ГЛАВА XXIII
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА
СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
688
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Андрић
Анђелић
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА
СТАНОВНИКА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА
ПРЕЗИМЕ
МЈЕСТО ЖИВЉЕЊА
Аритоновић
Аћимовић
Ачковић
Аџић
Орља, Брвеница, Готовуша, Пљевља
М. Крће, Пљевља, В. Крће,
Милунићи, Рађевићи, Брвеница
Пљевља
М. Крће, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Ашћерић
Пљевља
Љешкопоље
Врбово (Пријепоље), по другој
претпоставци они су из Липова
Дробњак
Шаранци, огранак Бојовића
Косово
Требиње
Околина Подгорице
Пива, гдје су доселили из Бањана.
Сматрају да им је старина Косово
Заостро (Прибој)
Б
Абазин
Абазовић
Абаспахић
Абдићевић
Авдовић
Аврамовић
Агић
Аговић
Адровић
Аистерман
Ајановић
Ајдаревић
Ајдуковић
Алаваћ
Алап
Алексић
Алибашић
Алијагић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Левер Тара, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Јаховићи
Оџак, Алићи, Вилићи, Пљевља
Кукавице
М. Крће, Пљевља, Црљенице
Градац, Војтина
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Аликавазовић
Алиловић
Алимановић
Алиспахић
Пљевља
Пљевља
Кукавице
Пљевља, Градац, Рађевићи,
Војтина, Брвеница
Пљевља
Пљевља
Шула, Дубац, Потковач, Рашићи,
Буковица, Брда, Пљевља
Алтинбашак
Аљићевић
Андабака
Андесилић
Андрејевић
Антонијевић
Аранитовић
Бјелопавлићи
Шаранци. Воде поријекло од
Властелиновића из
херцеговачке Плане код Билећа
ОДАКЛЕ СУ СЕ ДОСЕЛИЛИ
А
Алић
Алихаџић
Алорић
Анђушић
Аничић
Матаруге, Пљевља
Поткрајци, Лијеска, Мијаковићи,
Шљиванско, Глибаћи, Косаница,
Забрђе, Калушићи, Пауче, Пљевља,
Комини, Жидовићи, Брвеница
Хоћевина, Лађана, Пљевља
Пљевља, Вијенац, Рабитље
Пљевља
Левер Тара, Пљевља
Левер Тара
Пљевља, Дурутовићи
Пљевља
Бабић
Дробњак (Пошћење)
Подгорица
Бучје (Прибој)
Кучи
Кучи
Беране
Бјелопавлићи
Види Хајдуковићи
Никшић
Пашино Поље
Кучи
Једни су из Ђаковице а други из Хота
у Тузима
Кучи
Подгорица
Босна, Горажде. Према предању воде
поријекло са Мљетичка
Раније се презивали Ступари
Види Хандабака
Дробњак
Крагујевац
Бавчић
Бадњар
Баиловић
Бајић
Бајовић
Бајровић
Бајчета
Бајчетић
Бакија
Бакрач
Баланџић
Балтић
Баљ
Бамбур
Бановић
Баошић
Баранин
Барац
Баручић
Батизић
Батрићевић
Батуран
Подборова, Боровица, Вруља,
Влаховићи, Мијаковићи, Церовци,
Ковач, Бољанићи, Пљевља
Плањско, Маџари, Буђевићи
Пљевља
Бобово, Градац, Мештревац,
Видре, Пљевља
Мрзовићи, Лијеска, Забрђe,
Мијаковићи, Грево, Калушићи,
Пљевља
Љуће, Боровица, Пљевља
Пљевља, Катун
Шљиванско, Вишњица, Пљевља,
Љуће, Боровица, Милунићи, Грево,
Какмуже, Оџак, Лађана, Крушево,
Жидовићи, Брвеница, Комини, Видре
Комини, Брвеница, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Бошчиновићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Оџак
Глибаћи
Вишњица, Буковица, Мрчићи,
Косаница, Глисница, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Шумане
Метаљка
Никшић, Пива
Шавник
Питомине (Жабљак)
Пива
Колашин
Пива (Безује)
Подгорица. Никшић. Нијесу сви
Бајровићи од истог братства
Бањани
Бањани
Пива, Сињац
Пива
Некада живјели у Вашкову, а
досељавањем Кнежевића у ово село
преселили се у околину Мојковца
Херцеговина (Билеће)
Маоче
Никшићка Жупа
Никшићка Жупа
Дробњак
Дробњак
Пријепоље
Дробњак
Вељи крај, Цетиње
Пива
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Бахор
Башић
Пљевља
Пљевља
Башовић
Беговић
Безаревић
Бекто
Бељкаш
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Матаруге, Вилићи
Пљевља
Југово, В. Крће, М. Крће,
Готовуша, Бољанићи,
Плијеш, Пљевља
Маоче, Козица, Вијенац
Пљевља
Левер Тара, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Шљуке, Врба, Шула, Биједићи,
Мељак, Ковачевићи, Чардак,
Рађевићи, Пљевља, Жидовићи
Пљевља
Пљевља
Шумане,
Беновић
Бећировић
Бећовић
Бецхер
Бешић
Бешлић
Биберовић
Бибуљица
Биједић
Бисић
Биџан
Бјековић
Бјелица
Бјелобрк
Бобић
Богавац
Богдановић
Божовић
Бојаџић
Бојовић
Боричић
Боришић
Боровић
Пљевља
Пљевља
Котлине, Милунићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Бобово, Градац, Плијешевина,
Видре, Комини, Пљевља,
Калушићи
Пљевља
Пљевља, Потпеће, Вруља, Ђурђевића
Тара, Оџак, Бошчиновићи
Пљевља
Пљевља
Бољанићи, Вис, Језера, Рађевићи,
Хоћевина, Видре, Пљевља
Прозор (Босна). Не припадају сви
истом братству
Кучи
Подгорица
Милешева, Рашка
Зупци, Требиње
Бељковићи
689
690
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Босовић
Бошковић
Бошњак
Брајић
Брајковић
Пљевља
Маоче, Поткрајци, Вруља, Градац,
Јелов Пањ, Бобово, Нанге, Шула,
Чардак (Буковица), Рудићи, Ђ. Тара,
Крупице, Бољанићи, Плијеш, Рашчићи,
Потковач, Црна Брда, Пљевља,
Бошчиновићи
Пљевља
Брвеница
Пљевља, Премћани
Брајовић
Брахић
Брашанац
Брашњо
Брзаковић
Брковић
Пљевља, Вијенац
Пљевља
Пљевља, Адровићи, Црљенице
Боровица, Пљевља
Бјелошевина
Шула, Лугови, Чардак, Пљевља
Бубања
Бугарин
Бујак
Комини, Пљевља
Шула
Тулово, Мијаковићи, Пљевља
Бујаковић
Бујишић
Булић
Булут
Буљугић
Бунгур
Буњевац
Пљевља, Вијенац
Подборова, Mаоче, Мијаковићи, Вруља,
Козица, Крупице, Милунићи, Жидовићи,
Пљевља
Пљевља, Шула, Косаница, Брвеница,
Варине, Оџак
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Бунгури, Крушевци
Пљевља
Бурђија
Бурназовић
Варине
Пљевља
Бабине
Чајниче
Херцеговина, Луково (Никшић)
Цуце, Цетиње
Бајице, Цетиње
Пријепоље
Никшић
Огранак Коријенића
Челебићи
Мала Азија
Пљевља Херцеговина (Невесиње),
раније се презивали Василијевић.
Једно вријеме живјели у подножју
планине Његош код Никшића, а
потом се настанили у Довољу, одакле
су доселили у Шумане
Ћуприја
Ђеклићи, Цетиње, сродници Орловића
Калуђеровићи
Приштина
Бањани
Према непотврђеним мишљењима
Божовићи су поријеклом из Пљеваљског
поља и род су са Свркотама. Према
другој верзији ово братство старином
је из Куча. Има их у Дробњаку,
старином из Пиве и не зна се да ли су
сви од истог братства
Гацко
Поријеклом су из Шаранаца,
огранак Раичевића, из групе
Властелиновића. Једно братство
Бојовића у Пљевљима је из
милешевског краја (потомци Максима
Бојовића)
Беране
Бајице (Цетиње)
Боровићи у Хоћевини поријеклом
су из Пјешваца, од Контића.
Боровићи у Бољанићима сматрају да
су род са Драгашима
(Драгашевићима) из Драгаша
Булатовић
Кучи, Никшић, Колашин. Једно братство
у Рајишићима су род са Бошковићима
из прибојског краја, село Плашће
Безује (Пива)
Старосједиоци у Премћанима.
Половином 19. вијека прешли у
Шаранце, а 1880. године поново се
вратили на своја имања
Бјелопавлићи
Пријепољски крај (Види Брашњо)
Пријепољски крај (Врбово, Звјезд, Бабине)
Никшић. Брковићи муслимани сматрају
да су поријеклом из села Брковића
код Гацка
Беране
Бијело Поље
Гацко (из Гацка су прешли у Никшић,
потом у Шаранце, одакле су прешли
на десну обалу Таре
Према неким подацима било их је
у Морачи и Дробњаку. Неки сматрају да
су старосједиоци у пљеваљском крају
Ровци
Дробњак
Корјенићи (Требиње)
Нова Варош
Призрен
Српске Моравице (Радошевићи),
Горски Котар
Босна
В
Вајзовић
Пљевља
Вакиревић
Василијевић
Васић
Пљевља
Орља, Градац, Присоје, Какмуже,
Пљевља, Комини, Жидовићи
Пљевља
Васовић
Величковић
Зорловићи, Вијенац
Пљевља
Тврде да су из Анадолије и да су им
род Садагићи, Сејфовићи и Мехагићи
Сјеница
Пива, Шаранци. (Василијевићи поријеклом
из Шаранаца су од од Бојовића)
Једно братство Васића је из Бајица са
Цетиња а једно од Колашина. Има их
и у Сарајевском пољу
Васојевићи
Расово (Бијело Поље)
691
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Вељић
Пљевља
Вељковић
Вемић
Веснић
Видаковић
Видовић
Вилић
Влаховић
Влаховљак
Пљевља
Потпеће, Уремовићи, Горње село, Пљевља
Пљевља
Шула
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Градац, Бољанићи, Засеље, Пљевља
Влашкић
Војиновић
Вражалица
Вранеш
Црљенице
Премћани, Поткокот (Бобово), Ђ. Тара,
Шула, Селац, Варине, Пандурица,
Чавањ, Подмучањ, Калушићи, Грево,
Врпчић
Вујадиновић
Пљевља
Југово, Готовуша, Шула, Градац, Доња
Рудница, Жидовићи, Глисница,
Калушићи, Комини, Пљевља
Ковачевићи
Пљевља
Пљевља
Мељак, Леово Брдо, Срданов гроб,
Шула, Брда, Селишта, Пљевља
Бољанићи, Пижури, Пљевља
Глибаћи, Пљевља
Вујановић
Вујашевић
Вујичић
Вујковић
Вујовић
Вујошевић
Вукас
Вукашиновић
Градац, Војтина, Рађевићи, Пљевља
Пљевља, Вруља
Косаница, Пљевља
Матаруге, Присоје
Пљевља (живјели на Метаљци)
Пљевља, Вруља
Љута Бара
Козица, Забрђе, Зеница, Пљевља
Вукићевић
Вуковић
Пљевља
Глибаћи, Мијаковићи, Јелов Пањ,
Мештревац, Пљевља, Бобово, Шуле,
Бушње, Премћани, Присоје, Уремовићи,
Потпеће, Оџак, Комини, Пљевља
Врањ
Вревић
Врељаковић
Врећо
Долац (Беране), поријеклом од
Братоножића
Ровци, огранак Булатовића
Горња Буковица
Никшић
Србија
Бањани
Ровци
Једно братство Влаховљака
поријеклом је од Златнопојасовића из
Дробњака, одакле су доселили у Вруљу
у Влаховине. Друго истоимено
братство сматра да је поријеклом из
Херцеговине
У прошлости снажно и политички
утицајно братство. Због учешћа у
националнослободилачким
покретима, често мијењали мјесто
боравка. Живјели су Никшићкој
Жупи, гдје су доселили са Косова, а
потом једно вријеме у Равној Ријеци,
одакле су се населили у пљеваљски
крај. Род су им Војиновићи у бијелопољском крају. Једно братство
Војиновића у Оџаку је поријеклом из Пиве
692
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Вукојичић
Вуколић
Вукотић
Вуловић
Вучетић
Вучинић
Вучић
Вучићевић
Вучковић
Дробњака, од племена Новљана од
којих су и Обрадовићи, Милићевићи,
Божовићи и Петковићи. Вуковићи у
Бушњима су од Вука Ровчанина са
Руднице
Соколац код Стожера
Калушићи, Жидовићи, Мијаковићи,
Лијеска, Градац, Варине, Милунићи, Комине
Пљевља
Пљевља
Даниловград
Зекавице, Вилићи, Горње Село, Пљевља
Никшић, Бањани
Брвеница, Плијешевина, В. Крће, Бушње,
Тврде да су од Бошковића из Колашинских
Брвеница, Потоци, Јасен, Мрзовићи
поља и да су старином из Бањана
Комини, Пљевља, Брвеница
Дробњак
Пљевља
Бјелопавлићи
Пљевља
Х. Голеша
Ковачевићи, Ковач, Пљевља
Билеће
Г
Гавриловић
Гаговић
Газдић
Присоје
Пљевља
Бољанићи, Ковач, Поблаће, Зорловићи,
Биједићи, Матаруге, Боровица, Пљевља
Гајевић
Гаљковић
Гардашевић
Гардовић
Гаџовићи
Гачевићи
Матаруге, Козица, Крупице, Зеница,
Врбица, Комини, Пљевља, Косаница
Пљевља
Пљевља
Орља, Трновице, Градац, Варине, Пљевља
Пљевља
Матаруге, Вруља, Љутићи, Лијеска, Козица,
Страхов До, Рађевићи, Вијенац, Пљевља,
Брвеница
Гашић
Гашовић
Гвозденовић
Гељић
Пљевља
Пљевља
Вијенац, Пљевља
Пљевља
Вранеши
Фоча
Пријепоље
Рајковићи из Босне
Никшић (Куново). Претходно живјели
у Морачи
Цетиње
Никшић
Херцеговина
Чачак
Кучи
Немају сигурно сазнање о поријеклу.
