20
FL
DN
20
G¾B
DN
15
FL
DN
25
FL
DN
32
G 1¼B FL
DN
DN
25
25
FL
DN
32
G 2B
AGZ
FL
DN
40
FL
DN
50
FL
DN
65
FL
DN
80
FL
DN
100
AGV
R½
R¾
R¾
-
R½
R¾
R¾
-
R¾
R¾
-
R1
-
-
R1
-
-
R1½
-
-
-
-
-
-
-
-
105
-
-
-
105
-
-
105
-
114
139
-
114
139
-
148
163
184
200
235
D [mm]
G 1B G 1B
DN DN
20
20
FL
DN
20
G 1B G 1B
DN DN
20
20
FL G 1¼B
DN DN
20
25
d [mm]
-
-
-
14
-
-
-
14
-
-
14
-
14
18
-
14
18
-
18
18
18
19
22
F [mm]
-
-
-
95
-
-
-
95
-
-
95
-
100
125
-
100
125
-
138
147
170
185
216
K [mm]
-
-
-
75
-
-
-
75
-
-
75
-
85
100
-
85
100
-
110
125
145
160
190
Težina
[kg]
0.76
0.85
1.5
3.5
4.8
1.5
3.5
4.8
3.1
6.4
7.0
8.9
10.9
16.4
11
0.96 2.75
0.76
0.85 0.96 2.75 0.85 0.96 2.75
VD.SH.J4.45 © Danfoss 11/2011
DEN-SMT/PL
Tehnički katalog
SONOMETERTM1100 – ultrazvučni kalorimetar
Dimenzije, nastavak
Temperaturni senzori
Opis
Tip
Dimenzije
D (mm)
L (mm)
Direktno postavljeni
Pt 500
ø 5,2
45
ø 5,2
45
ø 6,0
50
Senzor u čauri
Pt 500
Senzorske čaure
Tip
Dimenzije
senzora
Mesing
(mm)
Nerđajući čelik
ø 5,2
ø 6,0
ø 6,0
L1 (mm)
47
60
93
128
47
92
128
98
133
168
223
L (mm)
35
52
85
120
40
85
120
85
120
155
210
Dužina
12
VD.SH.J4.45
Produced by Danfoss A/S © 11/2011
Download

Tehnički katalog (srpski)