POSLOVNA ZGRADA U TEŠNJU
vl. Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Sarajevo 04.02.2014
Datum:
04.02.2014. godine
Predmet:
NEKRETNINA NA PRODAJU
Objekat:
POSLOVNI, Pr. + 1+ VP.
Vlasnik:
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO
Parcela:
K.Č. br. 5/48; Z.K. ul. br. 496, KO TEŠANJ
Adresa:
TEŠANJ, Kralja Tvrtka bb
Poslovni objekat u vlasništvu je Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo a izgrañen je na parceli
K.Č. br. 5/48 upisane u Z.K. ul. br. 496 K.O. Tešanj po starom premjeru odnosno po novom
premjeru na parceli K.Č. broj 336 upisane u P.L. br. 961 K.O. Tešanj II, upanjen u katastarski
plan br. 960.
I
TEHNIČKI OPIS
Predmetni objekat izgrañen je 1988 godine. To je samonosivi objekat armirano-betonske
konstrukcije sa ispunom zidova blok opekom. Meñuspratna konstrukcija je armirano betonska
debljine d = 15 cm. Objekat je nepravilnog geometrijskog oblika u osnovi maksimalnih gabaritnih
dimenzija 29,74 x 6,44 + 14,40 x 13,90 m, spratnosti Pr + 1 + Vp. Fasada objekta je termička
završno urañena bavalitom. Vertikalna komunikacija izmeñu etaža je unutrašnjim dvokrakim
armirano betonskim stepeništem. Krovna konstrukcija je drvena viševodna sa daščanom
podkonstrukcijom i termoizolacijom pokrivena eternitom. Odvod vode horizontalnim i vertikalnim
olučnim slivnicima od bojenog lima.
- UNUTRAŠNJE UREðENJE Prizemlje:
Ima pristup sa dvorišta a preko natkrivenog ulaza popločanog kamenim pločama. Čine ga
slijedeće poslovne prostorije:
predulaz
portirnica
šalter sala „Privredne banke Sarajevo“
tri kancelarije
trezor
sanitarni čvor (muški i ženski)
čajna kuhinja
prijemna kancelarija „Notar“
dvije kancelarije „Notar“
dvije prostorije arhive
stepenišni prostor
garaža
Podovi u šalter sali obloženi su kamenim pločama (granit), u kancelarijama itisonom a u
prijemnoj kancelariji „Notar“ pod je obložen laminatom. Zidovi u ovim prostorijama su bojeni
jupolom. Podovi i zidovi u sanitarnom čvoru i čajnoj kuhinji obloženi su keramičkim pločicama. U
dijelu šalter sale urañen je šalterski pult obložen kamenim pločama i dijelom ogledalima. Plafon
je spušteni urañen od aluprofila i regips ploča sa ugrañenim rasvijetnim tijelima i audio-video
opremom. Dio prostorija: dvije prostorije arhive, garaža i ulaz sa stepeništem za sprat samo je
grubo obrañen. Podovi su urañeni zaribanim betonom a zidovi gletovani i manjim dijelom bojeni
jupolom. Vanjska stolarija urañena je od profila eloksiranog aluminija sa termoizolacionim
ostakljenjem, unutrašnja vrata su drvena.
-
Sprat:
Ima pristup sa prizemlja unutrašnjim dvokrakim armirano betonskim stepeništem. Čine ga
slijedeće poslovne prostorije:
- predprostor
- hodnik
- sedam kancelarija
- čajna kuhinja
- sala za sastanke
- sanitarni čvor (muški i ženski)
- ostava
Ova etaža nije završno urañena. Podovi su urañeni zaribanim betonom a zidovi su gletovani.
Izvršen je razvod elektro i vodoinstalacija kao i instalacije centralnog grijanja. Dio zidova u
sanitarnom čvoru obložen je keramičkim pločicama. Vanjska stolarija urañena je od profila
eloksiranog aluminija sa termoizolacionim ostakljenjem a unutrašnja vrata nisu postavljena.
Visoko potkrovlje:
Ima pristup sa sprata unutrašnjim dvokrakim armirano betonskim stepeništem. Čini ga otvoreni
nepregrañeni kancelarijski prostor.
Ova etaža nije završno urañena. Podovi su urañeni zaribanim betonom a zidovi su gletovani.
Izvršen je razvod instalacija. Kosine krova nisu završno obrañene. Vanjska stolarija urañena je
od profila eloksiranog aluminija sa termoizolacionim ostakljenjem a unutrašnja vrata nisu
postavljena.
- INSTALACIJE -
ELEKTROINSTALACIJA
Razvedena je u objektu i priključena na gradsku mrežu.
VODOVOD I KANALIZACIJA
Razvedeni su u objektu i priključeni na gradsku mrežu.
GRIJANJE
U objektu razvedena instalacija centralnog grijanja sa radijatorskim grejnim tijelima i preko
podstanice priključena na gradski toplovod.
U prizemnom ureñenom dijelu objekta koji je u funkciji razvedene su IT instalacije, protivpožarni i
protivprovalni alarmni sistem sa video nadzorom.
- VANJSKO UREðENJE Oko objekta je urañen pješački trotoar oivičen betonskim ivičnjacima. Dio dvorišta iza objekta
koji je u vlasništvu ima pristup sa gradskih saobraćajnica. Dvorište nije ograñeno. U dvorištu je
urañena odvodnja oborinskih voda.
- LOKACIJA Poslovni objekat se nalazi u Tešnju, ul. Kralja Tvrtka bb u najužem centru grada. Sve pristupne
saobraćajnice su asfaltirane sa urañenom infrastrukturom.
- POVRŠINE -
Površine objekta:
-
Prizemlje.................................
370,00 m2
-
Sprat........................................
340,00 m2
-
Visoko potkrovlje....................
323,00 m2
SVEUKUPNO:
1.033,00 m2.
Dvorište:
-
Po P.L. br. 961, K.Č. br 336
73,00 m2
Poslovni objekat
Predulaz i šalter sala
Šalter sala PBS banke
Kancelarija prizemlje
Prijemna kancelarija „Notar“
Kancelarija „Notar“
Stepenišni prostor
Arhiva - sprat
Kancelarija sprat
Otvoreni prostor - sprat
Kancelarijski prostor Visoko potkrovlje
Kancelarijski prostor Visoko potkrovlje
Download

poslovna zgrada u tešnju - Privredna banka Sarajevo