На основу предања сматрају да су из
неког мјеста старе Црне Горе (Цуце)
Никшић
Једни су из Шаранаца (Премћани и још
нека братства), а Вуковићи из Глибаћа,
Мештревца, Бушања (Радета) и Кнежеве
Ријеке (Прибој) воде поријекло са
Бањске висоравни са простора
Пива
Сматрају да су старосједиоци и да су
у сродству са братством Ковач које је
старином из Херцеговине. По
народном предању и планина Ковач
добила је име по неком Ковачу који се
ту доселио, а чији су потомци Газдићи.
У неким изворима доводе се у
сродничку везу са братством
Матијевић. Помиње се и претпоставка
да им је првобитно презиме било
Бранковић, а презиме Газдић добили
су накнадно када им је паша Бољанић,
за кога се тврди да је од њих,
поклонио пространа имања
Вранеш
Чево (Цетиње)
Никшић
Помиње се да су им преци из Гацког,
вјероватно на основу етимолошке сродности
у коријену та два појма. Према једној
верзији они су старосједиоци и род су
са Карталима, Шарцима и Обренићима.
По другој, непотврђеној претпоставци,
поријекло воде из мјеста Залаз код
Котора гдје Ј. Ердељановић помиње
име Гач.
Дробњак
Дробњак, Тушина, род са Церовићима
Завинограђе (Пријепоље)
Херцеговина
693
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Герина
Гец
Гибаница
Гиговић
Гледовић
Глишић
Глушац
Глушчевић
Гогалић
Гогић
Гојак
Гојаковић
Гојковић
Голочевац
Голубовић
Гомилановић
Госпић
Грба
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Косаница
Пљевља
Пљевља
Косаница, Премћани, Тулово, Варине
Градац, Рађевићи
Котлине, Зеница, Бушње, Доња
Рудница, Жидовићи, Калушићи,
Комини, Љуће, Градац, Пљевља, Југово
Маоче
Маоче
Пљевља
Комини, Видре, Пљевља, Брвеница,
Отиловићи
Вруља, Маоче, Бобово, Крупице,
Котлајићи, Шула, Градац, Илино Брдо,
Зеница, Оџак, Њивице, Врбица, Крушево,
Потпеће
Рабитље, Мрзовићи, Подборова, Градац,
Мијаковићи, Зеница, Милунићи, Пљевља
Хоћевина, Градац, Пљевља
Поткрајци, Вруља, Мијаковићи, Врба,
Премћани, Подмучањ, Чавањ, Боровица,
Пљевља
Грбовић
Поткрајци, Братосавина, Глисница,
Готовуша, Црљенице,
Комини, Пљевља
Грдинић
Грујић
Пљевља, Грево
Пљевља
Столац
Горажде
Паштровићи
Страњани
Заостро (Прибој)
Кучи
Шаранци
По једној претпоставци Гогићи из Зенице
су од братства Церовића и Глушчевића.
Као мјесто поријекла помиње се
Колашин (област у сливу ријеке Таре)
и Дробњак. Гогићи из Братоножића су
поријеклом од Бијелог Поља. Према
неким мишљењима Гогићи су род са
Лутовцима, али та тврдња није
потврђена. У писаним изворима
Гогићи из Куча потомци су Гоге
Попова, од братства Поповића
Бијело Поље
Бијело Поље
Велика (Плав)
Чево. Према другој верзији они су
старосједиоци из Зенице
Доња Морача (Сматра се да су од истог
претка од кога су Пејовићи и Ћировићи)
Крња Јела, огранак Вуксановића
Херцеговина (Јасен). Прије доласка у
Хоћевину средином XIX вијека,
живјели су у Црљеницама а претходно
у Матаругама
Светозар Томић помиње у својој књизи
име Грбе из Бањана, чији су преци са
Косова. Да ли се за то име може везати
настанак братства Грба или чак
Грбовића, питање је које за сада није
добило сигуран одговор. Код Спужа
постоји локалитет (насељено мјесто)
Грбе. Према породичном предању
Грбе везују своје поријекло за Грбаљ,
одакле су се преселили у околину
Даниловграда. Наводно, по њима се
назвало насеље Грбе, одакле су се
преселили у пљеваљски крај
Живјели у Пошћенском крају, одакле
су се, у другој половини XVIII вијека,
населили у пријепољски крај, Врбово,
Бабине, а потом се настанили у
селима данашње пљеваљске општине
Дробњак
Околина Мојковца, гдје су доселили
из Братоножића
694
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Грујичић
Гудовић
Дубочица, Матаруге, Вијенац, Видре,
Отиловићи, Пљевља
Пљевља
Липово
Вољевац
Д
Давидовић
Дајевић
Дајовић
Дакић
Далагија
Дамјановић
Даниловић
Дацић
Дачевић
Дебељевић
Девеџић
Дедагић
Дедајић
Дедеић
Дедовић
Делић
Дељковић
Демировић
Демић
Дервић
Деретић
Деспотовић
Мрчево, Шула
Шула, Сирчићи, Готовуша, Метаљка,
Потковач, Дубац, Зорловићи, Комини,
Пљевља, Жидовићи
Шула, Потковач, Жидовићи, Пљевља
Јаховићи, Пипери, Буковица, Црљенице,
Пљевља
Пљевља
Југово, Косаница, Бобово, Ограђенице,
Слатина, Попов До, Шула, Градац,
Варине, Милунићи, Ромач(ц), Потпеће,
Комини
Плијешевина, Честин, Попов До,
Ковачевићи, Крћевине, Сречање, Рујевица,
Ковачевићи, В. Крће, Мељена, Глисница,
Потковач, Пљевља, Рађевићи, Војтина,
Комини
Готовуша, В. Крће, Ђ. Тара
Петине, Шула, Буковица, Дуги До,
Пљевља, Оџак
Градац, Поблаће, Глисница, Пљевља
Љутићи, Пљевља
Пљевља
Поткрајци, Вашково, Пљевља
Поблаће, Пљевља
Рујевица
Пљевља, Дурутовићи, Оџак
Пљевља
Оџак, Бошчиновићи, Катун, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Обарде, Вруља, Градац,
Шула, Црљенице
Дешевић
Дивалић
Дивац
Дивљановић
Диздар
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Прачица, Шула, Пљевља
Добровољски
Додеровић
Шула
Пљевља
Дробњак
Дробњак
Дробњак, Тушина
Мала Црна Гора (Дробњак)
Сарајево
Дробњак, Бјелопавлићи, Дамјановићи
из Југова су са Косанице
Дробњак. Не припадају сви истом
родословном стаблу. Потомци једног
огранка Даниловића су Драгутиновићи
који су живјели у Бобову
Дробњак, гдје су доселили из Роваца
Никшићка Жупа
Ријека Црнојевића
Касидоли
Његовуђе
Шаранци
Делићи правосл. из Пиве
Из околине Београда
Никшић
Беране, поријеклом из Куча
Ужице
Никшић
У писаним изворима Врбово се помиње
као станиште Деспотовића, одакле су
доспјели у Обарде. Има података који
наводе на закључак да су Деспотовићи
поријеклом са Косова и да припадају
старој српској породици чије се
презиме помиње још у XIV вијеку
Кучи. Потичу од племена Дрекаловића
Пријепоље, старином из Равне Ријеке
Сјеница
Бјелопољски крај. Постоје тврдње да
су њихови преци (Диздари) из
Далмације
Гацко, Пива
695
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Долаш
Дондић
Допуђа
Доровић
Досковић
Пљевља
Пљевља
Орља
Пљевља
Пљевља
Драгаш
Драгаши, Градац, Југово, Љуће,
Боровица, Пљевља, Доња Рудница,
Бушње, Бучје, Бољанићи, Шула,
Крушево, Ковач, Катун, Горње Село, Комини,
Крушево, Маоче, Пљевља
Вруља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Потковач, Пљевља
Маџари
Пљевља
Пљевља
Драгашевић
Драгић
Драгићевић
Драговић
Драгојевић
Драгутиновић
Дракула
Драшковић
Дркенда
Дрљевић
Дрнда
Дробњак
Дромљак
Дромњак
Дубљевић
Дувњак
Дујовић
Дукић
Дуковић
Дулић
Думањић
Дуњић
Дураковић
Дургут
Дурковић
Дурумбашић
Дурутлић
Поткрајци, Тулово Водно, Градац,
Црљенице, Поблаће, Страхов До,
Потковач, Боровица, Бошчиновићи,
Врбица, Пљевља
Страхов До, Ђули, Врбица, Потковач,
Брекиња, Милунићи, Пљевља Адровићи,
Црљенице, Жидовићи
Страхов До, Милунићи, Врбица Пљевља,
Црљенице
Ковачевићи
Пљевља
Мељак, Бољанићи, Брвеница, Бушње,
Jасике, Милаковци, Страхов До, Глисница,
Потковач, Рађевићи, Бучије, Пљевља,
Жидовићи
Рађевићи, Шљиванско, Пљевља
Лугови, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Рађевићи
Поблаће, Пљевља
Пљевља, Ћерјенци
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Дурутовићи
Maoче, Оџак, Глисница, Пљевља, Бујаци
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Ђачић
Пива
Босна
Сарајево
Сељане, Пријепоље (Сматра се да су
род са братством Брашњо)
Колашин, а помињу се у Бањанима
1422. године
Види Драгаши
Херцеговина
Буче, Беране
Андријевица
Колашин
Кучи
Ровци
Колашин, Мојковац, поријеклом из Куча
Деренда (Азија), према казивању
припадника овог братства
Дробњак. Дробњаци у Страховом Долу
су потомци Остоје Башовића из
Дробњака
Досељеници из дурмиторског подручја
Ђого
Ђозгић
Ђокић
Ђоковић
Шула, Петине, Глибаћи, Хоћевина,
Комини, Пљевља, Брвеница
Шула
Црни Врх, Пљевља
Шула
Ковачевићи, Брда Буковица, Доња
Рудница, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Ђондовић
Пљевља, Црљенице
Ђорђевић
Ђоровић
Ђукановић
Ђукић
Ђуковић
Пљевља
Ђоровић
Пљевља
Пљевља
Шула, Петине, Нанге, Градац, Комини,
Јабучно, Зекавице, Пљевља
Ђуловић
Ђурђевић
Ђурђић
Ђуришић
Пљевља
Пљевља, Левер Тара
Пљевља
Забрђе, Боровица, Шумане, Пљевља
Ђуровић
Грево, Калушићи, Потрлица,
Пљевља, Жидовићи
Левер Тара, Пљевља
Ђелагић
Ђенисијевић
Ђерић
Ђерковић
Види Дромњак
Ђурчевић
Дубљевићи (Пива)
Сарајево
Тушина, Шавник
Дробњак
Дробњак
Херцеговина
Пива (Рудинице)
Херцеговина
Дробњак
Фоча
Бијело Поље
Србија
Чеперје (Пљевља). Око 1860. године
побјегли су у Дробњак, гдје су остали
до 1925. године, када су се вратили на
старо огњиште
Припадници овог братства сматрају да
су род са Кечинама
Србија
Беране, Шекулари
Никшић
Дробњак
Дробњак, Г. Колашин.
Род су им Мијатовићи у Бобову и
Шулима и Стевановићи у Мештревцу
Кучи, Подгорица
Вирак (Дробњак)
Тушиња, род су им Дробњаци из Врбе
и Бошчиновића
Е
Елмазовић
Ернец
Пљевља
Пљевља
Подгора (Жабљак), старином из Словеније
Ж
Херцеговина
Врела, Дробњак
Будим
Сматрају да су род са Дрндама
који су поријеклом из Мале Азије
Ђ
Ђаковић
696
Премћани, род са Пејовићима.
Претпоставља се да су претходно
живјели у Шаранцима а помињу се и у
Пиви
Жарковић
Ждеро
Ждеровић
Женџелић
Живановић
Живковић
Жига
Ковачевићи
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Шула, Геуши, Пљевља
Потковач, Поблаће, Присоје, Мијаковићи,
Лијеска, Ђуровићи
Градац, Пљевља
Жугић
Пљевља
Пива
Пива
Дробњак, Тушина. Не припадају
сви истом братству
Сматрају да су од Рашчића и да воде
поријекло из Новог Пазара
Новаковићи, Жабљак
697
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Зајевић
Зарубица
Звиздић
Зејак
Пљевља
Пљевља, Маоче
Шула, Црљенице, Пљевља
Маоче, Оџак
Зековић
Зепчак
Зечевић
Зујић
Хоревине, Пљевља
Пљевља
Трновице, Мељак, Шула, Нанге,
Плијешевина, Честин, Врба, Градац,
Глибаћи, Дурутовићи, Комини, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Обарде, Матаруге, Глибаћи, Косаница,
Пушоњски до, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Ђурђевића Тара, Косаница,
Оџак
Пљевља, Бобово, Церовци, Градац, Бушње
Зукановић
Зукић
Зуковић
Зулић
Зулчић
Пљевља
Пљевља
Глибаћи, Зеница, Алићи
Пљевља
Пљевља
Златановић
Змајевић
Зоговић
Зорић
Жупа Никшићка, поријеклом Бањани
Дробњак
Бањани
Вранешка долина. Они су од Дедеића
из Дробњака
Дробњак
Морача, Васојевићи. Воде поријекло
из Бањана
Никшић
Херцеговина (Билеће)
Колашинска Поља
Шаранци
Горње Полимље, Шекулари
Бијела код Шавника. Припадају
родословном стаблу Вуловића
Пива (Безује), по чему су добили
презиме. Припадају родословном
стаблу Гаговића
Јакић
Јаковљевић
Јакуповић
Јакшић
Јанићијевић
Јанковић
Јањић
Јањуш
Јањушевић
Пљевља, Шула, Селиште, Оџак
Бобово, Катун, Оџак, Пљевља
Пљевља
Маоче, Вруља, Пљевља, Варине
Пљевља
Матаруге, Адровићи, Пљевља
Пљевља, Уремовићи
Пљевља
Матаруге, Присоје, Зеница, Пљевља
Јаћимовић
Јахић
Јашовић
Пљевља
Пљевља
В. Крће, Доња Рудница, Пљевља, Црљенице
Јевтић
Јевтовић
Јегдић
Јелача
Пљевља, Видре, Комини
Мијаковићи, Шула, Поблаће, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Јелић
Рађевићи, Шула, М. Крће, Глисница,
Пљевља
Јелов пањ, Нанге, Шула, Хоћевина,
Маринац, Вишњица, Плијешевина,
Честин, Шумане, Захум, Шљуке
Градац, Јаховићи, Страхов до, Плакале,
Оџак, Крушево, Комини, Пљевља
Комини, Радосавац, Пљевља, Црљенице
Пљевља
Доња Рудница, Крњача, Шумани,
Црни врх, Милунићи, Рабитље, Пљевља
Пљевља
Поблаће, Шула, Пљевља
Јеловац
Његовуђа, Шаранци
Јестровић
Јетулахи
Јечменица
И
Јешовник
Јовановић
Ибрагић
Ибраковић
Ибрахими
Ибрахимовић
Ибрић
Ивановић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Ковачевићи
Слатина, Орља, Шула, Црнци, Пљевља
Идризовић
Иконић
Илинчић
Илић
Имамовић
Пљевља
Варине
Потпеће
Пљевља, Марина шума
Ковачевићи, Гуњичићи, Буковица,
Селиште, Пљевља
Градац
Отиловићи, Пљевља, Југово, Бучје, Комини
Пљевља
Градац
Имшировић
Ирић
Исламагић
Исламовић
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Ј
З
Зилић
Зимоњић
Зиндовић
698
Пријепоље
Гњилане
Ораховица на Косову
Једно братство у Пљевљима је из
Куча, остали Ивановићи не припадају
њиховом поријеклу
Бијело Поље
Јовић
Јововић
Јојић
Јојовић
Јокнић
Маоче, Бобово, Глибаћи, Страхов до,
Боровица, Љуће, Шумане, Хоћевина,
Потпеће, Оџак, Пљевља
Пљевља, Збљево
Пљевља
Поблаће, Пљевља
Maле Крће, Пљевља, Југово, Жидовићи,
Рабитље, Вашково
Ровци
Кучи
Фоча
Јоксимовић
Јабука
Јоксовић
Бијело Поље
Јоловић
Мијаковићи, Матаруге, Козица, Селац
Зекавице, Пљевља
Отиловићи, Поткрајци, Пљевља, Вијенац,
Комини, Видре
Шула, Јаховићи, Страхов До,
Дубац, Пљевља
Дробњак (Добра села)
Огранак Поповића
Подгорица
Из околине Мојковца
Ћустендил, Велбужд
Равна Ријека
Шавник
Никшић
Јањушевићи су из Озринића код
Никшића. Једни су се населили у
Ужице а једно братство у Бабинама
Бијело Поље
Зета
Једно братство живи у Шекуларима
(Беране). Могуће је да су од истог рода
Ваљево, једно братство живјело у Дробњаку
Из околине Берана
Дробњак
Босанска Крупа, поријеклом из
племена Цуце (Црна Гора)
Стожер (Јелића долина), Дробњак
Јеловци припадају једној родословној
линији Старчевића
Пива, Херцеговина
Косово
Словенија
Никшић. Јовановићи у Поблаћу су из
прибојске општине
Дробњак
Никшић
Пишче (Заграђе)
Стрмац
Бјелопавлићи (Пожари), преци
Милановићи (Носаковићи), потомци
Бијелог Павла, огранак Бубића. Једно
братство Ђуровића у Бјелопавлићима
(Пожари) воде поријекло од Ђура
Јокнића по коме су добили презиме.
Вранеш
Врбово
Дробњак, огранак Радуловића.
Јоловићи из Страховог Дола доселили
су од Фоче
699
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Јонуз
Јосимовић
Јоха
Јоцовић
Јошовић
Јунуз
Пљевља
Жидовићи
Пљевља, Градац
Маоче
Какмуже, Комини, Пљевља
Пљевља
Јурић
Јусуфовић
Јушковић
Пљевља
Селиште
Пљевља
Анадолија
Пљевља
Кадић
Пљевља, Дурутовићи
Кадрибашић
Кадушић
Казаз
Каим
Калајџија
Калајџић
Калезић
Калиновић
Каловић
Калпачина
Калтак
Калуђеровић
Каљача
Каљевић
Каљић
Камбер
Камберовић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Бунгури
Пљевља
Ковачевићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Калушићи, Пљевља, Комини
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Леово Брдо
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Мале Крће, Пљевља, Црљенице
Каналић
Кандић
Канкараш
Пљевља
Пљевља
Вилићи
Капo
Капетановић
Пљевља
Калушићи, Зеница, Пљевља
Капиџија
Капиџић
Капуран
Карајица
Каракаш
Каралић
Каранфиловски
Карасу
Карахметовић
Пљевља
Градац
Пљевља
Пљевља
Градац
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Караџић
Каровић
Картал
Шумане, Пљевља
Ђурђевића Тара, Пљевља, Пољана
Матаруге, Пљевља
Карталовић
Касалица
Кастратовић
Катана
Кафеџић
Кахвеџић
Кахровић
Кезић
Кељевић
Кепић
Кецојевић
Кечевић
Кечина
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Отиловићи, Пљевља
Бучје, Лађана, Комини
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Збљево, Бушње, Пљевља,
Боровица, Комини
Пљевља
Отиловићи, Пљевља
Клапуси
Велике Крће, Бољанићи, Калушићи,
Пљевља, Црљенице, Црни Врх
Пљевља
Ђурђевића Тара, Пушањски До, Вашково,
Крупице, Пљевља
Вашково, Mатаруге, Нанге, Шула,
Косаница, Глисница, Зеница, Боровица,
Шумани, Јасен, Љуће, Калушићи,
Рабитље, Мрзовићи, Зекавице Оџак,
Горње Село, Комини, Збљево, Видре, Пљевља
Вруља, Пљевља, Љутићи
Глисница, Поткрајци, Козица, Брвеница,
Градац, Крћевине, Рађевићи, Буковица,
Варине, Грево, Збљево, Оџак, Комини,
Жидовићи
Пљевља, Вруља
Ковачевићи
Пљевља
Пљевља, Црљенице
Вруља, Пљевља, Матаруге, Отиловићи
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Матаруге
Пљевља
Пљевља
Градац, Пљевља
Пљевља
Тикава
Пљевља
Мијаковићи, Бушње
Пљевља, Оџак, Бошчиновићи
Ђули
Љуће, Отиловићи, Комини, Видре, Пљевља
Отиловићи
Вранеш, старином из Куча
Фоча, мада код Високог има село
Јунуза, што би се могло довести у везу
са њиховим поријеклом
Сарајево
Љевиште, Морача
К
Кавазовић
700
Претпостављају да су им преци из
Азербејџана
Пива, Дробњак. Кадићи муслимани
тврде да су поријеклом из Мађарске
Никшић
Бањани
Бјелопавлићи
Кучи
Кианић
Кијановић
Клапух
Клачар
Клепо
Кљајевић
Кнежевић
Дробњак
Околина Цетиња
Околина Цетиња, старином из Зете
Дробњак
Морача
Сматрају да припадају родословном
стаблу Потпара из Какмужа
Дробњак
Дробњак, Никшић. Једно братство
Канкараша је поријеклом из Фоче
Вељи Залаз код Котора. Било их је и у
Морачи. У Вељем Залазу у
братственичкој вези су са Галовићима
и Гачовићима
Зета
Подгорица
Сарајево
Босна
Босна
Гостивар
Књегинић
Ковачевић
Ковинић
Кожо
Којић
Којовић
Коковић
Колић
Колџић
Комарица
Комненић
Комони
Кондо
Константиновић
Контић
Кончар
Копривица
Кордић
Корора
Коруга
Коружић
Жабљак
Челебићи, Пива
Раније Бијелићи, род са Обренићима,
Шарцима и Гачевићима
Види Картали
Жабљак
Беране
Дробњак
Никшић
Дробњак
Трса, старином из Бањана
Знају да су живјели једно вријеме
у Црљеницама
Риђани, Пива
Херцеговина, Гацко, род су им Зимоњићи
Блишково, Павино Поље. Сматра се да
су од једног огранка Коковића
Кнежевићи у Рабитљу, Матаругама,
Јасену, према породичном предању, су
огранак Старчевића. Остали Кнежевићи
су поријеклом из Шаранаца
(огранак Раичевића), Пиве и Мораче
Ријека Црнојевића
Дробњак, Грахово, Озринићи,
Вранеш, Босна.
