Tel./Fax. +381 11 30.77.802
30.77.803
30.77.804
www.metrodoo.rs
Ugrinovački Put 112 (Novosadski auto put)
11080 Zemun , Beograd
Mob. 063 / 360 333
www.marker-fasteners.com
katalog šrafovske robe
U ZAVISNOSTI OD KOLIČINE ODOBRAVAMO RABAT
Ovo je samo deo našeg prodajnog asortimana.
Tel./Fax. +381 11 30.77.802
30.77.803
30.77.804
[email protected]
Ugrinovački Put 112 (Novosadski auto put)
11080 Zemun , Beograd
Mob. 063 / 333 833
[email protected]
Dim.
JUS 601 JUS 601 JUS 604 JUS 622 JUS 628 JUS 680 DIN 6334 DIN 580
DIN 582 DIN 6923
MATICA NEZAŠT. NISKA SAMOK. ZATV. LEPTIR PRODUŢ. ALKA SA ALKA SA MATICA
Zn kv 8.8 MATICA MATICA MATICA MATICA MATICA MATICA ŠRAFOM UN.NAV. SA PODL.
UNIT
MATICA
UNIT
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
NAVOJNE ŠIPKE - 1kom
Dim.
1m
kv 5.6
nezaštićena
2m
kv 8.8
kv 5.6
Dim.
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
JUS 014
ŠIROKA
JUS 110
ELAST.
DIN 440
EXTRA
JUS 151A
NAZUB.
PODL.
PODL.
PODL.
ŠIROKA
PODŠ.
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
METALNI TIPLOVI
Dim.
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
JUS 011
RAVNA
Cena
ŢABICE
Dim.
M3
M5
M 6,5
M8
M 10
M 13
M 14
M 16
M 19
M 22
Cena
ZATEZAĈI
Dim.
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 22
M 24
Cena
MAŠINSKI VIJCI JUS 051 - CINKOVANI - kv 5.6
Dim.
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
M 12
M 14
M 16
M 18
M 16
M 18
M 20
M 24
M 16
M 18
M 20
M 24
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
MAŠINSKI VIJCI JUS 053 - CINKOVANI - kv 5.6
Dim.
M4
M5
M6
M8
M 10
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
MAŠINSKI VIJCI JUS 051 - CINKOVANI - kv 8.8
Dim.
M6
M8
M 10
M 12
M 14
30
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
MAŠINSKI VIJCI JUS 053 - CINKOVANI - kv 8.8
Dim.
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 20
M 24
ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
Dim.
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200
M3
M 3,5
M4
M 4,5
M5
VIJCI ZA RUĈICE
M6
Dim.
4x10
4x12
4x16
4x20
4x22
4x25
Šraf
3x30
3.5x30
3.5x50
4.5x45
4.5x60
5x50
6x60
6x80
Cena
Tipl
Ø5
Ø6
Ø6
Ø8
Ø8
Ø8
Ø 10
Ø 10
Pak.
500
500
300
200
200
150
75
75
Cena
GUŢVAJUĆI TIPL + ŠRAF 515 (VD+PLG)
Tipl
Ø8
Ø8
Ø8
Ø 10
Pak.
150
100
100
50
Šraf
4x45
4x60
5x50
5x60
6x60
6x80
Cena
Tipl
Ø6
Ø8
Ø8
Ø 10
Pak.
150
150
100
50
Tipl
Ø6
Ø6
Ø8
Ø8
Ø 10
Ø 10
GUŢVAJUĆI TIPL + LUSTER KUKA
(PLG+LUK)
PLASTIĈNI TIPL + LUSTER KUKA
(PLT+LUK)
Šraf
3.5x45
4.5x60
5x70
6x90
Dim.
4x30
4x35
4x40
4x45
4x50
4x60
PLASTIĈNI TIPL+ŠRAF JUS 515(VD+PLT)
PLASTIĈNI TIPL + KUKA ZA ZID (PLT+KUZ)
Šraf
4.5x60
5X50
5X70
6X90
Cena
Šraf
3.5x45
4.5x60
5x70
6x90
Cena
Tipl
Ø6
Ø8
Ø8
Ø 10
Pak.
100
100
100
50
Pak.
200
200
100
100
50
50
Cena
KONFIRMAT
Cena
Dim.
5 x 50
7 x 50
Cena
M 10
M 12
TORBAN VIJCI
ŠRAFOVI ZA DRVO SA ŠESTOUGAONOM
GLAVOM JUS 500
Dim.
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
150
180
200
220
250
300
M6
M8
M 10
M 12
Dim.
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130
140
150
M5
M6
M8
CRVIĆ VIJAK - RAVAN JUS 270
Dim.
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
3
4
5
6
8
10
12
SKELSKI VIJAK - komplet
Dimenzija
1/2" x 80
Cena
CRVIĆ VIJAK - ŠPIC JUS 271
Dim.
5
6
8
10
12
16
20
25
30
3
4
5
6
8
10
12
VIJAK ZA PLUG 8.8
Dim.
35
40
IMBUS VIJCI - RAVNA GLAVA - JUS 120 - kv 8.8
Dim.
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 12
M 14
M 16
IMBUS VIJCI - UPUŠTENA GLAVA - JUS 126 - kv 8.8
Dim.
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
M4
M5
M6
M8
M 10
M10
M12
MAŠINSKI VIJCI JUS 051 - CINKOVANI - kv 10.9.
Dim.
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
MAŠINSKI VIJCI JUS 053 - CINKOVANI - kv 10.9.
Dim.
20
25
30
35
40
50
60
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
MAŠINSKI VIJCI JUS 118 - CINKOVANI
Dim.
M3
M 3.5
M4
M5
M6
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
MAŠINSKI VIJCI JUS 103 - CINKOVANI
Dim.
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
M3
M4
M5
M6
MAŠINSKI VIJCI JUS 130 / 136 - CINKOVANI
Dim.
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
M3
M4
M5
M6
M8
MAŠINSKI VIJCI JUS 144 - CINKOVANI
Dim.
8
10
12
16
20
25
30
40
45
50
M4
M5
VIJCI ZA LIM JUS 466 - CILINDRIĈNA GLAVA
Dim.
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
M 2.9
M 3.5
M 3.9
M 4.2
LOŠ KVALITET
M 4.8
M 5.5
M 6.3
M 4.8
M 5.5
M 6.3
M 4.8
M 6.3
M 4.8
M 6.3
50
VIJCI ZA LIM JUS 466 - CILINDRIĈNA GLAVA
Dim.
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
M 2.9
M 3.5
M 3.9
M 4.2
EXTRA KVALITET
VIJCI ZA LIM JUS 465 - UPUŠTENA GLAVA
Dim.
9,5
13
16
19
22
25
32
38
50
70
M 2.9
M 3.5
M 3.9
M 4.2
LOŠ KVALITET
VIJCI ZA LIM JUS 465 - UPUŠTENA GLAVA
Dim.
9,5
13
16
19
22
25
32
38
50
70
M 2.9
M 3.5
M 3.9
M 4.2
EXTRA KVALITET
METALNI PRIĈVRŠĆIVAĈ ZA VRATA I PROZORE
Dim.
10 X 72
10 X 92
10 X 112
10 X 132
10 X 152
10 X 182
10 X 202
TURBO VIJCI
Cena
Dim.
7.5x52
7.5x72
7.5x92
7.5x112
7.5x132
7.5x152
7.5x182
Cena
7.5x202
7.5x212
VIJCI ZA PVC STOLARIJU
LOŠ KVALITET
Dim.
4x20
4x25
4x30
4x35
4x40
VIJCI ZA PVC STOLARIJU
EXTRA KVALITET
Cena
Dim.
4x20
4x25
4x30
4x35
4x40
Cena
OJAĈANA GLAVA
beli ţuti
SAMOREZAC ZA PVC STOLARIJU
LOŠ KVALITET
Dim.
3.9x16
3.9x19
3.9x22
3.9x25
3.9x32
SAMOREZAC ZA PVC STOLARIJU
EXTRA KVALITET
3,9
Dim.
3.9x16
3.9x19
3.9x22
3.9x25
3.9x32
3.9x38
SAMOREZAC SA RAVNOM GLAVOM - DIN 7504-N
Dim.
13
16
19
25
32
38
50
3,5
3,9
4,2
3,5
3,9
4,2
3,9
OJAĈANA GLAVA
ŠRAFA
LOŠ KVALITET
4,8
SAMOREZAC SA RAVNOM GLAVOM - DIN 7504-N
Dim.
13
16
19
25
32
38
50
ŠRAFA
4,8
EXTRA KVALITET
5,5
6,3
SAMOREZCI - UPUŠTENA 7504P
Dim
3,5
3,9
4,2
EXTRA KVALITET
4,8
5,5
6,3
16
19
22
25
32
38
50
60
70
80
SAMOREZCI - ŠESTOUGAONA GLAVA
LOŠ KVALITET
DIN 7504K
Dim
4,8
SAMOREZCI - ŠESTOUGAONA GLAVA
5,5
DIN 7504K
6,3
Dim.
16
19
22
25
32
38
50
60
70
80
100
110
120
140
150
160
180
200
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
100
110
120
140
150
160
180
200
4,2
VULKANIZIRANE PODLOSKE
(EPDM)
Dim
M 4.8
M 6.3
4,8
5,5
6,3
SALONIT PODLOŠKE
Dim.
16
19
EXTRA KVALITET
M 4.8
Dim.
M 6.3
16
19
Cena
metalna fi 22
gumena fi 22
HANGAR VIJCI drvo-metal
Dim.
M6
M8
M 10
70
80
90
100
120
140
160
180
200
70
80
90
100
LUSTER KUKE
Cena
3,5x35
4.5x60
5x50
5x70
6x90
3,5x45
4.5x60
5x70
6x90
EXTRA KVALITET
HANGAR VIJCI drvo-drvo
Dim.
KUKE ZA ZID
Cena
M6
M8
Dim.
5x26
6x32
8x40
10x50
12x60
14x70
Cena
Dim.
6x45
8x55
10x65
12x75
14x93
Cena
POP NITNE ALUMINIJUMSKE( AL )
M 2.4
M 3.2
M 4.0
M 4.8
Dim.
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
POP NITNE ( AL ) SA
ŠIROKOM GLAVOM
M6
Dim.
10
12
16
20
M4
M 4.8
POP NITNE
BELA - ral 9010
Dim.
6
8
10
12
POP NITNE ĈELIĈNE ( Fe )
Dim.
6
8
10
12
16
20
M 3.2
M 4.0
M 3.2
M 3.9
M 4.8
POP NITNE
BRAON - ral 8017
Dim.
6
8
10
12
ŠRAFOVI ZA GIPS
M 3.2
M 3.9
EXTRA KVALITET
din/1 kom
GD
GM
ZA
GIPS
METAL
din
NU
1 kom
KONST
3.5x25
3.5x35
3.5x45
3.5x55
4.2x70
GIPS
din
1 kom
GMB
ZA
DRVENU
KONSTR.
GIPS
din
1 kom
3.5x25
3.5x35
3.5x45
3.5x55
4.2x70
SAMO
RESCI
3.5x25
3.5x35
3.5x45
3.5x55
sa burgijom
WSB
WS
GIPS
din
1 kom
GIPS
ZA
din
METALNU
1 kom KONSTR.
SAMO
RESCI
3.5x9.5
3.9x11
3.5x11
WFS
WFF
Dim.
13
16
19
25
32
40
50
WF
M 4.2
crni
Dim.
13
16
19
25
32
40
50
Dim.
13
16
19
25
32
40
50
M 4.2
M 4.2
sa burgijom
NYLON
TIPS ZA GIPS PLOĈE
Cena
10GL
10 GLS
TIPS ZA GIPS PLOĈE
Cena
NYLON
DRIVA-P
DRIVA-M
ALAT ZA UGRADNJU
metalna alat
UKUCAVAJUĆI VIJCI - EXTRA KVALITET
UPUŠTENA GLAVA TIPLA (UTP)
Dim.
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
M6
M8
RAVNA GLAVA TIPLA (UTPR)
Dim.
35
40
60
80
M 10
Dim.
40
60
80
M6
M6
PLASTIĈNI TIPL SA L KUKOM (DZKL)
Dim.
80
100
135
160
M8
Dim.
80
100
120
140
160
180
200
230
260
300
M 10
M 12
M 14
NYLON
PLASTIĈNI TIPL
SA DUGOM ZONOM GUŢVANJA (DZ)
M 14
M 16
NYLON
METALNI TIPL ZA ŠUPLJINE (MTS)
Dim.
30
32
38
60
M6
M 10
PLASTIĈNI TIPL SA ŠRAFOM ZA SKELU (PLSO)
Dim.
120
160
190
230
300
350
M8
PLASTIĈNI TIPL +
ŠRAF SA OK GLAVOM (DZ-SDK-T) din / 1 kom
METALNI (UTME)
Dim.
40
60
M6
ŠIROKA GLAVA TIPLA (UTPS)
METALNI (UTM)
Dim.
30
40
50
60
M5
M6
M5
M8
M 10
8 X 50
10 X 60
M8
M 10
M 12
M 16
PLL
NYLON
PLC
NYLON
PLO
Dim.
PLS
Dim.
6 X 35
Dim.
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
300
NYLON
6 X 48
8 X 65
Dim.
6 X 65
8 X 83
NYLON
Dim.
6 X 65
8 X 83
SET ZA WC ŠOLJU (SW)
SET ZA LAVABO (SL)
Cena
Cena
12 X 120B - BELA KAPICA
12 X 120S - SIVA KAPICA
14 X 140B - BELA KAPICA
14 X 140S - SIVA KAPICA
10 X 80B - BELA KAPICA
10 X 80S - SIVA KAPICA
10X80Z - ZLATNA KAPICA
METALNI TIPL ZA GUŢVAJUĆI (MTG-MOLLY)
OBUJMICE SA EKSEROM (OBUM)
Cena
Dim.
25
37
52
65
88
OBUM3
OBUM4
OBUM5
OBUJMICE SA EKSEROM (OBU)
Cena
M5
M6
Dim.
3x30
3x40
3x50
3.5x40
3.5x50
3.5x60
3.5x70
3.5x80
4x90
4x100
4x120
Cena
MTGL
Cena
3-5
5-7
7 - 10
10 - 14
4 x 32
5 x 52
MTGC
Cena
METALNI (SPO)
Cena
4 x 32
MTGO
Cena
4 x 50
4 x 75
5 x 75
5 x 90
4 x 32
metalni (SPOO)
Cena
Cena
alat za MTG
4 x 50
4 x 75
5 x 75
5 x 90
metalni (SPC)
Dim.
50
75
90
100
120
M4
M4
M5
tipl za fasadu - JELKICA
Cena
duţina tipla 110mm
za debljinu izolacije 5 cm
za blok
M8
EKSERI ĈELIĈNI
Dim.
Cena
2x20
2x25
2x30
2x35
2x40
2.5x20
2.5x25
2.5x30
2.5x40
2.5x50
EKSERI ĈELIĈNI SA PODLOŠKOM
Dim.
Cena
3.75x35
KUKA ZA BETON
3.75x40
UKUCAVAJUĆA
3.75x45
Dim.
Cena
3.75x50
4x40
3.75x60
4x50
EKSER ĈELIĈNI SA
4x60
NAVOJEM M6
4x70
Dim.
Cena
4x18
4x25
LOŠ KVALITET
ANKER VIJCI
Dim.
65
80
95
100
120
135
150
180
200
ANKER sa prstenom
Dim.
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
280
300
M6
M8
M 10
M 12
M 10
M 12
M 16
(AP)
M8
M 16
M 20
EXTRA KVALITET
M 20
AKO
Cena
12 x 140
14 x 195
16 x 380
ANKER sa košuljicom
Dim.
40
60
80
100
110
130
150
M8
M 10
(AK)
M 12
M 16
AKOO
M 20
Cena
12 x 140
AS
Cena
6 X 35
AKC
Cena
8 X 45
8 X 85
10 X 50
10 X 115
AKL
Cena
12 X 130
ANKER sa košuljicom za veća opterećenja
Dim.
100
120
140
150
160
180
200
210
250
330
M 10
M 12
M 14
M 16
10 x 90
12 x 120
(AKT)
M 20
M 25
M 30
za
velika
opterećenja
(produţene
dimenzije)
ELASTIĈNE ĈIVIJE - JUS MC2.230 - DIN 1481
Dim.
10
14
16
18
20
22
24
25
28
30
35
36
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
Ø2
Ø 2.5
Ø3
Ø 3.5
Ø4
Ø5
Ø6
Ø7
Ø8
Ø 10
Ø5
Ø 6.3
Ø8
Ø 10
RASCEPKE - POCINKOVANE - JUS 300 - DIN 94
(dxL)
16
18
20
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
80
90
100
120
Ø 1.6
Ø2
Ø 2.5
Ø 3.2
Ø4
Ø 12
Ø 13
BETA OSIGURAĈI
DIN 11024
BETA OSIGURAĈI - DUPLI
DIN 11024
Dim.(dxL)
2x50
2.5x53
2.5x65
3x62
3x85
3.15x70
3.15x80
3.55x90
4x78
4x85
4x100
4x110
5x92
5x115
5x200
6x120
7x130
8x130
Cena
Dim.(dxL)
1.4x32
2x50
3x58
3x60
3x75
3x80
3.55x62
4x60
4x80
4x85
4x115
4.5x100
5x85
5x110
5x135
6x105
6.3x115
7x105
8x110
8x140
Dim.
4.5X42
6X42
6X45
7X42
8X42
8X45
9X42
10X42
11X42
11X45
KARABINJER SA
OPRUGOM
Dim.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OSIGURAĈ SA
OSOVINICOM
Cena
KARABINJER SA
NAVOJEM
Cena
Dim.
3,5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MAZALICE
Dim.
6x1
8x1
10x1
8x1.25
10x1.5
Prava
Ugao 45°
Ugao 90°
Cena
Cena
Segeri
SEGER UNUTRAŠNJI JUS 400 - DIN 472
SEGER SPOLJNI JUS 401 - DIN 471
Dim.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
Cena
Dim.
42
45
46
47
48
50
52
55
56
58
60
62
63
65
68
70
72
75
78
80
82
85
87
88
90
92
95
97
98
100
110
115
120
130
Cena
Dim.
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
45
47
USKOĈNIK JUS 153 - DIN 6799
Dim.
1,2
1,5
1,9
2,3
3,2
4
5
6
Cena
Dim.
7
8
9
10
12
15
19
24
Cena
Cena
Dim.
48
50
52
53
54
55
56
58
60
62
64
65
68
70
72
75
78
80
82
85
87
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
Cena
ĈEP PLASTIĈNI
Dimenzija
cena
16x16
20x20
25x25
30x30
35x35
40x40
50x50
ĈEP PLASTIĈNI
Dimenzija
cena
30X20
40X20
40X30
ĈEP PLASTIĈNI
Dimenzija
1/2" (Fi 22)
3/4" (Fi28)
1" (Fi 34)
5/4" (Fi 42)
6/4" (Fi 48)
cena
Dim.
8-12
10-16
12-20
16-25
16-28
20-32
25-40
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
110-130
120-140
Cena
Šelne sa gumom
ŠELNA SA EPDM GUMOM
( jedan šraf )
Dim.
Cena
10-12 (1/8") M8
12-16 (1/4") M8
17-19 (3/8") M8
20-23 (1/2") M8
25-30 (3/4") M8
31-38 (1") M8
40-46 (5/4") M8
48-53 (6/4") M8
60-64 (2") M8
72-78 (2-1/2") M8-M10
87-92 (3") M8-M10
102-116 (4") M8-M10
ŠELNA ZA VENTILACIJU SA EPDM GUMOM
( dva šrafa )
M8 - M10
Cena
Dim.
Ø 80
Ø 90
Ø 100
Ø 112
Ø 125
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 224
Ø 250
Ø 280
Ø 300
Ø 315
Ø 355
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 560
Ø 600
Ø 630
Ø 710
Ø 800
Ø 900
Ø 1000
Ø 1120
Ø 1250
Ø 1400
PVC vezice
Dimenzija (DxL)
2.4x80
2.5x100
2.5x140
2.5x160
2.5x200
3.6x140
3.6x200
3.6x290
3.6x360
4.8x160
4.8x200
4.8x250
4.8x290
4.8x360
4.8x430
4.8x530
7.6x200
7.6x250
7.6x290
7.6x360
7.6x450
7.6x540
9.0x530
9.0x780
9.0x1500
12.6x1200
Cena
BURGIJE ZA METAL HSS I Cobalt
Dim.
cena
cena
HSS
Cobalt
Dim.
cena
cena
HSS
Cobalt
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dim.
cena
cena
HSS
Cobalt
Dim.
1,0
3,8
6,6
9,4
1,1
3,9
6,7
9,5
1,2
4,0
6,8
9,6
1,3
4,1
6,9
9,7
1,4
4,2
7,0
9,8
1,5
4,3
7,1
9,9
1,6
4,4
7,2
10,0
1,7
4,5
7,3
10,2
1,8
4,6
7,4
10,5
1,9
4,7
7,5
11,0
2,0
4,8
7,6
11,5
2,1
4,9
7,7
12,0
2,2
5,0
7,8
12,5
2,3
5,1
7,9
13,0
2,4
5,2
8,0
13,5
2,5
5,3
8,1
14,0
2,6
5,4
8,2
14,5
2,7
5,5
8,3
15,0
2,8
5,6
8,4
15,5
2,9
5,7
8,5
16,0
3,0
5,8
8,6
16,5
3,1
5,9
8,7
17,0
3,2
6,0
8,8
17,5
3,3
6,1
8,9
18,0
3,4
6,2
9,0
18,5
3,5
6,3
9,1
19,0
3,6
6,4
9,2
19,5
6,5
9,3
3,7
OBELEZIVAC
Dimenzija
HIGH QUALITY (GERMANY)
cena
150 mm
cena
Cobalt
20,0
SET BURGIJA ZA
OBERFREJZER-15 kom
HIGH QUALITY (GERMANY)
SDS Max Star-Breaker HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
cena
HSS
cena
Dimenzija
cena
1 SET
55x550
65x550
80x550
BURGIJE ZA STAKLO HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
cena
3 x 65
4 x 65
5 x 65
6 x 65
8 x 80
10 x 80
BURGIJE ZA VADJENJE CVOROVA DIN 7489
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dim.
