Vežba3
Poslovna informatika IV
Zadatak 1.
Edit  Find, Ctrl + F, ikonica dvogleda
Edit  Replace, (Ctrl + H)
- Otvoriti bazu Skola.
- U tabeli tblUcenik polje JMBG definisati kao primarni ključ.
- Otvoriti tabelu tblPredmeti.
- U tabeli tblPredmeti polje SifraPredmeta definisati kao primarni ključ.
- U pogledu za unos podataka uneti sledeći slog: MATE0407, Matematika, 3, 108, Ne, 0, 4;
POSINF04, Poslovna informatika, 2, Ne, 0, 4.
- Pronaći sve predmete čija šifra počinje na slovo M.
- Pronaći predmete koji u svom nazivu imaju reč Osnovi.
- Naziv predmeta Matematika ažurirati u Matiš.
- Podatke u tabeli tblPredmeti sortirati po polju SifraPredmeta i to po opadajućem redosledu.
- Uneti još dva sloga podatka.
Zadatak 2.
Filter By Selection
Filter By Form
Records  Filter  Advanced Filter/Sort
- Filtrirati podatke po polju GodisnjiFondCasova izdvajajući samo predmete sa godišnjim fondom
od 108 časova.
- Pomoću opcije Filter By Form izdvojiti predmete koji imaju 2 časa nedeljno.
- Pomoću opcije Filter By Form izdvojiti predmete koji imaju 2 časa nedeljno i 74 časa godišnje.
- Izdvojiti predmete koji imaju godišnje više od 74 časa, a čiji naziv počinje slovom M. Dobijeni
rezultat snimiti pod imenom qryM74.
- Otvoriti upit qryM74, podatke sortirati rastućim redosledom po nedeljnom fondu časova.
Zadatak 3.
- Koristeći komandu Edit  Go To pozicionirati se na: zadnji slog, prethodni, prvi i novi slog.
- Pozicionirati se na šifru predmeta POSINF04.
- Koristeći dugmad za navigaciju pozicionirati se na treći zapis.
Zadatak 4.
Izraz Between Vrednost1 And Vrednost2
Operator In utvrđuje da li je neka vrednost jednaka jednoj od vrednosti iz zadatog skupa.
Izraz In ( Vrednost1; Vrednost2; Vrednost3;...)
- Otvoriti tabelu tblUčenik.
- Izdvojiti podatke o učenicima koji su rođeni između 1/1/1989 i 31/05/1990. Dobijeni rezultat
snimiti kao upit qryDatumRodjenja.
- Izdvojiti podatke o učenicima koji imaju sledeće presečne ocene: 2,50; 5,00; 3,30. Dobijeni
rezultat snimiti pod imenom qryProsečnaOcena.
- Izdvojiti učenike koji imaju prosečnu ocenu 5,00 i rođeni su 1/1/1989, dobijene podatke snimiti
pod imenom qryOcenaRodjenje
- Izdvojiti učenike čije prezime počinje slovom M. Dobijeni rezultat snimiti pod imenom qryM.
Zadatak 5.
Bazu Skola zaštiti lozinkom.
ToolsSecuritySet Database Password...
1
Download

Ms Access Vezba3 - poslovna informatika