Naziv proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema: Neosoft Computers d.o.o.
Adresa proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema: Rodočkih branitelja 2a Mostar
Kontakt telefon proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema: 036 336 900
PODACI O SERVISERIMA I/ILI DISTRIBUTERIMA
Red.
br.
Kanton
Naziv pravnog lica
Serviser/
distributer
JIB
1.
Bosansko podrinjski
kanton
Drinex d.o.o.
Serviser/distributer
4245021710021
2.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Config d.o.o.
Serviser / distributer
4227431980001
3.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Hercegovačko neretvanski
kanton
Hercegovačko neretvanski
kanton
EICOM IT d.o.o
Serviser/ distributer
4227372440006
Escape Computers t.r.
distributer
4327800080006
Genel d.o.o.
Serviser/ distributer
4227137280000
Hercegovačko neretvanski
kanton
Hercegovačko neretvanski
kanton
Interface d.o.o.
Serviser/distributer
4227688160005
Luna.com d.o.o.
Serviser/distributer
4227203680006
4.
5.
6.
7.
Adresa
pravnog lica
Ibrahima
Čelika 18,
Goražde
Kralja
Tomislava 56,
Mostar
Gabela b.b.,
Čapljina
Trg Državnosti
bb Konjic
Kralja
Tomislava 109
Mostar
Trg državnosti
30, Konjic
Dubrovačka
b.b., Mostar
Kontakt telefon
038 240 530
036 335 170
036 810 070
036 320 777
036 325 236
8.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Mobis d.o.o. Serviser/distributer
4227195990009
Braće Fejića
34, Mostar
036 555 581
9.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Neosoft d.o.o.
Serviser/distributer
4227663410007
036 319 025
10.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Pincom d.o.o. Serviser/distributer
4227143410004
11.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Preciz d.o.o. Serviser/distributer
4227193940004
12.
Hercegovačko neretvanski
kanton
S.T.R.“PC SPOT“ Distributer
4327937110000
Blajburških
žrtava 158,
Mostar
Kardinala
Stepinca bb,
Mostar
Zrinsko
Frankopanska
27, Čapljina
Krstine bb
Međugorje
13.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Sangria Plus d.o.o.
Serviser/distributer
4227688320002
036 334 315
14.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Spring Informatika d.o.o.,
Serviser/distributer
4227110080009
15.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Subnet d.o.o. Serviser/distributer
227694210006
Kralja Petra
Krešimira IV
L1, Mostar
Biskupa
Buconjića 18,
Mostar
Gojka Šuška
bb, Čapljina
16.
Hercegovačko neretvanski
kanton
Hercegovačko neretvanski
kanton
Vanima d.o.o.
Serviser/distributer
4227185170003
ZK Office d.o.o. Serviser/distributer
4227473120002
17.
Vukovarska
52a, Mostar
Vukovarska
38,
Mostar
036 333 550
036 805 368
063 717 343
036 329 331
063 579 690
036 348 604
036 449 780
18.
Hercegovačko neretvanski
kanton
X Soft d.o.o. Serviser/distributer
4227689130002
Dubrovačka
100, Mostar
036 314 011
19.
Livanjski kanton
Antena 2 d.o.o.
Serviser/distributer
4281105450005
Žabljak bb,
Livno
034 201 160
20.
Livanjski kanton
Computer Shop MK d.o.o. Serviser/distributer
21.
Livanjski kanton
Projekt.ba d.o.o.
Serviser/distributer
4281143970004
22.
Posavski kanton
M‐M‐C d.o.o.
Serviser/distributer
4254084460008
23.
Posavski kanton
Biro Comerce d.o.o. Serviser/distributer
4254040500002
Kralja
Tomislava bb,
Tomislavgrad
Zanatski centar 031/714-495
ulica VIII bb,
Orašje
031/761‐225 Titova bb
Odžak
24.
Sarajevski kanton
5th Dimension d.o.o. Serviser/distributer
4201407800001
Paromlinska
36, Sarajevo
033/712‐200 Serviser/distributer
4201494260000
Ramiza
Salčina 2,
Sarajevo
033/546‐680 Serviser/distributer
4200407770009
Hasana Sušića
br. 19,
Sarajevo
033 715 920
25.
Sarajevski kanton
AB Soft d.o.o. 26.
Sarajevski kanton
Advanced Computer Equipment – A.C.E. d.o.o. 27.
Sarajevski kanton
Agencija Positive Sarajevo Serviser/distributer
4301953370004
Tešanjska 24
A Sarajevo
Serviser/distributer
4201106600007
Trnovska 4A,
Sarajevo
Serviser/distributer
4318067800006
032/783526
Serviser/distributer
4200298380009
Ulica 7. Mart
br. 17/A
Breza,
Sarajevo
Kranjčevićeva
39, Sarajevo
Kolodvorska
12, Sarajevo
Hamdije
Čemerlića 2,
Sarajevo
033/721‐680 28.
Sarajevski kanton
AT Group d.o.o. Sarajevo 29.
Sarajevski kanton
Biro Mega Computers d.o.o.
30.
Sarajevski kanton
Bosnien Business Systems d.o.o. 31.
Sarajevski kanton
Co.Farmus Commerce d.o.o. Serviser/distributer
4200589430003
32.
Sarajevski kanton
Datalab BH d.o.o. Serviser/distributer
4201039810000
Serviser/distributer
4201313900002
PG Skenderija
Terezije bb,
Sarajevo
033 /550‐555
Serviser/distributer
4201579760001
Urijan Dedina
101 Sarajevo
033/221‐949 33.
Sarajevski kanton
Default d.o.o
34.
Sarajevski kanton
Digital Mehanika d.o.o. 033 712 035 35.
Sarajevski kanton
Elektroinspekt d.o.o. Serviser/distributer
4201535630003
36.
Sarajevski kanton
Home and Power d.o.o. Sarajevo Jošanička 33
Vogošća,
Sarajevo
Serviser/distributer
033/434-935
37.
Sarajevski kanton
INFOSOFT d.o.o. Serviser/distributer
4200296410008
Avde Jabučice
14, Sarajevo
Strošići 11,
Stari grad
Sarajevo
033/653‐298
38.
Sarajevski kanton
K2 d.o.o. Serviser/distributer
4201501650005
Serviser/distributer
4227192890003
Brčanska16
Novi Grad
Sarajevo
033/714‐790 Serviser/distributer
4200597450005
Hasana Sušića
9.11 Sarajevo
033/269‐100
Serviser/distributer
4200374230003
033/452‐473 Serviser/distributer
4236010950005
Trg
međunarodnog
prijateljstva
15, Sarajevo
Žrtava
domovinskog
rata 2 Kiseljak
39.
Sarajevski kanton
Libela Elsi d.o.o. 40.
Sarajevski kanton
Printex d.o.o
033/223‐626 41.
Sarajevski kanton
Vanta d.o.o. 42.
Srednjebosanski kanton
Elur d.o.o. 030/877‐173 43.
Srednjebosanski kanton
Fiskus d.o.o. Serviser/distributer
4236486870000
Bana Josipa
Jelačića-APC
bb, PP29,
Kiseljak
Lukača br 5
Travnik
035/705 250 Serviser/distributer
4236015240006
Serviser/distributer
4236021560004
Stjepana
Radića 3,
Vitez
030/712‐710 Serviser/distributer
4236187880007
Kulina Bana
bb Bugojno
030/253‐816
Serviser/distributer
4236475240004
Kralja Tvrtka
bb, Vitez
063/866‐083 Serviser/distributer
4236118210008
Zenički put bb
Kiseljak
030/879‐606 Serviser/distributer
4236420420003
Fra Bone
Ostojića b.b.
Kiseljak
030 870 149 44.
Srednjebosanski kanton
Grad‐Prom d.o.o. 030/512‐172 45.
Srednjebosanski kanton
Komp‐ing d.o.o. 46.
Srednjebosanski kanton
Krajinić d.o.o.
47.
Srednjebosanski kanton
Pomino d.o.o. 48.
Srednjebosanski kanton
Promet Mid d.o.o. 49.
Srednjebosanski kanton
Rolvaga d.o.o. 50.
Srednjebosanski kanton
Smart d.o.o. Serviser/distributer
Varoš bb Jajce
Mehmedaluje
Maka Dizdara
Stupine B-1
Tuzla
BULEVAR
15.Maj bb,
Tuzla
035/482‐206 035/362‐170
51.
Tuzlanski kanton
ABA TRADE d.o.o. Distributer
4209949320007
Serviser/distributer
4209223540008
Distributer
4209719590005
Trnovac b.b.
Tuzla
Hamdije Selića 035 /622 ‐ 250 br.36, Kladanj
Pašage Gogića 063 686 861 bb Živinice
52.
Tuzlanski kanton
ADM Systems d.o.o. 53.
Tuzlanski kanton
BH Sigurnost d.o.o.
035/246‐880 54.
Tuzlanski kanton
Čamdžić‐Komerc d.o.o. Distributer
4209357400008
55.
Tuzlanski kanton
EM‐ELECTRONICS d.o.o. Serviser/distributer
4209970790005
Serviser/distributer
4209057270005
Stupine, Tuzla
035 271 425
Serviser/distributer
4209980750001
Bosanskih
kraljeva b.b.
Gračanica
035/704‐782 56.
Tuzlanski kanton
Genelec d.o.o. 57.
Tuzlanski kanton
Hyperlink CS&S d.o.o. 58.
Tuzlanski kanton
Imel d.o.o. Serviser/distributer
4209310270009
035 550 100 Skendera
Kulenovića bb,
Lukavac
Distributer
4209065610001
Goste
Lazarevića
192, Tuzla
061 135 985 Serviser/distributer
4209109500004
Slatina br.9
(NTC Slatina),
Tuzla
035/265‐040
Serviser/distributer
4209204320005
Vršani
66,PJ.Stupine
B1/1, Tuzla
035 360 390 Serviser/distributer
4209495110002
Kalesijskog
odreda bb,
Kalesija
035 631 867 Serviser/distributer
4209311240006
Tržni centar 2
Slatna, Tuzla
035/301‐550
Serviser/distributer
4363623320006
Sulejmana
Topića bb,
Velika
Kladuša
037/771‐517 59.
Tuzlanski kanton
Infotech d.o.o. 60.
Tuzlanski kanton
Mit Alex d.o.o.
61.
Tuzlanski kanton
Multiline d.o.o. 62.
Tuzlanski kanton
Network d.o.o. 63.
Tuzlanski kanton
Spin d.o.o.
64.
Unsko sanski kanton
Brothers Computers 65.
Unsko sanski kanton
Com Soft d.o.o. Serviser/distributer
4263148950003
Generala Izeta
Nanića bb
Cazin
037 513‐664 Serviser/distributer
4263310300000
Izeta Nanića
bb Cazin
037/513‐644 Serviser/distributer
4263525090006
Put Armije R
BiH bb, Bihać
Serviser/distributer
4263064690006
Kolodvorska
bb, Bosanska
Krupa
037/470‐000 Serviser/distributer
4263442470001
Jablanska 64
Bihać
037/319‐044 Serviser/distributer
4363561380007
037‐770‐623
Serviser/distributer
4263085000000
Ive
Marinkovića
38 Velika
Kladuša
502.Viteške
brigade 53,
Bihać
66.
Unsko sanski kanton
Cybercomp d.o.o. 67.
Unsko sanski kanton
DS‐Star d.o.o.
68.
Unsko sanski kanton
INFOSYS d.o.o. 69.
Unsko sanski kanton
Medion d.o.o. 70.
Unsko sanski kanton
Mexosoft d.o.o.
71.
Unsko sanski kanton
Tehničar d.o.o.
037/229‐650
72.
Unsko sanski kanton
TNG d.o.o. Serviser/distributer
4263583020000
Otoke b.b.,
Sanski Most
037/684‐701 Čerigaj
Podjela b.b.,
Široki Brijeg
Bana Jelacica
b.b., Ljubuški
063/311‐568 73.
Zapadno Hercegovački
kanton
AK2 d.o.o. Distributer
4272215300000
74.
Zapadno Hercegovački
kanton
Comed d.o.o. Serviser/distributer
4272180240009
Serviser/distributer
4272068320008
Blage Zadre
20, Grude
039/663‐033 Serviser/distributer
4272183420008
Tina Ujevića
b.b., Ljubuški
039/833‐730
Serviser/distributer
4272023810004
Antuna
Mihanovića
49., Posušje
039 682 423 Serviser/distributer
4272007450006
Matije Gupca
b.b., Široki
Brijeg
039/703‐508 Serviser/distributer
4272249620003
Trg HercegBosne 4,
Grude
039/662‐485
039/882‐391 75.
Zapadno Hercegovački
kanton
Hertronic d.o.o. 76.
Zapadno Hercegovački
kanton
Info‐Sustavi d.o.o.
77.
Zapadno Hercegovački
kanton
IT Centar d.o.o. 78.
Zapadno Hercegovački
kanton
Mozaik d.o.o. 79.
Zapadno Hercegovački
kanton
Revident d.o.o.
80.
Zeničko Dobojski kanton
A tel d.o.o.
Serviser/distributer
4218644710009
Zanatski
Centar Sebilj 2
A-92 Visoko
032/735-900
81.
Zeničko Dobojski kanton
AS Group d.o.o.
Serviser/distributer
4218623040003
032/200-220
83.
Zeničko Dobojski kanton
Ascom d.o.o.