10
12
15
20
25
30
35
40
Cena
SET BURGIJA ZA KLAP SARKU
5 kom (D 15,0 - 35,0 mm)
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
1 SET
cena
BURGIJE ZA KLAP SARKU HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
BURGIJE ZA DRVO HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
cena
10,0
12,0
14,0
15,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
35,0
40,0
45,0
50,0
standard
VIDIJA (za beton)
VIDIJA (produzena)
HIGH QUALITY (GERMANY)
HIGH QUALITY (GERMANY) HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
cena
Dim.
3X60
4X75
5X85
6X100
7X100
8X120
10X120
12X150
14X150
16X150
8x400
10x400
12x400
14x400
16x400
18x400
20x400
22x400
BURGIJE ZA METAL (DUGACKA) DIN 340
cena
Dimenzija
2.0 x 85/56
2.5 x 95/62
3.0 x 100/66
3.2 x 106/69
3.3 x 112/73
3.5 x 112/73
3.8 x 119/78
4.0 x 119/78
4.1 x 119/78
4.2 x 119/78
4.5 x 126/82
4.8 x 132/87
5.0 x 132/87
5.2 x 132/87
5.5 x 139/91
BURGIJE ZA DRVO - SDS Plus
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
230mm
450mm
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
230mm
450mm
6.0 x 139/91
6.5 x 148/97
7.0 x 156/102
7.5 x 156/102
8.0 x 165/109
8.5 x 165/109
9.0 x 175/115
9.5 x 175/115
10.0 x 184/121
10.5 x 184/121
11.0 x 195/128
11.5 x 195/128
12.0 x 205/134
12.5 x 205/134
13.0 x 205/134
cena
BURGIJE ZA METAL (TITANIJUM) DIN 338
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,1
3,2
3,5
4,0
4,2
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
cena
SDS-Plus
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
3x110/50
4x110/50
4x160/100
5x110/50
5x160/100
5.5x110/50
5.5x160/100
6x110/50
6x160/100
6x210/150
6x260/200
6.5x210/150
7x110/50
7x160/110
8x110/50
8x160/100
8x210/150
8x260/200
8x310/260
8x450/400
8x600/550
10x110/50
10x160/100
10x210/150
10x260/200
10x310/250
10x450/400
10x600/550
10x1000/950
12x160/100
12x210/150
12x260/200
12x310/260
12x450/400
12x600/550
12x1000/950
14x160/100
14x210/150
14x260/200
cena
Dimenzija
14x310/250
14x450/400
14x600/550
14x1000/950
15x160/100
15x210/150
15x260/200
15x450/400
16x160/100
16x210/150
16x260/200
16x310/250
16x450/400
16x600/550
16x800/750
16x1000/950
18x210/150
18x260/200
18x310/250
18x450/400
18x600/550
18x1000/950
20x210/150
20x310/250
20x450/400
20x600/550
20x1000/950
22x260/200
22x450/400
22x1000/950
24x260/200
24x450/400
25x260/200
25x450/400
25x1000/950
26x260/200
26x450/400
28x450/400
cena
Dimenzija
cena
SEKACI
HIGH QUALITY (GERMANY)
NAZIV
flat chisel
250 x 24
pointed chisel
250
hollow gouge
250 x 26
wide scaling chisel
200 x 40
variable channel chisel
250 x 22
slotting tool
200 x 32
SDS Max
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
cena
12x340/200
12x540/400
12x690/550
14x340/200
14x540/400
15x 340/200
15x540/400
16x340/200
16x540/400
18x340/200
18x540/400
18x940/800
20x320/200
20x520/400
20x920/800
22x320/200
22x520/400
22x920/800
24x320/200
24x520/400
25x320/200
25x520/400
Dimenzija
cena
