MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC
Srbija, 34000 Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155
Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146
E-mail: [email protected] ili [email protected], ŽR: 150 – 3425 – 48
Web site: www.moskrag.org.rs
Sadržaj:
Zapisnik sa sastanka Udruženja
klubova MOL Kragujevac
(Raspored takmičenja za 2013/2014 takm. sezonu)
- Adresar klubova MOL Kragujevac
- Raspored utakmica Međuokružne lige
– I kolo 26/27.10.2013.
- Raspored utakmica Međuokružne lige - Raspored takmičenja MK po
– II kolo 02/03.11.2013.
kategorijama
- Tekuća pitanja
SEZONA 2013/2014
Bilten br. 1
ZAPISNIK SA SASTANKA UDRUŽENJA KLUBOVA
MEĐUOKRUŽNE ODBOJKAŠKE LIGE KRAGUJEVAC za seniorke
... koji je održan dana 20.09.2013 u Kragujevcu sa početkom u 16:30 h.
Prisutni:
Manojlović Radiša, Ivović Batiša - "KARAĐORĐE", Slović Dragan – “JAGODINA”, Avramović Vladan, Vesović
Dragan - “SMEČ 5“, Marinković Bojan – “RADNIČKI”, Ignjatović Nenad - “KRAGUJ”,
Cvetković Nenad - Komesar takmičenja MOL.
Jednoglasno je usvojen sledeći
DNEVNI
R E D:
1.
Usvajanje zapisnika sa sastanka UK MOL od 20.09.2012 godine
2.
Verifikacija (usvajanje) Propozicija takmičenja MOL za 2013/2014 god.
(Izbor IO UK, i eventualne dopune)
3.
Verifikacija (usvajanje) Aneksa Propozicija takmičenja MOL za 2013/2014 god.
(sastav lige, takmičenje – liga sistem…., licenciranje, početak lige........)
4.
Izvlačenje takmičarskih brojeva i raspored takmičenja za MOL
5.
Upoznavanje sa Propozicijama takmičenja za MK takm. 2013/2014 god.
(sistem takmičenja, odluke o organizaciji takmičenja)
6.
Izvlačenje takmičarskih brojeva i raspored takmičenja za MK
7.
R a z n o – izmena i dopuna pravila igre.....
Ad. 1.
- Jednoglasno je usvojen zapisnik sa sastanka UK MOL od 20.09.2012 godine.
Ad. 2.
Posle kraće diskusije, jednoglasno su usvojene Propozicije takmičenja za 2013/2014 god. MOL Kragujevac, uz
sledeću napomenu:
-Na predlog Vesović Dragana, jednoglasno je izabran Izvršni odbor UK MOL u sledećem sastavu:
1. Manojlović Radiša – “KARAĐORĐE".
2. Ignjatović Nenad - „KRAGUJ" i
3. Marinković Bojan - “RADNIČKI".
Ad. 3.
Posle kraće diskusije, jednoglasno je usvojen ANEKS Propozicija takmičenja za 2013/2014 god. MOL, uz sledeće
napomene i donete ODLUKE:
-
MOL se u takm. 2013/2014 odigrava DVOKRUŽNO.
Licenciranje ekipa za MOL izvršiti najkasnije do 14.10.2012 god, a po rasporedu koji je prosleđen klubovima.
Početak lige je 26/27.10.2013 god.
Obavezna dokumentacija za utakmicu je LICENCNI KARTON i obrazac M-3 (lekarski pregled).
Obaveznu prijavu utakmice na obrascu proslediti e-mailom Komesaru takmičenja najkasnije do: ponedeljak 10:00
Ad. 4.
Žrebom su izvučeni sledeći takmičarski brojevi ekipa MOL za 2013-2014 god:
Takmičarski
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv Kluba
“RAVNO-ĆUPRIJA”
“KRAGUJ III”
“KRAGUJ II”
”KARAĐORĐE”
“RADNIČKI II”
“RADNIČKI III”
Mesto
Ćuprija
Kragujevac
Kragujevac
Topola
Kragujevac
Kragujevac
Raspored takmičenja Međuokružne lige Kragujevac - seniorke
u jesenjem delu 2013/2014
I KOLO:
26/27.10.2013.
II KOLO:
02/03.11.2013.
