GODIŠNJE POTREBE OPŠTE BOLNICE ŠABAC
1-BRAVARSKI MATERIJAL
Red.
broj
Naziv materijala
Jed.
mere
Količina
1
Automat za zatvaranje vrata 45kg
kom.
5
2
Automat za vrata (Stublina)
kom.
5
3
Belegija
kom.
3
4
Bonsek platno
kom.
15
5
Brave za metalna vrata sa valjkom 20mm
kom.
3
6
Brave za metalna vrata sa valjkom 30mm
kom.
3
7
Brave za metalna vrata sa jezičkom 20mm
kom.
5
8
Brave za metalna vrata sa jezičkom 30mm
kom.
5
9
Brava za vrata - obican ključ 6 (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
40
10
Brava za vrata - obican ključ 8 (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
5
11
Brava za vrata - cilindar 6 (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
80
12
Brava za vrata - cilindar 8 (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
10
13
Brava za ALU vrata (Stublina)
kom.
2
14
Brava za PVC vrata (Stublina)
kom.
2
15
Bravice za drvene ormane (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
150
16
Bravice za metalne ormane (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
50
17
Brusna ploča 115x6x22 za metal
kom.
5
18
Burgija za metal Ø1
kom.
5
19
Burgija za metal Ø2
kom.
10
20
Burgija za metal Ø3
kom.
20
21
Burgija za metal Ø4
kom.
20
22
Burgija za metal Ø5
kom.
20
23
Burgija za metal Ø6
kom.
5
24
Burgija za metal Ø7
kom.
5
25
Burgija za metal Ø8
kom.
5
26
Burgija za metal Ø9
kom.
5
27
Burgija za metal Ø10
kom.
10
28
Burgija za metal Ø11
kom.
5
29
Burgija za metal Ø12
kom.
5
30
Burgija vidija za hilti Ø5
kom.
5
31
Burgija vidija za hilti Ø6
kom.
5
32
Burgija vidija za hilti Ø8
kom.
5
33
Burgija vidija za hilti Ø10
kom.
5
34
Burgija vidija za hilti Ø12
kom.
5
35
Burgija vidija za hilti Ø14
kom.
5
36
Burgija vidija za hilti Ø16
kom.
5
37
Gvožđe kvadratno, dimenzije15x15mm
m
12
38
Gvožđe kvadratno, dimenzije 20x20mm
m
12
39
Gvožđe kvadratno, dimenzije 25x25mm
m
12
40
Gvožđe kvadratno, dimenzije 30x30mm
m
50
41
Gvožđe kvadratno, dimenzije 40x40mm
m
12
42
Elektrode Ø2,5mm
kg
30
Cena po
jed.mere
Ukupno
Red.
broj
Naziv materijala
Jed.
mere
Količina
kg
2.5
43
Elektrode hromove Ø2,5mm
44
Kamen za malu brusilicu 115x1x22
kom.
5
45
Kamen za sečenje za metal 115x3x22
kom.
40
46
Kamen za sečenje za metal 180x3x22
kom.
10
47
Kamen za sečenje za metal 230x3x22
kom.
10
48
Kamen za sečenje za nemetal 115x3x22
kom.
5
49
Kamen za sečenje za nemetal 180x3x22
kom.
5
50
Kamen za sečenje za nemetal 230x3x22
kom.
5
51
Katanac 45mm (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
10
52
Katanac 60mm (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
10
53
Klip-klap šarka 125mm
kom.
3
54
Kuke za čiviluk
kom.
30
55
Ključ brava
kom.
10
56
Lanac 3x20
m
200
57
Litijumska mast
kg
5
58
Odvijač sprej WD
kom.
40
59
Rajber za vrata
kom.
50
60
Tovatna mast
kg
5
61
Točak okretni Ø75
kom.
10
62
Točak fiksni Ø75
kom.
10
63
Točak okretni Ø100
kom.
10
64
Točak fiksni Ø100
kom.
10
65
Točak okretni Ø125
kom.
5
66
Točak fiksni Ø125
kom.
5
67
Točak okretni Ø200
kom.
10
68
Točak fiksni Ø200
kom.
30
69
Trukeri i šiltovi - za elzet
kom.
50
70
Trukeri i šiltovi - za ključ
kom.
30
71
Ulje ATF
lit
10
72
Ulje dvotakol
lit
10
73
Ulje mašinsko za motore SAE 30
lit
30
74
Ulje motorno
lit
30
75
Ulje UNK-2; 0,5l
kom.
10
76
Ulje hidraulično
lit
10
77
Cilindri (Bane Sekulić,Elzet)
kom.
100
78
Cilindar za bravu sa fiksnim ključem
kom.
15
79
Crni lim tabla 1000x2000mm, d=1mm
tabla
1
80
Četka čelična-flah
kom.
3
81
Šarka za staklo Ø35
kom.
5
82
Šarke za ALU vrata
kom.
5
83
Šarke za PVC vrata
kom.
5
84
Šipka navojna fi 6
kom.
4
85
Šipka navojna fi 10
kom.
4
86
Šipka navojna fi 12
kom.
4
87
Šmirgl kamen za malu brusilicu 115x22
kom.
10
Cena po
jed.mere
UKUPNO:
1. Rok isporuke :___________________________
2. Uslovi plaćanja:__________________________
PDV:
Ukupno sa
PDV-om:
Ukupno
Download

образац партија 1