25x920/800
25x1320/1200
26x520/400
28x370/200
28x570/450
28x670/550
30x370/200
30x570/450
32x370/250
32x570/450
32x920/800
32x1320/1200
35x370/250
35x570/450
35x670/550
38x370/250
38x570/450
40x370/250
40x570/450
40x920/800
40x1320/1200
45x570/450
50x570/450
SDS Max sekaci
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
flat chisel
pointed chisel
hollow gouge
wide scaling chisel
variable channel chisel
slotting tool
duzina X sirina
cena
CUP BRUSHES HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
Cena
ULTRA cup brush TZ 61
D 65, M 14, 0.50 ;0.35 ;0.50 INOX SUP
ULTRA cup brush TZ 71
D 65, M 14, 0.50 ;0.35 SUP
ULTRA cup brush TZ 81
D 80, M 14, 0.50 ; 0.35 SUP
ULTRA cup brush TZ 101
D 100, M 14, 0.50 SUP
ULTRA cup brush TZ 121
D 120, M 14, 0.50 SUP
ULTRA bevel-brush FZ 100F
D 100, M 14, 0.50 SUP ; 0.30 STD
RECORD cup brush T1.6602
D 60, M 14, 0.30 STD ; 0.30 INOX
RECORD cup brush T3102
D 100, M 14, 0.30 STD
CIRKULAR BRUSHES HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
Cena
ULTRA single-section brush SZ 2121
D 115, M 14 / d 22, 0.50 SUP
ULTRA single section brush SZ 2121
D 115, d 22, 0.35 INOX
ULTRA single-section brush SZ 3121
D 125, M 14 / d 22, 0.50 SUP
ULTRA single-section brush SZ 4181
D 178, M 14 / d 22, 0.50 SUP
ULTRA single section brush SZ 4181
D 178, d 22, 0.50 INOX
Plus-ULTRA single-section brush PZK
D 125, d 22, 0.50 AZD, extra thin
Plus-ULTRA single-section brush PZK
D 150, d 22, 0.50 AZD, extra thin
Plus-ULTRA single-section brush PZK
D 178, d 22, 0.50 AZD, extra thin
RECORD circular brush B 3111
D 115, M 14, 0.30 STD
RECORD single-section brush B 8181
D 180, d 22, 0.30 STD
END BRUSHES
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
RECORD end brush P22
D 24, d 6, 0.30 STD
Cena
SHAFT-MOUNTED BRUSHES HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
Cena
ULTRA shaft-mounted circular brush ZK 1701S D 70, d 6, 0.50 SUP
RECORD shaft-mounted circular brush 08402S D 40, d 6, 0.20 STD
RECORD shaft-mounted circular brush 08402S D 40, d 6, 0.20 INOX
RECORD shaft-mounted circular brush 08502S D 50, d 6, 0.30 STD
RECORD shaft-mounted circular brush 08502S D 50, d 6, 0.20 INOX
RECORD shaft-mounted circular brush 08602S D 60, d 6, 0.30 STD
RECORD shaft-mounted circular brush 08602S D 60, d 6, 0.30 INOX
RECORD shaft-mounted circular brush 08802S D 80, d 6, 0.30 STD
RECORD shaft-mounted circular brush 08802S D 80, d 6, 0.30 INOX
RECORD shaft-mounted cup brush T08502S D 50, d 6, 0.30 STD
RECORD shaft-mounted cup brush T08502S D 50, d 6, 0.30 INOX
RECORD shaft-mounted cup brush T1702S D 70, d 6, 0.30 STD
RECORD shaft-mounted cup brush T1702S D 70, d 6, 0.30 INOX
DIY brushes HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
RECORD cup brush T1.6602
D 60, M 14, 0.30 STD
RECORD cup brush T1.6602
D 60, M 14, 0.30 INOX
RECORD cup brush T1.3102
D 100, M 14, 0.30 STD
D.I.Y. Shaft-mountid circular brush K50G
D 50, d 6, 0.30 STD