01. RAVNO
RADNIČKI III
04. RADNIČKI III
KARAĐORĐE
02. KRAGUJ III
RADNIČKI II
05. RADNIČKI II
KRAGUJ II
03. KRAGUJ II
KARAĐORĐE
06. RAVNO
KRAGUJ III
III KOLO:
09/10.11.2013.
IV KOLO:
16/17.11.2013.
07. KRAGUJ III
RADNIČKI III
10. RADNIČKI III
RADNIČKI II
08. KRAGUJ II
RAVNO
11. RAVNO
KARAĐORĐE
09. KARAĐORĐE
RADNIČKI II
12. KRAGUJ III
KRAGUJ II
V KOLO:
23/24.11.2013.
13. KRAGUJ II
RADNIČKI III
14. KARAĐORĐE
KRAGUJ III
15. RADNIČKI II
RAVNO
Raspored takmičenja Međuokružne lige Kragujevac - seniorke
u prolećnom delu 2013/2014
VI KOLO:
01/02.03.2014.
VII KOLO:
08/09.03.2014.
16. RADNIČKI III
RAVNO
19. KARAĐORĐE
RADNIČKI III
17. RADNIČKI II
KRAGUJ III
20. KRAGUJ II
RADNIČKI II
18. KARAĐORĐE
KRAGUJ II
21. KRAGUJ III
RAVNO
VIII KOLO:
15/16.03.2014.
IX KOLO:
22/23.03.2014.
22. RADNIČKI III
KRAGUJ III
25. RADNIČKI II
RADNIČKI III
23. RAVNO
KRAGUJ II
26. KARAĐORĐE
RAVNO
24. RADNIČKI II
KARAĐORĐE
27. KRAGUJ II
KRAGUJ III
X KOLO:
29/30.03.2014.
28. RADNIČKI III
KRAGUJ II
29. KRAGUJ III
KARAĐORĐE
30. RAVNO
RADNIČKI II
ADRESAR KLUBOVA MOL KRAGUJEVAC
2013/2014 god.
KLUB: ŽOK “KARAĐORĐE”
34310 Topola,
Bulevar Vožda Karađorđa br. 47
KONTAKT OSOBA: Manojlović Radiša
Tel: 034/812-621 k.
064/1770-668 m.
TRENER: Tomasović Dragan
Tel: 034/811-376 k.
063/1519-396 m.
SALA: “Srednja škola” ul. Šumadijskih brigada br. 10, Topola
Web:
034/811-035 fax
E-mail: [email protected]
KLUB: ŽOK “RADNIČKI II i III”
34000 Kragujevac, ul. A. I Karađorđevića br. 56
KONTAKT OSOBA: Simović Milica
Tel: 034/338-450 p.
064/1977-331 m.
TRENER: Cvetić Nataša
Tel: 034/334-358 k.
069/2133-424 m.
SALA: O. Š. “S. Sremčević” ul. L. Marinkovića br. 54 Kragujevac
034/300-751
Web:
KLUB: ŽOK “KRAGUJ II i III”
E-mail: [email protected]
34000 Kragujevac, ul. Đorđa Andrejevića Kuna br. 27
KONTAKT OSOBA: Ignjatović Nenad
Tel: 034/335-057 k.
062/9746-074 m.
TRENER: Ristović Milorad
Tel:
060/375-0185 m.
SALA: O. Š. “S. Sremčević” ul. L. Marinkovića br. 54 Kragujevac
Web:
034/300-751
E-mail: [email protected]
KLUB: ŽOK “RAVNO”
35230 Ćuprija, ul. Cetinjska br. 9
KONTAKT OSOBA: Nonić Zvezdan
Tel: 035/8473-617 k.
064/2457-802 m.
TRENER: Maljković Damir
Tel: 062/477-340
065/4342-471 m.
SALA: Hala “ADA” i Sokolski dom
Web:
Ćuprija
E-mail: [email protected]
Raspored utakmica Međuokružne lige – I kolo 26/27.10.2013.
Domaćin
Gost
sala:
vreme:
01.
RAVNO
RADNIČKI III
Sala Sokolski dom Ćuprija
?
02.
KRAGUJ III
RADNIČKI II
O.Š. S. Sremčević Kragujevac
?
03.
KRAGUJ II
KARAĐORĐE
O.Š. S. Sremčević Kragujevac
?
Raspored utakmica Međuokružne lige – II kolo 02/03.11.2013.
Domaćin
Gost
sala:
vreme:
04.
RADNIČKI III
KARAĐORĐE
O.Š. S. Sremčević Kragujevac
?
05.
RADNIČKI II
KRAGUJ II
O.Š. S. Sremčević Kragujevac
?
06.
RAVNO
KRAGUJ III
Sala Sokolski dom Ćuprija
?
Ad. 5.
Posle kraće diskusije, jednoglasno su usvojene Propozicije i Aneks propozicija takmičenja MK
za 2013/2014 god.
Ad. 6.
Žrebom je izvučen sledeći rasporedi takmičenja MK po kategorijama, i odredjeni termini
odigravanja liga:
JUNIORKE
rodj. 1995 g. i mladje
1. slobodan takmičarski broj
2. KRAGUJ
Kragujevac
3. RADNIČKI
Kragujevac
4. SMEČ 5
Kragujevac
I KOLO:
02/03.11.2013.
II KOLO:
09/10.11.2013.
JW-01. KRAGUJ
RADNIČKI
JW-02. SMEČ 5
RADNIČKI
SMEČ 5
- slobodan
KRAGUJ
- slobodan
JUNIORKE
III KOLO:
16/17.11.2013.
IV KOLO:
23/24.11.2013.
JW-03. KRAGUJ
SMEČ 5
JW-04. RADNIČKI
KRAGUJ
RADNIČKI
- slobodan
SMEČ 5
- slobodan
V KOLO:
30.11./01.12.2013.
VI KOLO:
07/08.12.2013.
JW-05. RADNIČKI
SMEČ 5
JW-06. SMEČ 5
KRAGUJ
KRAGUJ
- slobodan
JUNIORI
RADNIČKI
- slobodan
rodj. 1994 g. i mladji
1. JAGODINA
Jagodina
2. BORAC
Paraćin
3. ŠUMADIJA
Aranđelovac
4. RADNIČKI
Kragujevac
I KOLO:
02/03.11.2013.
II KOLO:
09/10.11.2013.
JM-01. JAGODINA
RADNIČKI
JM-03. RADNIČKI
ŠUMADIJA
JM-02. BORAC
ŠUMADIJA
JM-04. JAGODINA
BORAC
III KOLO:
16/17.11.2013.
IV KOLO:
23/24.11.2013.
JM-05. BORAC
RADNIČKI
JM-07. RADNIČKI
JAGODINA
JM-06. ŠUMADIJA
JAGODINA
JM-08. ŠUMADIJA
BORAC
V KOLO:
30.11/01.12.2013.
VI KOLO:
07/08.12.2013.
JM-09. ŠUMADIJA
RADNIČKI
JM-11. RADNIČKI
BORAC
JM-10. BORAC
JAGODINA
JM-12. JAGODINA
ŠUMADIJA
K A D E T K I NJ E
rodj. 1997 g. i mladje
1. SMEČ 5
Kragujevac
2. ŠUMADIJA
Aranđelovac
3. RADNIČKI
Kragujevac
4. KRAGUJ
Kragujevac
5. SMEČ
Svilajnac
6. KARAĐORĐE
Topola
7. PARAĆIN
Paraćin
8. FORTUNA PLUS
Aranđelovac
9. JAGODINA
Jagodina
10. slobodan takmičarski broj
NAPOMENA:
Igra se JEDNOSTRUKI BOD SISTEM, i na kraju prve dve plasirane ekipe za plasman
dve utakmice.
I KOLO:
07/08.12.2013.
II KOLO:
14/15.12.2013.
KW-01. ŠUMADIJA
JAGODINA
KW-05. PARAĆIN
SMEČ Sv.
KW-02. RADNIČKI
FORTUNA PLUS
KW-06. FORTUNA PL.
KRAGUJ
KW-03. KRAGUJ
PARAĆIN
KW-07. JAGODINA
RADNIČKI
KW-04. SMEČ Sv.
KARAĐORĐE
KW-08. SMEČ 5
ŠUMADIJA
SMEČ 5 - slobodan
KARAĐORĐE - slobodan
III KOLO:
21/22.12.2013.
IV KOLO:
28/29.12.2013.
KW-09. RADNIČKI
SMEČ 5
KW-13. FORTUNA PL.
KARAĐORĐE
KW-10. KRAGUJ
JAGODINA
KW-14. JAGODINA
SMEČ Sv.
KW-11. SMEČ Sv.
FORTUNA PLUS
KW-15. SMEČ 5
KRAGUJ
KW-12. KARAĐORĐE
PARAĆIN
KW-16. ŠUMADIJA
RADNIČKI
ŠUMADIJA - slobodna
PARAĆIN - slobodan
V KOLO:
11/12.01.2014.
VI KOLO:
18/19.01.2014.
KW-17. KRAGUJ
ŠUMADIJA
KW-21. JAGODINA
PARAĆIN
KW-18. SMEČ Sv.
SMEČ 5
KW-22. SMEČ 5
KARAĐORĐE
KW-19. KARAĐORĐE
JAGODINA
KW-23. ŠUMADIJA
SMEČ Sv.
KW-20. PARAĆIN
FORTUNA PLUS
KW-24. RADNIČKI
KRAGUJ
RADNIČKI - slobodan
FORTUNA PLUS - slobodna
VII KOLO:
25/26.01.2014.
VIII KOLO:
01/02.02.2014.
KW-25. SMEČ Sv.
RADNIČKI
KW-29. SMEČ 5
FORTUNA PLUS
KW-26. KARAĐORĐE
ŠUMADIJA
KW-30. ŠUMADIJA
PARAĆIN
KW-27. PARAĆIN
SMEČ 5
KW-31. RADNIČKI
KARAĐORĐE
KW-28. FORTUNA PL.
JAGODINA
KW-32. KRAGUJ
SMEČ Sv.
KRAGUJ - slobodan
JAGODINA - slobodna
IX KOLO:
08/09.02.2014.
KW-33. KARAĐORĐE
KRAGUJ
KW-34. PARAĆIN
RADNIČKI
KW-35. FORTUNA PL.
ŠUMADIJA
KW-36. JAGODINA
SMEČ 5
SMEČ Sv. - slobodan
KADETKINJE - UTAKMICE ZA PLASMAN
I
KW-37.
PW-38.
UTAKMICA:
DRUGOPLASIRANA EKIPA
II
PRVOPLASIRANA
EKIPA
11/18.02.2014.
PRVOPLASIRANA
EKIPA
UTAKMICA:
DRUGOPLASIRANA EKIPA
NAPOMENA: Pobednik je ekipa koja ostvari bolji rezultat u dve utakmice za plasman, koje
se registruju po propozicijama za takmičenje MK MOS Kragujevac. U slučaju identičnog
rezultata (isti poen količnik), igra se treća utakmica u kojoj je domaćin ekipa koja je imala
bolji rezultat u takmičenju (prvoplasirana).
KADETI
1. RADNIČKI
rodj. 1996 g. i mladji
Kragujevac
2. slobodan takmičarski broj
3. JAGODINA
Jagodina
4. BORAC
Paraćin
I KOLO:
01/02.02.2014.
II KOLO:
08/09.02.2014.
KM-01. RADNIČKI
BORAC
KM-02. BORAC
JAGODINA
JAGODINA
- slobodna
RADNIČKI
- slobodan
III KOLO:
15/16.02.2014.
IV KOLO:
22/23.02.2014.
KM-03. JAGODINA
RADNIČKI
KM-04. BORAC
RADNIČKI
BORAC
- slobodan
JAGODINA - slobodna
V KOLO:
01/02.03.2014.
VI KOLO:
08/09.03.2014.
KM-05. JAGODINA
BORAC
KM-06. RADNIČKI
JAGODINA
RADNIČKI
- slobodan
PIONIRKE
BORAC
- slobodan
rodj. 1999 g. i mladje
1. KRAGUJ II
Kragujevac
2. JAGODINA
Jagodina
3. RADNIČKI II
Kragujevac
4. PARAĆIN
Paraćin
5. KRAGUJ I
Kragujevac
6. KARAĐORĐE
Topola
7. RAVNO
Ćuprija
8. RADNIČKI I
Kragujevac
9. ŠUMADIJA
Aranđelovac
10. slobodan takmičarski broj
NAPOMENA:
Igra se JEDNOSTRUKI BOD SISTEM, i na kraju prve dve plasirane ekipe za plasman
dve utakmice.