Serviser/distributer
4218493590006
84.
Zeničko Dobojski kanton
Computer center t.r.
Distributer
4319301030003
85.
Zeničko Dobojski kanton
Ćutuk d.o.o.
Serviser/distributer
4218202960006
86.
Zeničko Dobojski kanton
Eltic d.o.o.
Serviser/distributer
4218115480006
87.
Zeničko Dobojski kanton
Eno d.o.o.
Serviser/distributer
4218092760006
88.
Zeničko Dobojski kanton
ESO t.r.
Distributer
4319156350002
89
Zeničko Dobojski kanton
GOG d.o.o.
Serviser/distributer
4218457280009
90.
Zeničko Dobojski kanton
Infonet s.z.r.
Serviser/distributer
4318413720006
91
Zeničko Dobojski kanton
ITS s.z.r.
Distributer
4318487170008
M.S.
Serdarevića
27A, Zenica
Bukva bb
Tešanj
Viteška bb
Maglaj
Anke Topić br
20, Žepče
Fakultetska 32,
Zenica
Bešlagića 1
Visoko
Gazi Husrefbega bb
Zavidovići
Prve Zeničke
brigade bb,
Zenica
Alaudina 10
Visoko
PC ROMA
2,Londža 128
Zenica
032/655-855
061/455-737
032/888-101
032 442 390
032/730-530
061/646-091
032/403-402
061/261-631
061 798 527
92.
Zeničko Dobojski kanton
M3 Line d.o.o.
93.
99.
Zeničko Dobojski kanton
Sarajevski kanton
100.
94.
Zeničko Dobojski
Sarajevski
kanton kanton
101.
95.
Zeničko Dobojski
Sarajevski
kanton kanton
102.
96.
Zeničko Dobojski
Sarajevski
kanton kanton
103.
97.
Zeničko dobojski kanton
Zeničko Dobojski kanton
104.
98.
Zeničko Dobojski
Sarajevski
kanton kanton
105.
Sarajevski kanton
106.
Zeničko dobojski kanton
107.
Sarajevski kanton
108.
Sarajevski kanton
109.
Unsko Sanski kanton
Serviser/distributer
4218103390001 Patriotske lige
b.b., Šišića
Seviser/distributer 4200467160005 Nusreta
Zavidovići
Dede
14
Serviser/distributer 4201552640004
4319391190004 Topal
UšćeOsman
1 Zenica
Smart Computers
I-MEDIA
GROUPd.o.o.
d.o.o.
Serviser/distribute
r
paše 18
Serviser/distributer 4200217050000
4218501100005 Juraja
Omladinska
Sporting
d.o.o. Računarski i
BTS
Computers
Serviser/distribute
Najtharta
b.b.,
Žepče
inženjering, d.o.o.
r
19
Serviser/distributer 4200327310007
4218668570003 Bistrik
Fra Ivana
Stan fond
d.o.o.
Team
consulting
Serviser/distribute
br. 9
Jukića 1,
r
Zenica ef.
COPIA d.o.o.
Serviser/distribute 4218170400003 Mehmeda
4218528130003 Handžića
Titova 28,
Tehnomax d.o.o.
rServiser/distributer
Zenica
71300
Visoko
Serviser/distributer 4600059310013
4218073310000 Hamdije
Fakultetska 32,
UPD Info Studio
d.o.o. „Mušanović“ Serviser/distribute
Grafičko
preduzeće
Zenica 13
d.o.o. Brčko, Podružnica „M“ r
Čemerlića
Sarajevo
TOTAL SOLUTIONS d.o.o.
Serviser/distribute 4200233760009 Paromlinska 55
r
b
Čaljkušić d.o.o.
Serviser/distribute 4236045580006 Nikole Šubića
r
Zrinjskog 111,
72260 Busovača
ESTABLISH d.o.o.
Serviser/distribute 4200041930008 Bulevar Meše
r
Selimovića 16
MIBO Komunikacije
Serviser/distribute 4200470540005 Tvornička 3,
r
Ilidža
D.O.O. „PRODATA“
Serviser/distribute 4263600210004 Mahmuta Zulića
r
bb, Velika
Kladuša
Mikroteh d.o.o.
EUROBIT d.o.o.
Serviser/distributer
4218249170003
Marin Han bb
Tešanj
061 161 709
033 557 295
066/616 898
06133
7445574
765
032/449-301
033 565 450
032 738-005
032/444-444
032
033 440
719 077
185
033 654 554
030 733 200
033 774 719
033 213 356
061 231 363
Download

Neosoft Computers d.o.o.