D.I.Y. Shaft-mountid circular brush K75G
D 75, d 6, 0.30 STD
D.I.Y. Shaft-mountid circular brush K75G
D 75, d 6, 0.30 MES
D.I.Y. Shaft-mountid circular brush K102G
D 102, d 6, 0.30 STD
Anderlon - shaft-mounted circular brush K102G
D 100, d 6, AA/K100 red
D.I.Y. Shaft-mountid cup brush C50F
D 50, d 6, 0.20 STD
Anderlon - shaft-mounted cup brush C65G
D 65, d 6, AA/K100 red
D.I.Y. Shaft-mountid cup brush C75G
D 75, d 6, 0.30 STD
circular brush B 127G
D 125, d 16-12,7-10, 0.30 STD
circular brush B 152G
D 150, d 16-12,7-10, 0.30 STD
circular brush B 200G
D 200, d 16-12,7-10, 0.30 STD
Cena
Bits profi
Bits profi (TITANIJUM)
HIGH QUALITY (GERMANY)
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
Cena
PZ 1 x 25
PZ 1 x 50
PZ 1 x 73
PZ 1 x 100
PZ 1 x 150
PZ 2 x 25
PZ 2 x 50
PZ 2 x 73
PZ 2 x 100
PZ 2 x 150
PZ 3 x 25
PZ 3 x 50
PZ 3 x 73
PZ 3 x 100
PZ 3 x 150
Dimenzija
Cena
PH 1 x 25
PH 1 x 50
PH 1 x 73
PH 1 x 100
PH 1 x 150
PH 2 x 25
PH 2 x 50
PH 2 x 73
PH 2 X 100
PH 2 x 150
PH 3 x 25
PH 3 x 50
PH 3 x 73
Dimenzija
PH 1 x 25
PH 1 x 50
PH 1 x 73
PH 2 x 25
PH 2 x 50
PH 2 x 73
PH 3 x 25
PH 3 x 50
Cena
Dimenzija
PZ 1 x 25
PZ 1 x 50
PZ 1 x 73
PZ 2 x 25
PZ 2 x 50
PZ 2 x 73
PZ 3 x 25
PZ 3 x 50
TORX profi
HIGH QUALITY (GERMANY)
Dimenzija
Cena
TORX - 30
NASADNI KLJUC SA MAGNETOM(profi) HIGH QUALITY (GERMANY)
M6 x 50
M8 x 50
M10 x 50
M13 x 50
UBODNE TESTERICE (Bosh, AEG, Atlas Copco, ELU, Holz-Herr, Metabo, FLEX, Makita, Festo, itd.)
HIGH QUALITY (GERMANY)
naziv
Dimenzija
opis
HC 12
HG 13
HC 14
HGS 14
MG 11
75/2.5
75/3.0
75/4.0
75/4.0
55/1.2
drvo, plastika
drvo, plastika
drvo, plastika
drvo, za brzo sečenje
metal
cena
UBODNE TESTERICE (Black & Decker, Kress, itd.)
HIGH QUALITY (GERMANY)
naziv
Dimenzija
opis
UHC 12
UHG 13
UHC 14
UHGS 14
75/2.5
75/3.0
75/4.0
75/4.0
drvo, plastika
drvo, plastika
drvo, plastika
drvo, za brzo secenje
cena
Cena
GERMANY - HIGH QUALITY
Dimenzija
KAMEN PERFECT
Cena
115x1x22
115X3X22
125X1.2X22
125X3X22
150x3x22
180X3X22
230X3X22
METAL PERFECT
Rezna Ploĉa
Dimenzija
Cena
115x1x22
115X2.5X22
125X1X22
125X2.5X22
150X3X22
180X3X22
230X2.5X22
METAL SPECIAL
Rezna Ploĉa
Dimenzija
Cena
115X2X22
125X2X22
180X2X22
230X2X22
350X3X25.4
Brusna Ploĉa
Dimenzija
Cena
115X6X22
125X6X22
Dimenzija
INOX SPECIAL
Cena
115X6X22
125X6X22
150x6x22
180x6x22
230x6x22
300X3.5X32
Brusna Ploĉa
Dimenzija
Cena
115X4X22
180x4x22
DIJAMANTSKA PLOCA BASIC ST-5
Dimenzija
Cena
115X22
230X22
125X4X22
125X6X22
115X6X22
150X6X22
180X6X22
180X8X22
230X6X22
DIJAMANTSKA PLOCA ST-7
Dimenzija
Cena
115X22
125X22
DIJAMANTSKA PLOCA GRF-E
Dimenzija
Cena
115X22
180X22
230X22
300X25.4
125X22
150X22
180X22
230X22
METAL INOX SPECIAL
Dimenzija
Cena
115x1x22
115x1.6x22
DIJAMANTSKA PLOCA GR-UNI
Dimenzija
Cena
115X22
125X22
180X22
230X22
115x2.5x22
125x1x22
125x1.6x22
125x2.5x22
150x2.2x22
180x1.6x22
180x2.5x22
230x1.9x22
230x2.2x22
230x2.5x22
Download

Preuzmite katalog u .pdf formatu