Граб
Коков Поток, Бијело Поље, Вранеши
Никшић
Доњи Колашин
Равна Ријека
Пећ
Никшић
Кончарево, Босанска крајина
Никшић
Херцеговина
Колашин
Види Коруга
701
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Косорић
Кост
Костић
Котлаја
Коћало
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Градац, Рађевићи Поткамен, Тировина,
Страхов До, Потковач, Пљевља
Вруља, Матаруге, Козица, Пљевља
Коштовић
Кошута
Крајина
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Крајиновић
Крако
Крвавац
Пљевља
Клакарине, Буковица
Трновице, Мељак, Локвице, Шљуке,
Бушње, Брвеница, Плакали, Крушево,
Комини, Видре, Пљевља
Шула, Велике Крће, Зеница, Пљевља
Грево, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Крезовић
Крејовић
Кржава
Криваћевић
Кривокапић
Крижек
Кријешторац
Кркељић
Крсмановић
Крстајић
Крстонијевић
Крстонић
Крупа
Крцо
Крџовић
Кубур
Кубуровић
Кувељић
Кујовић
Кујунџић
Кукић
Кукуљац
Кулашевић
Кулаши
Кулосмановић
Кулуглија
Кунарац
Курбеговић
Куртановић
Куртиш
Куртовић
Кухиња
Куч
Кушљевић
Левер Тара, Битине, Пљевља,
Пљевља
Леово Брдо, Пипери, Ђурђевића Тара,
Ковач, Глисница, Пљевља
Пљевља
Градац, Порос, Пљевља, М. Крће,
Шула, Честин, Биједићи, Рађевићи,
Црно Брдо, Брвеница
Шула, Рађевићи
Пљевља
Боровица
Пљевља
Петине, Пљевља
Вијенац, Адровићи, Пљевља,
Црљенице, Отиловићи
Варине
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Шула
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Катун
Пљевља
Шула, Лађана, Комини, Пљевља
702
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Дробњак
Л
Дробњак
Котлајићи
Лабан
Лазаревић
Пљевља
Мијаковићи, Зеница, Црљенице,
Пљевља, Потоци, Милунићи,
Комини, Адровићи
Лајко
Лакетић
Пљевља
Слатина, Шула, Тикава, Плијешевина,
Захум, Градац, битине, Косаница,
Бољанићи, Комини, Црљенице
Лаковић
Поблаће, Доња Рудница, Глисница,
Рађевићи, Милунићи, Мрзовићи,
Комини, Пљевља
Пљевља
Ђурђевића Тара, Ђули, Какмуже,
Зекавице, Оџак, Драгаши, Пљевља,
Дробњак, то је једна линија братства
Петровића
Херцеговина
Рожаје
Босанска Крајина. По другој верзији
они су из Бијеле код Мостара
Дробњак
Липово, поријеклом од Раосављевића
Лалић
Лаловић
Дробњак
Околина Цетиња
Бока Которска (Рисан), преци су им
поријеклом из Чешке
Тепца, Никшић
Кучи
Слатина, Шавник
Лаовић
Ласица
Жабљак
Требиње. Једно братство Крстонијевића
у Грацу (Орља) су од Ковачевића
Фоча
Босанска Крупа
Лаушевић
Лацман
Лацмановић
Лекић
Лековић
Сељашница, Бабине (Пријепоље)
Леовац
Стожер
Никшић
Дробњак
Херцеговина
Летић
Лечић
Никшић
Пећ
Фоча
Никшић
Фоча
Кучи
Пјешивци
Лика
Лилић
Лисица
Лисичић
Лишанин
Лојо
Лонцовић
Лончар
Пљевља
Нанге, Шула, Градац, Селиште,
Присоје, Оџак, Пљевља
Пљевља
Влаховићи, Црноборе, Врбица,
Комини, Пљевља
Влаховићи, Шумани, Зеница, Боровица,
Грево, Мрзовићи Црнобори, Оџак,
Пљевља, Горње Село
Рађевићи, Пљевља
Ђурђевића Тара, Косаница, Вруља,
Водно, Шула, Доња Рудница, Нанге,
Варине, Пљевља
Све братственичке заједнице нијесу
од истих предака. У писаним изворима
каже се да им је старина у Бањанима и
Херцеговини, а за неке се сматра да су
старосједиоци у пљеваљском крају
Нови Сад
Једно братство Лакетића (Плијешевина)
је огранак Старовлаха. Лакетићи на
Косаници и у другим мјестима
сматрају да су поријеклом из Мораче,
гдје су доселили из Бањана
Кучи, огранак братства Дрекаловића,
мада ова претпоставка није поткријепљена
подацима из писаних извора
Херцеговина
Дробњак, раније Бањани. Сматрају да су
огранак Миљанића. Према
непотврђеним мишљењима они су
старосједиоци у пљеваљском крају
Дробњак
Шавник
Дробњак
Рисан
Рисан
Околина Никшића, потом живјели на
Чеву кад су се једно вријеме презивали
Ивановићи, по претку Ивану, а касније
се поново вратили старом презимену
Лековић
Дробњак, припадају истом генеалошком
стаблу Јауковића
Мале Крће, Шула, Готовуша,
Срданов Гроб, Брвеница, Глисница,
Комини, Жидовићи, Пљевља
Пљевља
Бобово, Честин, Шула, Ковачевићи,
Челебићи, Пива, старином из Бањана
Лугови, Брда, Брезова Глава, Пљевља
Пљевља
Матаруге
Нанге, Шула, Леово Брдо, Бољанићи, Пљевља
Пљевља, Брвеница
Поблаће
Пљевља
Чачак
Пљевља
Фоча
Шумани, Боровица, Пљевља
Дробњак
Мале Крће, Готовуша, Рађевићи,
Лончари у Дабовини, Готовуши (Ступине),
Брвеница, Бушње, Шљиванско,
Црљеницама, Рабитљу, Поблаћу, Жину
Поблаће, Шула, Градац, Бољанићи,
(Прибој), Брвеници и Бушњима су од
Црљенице, Рабитље, Пљевља,
истог братства. Они су огранак Бајчета
Комини, Збљево
чији су преци из Бањана. Лончари у
Југову (Вијалица) и Лончари у
Рађевићима су од братства Радовића
703
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Лончаревић
Лопушина
Лујиновић
Лукић
Луковац
Луковић
Лучић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Мештревац, Шула, Пљевља
Велике Крће, Калушићи, Нанге,
Градац, Мељак, Рађевићи, Љуће,
Забрђе, Комини, Жидовићи, Отиловићи,
Пљевља
(Види Лончари)
Дробњак
Никшић
Горажде
Никшић
Рађевићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Градац, Катун, Пљевља
Пљевља
Мартиновић
Мартић
Матејић
Матијевић
Матић
Матовић
Пушоњски До, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Црљенице
Махић
Махмутовић
Мацановић
Маџаревић
Маџгаљ
Машајевић
Машић
Машковић
Машовић
Меденица
Медојевић
Мекић
Меловић
Мемић
Мемишевић
Ментовић
Мехинагић
Мехиновић
Мехмедбашић
Меховић
Мехонић
Мешевић
Мијановић
Мијатовић
Пљевља
Пљевља, Оџак
Глибаћи, Пљевља, Збљево
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Градац, Пљевља
Пљевља
Пљевља, Видре
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Комини, Брвеница, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Шула
Колијевка (Бобово), Готовуша, Нанге,
Шула, Градац, Боровица, Пљевља
Прибој
Дробњак
Јаворје (Рудо)
Мијовић
Милановић
Милентијевић
Милетић
Бањани
Поблаће
Тепца
Милидраг
Миликић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Шула, Тврдаковићи, Страхов До,
Потковач, Ђули, Пљевља
Пљевља
Косаница, Обарде, Тара, Пушоњски До
Лучићи у В. Крћама и Калушићима су
од родословног стабла Јакића из Дробњака
а Лучићи из Мељака су огранак Јеловаца
из Бобова
Херцеговина
Врбово
Пипери
Никшић
Никшић
М
Маглица
Мазалица
Пљевља
Пљевља, Рудница
Мазић
Максимовић
Пљевља
Мијаковићи, Косаница, Чавањ,
Подмучањ, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Малагић
Малинић
Малић
Малиџан
Малишић
Малкић
Маљевић
Мамуша
Мандал
Мандић
Мановић
Манововић
Манојловић
Мариновић
Марић
Марјановић
Маркановић
Шљиванско, Нанге, Мрчево,
Страхов До, Готовуша, Брвеница,
Градац, Дубац, Пљевља
Шула, Боровица, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Мијаковићи, Варине, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Комини, Шула, Пљевља
Пљевља
Калушићи, Пљевља
Црљенице, Пљевља
Вијенац, Готовуша, Градац, Ковачевићи,
Ковач, Рађевићи, Глисница, Милунићи,
Пљевља, Лађана, Пљевља
Брвеница, Глисница, Пљевља
Пљевља
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Бујаци, Подборова, Врба, Водно,
Матаруге, Пандурица, Биједићи,
Леово Брдо, Мељак, Шула, Градац,
Караула, Буковица, Премћани,
Варине, Крупице, Бучје,
Комини, Пљевља
Пљевља, Доња Рудница
Љ
Љиљанић
Љубојевић
Љумић
Љумовић
Љуца
Љухар
704
Паштровићи
Дробњак. Припадају истом
генеалошком стаблу коме припадају и
Дајовићи, Дајевићи и Терзићи са
Лађане
Пива
Доњи Колашин
Приморска крајина, поријеклом су из
Албаније
Кучи, преци Лазовићи
Марковић
Васојевићи
Милинковић
Бољанићи, Вис, Шула, Ковачевићи,
Пљевља, Рудница, Плијеш, Велике Крће,
Поблаће
Нијесу сви од истих предака. Они
у Шаранцима дошли су из Слатке,
близу Водног. Старина им је Марковина
између Чева и Даниловграда. Марковићи
из Мељака и околине кажу да су род са
Зујићима и да су поријеклом из Пиве
Према њиховом казивању они су из
Мартинића из Бајица код Цетиња
Србија
Пипери
Стожер. Према другој варијанти они су
потомци племена Матаруге
Бугојно
Пријепоље
Никшићка Жупа
Пипери
Томашево, старином Кучи
Пријепоље
Морача
Морача
Поља колашинска, Дробњак
Никшић
Бабине
Кучи
Шаранци, од братства Бојовића
Левер Тара
Бијело Поље
Зета (Аџове Врбе)
Дробњак, огранак Јауковића
(Ријеч је о Мијатовићима који су
живјели у Бобову, Шулима и Грацу.
Мијатовићи који су живјели у Кучима
огранак су тамошњег братства
Вукасановића
Будимље
Косовска Митровица
Крња јела, Фоча
Чајниче
Вранеши, преци су им Коњевићи
досељени из Коњских јела
Морача, мада тврде да им је старина
из Љешанске нахије
705
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
706
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Н
Милић
Шљиванско, Готовуша, Срданов гроб,
Рудница, Пљевља
Милићевић
Вруља, Пљевља, Рудница, Збљево, Комини
Миличић
Милковић
Миловановић
Миловић
Милојевић
Милојичић
Милојковић
Милошевић
Миљић
Минић
Пљевља, Бошчиновићи
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Зеница, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Градац, Пљевља
Мијаковићи, Косаница, Варине,
Забрђе, Пљевља
Засеље
Градац, Аџовина, Глисница, Хоћевина
Шула, Градац, Глисница, Поблаће,
Рађевићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Какмуже, Мрчево, Пљевља, Драгаши,
Комини, Збљево
Нанге, Градац, Мештревац
Пљевља
Грево, Пљевља
Мирашчија
Мирковић
Митровић
Митровски
Мићковић
Мишинов
Мишовић
Млађеновић
Млатишума
Мосур
Моћевић
Мохамад
Мрдак
Мрдовић
Мрзић
Мршовић
Мујезиновић
Мујковић
Мулић
Муловић
Муратовић
Мурић
Муслић
Мутишевић
Мухаремовић
Муховић
Мушовић
Моћевићи
Пљевља
Подборова, Борова, Косаница, Тулово,
Отиловићи Вруља, Шумани, Љуће,
Мијаковићи, Комини, Рудница, Бољанићи,
Страхов До, Трновице, Хоћевина, Потпеће,
Баре, Расно, Оџак, Драгаши, Брвеница, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Врбица, Крушево, Горње село, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Једно братство Милићи из Пљеваља
су родом од Бјелица са Цетиња. За оне
у Готовуши и Шљиванску сматра се да
су род са Тањевићима из Бобова
Сва братства која имају ово презиме
не припадају истом претку. Једни су из
Дробњака, једни са Крњаче.
Пива
Косово
Пријепоље
Бањани, род са Миљанићима
Параћин, село Главице
Лијева Ријека
Никшић
Дробњак
Једно братство Митровића је из околине
Никшића, једни су из Херцеговине
Крива Паланка
Бањани
Наловић
Намгалија
Настић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Находовић
Ненадић
Пљевља
Црљенице, Пљевља, Плијешевина,
Шумане, Адровићи
Страхов До, Пљевља
Пљевља
Рудићи, Пљевља
Пљевља
Шула, Срданов гроб
Пљевља, Брвеница
Пљевља
Пљевља
Мрзовићи, Пљевља, Потрлица
Пљевља
Премћани, Горње Село, Жидовићи,
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Ненезић
Нешић
Никачевић
Никитовић
Николић
Нинковић
Ницевић
Нишић
Новаковић
Новићевић
Нововић
Ноговић
Нуковић
Нурак
Нухановић
Босна
Они су од Радосављевића, Пјешивци,
а по другој варијанти они су од
Миљанића из Бањана
Никшић
Дробњак
Дробњак
Лепеница
Кучи
Дробњак
Никшић
Дробњак
Дробњак, Пива
Дробњак, преци су им Матељевићи
Велика
Шаранци
Горажде
Дробњак
Врановина
Бјелопавлићи
Врбово, претпоставља се да су
доселили из Мажића, општина Прибој
Пива, огранак Аџића
О
Обрадовић
Петине, Леово Брдо, Шула,
Маринац, Пљевља
Кучи
Обренић
Љутићи, Матаруге, Пљевља
Обреновић
Огњеновић
Одовић
Окица
Омербашић
Опанчина
Османагић
Османкадић
Остојић
Остојин
Оташевић
Крћевине
Пљевља
Бошчиновићи, Пљевља
Ковачевићи
Пљевља
Подборова, Пљевља
Ћерјенци, Пљевља
Пљевља
Маоче, Поткрајци, Вруља, Ђурђевића Тара,
Левер Тара, Пушоњски До, Варине, Оџак,
Комини, Видре
Пљевља
Пљевља
Отовић
Рађевићи
Мојковац
Калиновик
Херцеговина
Жабљак на Скадарском језеру
Бијело Поље
Подгорица
Шаховићи, Вранеши
Горажде
Кучи
Никшић
Обрадовићи у Пљевљима су из
Ритошића (Прибој). У Пљевљима
живи и братство Обрадовића
поријеклом из Дробњака (Тепца)
Сродници са Шарцима, Гачевићима и
Карталима
Горажде
Мратиње, старином из Бањана
Никшић
Фоча
Павино Поље
Подгорица
Ђеклићи, Цетиње
Братоножићи, огранак Чађеновића. У
Кучима се помињу као огранак
братства Ивановића
Буче (Беране)
707
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
708
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
П
Павићевић
Павловић
Падро
Пајевић
Пајић
Пајк
Пајовић
Паламар
Палдрмић
Пљевља
Црни Врх, Пљевља, Оџак, Пауче,
Комини, Жидовићи
Пљевља
Градац, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Палибрк
Орља, Градац, Пљевља, Потоци
Пантелић
Пантовић
Папић
Паповић
Папуковић
Пашефендић
Пашић
Педић
Пејановић
Пејатовић
Пејовић
Пљевља
Потоци, Комини, Пљевља
Потоци, Пљевља, Црљенице, Жидовићи
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Отиловићи, Вијенац, Пљевља
Козица, Глисница, Бељковићи, Вруља,
Поткрајци, Бољанићи, Присоје, Которац,
Пљевља
Љуће, Пљевља
Пљевља
Шула
Зекавице, Пљевља
Пековић
Пелидија
Пенезић
Перовић
Перуничић
Петрић
Петровић
Борова, Подборова, Бујаци, Премћани,
Поткрајци, Мијаковићи, Вруља,
Косаница, Пандурица Крупице, Пљевља
Готовуша, Орља, Шула, Градац,
Срданов гроб, Пљевља
Косаница, Мијаковићи, Шула Глибаћи,
Битине, Боровица, Јаворак, Зеница, Забрђе,
Вилићи, Пљевља, Комини, Бујаци
сада има топоним Петровића омар.
Сљедеће им је станиште Марина
шума, одакле су се раселили у
Косаницу, Бујаке, Лијеску и друга мјеста.
Бјелопавлићи
Бјелопавлићи, Његовуђе
Ливно
Колашин
Зета
Загреб
Кучи
Тутин
Они су огранак Грујичића из Вијенца.
Једно вријеме живјели су у Павином
Пољу
Бјелопавлићи, старији преци су им
Кадићи
Лучани (Дубац)
Пива
Риђани
Кучи, грана Дрекаловића
Гамзиград
Шаранци
Шавник
Доња Морача, Пива, Бањани. Једни
су огранак Поповића из Куча
Никшић
Азија
Пенезићи (Долина Поблаћнице)
Једно братство Перовића води
поријекло из Бањана. Перовићи у
Зекавицама су из Дробњака. Не зна се
да ли припадају истим прецима
Перуничићи су поријеклом из Бањана.
Преци су им Богдановићи. Једни су
доселили у пљеваљски крај, гдје су
добили презиме по претку Перуну, а
једни су се настанили у Слатину
(Чачак) и друга мјеста Србије.
Потомци једног огранка Перуничића
су Митровићи на Голији
Косаница
Неки подаци потврђују претпоставку да
су поријеклом Кучи. У неким изворима
каже се да су од Миловановића који су
једно вријеме живјели у Дробњаку.
Њиховој братственичкој линији
припадају Коћале. Једни припадници
овог братства гаје традиционално
предање да су се прво доселили у
Добриловину, затим у Барице гдје и
Петровски
Пешић
Пивљанин
Пијук
Пљевља
Пљевља
Велике Крће, Пижури, Рађевићи, Забрђе,
Пљевља
Пљевља
Пилав
Пилавац
Пиљан
Пиповић
Пирић
Пјановић
Пјевовић
Плавовић
Плакало
Планић
Племић
Плиска
Пљеваљчић
Појатић
Полексић
Полимац
Половина
Попадић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Буковица, Чардак
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Бајовина, Потковач
Планић
Честин
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Уремовићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Обарде, Шула Козица, Вијенац,
Отиловићи, Пљевља
Поповић
Градац, Бољанићи, Какмуже,
Поблаће, Страхов До, Хоћевина,
Калушићи, Пљевља, Комини
Попчетовић
Пљевља
Посука
Потпара
Градац, Рађевићи
Борова,Водно, Љуће, Вруља, Шула,
Честин, Црни Врх, Мале Крће,
Градац, Ђурђевића Тара, Левер Тара,
Косаница Крупице, Милунићи, Калушићи,
Какмуже, Пљевља, Потпеће, Крушево,
Комини
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Љуће, Грево, Мрзовићи
Потпарић
Потркач
Потурак
Празина
Прекић
Прерадовић
Васојевићи
Пива, по томе су добили презиме.
Преци су им Вуковићи у Пиви
Доњи Колашин. Сматрају да су
поријеклом из Долца у Сарајевском
пољу и да им је старо презиме
Јошиловић
Истра
Дробњак
Пријепоље, старији преци из Дробњака
Пива, Босна
Јабука (Пријепоље)
Пипери
Вакуф (Босна)
Фоча
Дробњак
Босна
Сви Попадићи не воде поријекло од
истог претка. Једни су поријеклом из
Бабина, највјероватније они што живе
у Обардама, Козици и Вијенцу (род су
са Рељама), једни воде поријекло од
Автовца код Гацка, а једни из Трнова
Подгора (Жабљак). Колашин, Пива.
Не припадају сви истој братственичкој
линији. Неки тврде да су старином од
Поповића из Куча, који су од Ерака,
истог претка Петровића
У овој породици гаје предање да су
поријеклом са Косова
Доњи Колашин, Добриловина. Према
неким сазнањима они су род са Милићима
којих и сада има у Добриловини
Види Потпара
Дробњак
Кучи
Колашин
709
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Пријовић
Прљача
Пршеш
Пузовић
Рађевићи, Глисница, Градац, Поблаће
Пљевља, Пижури
Пљевља
Пљевља
Пуповић
Бобово, Мељак, Шула, Градац,
Левер Тара, Косаница, Јаворак,
Влаховићи, Оџак, Потпеће, Пљевља,
Горње село, Комини
Љутићи, Обарде, Матаруге, Пљевља,
Горње село
Градац
Пљевља
Рађевићи
Пљевља
Пурић
Пуцар
Пучић
Пушка
Пушоња
Пушоњић
Црљенице, Пљевља
Голеша
Пријепоље, сматрају да су старином из
Пиве
Пушанска Гора (Стара Црна Гора).
Постоји мишљење да су од њих Голубовићи,
Јаковљевићи и Томићи
Колашин, раније живјели у Херцеговини
(Неки сматрају да су Грујичићи од Пурића)
Босна
Радојевић
Радошевић
Радуловић
Радуновић
Раилић
Раичевић
Рајковић
Ракита
Ракочевић
Рамовић
Раневски
Раонић
Рашинлић
Рашчић
Реља
Рељић
Реџић
Реџовић
Рибић
Вруља, Пљевља, Вијенац
Пљевља, Премћани, Комини, Брвеница
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Врба, Шула, Честин, Ковачевићи,
Пипери, Вашково, Метаљка, Прехари,
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Оџак
Радуловић Брвеница, Глисница
Пљевља
Слатина, Шула, Хоћевина, Пљевља, Комини
Хоћевина, Комини
Шула, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Оџак
Пљевља
Ђ. Тара, Косаница, Варине, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Бајовина
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Подборова
Пљевља
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Ризамулић
Ризвановић
Ристановић
Ристић
Пљевља
Мрчићи
Рујевица, Шула, Дужице
Градац, Пљевља
Робовић
Ровчанин
Рогановић
Грево, Рабитље, Пљевља
Рудница, Пљевља, Комини
Пљевља
Рогић
Рого
Рондовић
Росић
Пљевља
Кржава, Пљевља
Премћани, Шула, Градац, Потпеће,
Жидовићи, Пљевља
Ограђенице, Нанге, Јабучно, Шула,
Вишњица, Градац, Ковачевићи, Пљевља
Зекавице, Пљевља, Црљенице, Адровићи
Роћен
Рубежић
Ружић
Рујовић
Рустемагић
Рустемовић
Левер Тара, Глибаћи, Пљевља
Пљевља
Шула
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Рончевић
Живјели у Пушоњском Долу. Има их у
пријепољској општини. Према
породичном предању старином су од
Цетиња, гдје постоји локалитет
Пушоњска Долина, што би могло
послужити за потпуније утврђивање
поријекла овог братства
Види Пушоња
Р
Рабреновић
Радановић
Раденовић
Радичевић
Радовановић
Радовић
710
Бијело Поље
Радановићи у Брвеници су род са Станићима
Беране
Пријепоље
Невесиње
Челебићи, Пива. Једно братство Радовића,
чији потомци живе у Пљевљима, су
старосједиоци
Дробњак. До средине XIX вијека
живјели су у Ровцима и огранак су
Булатовића
Шаранци
Дробњак, род им је братство Ашанин
Савић
Савичић
Садагић
Садовић
Салаковић
Салиховић
Самарџић
Сандић
Сарајлија
Левер Тара
Јабука
Јабука
Подгорица
Пипери
Подгорица
Шаранци
Бањани
Загорје, Херцеговина. Сматрају да не
припадају истом братству или пак
немају поуздане доказе за то
Шаранци
Жабљак
Дробњак
Колашин
Никшић
С
Шула, Нанге, Градац, Бољанићи,
Метаљка, Бурићи, Поблаће Рађевићи,
Пљевља
Орља, Поблаће, Рабитље, Какмуже,
Комини
Пљевља
Пљевља
Хоћевина
Пљевља
Пљевља
Бобово, Попов До, Градац, Левер Тара,
Потпеће, Њивице, Пљевља
Прехари, Пљевља
Дробњак
Сарајево
Морача
Подгорица
Крива Паланка
Дробњак, огранак Дедајића из Шаранаца
Турска
Ровци
Дробњак
Дробњак, прије живјели у Кучима.
Има их у Никшићкој Жупи
Ровци
Ровци
Дробњак. Сматрају да им је старина
стара Црна Гора и Кучи
Вировитица
Сарван
Свркота
Сеитз
Сејфовић
Секулић
Пљевља
Бобово, Мораице, Нанге, Татаровина,
Бољанићи, Зорловићи, Поблаће, Бучје,
Комини, Пљевља
Ђурђевића Тара
Пљевља
Поткрајци, Градац Мијаковићи, Глибаћи,
Грево, Пљевља, Комини
Бањани
Цуце, Цетиње
Сматрају да су поријеклом из Азије
Бар
Кривошије код Боке Которске
Ровци
Живјели у Челебићима, гдје су
доселили из Кисељака код Сарајева,
по чему су добили презиме Сарајлије.
Претпостављају да су прије живљења
у Сарајеву живјели у Челебићима, гдје
су се презивали Ђукић
Калушићи, Пљевља
Анадолија (Род су са Садагићима,
Вајзовићима и Мехагићима)
Коврен
711
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Секуловић
Селмановић
Сератлић
Сердаревић
Сијамић
Симикић
Симићевић
Симовић
Сировина
Скејовић
Скикић
Скорупан
Славуљ
Слијепчевић
Смајевић
Смоловић
Поткрајци, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Алићи
Потпеће, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Крушево, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Поткрајци, Вашково, Пљевља
Сокић
Соковић
Љутићи, Пљевља
Бобово, Леово Брдо, Мораице, Шула,
Доња Рудница, Боровица, Комини,
Пљевља, Оџак
Пљевља
Пљевља
Градац, Пљевља, Оџак
Поблаће, Пљевља, Обарде
Соколовић
Софовић
Софтић
Спајић
Спанглер
Спасојевић
Србљановић
Срдановић
Сретеновић
Срна
Срндовић
Стаменић
Станимировић
Станић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Клакарине, Оџак
Пљевља
Пљевља, Ђули
Д. Бреза, Мељена
Пљевља
Збљево, Милунићи, Готовуша, Мале Крће,
Пљевља
Нанге, Шула, Вишњица, Градац, Рађевићи,
Потпеће, Уремовићи, Оџак, Пљевља, Видре,
Комини
Станишић
Станковић
Буковица, Дужице, Пљевља
Шула, Пљевља
Станојевић
Пљевља
Старовлах
Врбица, Градац, Љуће, Радосавац, Пљевља
Старчевић
Ограђеница, Нанге, Шула, Јабучно,
Градац, Пљевља
Пива
Подгорица
Горња Буковица
Бјелопавлићи
Београд
Алуге (Жабљак)
Драговољићи код Никшића
Горажде
Ђеклићи (Цетиње)
Ораховица (Вуковар)
Херцеговина, Гацко
Бајице (Цетиње)
Прошћење, живјели у Дробњаку,
старином од Никшића
Равна Ријека, род са Јанковићима
Пљеваљско поље
Крајина
Босанска Крајина
Цетиње
Ограде, општина Прибој. Немају
поуздана сазнање о давнијем
поријеклу. Неки извори указују да су
поријеклом Кучи
Кукуровићи
Дробњак
Ожаљ, преци им живјели у Дробњаку
Жабљак
Чачак
Котор Варош
Фоча
Шавник, род су им Ракетићи
Кучи, (према предању тамо су се презивали
Давидовићи), једно вријеме настанили су
се у Челебиће, а одатле се раселили у
друга мјеста. Ни сви Станићи не
припадају истом братству
Дробњак
Једно братство живјело у Дробњаку,
али нема сигурних извора који би
указивали да су од истих предака
Пива. Претпоставља се да су им
старина Кучи
Нова Варош (Стари Влах), Пива, род са
Делићима
Према предању поријеклом су са
Косова, потомци Страхињића бана. Од
овог браства развило се неколико
братственичких огранака различитих
712
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Стеванчевић
Стевовић
Стевановић
Стијеповић
Пљевља, Брвеница
Пљевља
Честин, Градац, Ковачевићи, Поблаће,
Пљевља Стељић Врбица, Пљевља
Пљевља
Стиковић
Стјепановић
Стовраг
Стојановић
Стојић
Стојкановић
Страхињић
Пљевља
Овровине
Кржава, Пљевља
Пљевља
Илино Брдо, Пљевља
Пљевља
Црнобори
Стрелица
Пљевља
Стројил
Струјић
Струњаш
Ступар
Ступар
Ступић
Сујалџић
Сукић
Суљовић
Сурулиз
Сушић
Пљевља
Маоче, Пљевља, Поткрајци
Поткрајци, Лијеска, Пљевља
Левер Тара, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Маоче, Пљевља
презимена (Ћирковићи, Џувери,
Милићевићи, Јеловци Лучићи (на
Мељаку) и још неки
Дробњак
Жабљак, старином из Пипера
Челебићи, огранак Јауковића из Дробњака
Жабљак, поријеклом из Горње Мораче.
Претпоставља се да су им преци
Томићи
Пријепоље
Чајниче
Бујановац
Црквени Тоци
Камена Гора
Сматрају да су старином из Малене
Бањске са Косова одакле су се
преселили у Бјелопавлиће
Дробњак, старином од од Томовића
из Голије
Забрњица (Прибој)
Херцеговина
Дробњак
Левер Тара
Никшић
Никшић
Рожаје
Никшић
Т
Табаковић
Табаш
Маоче, Пљевља
Рабитље, Зекавице, Пљевља
Тадић
Талић
Таловић
Танасић
Танасковић
Тановић
Тановић
Тањевић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Метаљка, Пљевља
Пљевља
Поблаће
Колијевка, Бобово, Слатина, Нанге,
Градац, Попов До, Церовци, Оџак, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Тараба
Таранчић
Тарић
Тасић
Тасовац
Старији преци су им Коковићи, који су
живјели у Вранешима, Коврену
(околина Бијелог Поља)
Чајниче
Бермаши (Талићи)
Пива, Борковићи
Калуђеровићи
Босна
Чајниче
Босна
Сматрају да им је род братство Бојат у
Пиви. Мисле да им је старина Пива
Ливно
Драговићи код Поблаћа
Пријепоље
Бањани, Требиње
713
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Татаровац
Татовић
Таушановић
Тахирагић
Тахирбеговић
Тахировић
Тахић
Тахловић
Ташаковић
Ташић
Телаћевић
Терзић
Тешовић
Кукавице
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Росуље
Ћерјенци, Катун, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Мале Крће, Бујаци, Мијаковићи,
Љуће, Забрђе, Орља, Пандурица,
Крупице, Црљенице, Калушићи,
Потрлица, Лађана, Михајловица,
Готовуша, Брвеница, Глисница,
Оџак, Пљевља
Тмушић
Тодовић
Тодорић
Томановић
Слатина, Орља Глибаћи, Комини,
Брвеница, Пљевља
Подборова, Мијаковићи, Пљевља
Шула, Градац, Пљевља
Пљевља
Пљевља, Радосавац
Томашевић
Козица, Вруља, Поткрајци, Пљевља
Томић
Бобово, Вруља, Шула, Градац,
Боровица, Хоћевина, Комини, Пљевља
Какмуже, Пљевља, Глибаћи, Страхов До
Томчић
Тончић
Топаловић
Топовић
Тоскић
Тосумовић
Рађевићи
Брвеница, Велике Крће, Шула, Бушње,
Ковач, Глисница, Хоћевина, Пљевља,
Селишта
Засеље, Градац
Пљевља
Пљевља
714
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Тошић
Какмуже, Бушње, Поблаће, Присоје
Глисница, Которац, Мрзовићи, Жидовићи,
Хоћевина, Пљевља
Трле
Трнавац
Трхуљ
Турбедари
Турсумовић
Тутунџић
Туцовић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Градац, Засеље
Пљевља
Пива, раније живјели у Гацком
Дијарбекир, Анадолија
Кучи
Кучи
Спадају међу најстарија српска братства
у пљеваљском крају. То презиме се,
према писању Андрије Лубурић,
помиње у дубровачким документима
1405. године. Лубурић претпоставља
да су живјели у Дробњаку и да су
огранак Мандића, о чему до сада није
било поузданих доказа. Сматра се да
је већина Терзића од истог
родословног стабла Терзића који живе
у М. Крћама. По другој, непотврђеној,
варијанти Терзићи су из околине
Гацка, одакле се насељавају у Зету, а
затим у пљеваљски крај. Нема
поузданих доказа да сви Терзићи
припадају истом коријену, јер је ријеч
о презимену насталом на бази
занимања. У неким изворима каже се
да су Терзићи од Милићевића
Пива, Дробњак
Боан, старина Кучи
Челебићи
Требиње, Херцеговина
Кучи. Околина Цетиња. Према
предању припадају истом
братственичком стаблу од кога су и
Лаковићи
Из околине Пријепоља. Према другој
верзији они су из Стрмећице
Морача, Дробњак
Томчићи у Бољанићима доселили су
из Мале Црне Горе (Жабљак),
Томчићи у Какмужима немају
поуздано сазнање о свом поријеклу.
Дробњак
Дробњак и Пива. Према једној претпоставци
они су огранак Јакића а неки из овог
братства истичу да су старосједиоци
Колашин
Тошићи у Бушњима, Какмужима,
Жидовићима и Хоћевини поријеклом су
од истих предака Златановића који су
живјели код Требиња. Према
породичном предању они су старином
из Бањана и огранак су братства
Миљанића. Тошићи у Поблаћу и
Глисници припадају другом братству,
које тврди да су им преци доселили из
приморских крајева, мада је вјероватнија претпоставка да су поријеклом
поријеклом из Крајчиновића (Прибој)
Златибор (Трнава)
Фоча, Гацко
Ћ
Ћаласан
Ћалов
Ћатовић
Ћаћић
Ћебо
Ћеранић
Ћетковић
Ћеха
Ћипранић
Ћирковић
Ћирлија
Ћировић
Ћоровић
Ћорсовић
Ћосовић
Ћузовић
Ћуковић
Ћулафић
Ћулаховић
Ћурчић
Пљевља
Глисница, Шула, Градац, Рађевићи,
Расно, Брвеница, Пљевља
Пљевља
Готовуша, Боровица, Срданов Гроб,
Забрђе, Љуће, Пљевља
Тврдаковићи
Јаховићи, Страхов До, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Оџак
Бобово, Ограћеница, Пљевља
Пљевља
Љутићи, Матаруге Дубочица, Боровица,
Оџак, Пљевља, Видре
Пљевља
Бољанићи, Градац, Поблаће, Рађевићи,
Пљевља
Мијаковићи, Леово Брдо, Левер Тара,
Косаница, Калушићи, Уремовићи,
Пљевља
Пљевља, Отиловићи
Плањско, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Матаруге, Расно, Пљевља
Пива, старином из Босне
Дробњак
Никшић
Херцеговина
Гацко, раније се презивали Ђедовићи
Дробњак
Никшићка Жупа
Пива
Честин
Морача
Провалија, Дробњак
Плана код Колашина
Тоци. Род су са Пејатовићима
Пријепоље
Беране
Васојевићи
Пива
У
Увејзовић
Унковић
Пљевља
Црљенице, Адровићи, Пљевља
Требиње
715
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Ф
Фазлић
Фатић
Фелаховић
Фемић
Фетаховић
Филиповић
Фрохнерт
Фундуп
Фуртула
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Станчани, Пљевља
Оџак
Љутићи, Пљевља
Пљевља
Страхов До
Оџак
Беране
Фемића Крш
Рожаје, поријеклом Кучи
Колашин
Фоча
Бијело Поље
716
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Храповић
Храстовина
Хрковић
Хрњаз
Хулић
Хурић
Хусовић
Хајдаревић
Хајдуковић
Кукавице
Пљевља, Црљенице
Халикавазовић
Халилбеговић
Пљевља
Пљевља
Халиловић
Хамзић
Хамидовић
Хандабака
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Левер Тара, Пљевља
Харачић
Харбић
Хасанагић
Хасанбеговић
Хасовић
Хафнер
Хаџалић
Хаџиатлагић
Хаџибеговић
Хаџибрахимовић
Хаџимуховић
Хаџиосмановић
Хаџиреџеповић
Хаџисмајиловић
Хаџић
Хаџихасановић
Хаџишаћировић
Хаџовић
Хашимбеговић
Хекало
Хелић
Херић
Херовић
Ходовић
Хонић
Хоџић
Хошо
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Селишта
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Боришићи, Буковица, Кржава, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Засеље, Бољанићи
Пљевља
Биједићи, Пљевља, Градац
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Бурићи
Пљевља
Боришићи, Ковач, Пљевља
Буковица, Пљевља
Пријепољски крај. Има их у Барама, у
Црмници
Високо у Босни. Сматрају да су им
далеки преци из Азије
Кучи
Подгорица
Бијело Поље
Цетиње. Старији преци, по
вјероисповијести били католици,
живјели код Дубровника и касније
прихватили ислам
Бијело Поље
Никшић
Колашин
Фоча
Кучи
Улцињ
Подгорица
Ливно
Будимпешта
Кучи
Подгорица
Цвркота
Перотин, Водно, Вруља, Љутићи,
Клеке, Пљевља
Калушићи
Градац
Мијаковићи, Кордовина, Пљевља
Мале Крће, Бушње, Велике Крће,
Поткрајци, Мијаковићи, Љутићи,
Петине, Поблаће, Бољанићи,
Градац, Плијеш, Адровићи, Глисница,
Пљевља, Жидовићи, Црљенице
Поблаће
Цвркотић
Поблаће
Церовић
Цигуљин
Цицо
Цицовић
Цмиљанић
Зеница, Грево, Пљевља, Крушево
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Бујаци, Тулово, Вруља, Глибаћи,
Поткрајци, Мијаковићи, Потоци
Бучје, Хоћевина, Пљевља, Комини
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Поблаће
Глисница, Бољанићи, Шула, Градац,
Милаковци, Вучево, Поблаће, Рађевићи,
Пљевља, Брвеница
Цвекић
Цветковић
Цвијетић
Цвијовић
Цоковић
Црногорац
Црнчевић
Цуле
Цупара
Колашин
Вранеши
Србија
Бањани
Поблаће, старином из Бањана
Цвијовићи у Поткрајцима су од
братства Бајића, а Цвијовићи из
Крћа, Адровића, Бушања, Бољанића и
Заостра су од другог браства за које се
претпоставља да су старосједиоци
Зорловићи. Тамо живи њихово
братство Свркоте.
Они су, такође, Свркоте, досељени из
Зорловића
Тушина, Кучи
Цетиње
Околина Цетиња
Херцеговина
Вранеши
Херцеговина (Гацко)
Ровци
Од Челебића, преци су им Радовићи
Ч
Чабаркапа
Никшић
Никшић
Никшић
Чавић
Ровци
Чакаловић
Чакар
Чамџић
Чано
Чардаклија
Подгорица
Босна
Борче, Херцеговина
Ц
Цаковић
Х
Пљевља
Пљевља
Пљевља, Видре
Шула
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Поткрајци, Лијеска, Градина,
Мијаковићи, Ператин, Љутићи, Водно,
Пушањски до, Вруља, Крупице,
Страхов До, Пљевља
Подборова, Мрчево, Нанге, Шула,
Косаница, Рађевићи, Какмужи, Крушево,
Комини, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Црљенице, Љутићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Шаранци, гдје су према неким сазнањима
доселили из Куча
Пива
Бар
Ливно
Колашин
Бијело Поље
717
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Чаркиловић
Чарковић
Чаушевић
Чворовић
Челебић
Челик
Ченгић
Пљевља
Левер Тара, Пљевља
Хоревине, Пљевља
Шљиванско, Градац, Комини, Пљевља
Пљевља
Градац, Бољанићи, Засеље
Оџак, Пљевља, Градац
Чепић
Хоћевина, Глисница, Бушње, Пљевља,
Комини, Видре
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Југово, Велике Крће, Трновице, Пљевља,
Глисница, Брвеница Готовуша, Мељак,
Шула, Градац, Бољанићи, Ковач
Чивгин
Човић
Чогурић
Чолак
Чоле
Чоловић
Чорбо
Чота
Чочај
Чуљковић
Чуровић
Чутуна
Чутура
Чутурић
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Заглавак, Левер Тара, Потпеће,
Уремовићи, Пљевља
Тврдаковићи, Лугови, Пљевља
Пљевља
Оџак, Потпеће, Алићи, Пљевља Градац
Џанковић
Џановић
Џарић
Џебханић
Џеле
Џеловић
Џеховић
Џидић
Џогаз
Џогазовић
Пљевља
Нанге, Пљевља
Мијаковићи, Потпеће, Татаровина,
Ковачевићи, Вилићи, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Љуће, Љутићи, Хоћевина, Пљевља,
Лађана
Пљевља
Раћевићи
Рађевићи
Пљевља
Бошчиновићи, Пљевља,
Забрђе, Брвеница, Грево,
Калушићи, Расно, Пљевља
Забрђе, Пљевља
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Пријепоље
Џувер
Ограђеница, Биједићи Шљуке, Шула
Једно братство поријеклом је из Босне
Мокро (Шавник)
Подгорица
Фоча
Босна (Фоча). Тврде да су им преци
живјели у Малој Азији, град Ченгри и
да су по том мјесту имали првобитно
презиме Ченгрићи. Нема доказа да су
сви Ченгићи од истих предака
Морача, род су им Радовићи
Џуверовић
Џукљан
Црљенице, Пљевља
Пљевља
Турска
Стожер
Липово
Сматра се да су од братства Бајчета,
који су доселили из Бањана код Никшића.
Не зна се поуздано да су Чоловићи у
Мрзовићима род са осталим
Чоловићима у пљеваљском крају
Херцеговина
Улцињ
Косово
Бијело Поље
Пива
Џ
Џабасан
Џака (Џакић)
Џаковић
718
Тепца
Кучи
Шаранци, огранак Раичевића,
поријеклом од Плане код Билећа
Из околине Бијелог Поља. Преме
другим изворима они су из околине
Гацка
Ријека Црнојевића
Никшићка Жупа. Припадају једном
генеалошком стаблу Ђуровића
Косово
Никшић
Кучи, а према неким непотврђеним
мишљењима старина им је Херцеговина
Живјели у Ограђеници. Сматрају да
припадају сродничкој линији братства
Старчевића, Ћирковића и Јеловаца.
Према неким сазнањима сви потичу
од Милићевића који су доселили из
Бањске на Косову
Исто братство Џувери
Ш
Шабанић
Шабановић
Шабовић
Шаботић
Шаиновић
Шаковић
Шакота
Шаловић
Шантић
Шарановић
Шаранчић
Шарац
Шарић
Шахинпашић
Шаховић
Шевченко
Шепић
Шестовић
Шећеркадић
Шеховић
Шибалић
Шијаковић
Шиљак
Шимун
Шкодо
Шкријељ
Шкулетић
Шљиванчанин
Шљивић
Шљиво
Шљука
Шљукић
Шољанин
Шћекић
Шћепановић
Шћеповић
Шубара
Пљевља
Боришићи, Оџак, Левер Тара
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Моћевићи
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Мрзовићи, Грево, Присоје, Дубочица,
Вијенац, Жидовићи, Отиловићи,
Пљевља
Матаруге, Шула, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пушоњски До, Пљевља
Маоче, Крупице, Поткрајци, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Пљевља
Поблаће, Метаљка
Пљевља, Хоћевина, Лађана
Поткрајци, Вруља
Пљевља
Пљевља
Буковица, Градац, Пљевља
Љутићи, Горње Село, Пљевља
Црљенице, Вишица, Пљевља
Пљевља
Пљевља
Матаруге, Пљевља, Вијенац, Жидовићи
Пљевља
Пљевља
Забрђе, Мијаковићи, Ђурђевића Тара,
Пљевља, Комини, Жидовићи
Пљевља
Шула
Шабац
Чево, старији преци Мрковићи
Подгорица
Бијело Поље
Пива
Братоножићи
Херцеговина
Пријепоље
Кучи
Шаранци
Шекулари, Беране
Гласинац
Бијело Поље
Украјина
Требиње
Мађарска, род су са Кадићима
Подгорица
Дробњак
Дробњак
Блишково
Пива, род су им Вуковићи у Пиви
Ругово, поријеклом су из Албаније
(Шкријељ)
Дробњак а раније Пјешивци
Шаранци
Риђани, Никшић
Никшић
Бијело Поље
Беране
Тушина, Колашин
Кучи
Чајниче
719
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
Шубарић
Шукурица
Шуловић
Шундић
Шушић
Вруља, Шула, Крушево, Косаница,
Пушоњски До, Варине, Какмуже,
Бољанићи
Пљевља
Пљевља
Брвеница, Боровица, Пљевља,
Пауче, Комини
Пљевља, Маоче
Неке напомене уз табеларни преглед
презимена у пљеваљском крају
Подаци о презименима и мјесту боравка братстава
у пљеваљском крају узети су из званичне евиденције
локалне управе. Главни извор за ове податке били су
бирачки спискови грађана у општини у 2005. години,
гдје је било евидентирано свако лице које је имало
бирачко право и које је на подручју Општине боравило
прописано вријеме. Регистровано је свако презиме које
је у вријеме припреме овог рада било уписано у бирачке
спискове.
Подаци о поријеклу становништва прикупљани су
накнадно и за то је коришћено више писаних извора, а
само мали број сазнања о поријеклу неких братстава
установљен је на основу предања и причања припадника
тих братстава. За један број братстава нијесу уписани
подаци о поријеклу. Већина њих су старосједиоци, а за
један број житеља није се дошло до поузданих података
о поријеклу.
Оно што се може уочити из прегледа приказаних
презимена у пљеваљском крају је велики број презимена веома разноврсног значења. Према овој евиденцији
регистровано је око 1100 презимена на подручју Општине,
што није баш тако честа појава за једну популацију која
живи на простору величине пљеваљске општине. И то
говори да су се у пљеваљски крај досељавале породице
из разних крајева. Међу презименима је највише оних
која припадају патронимици (Марковићи, Војиновићи,
Ивановићи, Божовићи, Бојовићи, Митровићи, Петровићи, Мирковићи, Обрадовићи, Пејовићи, Џаферовићи,
Бајровићи, Селмановићи и др. Значајан је број презимена друге врсте, матронимици (Милићи, Миљићи,
Миличићи, Радићи, Станићи, Јањићи и сл). На пљеваљском подручју има доста презимена топонимичких
значења: Челебићи, Кржаве, Дурутовићи, затим
презимена везана за ријечи које означавају занимање
(Ковачевићи, Лончари, Гогићи, Стељићи, Кујунџићи,
Кавеџићи, Бојаџићи и др). Евидентне су и друге врсте
презимена, о чему је било ријечи у дијелу текста о
поријеклу и кретању становништва, у првом дијелу
Бијело Поље
Никшић
Никшићка Жупа
Доња Буковица
књиге. Такође, пажљивим посматрањем презимена
може се запазити да их има доста са разликом у једном
слову: Андабака - Хандабака, Кавеџић - Кахвеџић,
Каровић - Кахровић, Дробњак - Дромљак - Дромњак,
Дајовић- Дајевић, Екало - Хекало и сл. Неки примјери
доказују да је ријеч о истим презименима којима се у
евиденцији временом губило или додавало по једно
слово, можда због грешке пописивача или оног ко је
саопштавао своје презиме.
Из датог прегледа уочава се велики број презимена
која су у основи иста, јер је заиста ријеч о истом братству,
али додавањем речце ић, она се разликују. Казаз Казазовић, Калајџија- Калајџић, Џувер- Џуверовић,
Џогаз - Џогазовић, Бајчета - Бајчетићи, Џака - Џакић,
Пушоња - Пушоњићи, Лончар - Лончаревић, Драгаш Драгашевић и тд.
Такође, може се запазити међу презименима
муслиманских братстава да је у пљеваљском крају у
вријеме писања овог рада било 12 породица (братстава)
са префиксом хаџи. Ријеч је о породицама које су добиле
презимена таква по имену ходочасника који је посјетио
Меку или код хришћана Јерусалим. Таква су презимена
Хаџиатлагић,
Хаџихасановић,
Хаџишаћировић,
Хаџихасанбеговић, Хаџиабдић, Хаџиибрахимовић,
Хаџисмајиловић и друга.
У вези са поријеклом породица, у расположивим
изворима има доста произвољних тврдњи. Познато је да
су у прошлости биле честе миграције. Обично се за
мјесто поријекла узимало посљедње станиште братства,
иако су се неки ту задржавали врло кратко вријеме, а
прије тога живјели су у неком другом мјесту, чак и
стотинама година. То важи за многа братства за која се
каже да су поријеклом из Дробњака, а не наводи се да су
прије живјели у другим крајевима. Било је чак и
братстава која тврде да су из Дробњака или из неког
другог краја, а не знају да су претходно живјели у
пљеваљском крају, одакле су, усљед различитих разлога,
мијењали мјесто боравка. Примјер Ђоковићи,
Брајковићи и други којима је старина у Пљевљима. Нека
братства поријеклом из пљеваљског краја евидентирао
је Лубурић у својој књизи Дробњаци племе у
Херцеговини, у одјељку Усељеници и Ускоци. Било је и
720
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
оних који су скривали своје поријекло. То су чинила,
углавном, она братства која су због крвне освете
напустила претходно мјесто живљења, па су због
страховања од освете мијењали славу и давали погрешне податке о мјесту одакле су доселили. Интересантно
је поменути да један број муслиманских братстава тачно
наводи годину досељавања у Пљевља, а не знају одакле
су и од кога.
Многа братства која су населила Дробњак и Пиву,
а знатан број и пљеваљски крај, претходно су били
насељени у у јужним дијеловима данашње Црне Горе,
Бјелопавлићима, Кучима, Пјешивцима, Бањанима и
другим регијама које су запосјели досељавањем са
Косова и других српских покрајина Старе Србије,
Херцеговине и Скадра. Тако су братства Вуловићи,
Томићи, Миличићи, Церовићи, Гаговићи, Кривокапићи,
Бакрачи, Пејовићи, Миловићи, Кецојевићи, Бaјевићи,
Топаловићи, Лучићи, Баланџићи и други прије
насељавања Дробњака и Пиве били настањени у
Бањанима, као и више других братстава која су често
мијењала мјесто живљења. Истина, неки од њих
добијали су друго презиме по неком од својих предака
или по другом основу.
Крсна слава не мора да буде сигуран доказ да су
нека братства од истих предака. Чињеница је да су сви
Бањани славили Св. Јована, Светог Николу, Св.Ђорђија
и Св. Архангела. Слава свих Бјелопавлића била је Св.
Петка. Међутим, промјеном мјеста боравка, неки су
промијенили и своје крсно име. Пресељењем, већина
братстава задржала је старе славе. Али, дешавало се да су
и браћа славили различите славе, а да су исте славе
славила братства која нијесу била у сродничким везама.