I KOLO:
01/02.02.2014.
II KOLO:
08/09.02.2014.
PW-01. JAGODINA
ŠUMADIJA
PW-05. RAVNO
KRAGUJ I
PW-02. RADNIČKI II
RADNIČKI I
PW-06. RADNIČKI I
PARAĆIN
PW-03. PARAĆIN
RAVNO
PW-07. ŠUMADIJA
RADNIČKI II
PW-04. KRAGUJ I
KARAĐORĐE
PW-08. KRAGUJ II
JAGODINA
KRAGUJ II - slobodan
KARAĐORĐE - slobodan
III KOLO:
15/16.02.2014.
IV KOLO:
22/23.02.2014.
PW-09. RADNIČKI II
KRAGUJ II
PW-13. RADNIČKI I
KARAĐORĐE
PW-10. PARAĆIN
ŠUMADIJA
PW-14. ŠUMADIJA
KRAGUJ I
PW-11. KRAGUJ I
RADNIČKI I
PW-15. KRAGUJ II
PARAĆIN
PW-12. KARAĐORĐE
RAVNO
PW-16. JAGODINA
RADNIČKI II
JAGODINA - slobodna
RAVNO - slobodan
V KOLO:
01/02.03.2014.
VI KOLO:
08/09.03.2014.
PW-17. PARAĆIN
JAGODINA
PW-21. ŠUMADIJA
RAVNO
PW-18. KRAGUJ I
KRAGUJ II
PW-22. KRAGUJ II
KARAĐORĐE
PW-19. KARAĐORĐE
ŠUMADIJA
PW-23. JAGODINA
KRAGUJ I
PW-20. RAVNO
RADNIČKI I
PW-24. RADNIČKI II
PARAĆIN
RADNIČKI II - slobodan
RADNIČKI I - slobodan
VII KOLO:
15/16.03.2014.
VIII KOLO:
22/23.03.2014.
PW-25. KRAGUJ I
RADNIČKI II
PW-29. KRAGUJ II
RADNIČKI I
PW-26. KARAĐORĐE
JAGODINA
PW-30. JAGODINA
RAVNO
PW-27. RAVNO
KRAGUJ II
PW-31. RADNIČKI II
KARAĐORĐE
PW-28. RADNIČKI I
ŠUMADIJA
PW-32. PARAĆIN
KRAGUJ I
PARAĆIN - slobodan
ŠUMADIJA - slobodna
IX KOLO:
29/30.03.2014.
PW-33. KARAĐORĐE
PARAĆIN
PW-34. RAVNO
RADNIČKI II
PW-35. RADNIČKI I
JAGODINA
PW-36. ŠUMADIJA
KRAGUJ II
KRAGUJ I - slobodan
PIONIRKE - UTAKMICE ZA PLASMAN
I
PW-37.
PW-38.
UTAKMICA:
DRUGOPLASIRANA EKIPA
II
PRVOPLASIRANA
31.03./05.04.2014.
PRVOPLASIRANA
EKIPA
UTAKMICA:
EKIPA
DRUGOPLASIRANA EKIPA
NAPOMENA: Pobednik je ekipa koja ostvari bolji rezultat u dve utakmice za plasman, koje
se registruju po propozicijama za takmičenje MK MOS Kragujevac. U slučaju identičnog
rezultata (isti poen količnik), igra se treća utakmica u kojoj je domaćin ekipa koja je imala
bolji rezultat u takmičenju (prvoplasirana).
PIONIRI
rodj. 1998 g. i mladji
1. KARAĐORĐE
Topola
2. RADNIČKI
Kragujevac
Napomena: U kategoriji PIONIRA prijavljeno je nedovoljno ekipa za odigravanje
takmicenja, pa će oni biti pripojeni u takmičenje I stepena drugog Regiona
(verovatno OS Braničeva), a po odluci Direktora takmičenja OS Srbije.
24.09.2013.
Kragujevac
Za MOS KRAGUJEVAC
Komesar takmičenja
Cvetković Nenad
Download

File