KOVANO GVOŽĐE
w w w.ogradeik apije.com
Ograde
Ograda MKO 01
Ograda MKO 04
Ograda MKO 02
Ograda MKO 06
Ograda MKO 12
Ograda MKO 07
Ograda MKO 05
Celokupnu ponudu modela možete pogledati
na www.ogradeikapije.com
Ograda MKO 18
2
Ograda MKO 21
w w w.ogradeik apije.com
Ograda MKO 03
Ograde
M K O 01 12 0 L
MODEL
Oznaka
01
02
03
...
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
ŠIRINA (A)
Oznaka
L/4
/2
L/2
Širina (A)
500mm
750mm
1000mm
1500mm
L 2000mm
PRIMERI
Oznaka
MKO 03 100 L/4
MKO 05 120 /2
MKO 09 80
MKO 02 150 L
MKO 10 80 L/2
7.Postaviti polje ograde
Visina (B)
1000mm
1200mm
800mm
1500mm
800mm
Širina (A)
500mm
750mm
1500mm
2000mm
1000mm
8.Provući šraf i postaviti anti lopov
maticu
4
3
9.Dotegnuti anti lopov maticu
10.Nastaviti sa dotezanjem matice
dok ne pukne
Za kompletna uputstva za
montažu posetite:
www.ogradeikapije.com
w w w.ogradeik apije.com
3
Pešačke kapije
Pešačka kapija MKKP 07
Pešačka kapija MKKP 21
Pešačka kapija MKKP 112
Pešačka kapija MKKP 18
Pešačka kapija MKKP 103
Celokupnu ponudu modela možete pogledati na
www.ogradeikapije.com
Pešačka kapija MKKP 102
4
w w w.ogradeik apije.com
Pešačka kapija MKKP 04
M K K P 18 12 0
MODEL
Oznaka
01
02
03
...
*Ram modela sa dvocifrenim
oznakama je izrađen od
kutijastih profila 40x40 i
100x40mm.
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
1200mm
1400mm
1600mm
1900mm
M K K P 11 8 1 2 0
MODEL
Oznaka
101
102
103
...
*Ram modela sa trocifrenim
oznakama je kompletno
izrađen od kutijstih profila
40x40mm.
Pešačke kapije
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
PRIMERI
Oznaka
Visina (B)
MKKP 04 120
MKKP 105 80
MKKP 108 150
MKKP 10 100
MKKP 12 80
1600mm
800mm
1500mm
1400mm
1200mm
Ugradna
Širina (A)
1100mm
1100mm
1100mm
1100mm
1100mm
Za kompletna uputstva za
montažu posetite:
www.ogradeikapije.com
w w w.ogradeik apije.com
5
Dvokrilne kapije
Dvokrilna kapije MKKD 112
Dvokrilna kapije MKKD 02
Dvokrilna kapije MKKD 21
Dvokrilna kapije MKKD 07
6
w w w.ogradeik apije.com
Celokupnu ponudu modela možete pogledati na
www.ogradeikapije.com
Dvokrilne kapije
MKKD
19 12 0 L
MODEL
Oznaka
01
02
03
...
*Ram modela sa dvocifrenim
oznakama je izrađen od
kutijastih profila 40x40 i
100x40mm.
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
1200mm
1400mm
1600mm
1900mm
ŠIRINA (A)
Ugradna
Oznaka
Širina panela (A1)
širina (A)
3350mm
1500mm
L 4350mm
2000mm
M K K D 11 9 1 2 0 L
MODEL
Oznaka
101
102
103
...
*Ram modela sa trocifrenim
oznakama je kompletno
izrađen od kutijastih profila
40x40mm.
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
ŠIRINA (A)
Ugradna
Širina panela (A1)
širina (A)
3350mm
1500mm
L 4350mm
2000mm
Oznaka
PRIMERI
Oznaka
MKKD 04 120
MKKD 105 80 L
MKKD 108 150
MKKD 10 100 L
MKKD 12 80 L
Visina (B)
1600mm
800mm
1500mm
1400mm
1200mm
Širina (A)
3350mm
4350mm
3350mm
4350mm
4350mm
Za kompletna uputstva za
montažu posetite:
www.ogradeikapije.com
w w w.ogradeik apije.com
7
Klizne kapije
Klizna kapija MKKK 07
Celokupnu ponudu modela možete pogledati na
www.ogradeikapije.com
Klizna kapija MKKK 02
8
w w w.ogradeik apije.com
Klizna kapija MKKK 03
Klizne kapije
MKKK
MODEL
Oznaka
01
02
03
...
*Ram modela sa dvocifrenim
oznakama je izrađen od
kutijastih profila 40x40 i
100x40mm.
01 8 0 L
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
1200mm
1400mm
1600mm
1900mm
ŠIRINA (A)
Oznaka Širina (A) Širina panela (A1)
4120mm
2000mm
A1
A1
L 4660mm
A1
1500mm
A1 A1
M K K K 101 8 0 L
MODEL
Oznaka
101
102
103
...
*Ram modela sa trocifrenim
oznakama je kompletno
izrađen od kutijastih profila
40x40mm.
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
ŠIRINA (A)
Oznaka Širina (A) Širina panela (A1)
4120mm
2000mm
A1
A1
L 4660mm
A1
1500mm
A1 A1
PRIMERI
Oznaka
MKKK 01 120 L
MKKK 105 150
MKKK 104 80
MKKK 03 100 L
MKKK 103 150 L
Visina (B)
1600mm
1500mm
800mm
1400mm
1500mm
Širina (A)
4660mm
4120mm
4120mm
4660mm
4660mm
Za kompletna uputstva za
montažu posetite:
www.ogradeikapije.com
w w w.ogradeik apije.com
9
Stubići
M K S 10 0 x 10 0 12 0
DIMENZIJA
MATERIJALA(A)
30x30mm
40x40mm
50x50mm
60x60mm
80x80mm
100x100mm
150x150mm
Stubići sa anker pločama
M K S 10 0 x 10 0 12 0 L U X
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
DIMENZIJA
MATERIJALA(A)
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
30x30mm
40x40mm
50x50mm
60x60mm
80x80mm
100x100mm
150x150mm
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
Stubići za ubetoniravanje
M K S 10 0 x 10 0 12 0 L 2 0 0
DIMENZIJA
MATERIJALA(A)
30x30mm
40x40mm
50x50mm
60x60mm
80x80mm
100x100mm
150x150mm
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
DODATAK ZA
UBETONIRAVANJE (L)
Oznaka Dužina (L)
L200 200mm
L500 500mm
M K S 10 0 x 10 0 12 0 L U X L 5 0 0
DIMENZIJA
MATERIJALA(A)
30x30mm
40x40mm
50x50mm
60x60mm
80x80mm
100x100mm
150x150mm
VISINA (B)
Oznaka
80
100
120
150
Visina (B)
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
Stubići za ubetoniravanje mogu se koristiti
u kombinaciji sa anker stopom, kada postoji
denivelacija terena. (pogledati uputstvo na
www.ogradeikapije.com)
10
w w w.ogradeik apije.com
DODATAK ZA
UBETONIRAVANJE (L)
Oznaka Dužina (L)
L200 200mm
L500 500mm
1. Postaviti adapter
2. Postaviti samorezac na bit od bušilice
Elementi za montažu
Samorezac Ø6.3
Adapter
3. Zašrafit adapter za metalni stub
4. Postaviti polje ograde
+
5. Postaviti šraf i anti vandal navrtku
U-adapter
Ušica sa maticom
Vertikalna ušica
6. Dotegnuti navrtku
Torban šraf
M8x24
3
Anti vandal navrtka M8
7. Nastaviti sa dotezanjem dok navrtka ne pukne
Horizontalna ušica
Anker stopa
Samorezac
Kompletnu ponudu modela kao i uputstva za montažu i
korišćenje elemenata za montažu možete pogledati na
www.ogradeikapije.com
Antivandal šraf
Torban šraf
Anker šraf
w w w.ogradeik apije.com
11
Joilart doo
Bogoljuba Petkovića 1a
Barajevo 11460, Beograd
tel. +381118302700
mail: [email protected]
www.ogradeikapije.com
Download

JOIL art - Modularne kapije i ograde