Када је ријеч о славама, које су карактеристичне само за
Србе, интересантно је поменути да је Ђурђевдан био
завјетна слава свих Дробњака од 1605. године. Те године
Дробњаци су због устанка на Турке ријешили да се
убратстве и да сви славе Ђурђевдан. Ипак, тај завјет није
се могао одржати. Наметнули су га познијим досељеницима.1
Када је ријеч о славама, интересантно је поменути
да је то вјерски обичај који су српска племена наслиједила од својих предака прије примања хришћанства.
Познато је да су Словени примили хришћанство крајем
9. и почетком 10. вијека. Српско племе приликом сеобе
донијело је „свог домаћег бога“ који је чувао дом од
године до године, од славе до славе. Хришћанска црква
имала је велике неприлике баш због славе, али је ипак
прихватила да Срби могу имати славу, али да се оне
преименују у хришћански светац, онај на који дан
вјерници приме хришћанство. Према неким мишљењима, слава коју нека братства прислужују су старе славе.
1
2
3
С обзиром да је јак миграциони талас са простора
јужног дијела данашње Црне Горе ишао преко Дробњака,
могуће је да су многи мијењали крсно име, посебно они
који су се на том простору задржали. То је, дакле, само
један од елемената који демантује мишљење да они
који славе исту славу, па макар били и презимењаци,
припадају истом братству. Наравно, таквих има највише,
али то се не може прихватити као правило.
О томе говори Светозар Томић , „Како су браћа
Руђин и Бранило у Пиви, који се сматрају родоначелници пивског становништва, славили исту славу Св.
Јована, њихови потомци, да би могли долазити једни
другима на славу, подијеле се, па Руђини потомци
прихвате да славе Св. Николу, а Бранилови Св. Јована“.2
Године 1597. помињу се у Бањанима Бајчете,
Ждрале и Обрадовићи а 1600. године Копривице. Ова и
друга братства, као што је познато, расељавала су се у
друге крајеве, Пиву, Дробњак, пљеваљски крај.Узроци
честих миграција били су најчешће економски разлози,
крвна освета, гладне (неродне) године, чести сукоби са
Турцима, прираштај становништва, политички разлози,
вјерски мотиви, потрага за привређивањем ван
пољопривреде и други фактори.
Миграциони талас у правцу јужног дијела данашње Црне Горе био је најјачи послије Косовске битке. Из
проучавања Шобајића, Томића и Лубурића види се да су
Дробњаци у прво вријеме, још у 14. вијеку, живјели у
Никшићким Рудинама, све до Оногошта. Одатле су
касније потиснути и селили се ка сјеверу. Границе је
утврдио дробњачки војвода Дука Радосинов Јунац.3
Сеобе Дробњака према сјеверу довеле су до борбе
са Кричима, старим племеном које је живјело у
Дробњацима, а које је представљало огранак племена
Матаруге, који су били старосједиоци на том простору.
Матаруге су се са југа, под притиском новопридошлих племена, повлачили ка сјеверу и раселиле се
по свим нашим крајевима, те их више нема као племена.
Има их, према писању Ковијанића и Томића, у
Матаругама на подручју Пљеваља, у сјеверозападној
Босни и на подручју Пријепоља.
Из табеларног приказа о поријеклу становништва
може се закључити да је знатан број досељеника у
пљеваљском крају поријеклом из Куча. Ердељановић
тврди да се Кучи дијеле на на старе Куче, Дрекаловиће и
Арбанасе. Исти аутор наводи да је Лале Дрекаловић
(Дрекалов) родоначелник Дрекаловића, унук Ђорђа
Кастриотија који се исламизирао и постао Скендер-бег.
Цвијић пише да су Кучи „мјешавина старог
српског племена Дрекаловића и католичких Арбанаса“.
Дучић дијели Куче на црногорске или православне, који
су увијек говорили српски и албанске или католичке,
Јован Ердељановић, Стара Црна Гора, први дио, Етничка прошлост и формирање црногорских племена, Београд 1978, 420.
Светозар Томић, Бањани, Пива и Пивљани, Београд 1949, 66.
Ристо Ковијанић, Помен црногорских племена у которским споменицима 14. и 15. вијека, књига 2, Титоград 1974, 171.
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
који су говорили албански и на албанизиране који су
асимиловани од албанске већине.
Један од главних узрока честих миграција
становништва из Куча на простор Полимља, Потарја,
Доњег и Старог Колашина, Пештерске висоравни и
централне Србије био је аграрна пренасељеност. Сматра
се да су најмасовније сеобе Куча биле изражене послије
Кандијског рата (1645-1669) и у вријеме Бечког рата
(1683 -1699). Тада су страдали бројни припадници овог
племена у сукобима са Аустријом и Турском, као и
међусобним обрачунима.
Било је појава да су појединци или мања братства
прихватали презиме и славе јачег рода и племена ради
личне сигурности и јачања свог положаја. Најчешћи
разлози били су бјежање од крвне освете. Нијесу ријетки
случајеви истих презимена и православних Срба и
муслимана из племена Куча. То је најчешћи случај код
оних који су исламизирани у другој половини 19. и
почетком XX вијека (Чоловићи, Чолаковићи, Бошковићи,
Соколовићи, Матовићи и други).
Извори и литература
Танасије Пејатовић, Средње Полимље и Потарје, репринт издање,
Пљевља 1986.
Андрија Лубурић, Дробњак, племе у Херцеговини, Београд 1929.
Светозар Томић, Бањани, Пива и Пивљани ( насеља и поријекло
становништва), Београд 1949.
Ристо Ковијанић, Помен црногорских племена у которским
споменицима, књига II, Титоград 1974.
Јован Ердељановић, Стара Црна Гора, формирање црногорских
племена, Београд 1978.
Uzeir Bećović, Pljevlja - tragom vremena, Pljevlja 1996.
Петар Шобајић, Бјелопавлићи и Пјешивци, Београд 1923.
Јован Дујовић, Успон и пад града на Брезници (на основу дубровачких
докумената), „Пљеваљске новине“, 1981.
Милета Војиновић, Пљеваљски крај ( прошлост и поријекло становништва), Пљевља 1993.
Јован Бојовић, Неки подаци војводе Марка Миљанова Поповића о
обичајима у Кучима и неки документи о Кучима у Богишићевом
архиву у Цавтату, Историјски записи (1-4), Подгорица 1992.
Enes Pelidija i Behija Zlatar, Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti, Pljevlja 1988.
Сретен Вукосављевић, Српски народ у Санџаку, исељавање и бројни
назадак, Цетињски вјесник, Цетиње, III 1910, 55 (10. јул), 2.
Бранко Цвијетић, Поријекло наших муслимана и њихова национална
свијест, раније и сада, „Санџак“, 4. (15. март), 2-3, Пријепоље I/1932.
Костић Мита, Преглед босанско-херцеговачких мухаџира и њихових
првака по Косовском вилајету 1883. године, Историјски часопис, 1-2,
252, 253, Београд 1949.
Јован Ердељановић, Кучи, Братоножићи, Пипери, Подгорица 1997.
Вукота и Аким Миљанић, Презимена у Црној Гори, Београд 2002.
Ђоко Пејовић, Исељавање становништва из Црне Горе, Подгорица 2003.
Јоко Кнежевић, Из далеке прошлости пљеваљског краја, Пљевља 1979.
Mustafa Pijalović, Pljevlja sa okolinom u prošlosti i sadašnjosti, Sarajevo 1997.
Јован Ивовић, Никшић, мјесто насељавања и привременог боравка
(1877-1897), Историјски записи, књига друга, 3 - 4, Цетиње, 1948.
Мита Костић, Исељавање Црногораца у Србију 1889. год. ( по актима
бечке, цетињске и београдске владе), Гласник Eтнографског института
САНУ, Београд II/III, 1953-1954.
Петар Влаховић, Кричи и зачеци њиховог етничког раслојавања,
Гласник Eтнографског института САНУ, Београд, 1970, XXIII.
721
Бранко Бабић, Миграције у новоослобођеним крајевима Црне Горе
1912-1915, Југословенски историјски часопис, 3-4, Београд 1973.
Бранко Бабић, Исељавање муслимана из нових крајева Црне Горе у
прољеће 1914. године, Југословенски историјски часопис, 1-4, Београд 1978.
Петар I Петровић Његош, Посланице, Никшић 1998.
Будимир Свркота, Први непотпуни попис православног становништва пљеваљског краја у 19. вијеку (према свештеничком Шематизму
из 1890. године), „Брезнички записи“ бр. 9-10, Пљевља 1998.
Марко Јеловац, Бобово (сто година школе), Пљевља 1996.
Добрило Аранитовић, Досељавање Дробњака у пљеваљски крај ( на
основу истраживања Андрије Лубурића), „Пљеваљске новине“,
Пљевља, XXI, 485, 1980.
Добрило Аранитовић, Библиографија радова о пљеваљском крају,
Пљевља 1988.
Милорад Јокнић, У огледалу времена, Пљевља 1995.
Брашанац Вуле, Статистички подаци о српском становништву
насеља Пљевља и Сјеница у вријеме припреме реформе 1903. године,
Ужички зборник, Титово Ужице 1982.
Ђорђије Остојић, Дробњак (народни живот и обичаји), Пљевља 1996.
Милорад Јокнић, Сјевер - главни правац (осврт на миграције
становништва из пљеваљског краја), „Пљеваљске новине“ 1.1.2002 15.2.2002.
Владета Цвијовић, Поријекло и кретање становништва пљеваљског
краја, „Овдје“, бр. 154 - 164, Титоград, XIV/1982.
Дробњак и Пива, Дурмиторски зборник, Историјски институт,
Титоград 1991.
Uzeir Bećović, Lever Tara i njeno stanovništvo, Beograd 2004.
Милан Мишо Брајовић, Племе Бјелопавлићи, Подгорица 2000.
Видоје Деспотовић, Наша села, Пљевља 2003.,
Видоје Деспотовић, Вруља и Вруљани, Одбор САНУ за хронику села,
Београд 1997.
Тодор Б. Чабаркапа, Родослов братства Чабаркапа, Пљевља 2000.
Будимир Свркота, Потковачани и њихово поријеко, Пљевља 1997.
Драшко Малиџан, Преци и потомци, Београд 2000.
Перунучићи (Боровчани) кроз историју, Пљевља 2005.
Миле Плескоњић, Бабине, Пријепоље 1997.
Миленко Филиповић, Насеља и поријекло становништга Гласинца,
САНУ, Београд 1948.
Земља и људи, свеска 27, Српско географско друштво, Драган Родић,
Миграције југословенског становништва послије Другог свјетског
рата, Београд, 1977.
Милорад Веруовић, Милешевске бојовнице, Диоба мајчине душе,
Пријепоље 1990.
Милић Петровић, Пљевља у документима 1918-1941, Пљевља 2004.
Божидар Кљајевић, Пљеваљски крај и његов значај у сеобама
становништва, „Брезнички записи“ бр. 6, стр. 99, 1995.
Вукоман Шалипуровић, Окица Глушчевић, Београд 1981.
Вукоман Шалипуровић, Раоничка буна, друга књига, Прибој 1970.
Љубомир Павловић, Соколска нахија - насеља и становништво;
Колубара и Подгорина, Београд.
Лазар Плавшић, Сивац 1579 - 1979. (буктиња у равници), Кула 1979.
Јован Бојовић, О поријеклу муслимана у Црној Гори, „Мостови“, бр.
137-138, Пљевља 1995.
Чедомир М. Лучић, Расељавање становништва никшићког краја
крајем 18. вијека и улога Петра првог на њиховом задржавању,
Историјски записи, 3-4, Титоград 1989.
Црна Гора, Миграције становништва, Титоград 1976, 837.
Љубомир Драгаш, Род Драгаша, „Јавност“, 15. јун, Сарајево 1991.
Резултати пописа становништва, станова, домаћинстава и
пољоприврдних газдинстава 1991, Извјештај Републичког завода за
статистику, Подгорица 1992.
Резултати пописа становништва у Црној Гори 2003. године,
Статистички извјештај Републичког завода за статистику, Подгорица 2004.
Милорад Јокнић, Куда идемо ( статистички преглед и коментар о
резултатима пописа становништва у пљеваљској општини),
„Пљеваљске новине“ од 15. јануара 2004. до 15. јуна 2004.
Савиндан, часопис у издању Милешевског културног клуба Св. Сава,
Пријепоље 2006.
Данило Марић, Марићи у Херцеговини, Мостар 1984.
Павле Радусиновић, Становништво и насеља Зетске равнице од
најстаријег до новијег доба, Никшић 1991.
Download

азбучни преглед презимена становника општине пљевља