Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi
Proje Teknik Elemanı Alım İlanı
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri kapsamında, ilimizde yürütülmekte olan Kıl
Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi’nde çalıştırılmak ve Antalya Damızlık Koyun ve Keçi
Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere bir (1) adet proje teknik elemanı (PTE)
alınacaktır.
1. Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanının (PTE) Nitelikleri:
a) T.C. vatandaşı olması.
b) Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu
üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü ile veteriner fakülteleri, ziraat fakültelerine
bağlı meslek yüksek okullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu,
veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) mezunu olması.
c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az iki (2) yıl tecilli olması
ç) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması.
d) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması.
e) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması.
f) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi.
2.
a)
b)
c)
ç)
d)
e)
i)
g)
Başvuruda İstenecek Belgeler:
Müracaat dilekçesi
Diploma / Çıkış belgesinin tasdikli sureti
Nüfus cüzdanı sureti (Onaylı-Fotoğraflı)
Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
İkametgâh belgesi
Sürücü belgesi
Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi
Sabıka kaydı
3. Başvuru Tarihi, Ön İnceleme ve Sınav
a) Başvurular 15 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta-kargo
yoluyla Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne (Sedir Mah. Vatan Bulvarı
Tarım Kampusu Muratpaşa –Antalya) yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile
başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Müracaatları kabul edilen adayların isim listesi 17.10.2014 tarihinden itibaren
http://antalya.tarim.gov.tr adresinde ve ilan panosunda duyurulacaktır.
c) Başvururları kabul edilen adaylar 22 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da Proje
Yürütme Kurulu tarafından Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2 Nolu toplantı
salonunda (Sedir Mah. Vatan Bulvarı Tarım Kampüsü A Blok Giriş Kat. Muratpaşa –Antalya)
(yazılı/sözlü) sınava alınacaktır.
d) Sınav sonucunda 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek PTE (Proje Teknik Elemanı) belirlenecektir.
4. Diğer Şartlar
a) Asil olarak belirlenen PTE’ye, birlik yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu
gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde birlik adına, birlik başkanı ve proje
lideri ile PTE arasında sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil PTE 10 (on) gün içerisinde
davete icabet etmez ise, yedek listeden sıralamaya göre ikinci adaya tebligat yapılarak
sözleşmeye davet edilir. Birlik ve PTE arasında imzalanacak olan sözleşme, PGK’nın kontrol
ve onayını müteakip yürürlüğe girer. PTE’nin görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmede
ayrıntılı olarak belirlenir.
Sayfa 1/2
b) Başvuru sahipleri tarafından istenilmesi halinde Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü, (Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Yetiştiricilik ve
Desteklemeler Birimi) ve Antalya Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından detaylı bilgi
verilecektir.
İletişim Adresleri
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sedir Mah Vatan Bulvarı Tarım Kampüsü
Muratpaşa – Antalya
Tel: 0242 345 28 20 – 21 – 22 Faks: 0242 346 67 80
E posta: [email protected]
http://antalya.tarim.gov.tr
Antalya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği
Soğuksu Mah.Kazım Karabekir Cad. Atılgan Apt. Kat : 1 No:61/1 ANTALYA
Telefon : +90 242 344 77 97
Faks : +90 242 344 77 97
E-Posta: [email protected]
http://antalya.turkiyekoyunkeci.org
Sayfa 2/2
Download

antalya.ilan.PTE.1 son - Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık